Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Налагодити науково-педагогічні зв’язки з РДГУ, Кременецьким педінститутом, Бродівським педагогічним коледжем з напрямків науково-методичної діяльності...полностью>>
'Программа'
Старший Вице-Президент ММВБ Игорь Мазепа, Генеральный директор Concorde Capital Александр Скляров, Председатель Правления ПФТС Олег Ткаченко, Председ...полностью>>
'Курсовая'
Восприятие цвета и само понятие цвета представляют собой чрезвычайно сложное явление. Закономерности цветового восприятия основаны на природных ассоц...полностью>>
'Документ'
Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей № 110 им. Л. К. Гришиной, в дальнейшем именуемое «Лицей», создано в соот­ветствии с Законом РФ &qu...полностью>>

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (1)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 7

до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання

1. Місяць, в якому подається звіт:

рік

Подають

Терміни подання

Форма № Д7

за погодженням з Держкомстатом

Страхувальники, фізичні особи-підприємці в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, які використовують працю фізичних осіб, районні (міські) управління праці та соціального захисту населення

органам Пенсійного фонду України (управлінням Пенсійного фонду України в районах, містах, районах у містах)

протягом двох робочих днів після настання страхового випадку

2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків

3. Філія за реєстрацією в Пенсійному фонді України

Найменування/Прізвище, ім’я, по батькові ____________________________________________________________

(страхувальник /фізична особа)

Місцезнаходження/ Місце проживання _______________________________________________________________

Телефон ________________________________________________________________________________________

Вихідний № у страхувальника ___________________ « ___» _____________ 20__ року

                                                                                                              (дата)

Код основного виду економічної діяльності ____________________________________

Код органу Пенсійного фонду України, до якого подається звіт _______________________

з/п

Назва таблиці

Кількість аркушів

Кількість рядків

 

Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання

*

Страхувальник

___________________________

      (реєстраційний номер облікової

           картки платника податків)

____________

(підпис)

_________________

(П. І. Б.)

М. П.

 

 

 

Головний бухгалтер

__________________________

  (реєстраційний номер облікової

       картки платника податків)

____________

(підпис)

_________________

(П. І. Б.)

Реєстраційний № звіту в органі Пенсійного фонду України ___________________

Дата реєстрації в органі Пенсійного фонду України __________________________

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт

_________

(підпис)

_________________

(П. І. Б.)

Відмітка про внесення даних до системи персоніфікованого обліку:

«___» ____________ 20__ року

                        (дата)

____________

(підпис)

________________________

(П.І.Б.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

лінія відрізу

Розписка про одержання звіту до Пенсійного фонду України за ____місяць 20___року

Реєстраційний № звіту в органах Пенсійного фонду України _______________________

Дата реєстрації в органах Пенсійного фонду України ______________________________

Одержано відомостей на ________________________________________________ аркушах.

Відповідальна особа органу Пенсійного фонду України, що прийняла звіт

__________

(підпис)

____________________

(П. І. Б.)

М. П.

 

 

Вихідний № у страхувальника _____________

№ аркуша звіту _______

Таблиця. Відомості про застраховану особу, з якою стався нещасний випадок на виробництві чи професійне захворювання

1. Місяць, в якому подається звіт

рік

2. Ідентифікаційний код ЄДРПОУ/ реєстраційний номер облікової картки платника податків

3. Філія за реєстрацією в Пенсійному фонді України

(найменування страхувальника або прізвище, ім’я, по батькові – для фізичної особи - підприємця)

Номер облікової картки застрахованої особи

Прізвище ________________________________________________________________

Ім’я ____________________________________________________________________

По батькові ______________________________________________________________

Код категорії застрахованої особи*

Громадянин України так

ні

Дата настання нещасного випадку або дата складання акта за формою П-4

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

Назва професії (посади, розряду, роботи) застрахованої особи, за якою вона працювала до настання страхового випадку _________________________________________________________________________________________

Період трудових відносин:

дата початку

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

дата закінчення

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р

з/п

Місяць та рік, за який проведено нарахування

Кількість календарних днів (не враховуючи календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин**)

Сума нарахованої за розрахунковий період заробітної плати в межах максимальної величини, на яку нараховано єдиний внесок (не враховуючи суми виплати ***), грн

Відмітка про сплату єдиного внеску

(так, ні)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Усього

____________

* Код категорії ЗО - обирається з Таблиці відповідності кодів категорії застрахованої особи та кодів бази нарахування і розмірів ставок єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (додаток 2).

** Тимчасова непрацездатність, відпустка у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком.

*** Виплати по тимчасовій непрацездатності, відпустці у зв'язку з вагітністю і пологами, відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку або шестирічного віку за медичним висновком.

Правильність зазначених відомостей підтверджую:

Підпис та прізвище страхувальника . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ./

Дата

Д

Д

.

М

М

.

Р

Р

Р

Р
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання (2)

  Документ
  Страхувальники, фізичні особи-підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування, які використовують працю фізичних осіб, районні (міські) управління праці та соціального захисту населення
 2. Постанова правління Пенсійного фонду України, правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 4 березня 2003 року n 5-4/4 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

  Документ
  Постанова правління Пенсійного фонду України,правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань Українивід 4 березня 2003 року N 5-4/4
 3. Язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08

  Документ
  щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування органам Пенсійного фонду України відповідно до Порядку, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 08.
 4. Літації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань лікарськими засобами та виробами медичного призначення

  Документ
  постанови правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань «Про затвердження Положення про організацію лікування, медичної реабілітації та забезпечення потерпілих внаслідок нещасних
 5. Зміни в нарахуванні та сплаті єсв та у порядку формування І подання звітності

  Документ
  Постанова правління ПФУ від 25.10.2011 р. №32-3 «Про внесення змін до деяких постанов правління Пенсійного фонду України» набрала чинності з моменту опублікування (28.

Другие похожие документы..