Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Проблема нравственно – патриотического воспитания в современном мире актуальна и сложна. Доступно ли малышам чувство гражданственности и патриотизма?...полностью>>
'Документ'
Заслухати інформацію головних інспекторів Мелітопольського та Василівського районів по організації лікувально – профілактичної роботи та сервісного о...полностью>>
'Документ'
Там, возле рек Вавилонских,Как мы сидели и плакали.К нам приходили, смеялись:"Что же вы сидите и плачете?Что же не поете, не пляшете?"Ай-яй...полностью>>
'Документ'
беручи до уваги положення Конвенції 1949 року про захист заробітної плати, Конвенції 1970 року про встановлення мінімальної заробітної плати, Конвенц...полностью>>

Програма економічного та соціального розвитку Сарненського району

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Сарненська районна державна адміністрація

Управління економіки

ПРОГРАМА

економічного та соціального розвитку Сарненського району на 2009 рік

Сарни-2008 р

Зміст

ВСТУП

І. Про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку району у
200
8 році

ІІ. Основні цілі та пріоритетні завдання соціально-економічного розвитку району на 2009 рік

ІІІ. Підвищення конкурентоспроможності господарського комплексу району

3.1. Промисловість

3.2. Агропромисловий комплекс

3.3. Інвестиційна та будівельна діяльність

3.4. Житлове будівництво

3.5. Реформування житлово-комунального господарства

3.6. Транспортно-дорожній комплекс

3.7. Зв’язок

3.8. Енергозабезпечення та енергозбереження

3.9. Зовнішньоекономічна діяльність

3.10. Торгівля та послуги

3.11. Науково-технічна та інноваційна діяльність

3.12. Податково-бюджетна політика

3.13. Розвиток мінерально-сировинної бази

3.14. Лісове господарство

3.15. Реформування відносин власності

3.15.1. Управління об’єктами державної та комунальної власності

3.16. Розвиток земельних відносин

3.17. Формування конкурентного середовища

3.18. Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції

3.19. Розвиток малого підприємництва

3.20. Розвиток системи державних закупівель

ІV. Підвищення рівня життя населення

4.1. Соціальна сфера

4.1.1. Грошові доходи населення та заробітна плата

4.1.2. Ринок праці та зайнятість населення

4.1.3. Пенсійне забезпечення

4.1.4. Охорона праці

4.1.5. Соціальний захист

4.2. Гуманітарна сфера

4.2.1. Охорона здоров’я

4.2.2. Освіта

4.2.3. Культура

4.2.4. Підтримка сімей, дітей та молоді

4.2.5. Фізичне виховання і спорт

4.2.6. Розвиток інформаційного простору

V. Підвищення якості державного управління та удосконалення адміністративно-

територіальної реформи

VІ. Безпека життєдіяльності населення

6.1. Охорона навколишнього природного середовища

6.2. Техногенна безпека

6.3. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

6.4. Протидія злочинності

Таблиці 1-12

Додаток 1. Перелік районних галузевих програм, які реалізовувались у 2008 році та будуть реалізовуватись у 2009 році

ВСТУП

Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку району на 2009 рік (далі - Програма - 2009) є Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту Державного бюджету".

Програма розроблена з урахуванням завдань і положень наступних документів:

постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 № 160 “Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2009 рік (Бюджетної декларації)”;

проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2009 рік, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2008 року № 1217-р ;

стратегії економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.10.2006 № 489 та затвердженої рішенням обласної ради від 29.12.2006 № 199.

Відповідно до підсумків та тенденцій розвитку господарського комплексу району у 2008 році, наявних проблем і впливу фінансової кризи на економіку регіону у Програмі визначено цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку і систему заходів щодо їх реалізації у 2009 році.

Програма розроблена на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, суб’єктів господарювання, громадських організацій з використанням статистичних даних про розвиток району за попередній та поточний роки, прогнозних тенденцій на 2009 рік.

До Програми додається перелік районних галузевих програм, які реалізовувалися у 2008 році та будуть реалізовуватися у 2009 році.

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2008 РОЦІ

Програма економічного та соціального розвитку району на 2008 рік була схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації від 28 грудня 2007 року № 599 “Про Програму економічного та соціального розвитку Сарненського району на 2008 рік” та затверджена рішенням районної ради від 14 березня 2008 року № 335 “Про районну програму економічного та соціального розвитку Сарненського району на 2008рік”.

Виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку району на 2008 рік сприяло стимулюванню розвитку народногосподарського комплексу, підвищенню рівня фінансово – бюджетної дисципліни, реалізації окремих соціальних питань, виконанню рішень та розпоряджень органів виконавчої влади району.

Головні індикатори економічного розвитку району за 10 місяців поточного року вказують, що рівень ділової активності суб’єктів господарювання значно підвищився, що в свою чергу забезпечило стійке зростання обсягів виробництва промислової продукції, розвиток інвестиційної діяльності, розширення зовнішнього та внутрішнього ринку товарів та послуг, стабільне наповнення районного бюджету, що в свою чергу сприяло зміцненню матеріально-технічного забезпечення установ соціальної сфери району, підвищенню якості життя населення та посиленню соціальної захищеності малозабезпечених верств населення.

Програмою передбачено виробництво промислової продукції в сумі 335 мільйонів гривень та досягнення приросту виробництва на 26 відсотків у порівнянні з показником 2007 року.

Результатом роботи промислових підприємств за січень – жовтень 2008 року є виробництво продукції на суму 257 мільйонів гривень, що на 20,3 відсотка або на 43,4 мільйона гривень більше відповідного періоду минулого року.

На протязі поточного року спостерігалась стійка тенденція економічного зростання промислового виробництва. Якщо в минулому це були успіхи окремих підприємств, то сьогодні ми маємо приріст практично по всіх підприємствах. Найбільші прирости в абсолютному виразі отримано на ТОВ “Сарним’ясопром” – 16,1 млн. грн., ВАТ “СЗМТК” – 9,3 млн. грн., ВАТ “Сарненський комбінат хлібопродуктів” – 8,6 млн. грн., ВАТ “Вирівський кар’єр” – 5,7 млн.грн., ТОВ ККНК “Технобуд” – 3,0 млн. грн.

Щомісячний приріст виробництва по району складав в межах 25-35 відсотків до відповідного періоду минулого року. На тлі світової фінансової кризи, ріст показників з жовтня місяця дещо уповільнився. Відповідно до прогнозованих даних підприємств ситуація в промисловості змінилася. Якщо на початку року прогнозувалось виробити продукції, як уже зазначалось, 335 млн.грн. і ця цифра підтверджувалась до жовтня місяця, то в листопаді місяці підприємствами внесені корективи в сторону зменшення.

За попередніми даними до кінця року виробництво промислової продукції становитиме 290 мільйонів гривень, що на 24 мільйонів гривень перевищить прогнозні показники Програми економічного та соціального розвитку району на 2008 рік, або це складе 110 відсотків до показника минулого року.

Враховуючи виробничий потенціал підприємств та стійку інвестиційну активність, виконано завдання, передбачене Програмою 2008 року
підприємствами харчової галузі, які збільшили обсяги виробництва продукції на 22 відсотка проти 7,8 по Програмі. Забезпечили приріст всі підприємства галузі, зокрема:

на ВАТ “Хлібозавод” виробництво хлібобулочних виробів зросло на 12 відсотків завдяки освоєнню нових технологій;

ВАТ “Сарненський КХП” збільшило обсяги борошна на 23,5 відсотка;

ЗВП “Таврида” збільшило обсяги виробництва продукції на 2 відсотки ;

ТОВ “Сарним’ясопром “ збільшило обсяги виробництва на 55 відсотків завдяки поповненню основного капіталу, що дало змогу розширити фірмову мережу торгівлі.

У машинобудуванні, металургії та обробленні металу перевищено рівень виробництва продукції за 11 місяців 2008 року на 87 відсотків проти 77 відсотків по програмі (відкрите акціонерне товариство “СЗМТК” за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, розширення ринків збуту, освоєння нових технологій наростило обсяги виробництва на 86 відсотоків, Катеринівська виправна колонія № 46 на 5 відсотків).

Разом з тим, не виконані прогнозні показники у добувній галузі: при прогнозованому прирості 25 відсотків фактично маємо лише 3 відсотки приросту (товариство з обмеженою відповідальністю “Технобуд”(+3,2), яке уже на протязі декількох років поспіль працює з найвищими темпами щорічного приросту та маючи потужну виробничу базу з щомісячними обсягами виробництва понад 10 млн.грн,ТОВ “Селищанський гранкар’єр” (+ 1,8), Клесівське кар’єроуправління (+2,0). Основною причиною скорочення виробництва є проблема з реалізацією продукції.

Значно краща ситуація на ВАТ “Вирівський кар’єр”, до кінця року на підприємстві очікується 11 відсотків приросту виробництва.

Позитивні зміни відбуваються на селі, де активно реалізуються завдання земельної реформи.

Всіма категоріями господарств за січень – листопад 2008 року вироблено валової продукції сільського господарства на суму 180,2 мільйона гривень, що становить 102,0 відсотка до відповідного періоду 2007 року.

Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції дають можливість розвивати переробну галузь.

Пріоритетними напрямками розвитку аграрного сектору економіки району є виробництво картоплі, зерна, молока, м’яса, яєць. Посівна площа в усіх категоріях господарств в 2008 році складала 28,5 тисяч гектарів проти 28,3 тис.га в 2007 році.

Структура посівних площ в усіх категоріях

господарств, %

Сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 9.1 тис тонн зерна, що на 17,4 відсотків більше минулого року. В середньому по району урожайність зернових склала 15,8 цнт/га, що на 13,7 відсотків більше минулого року.

Під урожай 2009 року посіяно 3700 га озимих зернових та 213 гектарів озимого ріпаку, 958 гектарів сидеральних культур, проведено сортооновлення озимих зернових культур в кількості 29,2 тон.

Порівнюючи з відповідним періодом минулого року зросло виробництво яєць на 62,6 відсотки, надій на 1 корову зріс на 9,4 відсотків, середньодобовий приріст на дорощуванні та відгодівлі ВРХ на 6,7 відсотків, приплід поросят на 27,9 відсотків, на 35,6 відсотків збільшилось поголів’я птиці.

На фінансування цільових галузевих програм з Державного бюджету спрямовано 3,8 млн. грн., що на 11,8 відсотків більше порівняно з січнем - жовтнем 2007 року.

Як і передбачалось Програмою на прискорення темпів економічного розвитку позитивно вплинули темпи стабільного зростання капітальних інвестицій, які значно випереджають цьогорічні показники обсягів виробництва.

За 9 місяців поточного року у розвиток економіки району підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 354,2 мільйони гривень капітальних інвестицій, що в 3,5 раза більше відповідного періоду минулого року. Найбільшу частку з них , 95,6 відсотків загального обсягу, склали інвестиції в основний капітал - у капітальне будівництво та на придбання машин і обладнання. За цей же період вироблено продукції на загальну суму 232 млн.грн.,що переконливо засвідчує,що підприємства району розвиваються, оновлюються, запроваджуються нові технології новітні технології та передові форми діяльності.

Як і в попередні періоди, основним джерелом інвестування залишаються кошти іноземних інвесторів, за рахунок яких освоєно 64% загального обсягу капіталовкладень. Частка залучених власних коштів досягла 23 відсотка проти минулорічного показника.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій залучених у господарський комплекс району станом на 01.10.2008 року склав 12.8 млн. дол.США, що становить 105,8 відсотків до 01.01.2008 року. Практично всі інвестиції спрямовані у розвиток промисловості.

Це в свою чергу дало можливість ввести в дію сучасний завод з виробництва високоякісного щебеню за новітніми технологіями виробничою потужністю 2 млн.тонн. на ВАТ” Вирівський кар’єр”.

Для збільшення випуску щебеню за євро стандартами та сортуванню його за фракціями проведено перший етап реконструкції технологічних ліній та галерей дробильно-сортувального цеху на ТОВ ККНК “Технобуд” шляхом встановлення додаткової дробарки і п’яти грохотів вартістю 5 млн.грн.

На ДП “Клесівський лісгосп” забезпечено поглиблену переробку низькосортної деревини та відходів, з яких виготовляють садові заготовки для дачних ділянок, парканчики. За 10 місяців поточного року відправлено такої продукції на експорт на суму 808,4 тис. грн.

Для обжарювання та фасування насіння соняшника змонтовано і з липня місяця поточного року введено в дію сушильно-жарочну піч і фасувально-пакувальний апарат на ЗВП “Таврида”.

Здійснюється модернізація сільськогосподарських підприємств. Для розвитку м’ясного та молочного скотарства реконструйовано два тваринницьких приміщення в СГПП “Случ”, де планується встановити доїльну залу. Розширено виробничі потужності на ТОВ “Діброва-агро” за рахунок встановлення обладнання для пташника на 50 тис. голів.

Що стосується житлового будівництва,то слід зауважити, що в загальних обсягах інвестицій частка коштів населення, витрачених на будівництво власного житла, склала 8,8 відсотка.

Капіталовкладення у житлове будівництво за січень-вересень 2008 року становлять 31.1 млн.. грн., що на 32.9 відсотка більше, ніж у січні –вересні 2007 року.

За державні кошти придбано двохкімнатну квартиру учаснику бойових дій в смт. Клесів вартістю 100 тис. грн.

Індивідуальним сільським забудовникам для будівництва житла за програмою “Власний дім” із районного бюджету виділено 25.0 тис.грн.та 5.0 тис.грн Рівненському обласному Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам.

Дорожніми організаціями району за 11 місяців 2008 року виконано робіт з експлуатаційного утримання та ремонту доріг на суму 7482,7 тис. грн. (без ПДВ), що становить 120,24% до відповідного періоду минулого року, в тому числі власними силами  6072,3 тис. грн. (без ПДВ), що становить 120,06 % від минулорічного рівня.

Для вирішення першочергових проблем у соціальній сфері з державного, обласного та районного бюджетів на 2008 рік передбачено 11,58 млн. грн., що в 3,3 раза більше ніж на відповідний період 2007 року. Станом на 01.12.2008 використано 11,15 млн. грн., або 94 відс. передбаченого на рік обсягу асигнувань.

За рахунок цих коштів здійснювались будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів освіти, охорони здоров’я та культури.

В навчальних закладах відділу освіти виконано робіт на суму 5037 тис. грн, а до кінця року виконання робіт становитиме близько 5200 тис.грн. (2006 р. – 3420 тис. грн., 2007 р. – 2830 тис. грн.).

За рахунок коштів бюджетів різних рівнів проведено реконструкцію тепломережі по вул. Бєлгородській в м.Сарни (122,5 тис. грн. – субвенція державного бюджету 50 тис. грн. – кошти міського бюджету), переобладнання казарми військової частини №15 під терапевтичний корпус ЦРЛ на 100 ліжок (2 млн. грн. – субвенція з державного бюджету, 700 тис. грн. – кошти районного бюджету ), будівництво школи в с.Тинне – 2 млн. грн.(кошти обласного бюджету).

На будівництво підвідних газопроводів кошти із державного бюджету не надходили. За кошти місцевих бюджетів та громадян введено в експлуатацію 5,81 км. вуличних газопроводів.

Продовжується робота з технічного переоснащення житлово-комунального господарства району, створення конкурентного середовища на ринку послуг та покращання їх якості.

За 11 місяців 2008 року на реалізацію заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства району з усіх джерел фінансування спрямовано 5,1 млн. грн. асигнувань, що на 16 % більше, ніж у 2007 році, а саме: 0,2 млн. грн. – з державного бюджету, 3,6 млн. грн. – з місцевих бюджетів, 1,3 – з інших джерел фінансування.

Житлово – комунальними підприємствами району надано послуг та виконано робіт на суму понад 4,81 млн. грн., що на 63,0 відс. більше відповідного періоду 2007 року.

Активізувалась робота щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. На сьогоднішній день в м. Сарни існує одне об’єднання співвласників багатоквартирних будинків “Добробут - Сарни”, та п’ять об’єднань в житловому масиві Соснівського гранкар’єру під керівництвом Головної керуючої компанії ОСББ “Сосна-Клесів”.

В ІІІ кварталі 2008 року на виділені з районного бюджету кошти в розмірі 30,0 тис. грн. проведено ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж та заміну вікон і дверей в підвальному приміщенні будинку ОСББ “Добробут-Сарни” по вул. Грушевського, 2.

Не менш важливим на сьогоднішній день є енергозбереження в усіх сферах діяльності. Станом на 01.12.2008 виконано заходи комплексної районної програми з енергозбереження на загальну суму 6.1 млн. грн , в порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст складає 86,6 відсотків. Всього в 2008 році завдяки впровадженню вищезгаданих заходів зекономлено 509,4 тон умовного палива, що в 2.6 рази більше до відповідного періоду минулого року. За рахунок впроваджених заходів зекономлено коштів в сумі 746,1 тис.грн, що в 2.1 раза більше відповідного періоду 2007 року.

Так, зокрема, теплопостачальними підприємствами району в 2008 році було спожито природного газу 2353,016 тис. куб, що складає 82 відсотки в порівнянні з 2007 роком, споживання електроенергії склало 2344 тис.квт/год, що становить 87 % в порівнянні з попереднім роком.

У сфері земельних відносин в районі позитивним змінам також сприяє комплекс заходів із забезпечення прозорого механізму та конкурентних засадах продажу земельних ділянок.

За період земельної реформи в районі на земельних торгах продано 16 земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальнею площею

5,6 га. В результаті проведення торгів вартість продажу земельних ділянок порівняно зі стартовою ціною зросла у середньому в 2,7 раза і склала 2454 тис. грн.

За січень – листопад 2008 року продано 50 земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності на суму 2,56 млн. грн. площею 13,2 га.

За 11 місяців поточного року на виконання землевпорядних робіт із проведення земельної реформи та збереження, відтворення, забезпечення раціонального використання земельних ресурсів використано 530 тис.грн. державних асигнувань та коштів інших джерел фінансування, що на 1,1 відсотка більше аналогічного періоду минулого року.

Крім того, за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів замовників землевпорядними організаціями виконано робіт із проведення земельної реформи та охорони земель на загальну суму понад 916 тис.грн., або забезпечено рівень відповідного періоду минулого року.

Органи виконавчої влади району постійно працюють над забезпеченням сприятливих умов для розвитку малого підприємництва, а також використанням його потенціалу для вирішення соціально-економічних проблем

району.

За 9 місяців поточного року від діяльності малого підприємництва до Зведеного бюджету району надійшло біля 19,8 мільйонів гривень, що становить 41,3 відсотка усіх надходжень .

Зросли надходження і до місцевих бюджетів, їх часткав загальному обсязі складає 18 відсотків, або 8,8 мільйона гривень (у 2007 році – 12,5 відсотків). З метою спрощення процедури реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності в районі діють єдиний реєстраційний офіс та дозвільний центр для суб’єктів підприємницької діяльності за принципом організаційної єдності.

Проведена робота сприяла зростанню кількості суб’єктів малого підприємництва в районі, яка відбулася за рахунок збільшення фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності (діаграма). Так, станом на 01.12.2008р. в районі діє 265 малих підприємства та 3134 фізичних осіб - підприємців.

Чисельність фізичних осіб – підприємців станом на 01.12.2008 збільшилась на 177 підприємців у порівнянні до 31.12.2007. Щодо суб’єктів малого бізнесу (юридичних осіб), то за 11 місяців 2008 року було зареєстровано 39 таких підприємств, діяльність яких зосереджена, зокрема, на видобутку піску, глини, каменю та його обробці, на виробництві та переробці сільськогосподарської продукції, на обробці деревини та виготовленні меблів, на оптово-роздрібній торгівлі та наданні послуг населенню, на будівництві та виготовленні проектної документації, на видобутку торфу та виробництві молочних продуктів.

Реалізуються заходи щодо розвитку мінерально-сировинної бази.

Нарощуються обсяги виробництва бурштину. За 10 місяців 2008 року видобуто 2650 кг, що перевищує рівень видобутку минулого року. Крвм того, ТОВ “Мінерал” отримало додаткову ліцензію по розвідці надр бурштину.

Що стосується видобутку продукції добувної промисловості (щебінь,галька,кремній будівельний) то їх обсяг зріс на 3 відс., проти відповідного періоду минулого року і в натуральних показниках становить 2537.1 тис.м.куб.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2009 рік Рівне-2008

  Документ
  Додаток 1. Перелік державних та обласних галузевих програм, для реалізації яких передбачається використання у 2009 році цільових видатків відповідних бюджетів.
 2. Використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

  Документ
  Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.
 3. Рівненська обласна державна адміністрація Головне управління економіки та інвестиційної політики стратегія

  Документ
  - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування
 4. Програма розроблена з урахуванням завдань І положень наступних документів: Програми економічних реформ на 2010 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»

  Закон
  Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2012 рік (далі - Програма - 2012) є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
 5. Розділ І. Характеристика області та її місце у господарському комплексі країни Розділ ІІ

  Документ
  - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування

Другие похожие документы..