Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
К местным анестетикам относятся лекарственные средства, которые в определенных концентрациях блокируют нервную проводимость. Они действуют на любую ч...полностью>>
'Программа'
Департамент здравоохранения города Москвы и Московская ассоциация эндокринологов приглашают Вас принять участие в работе VIII Московского городского ...полностью>>
'Документ'
В 2004 году отмечалась знаменательная дата в истории нашей Поместной Православной Церкви — 500 лет Московского Собора, на котором была окончательно н...полностью>>
'Автореферат'
ОЦЕНКА ГИДРОГЕОХИМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ РАЗРАБОТКИ МЕСТОРОЖДЕНИЙ НЕФТИ И ГАЗАНЕПСКО-БОТУОБИНСКОЙ НЕФТЕГАЗОНОСНОЙ ОБЛАСТИ (ЛЕНО-ТУНГУССКАЯ НЕФТЕГАЗОНОСНАЯ ПР...полностью>>

Програма економічного та соціального розвитку Сарненського району

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Сарненська районна державна адміністрація

Управління економіки

ПРОГРАМА

економічного та соціального розвитку Сарненського району на 2009 рік

Сарни-2008 р

Зміст

ВСТУП

І. Про хід виконання Програми економічного та соціального розвитку району у
200
8 році

ІІ. Основні цілі та пріоритетні завдання соціально-економічного розвитку району на 2009 рік

ІІІ. Підвищення конкурентоспроможності господарського комплексу району

3.1. Промисловість

3.2. Агропромисловий комплекс

3.3. Інвестиційна та будівельна діяльність

3.4. Житлове будівництво

3.5. Реформування житлово-комунального господарства

3.6. Транспортно-дорожній комплекс

3.7. Зв’язок

3.8. Енергозабезпечення та енергозбереження

3.9. Зовнішньоекономічна діяльність

3.10. Торгівля та послуги

3.11. Науково-технічна та інноваційна діяльність

3.12. Податково-бюджетна політика

3.13. Розвиток мінерально-сировинної бази

3.14. Лісове господарство

3.15. Реформування відносин власності

3.15.1. Управління об’єктами державної та комунальної власності

3.16. Розвиток земельних відносин

3.17. Формування конкурентного середовища

3.18. Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції

3.19. Розвиток малого підприємництва

3.20. Розвиток системи державних закупівель

ІV. Підвищення рівня життя населення

4.1. Соціальна сфера

4.1.1. Грошові доходи населення та заробітна плата

4.1.2. Ринок праці та зайнятість населення

4.1.3. Пенсійне забезпечення

4.1.4. Охорона праці

4.1.5. Соціальний захист

4.2. Гуманітарна сфера

4.2.1. Охорона здоров’я

4.2.2. Освіта

4.2.3. Культура

4.2.4. Підтримка сімей, дітей та молоді

4.2.5. Фізичне виховання і спорт

4.2.6. Розвиток інформаційного простору

V. Підвищення якості державного управління та удосконалення адміністративно-

територіальної реформи

VІ. Безпека життєдіяльності населення

6.1. Охорона навколишнього природного середовища

6.2. Техногенна безпека

6.3. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

6.4. Протидія злочинності

Таблиці 1-12

Додаток 1. Перелік районних галузевих програм, які реалізовувались у 2008 році та будуть реалізовуватись у 2009 році

ВСТУП

Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку району на 2009 рік (далі - Програма - 2009) є Закон України „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України” та постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 621 "Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту Державного бюджету".

Програма розроблена з урахуванням завдань і положень наступних документів:

постанови Кабінету Міністрів України від 05.03.2008 № 160 “Про схвалення Декларації цілей та завдань бюджету на 2009 рік (Бюджетної декларації)”;

проекту Державної програми економічного і соціального розвитку України на 2009 рік, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2008 року № 1217-р ;

стратегії економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2015 року, схваленої розпорядженням голови облдержадміністрації від 30.10.2006 № 489 та затвердженої рішенням обласної ради від 29.12.2006 № 199.

Відповідно до підсумків та тенденцій розвитку господарського комплексу району у 2008 році, наявних проблем і впливу фінансової кризи на економіку регіону у Програмі визначено цілі та пріоритети соціально-економічного розвитку і систему заходів щодо їх реалізації у 2009 році.

Програма розроблена на основі пропозицій структурних підрозділів райдержадміністрації, суб’єктів господарювання, громадських організацій з використанням статистичних даних про розвиток району за попередній та поточний роки, прогнозних тенденцій на 2009 рік.

До Програми додається перелік районних галузевих програм, які реалізовувалися у 2008 році та будуть реалізовуватися у 2009 році.

ПРО ХІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РАЙОНУ У 2008 РОЦІ

Програма економічного та соціального розвитку району на 2008 рік була схвалена розпорядженням голови райдержадміністрації від 28 грудня 2007 року № 599 “Про Програму економічного та соціального розвитку Сарненського району на 2008 рік” та затверджена рішенням районної ради від 14 березня 2008 року № 335 “Про районну програму економічного та соціального розвитку Сарненського району на 2008рік”.

Виконання заходів Програми економічного та соціального розвитку району на 2008 рік сприяло стимулюванню розвитку народногосподарського комплексу, підвищенню рівня фінансово – бюджетної дисципліни, реалізації окремих соціальних питань, виконанню рішень та розпоряджень органів виконавчої влади району.

Головні індикатори економічного розвитку району за 10 місяців поточного року вказують, що рівень ділової активності суб’єктів господарювання значно підвищився, що в свою чергу забезпечило стійке зростання обсягів виробництва промислової продукції, розвиток інвестиційної діяльності, розширення зовнішнього та внутрішнього ринку товарів та послуг, стабільне наповнення районного бюджету, що в свою чергу сприяло зміцненню матеріально-технічного забезпечення установ соціальної сфери району, підвищенню якості життя населення та посиленню соціальної захищеності малозабезпечених верств населення.

Програмою передбачено виробництво промислової продукції в сумі 335 мільйонів гривень та досягнення приросту виробництва на 26 відсотків у порівнянні з показником 2007 року.

Результатом роботи промислових підприємств за січень – жовтень 2008 року є виробництво продукції на суму 257 мільйонів гривень, що на 20,3 відсотка або на 43,4 мільйона гривень більше відповідного періоду минулого року.

На протязі поточного року спостерігалась стійка тенденція економічного зростання промислового виробництва. Якщо в минулому це були успіхи окремих підприємств, то сьогодні ми маємо приріст практично по всіх підприємствах. Найбільші прирости в абсолютному виразі отримано на ТОВ “Сарним’ясопром” – 16,1 млн. грн., ВАТ “СЗМТК” – 9,3 млн. грн., ВАТ “Сарненський комбінат хлібопродуктів” – 8,6 млн. грн., ВАТ “Вирівський кар’єр” – 5,7 млн.грн., ТОВ ККНК “Технобуд” – 3,0 млн. грн.

Щомісячний приріст виробництва по району складав в межах 25-35 відсотків до відповідного періоду минулого року. На тлі світової фінансової кризи, ріст показників з жовтня місяця дещо уповільнився. Відповідно до прогнозованих даних підприємств ситуація в промисловості змінилася. Якщо на початку року прогнозувалось виробити продукції, як уже зазначалось, 335 млн.грн. і ця цифра підтверджувалась до жовтня місяця, то в листопаді місяці підприємствами внесені корективи в сторону зменшення.

За попередніми даними до кінця року виробництво промислової продукції становитиме 290 мільйонів гривень, що на 24 мільйонів гривень перевищить прогнозні показники Програми економічного та соціального розвитку району на 2008 рік, або це складе 110 відсотків до показника минулого року.

Враховуючи виробничий потенціал підприємств та стійку інвестиційну активність, виконано завдання, передбачене Програмою 2008 року
підприємствами харчової галузі, які збільшили обсяги виробництва продукції на 22 відсотка проти 7,8 по Програмі. Забезпечили приріст всі підприємства галузі, зокрема:

на ВАТ “Хлібозавод” виробництво хлібобулочних виробів зросло на 12 відсотків завдяки освоєнню нових технологій;

ВАТ “Сарненський КХП” збільшило обсяги борошна на 23,5 відсотка;

ЗВП “Таврида” збільшило обсяги виробництва продукції на 2 відсотки ;

ТОВ “Сарним’ясопром “ збільшило обсяги виробництва на 55 відсотків завдяки поповненню основного капіталу, що дало змогу розширити фірмову мережу торгівлі.

У машинобудуванні, металургії та обробленні металу перевищено рівень виробництва продукції за 11 місяців 2008 року на 87 відсотків проти 77 відсотків по програмі (відкрите акціонерне товариство “СЗМТК” за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази підприємства, розширення ринків збуту, освоєння нових технологій наростило обсяги виробництва на 86 відсотоків, Катеринівська виправна колонія № 46 на 5 відсотків).

Разом з тим, не виконані прогнозні показники у добувній галузі: при прогнозованому прирості 25 відсотків фактично маємо лише 3 відсотки приросту (товариство з обмеженою відповідальністю “Технобуд”(+3,2), яке уже на протязі декількох років поспіль працює з найвищими темпами щорічного приросту та маючи потужну виробничу базу з щомісячними обсягами виробництва понад 10 млн.грн,ТОВ “Селищанський гранкар’єр” (+ 1,8), Клесівське кар’єроуправління (+2,0). Основною причиною скорочення виробництва є проблема з реалізацією продукції.

Значно краща ситуація на ВАТ “Вирівський кар’єр”, до кінця року на підприємстві очікується 11 відсотків приросту виробництва.

Позитивні зміни відбуваються на селі, де активно реалізуються завдання земельної реформи.

Всіма категоріями господарств за січень – листопад 2008 року вироблено валової продукції сільського господарства на суму 180,2 мільйона гривень, що становить 102,0 відсотка до відповідного періоду 2007 року.

Обсяги виробництва сільськогосподарської продукції дають можливість розвивати переробну галузь.

Пріоритетними напрямками розвитку аграрного сектору економіки району є виробництво картоплі, зерна, молока, м’яса, яєць. Посівна площа в усіх категоріях господарств в 2008 році складала 28,5 тисяч гектарів проти 28,3 тис.га в 2007 році.

Структура посівних площ в усіх категоріях

господарств, %

Сільськогосподарськими підприємствами району вироблено 9.1 тис тонн зерна, що на 17,4 відсотків більше минулого року. В середньому по району урожайність зернових склала 15,8 цнт/га, що на 13,7 відсотків більше минулого року.

Під урожай 2009 року посіяно 3700 га озимих зернових та 213 гектарів озимого ріпаку, 958 гектарів сидеральних культур, проведено сортооновлення озимих зернових культур в кількості 29,2 тон.

Порівнюючи з відповідним періодом минулого року зросло виробництво яєць на 62,6 відсотки, надій на 1 корову зріс на 9,4 відсотків, середньодобовий приріст на дорощуванні та відгодівлі ВРХ на 6,7 відсотків, приплід поросят на 27,9 відсотків, на 35,6 відсотків збільшилось поголів’я птиці.

На фінансування цільових галузевих програм з Державного бюджету спрямовано 3,8 млн. грн., що на 11,8 відсотків більше порівняно з січнем - жовтнем 2007 року.

Як і передбачалось Програмою на прискорення темпів економічного розвитку позитивно вплинули темпи стабільного зростання капітальних інвестицій, які значно випереджають цьогорічні показники обсягів виробництва.

За 9 місяців поточного року у розвиток економіки району підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 354,2 мільйони гривень капітальних інвестицій, що в 3,5 раза більше відповідного періоду минулого року. Найбільшу частку з них , 95,6 відсотків загального обсягу, склали інвестиції в основний капітал - у капітальне будівництво та на придбання машин і обладнання. За цей же період вироблено продукції на загальну суму 232 млн.грн.,що переконливо засвідчує,що підприємства району розвиваються, оновлюються, запроваджуються нові технології новітні технології та передові форми діяльності.

Як і в попередні періоди, основним джерелом інвестування залишаються кошти іноземних інвесторів, за рахунок яких освоєно 64% загального обсягу капіталовкладень. Частка залучених власних коштів досягла 23 відсотка проти минулорічного показника.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій залучених у господарський комплекс району станом на 01.10.2008 року склав 12.8 млн. дол.США, що становить 105,8 відсотків до 01.01.2008 року. Практично всі інвестиції спрямовані у розвиток промисловості.

Це в свою чергу дало можливість ввести в дію сучасний завод з виробництва високоякісного щебеню за новітніми технологіями виробничою потужністю 2 млн.тонн. на ВАТ” Вирівський кар’єр”.

Для збільшення випуску щебеню за євро стандартами та сортуванню його за фракціями проведено перший етап реконструкції технологічних ліній та галерей дробильно-сортувального цеху на ТОВ ККНК “Технобуд” шляхом встановлення додаткової дробарки і п’яти грохотів вартістю 5 млн.грн.

На ДП “Клесівський лісгосп” забезпечено поглиблену переробку низькосортної деревини та відходів, з яких виготовляють садові заготовки для дачних ділянок, парканчики. За 10 місяців поточного року відправлено такої продукції на експорт на суму 808,4 тис. грн.

Для обжарювання та фасування насіння соняшника змонтовано і з липня місяця поточного року введено в дію сушильно-жарочну піч і фасувально-пакувальний апарат на ЗВП “Таврида”.

Здійснюється модернізація сільськогосподарських підприємств. Для розвитку м’ясного та молочного скотарства реконструйовано два тваринницьких приміщення в СГПП “Случ”, де планується встановити доїльну залу. Розширено виробничі потужності на ТОВ “Діброва-агро” за рахунок встановлення обладнання для пташника на 50 тис. голів.

Що стосується житлового будівництва,то слід зауважити, що в загальних обсягах інвестицій частка коштів населення, витрачених на будівництво власного житла, склала 8,8 відсотка.

Капіталовкладення у житлове будівництво за січень-вересень 2008 року становлять 31.1 млн.. грн., що на 32.9 відсотка більше, ніж у січні –вересні 2007 року.

За державні кошти придбано двохкімнатну квартиру учаснику бойових дій в смт. Клесів вартістю 100 тис. грн.

Індивідуальним сільським забудовникам для будівництва житла за програмою “Власний дім” із районного бюджету виділено 25.0 тис.грн.та 5.0 тис.грн Рівненському обласному Фонду підтримки індивідуального житлового будівництва на селі на витрати, пов’язані з наданням та обслуговуванням державних пільгових кредитів, наданих індивідуальним сільським забудовникам.

Дорожніми організаціями району за 11 місяців 2008 року виконано робіт з експлуатаційного утримання та ремонту доріг на суму 7482,7 тис. грн. (без ПДВ), що становить 120,24% до відповідного періоду минулого року, в тому числі власними силами  6072,3 тис. грн. (без ПДВ), що становить 120,06 % від минулорічного рівня.

Для вирішення першочергових проблем у соціальній сфері з державного, обласного та районного бюджетів на 2008 рік передбачено 11,58 млн. грн., що в 3,3 раза більше ніж на відповідний період 2007 року. Станом на 01.12.2008 використано 11,15 млн. грн., або 94 відс. передбаченого на рік обсягу асигнувань.

За рахунок цих коштів здійснювались будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів освіти, охорони здоров’я та культури.

В навчальних закладах відділу освіти виконано робіт на суму 5037 тис. грн, а до кінця року виконання робіт становитиме близько 5200 тис.грн. (2006 р. – 3420 тис. грн., 2007 р. – 2830 тис. грн.).

За рахунок коштів бюджетів різних рівнів проведено реконструкцію тепломережі по вул. Бєлгородській в м.Сарни (122,5 тис. грн. – субвенція державного бюджету 50 тис. грн. – кошти міського бюджету), переобладнання казарми військової частини №15 під терапевтичний корпус ЦРЛ на 100 ліжок (2 млн. грн. – субвенція з державного бюджету, 700 тис. грн. – кошти районного бюджету ), будівництво школи в с.Тинне – 2 млн. грн.(кошти обласного бюджету).

На будівництво підвідних газопроводів кошти із державного бюджету не надходили. За кошти місцевих бюджетів та громадян введено в експлуатацію 5,81 км. вуличних газопроводів.

Продовжується робота з технічного переоснащення житлово-комунального господарства району, створення конкурентного середовища на ринку послуг та покращання їх якості.

За 11 місяців 2008 року на реалізацію заходів Програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства району з усіх джерел фінансування спрямовано 5,1 млн. грн. асигнувань, що на 16 % більше, ніж у 2007 році, а саме: 0,2 млн. грн. – з державного бюджету, 3,6 млн. грн. – з місцевих бюджетів, 1,3 – з інших джерел фінансування.

Житлово – комунальними підприємствами району надано послуг та виконано робіт на суму понад 4,81 млн. грн., що на 63,0 відс. більше відповідного періоду 2007 року.

Активізувалась робота щодо створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків. На сьогоднішній день в м. Сарни існує одне об’єднання співвласників багатоквартирних будинків “Добробут - Сарни”, та п’ять об’єднань в житловому масиві Соснівського гранкар’єру під керівництвом Головної керуючої компанії ОСББ “Сосна-Клесів”.

В ІІІ кварталі 2008 року на виділені з районного бюджету кошти в розмірі 30,0 тис. грн. проведено ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж та заміну вікон і дверей в підвальному приміщенні будинку ОСББ “Добробут-Сарни” по вул. Грушевського, 2.

Не менш важливим на сьогоднішній день є енергозбереження в усіх сферах діяльності. Станом на 01.12.2008 виконано заходи комплексної районної програми з енергозбереження на загальну суму 6.1 млн. грн , в порівнянні з відповідним періодом минулого року ріст складає 86,6 відсотків. Всього в 2008 році завдяки впровадженню вищезгаданих заходів зекономлено 509,4 тон умовного палива, що в 2.6 рази більше до відповідного періоду минулого року. За рахунок впроваджених заходів зекономлено коштів в сумі 746,1 тис.грн, що в 2.1 раза більше відповідного періоду 2007 року.

Так, зокрема, теплопостачальними підприємствами району в 2008 році було спожито природного газу 2353,016 тис. куб, що складає 82 відсотки в порівнянні з 2007 роком, споживання електроенергії склало 2344 тис.квт/год, що становить 87 % в порівнянні з попереднім роком.

У сфері земельних відносин в районі позитивним змінам також сприяє комплекс заходів із забезпечення прозорого механізму та конкурентних засадах продажу земельних ділянок.

За період земельної реформи в районі на земельних торгах продано 16 земельних ділянок несільськогосподарського призначення загальнею площею

5,6 га. В результаті проведення торгів вартість продажу земельних ділянок порівняно зі стартовою ціною зросла у середньому в 2,7 раза і склала 2454 тис. грн.

За січень – листопад 2008 року продано 50 земельних ділянок несільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької діяльності на суму 2,56 млн. грн. площею 13,2 га.

За 11 місяців поточного року на виконання землевпорядних робіт із проведення земельної реформи та збереження, відтворення, забезпечення раціонального використання земельних ресурсів використано 530 тис.грн. державних асигнувань та коштів інших джерел фінансування, що на 1,1 відсотка більше аналогічного періоду минулого року.

Крім того, за рахунок коштів місцевих бюджетів та коштів замовників землевпорядними організаціями виконано робіт із проведення земельної реформи та охорони земель на загальну суму понад 916 тис.грн., або забезпечено рівень відповідного періоду минулого року.

Органи виконавчої влади району постійно працюють над забезпеченням сприятливих умов для розвитку малого підприємництва, а також використанням його потенціалу для вирішення соціально-економічних проблем

району.

За 9 місяців поточного року від діяльності малого підприємництва до Зведеного бюджету району надійшло біля 19,8 мільйонів гривень, що становить 41,3 відсотка усіх надходжень .

Зросли надходження і до місцевих бюджетів, їх часткав загальному обсязі складає 18 відсотків, або 8,8 мільйона гривень (у 2007 році – 12,5 відсотків). З метою спрощення процедури реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності в районі діють єдиний реєстраційний офіс та дозвільний центр для суб’єктів підприємницької діяльності за принципом організаційної єдності.

Проведена робота сприяла зростанню кількості суб’єктів малого підприємництва в районі, яка відбулася за рахунок збільшення фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності (діаграма). Так, станом на 01.12.2008р. в районі діє 265 малих підприємства та 3134 фізичних осіб - підприємців.

Чисельність фізичних осіб – підприємців станом на 01.12.2008 збільшилась на 177 підприємців у порівнянні до 31.12.2007. Щодо суб’єктів малого бізнесу (юридичних осіб), то за 11 місяців 2008 року було зареєстровано 39 таких підприємств, діяльність яких зосереджена, зокрема, на видобутку піску, глини, каменю та його обробці, на виробництві та переробці сільськогосподарської продукції, на обробці деревини та виготовленні меблів, на оптово-роздрібній торгівлі та наданні послуг населенню, на будівництві та виготовленні проектної документації, на видобутку торфу та виробництві молочних продуктів.

Реалізуються заходи щодо розвитку мінерально-сировинної бази.

Нарощуються обсяги виробництва бурштину. За 10 місяців 2008 року видобуто 2650 кг, що перевищує рівень видобутку минулого року. Крвм того, ТОВ “Мінерал” отримало додаткову ліцензію по розвідці надр бурштину.

Що стосується видобутку продукції добувної промисловості (щебінь,галька,кремній будівельний) то їх обсяг зріс на 3 відс., проти відповідного періоду минулого року і в натуральних показниках становить 2537.1 тис.м.куб.

З метою збільшення лісистості, підвищення продуктивності лісів в районі у 2008 році проведено роботи з лісовідновлення та лісорозведення на площі 590,4 тис. га, що на 95,41 га або на 19,3 відс. більше, ніж у 2007 році.


Зростають обсяги зовнішньоторговельних операцій. Оборот зовнішньої торгівлі товарами за січень - вересень 2008 року збільшився на 52,5 відс. порівняно з відповідним періодом 2007 року і склав 54,3 млн. дол. США. При цьому, обсяг експорту зріс на 29,3 відс., імпорту – в 3,4 раза .

Коефіцієнт покриття експортом імпорту становить 3,1 (по області 0,83, по Україні 0,79).

Більшість товарів експортовано в країни СНД (68,0 відс.) та Європи ( 29,6 відс.). Найбільші обсяги експортних поставок від загального обсягу здійснювались у Російську Федерацію – 58.3 відс. та Литву – 13.5 відс.

Питома вага району в загальному обсязі імпорту по області незначна- 3.1 відсотка, проте імпорт товарів за звітний період у порівнянні до січня – вересня 2007 року збільшився у 3.4 раза і становить 13.1 млн.дол.США.

Імпортерами за цей період були 19 країн світу. Найбільшіе товарів отримали з Росії (1.1 млн.дол.. США), Швеції (1.2 млн.дол. США) та Німеччини (9 1 млн.дол.США).

Район має найбільше позитивне сальдо (28.4 млн.дол.США) серед районів області. В цілому по області сальдо відємне (-72.9 млн.дол.США).

Внаслідок усіх проведених заходів покращився фінансовий стан підприємств району.

Загальний фінансовий результат роботи суб’єктів господарювання району за січень - жовтень 2008 року склав 46,6 млн. грн. прибутків. Прибутково працювало 75 відс. підприємств проти 65 відс. за відповідний період 2007 року. На 11 відсотків зменшилась кількість збиткових підприємств у звітному періоді.

Стабілізувалася ситуація на ринку праці району та забезпечено процес зниження безробіття.

Рівень зареєстрованого безробіття в районі на 01.11.2008 становить
3,6 відс. проти 4,9 відс. станом на 1 листопада 2007 року.

Протягом 10 місяців поточного року у районі забезпечено зайнятість населення шляхом створення нових робочих місць для 1607 осіб, що на 6,6 відсотків більше до відповідного періоду минулого року і складає 88 відсотків до річного завдання районної Програми зайнятості громадян.

Рівень охоплення незайнятого населення заходами активної підтримки зайнятості в 2008 році збільшився на 2,3 відсотка і становивить 72,2%. Протягом січня – листопада поточного року у районі працевлаштовано 2710 осіб, що на 12,4 відсотка більше показника 2007 року.

Економічна стабільність у районі та підвищення бюджетної дисципліни забезпечили збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів, підвищення заробітної плати, збільшення споживчих витрат.

За січень – жовтень 2008 року приріст надходжень до Зведеного бюджету

району порівняно з відповідним періодом минулого року збільшився на 41,2 відсотка або на 25,4 мільйона гривень, до Державного бюджету на 49,1 відсотки або 13,0 мільйона гривень. Завдання щодо надходження до Зведеного бюджету виконано на 105,7 відсотка до Державного бюджету на 102,6 відсотка.

Відповідно і власні доходи місцевих бюджетів району зросли у порівнянні з січнем-жовтнем 2007 року на 35,7 відсотка або на 9.2 мільйона гривень. Завдання виконано на 102.6 відсотка.

Надходження платежів до бюджету Пенсійного фонду збільшились на 46,5 відсотка, або на 57,6 мільйона гривень. Завдання виконано на 112,7 відсотка.

Середній розмір пенсії в районі (з урахуванням надбавок до пенсій) за 10 місяців 2008 року склав 703,19 грн.,проти 533.33 грн до відповідного періоду минулого року, або 131.1 %

Протягом 2008 року в районі забезпечено стійку тенденцію до зростання розміру середньомісячної заробітної плати.

Середньомісячна заробітна плата за січень – жовтень 2008 р. порівняно з відповідним періодом минулого року зросла на 36,8 % і склала 1369,75 грн. ,що в два рази перевищує розмір прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатної особи з 1 жовтня 2008 року (669,00 грн.).

Динаміка співвідношення середньої заробітної плати і прожиткового мінімуму у 2006-2008 роках :

показники

Роки

2006

2007

2008

Середньомісячна заробітна плата , грн.

786,32

1034,90

1369,75

Прожитковий мінімум встановлений для працездатної особи

505,00

568,00

669,00

Співвідношення середньомісячної заробітної плати до прожиткового мінімуму встановленого для працездатної особи, %

155,7

182,2

204,7

Динаміка зростання середньоїмісячної

заробітної плати по району

У жовтні 2008 року номінальна заробітна плата зросла порівняно з жовтнем 2007 року на 21,5 % та склала 1448,81 тис. грн., що на 116,6 % перевищує розмір прожиткового мiнiмуму, встановленого для працездатної особи з 1 жовтня 2008 року (669,00 грн.).

Комплекс спільних заходів, дав можливість ліквідувати заборгованість із виплати заробітної плати , яка була станом на 01.01.2008 року 118,2 тис. грн., або на 100 %. Станом на 01.11.2008 року загальна заборгованість з виплати заробітної плати в районі відсутня.

Зростання реальних грошових доходів населення, впровадження сучасних підходів у веденні торговельного бізнесу сприяє активізації споживчого ринку району.

За дев’ять місяців поточного року роздрібний товарообіг склав 179.3 млн. грн., що на 106 відсотків більше ніж за відповідний період минулого року і в розрахунку на одну особу становить 1807 грн.,проти 1395.9 грн. у 2007 році.

За цей же період до місцевих бюджетів району надійшло ринкового збору в сумі 383 994,0 грн., що на 1435,0 грн. більше минулорічного показника.


Обсяг реалізованих платних послуг за січень – вересень 2008 року становить 46.5 млн.грн., що на 22.8 % більше в порівнянні з відповідним періодом минулого року, або на одну особу становить 469.2 грн.( проти 404 грн. у минулому році.)

Підвищення ефективності роботи господарського комплексу та реалізація в районі заходів Стратегії і Програми – 2008 дозволили збільшити видатки на соціальний захист населення, охорону здоров’я, освіту, культуру.

У цьому році обсяг субвенції із Державного бюджету на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової допомоги дітям передбачався в сумі
53,3 млн. грн., що на 34,7 відс. більше порівняно з 2007 роком. Станом на 01.12.2008 субвенцію отримали 9639 сімей на суму 47.1млн. грн. (96 відс. річного обсягу).

На виконання програми соціального захисту населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи у 2008 році з Державного бюджету передбачається обсяг асигнувань на компенсаційні виплати в сумі 36,8 млн. , що на 25,6 відсотка більше ніж в 2007 році. Станом на 01.12.2008 профінансовано 31,7 млн. грн. (86,1 відс. річного обсягу).Компенсаційні виплати отримали 80681 особа.

Обсяг бюджетних асигнувань, спрямованих на функціонування освітньої галузі у 2008 році склав 83.0 млн. грн. і збільшився порівняно з 2007 роком на 43,0 відс. або на 25.0 млн.грн.

Крім того, на будівництво, реконструкцію навчальних закладів передбачено 2.1 млн.грн., що на 31.3 відсотка більше ніж в 2007 році.

Протягом навчального року вирішувалися питання щодо вдосконалення змісту загальної середньої освіти, оптимізаційні моделі загальноосвітніх навчальних закладів у відповідності до районної програми розвитку загальної середньої освіти.

У 2008 навчальному році 723 випускники району взяли участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, що складає 61% від загальної кількості випускників. У районі працювало 4 пункти тестування.

У 2008 було відкрито 29 класів з поглибленим вивченням навчальних предметів (682 учні), 80 класів з профільним навчанням (1736 учнів).

Крім загального навчання, у районі за індивідуальними планами було організовано навчання для 63 учнів. Екстернатною формою навчання було охоплено 87 учнів. У загальноосвітніх школах району навчається 93 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

На базі НВК “Школа – колегіум” м. Сарни створено ресурсний центр, робота якого спрямована на удосконалення знань учнів з англійської мови. 46 загальноосвітніх навчальних закладів мають можливість використовувати мережу швидкісного Інтернету, створено Web-сторінку у 2 загальноосвітніх навчальних закладах (ЗОШ І-ІІІст. № 4 м. Сарни та НВК «Школа - колегіум»), для вчителів інформатики організовано навчання за програмою Інтел «Навчання для майбутнього».

З метою поліпшення умов проживання учнів, які навчаються у Сарненській ЗОШ ІІ ступеня – економіко-правовому ліцеї «Лідер», ведуться роботи по реконструкції приміщення клубу під гуртожиток з спортзалом. Даний об’єкт очікується ввести в експлуатацію до 01 вересня 2009 року.

Щорічно проводиться районний огляд-конкурс «Кращий дошкільний навчальний заклад року» та «Навчальний заклад року». У 2008 р. за результатами конкурсу визнано переможцями районного конкурсу ДНЗ № 4 м.Сарни, ДНЗ с.Люхча, Коростську ЗОШ І-ІІІ ступенів, Сарненську ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2. Матеріали переможців відправлено на обласний конкурс.

Понад 2850 учнів розвивають творчі здібності у позашкільних закладах району.

Окрім того, з метою створення умов для реалізації особистості та підтримки творчого, інтелектуального, духовного потенціалу в загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах працювали гуртки, факультативи, Мала академія наук, клуби за інтересами.

Загальний обсяг видатків на утримання галузі охорони здоров'я у 2008 році порівняно з 2007 роком збільшився на 7.7 млн.грн. або на 29.3відс., і склав 34.0 млн.грн.

В рамках «Програми удосконалення мережі лікувально – профілактичних закладів Сарненського району та підвищення якості медичного обслуговування населення району на 2008-2010 роки» (1 етап), затверджених рішенням районної ради від 14.01.2008 №326, в районі здійснюються заходи щодо забезпечення ефективного розвитку системи охорони здоров’я, підвищення якості та доступності медичного обслуговування населення, особливо у сільській місцевості.

На реалізацію намічених завдань для сільського населення функціонує 7 закладів загальної практики/сімейної медицини. Передбачено відкрити Ясногірську лікарську амбулаторію загальної практики/сімейної медицини. На цю мету виділено 540,0 тис.грн., та додатково 25,0 тис.грн. для Селещанської сільської ради на будівництво трубного колодязя і підведення води до амбулаторії села Ясногірка. Забезпечено Кричильську лікарську амбулаторію загальної практики/сімейної медицини санітарним автомобілем. Слідуючим кроком буде відкриття лікарських амбулаторій загальної практики/сімейної медицини в селах М. Цепцевичі .

В 2008 році заклади охорони здоров‘я району, які надають первинну медико-санітарну допомогу населенню, проходили чергову державну акредитацію. Державну акредитацію отримали всі фельдшерсько-акушерських пункти району, З них: вищу категорію – 5 фельдшерсько-акушерських пункти (Кузьмівка, Бутейки, Ясногірка, Чабель, Зносичі); першу категорію -17 фельдшерсько-акушерських пункти; другу категорію – 27 фельдшерсько-акушерських пункти. (ФАП села Пугач акредитовано на 1 рік). Серед амбулаторій: В.Вербчанська, Карпилівська, Тутовицька, Любиковицька отримали першу категорію; Стрільська та Коростська лікарські амбулаторії другу категорію, а Клесівська міська лікарня та Тинненська дільнича лікарня першу категорію.

При Сарненській центральній районній лікарні відкрито відділення гемодіалізу, відкриття цього відділення приблизить надання високоспеціалізованої допомоги тяжко хворим вдвічі, що значно покращить якість та тривалість життя пацієнтів.

В пологовому будинку Сарненської центральної районної лікарні впроваджуються у практику сучасні перинатальні технології по поліпшенню надання медичної допомоги новонародженим та матерям (створюються пологові сімейні зали).

В Степанській номерній лікарні встановлено блочно-модельну котельню, що дало можливість підтримувати належний температурний режим в лікарняних палатах та кабінетах в будь-який період року.

Демографічна ситуація в районі є однією із найкращих в області. За звітний період зменшилась кількість непланових вагітностей, скорочено кількість абортів, збільшено показники природного приросту та народжуваності, знижено рівень малюкової смертності, знизився відсоток новонароджених дітей, які були переведені в обласні лікувальні заклади. Станом на 1 грудня 2008 року проведено диспансеризацію всього населення на 87,7% , в тому числі дітей на 98,4%.

Покращились показники діяльності стаціонару району: робота ліжка зросла на 7,3 дні, середня тривалість лікування зменшилась на 0,1 день, летальність зменшилась на 0,2%, проліковано хворих на 322 чол., та зроблено більше операцій.

Обсяг бюджетних асигнувань з районного бюджету спрямованих на розвиток галузі культури у 2008 році склав 8.8 млн. грн. і збільшився порівняно з 2007 роком на 3.2 млн.грн., або на 57,1 відсотка.

За січень – листопад поточного року від організації платних вечорів відпочинку для молоді, відвідування спортивних кімнат на спецрахунки закладів культури надійшло 174.7 тис. грн., від надання платних послуг у бібліотечних закладах для читачів на спецрахунки надійшло 62.8 тис.грн., всього до кінця 2008 року прогнозується загальна сума надання платних послуг близько 280.0 тис.грн., що на 16,6 відсотків більше показника 2007 року.

Для зміцнення матеріально-технічної бази спортивних кімнат у закладах культури було придбано спортивних тренажерів, спортивного інвентарю на суму 299996 грн.

Реалізується право дітей на сімейне виховання. Станом на 01.11.2008 в районі усиновлено 40 дітей - сиріт, проти 29 дітей у 2007 році.

Станом на 01.12.2008 року на обліку служби у справах неповнолітніх Сарненської райдержадміністрації перебувають 67 дітей – сиріт та 112 дітей, позбавлених батьківського піклування. В 2008 році поставлено на облік 12 дітей – сиріт та 46 дітей, позбавлених батьківського піклування. В районі - 142 неблагополучних сімей, в яких виховуються 343 дитини.

В 2008 році перебувають під опікою та піклуванням 134 дитини – сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування. 30 дітей перебувають на повному державному утриманні в державних закладах для дітей – сиріт; 13 - передані в прийомні сім’ї, у дитячих будинках сімейного типу – 2 дітей Сарненського району.

В 2008 році надійшли заяви про надання висновку про можливість бути усиновителями 6 подружніх пар району. Станом на 01.12.2008 всього громадянами району усиновлено 5 дітей з інших регіонів України, з них 2 перебували під опікою наших громадян, троє дітей – сиріт Сарненського району були усиновлені громадянами з інших регіонів, одна дитина 2005 р. н. із Сарненського району усиновлена подружньою парою із США. В районі усиновлено 10 дітей по внутрішньо сімейному усиновленню.

Оздоровлено в 2008 році 87 дітей – сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування району, з них через відділ у справах сім’ях, молоді та спорту – 40.

В районі реалізуються спортивно-масові заходи ,передбачені “Програмою розвитку фізичної культури та спорту в Сарненському районі на 2008-2012 роки”.

На виконання цієї програми з районного бюджету 2008 року було виділено 10,7 тис. гривень та 35,5 тис. грн. на фінансування спортивно – масових заходів згідно календарного планування, що на 41,8 відсотків більше ніж у 2007 році.

В районі щорічно проводиться спартакіада серед сільських спортивних клубів та колективів фізичної культури. В підсумковій таблиці з 13 видів спорту 1 місце посів СК “Сокіл” с. Немовичі.

Футбольний клуб “Маяк” м. Сарни у чемпіонаті області в першій лізі серед дорослих посів ІІ місце та став володарем кубку області.

Баскетбольний клуб “Сарни” виступає в Українській баскетбольній лізі “Дивізіон Б” сезону 2008-2009 року.

В липні 2008 року на чемпіонаті Світу з пауерліфтингу серед спортсменів з вадами зору, що відбувся у м. Маямі (США), вихованець фізкультурно-спортивного клубу інвалідів “Повір у себе” Роман Набухотний посів два перших місця в індивідуальному заліку у ваговій категорії до 75 кг та в складі збірної команди України посів І місце у загальнокомандному заліку.

В результаті реалізації заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям кількість надзвичайних стуацій за 11 місяців 2008 року зменшилась на 5.6 відсотків проти відповідного періоду минулого. З метою захисту населених пунктів району та сільськогосподарських угідь від підтоплення в цьому році проведено капітальний ремонт гідротехнічних споруд та укріплення берегів р.Случ.. Розроблена комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення території в містах і селищах Сарненського району у 2008-2010 роках на період до 2030 року.

Разом з тим, внаслідок фінансової кризи та негативного впливу інших об‘єктивних факторів, не вдалось досягти окремих запланованих показників.

Фінансова криза призвела до суттєвого зниження попиту і падіння цін на продукцію ряду експортоорієнтованих галузей, зокрема добувної галузі.

За січень – жовтень 2008 року у добувній промисловості обсяг виробництва зменшився на 22 відсотки порівняно до показника, передбаченого програмою 2008 року . Основна причина - скорочення обсягів реалізації продукції.

У агропромисловому комплексі зменшилось до відповідного періоду минулого року виробництво молока на 14,4 відсотки, виробництво м’яса на 43,2 відсотки, поголів’я ВРХ на 16 відсотків. Із-за відсутності фінансування не відновлено роботу відгодівельного комплексу СГПП “Дружба”, не проведено перезалуження на площі 172 га.

Закуплено 15 одиниць сільськогосподарської техніки на суму 2,7 млн. грн., що складає 75 відсотків до відповідного періоду минулого року (20 один. на 4,04 млн. грн.). Зменшено на 3.2 відсотки обсяги залучених інвестицій

В районі залишаються не залученими до сільськогосподарського виробництва біля 5 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, 45 пустуючих тваринницьких приміщень.

Фінансово – економічна криза спричинила спад у будівельній галузі.

Будівельними підприємствами всіх форм власності, що працювали за контрактами підряду за січень – вересень 2008 року виконано робіт на суму 10452,0 тис. грн., що в порівняльних цінах на 43,6 відсотка менше, ніж за відповідний період 2007 року.

Обсяг інвестицій у житлове будівництво за 9 місяців 2008 року зменшився на 57,8 відс. до відповідного періоду минулого року.

Введено в дію 7,8 тис. кв. метрів загальної площі житла, що становить лише 55 відс. до рівня 9 місяців 2007 року.

Зменшено за 11 міс.2008 року пасажирські перевезення на 34.9 відсотка до відповідного періоду минулого року.

Незважаючи на те, що станом на 1.12.2008 року і зменшено до відповідного періоду минулого року податковий борг до Зведеного бюджету району в сумі 733.7 тис.грн., однак заборгованість залишається значною і становить 3,1 млн. грн.

Сума боргу до Пенсійного Фонду на 1.12.2008 року склала 2,2 млн.грн.

Незважаючи на запроваджені заходи ,зменшення кількості безробітних, рівень безробіття по району залишається ще високим і становить 3.8 відсотка ( по області –3,3.).

Для вирішення зазначених проблемних питань головою райдержадміністрації видано відповідні розпорядження і доручення хід виконання яких перебуває на постійному контролі.

ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ПРІОРИТЕТНІ ЗАВДАННЯ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

САРНЕНСЬКОГО РАЙОНУ НА 2009 РІК

Основні цілі розвитку Сарненського району у 2009 році:

подальше нарощування економічного потенціалу району;

створення сприятливого інвестиційного та підприємницького клімату;

розвиток конкурентоспроможного промислового і сільськогосподарського виробництва;

покращення добробуту громадян.

Пріоритетні завдання та шляхи досягнення мети:

Структурно - інноваційне оновлення промислового виробництва, комплексне використання місцевих сировинних ресурсів та забезпечення конкурентоспроможності продукції на зовнішньому і внутрішньому ринках:

* реконструкція, технічне переоснащення та підвищення завантаження потужностей каменепереробних підприємств. Вихід на проектну потужність:

- сучасного заводу з виробництва високоякісного щебеню ВАТ “Вирівський кар’єр”, відкриття якого відбулося у вересні поточного року;

- Клесівського кар’єроуправління ДП “Управління промислових підприємств Укрзалізниці” з відновленням роботи лінії по виробництву єврощебеню;

* відновлення виробничих потужностей на ЗАТ “Соснівський гранкар’єр”;

* реконструкція рибного цеху із встановленням термокамер для гарячого та холодного копчення рибної продукції вартістю до 1 млн.грн на ЗВП “Таврида”;

* введення в дію лінії по виробництву масла (спреду) потужністю 140 тн в місяць на ТОВ ”Сарненський сирзавод”;

* нарощування обсягів випуску продукції на підприємствах харчової промисловості (ВАТ “Хлібозавод”, ЗВП “Таврида”);

* початок будівництва заводу по виготовленню будівельної цегли потужністю 10 млн.штук цеглин в рік в смт.Степань ТОВ “Степанська кераміка”;

* розширення ринків збуту продукції місцевих товаровиробників за рахунок залучення їх до участі у міжнародних та міжрегіональних виставках – ярмарках.

Розвиток сучасного агропромислового комплексу:

* залучення інвестиційних коштів у виробництво сільськогосподарської продукції, впровадження нового високоефективного обладнання, що забезпечуватиме виробництво конкурентноспроможної продукції :

- модернізація молочної галузі в СГПП “Случ” шляхом встановлення доїльного залу “Паралель” вартістю 2 млн грн.

- модернізація тваринницького комплексу в СГПП “Дружба”.

- розширення виробничих потужностей по виробництву яєць ТОВ “Діброва – агро” шляхом придбання кліткового обладнання на суму 1,5 млн. грн.

* технічне переоснащення сільськогосподарських підприємств шляхом оновлення машинно-тракторного парку в кількості 22 одиниць на загальну суму 5595 тис. грн. в сільськогосподарських приватних підприємствах “Дружба”, “Мир”, “Случ”, “Маяк”, “Кричильське”.

* комплексний розвиток сільських територій через сприяння у наданні в оренду великотоварним виробникам земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що не використовуються на території Любиковицької, Чудельської, Карпилівської, Ремчицької та Кузьмівської сільських рад.

* стабілізація галузі тваринництва через покращення племінної справи, ветеринарного обслуговування, що сприятиме відновленню виробництва молока, поглиблення спеціалізації м’ясних ресурсів.

* нарощування виробництва та підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору шляхом підвищення врожайності сільськогосподарських культур через впровадження у виробництво нових елітних сортів.

* підвищення ефективності господарської діяльності нерентабельних сільськогосподарських підприємств.

Сприяння залученню інвестицій у будівництво та реконструкцію об’єктів соціальної сфери:

* капітальний ремонт поліклінічного відділення , облаштування водогону та водовідведення Степанської районної лікарні ;

* продовження будівництва ЗОШ І-ІІІ ст. в с.Тинне на 1100 учнівських місць;

* виготовлення проектно – кошторисної документації та капітальний ремонт приміщення центральної районної лікарні під кабінет комп’ютерної томографії ;

* капітальний ремонт дахів ЗОШ с.Чудель,с.Титовичі, районної поліклініки;

* капітальний ремонт ДНЗ с.Корост;

* капітальний ремонт актової зали НОК”Школа- ліцей” смт.Клесів ;

* завершення капітального ремонту старого приміщення ЗОШ с.Зносичі;

* реконструкція частини приміщення ДНЗ с.Цепцевичі під лікарську амбулаторію;

* завершення реконструкції приміщення та відкриття лікарської амбулаторії у с.Ясногірка;

* добудова лікарської амбулаторії с.В.Вербче.

* завершення реконструкції казарми колишньої військової частини під терапевтичне, кардіологічне та неврологічне відділення ЦРЛ;

* завершення реконструкції приміщення клубу колишньої військової частини під спортивний зал та гуртожиток для ЗОШ ІІ ст. - ліцей “Лідер” м. Сарни;

* при виділенні коштів з державного бюджету за пропозиціями, наданими райдержадміністрацією обласній державній адміністрації та НАК “Нафтогаз України”, будівництво підвідних газопроводів до сіл Стрільськ, Чудель, Ясногірка, Селище, Любиковичі, Глушиця, Чемерне, Довге, Іванівка, Гута Перейма, Чабель, Вирка, Дубки, Яринівка, Волоша, Орлівка;

* газифікація об’єктів комунальної власності в населених пунктах району, де підведений природний газ;

* встановлення блочно-транспортабельної котельні в спеціалізованій школі розвитку І ст. №5 та гімназії м. Сарни ;

* будівництво вуличного газопроводу до центру с. Карпилівка та переведення існуючої котельні на твердому паливі ЗОШ І-ІІІ ст. на природний газ;

* завершення будівництва клубу в с. Довге;

* придбання та оснащення додатковим медичним обладнанням та інструментарієм ЦРЛ;

* придбання пральних машин для господарського корпусу Степанської районної лікарні.

* реалізація спільних інвестиційних мікропроектів громад району, шляхом впровадження проекту “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”, який фінансується Європейською Комісією, співфінансується і впроваджується Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй :

 • придбання та оснащення медичним обладнанням та інструментарієм амбулаторії лікарської практики сімейної медицини села Велике Вербче ;

 • покращення матеріально – технічної бази Тинненської дільничої лікарні;

 • покращення матеріально – технічної бази амбулаторії с.Корост ;

 • забезпечення енергозбереження в приміщенні дитячого садка “Берізка” в селі Селище.

Реформування житлово-комунального господарства, спорудження найважливіших інженерних комунікацій, впровадження заходів щодо економії паливно - енергетичних ресурсів:

* будівництво каналізаційного колектора для відведення каналізаційних стоків з житлового масиву Соснівського гранкар’єру в смт.Клесів;

* завершення будівництва підвідного водопроводу до с. Пугач, будівництво вуличних мереж водопроводу;

* реконструкція стальної водопровідно-каналізаційної мережі в смт.Клесів;

* завершення передачі відомчого житла та комунальних об’єктів у власність та управління органам місцевого самоврядування;

* капремонт каналізаційних очисних споруд по вул. Заводській м. Сарни;

* реконструкція каналізаційних очисних споруд житлових масивів в с.Гранітне та с.Селище;

* модернізація житлового господарства, у тому числі систем тепло забезпечення житлових будинків;

* встановлення будинкових та поквартирних засобів обліку споживання води;

* розвиток конкурентного середовища на ринку житлових послуг, стимулювання створення об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків.

Забезпечення належного та стабільного функціонування транспортного простору:

* при виділенні коштів з державного бюджету:

- реконструкція автодороги М07 – Степань протяжністю 16 км ;

- реконструкція дороги М07- Чудель- Тинне- Зносичі – Немовичі –М21

протяжністю 37 км;

- реконструкція дороги Сарни – траса Київ-Ковель через с. Орлівка (від М21 до М07) протяжністю 4.6 км;

- реконструкція дороги Костянтинівка – Довге – Тутовичі – Тріскині –

Ремчиці протяжністю 28.0 км ;

- реконструкція автодороги М07 – Степань через В.Вербче протяжністю

18.0 км ;

* реалізація в районі Програми розвитку автомобільного транспорту на 2009 рік.

Створення умов для гармонійного розвитку особистості:

* посилення соціального захисту дітей-сиріт, створення прийомної сім’ї ;

* розширення охоплення населення району якісними медичними послугами:

- реорганізація фельдшерсько – акушерських пунктів в с.Ясногірка та с. М.Цепцевичі в лікарські амбулаторії загальної практики сімейної медицини по наданню лікарських медичних послуг первинної ланки;

* підвищення якості освіти в дошкільних та загальноосвітніх закладах району;

* розширення мережі дитячих дошкільних закладів шляхом відновлення роботи дитячих дошкільних закладів в с.Карпилівка та с.Корост;

* продовження реконструкції спорткомплексу “Мрія”;

* відкриття в м.Сарни центру фізичного здоров'я населення “Спорт для всіх”;

* відкриття відділень дитячо – юнацької спортивної школи “Колос” на базі загальноосвітніх закладів в селах Цепцевичі, Тутовичі, Карпилівка.

Очікувані результати:

Зростання у реальному секторі:

валової продукції сільського господарства – на 2.0 відс.;

обсягу роздрібного товарообороту – на 5.0 відс.

Підвищення рівня життя населення:

працевлаштування на новостворені робочі місця 2300 осіб;

Активізація підприємницької діяльності:

зростання кількості малих підприємств на 11,1 відс. проти очікуваного рівня 2008 року;

збільшення кількості фізичних осіб - підприємців на 3,8 відсотка до
3250 осіб.

Підвищення якості життєзабезпечення: введення в експлуатацію 7.0 тис кв. м загальної площі житла, будівництво 10 км газопроводів високого та середнього тиску.

ІІІ. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ РАЙОНУ

3.1. Промисловість

Основні цілі на 2009 рік:

підвищення ефективності використання промислового потенціалу району та мінімізація негативного впливу на нього фінансової кризи;

модернізація існуючих та введення в експлуатацію нових виробничих потужностей, впровадження технічних та організаційних інновацій з метою підвищення конкурентоспроможності продукції на внутрішньому та зовнішньому ринках.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

забезпечення реалізації в районі обласної програми пріоритетних напрямів розвитку промисловості на 2007-2010 роки;

активізація інноваційної діяльності, стимулювання впровадження сучасних технологій і устаткування, передових методів організації виробництва та збуту продукції;

проведення реконструкції, технічного переоснащення та підвищення завантаження потужностей каменепереробних підприємств;

забезпечення виходу на проектну потужність:

- введеного 2008 році сучасного заводу з виробництва високоякісного щебеню на ВАТ “Вирівський кар’єр”;

- Клесівського кар’єроуправління ДП “Управління промислових підприємств Укрзалізниці” з відновленням роботи лінії по виробництву єврощебеню;

встановлення нового обладнання та нарощування випуску продукції на ТОВ”Технобуд”;

відновлення виробничих потужностей ( до 20 тис.тонн щебеню фракції 5-20 мм в місяць ) на ЗАТ “Соснівський гранкар’єр”;

реконструкція рибного цеху із встановленням термокамер для гарячого та холодного копчення рибної продукції вартістю до 1 млн.грн на ЗВП “Таврида”;

введення в дію лінії по виробництву масла (спреду) потужністю 140 тн в місяць на ТОВ ”Сарненський сирзавод”;

нарощування обсягів випуску продукції на підприємствах харчової промисловості шляхом запровадження нових видів продукції (ВАТ “Хлібозавод”, ЗВП “Таврида”);

пошук нових ринків збуту промислової продукції району;

активізація інноваційної діяльності, стимулювання впровадження сучасних технологій і устаткування, передових методів організації виробництва та збуту продукції.

Критерії реалізації цілей:

Забезпечити стабілізаційну роботу промислового сектору району, залучення інвестицій на рівні 2008 року.

3.2.Агропромисловий комплекс.

Основні цілі на 2009 рік:

створення сприятливих фінансово-економічних умов розвитку сільських територій та поліпшення умов проживання сільського населення, формування конкурентоспроможного агропромислового комплексу;

землевпорядкування сільських територій, забезпечення конституційного права на землю юридичних та фізичних осіб, прозорого та дієвого ринку земель, проведення заходів із збереження і охорони земель;

забезпечення надійної експлуатації водогосподарсько-меліоративного комплексу області та підвищення рівня забезпечення сільського населення району якісною питною водою.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

забезпечення виконання в районі програми розвитку галузі тваринництва на 2007 - 2010 роки ;

впровадження інтенсивних технологій вирощування рослинницької продукції;

розвиток молочного скотарства шляхом розширення племінної бази на племзаводі “Случ” на суму 400 тис. грн., реалізація племінних нетелів в кількості 70 голів;

стабілізація та нарощування поголів’я великої рогатої худоби шляхом модернізації тваринницької галузі, створення високотехнологічних сільськогосподарських комплексів;

впровадження інвестицій в модернізацію молочної галузі в СГПП “Случ” на суму 2 млн грн., шляхом встановлення доїльного залу “Паралель”;

модернізація тваринницького комплексу в СГПП “Дружба”;

створення пункту сервісного обслуговування худоби в господарствах населення в с. Камяне-Случанське;

розширення виробничих потужностей по виробництву яєць в ТОВ “Діброва – агро”, впровадження інвестицій на придбання кліткового обладнання на суму 1,5 млн. грн;

модернізація машинно – тракторного парку. Придбання нової сільськогосподарської техніки в кількості 22 одиниці на загальну суму 5595 тис.грн, в тому числі в СГПП “Дружба” - 1760 тис.грн, СГПП “Мир” 300 тис. грн, СГПП “Случ” 850 тис. грн, СГПП “Маяк” 2505 тис. грн, СГПП “Кричильське” 180 тис. грн. ;

підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення, впровадження інвестицій групою компаній “Ленд – вест” та “Укрзернопром” в розширення посівних площ в Любиковицькій, Чудельській, Карпилівській, Ремчицькій та Кузьмівській сільських радах;

перезалуження лук і пасовищ в СГПП “Мир” на площі 65 гектарів, в СФГ “Тутовицьке” на площі 30 гектарів;

перезалуження лук і пасовищ. для випасання худоби населення в с. Вири на площі 35 гектарів, в с. Карасин на площі 30 гектарів;

впровадження комбікормів з радіопротекторними властивостями для корів населення в кількості 81 тонна, в тому числі в Селищенській сільській раді 50 тонн, Карасинській сільській раді 11 тонн, Клесівській селищній раді 20 тонн;

застосування мінерально- сольових брикетів для корів населення в загальній кількості 46 тонн, в тому числі у Вирівській сільській раді 8,3 тонн, Костянтинівській сільській раді 5,4 тонн. Тутовицькій сільській раді 13,9 тонн, Карпилівській сільській раді 9,4 тонн, Тинненській сільській раді 9,0 тонн.;

формування сучасної інфраструктури заготівлі, транспортування, зберігання і реалізації сільськогосподарської сировини та готової продукції .

Критерії реалізації цілей:

збільшення валової продукції сільського господарства на 2.0 відс.;

підвищення урожайності сільськогосподарських культур на 7,8 відс.;

підвищення рівня рентабельності сільськогосподарського виробництва проти очікуваного у 2008 році на 5,2 відс.;

збільшення обсягів інвестицій в агропромисловий комплекс на 3 відс.;

3.3. Інвестиційна та будівельна діяльність

Основні цілі у 2009 році:

визначення інвестиційної привабливості об’єктів інвестування;

підвищення інноваційної спрямованості інвестиційної діяльності;

зміцнення інвестиційного потенціалу регіону, в т.ч. шляхом надання методичної, консультативної та інформаційної допомоги суб’єктам господарювання;

забезпечення захисту прав та інтересів інвесторів;

створення сприятливих умов для залучення інвестиційно-кредитних ресурсів у господарський комплекс області з метою забезпечення конкурентоспроможності продукції на зовнішньому та внутрішньому ринках;

підвищення ефективності використання інвестиційно-кредитних ресурсів для будівництва і модернізації першочергових об’єктів виробничої та соціальної інфраструктури шляхом реалізації

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

впровадження сучасних методів будівництва із застосуванням передових технологій, високоефективних (перш за все енергозберігаючих) матеріалів, конструкцій та виробів;

продовження роботи щодо спрощення дозвільно-погоджувальної системи на будівництво об’єктів містобудування;

збільшення обсягів залучення інвестицій у господарський комплекс та соціальну сферу району, формування сприятливих умов для збільшення надходжень іноземних інвестиційних ресурсів;

впровадження прозорої, конкурентної та максимально спрощеної для інвестора системи відбору і передачі земельних ділянок та цілісних майнових комплексів потенційним інвесторам для започаткування нового виробництва; За пропозиціями, наданими обласній державній адміністрації до будівельної програми на 2009 рік продовжити:

будівництво школи на 1100 учнівських місць в с.Тинне;

реконструкцію приміщення клубу під гуртожиток з спортзалом економіко-правового ліцею «Лідер» по вул. Технічній в м.Сарни;

переобладнання казарми військової частини №15 під терапевтичний корпус на 100 ліжок ЦРЛ, м.Сарни, вул. Технічна,1;

будівництво підвідних газопроводів до смт.Степань вул.Погулянка, сіл Гранітне, Чемерне, Довге, Кричильськ, Поляна, Стрільськ,Одринки, Ясногірка ;

встановлення блочно-транспортабельної котельні в спеціалізованій школі розвитку І ст. №5 та гімназії м. Сарни ;

газифікація об’єктів комунальної власності в населених пунктах району, де підведений природний газ;

реконструкції, капітальні ремонти закладів освіти, охорони здоров’я;

будівництво ліній електропередач на новозбудованих вулицях населених пунктів району.

Критерії досягнення цілей:

збільшення інвестицій в основний капітал за рахунок усіх джерел фінансування ;

реконструкція дороги М07- Чудель- Тинне- Зносичі - Немовичі - М21 протяжністю 5 км;

повне освоєння коштів бюджетів усіх рівнів, направлених на розвиток інженерно- транспортної та соціальної інфраструктури.

Ресурсне забезпечення :

Фінансове забезпечення будівництва соціальної сфери буде здійснюватись за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів, позабюджетних коштів , коштів населення, суб’єктів господарської діяльності.

3.4 Житлове будівництво

Основні цілі на 2009 рік:

створення умов для будівництва доступного житла для громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та середньомісячний сукупний дохід яких у розрахунку на одну особу (члена сім’ї) не дає права на отримання соціального житла;

сприяння будівництву соціального житла.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

сприяння залученню у житлове будівництво коштів громадян, суб’єктів господарювання, довготермінових кредитів банків та розвиток іпотечного кредитування;

сприяння в організації продажу на відкритих земельних торгах (аукціонах) земельних ділянок під житлове будівництво, у тому числі забезпечених інженерними мережами, та спрямування частини коштів від продажу земельних ділянок на вирішення проблем житлового забезпечення громадян;

збільшення обсягів житлового будівництва за рахунок всіх джерел фінансування, будівництво житла соціального призначення;

розроблення проектів розміщення житлового будівництва, в тому числі соціального і доступного житла

Критерії реалізації цілей:

введення в експлуатацію 7.0 тис. метрів квадратних загальної площі житла;

реалізація пілотних проектів з будівництва доступного житла.

Ресурсне забезпечення

Фінансове забезпечення житлового будівництва буде здійснюватися за рахунок коштів державного, обласного та місцевих бюджетів,фондів, коштів населення та суб’єктів господарської діяльності.

Будуть реалізовуватися:

- регіональна програма індивідуального житлового будівництва на селі на 2005-2009 роки (затверджена розпорядженням голови облдержадміністрації №619 від 1.01.2004р)

- програма житлового будівництва на 2009 рік (проект).

3.5. Реформування і розвиток житлово-комунального господарства

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

створювати умови для беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

провести інвентаризацію основних фондів житлово-комунального господарства, визначити обсяги фінансових ресурсів, необхідних для його переоснащення;

здійснити моніторинг аварійних житлових будинків та обєктів комунального господарства;

розробити план заходів щодо відновлення основних фондів;

сприяти зменшенню дебіторсько-кредиторської заборгованостей житлово-комунальних підприємств та покращенню дисципліни розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги та паливно-енергетичні ресурси ;

проводити розвиток і реконструкцію централізованих систем водо-, теплопостачання та водовідведення;

проводити модернізацію систем теплозабезпечення житлових будинків;

підключення житлового фонду бувшого військового містечка в м. Сарни по вул. Я. Мудрого до центрального теплопостачання по вул. Ковельській, 24;

завершення будівництва підвідного водопроводу та вуличних мереж с. Пугач;

будівництво водопроводу до житлових будинків в м. Сарни по вул. Бєлгородській,60А, 62;

реконструкція водопровідних очисних споруд м. Сарни, ремонт очисних споруд смт. Степань;

реконструкція каналізаційних очисних споруд в житлових масивах с. Гранітне, с. Селище, в м. Сарни по вул. Піонерській;

переключення каналізаційних очисних споруд та мереж ВАТ «Маслоробний комбінат» на міські очисні споруди по вул. Піонерській в м. Сарни;

будівництво каналізаційного колектора для відведення каналізаційних стоків з житлового масиву Соснівського гранкарєру смт. Клесів;

реконструкція водопровідно-каналізаційної мережі смт. Клесів;

будівництво систем водовідведення із житлових мікрорайонів, які зазнають підтоплення поверхневими та підземними водами;

реконструкція покрівель житлових будинків в м. Сарни по вул.Фідарова,4 17 Вересня ,17, Технічна 11, Старицького 3, 5, 13;

реконструкція вулиць Бєлгородської та Лисенка в м. Сарни.;

розробка та впровадження нетрадиційних і відновлювальних джерел енергозабезпечення, енергозберігаючих технологій і обладнання для скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів;

реалізовувати заходи з енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства шляхом виведення з експлуатації морально-застарілого та фізично зношеного обладнання, вдосконалення схем тепло- та енергопостачання, застосування приладів обліку споживання енергоресурсів;

забезпечувати реалізацію заходів з поетапного оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії;

газифікація обєктів комунальної власності в населених пунктах району, де підведено природний газ;

відновлення та будівництво ліній вуличного освітлення в населених пунктах району ;

проведення робіт з реконструкції та встановлення кришок люків водопровідних та каналізаційних мереж в населених пунктах району ;

реалізація інвестиційно – інноваційних проектів, спрямованих на зменшення питомих витрат енергоресурсів на виробництво та надання житлово – комунальних послуг.

Критерії досягнення цілей:

збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків з утримання та обслуговування житлового фонду на 3 одиниці;

зменшення питомих витрат енергоресурсів на виробництво та надання житлово - комунальних послуг;

оснащення житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання води і теплової енергії:

лічильниками газу – 579 квартир ;

лічильниками теплової енергії 3 житлових будинків;

лічильниками холодної води 295 квартир;

забезпечення надання якісних житлово – комунальних послуг.

Ресурсне забезпечення

Фінансування заходів щодо реформування та розвитку житлово – комунального господарства буде здійснюватися за рахунок коштів державного,обласного, місцевих бюджетів та коштів субєктів господарської діяльності

Будуть реалізовуватись програми :

- районна Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2006-2010 роки(рішення районної ради від 22.08.2005 №290);

- районна Програма реформування і розвитку сільської комунальної служби на 2006-2010 роки ( рішення районної ради від 03.03.2006 № 454, зміни та доповнення від 25.07.2007 №217);

- районна Програма “Питна вода”( рішення районної ради від 22.08.2005 №389);

- районна Програма “Поводження з твердими побутовими відходами на 2004-2010 роки” (рішеннярайонної ради від 20.09.2007 № 241);

- районна програма сприяння створенню та розвитку обєднань співвласників багатоквартирних будинків на 2008-2012 роки (рішення районної ради від 01.08.2008 № 440).

3.6.Транспортно – дорожній комплекс

Основні цілі на 2009 рік:

забезпечення потреб населення і господарського комплексу району послугами транспорту з дотриманням вимог якості та безпеки.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

удосконалення та розвиток автобусної маршрутної мережі;

оновлення парку автобусів за рахунок залучення інвестицій перевізників;

покращення структури автобусного парку за рахунок автобусів великої пасажиромісткості;

поліпшення організації та умов перевезення вантажів і пасажирів;

реконструкція та ремонт діючих доріг;

подальший розвиток маршрутної мережі за принципом: село – районний центр, районний центр – обласний центр.

Критерії реалізації цілей:

збільшення обсягів автомобільних перевезень пасажирів та вантажів на 3,0 відс. проти очікуваного рівня 2008 року;

зростання обсягів залізничних перевезень пасажирів та вантажів.

3.7. Зв’язок

Основна ціль на 2009 рік є підвищення якості та збільшення обсягів надання послуг зв’язку, розбудова телекомунікаційних мереж на базі передових новітніх технологій, ефективне використання радіочастотного ресурсу.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

поліпшення якості надання та розширення спектру зв’язку, удосконалення поштової мережі;

запровадження високорентабельні послуги зв’язку на базі новітніх технологій;

підтримувати функціонування мережі проводового мовлення.

Критерії реалізації цілі:

зростання доходів від послуг зв’язку на 1,8 відс.

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо розвитку телефонних мереж, підвищення якості послуг зв’язку та збільшення їх обсягів будуть фінансуватися за рахунок власних коштів підприємств зв’язку.

3.8 Енергозабезпечення та енергозбереження

Основна ціль на 2009 рік:

впровадження заходів з енергоефективності і енергозбереження, використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, малої гідро- і теплоенергетики у галузях господарського комплексу та соціальної сфери області.

Основні завдання та заходи на 2009 рік :

забезпечення надійного та безперебійного постачання споживачам району електричної енергії і природного газу, технічний розвиток та переоснащення енергетичного обладнання, підвищення платіжної дисципліни споживачів;

проведення енергетичних обстежень бюджетних установ і організацій району;

зменшення енергоємності споживання паливно-енергетичних ресурсів у галузях економіки та соціальній сфері району ;

впровадження сучасних альтернативних енергозберігаючих технологій;

реалізація заходів, спрямованих на пошук резервів енергозбереження;

проведення заходів по розробленню науково – обґрунтованих норм питомих витрат ПЕР на виробництво продукції, робіт і послуг та закріплення позитивних тенденцій щодо їх зниження ;

розвиток зацікавленості кожного споживача паливно-енергетичних ресурсів в їх економії;

влаштування ефективних міні-котелень, що працюють на місцевих видах палива (торф, торфобрикет , дрова);

впровадження передових енергозберігаючих технологій в будівництві та ремонті ;

дотримання лімітної дисципліни споживання енергоносіїв бюджетними установами району;

вивчення питання щодо переведення газових котелень на альтернативні види палива.

Критерії реалізації цілей:

забезпечення 100 відсоткової оплати за енергоносії;

зниження річного споживання бюджетною сферою району енергоносіїв на 20 відсотків у порівнянні з базовим роком за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів;

зменшення енергоємності продукції підприємств району на 5 відс. до 1,57 кг у.п/грн., за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій та економічного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо енергозабезпечення та енергозбереження будуть фінансуватися за рахунок державного, місцевих бюджетів та власних коштів підприємств.

Забезпечуватиметься виконання:

- районної комплексної програми енергозбереження на 2004-2010 роки (рішення районної ради № 263 від 14.05.2004року).

3.9. Зовнішньо-економічна діяльність

Основні цілі на 2009 рік :

збільшення обсягів експорту за рахунок глибокої переробки та покращення якості продукції деревообробки, нерудних матеріалів, окремих товарів продовольчої групи (м’ясопродукти, консерви), бурштину – сирцю.

поліпшення зовнішньоторговельного балансу району;

розширення ринків збуту продукції місцевих виробників.

Основні завдання та заходи на 2009 рік :

реалізація програми розвитку міжнародної та міжрегіональної співпраці на 2007 - 2009 роки ;

розширення ринків збуту товарів місцевого виробництва;

забезпечувати участь підприємств району у міжнародних ярмарках, виставках, тощо;

покращення структури експорту товарів;

сприяти збільшенню експортних поставок продукції з глибоким ступенем обробки.

Критерії реалізації цілей:

збільшення обсягу експорту товарів на 0.6 відсотка в порівняно з очікуваним у 2008 році;

збільшення експорту товарів місцевого виробництва до країн-членів ЄС

Ресурсне забезпечення

Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок власних коштів суб‘єктів господарювання району

3.10.Торгівля та послуги

Основні цілі на 2009 рік:

формування ефективної сучасної торговельної інфраструктури;

розширення асортименту та підвищення якості побутових послуг.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

створення і відкриття закладів торгівлі та закладів ресторанного господарства нового типу (супермаркетів, закладів громадського харчування швидкого обслуговування);

доступність торгівельного та побутового обслуговування для всіх категорій населення, забезпечення пріоритетності інтересів покупця;

незалежність, самостійність суб’єктів господарювання, забезпечення вільного вибору організаційно – правових форм та видів торгівельної діяльності, характеру відносин, спеціалізації та асортиментного профілю торгівельних підприємств;

сприяння насиченню споживчого ринку якісними та безпечними товарами, в першу чергу вітчизняного і місцевого виробництва;

сприяти розвитку сільського споживчого ринку, розширення асортименту товарів і послуг за рахунок збільшення мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства і побуту, розвитку підприємництва і використання потенціалу районної споживчої кооперації;

збільшення об’ємів наданих послуг, розширення асортименту послуг, що надаються населенню;

цивілізований високий рівень торгівельного обслуговування ;

здійснення заходів щодо збільшення обсягів реалізації товарів вітчизняних товаровиробників, в тому числі місцевих;

розширення мережі фірмових магазинів переробних підприємств та підприємств харчової промисловості району;

розширення торгівлі книжковою та іншою поліграфічною продукцією;

запроваджувати в стаціонарних підприємствах торгівлі здійснення розрахунків за продані товари з використанням спеціальних платіжних засобів;

розширення мережі побутових підприємств у сільській місцевості, відновлення роботи, або створення сільських будинків побуту на центральних садибах сільських рад;

відкриття нових побутових закладів, створення нових робочих місць за рахунок комплексної програми кредитування , залучення коштів Фонду соціального страхування по безробіттю та за рахунок реконструкції діючих і створення нових підприємств. Недопущення закриття та перепрофілювання підприємств побуту;

контрольованість, попередження, профілактика правопорушень та зловживань у сфері торгівлі та побуту, дотримання Закону України “Про захист прав споживачів”, створення у районі структурного підрозділу з питань захисту прав споживачів;

перетворення стаціонарних ринків району у торгівельні комплекси;

створенню необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками, посиленню контролю за якістю та безпекою товарів, що реалізуються на ринках;

забезпечити поступовий розвиток споживчого ринку товарів і побутових послуг,стабільність балансу попиту та пропозиції, цінової ситуації;

активізувати спільну роботу з контролюючими та правоохоронними органами з контролю за дотриманням суб’єктами господарської діяльності вимог діючого законодавства у сфері обороту товарів та послуг;

сприяти розвитку регулярного обслуговування з необхідним асортиментом товарів і послуг населених пунктів району, у яких відсутня стаціонарна мережа підприємств торгівлі, за рахунок більш ефективного використання можливостей підприємств усіх форм власності та приватних підприємців;

сприяти поліпшенню якості товарів та забезпеченню законних інтересів споживачів заходами щодо запобігання надходження на внутрішній ринок неякісних, фальсифікованих та небезпечних для життя і здоров’я людей товарів;

сприяти проведенню районних продовольчих ярмарок.

Критерії реалізації цілей:

збільшення обсягу роздрібного товарообороту на 5.0 відс. порівняно з очікуваним у 2008 році;

розширення мережі підприємств побутового обслуговування населення району,особливо в сільській місцевості.

Ресурсне забезпечення:

Фінансування заходів здійснюється за рахунок власних коштів суб’єктів господарювання.

3.11. Науково - технічна та інноваційна діяльність

Основні цілі на 2009 рік:

впровадження сучасних форм виробничої кооперації між розробниками, виробниками та реалізаторами інноваційної продукції;

збільшення кількості впроваджених інновацій (у тому числі сучасних енергозберігаючих технологій) та нарощування випуску нових видів конкурентоспроможної продукції.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

активізація науково-технічної та інноваційної діяльності в усіх галузях господарського комплексу району ;

розширення обсягів та вдосконалення форм співробітництва науково- дослідних установ та суб’єктів господарювання району;

формування бази даних місцевих наукових розробок, інноваційних проектів, поширення проектів серед потенційних інвесторів;

Критерії досягнення цілей:

зростання обсягів впроваджених інновацій;

збільшення частки промислових підприємств, які займаються інноваційною діяльністю.

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності будуть фінансуватися за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також за власні кошти підприємств.

Забезпечуватиметься виконання Законів України “Про інноваційну діяльність”, “Про наукову та науково – технічну діяльність”.

3.12. Податково – бюджетна політика

Основні цілі на 2009 рік:

забезпечення збалансованості показників районного бюджету;

проведення послідовної та ефективної податково-бюджетної політики;

дотримання жорсткої фінансової дисципліни.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

забезпечення виконання завдань по наповненню бюджетів усіх рівнів та забезпечення рівномірного збору платежів;

вжиття комплексу заходів стосовно платників, які декларують від”ємне значення об”єкта оподаткування, щодо зменшення та ліквідації сум збитків, що підлягають відображенню у декларації з податку на прибуток;

забезпечення повноти декларування та сплату податкових зобов’язань з податку на додану вартість та податку на прибуток, а також відповідні показники податкової звітності основних економічних показників діяльності суб’єктів господарюваня, при цьому звернути увагу на підприємства,які декларують збиткову діяльність ;

забезпечення скорочення податкового боргу;

забезпечення справедливого підходу при оподаткуванні всіх категорій платників податків;

забезпечення механізму стягнення податків та посилення відповідальності за ухилення від сплати податків та їх несвоєчасну сплату;

забезпечення порядку роз’яснення та тлумачення податкового законодавства;

удосконалення системи подання та обробки податкової звітності.

Критерії досягнення цілей:

підвищення рівня добровільної сплати податків та зборів;

скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів;

цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

3.13. Розвиток мінерально-сировинної бази

Основні цілі на 2009 рік :

забезпечення раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів району ;

нарощування видобутку місцевої сировини для виробництва будівельних матеріалів, по видобутку бурштину, торфу, мінеральної води.

Основні завдання та заходи по розвитку мінерально-сировинної бази на 2009 рік:

забезпечення сировинними ресурсами галузей промислового виробництва

забезпечення ефективного, екологічно безпечного, на основі нових технологій, комплексного використання мінеральних ресурсів району;

нарощування видобутку місцевої сировини для виробництва будівельних матеріалів;

збільшення виробництва фракційного щебеню ;

налагодження виробництва торфобрикету ПП” Полісся- торф”;

збільшення видобутку бурштину-сирцю;

сприяти пошуку інвестора з метою запровадженню промислового видобутку та розливу мінеральної води “Степанська” в скляну тару;

нарощування потужностей виробництва видобутку блоків гранітів і габро на ТОВ “Габро” і ТОВ “ТомКар”;

промислова розробка Ясногірського та Осмалінського родовищ габро;

широке залучення потенційних інвесторів як для організації промислового видобутку на розвіданих родовищах, так і для проведення геологорозвідувальних робіт на перспективних ділянках з правом їх дослідно – промислової розробки;

комплексне та маловідходне використання мінерально – сировинних ресурсів району.

Критерії реалізації цілі:

введення в експлуатацію розвіданих родовищ мінерально-сировинних ресурсів, нарощування видобутку будівельної сировини.

Ресурсне забезпечення :

Заходи щодо розвитку мінерально-сировинної бази регіону будуть фінансуватися за рахунок державного, місцевих бюджетів та власних коштів підприємств.

У 2009 році будуть реалізовуватись:

- Програма розвитку та промислового освоєння мінерально – сировинних ресурсів Сарненського району на період до 2010 року .(рішення районної ради № 542 від 14.121.2007р)

- Програма „Торф Рівненщини” на період до 2010 року (рішення обласної ради від 23.07.2002 № 18);

3.14. Лісове господарство

Основна ціль на 2009 рік - підвищення продуктивності лісів та покращення екологічної ситуації в районі.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

збільшення лісистості району;

підвищення породно-якісного складу лісів, їх продуктивності та біологічної стійкості;

виконання заходів, спрямованих на посилення охорони лісів від пожеж, шкідників та хвороб лісу ;

збільшення обсягів глибокої переробки деревини;

Критерії реалізації цілі:

створення нових лісових насаджень на площі 360 га ;

заготівля 4.3 кг селекційного лісового насіння;

вирощування 7940 тис.шт. посадкового матеріалу ;

заготівля 228.2 тис. куб. м деревини;

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо розвитку лісового господарства будуть фінансуватись за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел.

Продовжиться реалізація:

- програми „Ліси України” (постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 № 581);

- програма “Ліси Сарненщини на 2003-2015 роки” (рішення районної ради №170 від 15.08.2003р.);

- концепції реформування та розвитку лісового господарства України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2006 № 208-р).

3.15. Управління об’єктами державної та комунальної власності

Основні цілі на 2009 рік:

підвищення ефективності управління об’єктами державної та комунальної власності району;

запровадження прозорого та ефективного механізму реалізації органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування повноважень у сфері управління та розпорядження об’єктами державної і комунальної власності .

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

здійснювати контроль за фінансово – господарською діяльністю комунальних підприємств району;

забезпечити контроль за збереженням, цільовим та ефективним використання закріпленого за підприємствами установами та організаціями майна спільної власності територіальних громад району;

підвищення ефективності управління об’єктами державної та комунальної власності ;

забезпечення ефективного використання коштів, які надійдуть від приватизації комунального майна .

упорядкування обліку об’єктів державної власності відповідно до Методики проведення інвентаризації державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2008 № 1121

Критерії реалізації цілей:

збільшити обсяг надходжень до районного бюджету:

від оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад району ;

від відчуження майна спільної власності територіальних громад району ;

3.16. Розвиток земельних відносин

Основні цілі на 2009 рік :

забезпечення конституційного права на землю юридичних та фізичних осіб;

забезпечення прозорого та дієвого ринку земель, проведення заходів з збереження і охорони земель.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

завершення формування цілісної інфраструктури ринку землі, створення земельно-інформаційного банку даних;

проведення розмежування земель державної та комунальної власності на площі 197 тис. га;

коректування грошової оцінки земель шести населених пунктів;

забезпечення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку;

оновлення планово-картографічного матеріалу на площі 96 тис. га;

проведення робіт з охорони земель шляхом поліпшення, консервації малопродуктивних угідь;

проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення;

активізація продажу на аукціонах земельних ділянок та прав на них для реалізації інвестиційних проектів;

визначення та документальне оформлення земельних ділянок і майнових комплексів (з прив’язкою до існуючих і перспективних шляхів сполучення, інженерних комунікацій), які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам для реалізації пріоритетних для району проектів

Критерії досягнення цілей :

землевпорядкування сільських територій .

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо розвитку земельних відносин будуть фінансуватися за рахунок державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.

Забезпечуватиметься виконання регіональної програми розвитку земельних відносин у районі на 2006 - 2015 роки (рішення районної ради від 25.07.2006 № 27).

3.17. Формування конкурентного середовища

Основна ціль на 2009 рік:

формування повноцінного конкурентного середовища та запобігання недобросовісній конкуренції,

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

забезпечення прозорості формування цін (тарифів) на послуги суб'єктів природних монополій, залучення представників громадських організацій до спостережень за їх зміною з метою недопущення включення до тарифів необґрунтованих витрат;

забезпечення дотримання суб'єктами господарювання Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” шляхом усунення нерівних умов конкуренції;

зниження та ліквідація бар'єрів для вступу нових суб'єктів господарювання на ринки товарів, робіт і послуг;

посилення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, які діють на соціально значущих ринках;

проведення заходів щодо виявлення та припинення протиправних монопольних проявів на ринках продовольства.

Критерії реалізації цілей:

забезпечення конкурентного підприємницького середовища;

3.18. Розвиток малого підприємництва

Основні цілі на 2009 рік :

створення сприятливого підприємницького середовища, зокрема, позитивного інвестиційного клімату;

забезпечення чіткого та прозорого механізму взаємодії місцевих органів виконавчої влади та суб'єктів підприємницької діяльності;

збільшення обсягів фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва, у т.ч. за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

виконання заходів обласної програми розвитку малого підприємництва на 2009 - 2010 роки

сприяти доступу малих підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів;

вживати заходів щодо подальшого спрощення процедури започаткування та провадження господарської діяльності;

вдосконалювати інформаційне та консультативно-методичне забезпечення суб'єктів підприємницької діяльності;

підвищення рівня професійної підготовки підприємців.

забезпечення фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва за рахунок цільових коштів місцевих бюджетів ;

сприяння доступу малих підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів ;

упорядкування та спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру

Критерії досягнення цілей :

збільшення кількості малих підприємств до 300 одиниць, кількості фізичних осіб – підприємців до 3250 осіб.

Ресурсне забезпечення .

Заходи щодо підтримки розвитку малого підприємництва будуть фінансуватися за рахунок коштів місцевого бюджету, вітчизняних та міжнародних фінансово – кредитних установ, підприємств,організацій.

У 2009 році буде реалізовуватися :

- районна програма розвитку малого підприємництва на 2009 рік ( проект).

3.19. Розвиток системи державних закупівель

Основна ціль на 2009 рік - забезпечення прозорості та ефективності закупівель за бюджетні кошти.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

забезпечення дотримання вимог законодавства при здійсненні державних закупівель:

забезпечення належну прозорість закупівель за державні кошти з метою їх раціонального та ефективного використання;

проведення в межах наданих повноважень моніторинг функціонування системи державних закупівель в районі;

здійснення підвищення кваліфікації фахівців з питань проведення закупівель за державні кошти.

Критерії досягнення цілі:

ефективне та економне використання бюджетних коштів при здійсненні закупівель;

зменшення витрат учасників торгів на участь у тендерах;

зменшення кількості скарг та звернень замовників торгів стосовно проблем при здійсненні державних закупівель.

3.20. Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції

Основні цілі на 2009 рік:

підвищення якості та конкурентоспроможності продукції;

впровадження на підприємствах району систем управління якістю та екологічного керування.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

заохочення суб’єктів господарювання до впровадження систем управління якістю ;

сприяти забезпеченню участі підприємств і організацій району у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» ;

забезпечення участі фахівців підприємств і організацій району в семінарах та навчаннях з питань управління якістю, які проводяться на регіональному рівні.

Критерії реалізації цілі:

покращення якості та конкурентоспроможності продукції місцевих товаровиробників.

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо підвищення якості та конкурентоспроможності продукції району будуть фінансуватися за рахунок державного та власних коштів підприємств.

ІV. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

4.1. Соціальна сфера

Основні цілі на 2009 рік:

забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці всіма суб’єктами господарювання;

зростання реальних грошових доходів населення;

уникнення розрахунків підприємств зі своїми працівниками натуроплатою не більше як на 30 %;

приймати участь в розробці заходів щодо створення нових робочих місць;

виявлення та легалізація фактів тіньового працевлаштування.

протидія негативним наслідкам фінансової кризи в частині недопущення зниження реальних доходів населення.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

посилити контроль за додержанням законодавства про оплату праці та недопущення заборгованості із заробітної плати;

посилити контроль за використанням найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем.

забезпечення дотримання всіма суб’єктами господарювання державних гарантій в оплаті праці, посилення контролю за впровадженням мінімальної заробітної плати не нижче законодавчо встановленого рівня

Критерії реалізації цілей :

зростання рівня заробітної плати на 5,0 %;

зниження частки працівників з рівнем заробітної плати нижче прожиткового мінімуму;

не допускати заборгованості із виплати заробітної плати підприємствами, організаціями, установами усіх форм власності.

4.1.2. Ринок праці та зайнятість населення

Основні цілі на 2009 рік:

протидія негативним наслідкам фінансової кризи в частині недопущення суттєвого зростання чисельності безробітних;

сприяння повній зайнятості населення району шляхом виконання районної програми зайнятості;

задоволення потреб замовлень роботодавців у забезпеченні кадрами, підвищення кваліфікації шукачів роботи через курси цільового призначення, стажування, індивідуального навчання, робота на упередження, робота із шкільною та учнівською молоддю, проведення виїздних днів центру зайнятості в територіальних громадах району, використання Інтернет-ресурсів.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

посилення заходів щодо активної політики сприяння зайнятості;

підвищення ефективності та оперативності моніторингу потреби роботодавців у робочій силі, здійснення прогнозування потреби в кадрах;

забезпечити розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць;

продовжити виконання заходів щодо посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;

вживати заходів щодо розв’язання проблем зайнятості сільського населення (сприяти створенню і розвитку особистих селянських та фермерських господарств, малих підприємств із заготівлі, переробки та збуту сільськогосподарської продукції, з надання сільськогосподарських та побутово-комунальних послуг);

сприяти зайнятості населення, насамперед неконкурентоспроможних на ринку праці категорій громадян (інвалідів, молоді, особливо випускників навчальних закладів, жінок з дітьми та одиноких матерів, військовослужбовців, вивільнених внаслідок скорочення чисельності) шляхом бронювання для них робочих місць на підприємствах, організаціях, в установах;

працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів району на перше робоче місце шляхом надання дотацій роботодавцям.

Критерії досягнення цілі :

створення нових робочих місць для 1600 осіб;

працевлаштування понад 2700 осіб ;

організація на самозайнятість населення ;

зменшення диспропорцій між попитом та пропозицією робочої сили;

недопущення зростання зареєстрованого рівня безробіття.

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо сприяння зайнятості населення району будуть фінансуватися за рахунок коштів Державного бюджету, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального захисту інвалідів та інших цільових позабюджетних Фондів, коштів суб’єктів господарювання

4.1.3.Пенсійне забезпечення

Основна ціль на 2009 рік:

реалізація комплексу заходів щодо фінансової стабільності системи пенсійного забезпечення та запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування.

Основні завдання та заходи на 2009 рік :

системне виконання, планових показників з наповнення Пенсійного бюджету району;

забезпечення наповнення бюджету Пенсійного фонду для своєчасного і повного фінансування виплати пенсій та грошової допомоги ;

вдосконалювати механізм і методи стягнення боргів до Пенсійного фонду України;

при підтримці райдержадміністрації здійснити конкретні організаційні заходи щодо погашення заборгованості минулих років;

систематично слідкувати за реєстрацією страхувальників і застрахованих осіб та за чітким обліком платників страхових внесків;

встановити жорсткий контроль по дотриманню законодавства про виконавче провадження та виконання вимог про сплату недоїмки із страхових внесків, постанов у справах про адмінправопорушення та рішень господарського суду за позовами управління Пенсійного фонду України.

вжити додаткових заходів щодо залучення відповідних груп населення до добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Критерії реалізації цілі:

скорочення боргу суб‘єктів господарювання перед бюджетом Пенсійного фонду України;

забезпечення покращення фінансової дисципліни підприємств, установ і організацій.

4.1.4. Охорона праці

Основна ціль на 2009 рік:

забезпечення високого рівня розвитку системи збереження життя та здоров’я працівників у процесі трудової діяльності, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, зниження виробничого травматизму.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

посилити контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці;

проведення на підприємствах усіх форм власності стовідсоткового медичногу огляду працівників;

проведення роз’яснювальної роботи щодо необхідності заключення колективних договорів (угод) на підприємствах усіх форм власності;

впровадження новітніх технологій і засобів захисту працюючих на виробництві, відповідно до вимог міжнародних та європейських стандартів;

сприяння впровадженню приладів та автоматизованих систем для здійснення контролю за параметрами виробничого середовища.

Критерії реалізації цілі:

зменшення рівня травматизму та професійних захворювань на виробництві.

4.1.5. Соціальний захист

Основні цілі на 2009 рік:

підвищення ефективності соціального обслуговування незахищених верств населення шляхом впровадження інноваційних моделей надання соціальних послуг та єдиної технології прийому громадян з призначення державних соціальних допомог;

забезпечення реалізації заходів з мінімізації наслідків аварії на ЧАЕС, зокрема, щодо радіологічного захисту та забезпечення нормальної життєдіяльності постраждалих громадян

Основні завдання та заходи на 2009 рік :

не допускати виникнення заборгованості із соціальних виплат;

залучати спонсорів для вирішення проблем найбільш незахищених верств населення;

запровадження надання платних соціальних послуг окремим категоріям громадян;

створення на територіях окремих рад сільських центрів соціального обслуговування пенсіонерів та малозабезпечених громадян;

виконання графіків оздоровлення громадян, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС;

стовідсоткове забезпечення інвалідів засобами пересування та реабілітації;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів та забезпечення адресності соціального захисту осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

забезпечення належного рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Критерії реалізації цілей:

соціальна підтримка вразливих груп населення району, забезпечення нормальної життєдіяльності громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.2. Гуманітарна сфера

4.2.1. Охорона здоров’я

Основні цілі на 2009 рік :

забезпечення стабільної роботи медичних закладів в умовах економічної кризи, та подальше впровадження сімейної медицини ;

забезпечення якісної і доступної медичної допомоги, підвищення ефективності профлактичної роботи та покращенняматеріально-технічної бази галузі.

Основні завдання та заходи на 2009 рік :

забезпечення постійного моніторингу охорони материнства і дитинства, медичного забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

підвищення якості профілактичних оглядів та диспансеризації населення з метою виявлення захворювань на початкових стадіях ;

забезпечення заходів щодо зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення, зокрема від серцево-судинних та серцево-мозкових захворювань, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, онкологічних захворювань ;

зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів, зокрема забезпечення лікувально-діагностичною апаратурою, обладнанням та санітарним транспортом медичних закладів в сільській місцевості ;

активізація санітарно-освітньої роботи щодо запобігання захворювань, пропагування здорового способу життя ;

розширення мережі закладів (підрозділів) загальної практики/сімейної медицини ;

облаштування травмпункту в місті Сарни для забезпечення надання термінової цілодобової допомоги при травматизмах;

забезпечення безперебійної роботи та надання своєчасної невідкладної медичної допомоги на рівні всіх служб лікарні (встановлення безперебійного блоку живлення);

покращення умов перебування стаціонарних хворих терапевтичного профілю: терапія, неврологія, кардіологія (закінчення реконструкції казарми);

забезпечення перебування матері і дитини в палатах нового типу в пологовому відділенні та надання максимальної безкоштовної медичної допомоги, а також покращити якість медичної допомоги новонародженим в екстрених ситуаціях (придбання апарату ШВЛ);

реорганізація фельдшерсько-акушерського пункту села Цепцевичі в лікарську амбулаторію загальної практики/сімейної медицини, що дасть можливість приблизити лікаря до пацієнта, отримати кваліфіковану допомогу первинної ланки;

централізоване забезпечення закладів охорони здоров‘я району санітарним транспортом;

висвітлення питань медицини на шпальтах періодики, поліпшення санітарно-освітньої роботи через місцеве радіомовлення;

вивчити передовий досвід по організації надання медичної допомоги лікарями загальної практики/сімейної медицини на базі міста Краматорськ

Критерії реалізації цілей:

охоплення диспансерним оглядом 98 відс. вагітних жінок;

охоплення профілактичним медичним оглядом та диспансеризацією
98 відс. дітей.

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо розвитку галузі охорони здоров‘я будуть фінансуватися за рахунок державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.

Забезпечуватиметься виконання наступних програм :

- «Програма створення єдиної системи надання екстренної медичної допомоги на період до 2010 року», (рішення районної ради від 14.03.2008 №339);

- «Районна програма „Цукровий діабет” на 2008-2009 роки», (рішення районної ради від 14.03.2008 №338) ;

- «Районна програма боротьби з епідемією на туберкульоз» (рішення районної ради від 20.09.2008 №239);

- «Районна програма репродуктивне здоров`я населення на період до 2015

року» ( рішення районної ради від 14.01.2008 №327) ;

- «Програма профілактики вірусного гепатиту А» (рішення районної ради від 20.09.2008 №240);

- районна програма „Ветеран”, (рішення районної ради від 25.07.2006 №26).

4.2.2. Освіта

Основні цілі на 2009 рік:

забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти;

збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою;

забезпечення підготовки у навчальних закладах фахівців з врахуванням потреб ринку праці району;

поліпшення матеріально-технічної бази освітніх установ.

Основні цілі та завдання на 2009 рік :

збільшення чисельності дітей, охоплених дошкільною освітою; відновлення роботи непрацюючих, відкриття нових дошкільних навчальних закладів та груп з короткотривалим перебуванням дітей;

розширення мережі навчально-виховних комплексів “Школа-дитячий садок”, зокрема в сільській місцевості ;

створення належних умов для здобуття якісної освіти дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування ;

підвищення якості освіти та забезпечення рівного доступу до неї;

створення комп’ютеризаційної мережі загальноосвітніх навчальних закладів з метою відпрацювання новітніх інформаційних та телекомунікаційних освітніх технологій;

подальше впровадження зовнішнього незалежного оцінювання;

підвищення якості підготовки педагогічних кадрів шляхом модернізації змісту педагогічної освіти;

оптимізація мережі загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів;

контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти;

забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах;

впровадження культурологічних курсів, що сприятимуть підготовці учнів до життя у полі культурному інформаційному суспільстві;

оптимізація науково-дослідницької роботи серед учнівської молоді, організація роботи науково-дослідницьких лабораторій на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

Критерії реалізації цілей:

100-відсоткове охоплення дітей повною середньою освітою;

охоплення 39,5 відсотка дітей дошкільною освітою.

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо розвитку освіти будуть фінансуватися за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів.

Забезпечується виконання наступних програм: :

 • Програма розвитку освіти району на 2006-2010 рр.;

 • Програма «Вчитель»;

 • Програма інформатизації освітньо-виховної діяльності навчальних закладів на 2007-2010 рр.;

 • Програма «Творча обдарованість»;

 • Програма «Шкільний автобус»;

 • Програма забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін.

4.2.3.Культура

Основні цілі на 2009 рік:

охорона, збереження та відродження культурної спадщини, народних художніх промислів, підтримка професійного та аматорського мистецтва;

розвиток інфраструктури галузі культури.

Основні заходи та завдання відділу культури і туризму на 2009 рік :

переатестація аматорських колективів на звання „народний аматорський”, „зразковий аматорський” під час Всеукраїнських, обласних фестивалів народної творчості;

участь провідних аматорських колективів району в заключному етапі Фестивалю мистецтв України у м. Київ (згідно графіку звітних програм областей);

проведення районного огляду-конкурсу сільських, селищних культурно-дозвіллєвих комплексів;

проведення традиційного обласного свята „Івана Купала”, обласного фестивалю-конкурсу серед танцювальних колективів сучасної хореографії „Нові танці року” на базі Сарненського району ;

проведення акції громадсько-політичного рейтингу „Гордість Сарненщини”;

створення єдиної локальної мережі бібліотек публічно-шкільної системи району медіа-центр для впровадження нових інформаційних технологій та розширення сфери платних послуг, якісного та оперативного обслуговування користувачів в публічно - шкільних бібліотеках району ;

спільно з районним центром зайнятості провести навчальні семінари для зацікавлених власників садиб на тему: „Сільський туризм”;

виготовлення „Туристичного путівника” з описами визначених туристичних маршрутів по міській, сільських, селищних радах району;

впровадження ефективної реклами туристичного потенціалу Сарненщини шляхом рекламних кампаній у засобах масової інформації та в мережі Інтернет;

проведення туристичної акції, спрямованої на популяризацію внутрішнього туристичного продукту;

Критерії реалізації цілей:

забезпечення охорони та збереження культурної спадщини;

4.2.4.Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Основні цілі на 2009 рік:

створення належних умов для всебічного розвитку сім’ї, забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, їх прав та законних інтересів;

надання соціально-правового захисту дітям–сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування;

попередження насильства в сім’ї та протидія торгівлі людьми;

утвердження ґендерної рівності у суспільстві.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань формування здорового способу життя, збереження та поліпшення здоров’я особистості, в тому числі репродуктивного ;

запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності:

вжити заходів щодо виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, та забезпечити захист прав дітей, які виховуються в таких сім'ях;

забезпечити ефективну соціальну підтримку дітей, які перебувають у складних життєвих умовах;

забезпечити ведення єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

соціальна підтримка дітей, молоді, жінок та сімей, молодіжних та жіночих громадських організацій:

сприяти діяльності обласного центру з організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді;

забезпечити організацію відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій населення району;

підтримка творчо обдарованих дітей та молоді;

сприяння реалізації права дитини на виховання в сім’ї, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка, піклування, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї);

створення умов для розвитку економічної активності молоді;

виховання патріотизму, духовності, моральності;

підтримка творчо обдарованих дітей та молоді;

профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.

Критерії реалізації цілей:

реалізація права дітей на сімейне виховання, зменшення. кількості безпритульних і бездоглядних дітей;

створення прийомних сімей;

оздоровлення не менше 50 відс. дітей шкільного віку.

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо підтримки сімей, дітей та молоді будуть фінансуватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Забезпечуватиметься виконання районних програм:

,,Про районну програму подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2006 - 2010 роки “ (рішення сесії районної ради № 69 від 27 жовтня 2006 року);

- “Про районну програму соціально - правового захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів - сиріт на 2006 - 2010 роки ’’ (рішення сесії районної ради № 455 від 03 березня 2006 року);

- “Про районну програму підтримки сім’ї на період до 2010 року” (розпорядження № 517 від 14.10.2008, рішення сесії № 341 від 14.03.2008).

4.2.5. Фізичне виховання і спорт

Основні цілі на 2009 рік :

сприяння залученню до здорового способу життя через активні заняття фізичною культурою і спортом усіх категорій населення, в тому числі інвалідів, з метою зміцнення їх здоров’я, фізичного та духовного розвитку, а також максимальній реалізації здібностей обдарованих осіб у спорті;

підвищення авторитету району в обласному спортивному русі та забезпечення умов спортсменам збірних команд району для участі в обласних та Всеукраїнських змаганнях, а також покращення умов для тренувань спортсменів;

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

забезпечення доступу широких верств населення до занять масовим спортом – упродовж року;

забезпечення здійснення заходів, передбачених обласною програмою розвитку фізичної культури і спорту на період до 2012 року ;

сприяння відкриттю нових відділень ДЮСШ з ігрових видів спорту у сільській місцевості ;

сприяння ефективній діяльності федерацій з футболу, волейболу, на теренах району – упродовж року, фінансова підтримка ФК “Маяк”.БК”Сарни”;

сприяння будівництву у районі спортивних майданчиків із штучним покриттям та встановлення тренажерів для загальної фізичної підготовки (гімнастичних містечок) ;

організація та проведення першостей району з футболу, волейболу, шахів, настільного тенісу, армспорту, гирьового спорту, пляжного волейболу, міні-футболу, боксу, кікбоксінгу, карате-до, а також проведення кубків району та інших спортивних турнірів – упродовж року;

відкриття міського центру «Спорт для всіх» спільно з Сарненською міською радою;

забезпечення проведення районних спортивних змагань серед людей з вадами здоров’я спільно з ФСК інвалідів «Повір у себе».

Критерії досягнення цілей :

покращення особистих та командних результатів спортсменів під час участі у змаганнях різного рівня;

збільшення кількості громадян та дітей, залучених до систематичних занять масовими видами спорту;

підняття рейтингових показників галузі на обласному рівні;

залучення до занять фізичною культурою і спортом не менше 14 відс. учнівської молоді;

збільшення на 10 відс. кількості облаштованих спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

забезпечення роботою фізкультурно-спортивного клубу інвалідів”Повір у себе”, охоплення заняттями близько 60 інвалідів.

Ресурсне забезпечення

Фінансування заходів здійснюватиметься в межах коштів, передбачених на фізичну культуру і спорт в районному бюджеті на 2009 рік, а також за рахунок інших джерел.

4.2.6. Розвиток інформаційного простору

Основні цілі на 2009 рік :

розбудова інформаційного простору району, створення належних умов для розвитку та безперешкодної діяльності засобів масової інформації різних форм власності ;

забезпечення прав і свобод громадян щодо вільного доступу, користування та обміну інформацією.

Основні завдання та заходи на 2009 рік :

створення районної інформаційно-довідкової мережі органів влади району з можливістю підключення до неї ззовні через захищені канали;

розробка і впровадження централізованої системи синхронного оновлення програмного забезпечення (антивірусних баз, версій програмного забезпечення тощо), що допоможе забезпечити відповідність форматів файлів під час обміну інформацією між установами району, підвищити захищеність комп’ютерної техніки та інформації;

створення районного інформаційного веб-порталу з підтримкою зворотнього зв’язку відвідувачів з органами влади району;

аналіз і вирішення ситуації, яка склалася з “неофіційним” використанням ліцензійного програмного забезпечення;

інформаційне забезпечення діяльності органів виконавчої влади району з розділенням каналів для забезпечення захисту інформації.

утримання та розвиток корпоративної інформаційно-телекомунікаційної мережі органів державного управління та місцевого самоврядування району;

розвиток та створення регіональних інформаційних ресурсів;

інформатизація стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку району.

Критерії реалізації цілей:

поліпшення якості друку газети “Сарненські новини” ( повнокольоровий друк);

збільшення обсягу видання газети “Сарненські новини” ;

збільшення тиражу ( від 10 300 до 11000 газет).

Ресурсне забезпечення

У 2009 році реалізуватиметься :

Програма створення та функціонування хвильового радіомовлення на території семи північних районів Рівненської області та міста Кузнецовськ (рішенням районної ради від 03 березня №450 2006 року);

Програма інформатизації Сарненського району на 2008   2010 роки (проект).

V. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО – ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Основна ціль на 2009 рік:

створення умов для подальшого розвитку професійної державної служби, зміцнення її кадрового потенціалу, підвищення якості надання адміністративних послуг.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

забезпечення дотримання законодавства про державну службу та запобігання проявам корупції у державних органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування ;

запровадження відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 № 614 системи управління якістю в структурних підрозділах райдержадміністрації ;

впровадження автоматизованої системи обліку державних службовців та посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
І – VІІ категорій засобами локальної системи «Картка «ЄДКС» Кадри» ;

забезпечення проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» на місцевому та обласному рівнях з метою виявлення та заохочення найбільш професійно-підготовлених державних службовців, які успішно та ініціативно виконують службові обов’язки.

Критерії реалізації цілі:

неухильне дотримання законодавства з питань державної служби та боротьби з корупцією, формування позитивного іміджу державної влади, удосконалення адміністративно-територіальної реформи.

VІ. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

6.1. Охорона навколишнього природного середовища

Основні цілі у сфері охорони довкілля:

підвищення ефективності контролю за природоохоронною діяльністю суб’єктів господарювання;

забезпечення ефективної взаємодії з правоохоронними органами та іншими контролюючими службами;

забезпечення повного стягнення збитків за порушення екологічного законодавства та штрафних санкцій.

Основні завдання та заходи на 2009 рік :

прийняти участь у виконанні комплексу організаційно-технічних заходів в рамках забезпечення функціонування Рівненського державного природного заповідника;

посилити контроль за цільовим використанням коштів природоохоронних фондів;

здійснити комплекс заходів по впровадженню регіональної інформаційної системи моніторингу навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на базі системи регіонального екологічного моніторингу СЕМ “Полісся”;

забезпечити надійну експлуатацію системи радіаційного спостереження та раннього оповіщення про радіаційну аварію “Гамма-1”;

посилити контроль за зберіганням на підприємствах району токсичних промислових відходів та небезпечних речовин.

забезпечення якісної очистки стічних вод, посилення контролю за роботою очисних споруд та пилогазоочисних установок на підприємствах району ;

Критерії досягнення цілей:

посилення контролю за роботою очисних споруд, якістю очистки стічних вод та роботою пилогазоочисних установок на підприємствах району;

реалізація заходів, спрямованих на збереження та розвиток природно-заповідного фонду;

вдосконалення державної системи моніторингу довкілля та управління розвитком природно-ресурсного потенціалу; прийняти участь в роботі із створення регіональної інформаційної системи моніторингу навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів області на базі СЕМ «Полісся»;

виконання природоохоронних заходів, передбачених у державних цільових програмах екологічного спрямування.

6.2 Техногенна безпека

Основна ціль на 2009 рік :

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зниження негативних наслідків надзвичайних ситуацій .

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

забезпечити безумовне виконання завдань щодо реалізації державної

політики у сфері захисту населення і територій шляхом створення надійних гарантій безпечної життєдіяльності людей, досягнення високих норм та стандартів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, розв’язання проблем, пов’язаних із високим техногенним навантаженням та ймовірністю виникнення небезпечних природних явищ;

впроваджувати конкретні дієві заходи щодо запобігання найбільш

вірогідним для району надзвичайним ситуаціям природного, техногенного та екологічного характеру шляхом завчасного проведення комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт з метою досягнення прийнятних рівнів ризику виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення людських і матеріальних втрат;

забезпечити реальну готовність органів управління, сил та засобів цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації;

вдосконалювати та підвищувати ефективність діяльності аварійно-рятувальних служб і формувань, підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд);

впроваджувати сучасні технології інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту населення;

накопичувати матеріальні резерви в обсягах, необхідних для забезпечення проведення першочергових відновних робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків прогнозованих надзвичайних ситуацій.

Критерії реалізації цілей:

зменшення кількості надзвичайних ситуацій техногенного характеру та окремих видів природного характеру, що пов'язані з санітарно-епідеміологічним благополуччям населення;

зменшення розміру збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного

та природного характеру;

забезпечення оперативного реагування сил цивільного захисту району

на надзвичайні ситуації, що виникають;

мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій.

Ресурсне забезпечення:

Фінансування заходів цивільного захисту буде здійснюватись за рахунок місцевих бюджетів та коштів суб’єктів господарської діяльності.

Будуть реалізовуватись:

- Закон України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”;

- Закон України „Про правові засади цивільного захисту”;

- Закон України „Про цивільну оборону України”;

- обласна програма утримання, вдосконалення та розвитку територіальної автоматизованої системи оповіщення населення Рівненської області “Сигнал-ВО” на 2006 - 2010 роки;

- обласна програма формування регіональних, місцевих та об’єктових фондів матеріально-технічних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2006 - 2010 роки ;

- програма створення страхового фонду документації області на 2006 - 2010 роки;

- програма захисту населення Рівненської області від впливу іонізуючого випромінювання на 2006-2010 роки;

- комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах Рівненської області;

- програма забезпечення непрацюючого населення Рівненської області засобами радіаційного та хімічного захисту на 2009-2013 роки;

- програма організації рятування людей на водних об’єктах Рівненської області на 2009-2012 роки.

6.3. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Основна ціль на 2009 рік : забезпечення виконання заходів щодо мінімізації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в населених пунктах району, які зазнали радіоактивного забруднення.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи;

радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення;

здійснення контролю за рівнем радіоактивного забруднення продуктів харчування, лісових та сільськогосподарських продуктів на територіях віднесених до зон радіоактивного забруднення;

оздоровлення громадян району.

Ресурсне забезпечення:

Фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету.

Реалізовуватимуться заходи Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2007-2010 роки.

6.4. Протидія злочинності

Основні цілі на 2009 рік:

забезпечення активної протидії злочинності;

суттєве ослаблення дії криміногенних факторів;

формування правосвідомості громадян.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

захист прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань ;

запобігання злочинності у сфері економіки, активізація протидії корупції та організованої злочинності ;

боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва, алкоголізму та бродяжництва

Критерії реалізації цілей - зниження рівня злочинності в районі.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2009 рік Рівне-2008

  Документ
  Додаток 1. Перелік державних та обласних галузевих програм, для реалізації яких передбачається використання у 2009 році цільових видатків відповідних бюджетів.
 2. Використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

  Документ
  Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.
 3. Рівненська обласна державна адміністрація Головне управління економіки та інвестиційної політики стратегія

  Документ
  - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування
 4. Програма розроблена з урахуванням завдань І положень наступних документів: Програми економічних реформ на 2010 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»

  Закон
  Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2012 рік (далі - Програма - 2012) є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
 5. Розділ І. Характеристика області та її місце у господарському комплексі країни Розділ ІІ

  Документ
  - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування

Другие похожие документы..