Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Урок'
Учитель, стремящийся сделать процесс обучения максимально познавательным и увлекательным для ученика, постоянно находится в процессе поиска. Как избе...полностью>>
'Элективный курс'
Целью данного курса является обучение школьников графической грамоте и графической культуре. В результате изучения курса школьники должны научится ан...полностью>>
'Документ'
Сходинки до знань : за сторінками шкільного підручника : поточ. бібліогр. покажч. для вчителів та бібліотекарів. Вип. 1 / Держ. закл. «Нац. б-ка Укра...полностью>>
'Лекция'
Размножение нейтронов при делении одних ядер создаёт условие для деления других. Если после каждого деления ядра испускается 2 нейтрона, то один нейт...полностью>>

Програма економічного та соціального розвитку Сарненського району

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

створювати умови для беззбиткового функціонування підприємств житлово-комунального господарства;

провести інвентаризацію основних фондів житлово-комунального господарства, визначити обсяги фінансових ресурсів, необхідних для його переоснащення;

здійснити моніторинг аварійних житлових будинків та обєктів комунального господарства;

розробити план заходів щодо відновлення основних фондів;

сприяти зменшенню дебіторсько-кредиторської заборгованостей житлово-комунальних підприємств та покращенню дисципліни розрахунків за спожиті житлово-комунальні послуги та паливно-енергетичні ресурси ;

проводити розвиток і реконструкцію централізованих систем водо-, теплопостачання та водовідведення;

проводити модернізацію систем теплозабезпечення житлових будинків;

підключення житлового фонду бувшого військового містечка в м. Сарни по вул. Я. Мудрого до центрального теплопостачання по вул. Ковельській, 24;

завершення будівництва підвідного водопроводу та вуличних мереж с. Пугач;

будівництво водопроводу до житлових будинків в м. Сарни по вул. Бєлгородській,60А, 62;

реконструкція водопровідних очисних споруд м. Сарни, ремонт очисних споруд смт. Степань;

реконструкція каналізаційних очисних споруд в житлових масивах с. Гранітне, с. Селище, в м. Сарни по вул. Піонерській;

переключення каналізаційних очисних споруд та мереж ВАТ «Маслоробний комбінат» на міські очисні споруди по вул. Піонерській в м. Сарни;

будівництво каналізаційного колектора для відведення каналізаційних стоків з житлового масиву Соснівського гранкарєру смт. Клесів;

реконструкція водопровідно-каналізаційної мережі смт. Клесів;

будівництво систем водовідведення із житлових мікрорайонів, які зазнають підтоплення поверхневими та підземними водами;

реконструкція покрівель житлових будинків в м. Сарни по вул.Фідарова,4 17 Вересня ,17, Технічна 11, Старицького 3, 5, 13;

реконструкція вулиць Бєлгородської та Лисенка в м. Сарни.;

розробка та впровадження нетрадиційних і відновлювальних джерел енергозабезпечення, енергозберігаючих технологій і обладнання для скорочення питомих витрат енергетичних і матеріальних ресурсів;

реалізовувати заходи з енергозбереження на підприємствах житлово-комунального господарства шляхом виведення з експлуатації морально-застарілого та фізично зношеного обладнання, вдосконалення схем тепло- та енергопостачання, застосування приладів обліку споживання енергоресурсів;

забезпечувати реалізацію заходів з поетапного оснащення житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії;

газифікація обєктів комунальної власності в населених пунктах району, де підведено природний газ;

відновлення та будівництво ліній вуличного освітлення в населених пунктах району ;

проведення робіт з реконструкції та встановлення кришок люків водопровідних та каналізаційних мереж в населених пунктах району ;

реалізація інвестиційно – інноваційних проектів, спрямованих на зменшення питомих витрат енергоресурсів на виробництво та надання житлово – комунальних послуг.

Критерії досягнення цілей:

збільшення кількості об’єднань співвласників багатоквартирних житлових будинків з утримання та обслуговування житлового фонду на 3 одиниці;

зменшення питомих витрат енергоресурсів на виробництво та надання житлово - комунальних послуг;

оснащення житлового фонду засобами обліку і регулювання споживання води і теплової енергії:

лічильниками газу – 579 квартир ;

лічильниками теплової енергії 3 житлових будинків;

лічильниками холодної води 295 квартир;

забезпечення надання якісних житлово – комунальних послуг.

Ресурсне забезпечення

Фінансування заходів щодо реформування та розвитку житлово – комунального господарства буде здійснюватися за рахунок коштів державного,обласного, місцевих бюджетів та коштів субєктів господарської діяльності

Будуть реалізовуватись програми :

- районна Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2006-2010 роки(рішення районної ради від 22.08.2005 №290);

- районна Програма реформування і розвитку сільської комунальної служби на 2006-2010 роки ( рішення районної ради від 03.03.2006 № 454, зміни та доповнення від 25.07.2007 №217);

- районна Програма “Питна вода”( рішення районної ради від 22.08.2005 №389);

- районна Програма “Поводження з твердими побутовими відходами на 2004-2010 роки” (рішеннярайонної ради від 20.09.2007 № 241);

- районна програма сприяння створенню та розвитку обєднань співвласників багатоквартирних будинків на 2008-2012 роки (рішення районної ради від 01.08.2008 № 440).

3.6.Транспортно – дорожній комплекс

Основні цілі на 2009 рік:

забезпечення потреб населення і господарського комплексу району послугами транспорту з дотриманням вимог якості та безпеки.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

удосконалення та розвиток автобусної маршрутної мережі;

оновлення парку автобусів за рахунок залучення інвестицій перевізників;

покращення структури автобусного парку за рахунок автобусів великої пасажиромісткості;

поліпшення організації та умов перевезення вантажів і пасажирів;

реконструкція та ремонт діючих доріг;

подальший розвиток маршрутної мережі за принципом: село – районний центр, районний центр – обласний центр.

Критерії реалізації цілей:

збільшення обсягів автомобільних перевезень пасажирів та вантажів на 3,0 відс. проти очікуваного рівня 2008 року;

зростання обсягів залізничних перевезень пасажирів та вантажів.

3.7. Зв’язок

Основна ціль на 2009 рік є підвищення якості та збільшення обсягів надання послуг зв’язку, розбудова телекомунікаційних мереж на базі передових новітніх технологій, ефективне використання радіочастотного ресурсу.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

поліпшення якості надання та розширення спектру зв’язку, удосконалення поштової мережі;

запровадження високорентабельні послуги зв’язку на базі новітніх технологій;

підтримувати функціонування мережі проводового мовлення.

Критерії реалізації цілі:

зростання доходів від послуг зв’язку на 1,8 відс.

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо розвитку телефонних мереж, підвищення якості послуг зв’язку та збільшення їх обсягів будуть фінансуватися за рахунок власних коштів підприємств зв’язку.

3.8 Енергозабезпечення та енергозбереження

Основна ціль на 2009 рік:

впровадження заходів з енергоефективності і енергозбереження, використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії, малої гідро- і теплоенергетики у галузях господарського комплексу та соціальної сфери області.

Основні завдання та заходи на 2009 рік :

забезпечення надійного та безперебійного постачання споживачам району електричної енергії і природного газу, технічний розвиток та переоснащення енергетичного обладнання, підвищення платіжної дисципліни споживачів;

проведення енергетичних обстежень бюджетних установ і організацій району;

зменшення енергоємності споживання паливно-енергетичних ресурсів у галузях економіки та соціальній сфері району ;

впровадження сучасних альтернативних енергозберігаючих технологій;

реалізація заходів, спрямованих на пошук резервів енергозбереження;

проведення заходів по розробленню науково – обґрунтованих норм питомих витрат ПЕР на виробництво продукції, робіт і послуг та закріплення позитивних тенденцій щодо їх зниження ;

розвиток зацікавленості кожного споживача паливно-енергетичних ресурсів в їх економії;

влаштування ефективних міні-котелень, що працюють на місцевих видах палива (торф, торфобрикет , дрова);

впровадження передових енергозберігаючих технологій в будівництві та ремонті ;

дотримання лімітної дисципліни споживання енергоносіїв бюджетними установами району;

вивчення питання щодо переведення газових котелень на альтернативні види палива.

Критерії реалізації цілей:

забезпечення 100 відсоткової оплати за енергоносії;

зниження річного споживання бюджетною сферою району енергоносіїв на 20 відсотків у порівнянні з базовим роком за рахунок впровадження енергозберігаючих заходів;

зменшення енергоємності продукції підприємств району на 5 відс. до 1,57 кг у.п/грн., за рахунок впровадження енергозберігаючих технологій та економічного використання паливно-енергетичних ресурсів.

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо енергозабезпечення та енергозбереження будуть фінансуватися за рахунок державного, місцевих бюджетів та власних коштів підприємств.

Забезпечуватиметься виконання:

- районної комплексної програми енергозбереження на 2004-2010 роки (рішення районної ради № 263 від 14.05.2004року).

3.9. Зовнішньо-економічна діяльність

Основні цілі на 2009 рік :

збільшення обсягів експорту за рахунок глибокої переробки та покращення якості продукції деревообробки, нерудних матеріалів, окремих товарів продовольчої групи (м’ясопродукти, консерви), бурштину – сирцю.

поліпшення зовнішньоторговельного балансу району;

розширення ринків збуту продукції місцевих виробників.

Основні завдання та заходи на 2009 рік :

реалізація програми розвитку міжнародної та міжрегіональної співпраці на 2007 - 2009 роки ;

розширення ринків збуту товарів місцевого виробництва;

забезпечувати участь підприємств району у міжнародних ярмарках, виставках, тощо;

покращення структури експорту товарів;

сприяти збільшенню експортних поставок продукції з глибоким ступенем обробки.

Критерії реалізації цілей:

збільшення обсягу експорту товарів на 0.6 відсотка в порівняно з очікуваним у 2008 році;

збільшення експорту товарів місцевого виробництва до країн-членів ЄС

Ресурсне забезпечення

Фінансування заходів буде здійснюватися за рахунок власних коштів суб‘єктів господарювання району

3.10.Торгівля та послуги

Основні цілі на 2009 рік:

формування ефективної сучасної торговельної інфраструктури;

розширення асортименту та підвищення якості побутових послуг.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

створення і відкриття закладів торгівлі та закладів ресторанного господарства нового типу (супермаркетів, закладів громадського харчування швидкого обслуговування);

доступність торгівельного та побутового обслуговування для всіх категорій населення, забезпечення пріоритетності інтересів покупця;

незалежність, самостійність суб’єктів господарювання, забезпечення вільного вибору організаційно – правових форм та видів торгівельної діяльності, характеру відносин, спеціалізації та асортиментного профілю торгівельних підприємств;

сприяння насиченню споживчого ринку якісними та безпечними товарами, в першу чергу вітчизняного і місцевого виробництва;

сприяти розвитку сільського споживчого ринку, розширення асортименту товарів і послуг за рахунок збільшення мережі підприємств торгівлі, ресторанного господарства і побуту, розвитку підприємництва і використання потенціалу районної споживчої кооперації;

збільшення об’ємів наданих послуг, розширення асортименту послуг, що надаються населенню;

цивілізований високий рівень торгівельного обслуговування ;

здійснення заходів щодо збільшення обсягів реалізації товарів вітчизняних товаровиробників, в тому числі місцевих;

розширення мережі фірмових магазинів переробних підприємств та підприємств харчової промисловості району;

розширення торгівлі книжковою та іншою поліграфічною продукцією;

запроваджувати в стаціонарних підприємствах торгівлі здійснення розрахунків за продані товари з використанням спеціальних платіжних засобів;

розширення мережі побутових підприємств у сільській місцевості, відновлення роботи, або створення сільських будинків побуту на центральних садибах сільських рад;

відкриття нових побутових закладів, створення нових робочих місць за рахунок комплексної програми кредитування , залучення коштів Фонду соціального страхування по безробіттю та за рахунок реконструкції діючих і створення нових підприємств. Недопущення закриття та перепрофілювання підприємств побуту;

контрольованість, попередження, профілактика правопорушень та зловживань у сфері торгівлі та побуту, дотримання Закону України “Про захист прав споживачів”, створення у районі структурного підрозділу з питань захисту прав споживачів;

перетворення стаціонарних ринків району у торгівельні комплекси;

створенню необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками, посиленню контролю за якістю та безпекою товарів, що реалізуються на ринках;

забезпечити поступовий розвиток споживчого ринку товарів і побутових послуг,стабільність балансу попиту та пропозиції, цінової ситуації;

активізувати спільну роботу з контролюючими та правоохоронними органами з контролю за дотриманням суб’єктами господарської діяльності вимог діючого законодавства у сфері обороту товарів та послуг;

сприяти розвитку регулярного обслуговування з необхідним асортиментом товарів і послуг населених пунктів району, у яких відсутня стаціонарна мережа підприємств торгівлі, за рахунок більш ефективного використання можливостей підприємств усіх форм власності та приватних підприємців;

сприяти поліпшенню якості товарів та забезпеченню законних інтересів споживачів заходами щодо запобігання надходження на внутрішній ринок неякісних, фальсифікованих та небезпечних для життя і здоров’я людей товарів;

сприяти проведенню районних продовольчих ярмарок.

Критерії реалізації цілей:

збільшення обсягу роздрібного товарообороту на 5.0 відс. порівняно з очікуваним у 2008 році;

розширення мережі підприємств побутового обслуговування населення району,особливо в сільській місцевості.

Ресурсне забезпечення:

Фінансування заходів здійснюється за рахунок власних коштів суб’єктів господарювання.

3.11. Науково - технічна та інноваційна діяльність

Основні цілі на 2009 рік:

впровадження сучасних форм виробничої кооперації між розробниками, виробниками та реалізаторами інноваційної продукції;

збільшення кількості впроваджених інновацій (у тому числі сучасних енергозберігаючих технологій) та нарощування випуску нових видів конкурентоспроможної продукції.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

активізація науково-технічної та інноваційної діяльності в усіх галузях господарського комплексу району ;

розширення обсягів та вдосконалення форм співробітництва науково- дослідних установ та суб’єктів господарювання району;

формування бази даних місцевих наукових розробок, інноваційних проектів, поширення проектів серед потенційних інвесторів;

Критерії досягнення цілей:

зростання обсягів впроваджених інновацій;

збільшення частки промислових підприємств, які займаються інноваційною діяльністю.

Ресурсне забезпечення

Заходи щодо розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності будуть фінансуватися за рахунок державного та місцевих бюджетів, а також за власні кошти підприємств.

Забезпечуватиметься виконання Законів України “Про інноваційну діяльність”, “Про наукову та науково – технічну діяльність”.

3.12. Податково – бюджетна політика

Основні цілі на 2009 рік:

забезпечення збалансованості показників районного бюджету;

проведення послідовної та ефективної податково-бюджетної політики;

дотримання жорсткої фінансової дисципліни.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

забезпечення виконання завдань по наповненню бюджетів усіх рівнів та забезпечення рівномірного збору платежів;

вжиття комплексу заходів стосовно платників, які декларують від”ємне значення об”єкта оподаткування, щодо зменшення та ліквідації сум збитків, що підлягають відображенню у декларації з податку на прибуток;

забезпечення повноти декларування та сплату податкових зобов’язань з податку на додану вартість та податку на прибуток, а також відповідні показники податкової звітності основних економічних показників діяльності суб’єктів господарюваня, при цьому звернути увагу на підприємства,які декларують збиткову діяльність ;

забезпечення скорочення податкового боргу;

забезпечення справедливого підходу при оподаткуванні всіх категорій платників податків;

забезпечення механізму стягнення податків та посилення відповідальності за ухилення від сплати податків та їх несвоєчасну сплату;

забезпечення порядку роз’яснення та тлумачення податкового законодавства;

удосконалення системи подання та обробки податкової звітності.

Критерії досягнення цілей:

підвищення рівня добровільної сплати податків та зборів;

скорочення податкового боргу до бюджетів усіх рівнів;

цільове та ефективне використання бюджетних коштів.

3.13. Розвиток мінерально-сировинної бази

Основні цілі на 2009 рік :

забезпечення раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів району ;

нарощування видобутку місцевої сировини для виробництва будівельних матеріалів, по видобутку бурштину, торфу, мінеральної води.

Основні завдання та заходи по розвитку мінерально-сировинної бази на 2009 рік:

забезпечення сировинними ресурсами галузей промислового виробництва

забезпечення ефективного, екологічно безпечного, на основі нових технологій, комплексного використання мінеральних ресурсів району;

нарощування видобутку місцевої сировини для виробництва будівельних матеріалів;

збільшення виробництва фракційного щебеню ;

налагодження виробництва торфобрикету ПП” Полісся- торф”;

збільшення видобутку бурштину-сирцю;

сприяти пошуку інвестора з метою запровадженню промислового видобутку та розливу мінеральної води “Степанська” в скляну тару;

нарощування потужностей виробництва видобутку блоків гранітів і габро на ТОВ “Габро” і ТОВ “ТомКар”;

промислова розробка Ясногірського та Осмалінського родовищ габро;

широке залучення потенційних інвесторів як для організації промислового видобутку на розвіданих родовищах, так і для проведення геологорозвідувальних робіт на перспективних ділянках з правом їх дослідно – промислової розробки;

комплексне та маловідходне використання мінерально – сировинних ресурсів району.

Критерії реалізації цілі:

введення в експлуатацію розвіданих родовищ мінерально-сировинних ресурсів, нарощування видобутку будівельної сировини.

Ресурсне забезпечення :

Заходи щодо розвитку мінерально-сировинної бази регіону будуть фінансуватися за рахунок державного, місцевих бюджетів та власних коштів підприємств.

У 2009 році будуть реалізовуватись:

- Програма розвитку та промислового освоєння мінерально – сировинних ресурсів Сарненського району на період до 2010 року .(рішення районної ради № 542 від 14.121.2007р)

- Програма „Торф Рівненщини” на період до 2010 року (рішення обласної ради від 23.07.2002 № 18);

3.14. Лісове господарство

Основна ціль на 2009 рік - підвищення продуктивності лісів та покращення екологічної ситуації в районі.

Основні завдання та заходи на 2009 рік:

збільшення лісистості району;

підвищення породно-якісного складу лісів, їх продуктивності та біологічної стійкості;

виконання заходів, спрямованих на посилення охорони лісів від пожеж, шкідників та хвороб лісу ;

збільшення обсягів глибокої переробки деревини;

Критерії реалізації цілі:

створення нових лісових насаджень на площі 360 га ;

заготівля 4.3 кг селекційного лісового насіння;

вирощування 7940 тис.шт. посадкового матеріалу ;

заготівля 228.2 тис. куб. м деревини;Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2009 рік Рівне-2008

  Документ
  Додаток 1. Перелік державних та обласних галузевих програм, для реалізації яких передбачається використання у 2009 році цільових видатків відповідних бюджетів.
 2. Використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України

  Документ
  Охорона навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини - невід’ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України.
 3. Рівненська обласна державна адміністрація Головне управління економіки та інвестиційної політики стратегія

  Документ
  - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування
 4. Програма розроблена з урахуванням завдань І положень наступних документів: Програми економічних реформ на 2010 2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада»

  Закон
  Законодавчою та методичною основою розроблення Програми економічного та соціального розвитку Рівненської області на 2012 рік (далі - Програма - 2012) є Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
 5. Розділ І. Характеристика області та її місце у господарському комплексі країни Розділ ІІ

  Документ
  - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри трудових ресурсів і підприємництва Національного університету водного господарства та природокористування

Другие похожие документы..