Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Конкурс'
Цель конкурса: повышение исполнительского мастерства юных исполнителей на духовых и ударных инструментах – учащихся ДМШ и ДШИ г. Рязани и Рязанской о...полностью>>
'Вопросы к экзамену'
влияющие на него Структура расходов на безопасность жизнедеятельности Трудовая деятельность в системе «человек - среда обитания» ...полностью>>
'Реферат'
В системе принятия решений данные, полученные путём анализа финансового состояния организации, представляют собой один из наиболее существенных элемен...полностью>>
'Рабочая программа'
Основные понятия, термины и определения. Понятие качество, как совокупность свойств продукции, обуславливающих ее пригодность удовлетворять определен...полностью>>

Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 р. N 408-р  план заходів щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 15 квітня 2009 р. N 408-р

Київ

Про затвердження плану заходів щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

1. Затвердити план заходів щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (далі - план заходів), що додається.

Центральним органам виконавчої влади:

забезпечити виконання плану заходів за рахунок коштів, передбачених з цією метою у Державному бюджеті України на 2009 рік, а також інших джерел;

подавати Мін'юсту щокварталу до 5 числа наступного періоду інформацію про результати виконання плану заходів.

2. Мін'юсту проводити постійний моніторинг виконання плану заходів до 15 липня 2009 р. та 20 січня 2010 р. з інформуванням Координаційної ради з адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу про результати роботи.

 

Прем'єр-міністр України 

Ю. ТИМОШЕНКО 
Інд. 53

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 15 квітня 2009 р. N 408-р 
ПЛАН
заходів щодо виконання у 2009 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

I. Розроблення проектів нормативно-правових актів

Сфера acquis communautaire, в якій здійснюється адаптація 

Джерела acquis communautaire, які регулюють правовідносини у відповідній сфері 

Найменування заходу 

Строк виконання 

Відповідальні за виконання 

1. Банківське право 

  

  

  

  

правове регулювання започаткування і провадження банківської діяльності 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 14 червня 2006 р. N 2006/48/ЄС про започаткування та провадження діяльності кредитних установ 

підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо корпоративного управління) 

грудень 

Національний банк
(за згодою)
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 14 червня 2006 р. N 2006/48/ЄС про започаткування та провадження діяльності кредитних установ 

підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про банки і банківську діяльність" (щодо впровадження консолідованого нагляду) 

- " - 

Національний банк
(за згодою)
Мінфін
Мінекономіки
Мін'юст
 

2. Бухгалтерський облік компаній 

  

  

  

  

  

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 17 травня 2006 р. N 2006/43/ЄС про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності, якою вносяться зміни до директив Ради ЄС N 78/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС і припиняється дія директиви Ради ЄС N 84/253/ЄЕС 

прийняття Аудиторською
палатою відповідного регламенту (положення) щодо забезпечення виконання вимог стосовно незалежності та об'єктивності аудитора під час проведення обов'язкового аудиту 

грудень 

Аудиторська палата
Мінфін
Мін'юст 

3. Податки, включаючи непрямі 

  

  

  

  

правове регулювання акцизних зборів, прямого оподаткування, податку на додану вартість та уніфікація норм адміністрування податку на додану вартість у різних секторах економіки 

Директива Ради ЄС від
19 жовтня 1992 р. N 92/79/ЄЕС про адаптацію податків на сигарети

Директива Ради ЄС від 19 жовтня 1992 р. N 92/80/ЄЕС про адаптацію податків на тютюнові вироби, інші ніж сигарети

Директива Ради ЄС від 19 жовтня 1992 р. N 92/84/ЄЕС про адаптацію ставок акцизного збору на спирт та алкогольні напої

Директива Ради ЄС від 25 лютого 1992 р. N 92/12/ЄЕС про загальний режим для підакцизних товарів та щодо зберігання, переміщення та моніторингу таких товарів

Рекомендація Європейської Комісії від 29 листопада 2000 р. N 2000/789/ЄС, якою визначаються принципи ліцензування управляючих складом згідно з директивою Ради ЄС від 25 лютого 1992 р. N 92/12/ЄЕС про підакцизні товари

Директива Ради ЄС від 28 листопада 2006 р. N 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість

Кодекс поведінки у сфері оподаткування підприємницької діяльності від 1 грудня 1997 р. (98/С2/01) 

підготовка проектів нормативно-правових актів щодо впровадження Стратегії реформування податкової системи України 

- " - 

Мінфін
ДПА
Мінекономіки
Мінагрополітики
Держкомпідприємництво 

Директива Ради ЄС від 25 лютого 1992 р. N 92/12/ЄЕС щодо загального режиму для підакцизних товарів та зберігання, переміщення і моніторингу за такими товарами

Директива Ради ЄС від 19 жовтня 1992 р. N 92/79/ЄЕС щодо зближення податків на сигарети

Директива Ради ЄС від 27 листопада 1995 р. N 95/59/ЄС щодо податків інших, ніж податки з обороту, які впливають на споживання тютюнових виробів

Директива Ради ЄС від 28 листопада 2006 р. N 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість

Директива Ради ЄС від 23 липня 1990 р. N 90/435/ЄЕС щодо загальної системи оподаткування, яка застосовується до материнських та дочірніх компаній, які знаходяться в межах юрисдикції різних держав - членів ЄС у частині визначення статусу материнської компанії (стаття 3)

Рекомендація Європейської Комісії від 25 травня 1994 р.
N 94/390/ЄС щодо оподаткування малих та середніх підприємств 

підготовка проекту Податкового кодексу України 

грудень 

Мінфін
ДПА
Мінекономіки
Мінагрополітики
Держкомпідприємництво
Держмитслужба 

4. Фінансові послуги 

  

  

  

  

правове регулювання діяльності кредитних установ 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 3 березня 1997 р. N 97/9/ЄС про схеми компенсації інвесторам 

підготовка проекту Закону України "Про фонд гарантування інвестицій" 

липень 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мінекономіки
Мінфін
Національний банк
(за згодою) 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 4 листопада 2003 р. N 2003/71/ЄС про проспекти, які підлягають опублікуванню при відкритій пропозиції цінних паперів або виставленні їх на продаж, якою вносяться зміни до директиви N 2001/34/ЄС

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 28 травня 2001 р. N 2001/34/ЄС про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі і про інформацію, що повинна бути опублікована про такі папери

Регламент Європейської Комісії від 29 квітня 2004 р.
N 809/2004 про імплементацію Директиви Європейського Парламенту та
Ради ЄС N 2003/71/ЄС стосовно інформації, що міститься в проспектах емісії, формату, об'єднання посилань та публікацій таких проспектів емісії та розміщення оголошень 

підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо визначення поняття "регульований ринок") 

вересень 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Держкомпідприємництво 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 4 листопада 2003 р. N 2003/71/ЄС про проспекти, що підлягають опублікуванню при відкритій пропозиції цінних паперів або виставленні їх на продаж, якою вносяться зміни до директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС N 2001/34/ЄС

Директива Європейського Парламенту і Ради ЄС від 28 травня 2001 р. N 2001/34/ЄС про допуск цінних паперів до офіційного лістингу на фондовій біржі та про інформацію, що повинна бути опублікована про такі цінні папери

Регламент Європейської Комісії від 29 квітня 2004 р. N 809/2004 про імплементацію Директиви Європейського Парламенту та
Ради ЄС N 2003/71/ЄС стосовно інформації, що міститься в проспектах емісії, формату, об'єднання посилань та публікацій таких проспектів емісії та розміщення оголошень 

підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" щодо визначення мінімального переліку інформації, яка повинна бути включена до проспекту емісії, наявності проспекту емісії при закритому (приватному) розміщенні та щодо визначення та застосування додаткових варіантів оприлюднення проспекту емісії 

вересень 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Держкомпідприємництво 

5. Охорона праці 

  

  

  

  

правове регулювання вимог безпеки на виробництві 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 вересня 2002 р. N 2002/74/ЄС про внесення змін до директиви Ради ЄС від 20 жовтня 1980 р. N 80/987/ЄЕС про адаптацію держав - членів ЄС щодо захисту працівників у разі банкрутства роботодавця 

підготовка проекту Закону України "Про захист грошових вимог працівників у разі неплатоспроможності роботодавця" 

травень 

Мінпраці
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

особливі ризики 

Директива Ради ЄС від 7 квітня 1998 р. N 98/24/ЄС про безпеку і захист здоров'я працівників від небезпеки, спричиненої хімічними речовинами на виробництві, що доповнена директивою Європейської Комісії від 8 червня 2000 р. N 2000/39/ЄС про визначення першого переліку граничних концентрацій речовин на робочих місцях і директивою Європейської Комісії N 91/322/ЄЕС про встановлення граничних показників експозиції хімічних, фізичних і біологічних факторів на виробництві 

підготовка нормативно-правового акта щодо затвердження вимог до роботодавців про захист працівників від шкідливого впливу хімічних речовин (важкі метали та їх сполуки) 

грудень 

Держгірпромнагляд
Академія медичних наук
МОЗ 

6. Охорона здоров'я та життя людей, тварин і рослин 

  

  

  

  

  

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 січня 2003 р. N 2002/98/ЄС про встановлення стандартів якості та безпеки збору, тестування, обробки, зберігання та розподілу людської крові та її складових і внесення змін до директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 6 листопада 2001 р. N 2001/83/ЄС 

підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження Порядку здійснення контролю за дотриманням показників безпеки та якості крові, її компонентів та препаратів 

грудень 

МОЗ 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 січня 2003 р. N 2002/98/ЄС про встановлення стандартів якості та безпеки збору, тестування, обробки, зберігання та розподілу людської крові та її складових і внесення змін до директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 6 листопада 2001 р. N 2001/83/ЄС 

підготовка проекту нормативно-правового акта про затвердження Положення про установу переливання крові 

вересень 

- " - 

Рішення Ради ЄС від 23 жовтня 2000 р. N 2000/678/ЄС про встановлення детальних правил реєстрації у внутрішніх базах даних підприємств, що розводять свиней, згідно з директивою Ради ЄС від 26 червня 1964 р. N 64/432/ЄЕС 

підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про створення Єдиного державного реєстру тварин та господарств" 

після прийняття Закону України "Про індентифікацію та реєстрацію тварин" 

Мінагрополітики
МОЗ 

Директива Ради ЄС від 3 листопада 1998 р. N 98/83/ЄЕС про якість води, призначеної для споживання людиною 

підготовка нормативно-правових актів з показниками безпеки води питної, що призначається для споживання людиною 

грудень 

Мінжитлокомунгосп
МОЗ
Держспоживстандарт 

Директива Ради ЄС від 15 липня 1980 р. N 80/777/ЄЕС про зближення законодавства держав - членів ЄС щодо видобування та продажу природних мінеральних вод 

підготовка нормативно-правових актів щодо визначення показників безпеки природних мінеральних вод 

- " - 

МОЗ 

Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 квітня 2004 р. N 882/2004 щодо офіційного контролю, який здійснюється для гарантування підтвердження узгодженості із законом щодо кормів і харчових продуктів, санітарії та правил благополуччя тварин 

підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо здійснення контролю у сфері безпечності харчових продуктів та кормів" 

- " - 

МОЗ
Держкомпідприємництво 

7. Довкілля 

  

  

  

  

  

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 18 грудня 2006 р. N 2006/121/ЄС про внесення змін до директиви Ради ЄС від 27 червня 1967 р. N 67/548/ЄЕС про гармонізацію законодавства та адміністративних положень стосовно класифікації, упаковки і маркування небезпечних речовин з метою адаптації до Регламенту Європейського Парламенту та Ради ЄС від 18 грудня 2006 р. N 1907/2006 про реєстрацію, оцінку, дозвіл, обмеження у використанні хімічних речовин (REACH), заснування Європейського агентства з хімічних речовин 

підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку реєстрації, оцінки та видачу дозволів на виробництво і використання хімічних речовин" 

червень 

Мінпромполітики
МОЗ 

Європейська ландшафтна конвенція, відкрита для підписання 20 жовтня 2000 р. 

підготовка проекту Закону України "Про ландшафти" 

грудень 

Мінприроди 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 15 лютого 2006 р. N 2006/11/ЄС про забруднення певними небезпечними речовинами, що потрапляють до водного середовища Співтовариства 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо внесення змін до Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, що заподіяні державі внаслідок порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів (наказ Мінекобезпеки від 18 травня 1996 р. N 37) 

вересень 

Мінприроди
МОЗ 

Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 червня 2000 р. N 2037/2000 про речовини, що руйнують озоновий шар 

підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про посилення державного регулювання стосовно ввезення в Україну продукції, обладнання та устаткування, безперервне функціонування яких залежить від зазначених у додатках А і В до Монреальського протоколу речовин, що руйнують озоновий шар" 

грудень 

Мінприроди 

Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС від 29 червня 2000 р. N 2037/2000 про речовини, що руйнують озоновий шар 

підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про заборону використання в Україні озоноруйнівних речовин, зазначених у додатку А (група I) та додатку В до Монреальського протоколу про речовини, що руйнують озоновий шар, під час проектування, реконструкції, технічного переобладнання та будівництва" 

- " - 

- " - 

Протокол про стратегічну екологічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті від 2 травня 2003 р. 

підготовка проекту Закону України "Про ратифікацію Протоколу про стратегічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу на навколишнє середовище в транскордонному контексті" 

грудень 

Мінприроди 

правове регулювання екологічної безпеки та поводження з небезпечними відходами, збереження біорізноманіття 

Резолюція Ради ЄС від 19 грудня 1994 р. про поводження з радіоактивними відходами 

підготовка проекту нормативно-правового акта про внесення змін до Порядку звільнення радіоактивних відходів і побічних радіоактивних матеріалів від регуляційного контролю, затвердженого наказом Мінекобезпеки від
17 листопада 1997 р. N 183/331, що зареєстрований у Мін'юсті 10 грудня 1997 р. N 583/2387 

- " - 

Держатомрегулювання
Мінприроди
МОЗ
МНС 

Директива Ради ЄС від 20 грудня 1994 р. N 94/62/ЄС про пакування та відходи з пакування 

підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 р. N 915" 

- " - 

Мінприроди
Держкомпідприємництво
МОЗ 

Директива Ради ЄС від 2 квітня 1979 р. N 79/409/ЄЕС про збереження диких птахів 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо збереження диких птахів 

грудень 

Мінприроди
Держкомлісгосп 

правове регулювання захисту навколишнього середовища від шуму 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 25 червня 2002 р. N 2002/49/ЄС про оцінку та керування процесами, пов'язаними із шумом навколишнього природного середовища 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо захисту населення від шуму 

- " - 

МОЗ
Мінприроди
Мінпромполітики 

8. Захист прав споживачів 

  

  

  

  

правове регулювання порядку надання небанківських фінансових послуг 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 квітня 2008 р. N 2008/48/ЄС щодо кредитних угод споживачів та відміни дії директиви Ради ЄС N 87/102/ЄЕС

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 вересня 2002 р. N 2002/65/ЄС про дистанційну торгівлю та фінансові послуги споживачам, якою вносяться зміни та доповнення до директиви Ради ЄС N 90/619/ЄЕС та директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС N 97/7/ЄС і N 98/27/ЄС

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 20 травня 1997 р. N 1997/7/ЄС про захист споживачів щодо дистанційних контрактів

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 16 лютого 1998 р. N 98/7/ЄС про доповнення директиви Ради ЄС N 87/102/ЄЕС про наближення законів, підзаконних актів і адміністративних положень держав - членів ЄС щодо споживчого кредиту 

підготовка проекту Концепції захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг 

червень 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг Держфінпослуг
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мінфін
Держспоживстандарт
Національний банк
(за згодою) 

9. Технічні правила і стандарти 

  

  

  

  

  

Рішення Європейського парламенту та Ради ЄС від 9 липня 2008 р. N 768/2008/ЄС про загальну структуру (систему) маркетингу продукції та анулювання рішення Ради ЄС N 93/465/ЄЕС 

підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2003 р. N 1585" 

грудень 

Держспоживстандарт
 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 13 травня 2006 р. N 2006/40/ЄС про викиди із системи автодорожніх транспортних засобів 

проведення аналізу методів правового регулювання, нормування та здійснення контролю за викидами із системи кондиціонування колісних транспортних засобів 

грудень 

Мінтрансзв'язку
Мінприроди
Держспоживстандарт
Мін'юст 

розроблення технічних регламентів 

  

підготовка технічних регламентів щодо: 

  

  

  

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 17 травня 2006 р. N 2006/42/ЄС про машини та механізми і внесення змін до директиви від 29 червня 1995 р. N 95/16/ЄС 

безпеки машин і механізмів 

- " - 

Мінпромполітики
Держспоживстандарт
МОЗ 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 31 березня 2004 р. N 2004/22/ЄС про вимірювальні прилади 

вимірювальних приладів 

липень 

Держспоживстандарт 

Директива Ради ЄС від 4 березня 1974 р. N 74/151/ЄЕС про зближення законодавства держав - членів ЄС щодо певних деталей та характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів 

колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів 

червень 

Мінагрополітики
Мінекономіки
Держспоживстандарт
Мінпромполітики
Держкомлісгосп 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 травня 2003 р. N 2003/37/ЄС про затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, причепів до них та змінних причіпних механізмів, у тому числі систем деталей та окремих технічних вузлів і скасування директиви Ради ЄС від 4 березня 1974 р. N 74/150/ЄЕС 

типу сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів, причепів до них та змінних причіпних механізмів 

червень 

Мінагрополітики
Мінекономіки
Держспоживстандарт
Мінпромполітики
Держкомлісгосп 

Директива Ради ЄС від 29 березня 1977 р. N 77/311/ЄЕС про зближення законодавства держав - членів ЄС щодо рівня шуму, що утворюється сільськими та лісогосподарськими тракторами та сприймається водіями 

рівня шуму, утворюваного сільськогосподарськими та лісогосподарськими тракторами 

- " - 

Мінагрополітики
Мінпромполітики
Мінекономіки
МОЗ
Держспоживстандарт 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 січня 2003 р. N 2002/96/ЄС про відходи електричного та електронного обладнання 

відходів електричного та електронного обладнання 

грудень 

Мінприроди
Держспоживстандарт 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 15 грудня 2004 р. N 2004/108/ЄС про наближення законодавства держав - членів ЄС щодо електромагнітної сумісності та скасування директиви Ради ЄС від 3 травня 1989 р. N 89/336/ЄЕС 

електромагнітної сумісності 

липень 

Мінпромполітики
Держспоживстандарт 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 листопада 2000 р. N 2000/59/ЄС про портове приймальне обладнання для корабельних відходів та залишків вантажу 

портових споруд для приймання утворюваних на суднах відходів і залишків вантажів 

вересень 

Мінтрансзв'язку
Мінприроди
Держспоживстандарт 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 9 березня 1999 р. N 1999/5/ЄС про радіообладнання і телекомунікаційне термінальне обладнання і взаємне визнання їх відповідності 

радіо- та телекомунікаційного обладнання 

- " - 

Мінтрансзв'язку
Держспоживстандарт
Мін'юст 

Директива Ради ЄС від 24 червня 1992 р. N 92/58/ЄЕС про мінімальні вимоги до забезпечення позначень безпеки та (або) гігієни на робочому місці 

позначень, що необхідні для забезпечення безпеки і захисту здоров'я працівників 

вересень 

Держгірпромнагляд
Держспоживстандарт
Мінпромполітики
МОЗ 

маркування продукції 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 20 березня 2000 р. N 2000/13/ЄС про наближення законодавства держав - членів ЄС щодо маркування, презентації та реклами продуктів харчування з урахуванням змін, внесених директивою Європейської Комісії від 30 січня 2008 р. N 2008/5/ЄС про обов'язкове зазначення на етикетці певних продуктів харчування деякої докладної інформації, крім тієї, що передбачена у директиві Європейського Парламенту та Ради ЄС від 20 березня 2000 р. N 2000/13/ЄС 

правил маркування продуктів харчування 

- " - 

Держспоживстандарт
МОЗ
Мінагрополітики 

Регламент Європейського Парламенту та Ради ЄС від 17 липня 2000 р. N 1980/2000 

застосування екологічного маркування та декларації 

грудень 

Мінприроди
Держспоживстандарт 

Директива Ради ЄС від 22 вересня 1992 р. N 92/75/ЄЕС про зазначення на етикетках та в стандартній інформації споживаної побутовими приладами енергії чи будь-яких інших ресурсів 

застосування правил енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення 

листопад 

НАЕР
Держспоживстандарт 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 5 квітня 2006 р. N 2006/32/ЄС про ефективність кінцевого споживання енергії та енергетичні послуги, а також про скасування директиви Ради ЄС N 93/76/ЄЕС 

ефективності кінцевого споживання енергії та енергетичних послуг (щодо енергетичного аудиту промислових підприємств) 

- " - 

- " - 

Рекомендація Ради ЄС від 25 жовтня 1977 р. N 77/713 про раціональне використання енергії на промислових підприємствах 

раціонального використання енергії на промислових підприємствах (щодо енергетичного менеджменту промислових підприємств) 

- " - 

- " - 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 16 червня 1994 р. N 94/25/ЄС про зближення законодавства держав - членів ЄС щодо прогулянкових суден 

прогулянкових суден 

листопад 

Мінтрансзв'язку
Держспоживстандарт
Мін'юст 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 23 травня 2007 р. N 2007/23/ЄС про випуск на ринок піротехнічних виробів 

піротехнічних виробів 

- " - 

МВС
Держспоживстандарт 

10. Енергетика, включаючи ядерну 

  

  

  

  

правове регулювання діяльності електроенергетичного комплексу 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 5 квітня 2006 р. N 2006/32/ЄС про ефективність кінцевого споживання енергії та енергетичні послуги і скасування директиви Ради ЄС від 13 вересня 1993 р. N 93/76/ЄЕС 

підготовка проекту Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010 - 2015 роки 

липень 

НАЕР 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 червня 2003 р. N 2003/54/ЄС про спільні правила для внутрішнього ринку електроенергії та скасування директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 19 грудня 1996 р. N 96/92/ЄС про забезпечення безпеки постачання електричної енергії в інфраструктуру 

підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" 

грудень 

Мінпаливенерго 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 червня 2003 р. N 2003/54/ЄС про спільні правила для внутрішнього ринку електроенергії та скасування директиви Європейського Парламенту та Ради ЄС від 19 грудня 1996 р. N 96/92/ЄС про спільні правила для внутрішнього ринку електроенергії 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо вдосконалення процедури будівництва генеруючих потужностей 

вересень 

Мінпаливенерго
НАЕР 

правове регулювання діяльності вугільної промисловості 

постанова Ради ЄС від 23 липня 2002 р. N 1407/2002/ЄС про надання державної допомоги вугільній промисловості 

підготовка проекту Закону України "Про державну підтримку (субсидування) вугільної промисловості з урахуванням вимог СОТ" 

червень 

Мінвуглепром
Держгірпромнагляд
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

Рішення вищого органу Європейського Співтовариства вугілля та сталі від 16 листопада 1966 р. N 22/66 про інформацію, що повинна подаватися підприємствами про їх інвестиції 

підготовка проекту Закону України "Про особливості приватизації підприємств вугільної промисловості" 

вересень 

Мінвуглепром
Держгірпромнагляд
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Фонд державного майна 

Рішення вищого органу Європейського Співтовариства вугілля та сталі від 16 листопада 1966 р. N 22/66 про інформацію, що повинна подаватися підприємствами про їх інвестиції 

підготовка проекту Закону України "Про інвестиційну діяльність у формі капітальних вкладень у вугільну промисловість" 

вересень 

Мінвуглепром
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст 

правове регулювання діяльності нафтогазового комплексу 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 червня 2003 р. N 2003/55/ЄС про спільні правила для внутрішнього ринку природного газу, що скасовує директиву Європейського Парламенту та Ради ЄС від 22 червня 1998 р. N 98/30/ЄС 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо лібералізації ринку природного газу 

- " - 

Мінпаливенерго
НАЕР
 
 

Директива Ради ЄС від 26 квітня 2004 р. N 2004/67/ЄС про заходи із забезпечення постачання природного газу 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо створення умов для реагування на ситуацію надзвичайного характеру, забезпечення газом побутових споживачів та гарантій газопостачання 

- " - 

Мінпаливенерго 

Директива Ради ЄС від 29 червня 1990 р. N 90/377/ЄЕС щодо підвищення прозорості цін на газ та електроенергію, що призначені для промислових споживачів 

підготовка проекту нормативно-правового акта, згідно з яким НКРЕ визначається на національному рівні органом, що є аналогічним Статистичному органові ЄС - SOEC, з наданням йому відповідних повноважень та функцій із збирання передбаченої директивою інформації 

грудень 

НКРЕ
Мінпаливенерго 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 червня 2003 р. N 2003/54/ЄС про спільні правила для внутрішнього ринку електроенергії та скасування директиви N 96/92/ЄС 

підготовка проекту Закону України "Про ринок електричної енергії в Україні" 

грудень 

НКРЕ
Мінпаливенерго 

правове регулювання використання відновлювальних джерел енергії 

Директива Ради ЄС від 22 грудня 2003 р. N 2003/122/Євратом про контроль над закритими джерелами високого радіоактивного випромінювання і залишеними джерелами 

підготовка проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2003 р. N 813" (щодо перегляду Порядку взаємодії органів виконавчої влади та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері використання ядерної енергії, в разі виявлення радіонуклідних джерел іонізуючого випромінювання у незаконному обігу) 

- " - 

Держатомрегулювання 

Рішення Ради ЄС від 9 червня 1980 р. N 80/563/Євратом про схвалення Європейською Комісією Міжнародної Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу

Поправка до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу, рішення Ради ЄС від 10 липня 2007 р. N 2007/513/Євратом про ухвалення приєднання Євратому до оновленої Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та ядерних установок, декларація Євратому відповідно до статей 118 (4)
та 17 (3) Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу та установок 

підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України у зв'язку з ратифікацією поправки до Конвенції про фізичний захист ядерного матеріалу" 

грудень 

Держатомрегулювання 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 19 грудня 2002 р. N 2002/91/ЄС про енергетичні характеристики будівель 

підготовка проекту Закону України "Про енергетичну ефективність будівель" 

- " - 

Мінжитлокомунгосп 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 вересня 2001 р. N 2001/77/ЄС про сприяння виробництву електроенергії з відновлюваних джерел енергії на внутрішньому ринку електроенергії 

підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні джерела енергії" (щодо походження електроенергії) 

вересень 

НАЕР 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 5 квітня 2006 р. N 2006/32/ЄС про ефективність кінцевого споживання енергії та енергетичні послуги і скасування директиви Ради ЄС N 93/76/ЄЕС 

проект Закону України "Про ефективне використання паливно-енергетичних ресурсів" 

грудень 

НАЕР
Мінпаливенерго 

11. Транспорт 

  

  

  

  

правове регулювання автомобільного транспорту 

Директива Ради ЄС від 20 грудня 1996 р. N 96/96/ЄС про приведення у відповідність положень законів держав - членів ЄС щодо допуску до експлуатації колісних транспортних засобів та їх причепів, із змінами 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо проведення перевірок рівня експлуатаційної придатності транспортних засобів та їх причепів 

вересень 

Мінтрансзв'язку
Мінпраці
МВС
Держспоживстандарт 

технічні правила та стандарти в авіаційному транспорті 

Спільна авіаційна вимога VLA Об'єднаних авіаційних властей "Надлегкий літальний апарат" 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо застосування Спільної авіаційної вимоги АПУ - VLA "Технічні умови сертифікації для дуже легких літаків" 

вересень 

Мінтрансзв'язку
Мінпраці
Держспоживстандарт
Мін'юст 

Спільна авіаційна вимога CS - 22 Об'єднаних авіаційних властей "Планери та планери, обладнані двигунами" 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо застосування Спільної авіаційної вимоги АПУ - 22 "Технічні умови сертифікації для планерів та мотопланерів" 

- " - 

Мінтрансзв'язку
Держспоживстандарт
Мін'юст 

Спільна авіаційна вимога CS - 29 Об'єднаних авіаційних властей "Великий гвинтокрилий літальний апарат" 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо застосування Спільної авіаційної вимоги АПУ - 29 "Технічні умови сертифікації для великих гвинтокрилих повітряних суден" 

- " - 

- " - 

Спільна авіаційна вимога CS - 27 Об'єднаних авіаційних властей "Малий гвинтокрилий літальний апарат" 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо застосування Спільної авіаційної вимоги АПУ - 27 "Технічні умови сертифікації для малих гвинтокрилих повітряних суден" 

- " - 

- " - 

Спільна авіаційна вимога CS - VLR Об'єднаних авіаційних властей "Надлегкий гвинтокрилий літальний апарат" 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо застосування Спільної авіаційної вимоги АПУ - VLR "Технічні умови сертифікації для надлегких гвинтокрилих повітряних суден" 

вересень 

Мінтрансзв'язку
Держспоживстандарт
Мін'юст 

Спільна авіаційна вимога CS - E Об'єднаних авіаційних властей "Двигуни" 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо застосування Спільної авіаційної вимоги АПУ - E "Технічні умови сертифікації для авіаційних двигунів" 

- " - 

- " - 

Спільна авіаційна вимога CS - P Об'єднаних авіаційних властей "Пропелер" 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо застосування Спільної авіаційної вимоги АПУ - P "Технічні умови сертифікації для авіаційних гвинтів" 

- " - 

- " - 

Спільна авіаційна вимога CS - APU Об'єднаних авіаційних властей "Допоміжна силова установка" 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо застосування Спільної авіаційної вимоги АПУ - APU "Технічні умови сертифікації для авіаційної допоміжної силової установки" 

- " - 

- " - 

Спільна авіаційна вимога CS - ETSO Об'єднаних авіаційних властей "Інструкція щодо застосування технічних стандартів" 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо застосування Спільної авіаційної вимоги АПУ - ETSO "Технічні умови сертифікації - стандарти і компоненти та обладнання авіаційної техніки" 

вересень 

Мінтрансзв'язку
Держспоживстандарт
Мін'юст 

Спільна авіаційна вимога CS - AWO Об'єднаних авіаційних властей "Експлуатація за будь-якої погоди" 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо застосування Спільної авіаційної вимоги АПУ - AWO "Технічні умови для схвалення експлуатації за будь-яких погодних умов" 

- " - 

- " - 

Спільна авіаційна вимога CS - 36 Об'єднаних авіаційних властей "Авіаційний шум" 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо застосування Спільної авіаційної вимоги АПУ - 36 "Технічні умови сертифікації з шуму повітряних суден" 

- " - 

- " - 

Спільна авіаційна вимога CS - 34 Об'єднаних авіаційних властей "Емісія авіаційних двигунів" 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо застосування Спільної авіаційної вимоги АПУ - 34 "Технічні умови сертифікації для двигунів повітряних суден з емісії та викидів палива" 

- " - 

- " - 

Регламент Європейської Комісії від 20 листопада 2003 р. N 2042/2003 про підтримку льотної придатності повітряних суден та авіаційної техніки, частин і пристроїв та про визначення організацій і персоналу, що залучатиметься до виконання таких завдань 

підготовка проекту нормативно-правового акта щодо підтримки льотної придатності повітряних суден та авіаційної техніки, частин і пристроїв та про визначення організацій і персоналу, що залучатиметься до виконання таких завдань 

грудень 

Мінтрансзв'язку
Держспоживстандарт
Мін'юст 

правове регулювання діяльності залізничного транспорту 

Директива Ради ЄС від 29 липня 1991 р. N 91/440/ЄС про розвиток залізниць Співтовариства, із змінами, внесеними директивою Європейського Парламенту та Ради ЄС від 26 лютого 2001 р. N 2001/12/ЄС 

підготовка нормативно-правових актів щодо реалізації Концепції Державної програми реформування залізничного транспорту, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2006 р. N 651 

вересень 

Мінтрансзв'язку
Мін'юст 

12. Законодавство про компанії 

  

  

  

  

  

Європейська Конвенція про деякі міжнародні аспекти банкрутства 1990 року

Регламент Ради ЄС від 29 травня 2007 р. N 1346/2000/ЄС про провадження у справах платоспроможності 

підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо транскордонної неплатоспроможності) 

травень 

Мін'юст
Мінекономіки
Мінфін 

Перша директива Ради ЄС від 9 березня 1968 р. N 68/151/ЄЕС про узгодження гарантій, яких вимагають держави - члени ЄС від товариств, у значенні статті 58 Договору про заснування ЄС з метою захисту інтересів учасників та третіх осіб з огляду на встановлення рівності таких гарантій у всьому Співтоваристві 

Четверта директива Ради ЄС від 25 липня 1978 р. N 78/660/ЄЕС про річну звітність окремих видів товариств відповідно до статті 54 (3) (g) Договору про заснування ЄС 

Сьома директива Ради ЄС від 13 червня 1983 р. N 83/349/ЄЕС про консолідовану звітність відповідно до статті 54 (3) (g) Договору про заснування ЄС 

Одинадцята директива Ради ЄС від 21 грудня 1989 р. N 89/666/ЄЕС про вимоги щодо розкриття інформації стосовно філіалів, відкритих у державах-членах деякими товариствами, що зареєстровані в іншій державі 

Дванадцята директива Ради ЄС від 21 грудня 1989 р. N 89/667/ЄЕС про товариства з обмеженою відповідальністю з одним членом 

підготовка проекту Закону України "Про товариства з обмеженою відповідальністю" 

вересень 

Мін'юст
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Держкомпідприємництво 

13. Інтелектуальна власність 

  

  

  

  

  

Директива Ради ЄС від 3 жовтня 1989 р. N 89/552/ЄС про координацію певних положень, що визначені законами і підзаконними актами, та адміністративних заходів у державах - членах ЄС, що стосуються діяльності телевізійного мовлення

Директива Ради ЄС від 14 травня 1991 р. N 91/250/ЄЕС про правову охорону комп'ютерних програм

Директива Ради ЄС від 27 вересня 1993 р. N 93/83/ЄЕС про координацію деяких положень авторського права і суміжних прав, їх застосування до супутникового мовлення та кабельної ретрансляції

Директива Ради ЄС від 12 грудня 2006 р. N 2006/116/ЄС про строк захисту авторського права і деяких суміжних прав

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 11 березня 1996 р. N 96/9/ЄС про правову охорону баз даних

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 22 травня 2001 p. N 2001/29/ЄС про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав в інформаційному суспільстві

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 27 вересня 2001 р. N 2001/84/ЄЕС про право слідування на користь автора оригіналу твору мистецтв

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 12 грудня 2006 р. N 2006/115/ЄС про право на прокат, право на позичку і деякі суміжні права у сфері інтелектуальної власності 

підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань авторського права і суміжних прав" 

липень 

МОН 

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 6 липня 1998 р. N 98/44/ЄС про правову охорону біотехнологічних винаходів

Регламент Ради ЄС від 18 червня 1992 р. N 1768/92 про розроблення додаткового охоронного сертифіката щодо медичних засобів

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 13 жовтня 1998 р. N 98/71/ЄЕС про правову охорону промислових зразків

Директива Європейського Парламенту та Ради ЄС від 16 грудня 1986 р. N 87/54/ЄЕС про правову охорону топографії напівпровідникових виробів

Перша директива Ради ЄС від 21 грудня 1988 р. N 89/104/ЄЕС про наближення законодавства держав - членів ЄС, що стосується торгових марок

Директива Ради ЄС від 20 березня 2006 р. N 510/2006 про захист географічних зазначень і позначень походження сільськогосподарської продукції та продовольчих товарів

Директива Європейського парламенту та Ради ЄС від 29 квітня 2004 р. N 2004/48/ЄС про забезпечення дотримання прав інтелектуальної власності 

підготовка проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів з питань інтелектуальної власності" 

липень 

МОН 

II. Супроводження розгляду Верховною Радою України проектів законодавчих актів

Імплементація положень сфер acquis communautaire, в яких здійснюється адаптація 

Найменування акта, щодо якого здійснюється супроводження 

Строк виконання 

Відповідальні за виконання 

Банківське право 

проект Закону України "Про внесення змін до деяких Законів України" (щодо регулювання діяльності банків) (реєстраційний номер 0884) 

протягом року 

Національний банк (за згодою) 

проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо ліквідації банків) (реєстраційний номер 2621) 

- " - 

Мінфін
Національний банк (за згодою)
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою) 

проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб" (реєстраційний номер 2485) 

- " - 

Національний банк (за згодою)
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (за згодою) 

Фінансові послуги 

проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про страхування" (нова редакція) 

- " - 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Держкомпідприємництво 

проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення" (реєстраційний номер 0882) 

- " - 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання ринків фінансових послуг" (реєстраційний номер 3124) 

- " - 

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Національний банк (за згодою)
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку
Мінфін
Держспоживстандарт 

проект Закону України "Про систему депозитарного обліку цінних паперів" (реєстраційний номер 3021) 

протягом року 

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 

Охорона праці 

проект Закону України "Про ратифікацію Конвенції Міжнародної організації праці (МОП) N 184 про безпеку та гігієну праці в сільському господарстві" (реєстраційний номер 0120) 

- " - 

Мінагрополітики
Держгірпромнагляд
МОЗ 

Охорона здоров'я та життя людей, тварин і рослин 

проект Закону України "Про ідентифікацію та реєстрацію тварин" (реєстраційний номер 3008) 

- " - 

Мінагрополітики
Мінекономіки
Мінфін
Мін'юст
Держкомпідприємництво
Держспоживстандарт
МОЗ 

проект Закону України "Про Загальнодержавну цільову економічну програму проведення моніторингу залишків ветеринарних препаратів та забруднювальних речовин у живих тваринах, продуктах тваринного походження і кормах,
а також у харчових продуктах, підконтрольних ветеринарній службі, на 2009 - 2014 роки" (реєстраційний номер 3402) 

- " - 

Мінагрополітики
Держкомветмедицини
МОЗ 

Довкілля 

проект Закону України "Про затвердження Загальнодержавної цільової екологічної програми розвитку заповідної справи на період до 2020 року" 

протягом року 

Мінприроди 

проект Закону України "Про природно-заповідний фонд України" (реєстраційний номер 2747) 

- " - 

- " - 

Захист прав споживачів 

проект Закону України "Про ринковий нагляд" (реєстраційний номер 1365)  

- " - 

Мінекономіки
Держспоживстандарт
Мін'юст
Держкомпідприємництво
МОЗ
Мінфін 

проект Закону України "Про відповідальність за дефектну продукцію" (реєстраційний номер 3422) 

- " - 

Держспоживстандарт 

проект Закону України "Про загальну безпеку продукції" (реєстраційний номер 3421) 

- " - 

- " - 

проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про туризм" щодо інформування споживача туристичних послуг" (реєстраційний номер 2599) 

- " - 

Мін'юст
МКТ
Мінекономіки
Держспоживстандарт
Держкомпідприємництво 

Державні закупівлі 

проект Закону України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (реєстраційний номер 2263-1) 

- " - 

Мінекономіки 

Енергетика, включаючи ядерну 

проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування питань соціального захисту населення, яке проживає в зонах спостереження підприємств з видобування уранових руд, ядерних установок і об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами" (реєстраційний номер 2174) 

протягом року  

Мінпаливенерго
Держатомрегулювання
МОЗ
МНС 

проект Закону України "Про державне регулювання в енергетиці України" (реєстраційний номер 0889) 

- " - 

НКРЕ
Мінпаливенерго  

проект Закону України "Про Національну комісію регулювання енергетики України" (реєстраційний номер 1372) 

- " - 

- " - 

Законодавство про компанії 

проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України" (щодо транскордонної неплатоспроможності) 

- " - 

Мін'юст
Мінекономіки
Мінфін 

Інтелектуальна власність 

проект Закону України "Про захист професійної діяльності журналістів" (реєстраційний номер 2636) 

- " - 

Держкомтелерадіо 

проект Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про рекламу" щодо приведення у відповідність з Європейською конвенцією про транскордонне телебачення (реєстраційний номер 3081) 

- " - 

Держкомтелерадіо
МЗС 

III. Організація протягом року Мін'юстом робіт із:

1) здійснення перекладу актів acquis communautaire на українську мову;

2) проведення аналізу наслідків впровадження в законодавство України актів acquis communautaire у сфері:

промислового забруднення;

управління відходами;

якості атмосферного повітря;

якості води;

ринку електроенергії;

ринку газу;

енергоефективності;

авіаційного транспорту;

морського транспорту;

виробництва продукції тваринного походження;

виробництва продукції рослинного походження.

3) забезпечення функціонування загальнодержавної інформаційної мережі з питань права ЄС.

____________Скачать документ

Похожие документы:

 1. Загальні засади адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу

  Закон
  Відповідно до положень статті 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейським Співтовариством та їх державами-членами, яка підписана від імені України 14 червня 1994 року та набула чинності у березні 1998 року,
 2. Верховна Рада України прийняла закон (3)

  Закон
  Відповідно до статті 51 чинної на сьогодні Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) та їх державами — членами від 14 червня 1994 р.
 3. Адаптація законодавства

  Закон
  Адаптація законодавства України до законодавства ЄС – процес приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність acquis communautaire.
 4. «european quality» сучасний вимір держави та права міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Терентьєв В.І. канд. юр. наук, доцент (голова); Козаченко О.В. канд. юр. наук, доцент (заступник голови); Достдар Р.М. канд. юр. наук, доцент МНЦ ОНЮА; Ємельянова Л.
 5. Закон україни (13)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 3 лютого 2009 року N 908-VI,від 5 березня 2009 року N 1080-VI, від 17 березня 2009 року N 1131-VI

Другие похожие документы..