Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Конституція України у ст. 106 наділяє Президента Украї­ни досить широкими функціями і повноваженнями. Проте реальний обсяг їх на практиці залежить ві...полностью>>
'Закон'
В 1687 году Ньютон открыл закон всемирного тяготения: сила всемирного тяготения, с которой взаимодействуют два тела, прямо пропорциональна произведен...полностью>>
'Решение'
руководствуясь Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (Высшего органа Таможенного союза) от 19 декабря 2009 года ...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Работа выполнена в Государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Ивановская государственная медицинская академия ...полностью>>

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

Методичне забезпечення

самостійної роботи студентів

нормативної дисципліни

«Гроші та кредит»

Міністерство освіти і науки України

Харків, 2006

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

«Затверджено»

Декан факультету бізнесу та фінансів

проф. Гаврись О.М.

_________________

«____»___________ 2006 р.

Методичне забезпечення самостійної роботи студентів

нормативної дисципліни «Гроші та кредит»

підготовки бакалаврів

за спеціальністю 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», напряму 0502 «Менеджмент»

6050100 «Фінанси», напряму 0501 «Економіка та підприємництво»

Відповідальний лектор Розглянуто на засіданні кафедри

проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І. «Фінанси, контролінг та ЗЕД»

_________________

«____»___________ 2006 р. «____»___________ 2006 р., протокол №_____

Міністерство освіти і науки України

Харків, 2006

Гроші та кредит: Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни для спеціальностей 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент». Укладач: проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І. – Х.: НТУ «ХПІ», 2006. – 35 с.

Розглянуто на засіданні кафедри «Фінанси, контролінг та ЗЕД»

Протокол №_____ від «____»___________ 2006 р.

Рецензія:

Схвалено науково-методичною радою

Протокол №_____ від «____»___________ 2006 р.

Відповідальний за випуск: проф. НТУ «ХПІ» Лернер Ю.І.

© Лернер Ю.І.

© Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»

ЛИСТ ПОГОДЖЕННЯ

«УЗГОДЖЕНО»

«УЗГОДЖЕНО»

(найменування спеціальності)

(найменування спеціальності)

(підпис завідувача кафедри)

(підпис завідувача кафедри)

«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.

«____»_____________________ р.

ЛИСТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ

Дата засідання кафедри

Номер протоколу

Підпис завідувача кафедри

Підпис декана факультету

Дата затвердження

Розподіл навчального часу за семестрами і видами навчальних занять

Назва

спеціальності

Семестр

Загальний обсяг (годин)

З них

За видами навчальних занять (годин)

Індивідуальні заняття студентам

Термін практики

Контрольні заходи

Звітність

Аудиторні заняття (годин)

Самостійні заняття студентів (годин)

Лекції

Лабораторні заняття

Практичні заняття

Семінари

Консультації

Самостійна робота під керівництвом викладача

Курсовий проект (робота)

ОДЗ

РГЗ

ІТР

Модульна контрольна робота №1

Модульна контрольна робота №2

Контрольна робота

Колоквіум

Залік

Екзамен

Менеджмент

зовнішньоеконо­мічної діяльності

4

108

45

63

30

15

6

31 тижд.

39 тижд.

40–42 тижд.

Фінанси

126

45

81

30

15

6

–“–

–“–

–“–

І. ВступСкачать документ

Похожие документы:

 1. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни (1)

  Документ
  Ринок фінансових послуг: Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво».
 2. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів здисципліни (5)

  Методичні рекомендації
  Історичні події в Україні спричинили необхідність підвищен­ня психологічної культури, в тому числі культури медичного обслуговування. Сучасне суспільство потребує збільшення кількості медичних психологів.
 3. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни

  Методичні рекомендації
  У зв'язку із становленням ринкових відносин у нашій країні з'явився і став активно розвиватися новий науково-практичний напрямок - логістика. Незважаючи на те, що її застосування зумовлене сучасними економічними реаліями, логістика
 4. Методичне забезпечення та тематика контрольних робіт для студентів заочної форми навчання нормативної дисципліни

  Документ
  Гроші та кредит: Методичне забезпечення самостійної роботи студентів нормативної дисципліни для спеціальності 6050100 «Фінанси» напряму 0501 «Економіка та підприємництво» та 6050200 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» напряму 0502 «Менеджмент».
 5. Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів здисципліни (2)

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації містять пояснювальну записку, рекомендації до написання реферату, теми рефератів, рекомендації до самостійної роботи, організацію та форми самостійної роботи студентів, тематичний план дисципліни, методичні

Другие похожие документы..