Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
10 декабря 2008 года Генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеобщая декларация прав человека. В этом году мировое сообщество отмечает 60-летие данн...полностью>>
'Документ'
Your team works in the IT division of The Beverage Company, Inc. The company produces beverages for sale to other businesses. The financial departmen...полностью>>
'Исследование'
проблеми розвитку і конкуренції в Україні Місце України у світовому ринку праці Моя дипломна робота Небанківське кредитування підприємства Обґрунтува...полностью>>
'Документ'
З кожним новим поколінням підвищується рівень проникнення Інтернету в сім’ї. Сьогодні все більше дітей користуються Інтернетом для спілкування, пошук...полностью>>

Пропозиції та рекомендації у сфері правового регулювання та програм залучення мсп до покращення енергоефективності з урахуванням технологій використання біомаси та відходів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Висновки і рекомендації у сфері правового регулювання і програм залучення МСП до покращення енергоефективності з врахуванням технологій використання біомаси і відходів.

Підготовлено в рамках проекту:
„Програма підтримки Малих та Середніх Підприємств України у сфері розвитку енергоефективності та впровадження інноваційних технологій енергетичного використання біомаси та відходів”, який спів фінансовано в рамках програми польської співпраці для розвитку Міністерства закордонних справ РП в 2011р
www.polskapomoc.gov.pl

Заключний звіт

Пропозиції та рекомендації у сфері правового регулювання та програм залучення МСП до покращення енергоефективності з урахуванням технологій використання біомаси та відходів

Автори:

Д-р інженер Зигмунт Парчевський і д-р інженер Яцек Карчевський;

при співпраці: д-ра інженера Анджея Славінського – Координатора Проекту та

Івана Івановича Кульчицького – заступника директора Львівського Центру Науки, Інновацій та Інформатизації

Варшава, 3 листопада 2011

Матеріал звіту доступний за ліцензією Creative Commons 3.0 авторського права Польщі. Повні права належать авторам Зигмунту Парчевському і Яцеку Карчевському. Звіт створено в рамках програми польської співпраці для розвитку Міністерства закордонних справ РП в 2011р. Дозволяється вільне використання твору за умови незмінності даної інформації, в т.ч. інформації про використовувану ліцензію, про власників авторських прав, а також про програму польської співпраці для розвитку.

Звіт Raport pod ww. wymienionym tytułem jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska. Pewne

Зміст

3.1 Обрані проблеми правового регулювання, які стосуються енергоефективності та популяризації вде 5

3.2 Норми та принципи, що стосуються енергоефективності та використання біомаси й відходів 10

3.3 Можливості фінансування заходів, спрямованих на покращення енергоефективності та розвитку ВДЕ – національні кошти 15

3.4 Освітня діяльність і техніки популяризації, спрямовані на підтримку енергетичного використання біомаси та відходів 18

 1. Основи та зміст роботи

У роботі представлені пропозиції та рекомендації, що випливають з реалізації проекту „Програма Підтримки Малих і Середніх Підприємств України у Сфері Розвитку Енергоефективності та Впровадження Інноваційних Технологій Енергетичного Використання Біомаси та Відходів», який співфінансувався у рамках Програми польської співпраці для розвитку Міністерства Закордонних Справ РП у 2011 р. – www.polskapomoc.gov.pl.

У документі представлені основні правові проблеми, якими супроводжується покращення енергоефективності та енергетичне використання біомаси й відходів в двох країнах. Описано зразки фінансових інструментів, які використовуються у Польщі для підтримки заходів, спрямованих на покращення енергоефективності. Обговорюються освітні проблеми та техніка популяризації енергоефективності й енергетичного використання біомаси.

У заключній частині роботи подані висновки, рекомендації та детальні пропозиції, які виникають безпосередньо з реалізації проекту, та більш загальні пропозиції, які є результатом дискусій з українськими партнерами. Ці більш загальні проблеми представлені у вигляді рекомендацій, що стосуються формування бажаних системних умов, які, по суті, будуть вирішальними не лише для успіху всієї програми “Польська допомога”, яка фінансується коштом МЗС, але також можуть посприяти швидкому та відчутному розвитку економічної співпраці між двома країнами.

 1. Завдання, методика й основні проблеми проекту

Завдання

За оцінкою авторів роботи одним з головних завдань реалізації проекту було докладне та всебічне інформування представників органів місцевого самоврядування і підприємців України про діючі й передбачені у Польщі та Європейському Союзі напрямки політичної, правової та економічно-фінансової діяльності, яка ведеться з метою покращення енергоефективності та створення політико-правових умов, у тому числі фінансових умов, спрямованих на розвиток нових механізмів та технологій енергетичного використання біомаси й відходів. Важливим завданням проекту була також передача інформації про освітні та навчально-популяризаційні заходи, які проводяться з метою поширення знань і потреби у діях, що спрямовані на раціональне використання ресурсів, у тому числі енергетичне використання ВДЕ та відходів.

Інше важливе завдання проекту полягало у визначенні та наступній конкретизації (окресленні) й обговоренні спільних інтересів Польщі та України у сфері енергоефективності, ВДЕ та використання відходів. Якісне визначення інтересів обох сторін створює дуже надійну платформу для налагодження безпосередніх ділових та партнерських стосунків у якнайближчій часовій перспективі. Необхідним доповненням до чітко окреслених спільних інтересів була дискусія на тему труднощів і перешкод у співпраці, які мають бути якомога швидше усунені, оскільки, згідно з оцінкою українських партнерів, вони суттєво ускладнюють створення спільних починань, корисних для обох сторін.

Методичний підхід

Реалізація завдань проекту вимагала:

 1. визначення детального переліку завдань, які необхідно виконати,

 2. пропозиції відповідної методики аналітичного підходу.

У застосованій авторами роботи методиці охоплено аналіз та вибір суспільних документів Польщі та ЄС, положень вітчизняного права та законодавства ЄС і різноманітних матеріалів дослідницького, а також статистичного характеру. На їх підставі було розроблено збірник висновків та пропозицій, які після дискусії з українськими партнерами представлено у даному документі.

На підставі висновків, що містяться у презентаціях, та внесених у ході дискусії під час семінару зауважень і вимог, були сформульовані висновки та рекомендації, які пропонується втілити у життя.

За оцінкою авторів спосіб запровадження розроблених рекомендацій може відбуватися по-різному, при чому видається, що найкращим буде подальше продовження даного проекту. Це буде добра база для подальших консультацій по суті, виразним ефектом, яких було б визначення і окреслення кількох проектів для втілення у життя. Ці проекти мали би пілотний характер з великим освітньо-навчальним значенням, яке б реалізовувалося у формі «навчання через приклад». Наступним важливим етапом у реалізації проекту були б навчально-практичні заходи, спрямовані на створення здатності українських колективів до поточного управління інноваційними заходами пілотного типу – на умовах, що випливають з вимог Програми допомоги Польщі Україні.

Одним з ключових факторів успішності цієї фази реалізації проекту буде пошук та знаходження відповідних бізнес-партнерів в обох країнах, котрі захочуть і будуть зацікавлені реалізувати намічені пілотні заходи, а потім – вже виключно бізнес-проекти.

На цьому етапі основною функцією проекту був би поточний моніторинг прогресу у реалізації інноваційних заходів (частково інвестиційних), які б реалізовувалися партнерами з обох країн.

Основні проблеми, що обговорювалися на навчальному семінарі

Одним з найважливіших заходів проекту — навчальний семінар за участі польських експертів, який відбувся 10-11 жовтня 2011р. в Ужгороді (Україна). Презентації та дискусії стосувалися, в основному, таких питань:

 1. Огляд правових норм у Польщі та Європейському Союзі у сфері енергоефективності: ефективне виробництво, заощадження енергії у споживачів та захист навколишнього середовища.

 2. Порівняння норм та принципів, що стосуються енергоефективності та енергетичного використання біомаси й відходів, що діють у Польщі та Україні.

 3. Можливості фінансування заходів у сфері покращення енергоефективності та розвитку ВДЕ за рахунок вітчизняних коштів (польських та українських).

 4. Освітні заходи і техніка популяризації заходів, що стосуються енергоефективності та енергетичного використання біомаси та відходів.

Наведена нижче доповідь містить висновки та рекомендації, що походять з семінару, а також побажання українських учасників семінару, які можуть слугувати розвитку українсько-польської співпраці у цій сфері.

 1. Напрямки польсько-української співпраці у проекті

Нижче, у наступних підрозділах подано коротку характеристику проблем правового регулювання, пов’язаного з польсько-українською співпрацею у сфері енергоефективності та енергетичного використання біомаси й відходів. На основі аналізу вищенаведених проблем запропоновано у розділі 4 висновки та рекомендації.

  1. Обрані проблеми правового регулювання, які стосуються енергоефективності та популяризації вде

Загальний шлях формування правового законодавства

У Європейському Союзі та Польщі підставою для формування правового регулювання найчастіше є відповідні суспільні документи, які вказують на пріоритетні напрямки дій, що відповідають глобальним інтересам, як, напр., питання пом’якшення змін клімату (нова енергетична політика ЄС та кліматично-енергетичний пакет за 2008 р.), чи також інтересам всього Євросоюзу, напр., стратегія на інтелігентний та врівноважений розвиток, що сприяє залученню громадськості – «Європа 2020», чи теж її варіант на довший термін, т.зв. «Roadmap 2050» – План дій, що веде до переходу на конкурентоспроможну низько емісійну економіку до 2050 року.

Синтетично – загальний шлях становлення законодавства ЄС складається з наступних етапів:

 1. Політичні документи найважливіших органів ЄС (Рада Євросоюзу, Європейський Парламент, Єврокомісія), які окреслюють бажані напрямки багаторічного розвитку разом з багатьма додатками, що містять необхідні обґрунтування для прийняття відповідних правових та адміністративних норм,

 2. Проекти (пакет) нових або актуалізованих правових норм – у формі пропозицій, які найчастіше готуються Комісією, потім проходять обговорення у Державах-членах у режимі публічних консультацій, а потім скеровуються до Парламенту і Ради Міністрів ЄС, в котрих вони узгоджуються та затверджуються у відповідному порядку. Завжди на цьому етапі проекти нових норм супроводжуються документами, в яких оцінюється їхній вплив на зміну механізмів й умов порушення конкуренції – на ринку Євросоюзу та на глобальному (світовому) ринку. На цьому етапі ключове значення мають переговорні узгодження Держав-членів, які можуть становити підставу для тимчасових дерогацій (відмов) від виконання положень, які запроваджуються нормою,

 3. Публікація правових норм в офіційному віснику ЄС на всіх мовах Держав-членів. Залежно від типу правового акту (указ, директива, ухвала, вказівка, розпорядження, повідомлення) він вноситься у національне законодавство Держав-членів. Слід підкреслити, що укази Парламенту і Ради ЄС діють безпосередньо, а відповідно не вимагають внесення до національного законодавства. У випадку директив діють визначені в них завдання, основні принципи та механізми реалізації та терміни їх досягнення. Однак найчастіше спосіб досягнення результатів випливає з положень національного законодавства, яке пристосовується до вимог директиви,

 4. Підготовка та публікація ухвал та вказівок належить до компетенції Парламенту і Ради та Європейської Комісії і полягає на уточненні, в тому числі правовій інтерпретації принципів та механізмів, встановлених в указах та директивах; ухвали найчастіше видає Європейська Комісія,

 5. Перенесення норм Євросоюзу до національного законодавства (за винятком указів), у вигляді законів або розпоряджень – згідно з правовим порядком даної Держави,

 6. Періодичний моніторинг та внесення змін до діючих норм – як один з механізмів, включених до кожного діючого акту законодавства Євросоюзу, з окресленням необхідного порядку внесення змін,

 7. Існування судового порядку подачі апеляції на ухвалу Комісії, у випадку, якщо Держава (одна або більше) не погоджується з ухвалою.

З попереднього досвіду Польщі, зокрема у сфері кліматично-енергетичних норм та захисту навколишнього середовища випливає, що найефективнішим, хоча доволі рідко застосовуваним способом є підготовка відповідних аргументів на початкових етапах (1 і 2) процесу становлення права. Наступні етапи (3-5) звісно ж є важливими, але з очевидних причин мають менше значення для досягнення корисних рішень, які можуть наступити – згідно з процедурою – у результаті етапу (6), або спорадично – у результаті судового вироку (рішення). Слід підкреслити, що Польща скористалася з можливостей, запропонованих на етапі (7), отримавши у 2006 році рішення Суду ЄС на свою користь у справі порушення Комісією положень, які стосуються квот на викиди CO2 в рамках системи торгівлі емісіями у Євросоюзі (т. зв. ETS)1.

Пакет правових норм ЄС, які стосуються енергоефективності та ВДЕ

На даний час основними актами законодавства Євросоюзу та польського права у сфері енергоефективності та популяризації ВДЕ є:

 1. Когенераційна директива – 2004/8/WE (CHP); визначає критерії мінімальної економії первинної енергії (≥ 10%) поєднаної системи, по відношенню до системи розподіленого виробництва, як умову надання законної публічної допомоги;

У Польщі впроваджена норма Енергетичного законодавства та виконавчих указів, між ін. з використанням механізмів свідоцтв походження, які обмінюються на майнові права – кольорові сертифікати, які мають значну ринкову вартість;

 1. Директива 2006/32/WE (DUE) – про енергетичні послуги, які охоплюють кінцевих споживачів пального та енергії;

 2. Директива 2010/30/WE про маркування продуктів (побутової техніки та інших) – інформаційно-освітнього характеру;

Дві вищенаведені директиви були запроваджені на підставі Енергетичного законодавства, а останнім часом – також на підставі закону про енергоефективність (від 15 квітня 2011 р.);

 1. “Будинкова” директива 2010/31/WE (актуалізована) – визначає вимоги термозахисту будинків.

Директиву запроваджено на підставі положень закону “Про Будівельне право”, але спосіб впровадження та прийняті вимоги до термозахисту викликають загальну та ґрунтовну критику спеціалістів, що призведе до її суттєвих змін

Закон про підтримку термомодернізації та ремонтів, завдяки якому у Польщі діє Термомодернізаційний Фонд, який дофінансовує інвестиційні починання – насамперед модернізацію багатоквартирних будинків.

 1. Директива 2009/28/WE (ВДЕ) та рішення Комісії 2009/548/WE – обидві стосуються популяризації ВДЕ, у тому числі розробка Національного Плану Дій на користь ВДЕ (НПД-ВДЕ), який діє на підставі ухвали Ради Міністрів від 18.11.2010 р. У НПД-ВДЕ визначені конкретні завдання, які мають бути виконані у секторах електроенергетики, теплоенергетики і транспорту, які забезпечать Польщі досягнення 15% частки ВДЕ у балансі енергії в 2020 р. На даний час у Польщі механізми популяризації ВДЕ реалізовуються на підставі положень Енергетичного права і в основному стосуються преференції у виробництві електроенергії. Паралельно в Міністерстві Економіки триває інтенсивна робота над проектом нового закону про відновлювальну енергію (останній проект від липня 2011), у котрому передбачено комплексне урегулювання всіх питань, що стосуються ВДЕ, у тому числі такі важливі питання як присвоєння премій за виробництво електроенергії та/або тепла і холоду з ВДЕ залежно від:

  • технології;

  • потужності об’єкту

  • строку експлуатації об’єкту.

Видається, що запроектовані зміни дадуть змогу більш ефективно та обґрунтовано спрямовувати потік публічної підтримки на різні технології ВДЕ, залежно від рівня їхньої ринкової зрілості, привабливості та потенціалу розвитку в країні, а також більш зроблять можливим більш ефективне управління публічної підтримкою.

Очікувані цілі на довший період

Слід підкреслити, що у політиці ЄС основною причиною (рушійною силою) присвоєння покращенню енергоефективності найвищого пріоритету є переконання про необхідність зменшення викидів парникових газів (ghg) до 2050 року як мінімум на 80%, у тому числі для енергетичного сектора передбачаються викиди, які наближаються до нуля або не вельми більші. З виконаних на замовлення Комісії аналізів та оцінок впливу програми зменшення викидів “ghg”, відомої як „Roadmap 2050”, випливає, що це теоретично можливо, а найбільш ефективними інструментами визнано радикальне покращення енергоефективності та значний розвиток енергетичного використання ВДЕ та відходів.

Для Польщі, а особливо для України – країни, яка прагне отримати членство в ЄС, це становить виразну і досить реальну перспективу напрямку розвитку, який полягає у:

 • необхідності детального планування заходів, спрямованих на покращення енергоефективності, достовірним та максимально економічно ефективним способом,

 • необхідності планування і послідовного виконання заходів, спрямованих на зростання виробництва і енергетичного використання ВДЕ, у тому числі біомаси та відходів, що розкладаються природнім шляхом та відповідають критеріям Євросоюзу щодо врівноваженого розвитку.

Перспективні напрямки діяльності

Мова окреслених вище напрямків політики ЄС виразно вказує, що відносно найменший ризик планування довгострокового розвитку енергетичного сектора мусить враховувати:

 1. Спільний пакет заходів, спрямованих на покращення енергоефективності у цілому ланцюжку створення вартості потоку енергії: добування – переробка – транспортування – споживання.

Реалізація цього напрямку врівноваженої енергетичної політики, а властиво економічної політики України, вимагає великого законодавчого, фінансового та освітньо-інформаційного зусилля. Усі заходи, необхідні для реалізації цієї мети, уже значно краще визначені, а відповідно запроваджені у Польщі, будучи значною мірою стимульованими вимогами норм ЄС. Україна формально не зобов’язана виконувати рекомендації ЄС, що на думку авторів є радше недоліком, ніж перевагою – з точки зору покращення ефективності виробництва енергії. Однак видається, що Україні мало б залежати на прийнятті добровільних зобов’язань відносно ЄС в обмін на доступ до значних джерел фінансування заходів, спрямованих на заощадження енергії. Це великий виклик, але водночас це і шанс України на великий цивілізаційний та економічний ривок. У цій галузі багато що можуть запропонувати і допомогти зробити польські спеціалісти з багатьох сфер енергетичної та економічної діяльності. Спільна реалізація цих намірів була б дуже корисною для обох країн;

 1. Раціональну та економічно ефективну діяльність, спрямовану на розвиток виробництва ВДЕ, у якому Україна може стати одним з основних виробників та постачальників до ЄС, закладаючи стабільний ґрунт для багаторічних, економічно рентабельних бізнес-процесів. З високим рівнем впевненості можна ствердити, що ці процеси за умови їх розумного планування мають забезпечити Україні значні фінансові кошти, які дадуть змогу успішно та економічно ефективно реалізувати політику покращення енергоефективності. Раціонально сплановану і послідовно реалізовану політику за принципом: насамперед заходи з найбільшою системною ефективністю – для економіки та суспільства України.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Державний комітет України з енергозбереження (дкез) Державне підприємство

  Реферат
  Мета роботи – сприяння розповсюдженню нормативно-правових актів з енергозбереження та гармонізація українського законодавства у цій сфері з законодавством ЄС.
 2. У західному науковому центрі

  Документ
  Бюлетень Західного наукового центру. 2010 / Національна академія наук України та Міністерство освіти і науки України. Західний науковий центр. – Львів: Паїс, 2010.
 3. Міжнародний Слов'янський університет. Харків Міжнародна науково-практична конференція

  Документ
  Україна в системі світових економічних процесів: [Текст] Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 17-18 грудня 2009 року. – Х.: МСУ. Харків,

Другие похожие документы..