Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Публичный отчет'
За отчетный период в адрес исполнительного комитета Судакского городского совета поступило 483 обращения (2010г.- 345), из них - 348 письменных (2010...полностью>>
'Вопросы к экзамену'
Интимно-личностное общение со сверстниками как ведущий тип деятельности в подростковом возрасте.Особенности учебной деятельности в подростковом возрас...полностью>>
'Документ'
Целлоева Мадден Яхьяновна- учитель истории лицея г.Назрань. 22 года работала учителем истории в районах Крайнего Севера. С 1998 работает учителем ист...полностью>>
'Программа-минимум'
В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: механика жидкости, газа и плазмы; дозвуковые, сверхзвуковые и гиперзвуковые течения газа;...полностью>>

Рівненська міська рада (9)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проект

РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА

(шосте скликання)

Р І Ш Е Н Н Я

Від _____ _______________ 2011 №_______________

Про затвердження Положення про

управління містобудування та

архітектури виконавчого комітету

Рівненської міської ради

Відповідно до статей 26, 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності", постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 559 "Про містобудівний кадастр", Рівненська міська рада

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити Положення про управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради (додається).

2.Вважати таким, що втратило чинність рішення Рівненської міської ради від 06 березня 2008 року № 1381 "Про затвердження Положення про управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради".

3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з питань архітектури, будівництва та землевпорядкування (голова комісії - М.Берташ), постійній комісії з питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю (голова комісії – Е.Галайчук), секретарю міської ради А.Грещуку, заступнику міського голови А.Філіну, а організацію його виконання - заступнику начальника управління містобудування та архітектури С.Боліщуку.

Міський голова В. Хомко

Додаток до рішення Рівненської

міської ради № ______

___________ 2011 року

ПОЛОЖЕННЯ

про управління містобудування та архітектури виконавчого комітету Рівненської міської ради

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.Відповідно до статей 26 та 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" управління містобудування та архітектури (надалі - Управління) утворюється і ліквідовується Рівненською міською радою в межах затвердженої структури та чисельності апарату ради та її виконавчих органів.

1.2. Управління є cпеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури, виконавчим органом міської ради.

Управління є підзвітним та підконтрольним міській раді, яка його утворила, підпорядковане її виконавчому комітету, міському голові та профільному заступнику міського голови.

1.3.У своїй діяльності Управління керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду, рішеннями Рівненської міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, а також положенням про управління.

1.4.Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в банківських установах, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, штампи і бланки, утримується за рахунок коштів міського бюджету, а також коштів, одержаних від господарської діяльності.

1.5Припинення діяльності, реорганізація або ліквідація управління здійснюються за рішенням Рівненської міської ради.

1.6.Управління знаходиться за адресою: 33000, м.Рівне, вул.Лермонтова,6.

2. ПОВНОВАЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ

2.1. До власних (самоврядних) повноважень Управління належать:

 1. Підготовка і подання на затвердження Рівненській міській раді відповідних місцевих містобудівних програм, генерального плану забудови міста, іншої містобудівної документації.

 2. Встановлення на території міста режиму використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність.

 3. Розгляд і внесення до відповідних органів державної виконавчої влади пропозицій до планів і програм будівництва та реконструкції об'єктів на території міста.

 4. Внесення пропозицій щодо залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі в розвитку потужностей будівельної індустрії і промисловості будівельних матеріалів, у створенні, розвитку та реконструкції об'єктів інженерного забезпечення і транспортного обслуговування.

 5. Координація на відповідній території діяльності суб'єктів містобудування щодо комплексної забудови міста.

 6. Надання відповідно до закону містобудівних умов і обмежень забудови земельних ділянок, будівельних паспортів на забудову земельних ділянок.

 7. Присвоєння поштової адреси об'єктам нерухомого майна, які розташовані на території міста.

 8. Підготовка і внесення на розгляд Рівненської міської ради пропозицій щодо прийняття рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури, які охороняються законом.

 9. Підготовка і внесення пропозицій щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території міста на розгляд сесії міської ради.

 10. Забезпечення реалізації в місті державної політики та повноважень місцевого самоврядування в галузі містобудування та архітектури.

 11. Здійснення заходів щодо підвищення якості проектно-планувальної документації, впровадження їх у проекти забудови житлових районів, зон відпочинку та погодження паспортів зовнішнього опорядження фасадів будинків, будівель та споруд.

 12. Організація ведення оперативних планів забудови міста, реєстрація планів розташування підземних комунікацій та атласів інженерно-геологічних, інженерно-геодезичних та інших проектних та зйомочних матеріалів.

 13. Участь у підготовці пропозицій щодо розміщення, проектування та спорудження пам'ятників і монументів, розміщення творів монументально-декоративного мистецтва та пам'ятних знаків, озелененні та квітковому оформленні міста, розміщення меморіальних та анатоційних дошок.

 14. Участь в організації конкурсів на розробку планування та забудови житлових районів, мікрорайонів та громадських центрів, а також окремих споруд, будівель, пам'ятників та творів монументально-декоративного мистецтва і пам'ятних знаків на території міста.

 15. Проведення в установленому порядку нарад і організація виставок з питань планування забудови та архітектури міста.

 16. Організація своєчасного і належного розгляду заяв громадян та клопотань підприємств, установ, організацій, підготовка і видача по них висновків, вжиття заходів для усунення причин, що викликають скарги.

 17. Внесення пропозицій щодо вдосконалення норм у проектуванні та будівництві

 18. Внесення пропозицій щодо створення комунальних підприємств у галузі будівництва та архітектури та координація їх діяльності.

 19. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, державних стандартів, норм і правил, затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією.

 20. Виконує інші функції відповідно до законодавства.

2.2. До повноважень Управління, делегованих державою належать:

 1. Участь у прийнятті в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у порядку та у випадках, встановлених законом.

 2. Організація роботи, пов'язаної зі створенням і веденням містобудівного кадастру.

 3. Здійснення в установленому порядку державного контролю за дотриманням законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові території міста; зупинення у випадках, передбачених законом, будівництва, яке проводиться з порушенням містобудівної документації і проектів окремих об'єктів.

 1. Здійснення контролю за забезпеченням надійності та безпечності будинків і споруд незалежно від форм власності в районах, що зазнають впливу небезпечних природних і техногенних явищ та процесів.

 2. Організація охорони, реставрації та використання пам'яток історії і культури, архітектури та містобудування, палацово-паркових, паркових і садибних комплексів, природних заповідників.

 3. Вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування.

2.2.7. Управління може виконувати інші повноваження, встановлені законодавством України або делеговані йому у встановленому законодавством порядку.

3. ПРАВА УПРАВЛІННЯ

Управління має право:

3.1. Розглядати і погоджувати проектну документацію з будівництва та землеустрою та посвідчувати її підписом керівника або заступника та мастичною печаткою.

3.2. З метою забезпечення цілісності забудови дозволяти розробку індивідуальних та типових проектів з наступним їх погодженням.

3.3. Вносити пропозиції щодо вилучення ліцензій на право проектування, виконання робіт з землеустрою, топогеодезичних робіт, будівництва і випуску будівельної продукції у суб'єктів господарювання, які виконують роботи з порушенням чинного законодавства і нормативних вимог.

3.4. Виступати замовником на проектування містобудівної документації.

3.5. Об'єднувати на окремому рахунку, в тому числі і валютному, кошти підприємств, організацій, спонсорів на організацію архітектурних конкурсів, перспективних пошукових робіт з архітектури, містобудування, благоустрою міської території, монументально-декоративних робіт та дизайну.

3.6. Давати обов'язкові до виконання приписи щодо усунення порушень архітектурних вимог, затверджених проектних рішень.

3.7. Звертатися до суду у разі виявлення правопорушень у сфері будівництва та архітектури.

3.8. Готувати відповідні документи на виконання своїх повноважень,
а саме:

 • проекти рішень Рівненської міської ради та її виконавчого комітету, розпоряджень міського голови;

3.9. Використовувати у порядку встановленому чинним законодавством додаткові кошти, що надходять до Управління:

- на придбання господарських та канцелярських товарів, меблів, спецодягу, оргтехніки, ремонт приміщень;

 • на оплату паливно-мастильних матеріалів, запчастин і агрегатів до техніки та автомашин;

 • на проведення конкурсів проектних вирішень забудови, благоустрою, малих архітектурних форм, організацію виставок, подання оголошень та реклами, відрядження, прийом делегацій.

4. СТРУКТУРА І ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Структура і чисельність управління затверджується Рівненською міською радою.

 2. Структура управління сформована з огляду на необхідність забезпечення виконання власних (самоврядних) та делегованих повноважень, забезпечення збалансованого розвитку міста, на основі раціонального та ефективного використання комунального майна і ресурсів міста, впровадження прогресивних методів та засобів управління містобудівельним процесом.

 1. Структуру управління утворюють:

 • служба містобудівного кадастру;

 • відділ генплану та розвитку міста;

 • відділ архітектурно-інженерного контролю ;

 • відділ бухгалтерського обліку;

 • юридичний відділ.

4.3.1. При управлінні утворюється і діє дорадчий орган - архітектурно-містобудівна рада з розгляду проектів планування забудови, благоустрою, озеленення та окремих містобудівельних питань.

4.3.2. Управління має право у разі необхідності, в межах своєї компетенції створювати постійні або тимчасові дорадчі органи на громадських засадах.

4.3.3. Керівництво управлінням здійснює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою.

4.3.4. Начальник управління за посадою є головним архітектором міста Рівне.

4.3.5. Начальник управління має заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади міським головою за поданням начальника управління у встановленому законодавством порядку.

4.4.Начальник Управління:

4.4.1. Здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність за здійснення наданих управлінню повноважень та виконання покладених на нього завдань.

4.4.2. Затверджує посадові інструкції працівників, положення про структурні підрозділи управління, розподіляє фукціональні обов'язки між заступниками начальника управління, керівниками структурних підрозділів управління та визначає ступінь їх відповідальності.

4.4.3. Вносить Рівненській міській раді пропозиції щодо кошторису витрат.

4.4.4. Розпоряджається коштами в межах асигнувань, передбачених в міському бюджеті на розвиток містобудування та архітектури і утримання апарату управління, несе персональну відповідальність за їх використання.

4.4.6. Готує проекти рішень Рівненської міської ради та її виконавчого комітету і розпоряджень міського голови в межах наданих йому повноважень.

4.4.7. Видає в межах своєї компетенції накази, організовує їх виконання.

4.4.8. Діє без довіреності від імені управління, представляє його в усіх установах та організаціях;

4.4.9. Відкриває в банку розрахункові та інші рахунки, підписує спільно з головним бухгалтером платіжні документи.

4.4.10. Розпоряджається у встановленому законодавством порядку майном та коштами управління, укладає договори та інші угоди для здійснення управлінням своїх функцій, видає довіреності.

4.4.11. Здійснює контроль за виконанням рішень Рівненської міської ради і її виконавчого комітету та розпоряджень міського голови.

4.4.12. Має право приймати участь в роботі засідань постійних депутатських комісій Рівненської міської ради або направляти представника.

4.4.13. Забезпечує дотримання фінансової та трудової дисципліни, охорону комунального майна.

4.4.14. Вживає заходів щодо підвищення кваліфікації працівників.

4.4.15. Веде особистий прийом громадян, розглядає їх пропозиції, заяви і скарги.

4.4.16. Організовує засідання архітектурно-містобудівної ради.

Секретар міської ради А.ГрещукСкачать документ

Похожие документы:

 1. Рівненська міська рада (5)

  Документ
  Керуючись Законами України "Про інформацію", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про державну підтримку засобів масової інформації і соціальний захист журналістів",
 2. Рівненська міська рада (3)

  Документ
  Відповідно до статей 26, 54 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності", постановою Кабінету Міністрів України від 25.
 3. Рівненська міська рада (1)

  Документ
  Розглянувши клопотання Державного підприємства «Рівненський автомобільний ремонтний завод», відповідно до статті 142 Земельного кодексу України, статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи матеріали
 4. Рівненська міська рада (7)

  Документ
  Відповідно до статей 22 та 143 Конституції України, пункту 23 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України,
 5. Рівненська міська рада (6)

  Документ
  На виконання статті 6 Закону України «Про охорону дитинства» і рішення виконавчого комітету Рівненської міської ради від 12.10.2010 № 179 «Про програму «Діти Рівного» на 2010-2015 роки та стан надання медичної допомоги дитячому населенню міста»,

Другие похожие документы..