Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Методические рекомендации'
Настоящие методические рекомендации подготовлены центральной предметно-методической комиссией по информатике в соответствии с Положением о всероссийс...полностью>>
'Программа'
Международное право: Программа и учебно-методические материалы по специальности 021100 – Юриспруденция. – Красноярск: Филиал НОУ ВПО «СПб ИВЭСЭП» в г...полностью>>
'Документ'
разработать новые и пересмотреть действующие учебные программы циклов специализации среднего медицинского и фармацевтического персонала в соответствии...полностью>>
'Урок'
способствовать развитию навыков аргументированного выступления, логического мышления, анализа литературы, сравнения, продолжить развивать кратковремен...полностью>>

Реєстраційна заява платника податку на додану вартість (5)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

3


Додаток 1

до Положення про реєстрацію платників податку

на додану вартість

Номер реєстрації

в ДПІ (ДПА)

Дата взяття на

облік у ДПІ (ДПА)

/ /

РЕЄСТРАЦІЙНА ЗАЯВА платника податку

на додану вартість

Форма № 1-ПДВ

Юридична особа 

РЕЄСТРАЦІЯ

Фізична особа

Представництво нерезидента

ПЕРЕРЕЄСТРАЦІЯ у зв'язку із _______________________________

Інвестор угоди про розподіл продукції

(указати)

Учасник договору про спільну діяльність

ЗМІНА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

Управитель майна

Необхідне позначити знаком “” або “”

1

Найменування податкового органу, де здійснюється реєстрація або перереєстрація

платника

2

Індивідуальний податковий номер / податковий номер /номер та серія паспорта* (необхідне підкреслити)

 

3

Найменування або прізвище, ім'я та по батькові платника (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію)

4

Місцезнаходження (місце проживання) платника

П оштовий індекс Країна

О бласть

Район

Місто

Вулиця

Б удинок / Корпус Офіс / Квартира

К онтактний телефон Факс

5

Відомості про відповідальних осіб платника (фізичні особи не заповнюють)


КЕРІВНИК: прізвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки

платника податків / номер та серія паспорта*


Попереднє місце роботи за останні 3 роки (найменування / П.І.Б. роботодавця, податковий номер / серія та номер паспорта*):


Додаткове місце роботи за останні 3 роки (найменування / П.І.Б. роботодавця, податковий номер / серія та номер паспорта*):


Адреса фактичного місця проживання:Телефони: службові факс додаткові факс

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті. Аркуш 1

Продовження додатка 1

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР АБО ОСОБА, НА ЯКУ ПОКЛАДЕНО ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ:

п різвище, ім'я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки

платника податків / номер та серія паспорта*


Попереднє місце роботи за останні 3 роки (найменування / П.І.Б. роботодавця, податковий номер / серія та номер паспорта*):


Додаткове місце роботи за останні 3 роки (найменування / П.І.Б. роботодавця, податковий номер / серія та номер паспорта*):


Адреса фактичного місця проживання:Телефони: службові факс додаткові факс

О СОБА, ЯКА ПОДАЄ ЗАЯВУ (ПРЕДСТАВНИК ПЛАТНИКА):

прізвище, ім'я, по батькові та податковий номер / номер та серія паспорта*


Т елефони:

6

Дата закінчення строку, на який створено особу, укладено договір про спільну діяльність, договір управління майном чи угоду про розподіл продукції, “___”___________ 20___ року.

7


Розмір статутного капіталу (грн.)

,

8

Кількість працюючих (осіб)

9

Перелік видів діяльності

Код КВЕД

Назва КВЕД

10

Дані про рахунки, відкриті у фінансових установах

Найменування банку або фінансової установи

МФО

Рахунок

* Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті. Аркуш 2

ПСкачать документ

Похожие документы:

 1. Реєстраційна заява платника податку на додану вартість (1)

  Документ
  ім'я та по батькові платника (відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію) 4 Місцезнаходження (місце проживання) платника П оштовий індекс Країна О бласть Район Місто Вулиця Б удинок / Корпус Офіс / Квартира К онтактний телефон
 2. Реєстраційна заява платника податку на додану вартість (3)

  Документ
  * Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.
 3. Реєстраційна заява платника податку на додану вартість (4)

  Документ
  * Для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це податковий орган і мають відмітку у паспорті.
 4. Реєстраційна заява платника податку на додану вартість (2)

  Документ
  загальна сума від здійснення операцій з поставки товарів (послуг), у тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, що підлягають оподаткуванню згідно із Законом, нарахована (сплачена, надана) особі або в
 5. Методика розрахунку податку на додану вартість 23 Розділ ІІ. Діяльність Коломийської одпі по справлянню пдв в Державний бюджет

  Реферат
  На даному етапі свого розвитку молода українська держава – прагне створити ефективну податкову систему. Ми знаємо, що податки перебувають на перехресті економічних ресурсів різних груп платників та споживачів державних ресурсів.

Другие похожие документы..