Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Маршрут: пещера Мраморная - Никитский Ботанический сад - дегустация вин в Институте виноделия "Магарач" - Ялта - Воронцовский дворец - гора...полностью>>
'Учебное пособие'
Учебное пособие посвящено проблемному рассмотрению основных философских идей ХIX-XX веков и имеет цель расширить границы обзорных (предгосэкзаменацио...полностью>>
'Документ'
Валютные проблемы глобализации. Евро и его роль в международной валютно-финансовой системе. Бюджетная политика развитых стран Европы и её инструменты...полностью>>
'Закон'
Сегодня я обращаюсь к вам с ежегодным бюджетным посланием и представляю основные направления бюджетной и налоговой политики на предстоящий трехлетний...полностью>>

Реформа системи освіти

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

 1. Реформа системи освіти

 2. (інформаційний матеріал)

Метою реформи системи освіти є підвищення конкурентоспроможності української освіти, інтеграція системи української освіти в єдиний європейський освітній простір.

Для досягнення цієї мети на період реформи поставлено такі завдання:

 • створити єдиний освітній простір, удосконалити систему управління освітою;

 • підвищити якість освіти;

 • забезпечити доступність до якісної освіти, спадкоємність рівнів освіти (дошкільної, початкової, середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої, післядипломної, освіти протягом життя);

 • підвищити ефективність фінансування освіти.

Завданням розвитку освіти області є забезпечення рівного доступу до здобуття якісної освіти усіх громадян, створення оптимальних умов навчання і виховання у закладах освіти усіх типів.

Реалізації мети сприяють обласна Цільова соціальна програма розвитку освіти Миколаївської області на 2011-2015 роки та Програма розвитку професійно-технічної освіти Миколаївської області на 2011-2015 роки.

Дошкільна освіта

На виконання п. 7.3.4 Указу Президента України „Про Національний план дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки „Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава” органами місцевого самоврядування, органами виконавчої влади на місцях, управлінням освіти і науки облдержадміністрації забезпечено збільшення мережі дошкільних навчальних закладів, у тому числі приватної форми власності.

У 2011 році в області:

- відкрито 13 дитячих садків: 11 бюджетних (Арбузинський (1), Братський (1), Веселинівський (3), Жовтневий (2), Доманівський (2), Вознесенський (1) райони, ДНЗ № 4 м. Первомайськ (1) та два приватних у м. Миколаєві);

- відновлено функціонування 6 дитячих садків (Арбузинський (1), Березанський (1), Веселинівський (2), Вознесенський (2) райони);

За 2011 рік кількість місць у дошкільних навчальних закладах збільшилася на 374, кількість груп – на 68.

Загальна середня освіта

Згідно з п.2 ст. 14 Закону України «Про загальну середню освіту» у загальноосвітніх навчальних закладах, розташованих у селах, селищах, кількість учнів у класах визначається демографічною ситуацією, але повинна становити не менше п’яти осіб. При меншій кількості учнів у класі заняття проводяться за індивідуальною формою навчання.

Для порівняння: у 2001 році за індивідуальною формою навчання навчалося 748 учнів, у 2008 році – 1770, 2012 – 2033, що в 2,4 раза більше ніж 2001 року.

З метою ефективного використання фінансового ресурсу на освіту, раціонального використання площі приміщень навчальних закладів постійно існує проблема в оптимізації мережі загальноосвітніх закладів сільської місцевості.

На виконання Національного плану дій на 2011 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава» в області забезпечено реформування системи інтернатних закладів. Так, протягом 2011 року проведено реорганізацію Миколаївських спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №1 та спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №6 у Миколаївську спеціальну загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ ступенів для дітей з порушеннями слуху; реорганізацію Вознесенської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІ ступенів у Вознесенську загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ ступенів «Обдарованість»; розпочато роботу по реорганізації Очаківської загальноосвітньої школи-інтернат І-ІІІ ступенів у санаторну загальноосвітню школу-інтернат для дітей із захворюваннями органів дихання.

В даний час в області функціонує 24 інтернатних заклади (21 школа-інтернат, 1 спеціальна загальноосвітня школа, 1 школа соціальної реабілітації, 1 дитячий будинок) системи МОНУ (із яких: 1 - державний, 23 - перебувають у власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області,) в яких виховується 3919 дітей, з них 1007 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

В області також проводиться робота по оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, головною метою якої є не закриття шкіл з малою наповнюваністю, а створення освітніх округів, які здатні надавати якісну освіту в належних навчально-матеріальних умовах та в яких працюють висококваліфіковані педагогічні кадри. Поточного року в області додатково створено 24 освітніх округи та всього функціонує 40, що в цілому задовольняє потреби (2010/2011 навчального року їх функціонувало 16).

Окрім того, з метою раціонального використання приміщень навчальних закладів на базах шкіл з малою кількістю учнів створюються навчально-виховні комплекси «дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад». Поточного року в області їх функціонує 26, навчанням у яких охоплено 3131 осіб.

Також 2012 року область почала працювати над створенням кластерів. Експериментальним майданчиком визначено Жовтневий район.

Кластери охоплюють різні функціональні елементи, де задіяні послуги багатьох суб’єктів регіональної інфраструктури, насамперед медицини, спорту, культури, екології, технології тощо. Щоб забезпечити розвиток освіти, одного суб’єкта (школи, ДНЗ, позашкільного закладу) замало, потрібні комплексні зусилля.

Тобто кластер - це система взаємопов’язаних закладів освіти, освітніх організацій, промислових, бізнесових структур, громадських та інших організацій, значимість яких, як цілого, перевищує суму складових частин.

В сільській місцевості здійснюється організація підвезення учнів. Усіма видами транспорту до загальноосвітніх навчальних закладів підвозиться 6691 учень. Крім 163 шкільних автобусів, використовуються
37 одиниць залученого транспорту. Всі автобуси, що забезпечують підвезення дітей до навчальних закладів, технічно справні, двічі на рік проходять технічний огляд.

2011 року додатково придбано 8 шкільних автобусів. Потреба області у шкільному автотранспорті (за станом на 01.02.2012) становить 80 одиниць.

Професійно-технічна освіта.

Рішенням Миколаївської обласної ради від 23.09.2011 року № 20 затверджено «Програму розвитку професійно-технічної освіти Миколаївської області на 2011-2015 роки». Виконання програми дасть змогу:

- вдосконалити систему підготовки робітничих кадрів, орієнтовану на задоволення потреби регіонального ринку праці в повному обсязі;

- впровадити державні стандарти з конкретних професій нового покоління, що підвищить рівень працевлаштування випускників професійно-технічних навчальних закладів, забезпечить їх професійну відповідність вимогам роботодавців;

- модернізувати матеріально-технічну базу державних професійно-технічних навчальних закладів, створити в області 6 центрів підготовки кваліфікованих робітничих кадрів для промисловості, аграрного сектору, сфери послуг та економіки;

- поліпшити оснащення навчальних закладів з метою запровадження у навчально-виробничий процес інформаційно-комунікаційних технологій;

- залучити додаткові джерела, збільшити обсяги фінансування та інвестицій для забезпечення розвитку закладів професійно-технічної освіти області;

- забезпечити участь роботодавців, замовників робітничих кадрів у розв’язанні проблем закладів професійно-технічної освіти області щодо якості підготовки кваліфікованих робітничих кадрів;

- підвищити престижність та соціальну значущість робітничих професій.

У Миколаївській області сформовано мережу професійно-технічних навчальних закладів (далі – ПТНЗ), які здійснюють підготовку кваліфікованих робітників для потреб економіки регіону. Це 28 професійно-технічних навчальних закладів державної форми власності, з яких: 4 вищі професійні училища, 19 професійних ліцеїв відповідного профілю та 2 філії; 5 професійно-технічних училищ, підпорядкованих Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України. 3 ПТНЗ фінансуються за рахунок державного бюджету, 25 ПТНЗ – за рахунок міжбюджетних трансфертів.

Управлінням освіти і науки облдержадміністрації надано заявку Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України на державне замовлення на професійну підготовку робітничих кадрів 2012 року відповідно до укладених договорів із змовниками робітничих кадрів за напрямами економічної діяльності, яка склала 6178 осіб.

Надано пропозиції Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України щодо створення на базі професійно-технічних навчальних закладів галузевих центрів професійно-технічної освіти для впровадження інноваційних технологій. Протягом 2011-2013 років заплановано створення 6 таких центрів: у Южноукраїнському професійному машинобудівному ліцеї, Вищому професійному училищі суднобудування, державному навчальному закладі «Миколаївське вище професійне училище технологій та дизайну», Казанківському, Кривоозерському та Новоодеському професійних аграрних ліцеях.

У професійно-технічних навчальних закладах області впроваджуються Державні стандарти професійно-технічної освіти з професій, затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. На базі Миколаївського професійного суднобудівного ліцею та ДНЗ "Вище професійне училище №7" проводилася апробація державного стандарту професійно-технічної освіти з професії "Електромонтажник силових мереж та устаткування". За результатами апробації було надано пропозиції щодо доопрацювання змісту державного стандарту. 2011/2012 навчального року здійснюватиметься перехід професійно-технічних навчальних закладів, які забезпечують підготовку кваліфікованих працівників з цієї професії, на новий зміст навчання відповідно до вимог затвердженого стандарту.

На стадії затвердження знаходиться державний стандарт з професії "Слюсар з ремонту реакторно-турбінного устаткування", розробка якого здійснювалася творчою групою педагогічних працівників Южноукраїнського професійного машинобудівного ліцею. Апробація стандарту проводилася на базі цього ж ПТНЗ.

Надано пропозиції щодо розроблення та впровадження критеріїв ефективної діяльності професійно-технічних навчальних закладів.

За рахунок видатків обласного бюджету професійно-технічними навчальним закладам області виділено 715 тис.грн. на придбання будівельних матеріалів для проведення поточного ремонту власними силами.

З метою забезпечення з урахуванням потреб ринку праці ефективної роботи щодо професійної орієнтації випускників загальноосвітніх навчальних закладів, підвищення престижності робітничих професій, ПТНЗ області приймають участь разом із центрами зайнятості у щорічних «Ярмарках вакансій».

Основні пріоритети розвитку освітньої галузі на Кривоозерщині в 2012 році

Реалізуючи положення Указу Президента України «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», районної Цільової Програми розвитку освіти Кривоозерського району на 2011 — 2015 роки основними пріоритетами розвитку освітньої галузі в 2012 році на Кривоозерщині визначено:
- збільшення показника охоплення дітей дошкільною освітою;
- забезпечення функціонування оптимальної мережі загальноосвітніх навчальних закладів;
- впровадження системи профілізації навчання;
- вирішення проблем позашкільної освіти;
- формування духовності і моральних цінностей;
- дотримання соціальних гарантій та удосконалення системи стимулювання педагогічних працівників;
- здійснення капітальних ремонтів, будівництва, реконструкції приміщень навчальних закладів тощо;
- забезпечення підвезення до шкіл учнів сільської місцевості, які проживають за межею пішохідної доступності;
- забезпечення підключення до мережі Інтернет усіх загальноосвітніх навчальних закладів І — III, І — ІІ ступенів
В районі функціонують 19 різнотипних дошкільних закладів, серед яких 6 ясел-садків, 11 дитячих садків та 2 навчально-виховні комплекси «школа-дитячий садок».
З метою зміцнення матеріально-технічної бази дошкільних закладів було спрямовано фінансові ресурси районного та сільських бюджетів на проведення ремонтів, реконструкції, придбання технологічного обладнання, меблів та м’якого інвентарю. Найбільш суттєвими були роботи, проведені в Голосківському ДНЗ «Золотий ключик» та Кривоозерському ДНЗ №4 «Казка», на модернізацію матеріально-технічної бази яких використано 481,8 тис. грн.
Станом на 01.01.2012 року кількість дітей у дошкільних навчальних закладах зросла з 49,8% до 59,9% в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року. Це стало можливим завдяки організації підвезення дітей із сіл Климівка та Миколаївка до Багачівського дитячого садка; з сіл Терновате та Токарівка до Великомечетнянського дитячого садка та з віддаленого мікрорайону с. Криве Озеро до Кривоозерського ДНЗ №5. Крім того, соціально-педагогічним патронатом охоплено ще 153 дитини, які не відвідують дитячі садки, що становить ще додатково 15,1%. Таким чином різними формами дошкільної освіти в районі охоплено 75% дітей віком від 1 до 6 років.
Всі діти п’ятирічного віку відвідують дитячі садки. Їх кількість становить 243. Проте не вирішено проблему підвезення дітей до Тридубського ДНЗ «Веселка»: в зв’язку з протяжністю села Тридуби у межах 7 кілометрів батькам важко приводити дітей до дитячого садка, особливо в холодну пору року.
Влада приділяє значну увагу забезпеченню належного функціонування діючої мережі загальноосвітніх навчальних закладів. Вона в районі стала і налічує 19 загальноосвітніх шкіл, серед яких І — ІІІ ступенів — 11; І — ІІ ступенів-5; І ступеня — 1; НВК — 2. У школах навчається 2620 учнів.
На початок 2011 — 2012 навчального року освітня мережа зазнала змін, а саме: проведено реорганізацію школи та дитячого садка в с. Леніне і створено навчально-виховний комплекс «Ленінська ЗОШ І — ІІ ступенів — дитячий садок». Це дало можливість зберегти загальноосвітню школу І — ІІ ступенів на території села (57 учнів) та охопити дошкільною освітою 26 дітей. Кривоозерською райдержадміністрацією виділено з місцевого бюджету на проведення реорганізації 150 тис. грн.
У зв’язку із зменшенням кількості учнів змінено кількість класів у Кривоозерській ЗОШ І — ІІІ ступенів № 1 та Кривоозерській ЗОШ І — ІІІ ступенів №2.
Вживаються заходи щодо створення належних умов для навчання учнів молодших класів, розширення мережі груп продовженого дня. Так, мережа груп продовженого дня збільшилась з 19 груп у 2010 — 2011 навчальному році до 21 груп у 2011 — 2012 навчальному році.
На жаль, продовжує зменшуватися середня наповнюваність класів шкіл району. Так, в 2010 — 2011 навчальному році цей показник складав 13,4 учня, в 2011 — 2012 навчальному році — 13,1 учня.
Райдержадміністрацією, відділом освіти виділено 34,6 тис. грн. на організацію індивідуального навчання 28 учнів, наповнюваність класів у яких менше 5.
Протягом року проводилась робота з метою розвитку ефективної, повноцінної, безперервної освіти в районі. І, як наслідок:
із 190 випускників, які одер-жали повну загальну середню освіту, 8 були нагороджені золотими медалями, продовжують навчання 141, із них ВНЗ — 117;
- дошкільний навчальний заклад №4 «Казка» нагороджено дипломом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за вагомий внесок у розвиток освіти і науки України та кришталевою відзнакою «Флагман освіти і науки України-2011» у вигляді сови. До речі, у конкурсі на кращу споруду, що був організований за ініціативою Кривоозерської райдержадміністрації, Кривоозерський ДНЗ №4 посів перше місце серед усіх наявних у районі закладів;
- колектив Тридубської ЗОШ І — ІІІ ступенів взяв участь у II Міжнародній виставці “Сучасні навчальні заклади-2011» та колектив Кривоозерської ЗОШ І — ІІІ ступенів № 1 — у Всеукраїнському експерименті з упровадження медіаосвіти.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Рефор м а системи освіти

  Документ
  20 % роботодавців указують на невідповідність кваліфікації працівників займаній посаді. Україна замикає першу сотню країн за використанням у навчальному процесі інформаційно-комунікаційних технологій;
 2. Американськафілософія освіти очима українських дослідників матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. Полтава 2005

  Документ
  АМЕРИКАНСЬКА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ ОЧИМА УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 грудня 2005 р. – Полтава: ПОІППО, 2005.
 3. Міністерство освіти І науки України (11)

  Документ
  „Формування професійної культури вчителя в контексті інтеграції україни в Європейський освітній простір”. Матеріали регіонального науково-практичного семінару за ред.
 4. Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на європейському просторі

  Документ
  Процес об’єднання Європи, його поширення на схід і на прибалтійські країни супроводжується формуванням спільного освітнього і наукового простору та розробкою єдиних критеріїв і стандартів у цій сфері в масштабах усього континенту.
 5. Оціальну політику І складає основу для внесення змін І доповнень до чинного законодавства України, управління І фінансування, структури та змісту системи освіти

  Закон
  Національна стратегія визначає основні напрями, пріоритети, завдання і механізми реалізації державної політики в галузі освіти, кадрову і соціальну політику і складає основу для внесення змін і доповнень до чинного законодавства України,

Другие похожие документы..