Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Руководство'
ОАО "НТМК" — один из крупнейших металлургических комбинатов России с полным технологическим циклом, включающий широкий набор металлургически...полностью>>
'Лекция'
выработка основных направлений действий в области социальной деятельности с учетом целей и планируемых результатов функциональных стратегий организаци...полностью>>
'Реферат'
Комплексне вивчення ринку методом ситуаційного аналізу(дослідження товарів; дослідження кон'юнктури ринку; вивченняспоживачів; вивчення конкурентів і...полностью>>
'Тезисы'
При всем богатстве природных и трудовых ресурсов Россия является страной, где бедность населения давно стала национальной проблемой. Факторы бедности...полностью>>

Магістерських дипломних робіт

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тематика

магістерських дипломних робіт

за пакетом І

 1. Банківське кредитування населення.

 2. Банківське кредитування підприємств АПК

 3. Банківське обслуговування малого та середнього бізнесу

 4. Грошово-кредитна політика НБУ в системі державного регулювання економіки.

 5. Довірчі послуги банків та їх розвиток в Україні.

 6. Іноземний капітал в банківському секторі України.

 7. Кредитна політика банку та механізм її реалізації.

 8. Кредитування торгівельних підприємств та організацій.

 9. Лізинг у діяльності банку.

 10. Менеджмент банківських послуг та їх розвиток в Україні.

 11. Менеджмент касових операцій в комерційному банку.

 12. Менеджмент кредитного портфелю банку.

 13. Міжгосподарські розрахунки та їх вплив на платіжну дисципліну.

 14. Місце та роль кредитних спілок на грошовому ринку України.

 15. Операції банку з векселями.

 16. Операції з банківськими металами та проблеми їх розвитку в Україні.

 17. Організація та регулювання готівкового обігу в Україні.

 18. Оцінка кредитоспроможності позичальника банку.

 19. Проблема капіталізації банків та шляхи її вирішення в Україні.

 20. Розвиток форм забезпечення банківських кредитів в Україні.

 21. Роздрібний банківський бізнес в Україні, його стан та перспективи розвитку.

 22. Роль НБУ у забезпеченні функціонування платіжної системи.

 23. Стан та перспективи розвитку банківських послуг в Україні.

 24. Становлення та розвиток системи гарантування вкладів в Україні.

 25. Управління діяльністю банку у сфері міжнародних розрахунків.

 26. Управління депозитними операціями банку.

 27. Управління позиченими ресурсами банку.

 28. Управління капіталом банку.

 29. Управління картковим бізнесом банку.

 30. Факторингові операції банків та проблеми їх розвитку в Україні.

за пакетом ІІ

 1. Комерційні банки на ринку цінних паперів України.

 2. Стратегія банків України на ринку цінних паперів.

 3. Операції банків з фінансовими інструментами.

 4. Управління банківськими операціями на фондовому ринку.

 5. Управління портфелем фінансових інвестицій комерційного банку.

 6. Моніторинг у портфельному інвестуванні комерційного банку.

 7. Менеджмент інвестиційного портфелю банку.

 8. Проектне фінансування як спеціалізований вид банківської діяльності.

 9. Роль інвестиційного кредитування в розширеному суспільному відтворенню.

 10. Роль міжнародних фінансово-кредитних установ у фінансуванні інвестиційних проектів в Україні.

 11. Стан та перспективи розвитку інвестиційного кредитування в Україні.

 12. Організація банківського інвестиційного кредитування в Україні.

 13. Оцінка кредитоспроможності позичальника інвестиційного кредиту.

 14. Моніторинг банківського інвестиційного кредиту.

 15. Стан та перспективи розвитку іноземного інвестиційного кредиту в Україні.

 16. Стан та перспективи розвитку державного кредитування інвестиційних проектів та програм.

 17. Проблеми та перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні.

 18. Роль іпотечного кредитування у фінасуванні інвестиційних проектів.

 19. Банківське кредитування житлового будівництва.

 20. Фінансово-кредитні механізми при будвництві житла та операціях з нерухомістю.

 21. Іпотечні банки та перспективи їх розвитку в Україні.

 22. Особливості кредитування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств.

 23. Інвестиційна політика комерційного банку та механізм її реалізації.

 24. Управління процесом банківського інвестиційного кредитування.

 25. Форми забезпечення банківських інвестиційних кредитів.

 26. Роль лізингу у фінансуванні інвестиційних проектів.

 27. Управління ризиками в процесі проектного фінансування.

 28. Оцінка ризиків інвестиційних операцій банків та шляхи їх мінімізації.

 29. Емісія банком цінних паперів та її роль у формуванні банківських ресурсів.

 30. Інвестиційний проект як об’єкт інвестиційного кредитування.

 31. Фінансово-кредитні важелі стимулювання залучення капіталу в інвестиційно-інноваційну сферу.

за пакетом ІІІ

 1. Активні операції банків: управління та регулювання.

 2. Антикризовий менеджмент у банку.

 3. Аудит активних операцій банку.

 4. Аудит кредитних операцій банку.

 5. Банківська звітність в системі управління банком.

 6. Банківська статистична звітність: методика та організація.

 7. Банківський нагляд в україні.

 8. Безвиїзний нагляд за діяльністю комерційниї банків.

 9. Валютна політика Національного банку та її вплив на економічний розвиток України.

 10. Ефективність маркетингової діяльності банку.

 11. Інспекційний контроль НБУ.

 12. Інструменти грошово-кредитної політики центрального банку та їх використання в Україні.

 13. Конкурентноспроможність банку на ринку банківських продуктів.

 14. Кредитний ризик банку: контроль та способи мінімізації.

 15. Маркетинг та його специфіка в банківській сфері.

 16. Маркетингова стратегія банку.

 17. Монетарна політика в Україні.

 18. Національний банк України як фінансовий агент уряду.

 19. Організація та методика внутрішнього аудиту банку.

 20. Оцінка фінансового стану банків за даними публічної звітності.

 21. Оцінювання надійності банку на ринку фінансових послуг.

 22. Регулювання банківської діяльності в Україні.

 23. Регулювання ліквідності банківської системи.

 24. Реорганізація та реструктуризація банків в Україні.

 25. Розвиток банківського аудиту в Україні.

 26. Система нагляду за діяльністю банків на основі оцінки ризиків.

 27. Становлення системи валютного регулювання та контролю в Україні.

 28. Стратегія банку на ринку банківських послуг.

 29. Стратегія управління банківським капіталом.

 30. Стратегія управління золотовалютними резервами Національного банку України.

 31. Управління достатністю капіталу банку.

 32. Управління проблемними кредитами в банку.

 33. Управління процентним ризиком банку.

 34. Фінансова стійкість банку та механізми її забезпечення.

 35. Формування валютної політики НБУ.

 36. Управління та регулювання діяльності банку на валютному ринку.

за пакетом IV

 1. Аналіз та прогнозування індикаторів фінансових ринків.

 2. Аналітичне дослідження фінансових ринків в управління банком.

 3. Аналітичне забезпечення процесу управління банківською ліквідністю.

 4. Банки на ринків капіталів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика.

 5. Банківське обслуговування VIP-клієнтів.

 6. Банківський PR – суть та значення для ефективного бізнесу банку.

 7. Використання технологій Інтернет в обслуговуванні банками клієнтів.

 8. Депозитна політика банку та її аналітичне забезпечення.

 9. Інструментарій та методи фінансового інжинірингу в банку.

 10. Інструменти банківського маркетингу.

 11. Інтернет-банкінг та його розвиток в Україні.

 12. Кредитоспроможність позичальника банку та методи її аналізу.

 13. Маркетиногова служба та її роль у діяльності банку.

 14. Міжбанківський кредитний ринок україни: аналіз та перспективи розвитку.

 15. Організація аналітичних досліджень клієнтської бази банку.

 16. Організація аналітичної роботи у банку.

 17. Організація системи ризик-менеджменту у банку.

 18. Оцінка фінансового стану банку.

 19. Оцінювання баківських ризиків.

 20. Оцінювання надійності банку на ринку фінансових послуг.

 21. Портфельний аналіз в управління банком.

 22. Прибутковість банківської діяльності: аналіз стану та стратегія управління.

 23. Прогнозування фінансового стану банку.

 24. Рейтингові системи оцінки діяльності банків України.

 25. Реклама банківських продуктів: інструменти та методи.

 26. Процентна політика комерційного банку та її аналітичне забезпечення.

 27. Розвиток ринків золота та діяльність банків на них.

 28. Розвиток ф’ючерсних бірж: мвжнародний та вітчизняний досвід.

 29. Розвиток фінансових бірж в Україні.

 30. Сек’юритизація активів: зарубіжний досвід та перспективи розвитку в Україні.

 31. Стратегічне планування в банку.

 32. Стратегічний аналіз в банку.

 33. Упраління активами і пасивами банку.

 34. Упраління банківськими ризиками.

 35. Управління доходами та витратами банку.

 36. Упраління ліквідністю банку.

 37. Упраління прибутковістю комерційного банку.

 38. Управління процентним ризиком банку.

 39. Фінансова стійкість банку та механізми її забезпечення.

 40. Фінансовий аналіз в управлінні банком.

 41. Фінансовий інжиніринг в управлінні банком.

 42. Фінансовий інжиніринг у банку: методика та організація.

 43. Хеджування валютних ризиків клієнтів банку.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Основні рекомендації щодо написання дипломної магістерської роботи 7

  Диплом
  Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри економіки підприємства та міжнародної економіки 25.12.2009 р., протокол № 19 та Методичною радою ВТЕІ КНТУ 25.
 2. Загальні рекомендації для написання курсових, маґістерських (дипломних) робіт послідовність виконання курсової (дипломної) роботи

  Диплом
  Методичні вказівки для виконання курсових та маґістерських (дипломних) робіт з історії світової літератури та національної літератури. – Львів: Видавничий центр ЛНУ, 2011.
 3. Вимоги до магістерської програми 5 2 державна атестація 7 1 Загальні положення 7

  Документ
  Магістр – це освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця, який на основі кваліфікації бакалавра (спеціаліста) здобув поглиблені спеціальні знання та уміння дослідницького та інноваційного характеру, має певний досвід їх застосування та
 4. Орієнтовна тематика магістерських робіт для студентів спеціальності 050201 «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня „магістр”

  Документ
  Орієнтовна тематика магістерських дипломних робіт складена відповідно методичних рекомендацій для студентів спеціальності 8.050201 „Менеджмент організацій” денної та заочної форм навчання, 2005 р.
 5. Рекомендована тематика магістерських диплом

  Диплом
  Організація праці персоналу та підвищення якості обслуговування споживачів за рахунок удосконалення організації праці персоналу та шляхи її удосконалення.

Другие похожие документы..