Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Учебно-методические материалы рекомендованы к изданию ка­федрой «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» Института экономи­ки МАЭП (Протокол № 7 25 июня ...полностью>>
'Документ'
В современной школе используется много различных методов обучения детей. В последние годы стала популярной методика критического мышления, включая тр...полностью>>
'Документ'
Дисципліна «Телевізійна практика» є нормативним курсом для спеціальності 6. 030301 «Журналістика», що читається в 4 семестрі обсягом 106 годин, з яки...полностью>>
'Лекция'
Зонная теория является основой современных представлений о механизмах различных физических явлений, происходящих в твердом кристаллическом веществе пр...полностью>>

Реферат на тему (297)

Главная > Реферат
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Реферат на тему

Установлення і контроль економічних нормативів, що регламентують діяльність банків

З метою забезпечення економічних умов стійкого функціонуван­ня національної банківської системи, захисту інтересів вкладників та кредиторів комерційних банків та відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» Національний банк України встановлює для всіх комерційних банків такі обов'язкові економічні нормативи:

 • капітал банку (НІ);

 • мінімальний розмір статутного капіталу (Н2);

 • платоспроможність (НЗ);

 • достатність капіталу банку (Н4);

 • миттєва ліквідність (Н5);

 • загальна ліквідність (Н6);

 • співвідношення високоліквідних активів до робочих активів
  банку (Н7);

 • максимальний розмір ризику на одного позичальника (Н8);

 • максимальний розмір великих кредитних ризиків (Н9);

 • максимальний розмір кредитів, гарантій та поручительств,
  наданих одному інсайдеру (Н10);

 • максимальний сукупний розмір кредитів, гарантій та поручи­тельств, наданих інсайдерам (НІ 1);

 • максимальний розмір наданих міжбанківських позик (Н12);

 • норматив отриманих міжбанківських позик (Н13);

 • інвестування (НІ4);

 • загальна відкрита валютна позиція банку (НІ5);

 • довга (коротка) відкрита валютна позиція у вільно конверто­ваній валюті (НІ6);

 • довга (коротка) відкрита валютна позиція у неконвертованій
  валюті (НІ 7);

 • довга (коротка) відкрита валютна позиція у всіх банківських
  металах (НІ 8).

Дію зазначених економічних нормативів регламентує Інструкція «Про порядок регулювання та аналіз діяльності комерційних бан­ків». Вона побудована на основі останніх вимог Базельського комі­тету, що включають 25 базових принципів, якими необхідно керува­тися для ефективної роботи системи банківського нагляду. Ці принципи згруповані за такими розділами:

 • Передумови ефективного банківського нагляду (Принцип 1).

 • Ліцензування і структурування (Принципи 2-5).

Пруденційні вимоги і регулятивні заходи (Принципи 6-Скачать документ

Похожие документы:

 1. Реферат на тему (168)

  Реферат
  Міжнародний валютний фонд — це валютно-фінансова організація міжурядового співробітництва. Його політика та діяльні* регулюються статутом, який має назву Статті угоди МВФ.
 2. Реферат на тему (14)

  Реферат
  Формула винного, или этилового, спирта (этанола) , несомненно, знакома многим даже совершенно далёким от химии людям. Это соединение, которое образуется при ферментативном брожении крахмала, глюкозы и фруктозы, в быту называют просто спиртом.
 3. Реферат на тему (29)

  Реферат
  Шлях до розвиненої і стабільно зростаючої економічної системи в Україні пролягає через комплекс радикальних реформ, покликаних якомога швидше подолати брак достатніх знань, досвіду і повноцінної законодавчої бази з проблем комерційного
 4. Реферат на тему (171)

  Реферат
  Постановка проблеми. Як свідчить практика, проблема кредитних ризиків щодо неповернення кредитів є для комерційних банків однією з найважливіших проблем.
 5. Реферат на тему (257)

  Реферат
  Суть захисної функції власного капіталу полягає у тому, що він слугує насамперед для захисту інтересів вкладників і кредиторів банку, для покриття можливих збитків від банківської діяльності.
 6. Реферат на тему (39)

  Реферат
  Будемо користуватися нормованими величинами: - для падаючої хвилі, - для відбитої. , - амплітуди падаючої та відбитої хвиль, , - відповідні потужності.

Другие похожие документы..