Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В соответствии с пунктом 2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации» юридич...полностью>>
'Документ'
. Територіальним управлінням, управлінням та відділам Комітету разом з відповідними міністерствами та відомствами: ....полностью>>
'Календарно-тематический план'
- Конституционно-правовые нормы, конституционно-правовые отношения. - Источники конституционного права. - Предмет регулирования конституционного прав...полностью>>
'Программа'
план работ управления лицензирования использования участков недр на 2009 год, утвержденный министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Сам...полностью>>

Методичні рекомендації щодо оформлення навчального кабінету із зарубіжної літератури загальноосвітніх навчальних закладів

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Методичні рекомендації

щодо оформлення навчального кабінету із зарубіжної літератури

загальноосвітніх навчальних закладів

На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних МО, кафедр пропонуємо матеріали, що можуть стати у пригоді під час оформлення кабінету зарубіжної літератури.

Кабінет – це навчальний підрозділ середнього загальноосвітнього навчального закладу, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями і пристроями, що стосуються конкретного навчального предмета. В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні і факультативні заняття, виховна робота з учнями, систематичне підвищення наукової, педагогічної, психологічної та методичної кваліфікації вчителів. Кабінет має бути просторим, комфортним для учня і вчителя.

Навчально-пізнавальна робота з предмета здійснюється за допомогою комплексного використання технічних засобів навчання, організації роботи з підручниками, електронними посібниками, документами, довідникою літературою, дидактичним матеріа­лом, мультимедійними додатками, тощо.

Уся робота кабінету проводиться в тісному зв'язку з іншими навчальними кабінетами і сприяє реалізації науково-методичної проблеми навчального закладу.

Кабінет зарубіжної літератури це спеціально обладнаний учбово-методичний центр, який повинен забезпечувати найвищі рівні викладання літератури науковий, естетичний, навчальний, методичний, виховний. Саме тут відбувається залучення учнів до світу прекрасного, виховується любов до книги, формуються критерії сприй­няття творів світового мистецтва.

Мета вивчення світової літератури у загальноосвітній школі, яка визначена у новій програмі, а також зміст навчального матеріалу безпосередньо впливають на обладнання, методи, прийоми та форми роботи кабінету.

Розглянемо з деякими уточненнями та міркуваннями проблему обладнання кабінету світової літератури, визначимо її новий зміст за рубриками:

 • документальні матеріали;.

 • словесно-образна наочність

 • критичні та літературознавчі матеріали;

 • періодичні видання;

 • методична література;

 • довідкова література;

 • наочність і ТЗН;

 • Новий тлумачний словник української мови у чотирьох томах. – К.: Аконіт, – 1999. – С. 204

 • Прессман Л.П. Кабинет литературы; Пособие для учителей. – 2-е изд., доп. – М.: Просвещение, 1983. – 144 с

 • матеріали досвіду школи; картотека.

Зміст роботи кабінету зарубіжної літератури визначається навчальними програмами і підручниками, програмами факультативних занять та планами позакласної роботи.

Вивіска навчального кабінету

кабінету

Назва кабінету

Завідувач кабінету, категорія, звання

І. Організація роботи кабінету та керівництво ним.

Роботою кабінету керує завідувач, якого призначає директор з числа досвідчених учителів зарубіжної літератури школи.

Завідувач є організатором роботи вчителів та учнів з обладнанням кабінету.

До обов'язків завідувача кабінету входить:

 • планування (складає перспективний план і регламент роботи на рік, що обговорюються на засіданні методичного об’єднання вчителів і затверджуються директором школи);

 • забезпечення безумовного виконання учнями і вчителями, встановлених для кабінету правил техніки безпеки, санітарії та гігієни, а також правил поведінки учнів на уроках, перервах та в позаурочний час;

План роботи кабінету передбачає:

 • поповнення кабінету наочними посібниками а також організацію навчальної роботи кабінету, проведення тематичних атестацій,;

 • раціональне використання наявного в кабінеті обладнання;

 • проведення заходів, спрямованих на підвищення знань учнів із зарубіжної літератури, організацію позаурочної роботи (робота гуртків, участь у проведенні тематичних вечорів, шкільних олімпіад );

 • організацію навчально-методичної роботи вчителів у кабінеті, підвищення їх фахового рівня шляхом самоосвіти, вивчення і впровадження передового досвіду;

 • організацію виставок учнівської творчості.

При кабінеті створюється актив учнів, який допомагає в обладнанні кабінету, бере активну участь у гуртковій роботі.

II. Розміщення і зберігання навчального обладнання та підготовка його до використання на уроках

Навчальне обладнання, посібники та прилади зберігаються в кабінеті за розділами програми і по класах з урахуванням потреби у використанні. Демонстраційне обладнання зберігається окремо. Прилади загального призначення виділяються в окремий розділ.

Для зберігання приладів та обладнання кабінет оснащується відповідними меблями та пристроями.

Для роздавального матеріалу використовуються лотки, укладки.

Таблиці зберігаються в спеціальних шафах-ящиках.

Все майно кабінету записується до інвентарної книги встановленого зразка.

Облік та списання непридатного обладнання, приладів та інших посібників проводиться відповідно до положень та інструкцій.

Кабінет має бути оснащеним

 • комплектом навчального обладнання із зарубіжної літератури і комплектом навчально-методичних по­сібників для вчителів;

 • комплектом технічних засобів навчання та пристроями для їх використання;

 • тематичною картотекою навчального обладнання;

 • картотекою аудіовізуальних засобів, відеотекою, картотекою навчальних комп'ютерних програм;

 • бібліотечкою науково-популярної, довідково-інформаційної і методичної літератури, підручниками, збірниками текстів для читання, журналами, необхідними в навчально-виховній роботі із зарубіжної літератури;

 • картотекою дидактичних матеріалів, інструкціями з виконання письмових робіт

 • картотекою завдань для здійснення індивіду­ального підходу до навчання, організації самостійної роботи учнів, проведення контрольних робіт, тематичних атестацій;

 • посібниками, виготовленими учнями;

 • інструментами і матеріалами для виготовлення, посібників;

 • протипожежним інвентарем, аптечкою;

 • інвентарною книгою.

Зразок інвентарної книги

п/п

інвентарний

номер

назва

обладнання

кількість

ціна

Місце навчально-наочних посібників і робіт учнів у кабінетах

У кабінеті влаштовуються тимчасові та постійні експозиції посібників, зразків письмових робіт, книг, тощо.

Представляються портрети видатних, поетів, письменників, а також довідкові матеріали про них.

Тимчасово експонуються матеріали, необхідні для вивчення окремих тем і розділів програми, посібники, виготовлені учнями, стінні газети, поради з підготовки до тематичних, підсумкової державної атестацій, олімпіад, конкурсів тощо.

III. Обладнання робочого місця вчителя

У кабінеті зарубіжної літератури робоче місце вчителя обладнується робочим столом.

Класна дошка розміщується на передній стінці приміщення. Частина дошки виготовляється з феромагнітного матеріалу. На ній мають бути тримачі для таблиць. Над дошкою кріпиться екран, що вільно згортається, інтерактивна дошка.

IV. Робоче місце учня

Робочі місця учнів обладнуються відповідно до вимог наукової організації праці, техніки безпеки, естетично-гігієнічних вимог.

У кабінеті зарубіжної літератури ма­ють бути:

 • • необхідна у навчально-виховній роботі історична, художня, критична та мемуарна література, літературознавчі та мовознавчі праці;

 • • різні типи словників, довідників, інша інформаційно-довідкова література;

 • роздатковий, наочно-ілюстративний матеріал (картки, ілюстрації, ребуси тощо) з літерату­ри, необхідний для належної організації навчальної роботи на уроках;

 • методичні листи, рекомендації обласного управління освіти, ОІППО, районного відділу освіти, райметодкабінету;

 • таблиці, портрети письменників, інші навчально-наочні посібники із зарубіжної літератури;

 • матеріали про зарубіжних письменників, які жили або творили на території рідного краю(художні тексти, газетний та журнальний матеріал), підручники, хрестоматії, монографії;

 • портрети письменників – класиків світової літератури;

 • вислів видатного митця про значення літератури в житті людини (суспільства);

 • словники всіх типів, обов'язково тлумачний, а також іншомовних слів;

 • достатня кількість підручників, хрестоматій;

 • фахові газети та журнали, які школа передплачує для кабінету;

 • ілюстрації до текстів художніх творів;

 • державні документи про освіту й культуру;

 • періодика (фахові журнали, газети, брошури);

 • учнівські роботи (кращі твори, дослідження, реферати, повідомлення);

 • куточок розвитку логічного мислення школярів (оформлений учнями);

 • набір пам'яток-орієнтирів для організації самостійної роботи учнів;

 • виставка дитячих малюнків до текстів художніх творів;

 • робочі стенди, на яких можна розмістити матеріали зарубіжної літератури;

 • матеріали проведених заходів;

 • матеріали лекцій, конференцій, вечорів, диспутів, олімпіад, вікторин;

 • план проведення тижня зарубіжної літератури;

 • список рекомендованої літератури.

 • матеріали передового педагогічного досвіду вчителів області, району, школи;

 • фонотека, фонохрестоматії, магнітофонні записи, відеозаписи уроків зарубіжної літератури;

 • діатека навчальних діафільмів, діапозитивів з предмета;

 • картотека наявних у кабінеті матеріалів;

 • критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, графік проведення тематичних атестацій.

На передній стіні – дошка, над дошкою – портрети відомих письменників, на стрічці під портретами – вислови про значення літератури в житті лю­дини. На протилежній від дошки стіні можна помістити стенд у вигляді розгорнутої книги. Це практично кілька окремих стендів: «Книга – джерело знань», «Методичний куточок», «Основні правила читання твору», коротка інформація про письменника-ювіляра (портрет, роки життя, найкращі твори, вислови про митця та інше). Можна використати стенд, на якому постійно подається інформація про новинки літератури, матеріал до святкових дат, матеріал, який вивчається на уроці, учнівські реферати, кращі твори учнів, альбо­ми, листівки, малюнки... Зліва від дошки можна помістити стенди, котрі інформують про конкретну форму уроку і містять відповідні матеріали, скажімо: «Джек Лондон», «Оноре де Бальзак», «Фредерік Стендаль».

На задній стіні – шафи для зберігання книг, апаратури, інших навчально-демонстраційних матеріалів.

Обов’язково у кабінеті зарубіжної літературимає бути художні тексти, які необхідні для опрацювання під час уроків та в позаурочний час. Художні твори періодично поновлюють з книжкових фондів шкільної бібліотеки відповідно до програмового матеріалу, що вивчається в даний час.

АТЕСТАЦІЯ КАБІНЕТУ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

№ п/п

Вимоги до кабінету

І.

Дотримання державних санітарних правил і норм обладнання, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу

ІІ.

Матеріально-технічне забезпечення навчального кабінету

1.

Оснащення кабінету:

- комплектація засобами навчання, передбаченими переліком типових навчально-наочних посібників;

- необхідними ТЗН і пристосуваннями для їх ефективного використання;

- словесно-образною наочністю;

- критичними та літературознавчими матеріалами;

- періодичними виданнями;

- методичною літературою;

- довідковою літературою;

- матеріалами досвіду школи;

- законодавчими документами про освіту;

- картотеками навчального устаткування.

2.

Організація робочого місця учня:

- відповідність шкільних меблів (парт, столів, сгільців) діючим стандартам та антропометричним вимогам (відповідність висоти стола і стільця зросту учня),

- маркування шкільних меблів,

- розміщення столів відповідно до гігієнічних норм.

3.

Організаціяробочого місця вчителя:

- наявність робочого стола вчителя,

- наявність класної дошки,

- доцільність розміщення,

- оснащення магнітною основою

4.

Розміщення і зберігання навчального обладнання:

- нумерація місць, зберігання засобів навчання, наявність етикеток,

- наявність інвентарної книги,

- наявність меблів та пристроїв для зберігання посібників та обладнання.

ІІІ.

Навчально- методичне забезпечення кабінету

- навчальними програмами, які мають гриф МОН України і визначені як діючі

- підручниками, посібниками, хрестоматіями,

- підбірка книг для самостійного та позакласного читання,

- критичні статті вітчизняних та зарубіжних літературознавців,

- поурочні та календарні плани,

- завдання для тематичної атестації,

- тематичні папки,

- зразки олімпіадних та конкурсних завдань.

ІV.

Оформлення навчальних кабінетів:

1.

2.

3.

4.

5.

Табличка з написом назви кабінету

Озеленення кабінету

Постійні експозиції:

Експозиції змінного характеру

- виставка кращих робіт учнів,

- матеріали до теми наступних уроків,

- додаткова інформація відповідно до навчальних програм,

- результати олімпіад» конкурсів;

- матеріали краєзнавчого характеру,

- додаткова інформація про життєвий і творчий шлях письменника.

Естетичний вигляд кабінету

V.

Керівнцтво навчальним кабінетом:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наказ про призначення завідуючого кабінетом, посадові обов'язки заві-

дуючого кабінетом.

План роботи кабінету, паспорт кабінету.

Оновлення та удосконалення матеріальної бази кабінету.

Стан ведення документації відповідно до вимог.

Забезпечення дотримання чистоти і порядку.

Перспективний план оснащення кабінету

Принципи організації кабінету зарубіжної літератури

Документальні матеріали

Як і кожен громадянин України, вчитель зарубіжної літератури у своїй роботі керується перш за все державними документами. Для цього йому необхідно добре знати правознавство – науку про встановлення найвищим орга­ном державної влади загальнообов'язкових правил, які ма­ють найвищу юридичну силу. Тому у кабінеті потрібно мати «Конституцію України» і виконувати закон України про освіту. Вчитель повинен знати, що існують державні стандарти Міністерства освіти, на підставі яких створюються програми шкільних дисциплін.

У кабінеті повинна бути програма зі шкільної дисципліни «Зарубіжна література», яка має гриф МОН України і визнана як діюча.

Наявність і знання найважливіших документальних матеріалів підвищують аргументованість і переконливість будь-яких повідомлень вчителя, свідчать про його ґрунтовну соціально-політичну та науково-методичну підготовку.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Навчальний кабінет зарубіжної літератури

  Документ
  Положення про навчальний кабінет зарубіжної літератури (далі - кабінет) роз­роблено відповідно до Закону України «Про загальну середню освіту» та інших зако­нодавчих актів України.
 2. Науково-методичне забезпечення модернізації системи освіти. Методичний вісник №46. Кіровоград: 2010. 296 с

  Диплом
  У книзі на основі аналізу діяльності загальноосвітніх навчальних закладів області протягом 2009-2010 н.р. подаються науково-методичні матеріали до 2010-2011 навчального року.
 3. Методичні рекомендації з предметів художньо-естетичного циклу «Образотворче мистецтво»

  Методичні рекомендації
  Стратегічною метою сучасного освітнього процесу є розвиток  особистості  учня, становлення  в  людині  системи цінностей:  особистісних, загальнолюдських,  професійних тощо.
 4. Загальноосвітній навчально-виховний комплекс гуманітарно-естетичного профілю (гімназія-інтернат школа мистецтв)

  Документ
  РОЗДІЛ ІІ. Управління інноваційними процесами в гімназії. Навчально-методична робота з педагогічними кадрами. Наради та засідання за участю директора.
 5. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,

Другие похожие документы..