Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Авторы "Этюдов о собственности" продолжают свое уникальное исследование поведения людей, конкурирующих между собой за дефицитные возможност...полностью>>
'Документ'
Доповнення до розділів 3 та 4 затверджені та введенні в дію з 1 січня 2001 року наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політ...полностью>>
'Документ'
5.Определить, какие продукты изготовлены из несоленого мяса задних окороков молодых свиней, без костей и шкуры, слой шпика до 2 см, запеченный или ко...полностью>>
'Документ'
Дані методичні матеріали до викладання варіативного модуля «Технологія плетіння з газетної лози» курсу «Технологія» у середній і старшій школі станут...полностью>>

Програма економічного та соціального розвитку Сарненського району

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

4.2.2. Освіта

Основні цілі на 2009 рік:

забезпечення громадянам рівних умов доступу до якісної освіти;

збільшення кількості дітей, охоплених дошкільною освітою;

забезпечення підготовки у навчальних закладах фахівців з врахуванням потреб ринку праці району;

поліпшення матеріально-технічної бази освітніх установ.

Основні цілі та завдання на 2009 рік :

збільшення чисельності дітей, охоплених дошкільною освітою; відновлення роботи непрацюючих, відкриття нових дошкільних навчальних закладів та груп з короткотривалим перебуванням дітей;

розширення мережі навчально-виховних комплексів “Школа-дитячий садок”, зокрема в сільській місцевості ;

створення належних умов для здобуття якісної освіти дітям-сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування ;

підвищення якості освіти та забезпечення рівного доступу до неї;

створення комп’ютеризаційної мережі загальноосвітніх навчальних закладів з метою відпрацювання новітніх інформаційних та телекомунікаційних освітніх технологій;

подальше впровадження зовнішнього незалежного оцінювання;

підвищення якості підготовки педагогічних кадрів шляхом модернізації змісту педагогічної освіти;

оптимізація мережі загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів;

контроль за дотриманням законодавства з питань освіти, державного стандарту загальної середньої освіти;

забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах;

впровадження культурологічних курсів, що сприятимуть підготовці учнів до життя у полі культурному інформаційному суспільстві;

оптимізація науково-дослідницької роботи серед учнівської молоді, організація роботи науково-дослідницьких лабораторій на базі загальноосвітніх навчальних закладів.

Критерії реалізації цілей:

100-відсоткове охоплення дітей повною середньою освітою;

охоплення 39,5 відсотка дітей дошкільною освітою.

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо розвитку освіти будуть фінансуватися за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів.

Забезпечується виконання наступних програм: :

 • Програма розвитку освіти району на 2006-2010 рр.;

 • Програма «Вчитель»;

 • Програма інформатизації освітньо-виховної діяльності навчальних закладів на 2007-2010 рр.;

 • Програма «Творча обдарованість»;

 • Програма «Шкільний автобус»;

 • Програма забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін.

4.2.3.Культура

Основні цілі на 2009 рік:

охорона, збереження та відродження культурної спадщини, народних художніх промислів, підтримка професійного та аматорського мистецтва;

розвиток інфраструктури галузі культури.

Основні заходи та завдання відділу культури і туризму на 2009 рік :

переатестація аматорських колективів на звання „народний аматорський”, „зразковий аматорський” під час Всеукраїнських, обласних фестивалів народної творчості;

участь провідних аматорських колективів району в заключному етапі Фестивалю мистецтв України у м. Київ (згідно графіку звітних програм областей);

проведення районного огляду-конкурсу сільських, селищних культурно-дозвіллєвих комплексів;

проведення традиційного обласного свята „Івана Купала”, обласного фестивалю-конкурсу серед танцювальних колективів сучасної хореографії „Нові танці року” на базі Сарненського району ;

проведення акції громадсько-політичного рейтингу „Гордість Сарненщини”;

створення єдиної локальної мережі бібліотек публічно-шкільної системи району медіа-центр для впровадження нових інформаційних технологій та розширення сфери платних послуг, якісного та оперативного обслуговування користувачів в публічно - шкільних бібліотеках району ;

спільно з районним центром зайнятості провести навчальні семінари для зацікавлених власників садиб на тему: „Сільський туризм”;

виготовлення „Туристичного путівника” з описами визначених туристичних маршрутів по міській, сільських, селищних радах району;

впровадження ефективної реклами туристичного потенціалу Сарненщини шляхом рекламних кампаній у засобах масової інформації та в мережі Інтернет;

проведення туристичної акції, спрямованої на популяризацію внутрішнього туристичного продукту;

Критерії реалізації цілей:

забезпечення охорони та збереження культурної спадщини;

4.2.4.Підтримка сім’ї, дітей та молоді

Основні цілі на 2009 рік:

створення належних умов для всебічного розвитку сім’ї, забезпечення соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, їх прав та законних інтересів;

надання соціально-правового захисту дітям–сиротам та дітям, позбавлених батьківського піклування;

попередження насильства в сім’ї та протидія торгівлі людьми;

утвердження ґендерної рівності у суспільстві.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

проведення інформаційно-просвітницької роботи з питань формування здорового способу життя, збереження та поліпшення здоров’я особистості, в тому числі репродуктивного ;

запровадження ефективних форм роботи з профілактики дитячої безпритульності і бездоглядності:

вжити заходів щодо виявлення на ранній стадії сімей, які неспроможні або не бажають виконувати виховні функції, та забезпечити захист прав дітей, які виховуються в таких сім'ях;

забезпечити ефективну соціальну підтримку дітей, які перебувають у складних життєвих умовах;

забезпечити ведення єдиного електронного банку даних про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

соціальна підтримка дітей, молоді, жінок та сімей, молодіжних та жіночих громадських організацій:

сприяти діяльності обласного центру з організації оздоровлення та формування здорового способу життя дітей та молоді;

забезпечити організацію відпочинку та оздоровлення дітей пільгових категорій населення району;

підтримка творчо обдарованих дітей та молоді;

сприяння реалізації права дитини на виховання в сім’ї, розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлення, опіка, піклування, дитячі будинки сімейного типу та прийомні сім’ї);

створення умов для розвитку економічної активності молоді;

виховання патріотизму, духовності, моральності;

підтримка творчо обдарованих дітей та молоді;

профілактика негативних явищ у молодіжному середовищі.

Критерії реалізації цілей:

реалізація права дітей на сімейне виховання, зменшення. кількості безпритульних і бездоглядних дітей;

створення прийомних сімей;

оздоровлення не менше 50 відс. дітей шкільного віку.

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо підтримки сімей, дітей та молоді будуть фінансуватися за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів.

Забезпечуватиметься виконання районних програм:

,,Про районну програму подолання дитячої безпритульності та бездоглядності на 2006 - 2010 роки “ (рішення сесії районної ради № 69 від 27 жовтня 2006 року);

- “Про районну програму соціально - правового захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, студентів - сиріт на 2006 - 2010 роки ’’ (рішення сесії районної ради № 455 від 03 березня 2006 року);

- “Про районну програму підтримки сім’ї на період до 2010 року” (розпорядження № 517 від 14.10.2008, рішення сесії № 341 від 14.03.2008).

4.2.5. Фізичне виховання і спорт

Основні цілі на 2009 рік :

сприяння залученню до здорового способу життя через активні заняття фізичною культурою і спортом усіх категорій населення, в тому числі інвалідів, з метою зміцнення їх здоров’я, фізичного та духовного розвитку, а також максимальній реалізації здібностей обдарованих осіб у спорті;

підвищення авторитету району в обласному спортивному русі та забезпечення умов спортсменам збірних команд району для участі в обласних та Всеукраїнських змаганнях, а також покращення умов для тренувань спортсменів;

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

забезпечення доступу широких верств населення до занять масовим спортом – упродовж року;

забезпечення здійснення заходів, передбачених обласною програмою розвитку фізичної культури і спорту на період до 2012 року ;

сприяння відкриттю нових відділень ДЮСШ з ігрових видів спорту у сільській місцевості ;

сприяння ефективній діяльності федерацій з футболу, волейболу, на теренах району – упродовж року, фінансова підтримка ФК “Маяк”.БК”Сарни”;

сприяння будівництву у районі спортивних майданчиків із штучним покриттям та встановлення тренажерів для загальної фізичної підготовки (гімнастичних містечок) ;

організація та проведення першостей району з футболу, волейболу, шахів, настільного тенісу, армспорту, гирьового спорту, пляжного волейболу, міні-футболу, боксу, кікбоксінгу, карате-до, а також проведення кубків району та інших спортивних турнірів – упродовж року;

відкриття міського центру «Спорт для всіх» спільно з Сарненською міською радою;

забезпечення проведення районних спортивних змагань серед людей з вадами здоров’я спільно з ФСК інвалідів «Повір у себе».

Критерії досягнення цілей :

покращення особистих та командних результатів спортсменів під час участі у змаганнях різного рівня;

збільшення кількості громадян та дітей, залучених до систематичних занять масовими видами спорту;

підняття рейтингових показників галузі на обласному рівні;

залучення до занять фізичною культурою і спортом не менше 14 відс. учнівської молоді;

збільшення на 10 відс. кількості облаштованих спортивних майданчиків за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

забезпечення роботою фізкультурно-спортивного клубу інвалідів”Повір у себе”, охоплення заняттями близько 60 інвалідів.

Ресурсне забезпечення

Фінансування заходів здійснюватиметься в межах коштів, передбачених на фізичну культуру і спорт в районному бюджеті на 2009 рік, а також за рахунок інших джерел.

4.2.6. Розвиток інформаційного простору

Основні цілі на 2009 рік :

розбудова інформаційного простору району, створення належних умов для розвитку та безперешкодної діяльності засобів масової інформації різних форм власності ;

забезпечення прав і свобод громадян щодо вільного доступу, користування та обміну інформацією.

Основні завдання та заходи на 2009 рік :

створення районної інформаційно-довідкової мережі органів влади району з можливістю підключення до неї ззовні через захищені канали;

розробка і впровадження централізованої системи синхронного оновлення програмного забезпечення (антивірусних баз, версій програмного забезпечення тощо), що допоможе забезпечити відповідність форматів файлів під час обміну інформацією між установами району, підвищити захищеність комп’ютерної техніки та інформації;

створення районного інформаційного веб-порталу з підтримкою зворотнього зв’язку відвідувачів з органами влади району;

аналіз і вирішення ситуації, яка склалася з “неофіційним” використанням ліцензійного програмного забезпечення;

інформаційне забезпечення діяльності органів виконавчої влади району з розділенням каналів для забезпечення захисту інформації.

утримання та розвиток корпоративної інформаційно-телекомунікаційної мережі органів державного управління та місцевого самоврядування району;

розвиток та створення регіональних інформаційних ресурсів;

інформатизація стратегічних напрямів соціально-економічного розвитку району.

Критерії реалізації цілей:

поліпшення якості друку газети “Сарненські новини” ( повнокольоровий друк);

збільшення обсягу видання газети “Сарненські новини” ;

збільшення тиражу ( від 10 300 до 11000 газет).

Ресурсне забезпечення

У 2009 році реалізуватиметься :

Програма створення та функціонування хвильового радіомовлення на території семи північних районів Рівненської області та міста Кузнецовськ (рішенням районної ради від 03 березня №450 2006 року);

Програма інформатизації Сарненського району на 2008   2010 роки (проект).

V. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНО – ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ РЕФОРМИ

Основна ціль на 2009 рік:

створення умов для подальшого розвитку професійної державної служби, зміцнення її кадрового потенціалу, підвищення якості надання адміністративних послуг.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

забезпечення дотримання законодавства про державну службу та запобігання проявам корупції у державних органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування ;

запровадження відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2006 № 614 системи управління якістю в структурних підрозділах райдержадміністрації ;

впровадження автоматизованої системи обліку державних службовців та посадових осіб органів виконавчої влади та місцевого самоврядування
І – VІІ категорій засобами локальної системи «Картка «ЄДКС» Кадри» ;

забезпечення проведення щорічного Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець» на місцевому та обласному рівнях з метою виявлення та заохочення найбільш професійно-підготовлених державних службовців, які успішно та ініціативно виконують службові обов’язки.

Критерії реалізації цілі:

неухильне дотримання законодавства з питань державної служби та боротьби з корупцією, формування позитивного іміджу державної влади, удосконалення адміністративно-територіальної реформи.

VІ. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

6.1. Охорона навколишнього природного середовища

Основні цілі у сфері охорони довкілля:

підвищення ефективності контролю за природоохоронною діяльністю суб’єктів господарювання;

забезпечення ефективної взаємодії з правоохоронними органами та іншими контролюючими службами;

забезпечення повного стягнення збитків за порушення екологічного законодавства та штрафних санкцій.

Основні завдання та заходи на 2009 рік :

прийняти участь у виконанні комплексу організаційно-технічних заходів в рамках забезпечення функціонування Рівненського державного природного заповідника;

посилити контроль за цільовим використанням коштів природоохоронних фондів;

здійснити комплекс заходів по впровадженню регіональної інформаційної системи моніторингу навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів на базі системи регіонального екологічного моніторингу СЕМ “Полісся”;

забезпечити надійну експлуатацію системи радіаційного спостереження та раннього оповіщення про радіаційну аварію “Гамма-1”;

посилити контроль за зберіганням на підприємствах району токсичних промислових відходів та небезпечних речовин.

забезпечення якісної очистки стічних вод, посилення контролю за роботою очисних споруд та пилогазоочисних установок на підприємствах району ;

Критерії досягнення цілей:

посилення контролю за роботою очисних споруд, якістю очистки стічних вод та роботою пилогазоочисних установок на підприємствах району;

реалізація заходів, спрямованих на збереження та розвиток природно-заповідного фонду;

вдосконалення державної системи моніторингу довкілля та управління розвитком природно-ресурсного потенціалу; прийняти участь в роботі із створення регіональної інформаційної системи моніторингу навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів області на базі СЕМ «Полісся»;

виконання природоохоронних заходів, передбачених у державних цільових програмах екологічного спрямування.

6.2 Техногенна безпека

Основна ціль на 2009 рік :

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, зниження негативних наслідків надзвичайних ситуацій .

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

забезпечити безумовне виконання завдань щодо реалізації державної

політики у сфері захисту населення і територій шляхом створення надійних гарантій безпечної життєдіяльності людей, досягнення високих норм та стандартів захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, розв’язання проблем, пов’язаних із високим техногенним навантаженням та ймовірністю виникнення небезпечних природних явищ;

впроваджувати конкретні дієві заходи щодо запобігання найбільш

вірогідним для району надзвичайним ситуаціям природного, техногенного та екологічного характеру шляхом завчасного проведення комплексу організаційних, інженерно-технічних та інших профілактичних робіт з метою досягнення прийнятних рівнів ризику виникнення надзвичайних ситуацій та зменшення людських і матеріальних втрат;

забезпечити реальну готовність органів управління, сил та засобів цивільного захисту до оперативного реагування на надзвичайні ситуації;

вдосконалювати та підвищувати ефективність діяльності аварійно-рятувальних служб і формувань, підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин (команд);

впроваджувати сучасні технології інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту населення;

накопичувати матеріальні резерви в обсягах, необхідних для забезпечення проведення першочергових відновних робіт, пов’язаних із ліквідацією наслідків прогнозованих надзвичайних ситуацій.

Критерії реалізації цілей:

зменшення кількості надзвичайних ситуацій техногенного характеру та окремих видів природного характеру, що пов'язані з санітарно-епідеміологічним благополуччям населення;

зменшення розміру збитків від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного

та природного характеру;

забезпечення оперативного реагування сил цивільного захисту району

на надзвичайні ситуації, що виникають;

мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій.

Ресурсне забезпечення:

Фінансування заходів цивільного захисту буде здійснюватись за рахунок місцевих бюджетів та коштів суб’єктів господарської діяльності.

Будуть реалізовуватись:

- Закон України „Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”;

- Закон України „Про правові засади цивільного захисту”;

- Закон України „Про цивільну оборону України”;

- обласна програма утримання, вдосконалення та розвитку територіальної автоматизованої системи оповіщення населення Рівненської області “Сигнал-ВО” на 2006 - 2010 роки;

- обласна програма формування регіональних, місцевих та об’єктових фондів матеріально-технічних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2006 - 2010 роки ;

- програма створення страхового фонду документації області на 2006 - 2010 роки;

- програма захисту населення Рівненської області від впливу іонізуючого випромінювання на 2006-2010 роки;

- комплексна програма ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і селищах Рівненської області;

- програма забезпечення непрацюючого населення Рівненської області засобами радіаційного та хімічного захисту на 2009-2013 роки;

- програма організації рятування людей на водних об’єктах Рівненської області на 2009-2012 роки.

6.3. Подолання наслідків Чорнобильської катастрофи

Основна ціль на 2009 рік : забезпечення виконання заходів щодо мінімізації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС в населених пунктах району, які зазнали радіоактивного забруднення.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської

катастрофи;

радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення;

здійснення контролю за рівнем радіоактивного забруднення продуктів харчування, лісових та сільськогосподарських продуктів на територіях віднесених до зон радіоактивного забруднення;

оздоровлення громадян району.

Ресурсне забезпечення:

Фінансування заходів здійснюватиметься за рахунок коштів Державного бюджету.

Реалізовуватимуться заходи Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2007-2010 роки.

6.4. Протидія злочинності

Основні цілі на 2009 рік:

забезпечення активної протидії злочинності;

суттєве ослаблення дії криміногенних факторів;

формування правосвідомості громадян.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

захист прав і свобод людини, інтересів суспільства і держави від протиправних посягань ;

запобігання злочинності у сфері економіки, активізація протидії корупції та організованої злочинності ;

боротьба з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів. Запобігання поширенню наркоманії, пияцтва, алкоголізму та бродяжництва

Критерії реалізації цілей - зниження рівня злочинності в районі.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2009 рік Рівне-2008

  Документ
  Додаток 1. Перелік державних та обласних галузевих програм, для реалізації яких передбачається використання у 2009 році цільових видатків відповідних бюджетів.
 2. Використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

  Документ
  Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.
 3. Рівненська обласна державна адміністрація Головне управління економіки та інвестиційної політики стратегія

  Документ
  - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування
 4. Програма розроблена з урахуванням завдань І положень наступних документів: Програми економічних реформ на 2010 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»

  Закон
  Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2012 рік (далі - Програма - 2012) є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
 5. Розділ І. Характеристика області та її місце у господарському комплексі країни Розділ ІІ

  Документ
  - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування

Другие похожие документы..