Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
Проект №1 «Твой курс», поддержанный «Прожект Хармони Инк.» (США) при финансовой поддержке программы «Мир безграничных возможностей» корпорации Майкрос...полностью>>
'Документ'
Обучение понимается как совместная деятельность ученика и учителя, которая направлена на индивидуальную самореализацию ученика и развитие его личност...полностью>>
'Урок'
Здоровье – это сложное биосоциальное явление и представляет собой "состояние полного физического, духовного, социального благополучия, а не толь...полностью>>
'Реферат'
Я выбрала эту тему реферата, потому что меня заинтересовала судьба парфянской принцессы Родогуны. В процессе работы над рефератом оказалось, что исто...полностью>>

Картка обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

_____________________________
підприємство, організація

Типова форма N МШ-2
Затверджена
наказом Мінстату України
від 22 травня 1996 р. N 145

Ідентифікаційний

код ЄДРПОУ

Код за УКУД

Картка
обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

Прізвище, і., по б. _________________

Цех, відділ, дільниця

Комора

Табельний номер

Професія ________________________
Посада

Предмет

Видано

Повернуто

Акт вибуття

Строк служби

Номер пас-
порта

наймену-
вання, марка, розмір

номен-
клатур-
ний номер

дата

кіль-
кість

підпис робіт-
ника (брига-
дира)

дата

кіль-
кість

підпис комірника

номер

дата

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Друкувати із зворотом без заголовочної частини.Скачать документ

Похожие документы:

 1. План Облік інших необоротних активів Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

  Реферат
  Назва реферату: Облік інших необоротних активів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметівРозділ: Бухгалтерський облік, оподаткування
 2. Назва реферату: Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів Розділ

  Реферат
  До оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, які використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, такі як інструменти, господарський інвентар,
 3. Зміст передмова з розділ Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах 5

  Документ
  Відповідно до програми дисципліни розглядаються проблеми організації та методики обліку основних господарських операцій з виконання кошторису доходів і видатків бюджетних установ, наводиться характеристика нового плану рахунків, форм
 4. "виробничі запаси": облік І ревізія

  Диплом
  на дипломну роботу студента на тему: “Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія (на прикладі ДП ”Угерський спиртовий завод”)”
 5. Назва реферату: Поняття про малоцінний І швидкозношувальний інвентар Розділ

  Реферат
  До 1 січня 2 року відповідно до пункту 47 Положення №250 до малоцінних та швидкозношуваних предметів належали предмети терміном служби менше одного року або вартістю, що не перевищує 500 грн.

Другие похожие документы..