Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В настоящее время при расчете композитов с учетом структуры широко используют метод конечных элементов (МКЭ) [1,2]. В ряде случаев для инженерной пра...полностью>>
'Урок'
Образовательные задачи: создать условия для совершенствования умения давать общую характеристику элементов подгруппы на основании их положения в Пери...полностью>>
'Документ'
Політичні знання та культура політичної поведінки необхідні кожній людині, незалежно від її віку та професії. Кожна людина вступає у взаємодію з інши...полностью>>
'Документ'
Начало праздничной программы в 19-00. «Старые песни о главном», Солоха с Вакулой и Дед Мороз со Снегурочкой не дадут Вам заскучать. В перерывах – жива...полностью>>

Програма економічного та соціального розвитку Сарненського району

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо розвитку лісового господарства будуть фінансуватись за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел.

Продовжиться реалізація:

- програми „Ліси України” (постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 № 581);

- програма “Ліси Сарненщини на 2003-2015 роки” (рішення районної ради №170 від 15.08.2003р.);

- концепції реформування та розвитку лісового господарства України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.04.2006 № 208-р).

3.15. Управління об’єктами державної та комунальної власності

Основні цілі на 2009 рік:

підвищення ефективності управління об’єктами державної та комунальної власності району;

запровадження прозорого та ефективного механізму реалізації органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування повноважень у сфері управління та розпорядження об’єктами державної і комунальної власності .

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

здійснювати контроль за фінансово – господарською діяльністю комунальних підприємств району;

забезпечити контроль за збереженням, цільовим та ефективним використання закріпленого за підприємствами установами та організаціями майна спільної власності територіальних громад району;

підвищення ефективності управління об’єктами державної та комунальної власності ;

забезпечення ефективного використання коштів, які надійдуть від приватизації комунального майна .

упорядкування обліку об’єктів державної власності відповідно до Методики проведення інвентаризації державного майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2008 № 1121

Критерії реалізації цілей:

збільшити обсяг надходжень до районного бюджету:

від оренди майна, що належить до спільної власності територіальних громад району ;

від відчуження майна спільної власності територіальних громад району ;

3.16. Розвиток земельних відносин

Основні цілі на 2009 рік :

забезпечення конституційного права на землю юридичних та фізичних осіб;

забезпечення прозорого та дієвого ринку земель, проведення заходів з збереження і охорони земель.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

завершення формування цілісної інфраструктури ринку землі, створення земельно-інформаційного банку даних;

проведення розмежування земель державної та комунальної власності на площі 197 тис. га;

коректування грошової оцінки земель шести населених пунктів;

забезпечення видачі державних актів на право власності на земельну ділянку;

оновлення планово-картографічного матеріалу на площі 96 тис. га;

проведення робіт з охорони земель шляхом поліпшення, консервації малопродуктивних угідь;

проведення інвентаризації земель несільськогосподарського призначення;

активізація продажу на аукціонах земельних ділянок та прав на них для реалізації інвестиційних проектів;

визначення та документальне оформлення земельних ділянок і майнових комплексів (з прив’язкою до існуючих і перспективних шляхів сполучення, інженерних комунікацій), які можуть бути запропоновані потенційним інвесторам для реалізації пріоритетних для району проектів

Критерії досягнення цілей :

землевпорядкування сільських територій .

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо розвитку земельних відносин будуть фінансуватися за рахунок державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.

Забезпечуватиметься виконання регіональної програми розвитку земельних відносин у районі на 2006 - 2015 роки (рішення районної ради від 25.07.2006 № 27).

3.17. Формування конкурентного середовища

Основна ціль на 2009 рік:

формування повноцінного конкурентного середовища та запобігання недобросовісній конкуренції,

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

забезпечення прозорості формування цін (тарифів) на послуги суб'єктів природних монополій, залучення представників громадських організацій до спостережень за їх зміною з метою недопущення включення до тарифів необґрунтованих витрат;

забезпечення дотримання суб'єктами господарювання Закону України “Про захист від недобросовісної конкуренції” шляхом усунення нерівних умов конкуренції;

зниження та ліквідація бар'єрів для вступу нових суб'єктів господарювання на ринки товарів, робіт і послуг;

посилення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання, які діють на соціально значущих ринках;

проведення заходів щодо виявлення та припинення протиправних монопольних проявів на ринках продовольства.

Критерії реалізації цілей:

забезпечення конкурентного підприємницького середовища;

3.18. Розвиток малого підприємництва

Основні цілі на 2009 рік :

створення сприятливого підприємницького середовища, зокрема, позитивного інвестиційного клімату;

забезпечення чіткого та прозорого механізму взаємодії місцевих органів виконавчої влади та суб'єктів підприємницької діяльності;

збільшення обсягів фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва, у т.ч. за рахунок коштів місцевих бюджетів.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

виконання заходів обласної програми розвитку малого підприємництва на 2009 - 2010 роки

сприяти доступу малих підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів;

вживати заходів щодо подальшого спрощення процедури започаткування та провадження господарської діяльності;

вдосконалювати інформаційне та консультативно-методичне забезпечення суб'єктів підприємницької діяльності;

підвищення рівня професійної підготовки підприємців.

забезпечення фінансово-кредитної підтримки розвитку малого підприємництва за рахунок цільових коштів місцевих бюджетів ;

сприяння доступу малих підприємств до кредитних та інвестиційних ресурсів ;

упорядкування та спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру

Критерії досягнення цілей :

збільшення кількості малих підприємств до 300 одиниць, кількості фізичних осіб – підприємців до 3250 осіб.

Ресурсне забезпечення .

Заходи щодо підтримки розвитку малого підприємництва будуть фінансуватися за рахунок коштів місцевого бюджету, вітчизняних та міжнародних фінансово – кредитних установ, підприємств,організацій.

У 2009 році буде реалізовуватися :

- районна програма розвитку малого підприємництва на 2009 рік ( проект).

3.19. Розвиток системи державних закупівель

Основна ціль на 2009 рік - забезпечення прозорості та ефективності закупівель за бюджетні кошти.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

забезпечення дотримання вимог законодавства при здійсненні державних закупівель:

забезпечення належну прозорість закупівель за державні кошти з метою їх раціонального та ефективного використання;

проведення в межах наданих повноважень моніторинг функціонування системи державних закупівель в районі;

здійснення підвищення кваліфікації фахівців з питань проведення закупівель за державні кошти.

Критерії досягнення цілі:

ефективне та економне використання бюджетних коштів при здійсненні закупівель;

зменшення витрат учасників торгів на участь у тендерах;

зменшення кількості скарг та звернень замовників торгів стосовно проблем при здійсненні державних закупівель.

3.20. Підвищення якості та конкурентоспроможності продукції

Основні цілі на 2009 рік:

підвищення якості та конкурентоспроможності продукції;

впровадження на підприємствах району систем управління якістю та екологічного керування.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

заохочення суб’єктів господарювання до впровадження систем управління якістю ;

сприяти забезпеченню участі підприємств і організацій району у Всеукраїнському конкурсі якості продукції (товарів, робіт, послуг) «100 кращих товарів України» ;

забезпечення участі фахівців підприємств і організацій району в семінарах та навчаннях з питань управління якістю, які проводяться на регіональному рівні.

Критерії реалізації цілі:

покращення якості та конкурентоспроможності продукції місцевих товаровиробників.

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо підвищення якості та конкурентоспроможності продукції району будуть фінансуватися за рахунок державного та власних коштів підприємств.

ІV. ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ

4.1. Соціальна сфера

Основні цілі на 2009 рік:

забезпечення дотримання державних гарантій в оплаті праці всіма суб’єктами господарювання;

зростання реальних грошових доходів населення;

уникнення розрахунків підприємств зі своїми працівниками натуроплатою не більше як на 30 %;

приймати участь в розробці заходів щодо створення нових робочих місць;

виявлення та легалізація фактів тіньового працевлаштування.

протидія негативним наслідкам фінансової кризи в частині недопущення зниження реальних доходів населення.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

посилити контроль за додержанням законодавства про оплату праці та недопущення заборгованості із заробітної плати;

посилити контроль за використанням найманої робочої сили без належного оформлення трудових відносин з роботодавцем.

забезпечення дотримання всіма суб’єктами господарювання державних гарантій в оплаті праці, посилення контролю за впровадженням мінімальної заробітної плати не нижче законодавчо встановленого рівня

Критерії реалізації цілей :

зростання рівня заробітної плати на 5,0 %;

зниження частки працівників з рівнем заробітної плати нижче прожиткового мінімуму;

не допускати заборгованості із виплати заробітної плати підприємствами, організаціями, установами усіх форм власності.

4.1.2. Ринок праці та зайнятість населення

Основні цілі на 2009 рік:

протидія негативним наслідкам фінансової кризи в частині недопущення суттєвого зростання чисельності безробітних;

сприяння повній зайнятості населення району шляхом виконання районної програми зайнятості;

задоволення потреб замовлень роботодавців у забезпеченні кадрами, підвищення кваліфікації шукачів роботи через курси цільового призначення, стажування, індивідуального навчання, робота на упередження, робота із шкільною та учнівською молоддю, проведення виїздних днів центру зайнятості в територіальних громадах району, використання Інтернет-ресурсів.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

посилення заходів щодо активної політики сприяння зайнятості;

підвищення ефективності та оперативності моніторингу потреби роботодавців у робочій силі, здійснення прогнозування потреби в кадрах;

забезпечити розширення сфери застосування праці шляхом створення нових робочих місць;

продовжити виконання заходів щодо посилення мотивації до легальної продуктивної зайнятості;

вживати заходів щодо розв’язання проблем зайнятості сільського населення (сприяти створенню і розвитку особистих селянських та фермерських господарств, малих підприємств із заготівлі, переробки та збуту сільськогосподарської продукції, з надання сільськогосподарських та побутово-комунальних послуг);

сприяти зайнятості населення, насамперед неконкурентоспроможних на ринку праці категорій громадян (інвалідів, молоді, особливо випускників навчальних закладів, жінок з дітьми та одиноких матерів, військовослужбовців, вивільнених внаслідок скорочення чисельності) шляхом бронювання для них робочих місць на підприємствах, організаціях, в установах;

працевлаштування випускників вищих та професійно-технічних навчальних закладів району на перше робоче місце шляхом надання дотацій роботодавцям.

Критерії досягнення цілі :

створення нових робочих місць для 1600 осіб;

працевлаштування понад 2700 осіб ;

організація на самозайнятість населення ;

зменшення диспропорцій між попитом та пропозицією робочої сили;

недопущення зростання зареєстрованого рівня безробіття.

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо сприяння зайнятості населення району будуть фінансуватися за рахунок коштів Державного бюджету, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального захисту інвалідів та інших цільових позабюджетних Фондів, коштів суб’єктів господарювання

4.1.3.Пенсійне забезпечення

Основна ціль на 2009 рік:

реалізація комплексу заходів щодо фінансової стабільності системи пенсійного забезпечення та запровадження накопичувальної системи пенсійного страхування.

Основні завдання та заходи на 2009 рік :

системне виконання, планових показників з наповнення Пенсійного бюджету району;

забезпечення наповнення бюджету Пенсійного фонду для своєчасного і повного фінансування виплати пенсій та грошової допомоги ;

вдосконалювати механізм і методи стягнення боргів до Пенсійного фонду України;

при підтримці райдержадміністрації здійснити конкретні організаційні заходи щодо погашення заборгованості минулих років;

систематично слідкувати за реєстрацією страхувальників і застрахованих осіб та за чітким обліком платників страхових внесків;

встановити жорсткий контроль по дотриманню законодавства про виконавче провадження та виконання вимог про сплату недоїмки із страхових внесків, постанов у справах про адмінправопорушення та рішень господарського суду за позовами управління Пенсійного фонду України.

вжити додаткових заходів щодо залучення відповідних груп населення до добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Критерії реалізації цілі:

скорочення боргу суб‘єктів господарювання перед бюджетом Пенсійного фонду України;

забезпечення покращення фінансової дисципліни підприємств, установ і організацій.

4.1.4. Охорона праці

Основна ціль на 2009 рік:

забезпечення високого рівня розвитку системи збереження життя та здоров’я працівників у процесі трудової діяльності, запобігання нещасним випадкам на виробництві та професійним захворюванням, зниження виробничого травматизму.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

посилити контроль за якістю проведення атестації робочих місць за умовами праці;

проведення на підприємствах усіх форм власності стовідсоткового медичногу огляду працівників;

проведення роз’яснювальної роботи щодо необхідності заключення колективних договорів (угод) на підприємствах усіх форм власності;

впровадження новітніх технологій і засобів захисту працюючих на виробництві, відповідно до вимог міжнародних та європейських стандартів;

сприяння впровадженню приладів та автоматизованих систем для здійснення контролю за параметрами виробничого середовища.

Критерії реалізації цілі:

зменшення рівня травматизму та професійних захворювань на виробництві.

4.1.5. Соціальний захист

Основні цілі на 2009 рік:

підвищення ефективності соціального обслуговування незахищених верств населення шляхом впровадження інноваційних моделей надання соціальних послуг та єдиної технології прийому громадян з призначення державних соціальних допомог;

забезпечення реалізації заходів з мінімізації наслідків аварії на ЧАЕС, зокрема, щодо радіологічного захисту та забезпечення нормальної життєдіяльності постраждалих громадян

Основні завдання та заходи на 2009 рік :

не допускати виникнення заборгованості із соціальних виплат;

залучати спонсорів для вирішення проблем найбільш незахищених верств населення;

запровадження надання платних соціальних послуг окремим категоріям громадян;

створення на територіях окремих рад сільських центрів соціального обслуговування пенсіонерів та малозабезпечених громадян;

виконання графіків оздоровлення громадян, постраждалих від наслідків аварії на ЧАЕС;

стовідсоткове забезпечення інвалідів засобами пересування та реабілітації;

підвищення ефективності використання бюджетних коштів та забезпечення адресності соціального захисту осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

забезпечення належного рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Критерії реалізації цілей:

соціальна підтримка вразливих груп населення району, забезпечення нормальної життєдіяльності громадян, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

4.2. Гуманітарна сфера

4.2.1. Охорона здоров’я

Основні цілі на 2009 рік :

забезпечення стабільної роботи медичних закладів в умовах економічної кризи, та подальше впровадження сімейної медицини ;

забезпечення якісної і доступної медичної допомоги, підвищення ефективності профлактичної роботи та покращенняматеріально-технічної бази галузі.

Основні завдання та заходи на 2009 рік :

забезпечення постійного моніторингу охорони материнства і дитинства, медичного забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

підвищення якості профілактичних оглядів та диспансеризації населення з метою виявлення захворювань на початкових стадіях ;

забезпечення заходів щодо зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення, зокрема від серцево-судинних та серцево-мозкових захворювань, туберкульозу, ВІЛ/СНІДу, онкологічних захворювань ;

зміцнення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів, зокрема забезпечення лікувально-діагностичною апаратурою, обладнанням та санітарним транспортом медичних закладів в сільській місцевості ;

активізація санітарно-освітньої роботи щодо запобігання захворювань, пропагування здорового способу життя ;

розширення мережі закладів (підрозділів) загальної практики/сімейної медицини ;

облаштування травмпункту в місті Сарни для забезпечення надання термінової цілодобової допомоги при травматизмах;

забезпечення безперебійної роботи та надання своєчасної невідкладної медичної допомоги на рівні всіх служб лікарні (встановлення безперебійного блоку живлення);

покращення умов перебування стаціонарних хворих терапевтичного профілю: терапія, неврологія, кардіологія (закінчення реконструкції казарми);

забезпечення перебування матері і дитини в палатах нового типу в пологовому відділенні та надання максимальної безкоштовної медичної допомоги, а також покращити якість медичної допомоги новонародженим в екстрених ситуаціях (придбання апарату ШВЛ);

реорганізація фельдшерсько-акушерського пункту села Цепцевичі в лікарську амбулаторію загальної практики/сімейної медицини, що дасть можливість приблизити лікаря до пацієнта, отримати кваліфіковану допомогу первинної ланки;

централізоване забезпечення закладів охорони здоров‘я району санітарним транспортом;

висвітлення питань медицини на шпальтах періодики, поліпшення санітарно-освітньої роботи через місцеве радіомовлення;

вивчити передовий досвід по організації надання медичної допомоги лікарями загальної практики/сімейної медицини на базі міста Краматорськ

Критерії реалізації цілей:

охоплення диспансерним оглядом 98 відс. вагітних жінок;

охоплення профілактичним медичним оглядом та диспансеризацією
98 відс. дітей.

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо розвитку галузі охорони здоров‘я будуть фінансуватися за рахунок державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування.

Забезпечуватиметься виконання наступних програм :

- «Програма створення єдиної системи надання екстренної медичної допомоги на період до 2010 року», (рішення районної ради від 14.03.2008 №339);

- «Районна програма „Цукровий діабет” на 2008-2009 роки», (рішення районної ради від 14.03.2008 №338) ;

- «Районна програма боротьби з епідемією на туберкульоз» (рішення районної ради від 20.09.2008 №239);

- «Районна програма репродуктивне здоров`я населення на період до 2015

року» ( рішення районної ради від 14.01.2008 №327) ;

- «Програма профілактики вірусного гепатиту А» (рішення районної ради від 20.09.2008 №240);

- районна програма „Ветеран”, (рішення районної ради від 25.07.2006 №26).Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2009 рік Рівне-2008

  Документ
  Додаток 1. Перелік державних та обласних галузевих програм, для реалізації яких передбачається використання у 2009 році цільових видатків відповідних бюджетів.
 2. Використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

  Документ
  Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.
 3. Рівненська обласна державна адміністрація Головне управління економіки та інвестиційної політики стратегія

  Документ
  - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування
 4. Програма розроблена з урахуванням завдань І положень наступних документів: Програми економічних реформ на 2010 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»

  Закон
  Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2012 рік (далі - Програма - 2012) є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
 5. Розділ І. Характеристика області та її місце у господарському комплексі країни Розділ ІІ

  Документ
  - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування

Другие похожие документы..