Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Курсовая'
естествознания З Эконометрика Эконометрика 1* З Безопасность жизнедеятельности Безопасность жизнедеятельности З Защита информации Защита информации З ...полностью>>
'Документ'
Природные запасы нефти на Земле неизбежно истощаются, соответственно растет цена авиационного топлива, на долю которого сейчас приходится до 50% эксп...полностью>>
'Документ'
Книги серии «Великие тайны», «Тайны древних цивилизации» и других жанров можно приобрести по адресу 129348, Москва, ул Красной сосны. 24 Акционерное ...полностью>>
'Документ'
11.Правосубъектность и виды международных межправительственных организаций. 1 .Понятие и классификация основных принципов международного права....полностью>>

Сумська обласна державна адміністрація (23)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Управління охорони здоров’я

Затверджую

Заступник голови обласної

державної адміністрації

_____________ Т.Д.Іщенко

“______” грудня 2011 року

П Л А Н

основних організаційних заходів управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації

на 2012 рік

Схвалений на засіданні колегії

управління охорони здоров’я

від ____________

Протокол № ______

м. Суми, 2011 рік

З М І С Т

№№

п/п

Р о з д і л

Сторінка

Вступ

3

1.

Питання для розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації

6

2.

Підготовка питань для винесення на розгляд обласної ради

6

3.

Перелік програм, над реалізацією яких працює обласна державна адміністрація

7

4.

Перелік актів органів законодавчої і виконавчої влади, за виконанням яких буде здійснюватися контроль

8

5.

Перелік розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, за виконанням яких буде здійснюватись контроль та інформування облдержадміністрації

13

6.

Контроль за здійсненням виконавчими органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади

17

7.

Заходи по покращанню професійної підготовки, підбору, розподілу та діяльності медичних кадрів.

18

8.

Заходи по удосконаленню лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню.

22

9.

Заходи по покращанню надання медичної допомоги жінкам і дітям.

25

10.

Заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення

та по зміцненню виконавської дисципліни.

28

11.

Заходи по забезпеченню санітарно-епідеміологічного благополуччя населення області

та пропаганді здорового способу життя.

30

12.

Заходи по удосконаленню економічної діяльності, відомчого фінансового контролю, бухгалтерського обліку і звітності.

34

13.

Заходи по покращанню роботи лікувально-профілактичних закладів області з питань надання медичної допомоги потерпілим в разі виникнення надзвичайних ситуацій (в екстремальних умовах).

40

14.

Організаційні заходи.

43

В С Т У П

Відповідно до Конституції України, основ законодавства про охорону здоров'я, основним напрямком діяльності медичної сфери визначено збереження здоров'я здорових людей.

В усі часи здоров'я людини залишається однією з найважливіших цінностей суспільства.

Забезпеченню якісної і доступної медичної допомоги приділяється увага у програмах діяльності Президента та Кабінету Міністрів України. Охорона здоров'я населення залишається пріоритетним напрямком державної політики.

Згідно з програмою економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», затвердженою Указом Президента України від 21 грудня 2010р. № 1154/2010, реформа медичного обслуговування є однією зі складових системних перетворень, що стосуються практично всіх найважливіших функцій і сфер держави.

Завдання, покладені в основу Програми, ґрунтуються на аналізі проблем галузі, врахуванні світового досвіду, наукових розробках.

Головною метою реформи медичної сфери є поліпшення здоров'я населення, забезпечення повного і справедливого доступу всіх членів суспільства до медичних послуг.

Для досягнення цього поставлено такі завдання:

 • підвищити якість та доступність медичних послуг;

 • створити здорові умови праці та стимули для здорового способу життя населення;

 • поліпшити ефективність державного фінансування;

 • активно приймати участь в підготовчій роботі щодо реформування медичної галузі.

На охорону здоров'я області на 2011 рік затверджено 847,8 млн.грн. (2010 – 849,7 млн.грн.), профінансовано за 9 місяців 2011 року 606,3 млн.грн. (2010 – 584,7 млн.грн.) або 96,8% від плану (2010 – 94%).

В розрахунку на одного мешканця разом з позабюджетними коштами фінансування склало 531,2 грн. (2010 – 507,6 грн.).

Збільшились видатки на:

- пільгові рецепти – 5,5 млн.грн. або 95% від плану періоду (2010р. – 4,2 тис.грн. – 95,5%);

- зубне протезування – 1,8 млн.грн., 94% від плану (2010 – 1,7 млн.грн.,92%).

З державного бюджету для завершення будівництва обласного психоневрологічного диспансеру виділено 29 млн.грн., Охтирської ЦРЛ 17 млн.грн., з обласного бюджету для корегування проектно-кошторисної документації вищезазначених об’єктів – 1 млн. 102 тис.грн.

За рахунок субвенції з державного бюджету на добудову пологового будинку та дитячої поліклініки місту Конотоп виділено 15 млн.гривень.

На підставі рішень органів місцевої влади та самоврядування відбулися деякі зміни в мережі:

 • реорганізовано Мазівську СДЛ Путивльського району в СЛА та Буймеровську СДЛ Тростянецького в АЗПСМ;

 • в 5 районах області закрито 11 ФП з малою кількістю обслуговуючого населення (від 5 до 66 осіб) та тривалою відсутністю (до 10 років) медичного працівника. Населення прикріплено до найближчих медичних закладів за територіальним принципом;

 • стали підрозділами ЦРЛ: (5 СЛА (в т.ч. 2 АЗПСМ), 1 ФАП та 35 ФП Путивльського району, 6 СЛА (в т.ч. 5 АЗПСМ), 12 ФАП та 11 ФП Л.Долинського, 1 АЗПСМ та 1 ФП Конотопського районів).

Продовжується реформування закладів первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної медицини. В області функціонують 97 сімейних амбулаторій, 14 відділень сімейної медицини та 308 дільниць. Протягом 2011 року відкрито 6 дільниць сімейного лікаря та пункт швидкої медичної допомоги в с. Сат Л.Долинського району.

В результаті проведених заходів відбулося покращення деяких показників діяльності:

Знижено:

 • малюкову смертність на 14% (до 8,3 проти 9,8 на 1000 народжених живими);

 • питому вагу занедбаних випадків раку – до 10,7% (9 міс.2010р. – 10,8%), в т.ч. раку легень до 21,3% проти 22,9% та раку молочної залози до 6,3% проти 7,2%.

Активізовано профілактичну роботу: підвищилась питома вага жіночого населення, охопленого профоглядами – до 63,4% (9 міс.2010р. – 62,1%) та питома вага онкохворих, виявлених при профоглядах – до 31,6% (9 міс.2010р. – 29,1%).

Залишається:

 • складною демографічна ситуація;

 • актуальною епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції/СНІДу;

 • незадовільним забезпечення в закладах охорони здоров'я, особливо в сільській місцевості;

Виходячи з вищезазначеного, особливими завданнями сфери охорони здоров'я області в 2012р. є:

 • взаємодія з органами місцевої влади по покращенню фінансування медичної галузі;

 • створення центрів первинної медико-санітарної допомоги;

 • оптимізація ліжкового фонду шляхом перепрофілювання в ліжка денних стаціонарів, відновлювального лікування та хоспісні;

 • реорганізація перинатальної допомоги;

 • реорганізація первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики – сімейної медицини;

 • покращення соціально-побутових умов медичних працівників, особливо в сільській місцевості, та оснащення робочих місць згідно табелю;

 • зміцнення ресурсного потенціалу, удосконалення матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів, та закладів сільської мережі;

 • посилення профілактичної спрямованості медичного обслуговування, підвищення якості профілактичних оглядів та диспансеризації населення.

П Л А Н

основних організаційних заходів управління охорони здоров’я

Сумської обласної державної адміністрації на 2012 рік

Заходи

Термін

виконання

Відповідальний за виконання

Контроль за виконанням

Відмітки

про вико-нання

1

2

3

4

5

6

І.Питання для розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації:

1.

Про стан соціального захисту медичних працівників в рамках реалізації програм Президента «Україна для людей» та економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

Вересень

Задорожний О.І.

Горох В.В.

Лушпа А.П.

Павлюк П.О.

ІІ. Підготовка питань для винесення на розгляд обласної ради:

1.

На засідання постійної комісії обласної ради з питань охорони здоров’я, материнства, дитинства, прав жінок та соціального захисту населення:

1.Про підсумки виконання рішення обласної ради від 08.06.2007 «Про обласну програму протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках.

Березень

Бондаренко Л.А.

Бутенко В.М.

2.Про хід виконання рішення сесії обласної ради від 15.10.10 «Про обласну програму забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2010-2013 роки».

Травень

Бутенко В.М.

Коваль С.М.

3.Про завершення довгобудов закладів охорони здоров'я області.

Червень

Левченко Р.Г.

Павлюк П.О.

ІІІ. Перелік програм, над реалізацією яких працює управління охорони здоров’я

1.

Заходи з реалізації державної цільової програми розвитку українського села до 2015 року.

(постанова КМУ від 19.09.07 №1158, наказ МОЗ України від 30.11.07 №761)

Протягом року

Сенько Т.В.

Савенко І.І.

2.

Загальнодержавна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках

(рішення сесії обласної ради від 08.06.2007)

Протягом року

Бондаренко Л.А.

Бутенко В.М.

3.

Міжгалузева комплексна програма

Здоров’я нації” на 2002-2011 роки.

(розпорядження від 20.03.02р. №93)

Протягом року

Хомета Г.А.

Лисенко Н.А.

4.

Державна програма “Репродуктивне здоров’я нації” на період до 2015 року,

(постанова КМУ від 27 грудня 2006 року №1849)

Протягом року

Гіленко Ж.О.

Краснокутська В.В.

5.

Обласна програма “Антигепатит” на 2007-2011 роки.

(рішення 17 сесії Сумської обласної ради п’ятого скликання від 21.09.07)

Протягом року

Троцька І.О.

Бутенко В.М.

6.

Програма “Цукровий діабет ” на 2010-2013 роки (рішення сесії Сумської обласної ради від 15.10.10)

Протягом року

Подорога О.І.

Савенко І.І.

7.

Регіональна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2012 року

(рішення сесії обласної ради від 25.02.11)

Протягом року

Конанихін В.І.

Кобилецький М.М.

8.

Обласна програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2010-2013 роки.

(рішення сесії Сумської обласної ради

від 15.10.10)

Протягом року

Бутенко В.М.

Коваль С.М.

9.

Національний проект «Нове життя» - нова якість в охороні материнства та дитинства.

(розпорядження голови облдержадміні-страції від 29.04.11 №310 «Про організа-цію роботи з підготовки та реалізації Національних проектів в області»)

Протягом року

Коваль С.М.

ІV. Організувати виконання та забезпечити контроль за реалізацією актів і доручень Президента України, постанов КМУ та органів законодавчої і виконавчої влади:

1

Доручення Кабінету Міністрів України від 18.01.06 №36197/120/1-05 “Про заходи щодо поліпшення медичної допомоги колишнім політичним в’язням і репресованим”.

Щоквар-

тально до 5 числа наступного за звітним місяця

Хомета Г.А.

Азарова О.П.

Лисенко Н.А.

2

Указ Президента України від 12 грудня 2007 року №1208/2007 “Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні”.

Щоквар-

тально до 5 числа наступного за звітним місяця

Коваль С.М.

Бутенко В.М.

Кривцун С.М.

3

Доручення Президента України від 16 травня 2003 року №1-1/544 “Про поліпшення медичного обслуговування ветеранів війни, вдосконалення роботи госпіталів для ветеранів війни”.

Щоквар-

тально до 5 числа наступного за звітним місяця

Хомета Г.А.

Пилипенко В.Г.

Лисенко Н.А.

4

Доручення Прем’єр-міністра України від 4 серпня 2005р. №39859/1/1-05 до доручення Президента України від 26 липня 2005 року №1-1/764.

Щоквар-

тально до 5 числа наступного за звітним місяця

Хомета Г.А.

Крупко О.В.,

Бондаренко Л.А.,

Бутенко В.М.

Лисенко Н.А.

5

Постанова Кабінету Міністрів від 28 грудня 2000р. №1907 “Про моніторинг стану здоров’я населення, діяльності та ресурсного забезпечення закладів охорони здоров’я”.

Щоквар-

тально до 5 числа наступного за звітним місяця

Вакуленко О.М.

Лисенко Н.А.

6

Доручення Президента України від 5 липня 2003р. №1-1/809 “Щодо запобігання поширенню в Україні небезпечних та особливо небезпечних інфекційних захворювань”.

Щоквар-

тально до 5 числа наступного за звітним місяця

Коваль С.М.

Троцька І.О.

Лисенко Н.А.

7

Доручення Президента України від 29 листопада 2005р. №1-1/1326 “Щодо забезпечення ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД лікарськими засобами”.

Щоквар-

тально до 5 числа наступного за звітним місяця

Коваль С.М.

Бутенко В.М.

Кривцун С.І.

8

Доручення Президента України від 19 липня 2006р. №1-1/706 “Щодо належного забезпечення лікувально-профілактичної допомоги дітям”.

Щоквар-

тально до 5 числа наступного за звітним місяця

Лушпа А.П.

Кривцун С.І.

9

Указ Президента України від 6 грудня 2005 року №1694/2005 “Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров’я населення”.

Щоквар-

тально до 5 числа наступного за звітним місяця

Хомета Г.А.

Горох В.В.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

10

Доручення Президента України від 11 квітня 2005р. №1-1/218 “Щодо подальшого реформування кримінально-виконавчої системи, забезпечення конституційних прав і свобод громадян, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, та створення належних умов їх тримання”.

Щоквар-

тально до 5 числа наступного за звітним місяця

Коваль С.М.

Бондаренко Л.А.

Лисенко Н.А.

11

Постанова Кабінету Міністрів від 15 лютого 2006р. №143 “Про затвердження Порядку проведення обов’язкового профілактичного огляду певних категорій населення на виявлення туберкульозу”.

Лютий

Бутенко В.М.

Бондаренко Л.А.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.М.

12

Постанова Кабінету Міністрів від 10 січня 2002р. №14 “Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми “Здоров’я нації” на 2002-2011 роки”.

Лютий

Хомета Г.А.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

13

Розпорядження Кабінету Міністрів від 26 травня 2004р. №332-р “Про затвердження Концепції поліпшення продовольчого забезпечення та якості харчування населення”.

Лютий

Калашник Т.М.

Савенко І.І.

14

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008р. №1513р “Про затвердження плану невідкладних заходів щодо розв’язання проблем соціального захисту інвалідів та забезпечення захисту їх прав”.

Щоквар-

тально до 5 числа наступного за звітним місяця

Пилипенко В.Г.

Хомета Г.А.

15

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011р. № 1039-р «Про затвердження плану заходів щодо розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні».

Щороку до 10.03.

П.8

Лушпа А.П.

Гапієнко О.І.

16

Доручення Віце-Прем’єр-Міністра Кабінету Міністрів України від 21.02.08 №10344/1/1-08 до листа МВС від 15.02.08 №2487/Мд “Про вжиття заходів для покращення умов та ефективності діяльності експертів бюро судово-медичних експертиз Міністерства охорони здоров’я України”.

Щоквар-

тально до 5 числа наступного за звітним місяця

Генсицький Б.І.

Коваль С.М.

17

Доручення Кабінету Міністрів України від 15.04.11 № 18709/1/1-11 «Щодо результату перегляду календаря профілактичних щеплень, стан вакцинопрофілактики населення.

Щоквар-

тально до 5 числа наступного за звітним місяця

Гапієнко О.І.

Савенко І.І.

Хомета Г.А.

18

Указ Президента України від 17 січня 2005 року №42/2005 “Про Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози”.

Жовтень

Конанихін В.І.

Лисенко Н.А.

19

Доручення Президента України від 15.05.10 №1-1/940 та Адміністрації Президента України від 28.06.10 №9-12/1604 щодо соціально-економічного розвитку в регіоні.

Щомісяця

Хомета Г.А.

Вакуленко О.М.

Лисенко Н.А.

20

Доручення Віце-Премєр Міністра України №75894/1/1-09 від 20.01.10 до Закону України від 23 грудня 2009р. №1794-УІ «Про затвердження Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року».

Січень

Конанихін В.І.

Кобилецький М.М.

21

Постанова Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999р. №339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади».

Щопівріччя

Задорожний О.І.

Павлюк П.О.

22

Протокол наради Прем’єр-Міністра України від 16.06.10 «Про забезпечення доступності для населення якісних лікарських засобів, медичних виробів і медичного обладнання»

Щоквар-

тально

Савенко І.І.

Хомета Г.А.

V. Перелік розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, за виконанням яких буде здійснюватись контроль та інформування облдержадміністрації:

1

Розпорядження голови облдержадміністрації від 16.09.04 №360 “Про затвердження заходів щодо поліпшення продовольчого забезпечення та якості харчування населення області”.

Січень

Калашник Т.М.

Савенко І.І.

Лисенко Н.А.

2

Розпорядження голови облдержадміністрації від 20.08.07 №514 “Затвердження заходів щодо реалізації стратегії демографічного розвитку на період до 2015 року”.

Січень

Марченко Н.М.

Бутенко В.М.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

3

Розпорядження голови облдержадміністрації від 15.10.08 №713 “Про стан виконання Указу Президента України від 18 грудня 2007 року №1228 “Про додаткові невідкладні заходи щодо створення сприятливих умов для життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями”.

Щоквар-

тально до 5 числа наступного за звітним місяця

П’янтківська В.М.

Лисенко Н.А.

4

Розпорядження голови облдержадміністрації від 10.05.11 №334 «Про заходи щодо створення умов для доступу до публічної інформації».

Щоквар-

тально до 5 числа наступного за звітним місяця

Задорожний О.І.

Павлюк П.О.

5

Розпорядження голови облдержадміністрації від 20.09.11 № 627 «Про запровадження проведення щоквартальної оцінки результатів діяльності районних держадміністрацій».

Щоквар-

тально до 5 числа наступного за звітним місяця

Вакуленко О.М.

Хомета Г.А.

6

Розпорядження голови облдержадміністрації від 30.05.11 № 373 «Про затвердження плану заходів щодо виконання концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширення наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 р.р.»

Щороку до 5.01

Крупко О.В.

Хомета Г.А.

7

Розпорядження голови облдержадміністрації від 14.10.11 № 675 «Про координаційну раду з питань взаємодії з громадськими організаціями учасників бойових дій на території інших держав».

Щоквартально до 10 числа

Пилипенко В.Г.

Хомета Г.А.

8

Розпорядження голови облдержадмініст-рації від 07.05.09 №248 “Про виконання обласної програми протидії захворюван-ню на туберкульоз у 2007-2011 р.р.””.

Січень

Коваль С.М.

Бондаренко Л.А.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

9

Розпорядження голови облдержадміністрації від 27.05.09 №291 “Про внесення змін до Програми діагностики, лікування та профілактики вірусних гепатитів в області “Антигепатит” на 2007-2011 рр.”.

Січень

Коваль С.М.

Сніцарь А.О.

Лисенко Н.А.

10

Розпорядження голови облдержадмі-ністрації від 02.06.09 №302 “Про заходи щодо виконання загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки в області”.

Січень

Коваль С.М.

Бутенко В.М.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

11

Розпорядження голови облдержадмініст-рації від 03.09.08 №622 “Про заходи щодо поліпшення роботи із запобігання ліку-вання онкологічних хвороб в області”.

Січень

Кобилецький М.М.

Савенко І.І.

Конанихін В.І.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

12

Розпорядження голови облдержадміністрації від 04.09.08 №615 “Про організацію виконання обласної комплексної програми профілактики правопорушень на 2008-2011 р.р.”.

Січень

Задорожний О.І.

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

13

Розпорядження голови облдержадміністрації від 23.11.07 №765 “Про стан виконання в області основ соціальної політики щодо осіб з обмеженими фізичними можливостями”.

Січень

Хомета Г.А.

П’янтківська В.М.

Лисенко Н.А.

14

Розпорядження голови облдержадміністрації від 25.12.07 №860 “Про обласну програму безбар’єрності”.

Щоквар-

тально до 5 числа наступного за звітним місяця

Левченко Р.Г.

Лисенко Н.А.

15

Розпорядження голови облдержадмініст-рації від 28.01.10 №37 “Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2009 році та стан виконання вимог Указу Президента України від 7 лютого 2008 року №109/2008”.

Січень

Приходько Л.В.

Павлюк П.О.

16

Розпорядження голови облдержадміністрації від 01.12.2006 №630 «Про удосконалення контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади».

Щопівріччя

Задорожний О.І.

Павлюк П.О.

17

Розпорядження голови облдержадмініст-рації від 15.01.10 №11 “Про організацію виконання в області Державної цільової соціальної програми зменшення шкідливого впливу тютюну на здоров'я населення на період до 2012р.”.

Лютий

Крупко В.О.

Хомета Г.А.

18

Протокольні доручення голови та заступника голови облдержадміністрації за результатами нарад та робочих поїздок в райони області.

Протягом року

Нікуєнко С.О.

Лисенко Н.А.

19

Доручення голови облдержадміністрації від 16.12.2011 № 23 «Про додаткові заходи щодо впровадження реформ у Сумській області»

Протягом року

Хомета Г.А.

Лисенко Н.А.

VІ. Контроль за здійсненням виконавчими органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади (Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»)

1

Перевірка виконавчих органів Шосткинської міської ради щодо здійснення делегованих повноважень у сфері охорони здоров'я.

Квітень

Задорожний О.І.,

Заяц Л.А.,

Кожушко Т.І.,

Левченко Р.Г.,

Кобилецький М.М.,

Краснокутська В.В.

Гапієнко О.І.,

Бутенко В.М.,

Савченко В.В.,

Савенко І.І.,

Горох Л.П.,

Пилипенко В.Г.

Лушпа А.П.

Павлюк П.О.

2

Перевірка виконавчих органів Конотопської міської ради щодо здійснення делегованих повноважень у сфері охорони здоров'я.

Жовтень

Задорожний О.І.,

Заяц Л.А.,

Кожушко Т.І.,

Левченко Р.Г.,

Кобилецький М.М.,

Краснокутська В.В.

Гапієнко О.І.,

Бутенко В.М.,

Савченко В.В.,

Савенко І.І.,

Горох Л.П.,

Лушпа А.П.

Павлюк П.О.

VІІ. Заходи по покращанню професійної підготовки, підбору, розподілу

та діяльності медичних кадрів

1.1

Забезпечити безумовне виконання Законів України ”Про державну службу” та ”Про засади запобігання і протидії корупціії”, указів та розпоряджень Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства охорони здоров’я України, розпоряджень голови обласної державної адміністрації з питань роботи з кадрами.

Протягом року

Задорожний О.І.

Павлюк П.О.

1.2

Провести аналіз виконання заходів по протидії корупції за 2011 рік та заслухати звіт на апаратній нараді начальника управління.

Лютий 2012р.

Задорожний О.І.

Павлюк П.О.

1.3

Заміщення вакантних посад державних службовців управління охорони здоров’я проводити на конкурсній основі з дотриманням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.02 № 169 ”Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців ”.

Протягом року

Задорожний О.І.

Павлюк П.О.

1.4

На виконання вимог ст.13 Закону України ”Про державну службу” забезпечити своєчасне подання державними службовцями управління охорони здоров’я декларацій про доходи за 2010 рік. Узагальнену інформацію подати в відділ кадрової роботи апарату обласної державної адміністрації.

до 15.04.2012 р.

Задорожний О.І.

Павлюк П.О.

1.5

З урахуванням вимог ”Загального порядку проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань”, затвердженого наказом Головдержслужби України від 31.10.03р. № 122 провести в управлінні охорони здоров’я щорічну оцінку роботи державних службовців у 2011р. та інформувати відділ кадрової роботи апарату облдержадміністрації про результати щорічної оцінки.

Лютий 2012р.

Задорожний О.І.

Приходько Л.В.

1.6

Сформувати резерв на 2013 р. на посади начальника управління, заступників начальника управління, державних службовців апарату управління та керівників обласних закладів охорони здоров’я.

Грудень 2012р.

Задорожний О.І.

Павлюк П.О.

1.7

З метою підвищення дієвості кадрового резерву залучати осіб, занесених в резерв, до виконання окремих доручень управління охорони здоров’я, виконання обов’язків на період відпусток, відряджень основних працівників та інше. Практикувати стажування в управлінні охорони здоров’я з відривом від основного місця роботи.

Протягом року

Задорожний О.І.

Павлюк П.О.

1.8

Забезпечити навчання в обласній школі організаторів охорони здоров’я осіб, які зараховані до кадрового резерву на керівні посади .

Протягом року

Задорожний О.І.

Павлюк П.О.

1.9

Продовжити роботу щодо подальшого вдосконалення функціонування комп’ютерної системи обліку державних службовців ”Картка” та обліку медичних працівників ”Медичні кадри”.

Протягом року

Задорожний О.І.

Павлюк П.О.

1.10

Проаналізувати стан підвищення кваліфікації та атестації лікарів за 2011 рік та підготувати наказ по управлінню охорони здоров’я.

Березень 2012р.

Федорняк Н.Б.

Кобилецький М.М.,

Краснокутська В.В.

Гапієнко О.І.,

Бутенко В.М.,

Савченко В.В.,

Савенко І.І.

Павлюк П.О.

1.11

Провести аналіз роботи щодо атестації на кваліфікаційну категорію молодших медичних спеціалістів ЛПЗ області. Про результати заслухати на обласній медсестринській конференції.

І кв.2012р.

Приходько Л.В.

Павлюк П.О.

1.12

Продовжити роботу по атестації на кваліфікаційну категорію молодших медичних спеціалістів з наданням організаційно-методичної та практичної допомоги при підготовці проведення засідань атестаційних комісій ЛПЗ області.

Протягом року

Приходько Л.В.

Павлюк П.О.

1.13

Керуючись наказом МОЗ України № 367 від 25.12.1997 р. ”Про затвердження порядку працевлаштування випускників вищих медичних закладів освіти, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням”, продовжити роботу по укомплектуванню вакантних посад лікарів та середнього медичного персоналу первинної ланки медичної допомоги. Постійно підтримувати зв’язок з райдержадміністраціями та радами всіх рівнів з метою вирішення питань закріплення молодих фахівців для роботи в сільській місцевості.

Протягом року

Задорожний О.І.

Павлюк П.О.

1.14

З метою укомплектування медичними спеціалістами закладів первинної ланки активізувати профорієнтаційну роботу для вступу молоді до вищих медичних навчальних закладів.

І-ІІ кв.2012р.

Задорожний О.І.

Приходько Л.В.

Павлюк П.О.

1.15

Провести аналіз роботи із зверненнями громадян в управлінні охорони здоров’я та заслухати на колегії управління за підсумками роботи за 2011рік.

І кв.2012р.

Приходько Л.В.

Павлюк П.О.

1.16

Проводити роботу по добору кандидатур для нагородження державними нагородами, Почесною Грамотою МОЗ України, відзнаками голови обласної державної адміністрації та обласної ради з урахуванням їх конкретних заслуг.

Протягом року

Задорожний О.І.

Павлюк П.О.

VІІІ. Заходи по удосконаленню лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню

1.

Проводити експертні оцінки якості диспансерного нагляду жителям області з подальшим розглядом матеріалів на нарадах при головних лікарях.

Протягом року

Азарова О.П.

Савенко І.І

Лисенко Н.А.

2.

Контролювати проведення оптимізації ліжкового фонду на І, ІІ та ІІІ рівнях надання медичної допомоги відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28.06.1997 року № 640 «Про затвердження нормативів потреб у стаціонарній медичній допомозі в розрахунку на 10 тис.населення».

Протягом року

Самойленко О.Г.

Хомета Г.А.

Лисенко Н.А.

3.

Забезпечити контроль за виконанням вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України від 24.02.2010 № 163 «Про управління якістю медичної допомоги» та відповідного наказу управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації від 09.09.2010 № 771 «Про управління якістю медичної допомоги в області» при перевірці надання стаціонарної допомоги в лікувально-профілактичних закладах області.

Щомісячно

Самойленко О.Г.

Хомета Г.А.

Лисенко Н.А.

4.

Проаналізувати доступність і якість надання висококваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги населенню області, особливо сільському, на ІІІ рівні надання медичної допомоги.

Січень

Самойленко О.Г.

Хомета Г.А.

Лисенко Н.А.

5.

Під час виїздів в райони області перевіряти рівень надання медичної допомоги хворим диспансерної групи шляхом експертної оцінки меддокументації (ефективність профоглядів, своєчасність вияву та взяття на “Д” облік, повнота і якість обстеження і лікування, періодичність нагляду) згідно стандартів якості та протоколів надання медичної допомоги. Недоліки обговорювати з керівниками лікувально-профілактичних закладів та мережею.

Протягом року

Хомета Г.А.

Савенко І.І.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

6.

Проводити аналіз якості лікування на пролонгованому листку непрацездатності, як одному з видів профілактики первинного виходу на інвалідність працездатного населення. Інформацію надавати першому заступнику начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Щоквартально

П'янтківська В.М.

Хомета Г.А.

Лисенко Н.А.

7.

Систематично аналізувати невиробничий травматизм дорослого та дитячого населення області. Матеріали розглядати на засіданнях комісій по профілактиці травматизму.

Протягом року

Кобилецький М.М.

Яковенчук М.Т.

Біденко О.Г.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

8.

Вивчити стан стоматологічної патології населення області та якість надання лікувально-профілактичної допомоги стоматологічною службою області. Матеріали аналізу обговорити на підсумковій колегії управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Січень

Савченко В.В.

Лисенко Н.А.

9.

Забезпечити надання висококвалі-фікованої лікувально-діагностичної, консультативної, медико-соціальної, реабілітаційної допомоги хворим з серцево-судинною патологією.

Протягом року

Марцовенко І.М.

Савенко І.І.

Лисенко Н.А.

10.

Проводити постійний контроль за реалізацією в лікувально-профілактичних закладах вимог державних документів щодо підготовки відзначення 67-ї річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років.

Протягом року

Пилипенко В.Г.

Хомета Г.А.

Лисенко Н.А.

11.

Забезпечити контроль за якістю обстеження та оздоровлення призовної молоді в міжпризовний та призовний період в лікувальних закладах області та провести експертну оцінку роботи обласної призовної комісії. Матеріали надати в лікувально-профілактичний відділ управління охорони здоров’я.

Постійно

Нікуєнко С.О.

Савенко І.І.

Кобилецький М.М.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

12.

Здійснювати систематичний контроль за виконанням Закону України “Про загальний військовий обов’язок і військову службу” шляхом експертизи справ призовників, аналізу медичної документації осіб, направлених в обласні заклади на дообстеження та лікування, аналітичних довідок старших лікарів призовних комісій військкоматів Інформацію надавати заступникам начальника управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Протягом року

Нікуєнко С.О.

Савенко І.І.

Азарова О.П.

Кобилецький М.М.

Гапієнко О.І.

Бражник А.М.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

ІХ. Заходи по покращанню надання медичної допомоги жінкам і дітям

1.

Продовжити роботу над організацією в області “Лікарень доброзичливих до дитини”:

 • Охтирська ЦРЛ;

 • Лебединська ЦРЛ;

 • Білопільська ЦРЛ

та “Клінік дружніх до молоді”

Протягом року

Кравець В.П.,

Лушпа А.П.

Краснокутська В.В.

Гапієнко О.І.

2.

Під час виїздів в райони контролювати якість обстеження та лікування юнаків допризовного віку згідно затверджених протоколів. Виявлені недоліки обговорювати з головними лікарями лікувально-профілактичних закладів на місцях та надавати відповідальному лікарю.

Протягом року

Лушпа А.П.

Гапієнко О.І.

3.

Контролювати питання своєчасності оформлення соціальної допомоги по інва-лідності дітям віком до 18 років. Виявлені недоліки направляти головним лікарям лікувально-профілактичних закладів області у вигляді інформаційних листів.

Щоквартально

Лушпа А.П.

Гапієнко О.І.

4.

Контролювати питання проведення літньої оздоровчої кампанії шляхом щомісячних виїздів медичних працівників в оздоровчі заклади.

Червень, липень, серпень

Лушпа А.П.

Гапієнко О.І.

Спічакова Н.М.

5.

Під час виїздів в райони проводити експертні оцінки виконання:

-протоколів обстеження та лікування дітей в умовах амбулаторно-поліклінічних закладів;

-обов’язкових профілактичних оглядів дитячого населення;

-планів профілактичних щеплень.

Протягом року

Лушпа А.П.

Гапієнко О.І.

Спічакова Н.М.

6.

Перевірити:

- організацію профілактичної роботи та надання медичної допомоги дітям в орга-нізованих колективах (дитячі дошкільні заклади, школи) Білопільського району;

- повноту і якість надання медичної допомоги дітям – вихованцям інтернат них закладів області.

Вересень

Протягом року

Гапієнко О.І.

Спічакова Н.М.

Лушпа А.П.

Гапієнко О.І.

Спічакова Н.М.

Лушпа А.П.

Кривцун С.І.

Кривцун С.І.

7.

Проаналізувати виконання наказів Міністерства охорони здоров'я України від 16.07.2011 № 417 «Про організацію надання амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги», від 26.12.03р. № 620 «Про удосконалення стаціонарної акушерсько-гінекологічної допомоги», № 582, № 676, № 782; № 584, № 42, № 1177 від 2004-2011 р.р. «Клінічні протоколи акушерсько-гінекологічної допомоги», № 641/84 «Про удосконалення медико-генетичної допомоги, № 234 від 10.05.2007р. «Про організацію профілактики внутрішньо-лікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах», № 450 від 25.06.09р. «Про проведення моніторингу випадків смерті жінок під час вагітності, пологів і у післяпологовому періоді», якість надання акушерсько-гінекологічної допомоги населенню області під час ургентних та планових виїздів в райони області. Матеріали обговорити на обласній нараді акушерів-гінекологів.

Протягом року

Краснокутська В.В.

Кравець В.П.

Кривцун С.І.

8.

Проаналізувати виконання Національного проекту «Нове життя – нова якість в охороні материнства та дитинства».

Протягом року

Краснокутська В.В.

Кравець В.П.

Кривцун С.І.

Х. Заходи щодо забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звернення

та по зміцненню виконавської дисципліни

1.

Забезпечити реалізацію в області Указу Президента України від 07.02.2008р. №109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», відповідних розпоряджень голови облдержадміністрації від 25.12.2008 №879, від 04.02.2009 №56, від 28.01.10 №37 «Про підсумки роботи із зверненнями громадян у 2009р. та стан виконання Указу Президента України від 07.02.08р. №109/2008р. та доручення голови ОДА від 24.07.09 №11.

Хід виконання заслухати на колегіях управління за підсумками 2011р. та І півріччя 2012р.

Протягом року

Приходько Л.В.

Сухоставець Ф.І.

Павлюк П.О.

2.

Забезпечити виїзний прийом громадян керівництвом управління охорони здоров'я.

Згідно графіку управління

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

Павлюк П.О.

3.

Забезпечити періодичні звітування на апаратних нарадах управління охорони здоров’я облдержадміністрації керівників лікувально-профілактичних закладів області: управління охорони здоров'я Сумської міської ради, обласних клінічної лікарні, дитячої клінічної лікарні, центру екстреної медичної допомоги, госпіталю для інвалідів Великої Вітчизняної війни, бюро судово-медичної експертизи.

Щомісяця

Братушка О.В.

Горох В.В.

Кравець В.П.

Мудренко І.Г.

Лушпа А.П.

Нестеренко Є.А.

Пилипенко В.Г.

Генсицький Б.І.

Павлюк П.О.

4.

Провести перевірку лікувально-профілактичних закладів області щодо роботи із зверненнями громадян та організації особистого прийому громадян керівництвом закладів: обласних клінічної лікарні, дитячої клінічної лікарні, онкологічного диспансеру, кардіодиспансеру, Шосткинського, Конотопського районів.

Протягом року

Приходько Л.В.

Сухоставець Ф.І.

Павлюк П.О.

5.

Забезпечити розгляд звернень громадян, що надійшли до органів влади різних рівнів, за дорученням начальника управління.

Протягом року

Головні спеціалісти, начальники відділів відповідно до компетенції

Приходько Л.В.

6.

Забезпечити виконання розпорядження голови облдержадміністрації № 896 від 30.12.2010 “Про заходи щодо посилення виконавської дисципліни” та відповідного наказу управління від 13.01.11 №35 «Про заходи щодо посилення виконавської дисципліни».

Заслухати на колегіях управління охорони здоров’я облдержадміністрації за підсумками 2011 року та І півріччя 2012р.

Лютий, липень

Задорожний О.І.

Мальченко О.І.

Павлюк П.О.

ХІ. Заходи по забезпеченню санітарно-епідеміологічного благополуччя населення області

та пропаганді здорового способу життя

1.

Здійснювати експертну оцінку стану і якості надання медичної допомоги інфекційним хворим з розглядом результатів на медичній раді по контролю і управлінню якістю медичної допомоги (наказ Міністерства охорони здоров'я України від 24.04.2009 № 227 «Про удосконалення організаційного забезпечення управління та контролю якості надання медичної допомоги»).

Щомісячно

Троцька І.О.

Бутенко В.М.

2.

Провести експертну оцінку якості надання стаціонарної допомоги інфекційним хворим за моделями кінцевих результатів та впровадження протоколів в інфекційних стаціонарах центральних районних лікарень.

Протягом року

Троцька І.О.

Бутенко В.М.

3.

Провести аналіз захворюваності населення області на грип і ГРЗ та результати імунопрофілактики грипу за підсумками епідемічного сезону 2011/2012 років.

По закінченні епідсезону

Троцька І.О.,

Бутенко В.М.

Хомета Г.А.

4.

Забезпечити проведення вакцинації проти грипу осіб, які відносяться до групи ризику, зокрема медичних працівників.

Жовтень

Троцька І.О.

Бутенко В.М.

5.

Аналізувати основні показники діяльності інфекційних стаціонарів області, якості та повноти надання медичної допомоги хворим з відображенням:

 • несвоєчасної госпіталізації;

 • додобової летальності;

 • випадків повторної госпіталізації, лікування з терміном до 1 доби та понад 30 діб;

 • розходження діагнозів між амбулаторією та стаціонаром;

 • стану етоологічної розшифровки вірусних гепатитів, кишкових інфекцій, інших захворювань.

Виявлені недоліки розглядати на нарадах в управлінні охорони здоров'я облдержадміністрації.

Щоквартально

Троцька І.О.

Бутенко В.М.

6.

Аналізувати якість роботи щодо обстеження на ВІЛ не менше 5% населення області, передачі ВІЛ від матері до дитини. Результати аналізу надати в управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Щоквартально

Бутенко В.М.

Коваль С.М.

7.

Забезпечити співпрацю з державними громадськими та неурядовими організаціями з питань профілактики ВІЛ/СНІДу.

Протягом року

Бутенко В.М.

Коваль С.М.

8.

Проаналізувати стан профілактики та раннього виявлення туберкульозу, якість проведення диспансеризації контингентів фтизіатричної служби. Матеріали надати в управління охорони здоров'я облдержадміністрації.

Січень

Бондаренко Л.А.

Бутенко В.М.

9.

За підсумками перевірки обговорювати на обласних селекторних нарадах стан охоплення туберкулінодіагностикою дітей в районах, дообстеження підлягаючих, проведення оздоровчих заходів серед дітей групи ризику, наявність туберкуліну в лікувально-профілактичних закладах.

Щоквартально

Лаба О.Б.

Бутенко В.М.

Гапієнко О.І.

10.

Перевіряти якість диспансерного нагляду за дітьми з тубконтакту та проведення хіміопрофілактики дітям з групи ризику по захворюванню на туберкульоз згідно наказу від 09.06.2006 року № 385 «Про затвердження Інструкції про надання медико-санітарної допомоги хворим на туберкульоз» в м. Суми, Білопільському і Сумському районах.

Травень-серпень

Лаба О.Б.

Бутенко В.М.

Гапієнко О.І.

11.

Аналізувати стан епідемічної ситуації з ВІЛ/СНІДу та якість надання медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД в області. Результати аналізу надавати головним лікарям лікувально-профілактичних закладів та висвітлювати в засобах масової інформації.

Щоквар-

тально

Бутенко В.М.

Коваль С.М.

12.

Разом з обласною санепідстанцією аналізувати захворюваність на сказ, лептоспіроз, опісторхоз та якість надання медичної допомоги при виявленні захворювань. За підсумками направити інформаційні листи головним лікарям лікувально-профілактичних закладів та міськрайсанепідстанцій.

Протягом року

Нагорний О.І.

Шолохова С.Є.

Бутенко В.М.

13.

Забезпечити надання методичної допомоги центру соціальних служб для молоді, управлінню у справах сім’ї та молоді по організації пропаганди основ здорового способу життя.

Протягом року

Марченко Н.М.

Лисенко Н.А.

14.

Прийняти участь у проведенні та висвітленні у засобах масової інформації санітарно-освітніх заходів до міжнародних дат:

 • Всесвітнього дня здоров’я;

 • Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом;

 • Всесвітнього дня без тютюну;

 • Міжнародного Дня захисту дітей;

 • Дня медичного працівника

 • Всесвітнього дня боротьби із зловживанням наркотиками;

 • Всесвітнього дня боротьби з раком молочної залози

 • Всесвітнього дня солідарності з ВІЛ-позитивними людьми;

 • Всесвітнього дня інвалідів;

 • Тиждень грудного вигодовування;

- Тиждень планування сім’ї

7.04.11

24.03.11

31.05.11

1.06.11

20.06.11

26.06.11

20.10.11

1.12.11

3.12.11

листопад

Марченко Н.М.

Бондаренко Л.А.

Марченко Н.М.

Лушпа А.П.

Крупко А.В.

Новицький І.М.

Бутенко В.М.

П’янтківська В.М.

Лушпа А.П.

Краснокутська В.В.

Лисенко Н.А.

ХІІ.Заходи по удосконаленню економічної діяльності, відомчого фінансового контролю, бухгалтерського обліку і звітності

1.

Забезпечити розгляд та підготовку до затвердження кошторисів доходів та видатків закладів, що фінансуються з обласного бюджету, на 2012 рік у відповідності до вимог нової редакції Бюджетного Кодексу України та Постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 р. № 228 “Про порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги щодо виконання кошторисів доходів та видатків”.

Протягом місяця після затвердження обласного бюджету

Баценко І.В.

Павлюк П.О.

2.

Розглянути та підготувати до затвердження штатні розписи закладів обласного підпорядкування на 2012 рік у відповідності до наказу Міністерства охорони здоров'я № 33 від 23.02.2000 р. “Про тимчасові штатні нормативи закладів охорони здоров'я” зі змінами.

Протягом місяця після затвердження обласного бюджету

Баценко І.В.

Павлюк П.О.

3.

Провести аналіз стану фінансування закладів охорони здоров'я за 2011 рік.

Матеріали подати для підготовки підсумкової колегії управління.

Січень

Лютий

Баценко І.В.

Павлюк П.О.

4.

Проводити щомісячний аналіз стану фінансування галузі.

Щомісячно

Баценко І.В.

Павлюк П.О.

5.

Забезпечити аналіз стану фінансування діючих державних та регіональних програм.

Щоквартально

Баценко І.В.

Павлюк П.О.

6.

Здійснювати постійний контроль за станом виплати заробітної плати в лікувально-профілактичних закладах області.

Щотижнево протягом року

Баценко І.В.

Павлюк П.О.

7.

Проводити аналіз стану розрахунків за спожиті теплоенергоносії.

Щоквартально

Баценко І.В.

Павлюк П.О.

8.

Проводити аналіз витрат на медикаментозне забезпечення в закладах сільської мережі.

Щоквартально

Баценко І.В.

Павлюк П.О.

9.

Проводити перевірки окремих питань фінансово-економічної діяльності та надавати практичну допомогу в лікувально-профілактичних закладах області по мірі необхідності.

Протягом року

Баценко І.В.

Павлюк П.О.

10.

Проводити аналіз позабюджетних надходжень лікувальних закладів та аналіз роботи лікарняних кас, інформацію подавати в Міністерство охорони здоров’я.

Щоквартально

Баценко І.В.

Павлюк П.О.

11.

Провести семінари для працівників економічних служб

1 раз в півріччя

Баценко І.В.

Павлюк П.О.

12.

Узагальнення матеріалів перевірок КРУ в Сумській області, фінансових органів, розрахунково-експертного відділу при управлінні охорони здоров’я, аналіз їх та підготовка оглядових листів по області за І півріччя і рік.

До

20 липня

2012 року.

До 20 січня

2013 року.

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

13.

Участь в комісіях управління охорони здоров'я по перевірці скарг, за розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та начальника управління.

Протягом року

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

14.

Участь у комісіях по перевіркам проведення державних закупівель товарів, робіт і послуг згідно ЗУ №2289-VI від 01.06.10р. «Про здійснення державних закупівель» (зі змінами).

Протягом року

Члени комітету з конкурсних торгів управління

Павлюк П.О.

15.

Провести тематичні перевірки по питаннях:

1.Використання бюджетних коштів на виплату заробітної плати.

2.Стан забезпеченості та використання медичного обладнання, отриманого з централізованих заходів з Міністерства охорони здоров’я України за рахунок державних коштів;

3.Перевірка стану правової роботи.

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

1

Сумська обласна інфекційна клінічна лікарня ім. З.Й. Красовицького

Лютий

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

2

Сумський медичний коледж

Березень

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

3

Сумський обласний перинатальний центр

Квітень

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

4

Конотопське медичне училище

Травень

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

5

Великописарівська ЦРЛ

Травень

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

6

Глухівське медичне училище

Травень

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

7

Середино-Будська ЦРЛ

Червень

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

8

Ямпільська ЦРЛ

Червень

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

9

Обласна спеціалізована психіатрична лікарня №2 м. Охтирка

Червень

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

10

Шосткинська ЦРЛ

Липень

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

11

Шосткинський обласний дитячий протитуберкульозний санаторій

Липень

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

12

Шосткинський міжрайонний протитуберкульозний диспансер

Липень

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

13

Шосткинський діагностичний центр

Липень

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

14

Тростянецька ЦРЛ

Серпень

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

15

Краснопільська ЦРЛ

Серпень

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

16

Путивльська ЦРЛ

Вересень

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

17

Охтирська ЦРЛ

Вересень

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

18

Лебединське медичне училище

Жовтень

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

19

Сумський обласний диспансер радіаційного захисту населення

Листопад

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

20

Сумський обласний психоневрологічний диспансер

Грудень

Кожушко Т.І.

Павлюк П.О.

16.

Провести аналіз фінансово-господарської діяльності управління за 2011 рік

Лютий

Бондаренко В.І.

Павлюк П.О.

17.

Здійснювати контроль за укладанням угод на 2011 рік для забезпечення господарської діяльності управління

Січень

Бондаренко В.І.

Мірошниченко Д.О.

Павлюк П.О.

18.

Забезпечити контроль за станом розрахунків і строками платежів, не допускати виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованості

Протягом року

Бондаренко В.І.

Павлюк П.О.

19.

Забезпечити своєчасне складання та подання в органи Державного казначейства, фінансове управління, Державну податкову інспекцію, фонди соціального страхування, пенсійний фонд, органи статистики та інші організації місячні, квартальні та річні звіти в повному обсязі і своєчасно

В установлені терміни

Бондаренко В.І.

Павлюк П.О.

20.

Здійснювати звірку взаєморозрахунків з організаціями за придбані товари та надані послуги

Станом на

01.07.2012 р.

01.01.2013 р.

Бондаренко В.І.

Павлюк П.О.

21.

Здійснювати контроль за ефективним використанням енергоносіїв в частині розрахунків.

Постійно

Бондаренко В.І.

Павлюк П.О.

22.

Здійснювати контроль за скороченням телефонних розмов.

Постійно

Бондаренко В.І.

Павлюк П.О.

23.

Після попередньої перевірки та підготовки матеріалів заслухати на апаратній нараді при начальнику управління:

- підготовка закладів охорони здоров’я до роботи в осінньо-зимовий період;

- стан охорони праці та протипожежної безпеки в лікувально-профілактичних закладах.

Липень

Жовтень

Левченко Р.Г.

Павлюк П.О.

24.

Підготовка звітів у Міністерство охорони здоров’я :

- про виконання плану капітального

будівництва та реконструкції;

- про випадки виробничого травматизму

та пожеж в ЛПЗ області

Щоквартально

Левченко Р.Г.

Павлюк П.О.

25.

Проводити перевірки виконання заходів по підготовці лікувально-профілактичних закладів області до роботи в осінньо-зимовий період.

Протягом року

Левченко Р.Г.

Павлюк П.О.

26.

Прийняття участі у проведенні державної акредитації закладів охорони здоров’я області.

Протягом року

Левченко Р.Г.

Павлюк П.О.

27.

Провести аналіз виробничого травматизму за 2011 рік та направити аналітичну довідку в лікувально-профілактичні заклади області.

Квітень

Левченко Р.Г.

Павлюк П.О.

28.

Здійснювати технічний нагляд за виконанням робіт по капітальному ремонту, реконструкції на об’єктах охорони здоров’я, визначених наказом начальника управління.

Протягом року

Левченко Р.Г.

Павлюк П.О.

29.

Участь у комісіях управління охорони здоров'я по перевірці скарг, за розпорядженнями голови облдержадміністрації та начальника управління.

Протягом року

Левченко Р.Г.

Павлюк П.О.

30.

Здійснювати контроль за ходом будівництва лікувально-профілактичних закладів області.

Протягом

року

Левченко Р.Г.

Павлюк П.О.

31.

Підготовка та проведення семінару із відповідальними за охорону праці та протипожежну безпеку в закладах охорони здоров’я області.

Листопад

Левченко Р.Г.

Павлюк П.О.

32.

Здійснювати постійний контроль за економним споживанням енергоносіїв.

Протягом року

Левченко Р.Г.

Павлюк П.О.

ХІІІ. Заходи по покращанню роботи лікувально-профілактичних закладів області з питань надання медичної допомоги потерпілим в разі виникнення надзвичайних ситуацій

(в екстремальних умовах)

1.

Командно-штабні навчання цивільної оборони закладів охорони здоров’я:

- м.Охтирка та Охтирського району

12-14.09.2012

Сезько Р.П.

Павлюк П.О.

Задорожний О.І.

2.

Комплексні районні навчання цивільної оборони закладів охорони здоров’я:

- Краснопільського району

10-11.10.2012

Сезько Р.П.

Павлюк П.О.

Задорожний О.І.

- Недригайлівського району.

21-22.03.2012

Сезько Р.П.

Павлюк П.О.

Задорожний О.І.

3.

Засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій управління охорони здоров’я /ТЕБ і НС УОЗ/:

- про аналіз роботи комісії з питань ТЕБ і НС закладів охорони здоров’я за 2011 рік

Перша декада січня

Сезько Р.П.

Голова комісії з питань ТЕБ і НС управління

- про підготовку до пропуску весняного паводку і льодоходу

Перша декада лютого

Сезько Р.П.

Голова комісії з питань ТЕБ і НС управління

- забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки у весняно-літній період 2012 року

Третя декада квітня

Сезько Р.П.

Голова комісії з питань ТЕБ і НС управління

- запобігання отруєння грибами населення області, попередження нещасних випадків на річках та водоймищах

Червень

Сезько Р.П.

Голова комісії з питань ТЕБ і НС управління

- про невідкладні заходи щодо профілактики грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій в епідемічний сезон 2012-2013 років

Жовтень

Сезько Р.П.

Голова комісії з питань ТЕБ і НС управління

4.

Навчання (перепідготовка) на територіальних курсах цивільної оборони (згідно періодичності підготовки 1 раз на 3/5 років)

- начальників цивільної оборони закладів охорони здоров'я області

09.04-13.04.12

Сезько Р.П.

Павлюк П.О.

Задорожний О.І.

- заступників начальників цивільної оборони закладів охорони здоров'я області

21.05-25.05.12

Сезько Р.П.

Павлюк П.О.

Задорожний О.І.

- голів евакуаційних комісій закладів охорони здоров'я області

12.03-16.03.12

Сезько Р.П.

Павлюк П.О.

Задорожний О.І.

- заступників голів евакуаційних комісій закладів охорони здоров'я області

02.04-06.04.12

Сезько Р.П.

Павлюк П.О.

Задорожний О.І.

- секретарів евакуаційних комісій закладів охорони здоров'я області

02.04-06.04.12

Сезько Р.П.

Павлюк П.О.

Задорожний О.І.

 • начальників штабів цивільної оборони закладів охорони здоров'я області

21.05-25.05.12

Сезько Р.П.

Павлюк П.О.

Задорожний О.І.

 • фахівців з охорони праці та техніки безпеки закладів охорони здоров'я області

05.06-09.06.12

Сезько Р.П.

Павлюк П.О.

Задорожний О.І.

 • керівників учбових груп з підготовки працівників закладів охорони здоров’я

01.10-05.10.12

22.10-26.10.12

Сезько Р.П.

Павлюк П.О.

Задорожний О.І.

ХІV. Організаційні заходи:

1. Підготувати матеріали на засідання обласної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу

1.

Про підсумки виконання програм протидії захворюванню на туберкульоз на 2007-2011 роки, забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2010-2013 роки у 2011 році в Охтирському районі.

Про результати дослідження з оцінки чисельності груп підвищеного епідемічного ризику щодо інфікування ВІЛ в області.

Березень

Бондаренко Л.А.

Бутенко В.М.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

2.

Про ефективність впровадження програм профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу серед споживачів ін’єкційних наркотиків за період з 2001 по 2011 роки.

Про роботу обласного наркологічного диспансеру в напрямку протидії поширенню наркоманії, взаємодію з громадськими організаціями та іншими немедичними службами.

Травень

Любчак В.П.

Бутенко В.М.

Крупко О.В.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

3.

Проведення профілактичної роботи в напрямку протидії поширення наркоманії, туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу в Буринському районі.

Державний санітарно-епідеміологічний нагляд за безпекою побутового обслуговування в області в сфері профілактики ВІЛ-інфекції та парентральних вірусних гепатитів в області.

Вересень

Бондаренко Л.А.

Крупко О.В.

Бутенко В.М.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

4.

Про підготовку до відзначення Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом.

Про результати визначення показників моніторингу і оцінки відповіді області на епідемію ВІЛ-інфекції за 2011 рік.

Листопад

Бутенко В.М.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

2.Підготувати матеріали для розгляду на засіданні обласної Координаційної Ради по впровадженню програми “Репродуктивне здоров’я нації до 2015 року в області”:

1

Про виконання плану заходів в розрізі бюджетів за 2011 рік та план заходів щодо реалізації Програми на 2012 рік.

Березень

Гіленко Ж.О.,

Новак Н.М.

Кривцун С.І.

2

Про взаємодію обласного управління охорони здоров'я із структурними підрозділами Сумської обласної державної адміністрації, що беруть участь у впровадженні Програми по області.

Листопад

Гіленко Ж.О.,

Новак Н.М.

Кривцун С.І.

3.Після попередньої перевірки заслухати на колегіях управління охорони здоров'я

1.

Про підсумки діяльності галузі у 2011 році, основні проблемні питання, завдання по удосконаленню роботи в 2012 році.

Лютий

Хомета Г.А.,

Задорожний О.І.,

Коваль С.М.,

Вакуленко О.М.,

Горох В.В.,

Лушпа А.П.

Кравець В.П.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

2.

Про стан роботи зі зверненнями громадян та виконавської дисципліни в лікувально-профілактичних закладах області.

Лютий

Задорожний О.І.

Приходько Л.В.

Павлюк П.О.

3.

Про стан надання медичної допомоги хворим з кардіологічною патологією в Глухівському, Кролевецькому та Охтирському районах.

Березень

Савенко І.І.

Марцовенко І.М.

Журавель А.О.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

4.

Про стан виконання заходів, передбачених наказом управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації від 29.12.2007 №1078 «Про затвердження заходів управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації і реалізації Державної цільової програми розвитку управлінського села на період до 2015 року» у Буринському та Тростянецькому районах.

Квітень

Хомета Г.А.

Сенько Т.В.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

5.

Про роботу медичної служби Глухівського, Путивльського районів з профілактики кишкових інфекцій, готовності лікувально-профілактичних закладів до роботи в умовах занесення холери та хід виконання відповідного рішення колегії управління охорони здоров'я і обласної санепідстанції від 26.04.2011 № 5/2.

Травень

Бутенко В.М.

Троцька І.О.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

6.

Про виконання Постанови Головного державного санітарного лікаря України від 16.09.2004 № 29 «Про заходи профілактики малярії в Україні» та спільного наказу управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації та обласної санепідстанції від 11.10.2010 № 845/124-с «Про заходи щодо профілактики малярії та інших тропічних паразитичних хвороб» в лікувально-профілактичних закладах Краснопільського і Сумського районів.

Червень

Троцька І.О.

Бутенко В.М.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

7.

Про результати роботи лікувально-профілактичних закладів області в І півріччі 2012 року, проблемні питання, шляхи удосконалення завдання на ІІ півріччя.

Липень

Задорожний О.І.

Хомета Г.А.

Кобилецький М.М.

Гапієнко О.І.

Краснокутська В.В.

Бутенко В.М.

Савченко В.В.

Савенко І.І.

Левченко Р.Г.

Кожушко Т.І.

Кравець В.П.

Вакуленко О.М.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

8.

Про стан роботи зі зверненнями громадян та стан виконавської дисципліни в ліку-

вально-профілактичних закладах області.

Липень

Задорожний О.І.

Приходько Л.В.

Павлюк П.О.

9.

Готовність Шосткинської, Ямпільської і С.Будської ЦРЛ та їх сільської мережі до надання невідкладної допомоги на всіх її етапах.

Серпень

Руденко К.А.

Нестеренко Є.А.

Савенко І.І.

Кобилецький М.М.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

10.

Про забезпечення контролю якості медичної допомоги в Лебединському та Тростянецькому районах відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 24.02.2010 № 163 «Про управління якістю медичної допомоги».

Вересень

Самойленко О.Г.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

11

Про стан виконання обласної програми «Антигепатит» на 2007-2011 роки в Л.Долинському, Ямпільському районах та хід реалізації відповідного рішення колегії УОЗ від 31.08.2011 № 12.

Жовтень

Сніцарь А.О.

Троцька І.О.

Бутенко В.М.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

12

Про виконання наказу управління охорони здоров'я від 05.05.2011 № 381 «Про регіональну програму боротьби з онкозахворюваннями на період до 2016 року» в Конотопському, Роменському, Охтирському районах.

Листопад

Конанихін В.І.

Кобилнцький М.М.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

13

Якість надання дерматовенерологічної допомоги хворим, в т.ч. на хламедійну інфекцію, в стаціонарних відділеннях Охтирської і Конотопської ЦРЛ.

Грудень

Будніков В.Ю.

Бутенко В.М.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

4.Після попередньої перевірки заслухати на апаратних нарадах управління охорони здоров'я:

1.

Про стан виконання плану управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації.

Щоквартально

Коваль С.М.

Лисенко Н.А.

2.

Аналіз виїзної роботи, проведеної закладами обласного рівня в 2011 році.

Січень

Горох В.В.

Лисенко Н.А.

3.

Аналіз роботи зі зверненнями громадян в управлінні охорони здоров'я Сумської міської ради.

Січень

Братушка О.В.

Лисенко Н.А.

4.

Готовність закладу до виконання вимог наказу від 17.08.2011 № 632 «Про впорядкування надання медичної допомоги дітям області з соматичною та інфекційною патологією» по наданню допомоги дітям.

Січень

Гапієнко О.І.

Будніков В.Ю.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

5.

Стан харчування хворих в стаціонарах лікувально-профілактичних закладів області за 2011 рік.

Лютий

Савенко І.І.

Калашник Т.М.

Лисенко Н.А.

Кривцун С.І.

6.

Про дотримання санітарно-епідемічних умов утримання хворих в Шосткинському міжрайонному протитуберкульозному диспансері.

Лютий

Бондаренко Л.А.

Бутенко В.М.

Лисенко Н.А.

7.

Про стан виконання програми «Цукровий діабет» на 2010-2013 роки в Сумській області.

Березень

Савенко І.І.

Подорога О.І.

Лисенко Н.А.

8.

Про виконання Комплексного плану розширення доступу населення до профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування, догляду та підтримки хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД в області, затвердженого наказом УОЗ ОДА від 30.08.2011 № 653.

Квітень

Бутенко В.М.

Лисенко Н.А.

9.

Про виконання заходів до 26-ї річниці аварії на ЧАЕС.

Травень

Вітюк Т.М.

Лисенко Н.А.

10.

Про виконання делегованих повноважень з питань охорони здоров'я Шосткинською міською радою.

Травень

Задорожний О.І.

Пилипенко В.Г.

Лисенко Н.А.

11.

Співпраця медичної мережі по попередженню випадків материнської та малюкової смертності в ЛПЗ м.Суми.

Червень

Краснокутська В.В.

Кривцун С.І.

12.

Стан організації та якість проведення профоглядів дітей в навчальних закладах м.Суми.

Червень

Гапієнко О.І.

Оводенко В.В.

Кривцун С.І.

13.

Експертна оцінка якості надання медичної допомоги хворим з первинною інвалідністю шлунково-кишкового тракту та неврологічної системи.

Липень

Мальована Н.О.

Лисенко Н.А.

14.

Хід виконання нормативних документів щодо проведення підтримуючої терапії споживачам ін’єкційних наркотиків.

Серпень

Крупко О.В.

Лисенко Н.А.

15.

Про стан надання спеціалізованої імунологічної допомоги населенню області на підставі результатів перевірки закладів охорони здоров'я м.Суми.

Вересень

Савенко І.І.

Кондратюк М.І.

Лисенко Н.А.

16.

Про стан роботи зі зверненнями громадян в обласному протитуберкульозному диспансері.

Вересень

Бондаренко Л.А.

Лисенко Н.А.

17.

Стан роботи зі зверненнями громадян в обласному центрі медико-соціальної експертизи.

Жовтень

П’янтківська В.М.

Лисенко Н.А.

18.

Про стан виконання заходів до відзначення Дня партизанської слави у лікувально-профілактичних закладах області.

Жовтень

Хомета Г.А.

Пилипенко В.Г.

Лисенко Н.А.

19.

Про стан роботи зі зверненнями громадян в обласній дитячій клінічній лікарні.

Листопад

Лушпа А.П.

Кривцун С.І.

20.

Ефективність впровадження сучасних інноваційних технологій та їх роль в попередженні випадків материнської і малюкової смертності.

Листопад

Краснокутська В.В.

Кривцун С.І.

21.

Про виконання делегованих повноважень з питань охорони здоров'я Конотопською міською радою.

Листопад

Задорожний О.І.

Бутенко В.В.

Лисенко Н.А.

22.

Про результати аналізу смертності хворих на ВІЛ/СНІД за 2010-2012 роки на основі експертних оцінок медичної документації померлих..

Грудень

Коваль С.М.

Бутенко В.М.

Лисенко Н.А.

5.Заслухати на оперативних нарадах у першого заступника начальника питання:

1.

Стан ревматологічної допомоги населенню Шосткинського і Кролевецького районів

Лютий

Короза С.О.

Савенко І.І,

2.

Про стан діяльності рентгенологічної служби в Роменському, Л.Долинському, Буринському районах.

Березень

Жданов Я.О.

Савенко І.І.

3.

Роль ендоскопічної служби Конотопської і Роменської ЦРЛ в ранньому вияві онкопатології (біопсія, гістологічне дослідження біологічного матеріалу та ін.).

Березень

Бабак В.П.

Кобилецький М.М.

4.

Про стан надання медичної допомоги хворим з судинною патологією головного мозку в області в 2011 році.

Квітень

Джепа В.В.

Савенко І.І.

5.

Своєчасність і адекватність оздоровлення хворих з асоційованими формами ВІЛ/СНІДу в Шосткинському районі та м.Суми.

Травень

Бутенко В.М.

Хомета Г.А.

6.

Про хід виконання наказу управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації від 06.07.09 № 503 «Про впровадження клінічних протоколів надання медичної допомоги хворим з імунними захворюваннями» в Недригайлівському, Лебединському, Краснопільському районах.

Червень

Кондратюк М.І.

Савенко І.І.

7.

Про стан функціональної діагностики в лікувально-профілактичних закладах м.Суми, Білопільського і Буринського районах.

Липень

Дяковченко Л.І.

Савенко І.І.

8.

Виконання розпорядження Президента України від 13.09.99 № 223 «Про поліпшення проведення диспансерних оглядів та оздоровлення сільського населення», відповідних наказів Міністерства охорони здоров'я України від 29.10.99 та управління охорони здоров'я від 15.01.99 № 857 в Роменському, Лебединському, Путивльському районах.

Серпень

Азарова О.П.

Савенко І.І.

9.

Про стан виконання наказів Міністерства охорони здоров'я України від 25.10.1986 № 579 «Про посилення боротьби з гельмінтозами», від 19.09.1984 № 554 «Про посилення боротьби та профілактики опісторхозу» та спільного наказу управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації і обласної санепідстанції від 19.05.2011 № 423/72-с «Про стан захворювання населення області опісторхозом та заходи щодо оздоровлення осередків» та рішення обласної державної адміністрації від 07.04.2011 в Лебединському, Конотопському районах.

Вересень

Троцька І.О.

Шолохова С.Є.

Бутенко В.М.

10.

Про стан надання стоматологічної допомоги населенню Охтирського та Роменського районів, в т.ч. зубопротезної допомоги ветеранам війни.

Жовтень

Єрмак В.М.

Савченко В.В.

11.

Про хід виконання наказу Міністерства охорони здоров'я України від 01.06.2009 № 370 «Про Єдину систему надання екстреної медичної допомоги» в Сумській міській клінічній лікарні № 1, Конотопському та Охтирському районах.

Листопад

Нестеренко Є.А.

Хомета Г.А.

12.

Про результати статистичних ревізій, проведених обласним інформаційно-аналітичним центром медичної статистики в лікувально-профілактичних закладах області.

Грудень

Вакуленко О.М.

Хомета Г.А.

6.Заслухати на оперативних нарадах у заступника начальника питання:

1.

Про стан диспансерного нагляду за онкохворими дітьми в Охтирському та Роменському районах.

Лютий

Тесленко Ю.В.

Гапієнко О.І.

2.

Якість реабілітації дітей з ураженням центральної нервової системи, в тому числі в умовах спеціалізованого Будинку дитини.

Березень

Біттерліх Л.Р.

Лушпа А.П.

Гапієнко О.І.

3.

Про виконання Закону України «Про психіатричну допомогу» та якість психіатричної допомоги дітям в дитячому психіатричному відділенні обласної спеціалізованої лікарні № 1.

Березень

Ліцман В.Є.

Гапієнко О.І.

4.

Про стан надання допомоги дітям з патологією органів дихання по м. Суми.

Квітень

Люлько Н.В.

Гапієнко О.І.

5.

Про стан надання стоматологічної допомоги дитячому населенню Путивльського та Недригайлівського районів.

Травень

Смірнова І.Г.

Савченко В.В.

Гапієнко О.І.

6.

Якість диспансеризації та оздоровлення дівчаток з гінекологічною патологією в Шосткинському, Глухівському, Конотопському районах.

Червень

Гіленко Ж.О.

Краснокутська В.В.

7.

Про стан медичного забезпечення дітей сільської місцевості Лебединського та Глухівського районів.

Липень

Оводенко В.В.

Гапієнко О.І.

8.

Аналіз дитячої смертності за матеріалами обласного патолого-анатомічного бюро за І півріччя 2012 року.

Серпень

Кузьмінов П.О.

Гапієнко О.І.

9.

Якість надання медичної допомоги дітям першого року життя згідно стандартів та протоколів в умовах стаціонарних відділень міської дитячої клінічної лікарні.

Вересень

Богданова Г.В.

Гапієнко О.І.

10.

Про виконання заходів по попередженню передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини в області.

Жовтень

Бутенко В.М.

Кривцун С.І.

11.

Про стан первинної реанімації новонароджених за підсумками роботи протягом 3 років.

Листопад

Юсюк Л.А.

Кривцун С.І.

12.

Готовність пологових відділень Путивльської, Буринської, Глухівської ЦРЛ до надання невідкладної допомоги.

Грудень

Кравець В.П.

Краснокутська В.В.

7.Розглянути на селекторних нарадах питання:

1.

Про стан малюкової смертності в області.

Лютий, квітень,

липень, серпень,

жовтень

Лушпа А.П.

Гапієнко О.І.

2.

Аналіз перинатальної смертності в області.

Березень, травень, червень, вересень, листопад

Кравець В.П.

Краснокутська В.В.

3.

Оперативна інформація про занедбані випадки при діагностиці злоякісних новоутворень.

Щомісячно

Конанихін В.І.

Кобилецький М.М.

4.

Про епідситуацію з туберкульозу в області та моніторинг використання санаторно-курортних путівок МОЗ.

Щомісячно

Бондаренко Л.А.

Бутенко В.М.

5.

Про роботу мережі з питань проведення імунопрофілактики серед дітей області.

Лютий, травень, серпень, листопад

Оводенко В.В.

Гапієнко О.І.

6.

Аналіз проведення щорічної диспансеризації постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС в області.

Березень, червень, серпень, жовтень

Вітюк Т.М.

Лисенко Н.А.

7.

Стан моніторингу за вагітними груп ризику та жінками фертильного віку з абсолютними проти показами до виношування вагітності, забезпеченості їх надійною контрацепцією в 2011 році.

Лютий

Краснокутська В.В.

Кривцун С.І.

8.

Проблемні питання надання медичної допомоги хворим на гемофілію в лікувально-профілактичних закладах області.

Березень

Грушко А.Н.

Савенко І.І.

9.

Аналіз причин необгрунтованого направлення хворих на медико-соціальні експертні комісії з метою встановлення групи інвалідності за 2011 рік.

Березень

П’янтківська В.М.

Хомета Г.А.

10.

Про стан підготовки лікувально-профілактичних закладів області до відзначення 67-річниці Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

Квітень

Пилипенко В.Г.

Хомета Г.А.

11.

Про підготовку до оздоровлення дітей в літній період поточного року.

Квітень

Оводенко В.В.

Гапієнко О.І.

12.

Якість лікування опечених хворих в Охтирському, Глухівському та Шосткинському районах.

Травень

Бахмут В.А.

Кобилецький М.М.

13.

Про стан надання отоларингологічної допомоги населенню Глухівського та Буринського районів.

Червень

Ситнік В.І.

Кобилецький М.М.

14.

Про стан медико-санітарного забезпечення дітей в літніх оздоровчих закладах.

Липень

Оводенко В.В.

Гапієнко О.І.

15.

Надання хірургічної допомоги хворим урологічного профілю в Охтирській та Конотопській центральній районних лікарнях.

Липень

Колісниченко А.С.

Кобилецький М.М.

16.

Рівень смертності від хвороб системи кровообігу в області.

Серпень

Марцовенко І.М.

Савенко І.І.

17.

Своєчасність і повнота лабораторних і інструментальних обстежень амбулаторних хворих в поліклініках (амбулаторіях) м. Суми, Буринського і Сумського районів.

Серпень

Азарова О.П.

Савенко І.І.

18.

Про результати оздоровлення дітей влітку.

Вересень

Оводенко В.В.

Гапієнко О.І.

19.

Аналіз дефектів оформлення направлень на медико-соціальні експертні комісії лікувально-профілактичних закладів області за І півріччя 2012 року.

Вересень

П’янтківська В.М.

Хомета Г.А.

20.

Про стан організації роботи міжрайонних медико-генетичних кабінетів Шосткинської, Глухівської, Конотопської, Роменської центральних районних лікарень по виконанню наказу Міністерства охорони здоров'я України від 31.12.2003 № 641/84 «Про удосконалення медико-генетичної допомоги населенню України».

Жовтень

Заканавська В.В.

Краснокутська В.В.

21.

Про хід виконання лікувально-профілактичними закладами області наказу Міністерства охорони здоров'я України від 08.08.2006 №545 «Про впорядкування ведення медичної документації, яка засвідчує випадки народження та смерті» та наказу управління охорони здоров'я обласної державної адміністрації від 26.10.1998 №620 «Про перехід органів і закладів охорони здоров'я Сумської області на МКХ-10».

Листопад

Вакуленко О.М.

Хомета Г.А.

8.Провести заняття в обласній школі організаторів з наступних питань:

1.

Актуальні питання організації та надання медичної допомоги дітям раннього віку.

Травень

Лушпа А.П.

Гапієнко О.І.

Юсюк Л.А.

Кривцун С.І.

2.

Актуальні питання боротьби з інфекційними хворобами.

Червень

Троцька І.О.

Сніцарь А.О.

Лисенко Н.А.

3.

Реформування системи охорони здоров'я на первинному та вторинному рівнях надання медичної допомоги. Юридичні аспекти реформування галузі.

Вересень

Горох В.В.

Лисенко Н.А.

4.

Про надання медичної допомоги жінкам фертильного віку з екстрагенітальною патологією. Профілактика небажаної вагітності у жінок з абсолютними проти показами.

Листопад

Кравець В.П.

Краснокутська В.В.

Кривцун С.І.

9.Провести засідання координаційних рад, штабів, комісій:

1.

Обласна координаційна рада з впровадження сімейної медицини:

1.Якість надання медичної допомоги сімейними лікарями Сумського району

Березень

Савенко І.І.

Хомета Г.А.

1.Якість надання медичної допомоги сімейними лікарями Кролевецького району

Червень

Савенко І.І.

Хомета Г.А.

1.Якість надання медичної допомоги сімейними лікарями Роменського району

Вересень

Савенко І.І.

Хомета Г.А.

1.Якість надання медичної допомоги сімейними лікарями Лебединського району

Листопад

Савенко І.І.

Хомета Г.А.

2.

Рада з медичного, медикаментозного, санаторно-курортного забезпечення та координації дій щодо поліпшення життєзабезпечення ветеранів війни УОЗ:

1.Аналіз виконання Закону України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ з доповненнями «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (в частині медичного забезпечення лікувально-профілактичними закладами області за 2011 рік, завдання на поточний період.

Лютий

Пилипенко В.Г.

Хомета Г.А.

1.Хід виконання наказу УОЗ ОДА від 13.03.2003 № 253 «Про затвердження положення про порядок проведення профілактичних оглядів, медичної реабілітації ветеранів війни в Сумській області» у лікувально-профілактичних закладах Охтирського та Шосткинського районів.

Червень

Пилипенко В.Г.

Хомета Г.А.

1.Стан надання медичної допомоги ветеранам війни – мешканцям сільської місцевості Недригайлівського та Сумського районів.

Вересень

Пилипенко В.Г.

Хомета Г.А.

1.Аналіз проведення диспансеризації та пільгового забезпечення ветеранів війни у Лебединському та Путивльському районах.

Листопад

Пилипенко В.Г.

Хомета Г.А.

3.

Рада по експертизі тимчасової та стійкої втрати працездатності:

1.Стан організації та контролю за експертизою тимчасової непрацездатності, її якість в Л.Долинському та Ямпільському районах.

Березень

Мальована Н.О.

Нікуєнко С.О.

1.Якість реабілітації у хворих на пролонгованому листку непрацездатності в лікувально-профілактичних закладах області за результатами 2011 року.

Травень

П’янтківська В.М.

Нікуєнко С.О.

1.Стан експертизи тимчасової непрацездатності у осіб категорії часто та тривало хворіючи, хворих з тривалими термінами тимчасової непрацездатності в Охтирській та Білопільській ЦРЛ.

Жовтень

Мальована Н.О.

Нікуєнко С.О.

1.Стан первинного виходу на інвалідність та якість відновної терапії інвалідів працездатного віку внаслідок хвороб системи кровообігу в Краснопільському та Путивльському районах за 9 місяців 2012 року.

Листопад

П’янтківська В.М.

Нікуєнко С.О.

4.

Координаційна рада по профілактиці інвалідності дітей:

1.Аналіз первинного виходу на інвалідність серед дітей віком до 18 років за 2011 рік та виконання заходів щодо зниження цього показника.

Березень

Лушпа А.П.

Гапієнко О.І.

1.Аналіз первинного виходу на інвалідність серед дітей до 18 років за І півріччя 2012 року по класу вроджених аномалій та новоутворень та виконання заходів щодо зниження цього показника.

Липень

Лушпа А.П.

Гапієнко О.І.

5.

Обласна протиракова експертна комісія:

1.Про недоліки в наданні онкологічної допомоги населенню Краснопільського району.

Березень

Конанихін В.І.

Кобилецький М.М.

1.Про стан діагностики злоякісних новоутворень жіночих статевих органів в Охтирському районі та взаємодії акушерсько-гінекологічної і онкологічної служб по ранній діагностиці злоякісних новоутворень.

Травень

Конанихін В.І.

Кобилецький М.М.

1.Про недоліки в наданні онкологічної допомоги населенню Ямпільського району.

Вересень

Конанихін В.І.

Кобилецький М.М.

1.Про стан діагностики злоякісних новоутворень органів грудної порожнини в Тростянецькому районі.

Листопад

Конанихін В.І.

Кобилецький М.М.

6.

Рада по верифікації пренатального діагнозу:

1.Про стан пренатальної діагностики та малюкової смертності від вроджених вад розвитку.

Лютий,

серпень

Заканавська В.В.

Ул’янич В.В.

Кривцун С.І.

7.

Обласна перинатальна рада:

1.Планування сім’ї – пріоритети в наданні допомоги.

Березень

Кравець В.П.

Юсюк Л.А.

Краснокутська В.В.

Кривцун С.І.

1.Невиношування вагітності і проблеми виходжування дітей з малою масою тіла.

Червень

Кравець В.П.

Лушпа А.П.

Краснокутська В.В.

Юсюк Л.А.

Кривцун С.І.

1.Актуальні питання акушерсько-неонаталогічної служби.

Листопад

Кравець В.П.

Лушпа А.П.

Краснокутська В.В.

Юсюк Л.А.

Кривцун С.І.

8.

Комісія по профілактиці травматизму та зниженню захворюваності та інвалідності від травм:

1.Аналіз причин високого рівня дитячого травматизму в Глухівському та Недригайлівському районах.

Квітень

Біденко О.Г.

Кобилецький М.М.

2.Стан сучасної висококваліфікованої медичної допомоги при травмах в м. Суми. Первинний вихід на інвалідність та реабілітація травмованих.

Жовтень

Яковенчук М.Т.

Кобилецький М.М.

9.

Координаційна рада з питань діяльності служби спортивної медицини:

1.Про стан диспансеризації та реабілітації спортсменів і фізкультурників в Тростянецькому і Охтирському районах.

Квітень

Копєйка М.М.

Хомета Г.А.

1.Про стан надання медичної допомоги спортсменам і фізкультурникам в Білопільському, Буринському районах та їх реабілітація.

Жовтень

Копєйка М.М.

Хомета Г.А.

10.

Координаційна рада по вивченню причин малюкової та материнської смертності:

1.Стан організації медичної допомоги дітям до року по підсумках роботи за 2011 рік (в районі з негативною динамікою показника малюкової смертності).

Березень

Лушпа А.П.

Гапієнко О.І.

1.Аналіз недоліків по наданню допомоги вагітним, роділлям, породіллям.

Жовтень

Кравець В.П.

Краснокутська В.В.

11.

Обласна реабілітаційна рада:

1.Стан первинного виходу на інвалідність та реабілітації інвалідів працездатного віку внаслідок туберкульозу в Шосткинському та Конотопському районах за 2011 рік.

Квітень

П’янтківська В.М.

Нікуєнко С.О.

1.Первинний вихід на інвалідність та реа-білітація інвалідів працездатного віку внаслідок захворювань кістково-мязової системи у В.Писарівському та Ямпільсь-кому районах за І півріччя 2012 року.

Вересень

П’янтківська В.М.

Нікуєнко С.О.

12.

Протитуберкульозна комісія

1

1.Про стан надання фтизіатричної допо-моги мешканцям Глухівського району.

Березень

Бондаренко Л.А.

Бутенко В.В.

1.Про стан надання фтизіатричної допо-моги мешканцям Охтирського району.

2.Результативність лікування хворих на туберкульоз в спеціалізованих лікарнях № 1 та № 2.

Травень

Бондаренко Л.А.

Виноград С.П.

Бутенко В.В.

Коваль С.М.

1.Про стан надання фтизіатричної допомоги мешканцям Білопільського району.

Серпень

Бондаренко Л.А.

Бутенко В.В.

1.Про стан надання фтизіатричної допо-моги мешканцям Конотопського району.

Листопад

Бондаренко Л.А.

Бутенко В.В.

13.

Міжвідомча координаційна рада при управлінні охорони здоров’я з питань міжгалузевої взаємодії закладів охорони здоров’я області:

1.Про хід виконання заходів обласної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2007-2011 роках.

Квітень

Бондаренко Л.А.

Бутенко В.М.

1.Про стан диспансерного нагляду за хворими з ускладненими формами грипу та ОРВІ.

Листопад

Троцька І.О.

Бутенко В.М.

14.

Обласна Координаційна Рада управління охорони здоров’я по впровадженню програми “Репродуктивне здоров’я нації до 2015 року в області”:

1.Про формування репродуктивного здоров'я дітей та молоді для забезпечення безпечного материнства у майбутньому в Шосткинському, Конотопському, Роменському районах.

Лютий

Гіленко Ж.О.

Новак Н.М.

Кривцун С.І.

2.Про виконання плану заходів щодо реалізації програми за 2012 рік в районах з негативними показниками. Основні завдання на 2013 рік.

Грудень

Гіленко Ж.О.

Новак Н.М.

Кривцун С.І.

15.

Координаційна рада з трансфузіології при управлінні охорони здоров’я:

1.Про стан служби крові та клінічної трансфузіології за 2011 рік і завдання служби на 2012 рік.

Березень

Кобилецький М.М.

Любчак В.П.

Павлюк П.О.

1.Надання гемотрансфузійної допомоги в Білопільському, В.Писарівському, Краснопільському районах.

Листопад

Кобилецький М.М.

Любчак В.П.

Павлюк П.О.

10.Н А Р А Д И:

1.

Про підсумки діяльності стоматологічної служби області за 2011 рік та основні напрямки її розвитку в 2012 році.

Січень

Савченко В.В.

Лисенко Н.А.

2.

Стан надання спеціалізованої хірургічної допомоги населенню області в 2011 році та шляхи їх розвитку.

Лютий

Кобилецький М.М.

Лисенко Н.А.

3.

Про підсумки діяльності терапевтичної служби області в 2011 та завдання на 2012

Лютий

Савенко І.І.

Хомета Г.А.

4.

Підсумки роботи акушерсько-педіатричної служби області за 2011 рік.

Лютий

Краснокутська В.В.

Гапієнко О.І.

Кривцун С.І.

5.

Фармаконагляд в Україні. Побічні реакції лікарських засобів.

Лютий

Савенко І.І.

Лисенко Н.А.

6.

Про підсумки діяльності стоматологічної служби області за І квартал 2012 року.

Квітень

Савченко І.І.

Лисенко Н.А.

7.

Аналіз діяльності стоматологічної служби за 9 місяців 2011 року.

Листопад

Савченко В.В.

Лисенко Н.А..

8.

День спеціаліста з функціональної діагностики:

 • діагностика ІХС

 • медикаментозні проби

Березень,

листопад

Дяковченко Л.І.

Савенко І.І.

9.

День спеціаліста – терапевта.

Щоквартально

Марцовенко І.М.

Савенко І.І.

10.

День спеціаліста – кардіолога.

Щоквартально

Марцовенко І.М.

Савенко І.І.

11.

Підведення підсумків діяльності терапевтичної служби за І півріччя 2012р.

Вересень

Савенко І.І.

Лисенко Н.А.

11.К О Н Ф Е Р Е Н Ц І Ї:

1.

Актуальні питання клінічної імунології та алергології.

І квартал

Кондратюк М.І.

Савенко І.І.

2.

Про підсумки роботи фтизіатричної служби області за 2011 рік та завдання на 2012 рік.

Лютий

Бондаренко Л.А.

Бутенко В.М.

3.

Про виконання наказу УОЗ від 13.04.2011 № 321 «Про реалізацію рішення спільного пленуму ради обласної організації ветеранів війни України та колегії УОЗ ОДА від 29.03.2011 № 3 лікувально-профілактичними закладами області.

Березень

Пилипенко В.Г.

Хомета Г.А.

4.

Про стан надання виїзної екстреної консультативної і швидкої медичної допомоги населенню області в 2011 році та основні перспективи її розвитку в 2012 році.

Березень

Нестеренко Є.А.

Лисенко Н.А.

5.

Актуальні питання дитячої кардіоревматології.

Березень

Журавель А.О.

Гапієнко О.І.

6.

Профілактика септичних ускладнень в акушерстві.

Березень

Краснокутська В.В.

Кривцун С.І.

7.

Сучасні принципи лікування артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця.

Березень

Савенко І.І.

Марцовенко І.М.

Лисенко Н.А.

8.

Актуальні питання отоларингології.

ІІ квартал

Жукова В.І.

Гапієнко О.І.

9.

Актуальні питання офтальмології.

ІІ квартал

Грицай Л.В.

Кобилецький М.М.

10.

Новітні досягнення в лікуванні цукрового діабету.

Квітень

Подорога О.І.

Савенко І.І.

11.

Ендоскопічна діагностика та лікування хворих з шлунково-кишковими кровотечами.

Квітень

Бабак В.П.

Кобилецький М.М.

12.

Стан санаторно-курортного оздоровлення хворих на туберкульоз в санаторіях МОЗ України. Профілактичні огляди населення.

Квітень

Бондаренко Л.А.

Бутенко В.М.

13.

Актуальні проблеми діагностики та лікування хвороб органів дихання.

Квітень

Гуйва Т.О.

Савенко І.І.

14.

Інноваційні технології в фізіотерапії.

Квітень

Олініченко Н.Є.

Савенко І.І.

15.

Актуальні проблеми дитячої стоматології в світлі реформування медичної галузі.

Квітень

Смірнова І.Г.

Савченко В.В.

16.

Актуальні питання неврології.

Травень

Джепа В.В.

Савенко І.І.

17.

Актуальні питання гастроентерології.

Травень

Прокопішек М.В.

Савенко І.І.

18.

Актуальні проблеми профілактики, діагностики, лікування, наркологічних захворювань та інші питання згідно додаткової програми.

Травень

Крупко О.В.

Хомета Г.А.

19.

Антибіотикоризестентність та шляхи її подолання.

Травень

Сніцар А.О.

Троцька І.О.

Бутенко В.М.

20.

Актуальні питання психіатрії.

Травень

Мудренко І.Г.

Савенко І.І.

21.

Хірургічне лікування хворих з ендокринною патологією.

Травень

Кобилецький М.М.

Хомета Г.А.

22.

Проблемні питання в акушерстві та гінекології.

Травень

Краснокутська В.В.

Кривцун С.І.

23.

Актуальні питання дитячої нефрології.

Червень

Лушпа А.П.

Гапієнко О.І.

24.

Проблеми профілактики раку шийки матки та передпухлинної патології.

Червень

Краснокутська В.В.

Кривцун С.І.

25.

Тактика ведення багатоплідної вагітності.

Липень

Краснокутська В.В.

Кривцун С.І.

26.

Раціональне використання протитуберкульозних препаратів в лікувально-профілактичних закладах області.

Липень

Бондаренко Л.А.

Бутенко В.М.

27.

Актуальні питання променевої діагностики.

IV квартал

Жданов Я.О.

Савенко І.І.

28.

Сучасна тактика хірургічного лікування ускладнень гематологічних захворювань.

Вересень

Кобилецький М.М.

Хомета Г.А.

29.

Основні аспекти дитячої та підліткової гінекології.

Жовтень

Гіленко Ж.О.

Краснокутська В.В.

30.

Сучасні погляди надання допомоги потерпілим при політравмах.

Жовтень

Лушпа А.П

Біденко О.Т.

Кобилецький М.М.

Гапієнко О.І.

31.

Гострий коронарний синдром. Тактика і проведення тромболітичної терапії.

Жовтень

Савенко І.І.

Лисенко Н.А.

32.

Проблемні питання в акушерстві та гінекології.

Листопад

Краснокутська В.В.

Кривцун С.І.

33.

Інфекції органів дихання. Сучасний погляд на проблему.

Листопад

Сніцарь А.О.

Троцька І.О.

Гуйва Т.О.

Бутенко В.В.

Савенко І.І.

34.

Актуальні питання ревматології.

Листопад

Короза С.О.

Савенко І.І.

35.

Актуальні питання сучасної гематології.

Листопад

Грушко А.Н.

Савенко І.І.

36.

Сучасні критерії діагностики та лікування гострих порушень мозкового кровообігу.

Листопад

Джепа В.В.

Савенко І.І.

37.

Лікування порушень ритму.

Листопад

Марцовенко І.М.

Савенко І.І.

38.

Про підготовку до здачі річного звіту.

Грудень

Бондаренко Л.А.

Бутенко В.М.

39.

Актуальні питання хірургічного лікування шлунково-кишкових кровотеч.

Грудень

Кобилецький М.М.

Хомета Г.А.

12.С Е М І Н А Р И:

1.

Особливості променевої діагностики молоді призовного віку

І квартал

Жданов Я.О.

Азарова О.П.

Савенко І.І.

2.

Стандарти діагностики злоякісних новоутворень в ЛПЗ загально-лікувальної мережі. Обсяг обстежень при диспансеризації онкохворих (м. Суми)

Лютий

Конанихін В.І.

Кобилецький М.М.

3.

Обласний семінар з головами районних протиракових експертних комісій, райтерапевтами, райхірургами, райгінекологами та районкологами «Стан надання онкологічної допомоги населенню області за 2011 рік та завдання по її вдосконаленню в 2012 році

Лютий

Конанихін В.І.

Хомета Г.А.

4.

Захворювання шкіри дітей грудного віку. Особливості клінічної діагностики

Березень

Будніков Ю.В.

Бутенко В.М.

5.

Стандарти діагностики злоякісних новоутворень в ЛПЗ загально-лікувальної мережі. Обсяг обстежень при диспансеризації онкохворих (Краснопільська ЦРЛ).

Березень

Конанихін В.І.

Кобилецький М.М.

6.

Підсумки діяльності лікарсько-фізкультурної служби області за 2011 рік. Основні напрямки роботи в 2012 році.

Березень

Копейка М.М.

Хомета Г.А.

7.

Виконання діючих розпоряджень голови облдержадміністрації, наказів МОЗ України, відповідних наказів УОЗ ОДА, в яких задіяна наркологічна служба області та інші питання згідно додаткової програми

Березень

Крупко А.В.

Хомета Г.А.

8.

Психотичні розлади

Березень

Мудренко І.Г.

Савенко І.І.

9.

Особливості цільової диспансеризації осіб (дорослі, діти), що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. Формування Державного реєстру України.

Березень

Вітюк Т.М.

Савенко І.І.

10.

Актуальні питання сучасної лабораторної діагностики

ІІ квартал

Медвєдєва І.М.

Савенко І.І.

11.

Стан дієтологічної служби за 2011 рік, проблеми та шляхи їх вирішення

Квітень

Калашник Т.М.

Савенко І.І.

12.

Стан якості експертизи тимчасової непрацездатності в закладах охорони здоров’я області всіх рівнів. Проблемні питання та шляхи їх вирішення

Травень

Мальована Н.О.

Хомета Г.А.

13.

Підсумки діяльності закладів служби крові області за 2011 рік і основні напрямки їх роботи в 2012 році

Травень

Любчак В.П.

Кобилецький М.М.

14.

Стандарти діагностики злоякісних новоутворень в ЛПЗ загально-лікувальної мережі. Обсяг обстежень при диспансеризації онкохворих (Охтирська ЦРЛ).

Травень

Конанихін В.І.

Кобилецький М.М.

15.

Роль заступників головних лікарів ЦРЛ з медичного обслуговування населення в контролюванні діяльності фахівців сільської мережі на сучасному етапі реформування медичної галузі.

Травень

Сенько Т.В.

Хомета Г.А.

16.

Профілактика, лікування, діагностика туберкульозу в Шосткинському районі

Червень

Бондаренко Л.А.

Бутенко В.М.

17.

Актуальність заходів з профілактики особливо-небезпечних і небезпечних інфекцій в умовах підготовки до Євро-2012

Червень

Троцька І.О.

Бутенко В.М.

18.

Психотичні розлади

Червень

Мудренко І.Г.

Савенко І.І.

19.

Лазерні технології в дерматоловенерології

Червень

Будніков Ю.В.

Бутенко В.М.

20.

Профілактика, діагностика та лікування туберкульозу в Недригайлівському районі

Вересень

Бондаренко Л.А.

Бутенко В.В.

21.

Захворювання придатків шкіри

Вересень

Будніков Ю.В.

Бутенко В.М.

22.

Стандарти діагностики злоякісних новоутворень в ЛПЗ загально-лікувальної мережі. Обсяг обстежень при диспансеризації онкохворих (Ямпільська ЦРЛ).

Вересень

Конанихін В.І.

Кобилецький М.М.

23.

Актуальні питання дитячої пульмонології та алергології

Вересень

Люлько Н.В.

Товчигречко С.М.

Гапієнко О.І.

24.

Діагностика і лікування психічних розладів для лікарів первинної ланки.

Вересень

Мудренко І.Г.

Савенко І.І.

25.

Сучасна лабораторна діагностика системи гемостазу

IV квартал

Медвєдєва І.М.

Савенко І.І.

26.

Сучасні технології в офтальмології

IV квартал

Грицай Л.В.

Кобилецький М.М.

27.

Семінар з питань планування сім’ї.

Жовтень

Краснокутська В.В.

Кривцун С.І.

28.

Стандарти діагностики злоякісних новоутворень в ЛПЗ загально-лікувальної мережі. Обсяг обстежень при диспансеризації онкохворих

Листопад

Конанихін В.І.

Кобилецький М.М.

29.

Результати діяльності наркологічної служби області за 9 місяців 2011 року, завдання до кінця року та інші питання згідно додаткової програми

Листопад

Крупко А.В.

Савенко І.І.

30.

Невенеричні захворювання шкіри і статевих органів

Грудень

Будніков Ю.В.

Бутенко В.М.

Начальник управління охорони здоров’я П.О.ПавлюкСкачать документ

Похожие документы:

 1. Сумська обласна державна адміністрація (4)

  Документ
  Аналіз стану організації роботи з виконання вимог нормативно-правових актів, спрямованих на подолання корупції в Сумській області, свідчить, що керівники окремих структурних підрозділів Сумської обласної державної адміністрації, районних
 2. Сумська обласна державна адміністрація (11)

  Документ
  На виконання розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 15.06.2011 року № 404 "Про заходи щодо підготовки та проведення в області у 2012 році Року спорту та здорового способу життя",
 3. Сумська обласна державна адміністрація (6)

  Документ
  В день 90-ї річниці проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки та Західно-Української Народної Республіки представники обласної влади разом із громадськими організаціями, політичними партіями та жителями міста поклали квіти до пам’ятника Т.
 4. Сумська обласна державна адміністрація (3)

  Документ
  «Сьогодні ми вшановуємо людей, об’єднаних єдиною метою, – побудувати заможну і конкурентоздатну Сумщину», – зазначив голова облдержадміністрації, вітаючи лауреатів обласного свята «Перлини Сумщини».
 5. Сумська обласна державна адміністрація (15)

  Документ
  Очільник області підписав Меморандум про співробітництво між обласною державною адміністрацією та інвестиційними компаніями, які працюють в аграрному секторі економіки області

Другие похожие документы..