Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В.П.Царев, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней Учреждения образования «Белорусский государственный медицинский университет», доктор ...полностью>>
'Доклад'
Содержание доклада мы адресуем, прежде всего, родителям, выбирающим школу для своего ребенка. Прочитав его, они смогут ознакомиться с укладом и тради...полностью>>
'Документ'
Це Положення (стандарт) установлює зміст і форму Фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва в складі Балансу (форма № 1-м) і Звіту про фінансов...полностью>>
'Сочинение'
Рецензия (лат. — оценка) — это отзыв, критическая оценка творческой работы (устной и письменной; художественной, научной и публицистической; концерта,...полностью>>

Вступ (101)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Звіт про навчальну поїздку в межах проекту
“Розвиток громадянського суспільства через громадянську освіту: Навчальна програма для Рахункової палати України”.

ЗМІСТ

Вступ 3

Аудиторський Суд Нідерландів (м.Гаага) 4

Міністерство фінансів (м. Гаага) 6

Комітет з асигнувань Парламенту Нідерландів (м. Гаага) 7

БЕЛЬГІЯ 8

Європейський Суд Аудиторів (м. Брюссель) 8

Загальна інформація 8

Основні завдання ЄСА 8

Повноваження ЄСА 8

Організація роботи ЄСА 9

Аудиторський Суд Бельгії (м. Брюссель) 12

Державний устрій Бельгії 12

Аудиторський Суд Бельгії – функції та повноваження 12

Аудит діяльності та фінансовий аудит. Планування діяльності, підготовка звітності 13

Особливості адиту національного боргу 14

Аудиторська комісія Великобританії (м. Лондон) 15

Національний Аудиторський Офіс Великобританії (НАО) 17

Загальна інформація 17

Особливості діяльності 18

Структурований підхід до аудиту діяльності 20

Стратегія 21

Моніторинг і встановлення цілей 21

Методологія 21

Графік виконання робіт 21

Публікації 21

Технології дослідження 21

Королівський Інститут 23

Державного Управління (м. Лондон) 23

RIPA-International 23

Вступ

З 15 вересня 2000 року по 15 березня 2001 року в рамках Європейського компоненту Трансантлантичної програми з підтримки громадянської освіти – двосторонньої програми Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки, RAND-Europe (Нідерланди) та Міжнародний Центр перспективних досліджень (Україна) здійснювали реалізацію спільного проекту для Рахункової палати України «Розвиток громадянського суспільства через громадянську освіту: Навчальна програма для Рахункової палати України».

Основним завданням проекту була підтримка діяльності Рахункової палати України через навчання її персоналу шляхом передачі міжнародного досвіду, сучасних аудиторських стандартів, методик та процедурних механізмів.

Одним із заключних елементів проекту була передбачена поїздка фахівців Рахункової палати України до країн Європи (Нідерланди, Бельгія, Великобританія), в ході якої планувалось відвідати та познайомитися з роботою Вищих органів фінансового контролю цих країн, а також роботою Європейського Суду Аудиторів.

Відповідно на запрошення RAND-Europe від 23 січня 2001 року №RE/ 2001.МНК та наказу Голови Рахункової палати України № 7 від 31.01.2001 року, група працівників Рахункової палати України відбула до країн Європи у складі:

Мельничук Віталій Григорович – заступник Голови Рахункової палати;

Фліссак Ярослав Антонович – головний контролер - директор департаменту контролю видатків на соціальну сферу та науку;

Огородник Віктор Саввич – головний контролер - директор департаменту контролю видатків на АПК та виробничу інфраструктуру;

Левон Борис Григорович – заступник директора департаменту контролю державного боргу та діяльності банківських установ;

Щасний Едуард Володимирович – головний спеціаліст департаменту контролю видатків на судову владу, оборону, правоохоронну діяльність та безпеку держави;

Мелкумова Ірина Іванівна – головний спеціаліст департаменту контролю видатків на державне управління;

Притула Тарас Миколайович – провідний спеціаліст відділу зв’язків з громадськістю та міжнародного співробітництва.

Відповідно до Програми візиту, було передбачено також відвідати та зустрітися з представниками Міністерства фінансів та Міністерства внутрішніх справ Нідерландів, Комітету з питань асигнувань Парламенту Нідерландів; Аудиторської Комісії Великобританії; експертом з питань корупції Королівського Інституту Державного Управління (RIPA-International).

У звіті пропонується познайомитися з особливостями роботи Вищих контрольних органів Нідерландів, Бельгії та Великобританії, взаємозв`язками з іншими органами державної влади; плануванням діяльності; процедурою та особливостями підготовки, затвердження та оприлюднення звітів; фінансовим аудитом та аудитом діяльності, а також особливостями діяльності Міністрества фінансів та Міністерства внутрішніх справ Нідерландів, Комітету з питань асигнувань Парламенту Нідерландів; Аудиторської Комісії Великобританії.

КОРОЛІВСТВО НІДЕРЛАНДИ

Аудиторський Суд Нідерландів (м.Гаага)

Зустріч з Пітером Вінгерденом – керівником з питань політики та

міжнародних зв`язків Аудиторського Суду Нідерландів

Загальна інформація

Аудиторський Суд Нідерландів (АСН) заснований у 1447 році. Діяльність АСН регулюється Конституцією країни (відповідна стаття внесена до Конституції у 1814 році) та Законом «Про Урядові Рахунки». Відповідно до положень Закону, прийнятого у 1914 році, АСН має право здійснювати аудит центральних міністерств. Після внесення поправок до Закону у 1989 та з розширенням повноважень, АСН здійснює аудит не урядових організацій. Здійснення аудиту діяльності розпочато після ІІ Світової війни.

Відповідно до повноважень, АСН здійснює діяльність на 3-х рівнях:

 • державному;

 • на рівні провінцій;

 • на рівні муніципалітетів.

Генеральний аудитор – найвища посадова особа в Аудиторському Суді. Генеральний аудитор призначається Парламентом за поданням Королеви і перебуває на посту довічно. Аудиторський Суд Нідерландів налічує 340 працівників. З них – 240 аудиторів. З цієї кількості 100 аудиторів, які виконують функцію зовнішнього аудитора, працють у представництвах Суду у всіх центральних органах влади (міністрествах).

АСН готує 30-40 звітів щорічно, які затверджуються Радою Суду. Структурно звіти побудовані за принципом: суть проблеми, критерії, цілі, результати, рекомендації (інколи) щодо покращення діяльності та державних органів управління. Затверджені звіти направляються до Парламенту.

Бюджет АСН складає 20 млн. дол. США на рік без врахування витрат на утримання аудиторів, які знаходяться за межами центрального офісу. Для порівняння, бюджет Нідерландів становить понад 200 млрд. дол. США на рік.

Фунції та повноваження Аудиторського Суду Нідерландів:

 1. Погодження для розпрорядників коштів сум фінансування видатків бюджету (здійснення попереднього контролю). Згідно з практикою, 99,9 відсотків видатків бюджету погоджується відразу.

 2. Здійснення стратегічного планування щодо аудиторської діяльності на 5 років з їх щорічним корегуванням.

 3. Здійснення збору даних представниками АСН в міністерствах (без здійснення попереднього аналізу та висновків). Аудитори, які виконують функцію зовнішнього контролю, працюють у тісному контакті з посадовими особами міністерств.

 4. Заслуховування керівників уряду на засіданнях Ради Суду за результатами звітного періоду з питань ефективності та доцільності витрачання бюджетних коштів.

 5. Забезпечення гласності за результатами аудиту.

В частині забезпечення гласності, Аудиторський Суд після затвердження звітів готує проект публікацій, які направляються міністрам для подання коментарів. Коментарі міністрів щераз переглядаються Судом, з висновками та зауваженнями яких АСН може не погодитися. За результатами аудиту, АСН періодично видає прес-релізи. Крім цього, посадові особи Суду періодично дають інтерв`ю в засобах масової інформації.

Міністерство внутрішніх справ (м. Гаага)

Зустріч з Г. Пфейфл - директором управління з аудиту

Міністерство внутрішніх справ (МВС) Нідерландів є цивільною інституцією і виконує дві основні функції:

 1. Проведення державної політики в галузі правоохоронної діяльності;

В Міністерстві внутрішніх справ Нідерландів працює 1700 фахівців. Крім цього, Міністерству підпорядкована Національна гвардія (3000 чол.). Варто зазначити, що у Нідерландах 12 провінцій. Міста та відповідно поліцейські відділи мають дуже велику ступінь автономності. Це пов'язано з основним принципом побудови державного управління в країнах Західної Європи, відповідно з яким процес прийняття рішень повинен бути переданий на нижчий рівень, де таке рішення буде найбільш ефективним.

 1. Здійснення аудиту фінансового менеджменту міністерств, а також Парламенту;

Для виконання цієї досить незвичайної функції в структурі вище зазначеного управління існує три відділи:

 • відділ фінансового аудиту;

 • відділ аудиту управління (аудиту діяльності);

 • відділ аудиту інформаційних технологій.

У трьох відділах працює 33 спеціалісти, серед яких 9 сертифікованих аудиторів, які є членами Національної професійної асоціації аудиторів. План аудиту по трьох відділах затверджує Міністр внутрішніх справ за поданням начальника управління. За підсумками фінансового аудиту звітність щорічна. Звітність за підсумками аудиторської діяльності та інформаційних технологій здійснюється згідно плану.

Незвичайність зазначеної функції полягає і в тому, що фінансування державних органів, у тому числі і Парламенту, здійснюється за участю Міністерства внутрішніх справ. Крім цього, управління з аудиту Міністерства здійснює експертизу річних фінансових звітів міністерств, проводить аудит окремих інституцій, які безпосередньо співпрацюють з МВС, а також готує висновки щодо звітів незалежних аудиторів, які здійснюють фінансову перевірку реґіональних (місцевих) поліцейських відділів.

Вищий статус зовнішнього незалежного органу фінансового контролю, яким у Королівстві Нідерландів є Аудиторський Суд полягає і в тому, що по виконанню зазначеної функції МВС підзвітно і підконтрольно Аудиторському Суду. При цьому, слід також звернути увагу і на те, що Вищий орган фінансового контролю має свого представника у Міністерстві, який виконуює функцію зовнішнього аудитора та перевіряє діяльність органу внутрішнього контролю. Зовнішній аудитор, перш за все, звертає увагу на чітке дотримання визначених процедур і стандартів при здійснені аудиту внутрішнім аудитором. Відповідні звіти з висновками зовнішнього аудитора передаються до комітету національних рахунків Парламенту.

Міністерство фінансів (м. Гаага)

Зустріч з Т. Бестербредом – департамент бюджетних зв`язків

Міністерство фінансів Нідерландів відіграє особливу роль в системі державного управління. Основним завданням Міністерства фінансів є формування діяльності у сфері фіскальної політики. Іншим, не менш важливим, обов`язком Мінфіну є формування монетарної та податкової політики.

Фіскальна політика

При підготовці національного бюджету, який складається з бюджету всіх міністреств (14), Мінфін має повноваження встановлювати обмеження щодо фінансування міністреств. Ці обмеження враховують коаліційнийи договір “Бюджетний Меморандум” та прогнози щодо розвитку економіки країни на наступний рік. Бюджетний меморандум вміщує пояснення щодо нового національного бюджету, довготермінові припущення щодо розвитку країни, а також звіт про виконання бюджету за попередній рік. Після затвердження бюджету, Міністерство фінансів здійснює нагляд, щоб витрати не виходили за межі встановлених лімітів. Мінфін несе відповідальність за доцільне та ефективне використання державних коштів.

Монетарна політика

Монетарна політика Мінфіну пов`язана з управлінням фінансами та капіталами по відношенню до сталого економічного розвитку. Одним з головних аспектів монетарної політики є рішення, яким чином потрібно фінансувати урядові видатки. Для прикладу, видатки можуть фінансуватися з податкових надходжень, або з отриманих доходів від використання природного газу, інших урядових позик. Рішення, скільки Уряд повинен позичати з метою фінансування видатків має велике значення. Іншими інструментами монетарної політики є регулювання банківських позик, контроль за переказом міжнародних платежів та політика щодо обмінних курсів. Міністерство бере активну участь в міжнародних консультаціях щодо монетарної політики. Прикладом є переговори стосовно Економічного та Монетарного Союзу. Як наслідок, Мінфін активно готується до введення нової європейської валюти.

Податкова політика

Податкова політика пов`язана з оподаткуванням. Податки становлять ¾ надходжень до бюджету країни. Оподаткування служить також іншим цілям. Уряд може використовувати податкові виміри, щоб знаходити підходи до більш рівномірного розподілу доходів. Тому, податкова ставка зростає з особистим доходом. Крім того, Уряд може впливати на певну діяльність за допомогою податкових стимулів.

Міністрество фінансів несе відповідальність за внесення проектів законів та виконанням податкового законодавства. Податкова адміністрація та митна служба несе відповідальність за здійснення фактичних зборів податків.

Комітет з асигнувань Парламенту Нідерландів (м. Гаага)

Зустріч з Я. Волсеном – Головою Комітету

Парламент Нідерландів – двопалатний і формується з Верхньої та Нижньої Палати. Нижня Палата Парламенту налічує 14 Комітетів, які підпорядковані кожному Міністерству. Крім цих комітетів, в структурі Парламенту є 2 міжвідомчі Комітети: Комітет з міжнародних зв`язків та Комітет з асигнувань (бюджетний комітет). Кожен комітет працює з двома міжвідомчими комітетами у сфері бюджету та державних рахунків.

У вівторок, кожного 3-го тижня вересня, Королева Нідерландів зачитує промову в Парламенті. Після цього, Міністерству фінансів надається право представити проект бюджету та бюджетний меморандум на наступний рік. Проект бюджету затверджений і підписаний Королевою. Міністерство фінансів є координатором бюджетного процесу в країні і не несе політичної відповідальності щодо підготовки бюджету, яку несуть окремо взяті міністерства.

Традиційно бюджет складаєтсья з двох частин, кожен з яких містить 15 розділів. Перша частина бюджету обговорюється в Парламенті у жовтні, а друга частина бюджету – в листопаді кожного року. В Парламенті проходить постатейне голосування бюджету.

Бюджетний цикл включає підготовку, виконання, а також процедуру звітування. Цей процес (цикл) охоплює 3 роки. Це означає, що кожного року, коли готується новий бюджет, 3 різні бюджетні цикли мають місце в один і той самий час.

Особливістю діяльності Комітету є проведення навчання для парламентрів та для представників засобів масової інформації з питань парвильності читання і розуміння бюджету. Інформацію, яку подають слухачам не несе політичного забарвлення.

Іншим завданням Комітету з асигнувань є підтримка звязків з Національним Аудиторським офісом Нідерландів. Щорічно, коли НАО подає звіт про діяльність за минулий рік, паралельно проводять консультації з Комітетом щодо програми діяльності на наступний рік. Проте, НАО зберігає незалежність щодо вибору плану діяльності. В регламенті Комітету внесено пункт, який регламентує діяльність Комітету з НАО.

БЕЛЬГІЯ

Європейський Суд Аудиторів (м. Брюссель)

Зустріч з Дітером Бюкемом –

керівником управління зовнішніх зв`язків ЄСА

Загальна інформація

22 липня 1975 року підписано Брюссельську Угоду про створення Європейського Суду Аудиторів. Протятом 1975 - 1977 років тривала процедура ратифікації цієї Угоди країнами Євросоюзу. 18 жовтня 1977 року розпочалася реальна робота ЄСА. 7 лютого 1992 року Європейський Суд Аудиторів офіційно визнано членом Євросоюзу.

Структура ЄСА

 • 15 членів Суду Аудиторів. Кожна країна, що входить до Євросоюзу, має 1 представника – члена Суду Аудиторів.

 • Президентський відділ до компетенції цього відділу відноситься, зокрема, питання співпраці з міжнародними аудиторськими організаціями країн Євросоюзу.

 • Генеральний Секретаріат відповідає за управління ЄСА.

 • 6 аудиторських груп діяльність, яких визначається сферами контролю, а саме сільськогосподарські питання; фінансові; питання державного управління, тощо.

 • 15 аудиторських секторів, які очолюють представники країн - членів Євросоюзу.

 • 2 окремих міжвідомчих сектори, які очолюють декілька представників країн - членів Євросоюзу.

Штат ЄСА налічує 552 одиниці, в тому числі 250 аудиторів. Чисельність аудиторів менше 50 відсотків тому, що ЄСА займається перекладом документів трьома мовами (англійська, французька, німецька) і, крім того, документи, які підлягають опублікуванню, перекладаються на всі мови країн-членів Євросоюзу. Тобто, перекладацька робота потребує значної кількості персоналу.

Основні завдання ЄСА

 • Оцінка рахунків всіх членів Спільноти в частині доходів і видатків. Предметом перевірки є кошти Євросоюзу.

 • Перевірка законності видатків та доходів, тобто в якій мірі операції щодо руху коштів відповідають законодавству Євросоюзу.

 • На ЄСА покладається відповідальність за надання інформації Парламенту і Раді Міністрів. З цього приводу йдуть дебати: чи потрібно подавати інформацію про виконання бюджету Євросоюзу вцілому, чи подавати її постатейно.

 • Оцінка ефективності фінансового менеджменту (аудит діяльності).

 • Виявлення зловживань та інформування з цього приводу.

Головною метою діяльності ЄСА не є перевірки операцій з коштами, як таких, а встановлення системності в проведенні цих операцій. ЄСА наділений в значній мірі наглядовими функціями, а не каральними.

Повноваження ЄСА

 • ЄСА має право отримувати всі звіти країн-членів Євросоюзу ще до того, як вони закривають рахунки.

 • Контролювати законність використання коштів клієнтами – отримувачами коштів Євросоюзу.

 • Вимагати подання не тільки бухгалтерських або фінансових документів, а будь-яких, які допомагають провести дослідження з аудиту.

Організація роботи ЄСА

 • Стадія планування триває кілька років (5 років).

 • Аудит ризику, тобто визначення сфер з найбільшою ймовірністю порушень.

 • Щорічні плани аудиту (складаються відповідно до проведеного аудиту ризику).

 • Попередні дослідження (оцінка загальної ситуації).

 • Підписання меморандуму з аудиту, в якому визначаються цілі та проблема. Меморандум, як правило, не більше 10 сторінок. Розглядається і затверджується членами ЄСА (На відміну від Меморандуму, Програма аудиту – це більш конкретний документ, в якому встановлюються часові рамки, визначаються людські ресурси тощо).

 • Аудит проводиться відповідно до встановлених Стандартів. Використовуються також посібники з проведення аудиту.

 • Здійснюється процедура взаємного обговорення з Єврокомісією матеріалів попередніх досліджень (проекту звіту до публікації). В процесі обговорення висловлюються зауваження, які можуть бути враховані в остаточному варіанті звіту.

 • Звіт публікується з коментарями Єврокомісії.

Види звітів

 • Щорічний звіт щодо виконання загального бюджету Євросоюзу – є найважливішим і подається 15 листопада кожного року.

 • Спеціальні щорічні звіти подаються по окремих напрямках бюджету (фінансовий аудит).

 • Спеціальні звіти щодо діяльності – це звіти, що не стосуються лише фінансової діяльності за один рік. Вони можуть охоплювати кілька років. Ці звіти спрямовані за конкретною тематикою.

 • Коментарі щодо проектів законодавства в сфері фінансів та менеджменту.

 • Звіти ЄСА за результатами щодо стану виконання рекомендацій ЄСА.

 • Звіти, що подаються до Парламенту країнами-членами Євросоюзу стосовно вжитих ними заходів та виконання рекомендацій, викладених у звіті ЄСА.

Після опублікування звітів, ЄСА здійснює їх обговорення на двох сесіях: Парламенту та Ради Міністрів.

Співпраця ЄСА з ВОФК країн ЄС

ЄСА має зобов’язання на підтримку зв’язків з усіма Вищими органами фінансового контролю країн Євросоюзу. Ці відносини не наглядові, а партнерські.

 • Контактний комітет щорічно проводить засідання Голів ВОФК.

 • Кожен ВОФК має представника по зв’язках з ЄСА. Проводяться щорічні зустрічі в Люксембурзі, або в країні Євросоюзу.

 • Існують також міжвідомчі робочі групи щодо спільних інтересів.

 • Здійснюється постійний обмін інформацією.

 • Працівники ВОФК країн-членів Євросоюзу періодично проходять стажування та працюють в ЄСА.

 • Здійснюється обмін місіями.

Загальна мета такої співпраці – підвищення ефективності і довіри.

Техніка аудиту

Для проведення аудиту використовуються:

 • Положення та стандарти INTOSAI та EUROSAI.

 • Стандарти міжнародної організації бухгалтерів.

 • Положення ЄСА.

 • Посібники: “Політика і стандарти аудиту ЄСА”, “Путівник аудитора” (детальний).

“Путівник аудитора” – це процедурні стандарти, які можуть змінюватися (доповнюватися, або вилучатися деякі положення). Він допомогає в роботі аудиторам щодо визначення незалежного професійного тлумачення дій та прийняття рішень. Це стандартний набір політик і стандартів, що використовує ЄСА. Вони базуються на 3-х стовпах:

 1. Аналіз ризику (пошук критичних місць);

 2. Докази аудиту (достовірність інформації, яка використана для означення висновків звіту);

 3. Якість контролю та забезпечення підтвердження результатів.

Техніка аудиту включає такі етапи:

 1. Стадія планування:

ЄСА затверджує Меморандум аудиту; застосовує стандарти; здійснює незалежний аудит щодо застосування стандартів. Ця стадія займає, як правило, 6 місяців (в окремих випадках 3-4 місяця). На цій стадії:

 • Визначається мета; напрямок; масштаби проблеми.

 • Дається загальна оцінка стану справ в тій, чи іншій сфері. Загальний аналітичний огляд – це аналіз даних та індикаторів (норм, законів), які потрібно дотримуватися. (Чи це дійсно так?)

 • Створюється типологія невдач. (Що може не спрацювати?)

 • Здійснюється подальше планування. (Це визначення специфічних сфер ризику, які слід контролювати).

 • Визначаються джерела інформації, які підтверджують висновки. (Це один з елементів доказів аудиту).

 • Підготовка та затвердження меморандуму аудиту. (Визначається проблема та мета).

 • Здійснюється підготовка до перевірки.

 1. Стадія перевірки будується на принципах:

 • Системного підходу.

 • Перевірки індивідуальних трансакцій.

Системний підхід – базується на внутрішньому контролі. В ході системного аналізу визначаються операційні помилки, які повинні бути ліквідовані на цьому етапі.

Перевірка індивідуальних трансакцій, як правило охоплює 30 об’єктів. Якщо виявляються порушення 3-5 об’єктів (10%), масштаби перевірки розширюються до 40-50 об’єктів. Якщо порушення має місце і в цих об’єктах – система вважається ненадійною. Згідно із статтею 248 Угоди з Євросоюзом передбачається так звана сертифікація надійності (фінансовий аудит, який підтверджує надійність системи). Якщо система є надійною, індивідуальний підхід може бути звужений. Коли визначено надійність, або ненадійність системи, підходимо до другого етапу: етапу перевірки.

В ході перевірки здійснюється аудит діяльності. Наприклад, аналізуються питання: чи кошти Євросоюзу знаходяться в надійному місці і чи виконуються всі процедури контролю, проходження, оформлення та використання коштів?

3. Стадія підготовки висновків

Висновки щодо аудиту:

 • Містять загальне бачення надійності, законності та регулярності (відповідності).

 • Зазначаються проблемні ділянки.

 • Вказуються причини проблем (слабкі сторони і чому це так).

 • Містять по суті недоліки і пропозиції щодо їх усунення.

4. Стадія підготвоки спеціального звіту.

На цьому етапі підбивається підсумок всіх етапів перевірки і оцінюється достовірність висновків. Здійснюється узагальнення думок і готується проект звіту.

 • Проект звіту затверджується Радою аудиторів ЄСА.

 • Проводяться переговори з Єврокомісією.

 • Можливо корегування і внесення змін.

 • ЄСА затверджує остаточний варіан звіту.

 • Звіт публікується разом із зауваженнями Єврокомісії.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Вступ (1)

  Документ
  Земельні відносини завжди перебували в центрі уваги громадськості, різних верств населення країни незалежно від наявності чи відсутності у них земельних ділянок.
 2. Вступ (65)

  Документ
  ВСТУП Жодна держава ніколи не могла існувати ізольовано від інших. Через політичні, економічні, військові, культурні, наукові зв”язки держави завжди пов”язані між собою.
 3. Вступ (4)

  Документ
  Вступ Правова дійсність останніх років актуалізувала генетичну пам’ять поколінь і, як наслідок, виступила могутнім імпульсом активізації історико-правового мислення як у масовій свідомості, так і в наукових колах.
 4. Вступ (14)

  Документ
  зації третього тисячоліття . Розв`язання цих нагальних завдань здійснюється на різних рівнях та у різноманітних сферах сус- пільства .Світові проблеми обговорюються вивчаються й вирішу-
 5. Вступ (30)

  Документ
  Проблема артикля та його місця в мові – одне з найскладніших питань англійської граматики. Незважаючи на величезну кількість літератури з питань дослідження такого граматичного явища як артикль, досі більшість науковців не дійшли
 6. Вступ (72)

  Документ
  Діяльність галузі освіти області спрямована на всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових та фізичних цінностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян,

Другие похожие документы..