Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Непосредственное проведение соревнований возлагается на окружное государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-...полностью>>
'Анкета'
КУРСЫ) Образование: высшее неоконченное высшее среднее специальное Наименование учебного заведения Форма обучения (очная/заочная) Годы поступления и ...полностью>>
'Документ'
Общая тема нашей конференции - «Возрождение православных монастырей и будущее России». В согласии с такой темой, мы будем рассматривать духовный фено...полностью>>
'Документ'
доход от продажи долей в уставном капитале ООО «Башкирия», ООО Перспектива», ООО «Уральская недвижимость», ООО «Новые технологии взрыва», ООО «Меркур...полностью>>

Довідка про дебіторську заборгованість за видатками на 20 року

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Додаток 32

до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів

Довідка

про дебіторську заборгованість за видатками

на ______________ 20__ року

Коди

Установа_______________________________________________________________________________________________________________________ за ЄДРПОУ

Територія______________________________________________________________________________________________________________________ за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання____________________________________________________________________________________ за КОПФГ

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету____________________________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів______________________________________________________________

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн коп.

Довідка складена: за загальним, спеціальним фондом (необхідне підкреслити).

Коди програмної класифікації ви-

датків державного бюджету або тимча-

сової класифікації

видатків місцевих бюджетів

КЕКВ

Дебіторська заборгованість на початок звітного року

Дебіторська заборгованість з простроченим строком

позовної давності, що настав протягом звітного року

Списана дебіторська

заборгованість протягом звітного року

Дебіторська заборгованість на кінець звітного періоду (року)

усього

з неї

усього

до одного

місяця

прострочена

строк позовної давності якої минув

усього

з неї

строк позовної давності якої минув

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Разом

Керівник ___________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер ___________________ _____________________________

(підпис) (ініціали і прізвище)

“____”_______________20___рокуСкачать документ

Похожие документы:

 1. Баланс (форма №1) (3)

  Документ
  НЕОБОРОТНІ АКТИВИ Нематеріальні активи Залишкова вартість 110 Знос Первісна вартість 11 Основні засоби Залишкова вартість 1 0 Знос 1 1 Первісна вартість 1 Інші необоротні матеріальні активи Залишкова вартість 130 Знос 131 Первісна
 2. Бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21

  Документ
  Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", Положення про Державне казначейство України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.
 3. Баланс (форма №1) за дкуд

  Документ
  до Порядку складання місячної та квартальної фінансової звітності у 2009 році установами та організаціями, які отримують кошти державного або місцевих бюджетів
 4. Довідка про виконання бюджету Жидачівського району за 2010 рік Виконання дохідної частини

  Документ
  Виконання дохідної частини зведеного бюджету Жидачівського району за 2010 рік по загальному фонду становить 99,9 відсотка до уточненого річного плану.
 5. Довідка про підсумки виконання місцевих бюджетів області за 9 місяців 2011 року

  Документ
  За 9 місяців 2011 року до місцевих бюджетів області надійшло 3 049 млн. грн. доходів, у тому числі до загального фонду – 2 759,7 млн. грн., або 74,5 відсотка до затверджених обсягів, до спеціального фонду – 289,3 млн.

Другие похожие документы..