Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа дисциплины'
ЦЕЛЬ – раскрыть сущность массовой коммуникации, ознакомить студентов с основными теориями массовой коммуникации, показать состояние системы средств м...полностью>>
'Решение'
В целях определения основных принципов и методов установления тарифов (цен) на услуги муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений ...полностью>>
'Документ'
По итогам десяти месяцев прирост ВВП к соответствующему периоду прошлого года составил 7 процентов. Несмотря на выход за нижнюю границу годового прог...полностью>>
'Документ'
Назначение всех лечебных процедур осуществляет врач после осмотра отдыхающего и ознакомления с его санитарно-курортной картой. Принятие назначенных п...полностью>>

Постанова від 30 червня 2010 р. N 521 Київ

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 30 червня 2010 р. N 521

Київ

Про внесення змін до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію та Правил оформлення візових документів для в'їзду в Україну

Кабінет Міністрів України постановляє:

Внести до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. N 1074 (ЗП України, 1996 р., N 4, ст. 148; Офіційний вісник України, 2009 р., N 61, ст. 2171), та Правил оформлення візових документів для в'їзду в Україну, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р. N 227 "Про запровадження нового порядку оформлення візових документів для в'їзду в Україну" (Офіційний вісник України, 1999 р., N 8, ст. 285; 2009 р., N 61, ст. 2171), зміни, що додаються.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 
Інд. 52

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 червня 2010 р. N 521 
ЗМІНИ,
що вносяться до Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію та Правил оформлення візових документів для в'їзду в Україну

1. Абзац третій пункту 8 Правил в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 1995 р. N 1074, викласти в такій редакції:

"Іноземцям та особам без громадянства, які прибули в Україну для участі у реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зареєстрованих у встановленому порядку, на підставі візи типу С-3 із спеціальним написом на візовій етикетці "Міжнародна технічна допомога" та відповідного подання державної установи, підприємства або організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги, якщо інше не передбачено законодавством та міжнародними договорами України, органами міграційної служби оформлюється посвідка на тимчасове проживання в порядку, встановленому ДМС за погодженням з Адміністрацією Держприкордонслужби.".

2. В абзаці четвертому підпункту 2 пункту 9 Правил оформлення візових документів для в'їзду в Україну, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 20 лютого 1999 р. N 227, слова "на Чорнобильській атомній електростанції на запрошення державного спеціалізованого підприємства "Чорнобильська АЕС" замінити словами ", зареєстрованих у встановленому порядку, на запрошення державної установи, підприємства або організації, що є реципієнтом проекту міжнародної технічної допомоги".

____________

 Скачать документ

Похожие документы:

 1. Київський національний університет внутрішніїх справ

  Закон
  РОЗДІЛ 1. Методологічні засади і теоретико-прикладні передумови здійснення порівняльних досліджень, історичний розвиток, джерела кримінального законодавства України та федерального кримінального законодавства Сполучених Штатів Америки 19
 2. Київський національний університет внутрішніх справ (6)

  Документ
  Актуальність теми. Розвиток науково-технічного прогресу та, як наслідок, посилення антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище призвели до зміни спрямовання та якісного прояву злочинів проти довкілля.
 3. Робоча навчальна програма для студентів спеціальності 060100 „Правознавство Київ-2009

  Документ
  Нормативний курс "Актуальні проблеми екологічного права" розрахований для студентів-магістрів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, чинного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій,
 4. Робоча навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 060100 "Правознавство" Київ-2009

  Документ
  Нормативний курс „Екологічне право України” розрахований на студентів юридичного факультету з метою засвоєння ними наукових положень, положень національного екологічного законодавства, набуття навичок його застосування у правореалізуючій,
 5. Робоча навчальна програма з дисципліни (спецкурсу) для студентів спеціальності 060100 „Правознавство київ 2009

  Закон
  Робоча програма із спецкурсу „Екологічний контроль та екологічне страхування за законодавством України” : Частина І „Екологічний контроль за законодавством України”,

Другие похожие документы..