Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Сочинение'
Н. Г. Гарин – Михайловский «Детство Темы», ответы на вопросы после глав (устно) «Как заголовок помогает понять отношение автора к своим героям?» (пись...полностью>>
'Закон'
Практика применения положений статьи 2 Закона Российской Федерации от 18.10.91 № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» свидетельствует...полностью>>
'Программа'
В 2008 г. в мире зарегистрировано 5.72 млн. новых случаев и рецидивов ТБ (85 чел/100 тыс. населения), из которых 2.7 млн. – бактериовыделители. Факти...полностью>>
'Доклад'
Средняя общеобразовательная школа № 14 функционирует с 1970 года. Школа расположена на северо-западной окраине города Пугачева. Микрорайон удален от ...полностью>>

Про затвердження Правил охорони праці в деревообробній промисловості

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

5.5.19. У приміщеннях, де для промивання використовують легкозаймисті рідини, вико­ристовувати пічне опалення або опалення газовими і електричними приладами, а також від­критий вогонь не дозволяється. З метою запобігання іскроутворенню і можливому вибуху пускові пристрої, електродвигуни, вентилятори та інші пристрої мають бути у вибухобезпечному виконанні.

5.5.20. Працівники, які не виконують роботи, пов'язані із металопокриттям, без дозволу роботодавця в гальванічний цех (дільницю) не допускаються.

5.5.21. Куріння і вживання їжі в гальванічних цехах не дозволяється. Перед вживанням іжі і курінням необхідно обов’язково вимити руки.

5.5.22. У разі отримання порізів, опіків, появи запаморочення, нудоти працівника необ­хідно відсторонити від роботи до отримання дозволу лікаря на продовження роботи.

5.5.23. Під час заміни обладнання, технологічних процесів, вентиляцій, матеріалів, які використовуються, концентрації розчинів та електролітів повинен бути проведений аналіз повітряного середовища робочої зони відповідно до вимог ГОСТ 12.1.005-88.

3.6. Шиномантажні і вулканізаційні роботи

5.6.1. Організація та обладнання робочих місць для виконання шиномонтажних робіт ма­ють відповідати вимогам державних стандартів «Пожежна безпека. Загальні вимоги» із зміною (ГОСТ 12.1.004-91), ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.2.003-91, «Машини ручні пневматичні. Загальні вимоги безпеки» із змінами (ГОСТ 12.2.010-75), ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.3.009-76, «Процеси обробки абразивним і ельборовим інструментом. Вимоги безпеки» із змінами (ГОСТ 12.3.028-82), ГОСТ 12.4.011-89, експлуа­таційної документації та цих Правил.

5.6.2. Приміщення для проведення вулканізаційних робіт повинне бути ізольованим, просторим, світлим, обладнаним припливно-витяжною вентиляцією і місцевими відсмоктувачами. Приміщення, в якому установлені апарати з самостійною топкою, має бути ізольо­ване від приміщень, в яких застосовується бензин або гумовий клей.

5.6.3. Експлуатацію парових вулканізаційних апаратів необхідно проводити відповідно до ДНАОП 0.00-1.07-94. Силове та інше електрообладнання повинне бути у вибухобезпечному виконанні.

5.6.4. Під час виконання шиномонтажних і вулканізаційних робіт необхідно дотримуватись вимог правил охорони праці на автомобільному транспорті.

3.7. Обслуговування та ремонт акумуляторів

5.7.1. Організація та обладнання робочих місць з ремонту і заряджання акумуляторів мають відповідати вимогам ДНАОП 0.00-1.21-98, ПВЕ та цих Правил.

5.7.2. Заряджання акумуляторів необхідно проводити в ізольованому приміщенні, облад­наному припливно-витяжною вентиляцією та водопроводом, виводити вентиляційні канали в загальну вентиляційну систему будівлі не дозволяється. В окремих випадках дозволяється заряджати акумулятори у витяжній шафі загального приміщення. Сумісне зберігання і заряджання кислотних і лужних акумуляторних батарей в одному приміщенні не дозволяється.

5.7.3. Акумуляторні приміщення мають бути забезпечені умивальником, милом, ватою в упаковці, рушником і закритими посудинами з 10 % нейтралізуючим розчином питної соди для шкіри та 2-3 % нейтралізуючим розчином питної соди для очей під час роботи з кислотними акумуляторами. Під час роботи з лужними акумуляторами необхідно мати 2-3 % розчин борної кислоти.

5.7.4. Посудини з водою для умивання і нейтралізуючими розчинами повинні мати крани, бути установлені на доступній висоті та мати розпізнавальні кольори і пояснювальні написи.

5.7.5. Не дозволяється захаращувати проходи до посудин із водою для обмивання і нейт­ралізуючими розчинами, зберігати в акумуляторному приміщенні порожні пляшки й посуди­ни, застосовувати відкритий вогонь, курити, а також зберігати і приймати їжу.

5.8. Жерстяно-мідницькі роботи

5.8.1. Організація й обладнання робочих місць для виконання жерстяно-мідницьких робіт мають відповідати вимогам ГОСТ 12.0.003-74, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2.033-78, ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.4.011-89, екс­плуатаційної документації та цих Правил.

5.8.2. Перед вживанням їжі та після закінчення роботи працівники зобов'язані чистити зу­би і полоскати ротову порожнину. В умивальній кімнаті мають бути установлені шафи з інди­відуальними місцями для зберігання зубного порошку, пасти, щітки і склянки, а також бачок з 1 % розчином оцтової кислоти для обмивання рук.

5.8.3. Не дозволяється зберігати одяг у приміщенні, де проводяться паяльні роботи.

5.9. Фарбувальні роботи

5.9.1. Обладнання й організація робочих місць для виконання фарбувальних робіт мають відповідати вимогам ГОСТ 12.1.004-91, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 12.1.010-76, «Суміші вибухонебезпечні. Класифікація і методи випробувань» із змінами (ГОСТ 12.1.011-78), ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.2032-78, ГОСТ 12.2.033-78, «Роботи фарбувальні. Загальні вимоги безпеки» із змінами (ГОСТ 12.3.005-75), ГОСТ 12.4.011-89, Правил пожежної безпеки, експлуатаційної документації та цих Правил

5.9.2. Вимоги до розташування фарбувальних, сушильних цехів або дільниць, освітлення та вентиляції виробничих приміщень, транспортування, зберігання, приготування робочих розчинів лакофарбових матеріалів мають відповідати вимогам наведеним в підпунктах 6.3.125-6 3.174, 6.3.182-6.3.230 цих Правил.

5.9.3. Дозволяється проводити фарбувальні роботи безпосередньо на місцях складання обладнання без улаштування спеціальної вентиляції, якщо дотримуватися таких вимог:

проводити фарбувальні роботи в період, коли інші роботи на дільницях ремонту не вико­нуються;

здійснювати провітрювання приміщення за рахунок наявних витяжних установок;

забезпечити працівників засобами захисту органів дихання;

забезпечити вибухопожежобезпеку.

5.9.4. Конструкція вентиляторів, регулювальних і витяжних пристроїв вентиляційних сис­тем під час експлуатації повинна унеможливлювати іскроутворення.

5.9.5. Фарбувальні майданчики, на яких проводиться безкамерне фарбування деталей великих габаритів, повинні мати огородження і пристрої для уловлювання фарби, яка не осіла на вироби, а також бути обладнані відсмоктувачами забрудненого повітря. Зона в радіусі 5 м від країв майданчика і 5 м за висотою відноситься до вибухопожежонебезпечної.

5.9.6. Лакофарбові матеріали, до складу яких входять дихлоретан і метанол, дозволяється застосовувати тільки під час фарбування щіткою. Щітки слід зберігати в щільно закритій тарі у вентильованих металевих шафах, які закриваються.

5.9.7. На дільницях фарбування великогабаритних виробів мають бути обладнані пере­сувні підмостки і спеціальні драбини з майданчиками, огородженими поручнями висотою не менше 1 м.

5.9.8. Для відведення статичної електрики гумові шланги, які застосовуються для промивання деталей розчинником, мають бути із заземленими наконечниками, які виготов­лені із матеріалу, який не утворює іскор.

5.9.9. Для фарбування внутрішніх поверхонь резервуарів, а також під час фарбування усередині агрегатів необхідно застосовувати пістолети-розпилювачі, які не утворюють туману.

5.9.10. У всіх випадках, де це дозволяється технологічним процесом, лакофарбові мате­ріали, які містять свинець та суміші розчинників з вмістом бензолу, необхідно замінити менш токсичними матеріалами.

5.9.11. Після роботи з фарбами, які містять свинцеві сполуки, необхідно мити руки 1 % розчином кальцинованої соди, алізариновим милом. Обличчя миють теплою водою з милом, полощуть рот і чистять зуби.

5.9.12. Зберігати харчові продукти і приймати їжу у приміщеннях для фарбування не до­зволяється.

5.10. Роботи з полімерними матеріалами

5.10.1. Організація й обладнання робочих місць і дільниць для виконання робіт з полімерни­ми матеріалами мають відповідати вимогам ДНАОП 0.01-1.01-95, ГОСТ 12.1.005-88, ГОСТ 12.1.007-76, ГОСТ 12.2.003-91, ГОСТ 12.2.008-75, ГОСТ 12.3.002-75, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 12.2-033-78, ГОСТ 12.4.013-85Е, ГОСТ 12.4.011-89, експлуатаційної документації та цих Правил.

5.10.2. Виробничі процеси з використанням полімерних матеріалів необхідно проводити в ізольованих приміщеннях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією та місцевими відсмоктувачами.

5.10.3. Пости газополуменевого напилювання мають бути розташовані в окремому ізо­льованому приміщенні та бути обладнані згідно з вимогами до робочих місць для газозва­рювальних робіт.

5.10.4. Під час використання епоксидних смол в невеликих кількостях дозволяється виконання роботи у загальному приміщенні на робочих місцях, які спеціально для цього виді­лені та обладнані місцевою витяжною вентиляцією.

5.10.5. Зберігати полімерні матеріали та розчинники у виробничих приміщеннях дозво­ляється у кількості, необхідній для роботи протягом зміни. Зберігання полімерних матеріалів поблизу опалювальних приладів, сушильних камер і електродвигунів не дозволяється.

5.10.6. Тара, в якій зберігаються полімерні матеріали, повинна мати написи, які містять назву матеріалу, номер партії і дату виготовлення.

5.10.7. Роботи, пов'язані з розігріванням, зважуванням та приготуванням компонентів і складових на основі епоксидних смол, мають виконуватися у витяжній шафі. Забороняється підігрівати полімерні матеріали відкритим полум'ям.

5.10.8. Випарювання затверджувача необхідно проводити тільки у витяжних шафах з ва­куум-насосом.

5.10.9. Прибирання робочих місць та приміщення повинне проводитися щоденно, вида­ляти пил необхідно вологим методом.

5.10.10. Затверджувач або смолу в разі попадання на шкіру слід видаляти тампоном, змо­ченим етилцеллозольвом, а потім ретельно промивати уражене місце теплою водою з милом.

5.11. Транспортування нафтопродуктів. Заправлення машин

5.11.1. Під час роботи з паливно-мастильними матеріалами і антифризом необхідно до­тримуватись вимог Правил пожежної безпеки та цих Правил.

5.11.2. Транспортувати нафтопродукти дозволяється у залізничних і автомобільних цис­тернах, бензо- і паливозаправниках, металевих бочках і бідонах з кришками, які щільно за­криваються.

5.11.3. Транспортні засоби, які використовуються для перевезення легкозаймистих рідин, мають бути обладнані пристроєм для зняття статичної електрики.

5.11.4. Бочки з нафтопродуктами, які транспортуються у кузовах автомобілів, тракторних візках або іншому транспорті, мають бути установлені кришками вверх, між бочками і під ними необхідно укладати спеціальні дерев'яні прокладки, які запобігають поздовжньому і боковому зміщенню бочок та ударам між собою. В літній час бочки з паливом необхідно захищати від сонячних променів.

5.11.5. Ручне навантаження бочок шляхом перекочування дозволяється спеціальними естакадами (за умови, що підлога естакади розміщена на одному рівні з підлогою кузова транспортного засобу) або з землі похилими настилами, кут нахилу яких не повинен переви­щувати 30°. Бочки масою більше 100 кг необхідно переміщувати похилим настилом за допо­могою мотузяних канатів.

5.11.6. Вантажно-розвантажувальні роботи з використанням похилих настилів мають виконувати не менше ніж два працівники, яким слід перебувати з зовнішнього боку настилів.

5.11.7. Пункти заправки транспортних засобів паливом та мастильними матеріалами, які розміщені на території підприємства, мають відповідати вимогам безпеки під час експлуатації нафтобаз та автозаправних станцій та Правил пожежної безпеки.

5.11.8. Підприємства, які використовують етилований бензин, повинні мати окремі ємності і бензопроводи для зберігання етилованого і неетилованото бензину та окрему тару для його перевезення.

5.11.9. Застосування етилованого бензину дозволяється тільки на технічно справних автомобілях, які мають справну бензосистему, що запобігає підтіканню бензину із бензобаків, бензопроводів, бензонасосів, відстійників тощо, а також проникненню вихлопних газів в кабіну, кузов і багажник.

5.11.10. Ґрунт, підлога, обладнання, тара та інші предмети в разі їх забруднення етилова­ним бензином мають бути знешкоджені. У місцях зберігання, навантаження і розвантаження етилованого бензину мають знаходитися у достатній кількості засоби для знешкодження, для чого необхідно використовувати дихлорамін (1,5 % розчин в бензині) або хлорне вапно (у вигляді кашки або хлорної води), а для металевих предметів розчинники — гас або лужний розчин. Знешкодження сухим хлорним вапном забороняється для запобігання самозайманню у разі стикання з етилованим бензином.

5.12. Зберігання транспортних засобів

5.12.1. Роботи, пов'язані зі зберіганням транспортних засобів, необхідно виконувати від­повідно до вимог правил охорони праці на автомобільному транспорті, Правил пожежної безпеки та цих Правил.

5.12.2. До виконання роботи з підготування, установлення транспортних засобів на збе­рігання і зняття їх із зберігання допускаються працівники, які пройшли відповідний інструктаж та ознайомлені з правилами користування легкозаймистими і отруйними рідинами. Установ­лення транспортних засобів на зберігання необхідно проводити під керівництвом відпові­дальної особи, яка призначається роботодавцем.

5.12.3. Під час нанесення антикорозійних покрить працівникам необхідно користуватися фартухами, захисними окулярами, а за необхідності — респіраторами.

6. Вимоги безпеки до технологічних процесів під час оброблення деревини та виробництва виробів з деревини

6.1. Загальні вимоги

6.1.1. Технологічні процеси (роботи) деревообробних виробництв мають бути організо­вані відповідно до вимог Правил пожежної безпеки, ДНАОП 0.00-1.29-97, державних стан­дартів ГОСТ 12.2.061-81, ГОСТ 12.3.042-88, ГОСТ 12.1.004-91, «Преси гідравлічні. Вимоги безпеки» (ГОСТ 12.2.117-88), «Автоматизація метало- і деревообробного устаткування. Сис­тема «Устаткування — оператор — пристрій індикації». Загальні вимоги і вимоги безпеки» (ДСТУ 2578-94), «Устаткування метало- та деревообробне. Загальні вимоги безпеки і методи випробувань» (ДСТУ 2807-94), «Виробництво меблеве. Роботи складальні. Вимоги безпеки» (ДСТУ 2327-93), експлуатаційної документації та цих Правил.

6.1.2. Усі види робіт мають здійснюватися на відповідному технологічному обладнанні та відповідно до його паспортних даних, згідно із затвердженими регламентами (інструкціями, технологічними картами тощо), в яких передбачені заходи, що запобігають дії на працівників шкідливих i небезпечних чинників.

6.1.3. Навантаження, транспортування лісоматеріалів, технологічної тріски, пиломатеріалів, фанери, плит та інших деревних матеріалів i виробів необхідно виконувати відповідно до правил та інструкцій, затверджених роботодавцем, які діють під час експлуатації транспортних засобів, що використовуються на підприємстві.

6.1.4. Технологічні процеси i операції, які пов'язані з використанням або виділенням токсичних, подразнюючих i легкозаймистих речовин, необхідно проводити в окремих приміщеннях або на спеціальних ізольованих дільницях виробничих приміщень, забезпечених вентиляційними системами, засобами захисту працівників, а також засобами пожежогасіння.

6.1.5. Робочі місця, на яких можливе виділення токсичних, вибухопожежонебезпечних речовин, мають бути обладнані уловлювачами, укриттями з місцевими відсмоктувачами.

6.1.6. Процеси деревообробки мають бути організовані так, щоб забруднення ґрунту, водойм відходами та стічними водами, а також повітря викидами в атмосферу шкідливих газопарових сумішей та пилу не перевищували граничнодопустимих концентрацій.

6.1.7. Для кожного процесу, в якому використовуються шкідливі речовини, в технологічній документації мають бути передбачені методи знешкодження й прибирания розлитих або розсипаних хімічних речовин та методи очищення стічних вод i забрудненого повітря.

6.1.8. Вивезення відходів, які містять отруйні речовини, повинно проводитися після їх знешкодження відповідно до затверджених норм i правил.

6.1.9. Виконання технологічних операцій повинне запобігати зіткненню працівників з матеріалами i деталями, які рухаються із швидкістю більше 0,3 м/с.

6.1.10. Впровадження змін у технологічному процесі, заміна або перестановка обладнання, зміни в конструкції обладнання або в електросхемі мають бути оформлені актом, затвердженим відповідальною особою підприємства.

6.1.11. Різальний інструмент деревообробних верстатів повинен бути підготовлений до роботи i експлуатуватися відповідно до вимог технологічних режимів підготовки інструментів.

6.1.12. Під час виникнення аварійної ситуації повинна бути передбачена автоматична світлова або звукова сигналізація, за сигналом якої працівники виконують приписні розпорядження.

6.1.13. Для запобігання шкідливій дії на організм працівників шуму, вібрації тепло-, електромагнітних та інших випромінювань, виділень пари, газів i пилу необхідно використовувати дистанційне керування роботою обладнання.

6.2. Вимоги безпеки під час сушіння пиломатеріалів

6.2.1. Для формування сушильних пакетів пиломатеріалів повинен бути обладнаний спеціальний майданчик. Формування пакетів на проїздах i проходах не дозволяється. Висота пакета пиломатеріалів, який формується вручну, не повинна перевищувати 1,5 м.

6.2.2. Пакети пиломатеріалів, які подаються на пакетоформувальну машину, необхідно ставити на приймальну платформу або конвеєр таким чином, щоб забезпечувалось їх стійке положення на підйомнику.

6.2.3. Вилучення прокладок, які застрягли на похилому підйомнику, вирівнювання дощок, що збились на конвеері та в пакеті, необхідно здійснювати за допомогою спеціальних гаків після повної зупинки обладнання.

6.2.4. Подача прокладок на площадку перед касетним пристроєм повинна бути мexaнiзована. Прокладки, що подаються, мають бути укладені в пакети або ув'язані в пачки.

6.2.5. Формування пакета на трекових візках допускається після їx закріплення на рейках або роликах гальмівними пристроями.

6.2.6. Зона під пакетоформувальною машиною i ліфтом повинна бути огороджена. Перебування працівників під машиною під час її роботи не дозволяється.

6.2.7. Під час транспортування сушильних пакетів або укладання їx один на другий працівники мають перебувати в безпечній зоні не ближче 6 м від підіймально-транспортного засобу.

6.2.8. Завантаження, розвантаження, просування i зупинка штабелів в камерах мають бути механізовані.

6.2.9. Гарячі паропроводи та нагрівальні прилади в приміщеннях цеху, де перебувають працівники, мають бути термоізольовані. Паропроводи та їx арматура перед початком експлуатації мають підлягати гідравлічному випробуванню.

6.2.10. Під час завантаження камер і в процесі сушіння в них не має бути людей. Вхід в камеру для профілактичного огляду і відбору зразків дозволяється тільки після вимкнення вентиляторів та при температурі не вище 40 °С.

6.2.11. Поряд з дистанційним керуванням і автоматизованим регулюванням процесу сушіння в камерах з примусовою вентиляцією повинне бути передбачене місцеве керування вентиляторами. Для зменшення шуму і вібрації вентиляторних установок їх необхідно закріп­лювати на віброопорах або розташовувати у звукоізолюючих кабінах.

6.2.12. Правильність укладання штабелю необхідно перевіряти за допомогою габаритного шаблона, який має бути установлений на рейковій колії.

6.2.13. Стан рейкової колії і роликових шин повинен постійно перевірятися. Зазор між рейками траверсного візка і колією повинен бути не більше 10 мм.

6.2.14. Траверсний візок повинен бути забезпечений відкидними упорами для надійного утримування підштабельних візків та фіксаторами, які утримують траверсний візок під час завантаження або розвантаження.

6.2.15. Для безпечного обслуговування камер система електроживлення траверсного візка повинна запобігати попаданню кабелю під колеса візка або його обриванню під час руху.

6.2.16. На обох кінцях рейкової колії мають бути установлені упори (обмежувачі). Від­стань від упорів до стіни (колони) повинна бути не менше 1 м.

6.2.17. Сушильні камери повинні мати освітлення, яке живиться напругою не більше 42 В, з вимикачем, розташованим із зовнішнього боку камери.

6.2.18. Робоче місце оператора повинне бути обладнане кондиціонером для підтримання нормального мікроклімату.

6.2.19. Сушильні камери мають бути обладнані пристроями, які запобігають падінню дверей камери. Двері в воротах камери повинні мати затвори, які відкриваються як зовні, так і зсе­редини камери.

6.2.20. Шибери димоходів газових сушильних камер повинні мати пристрої, що дозволя­ють перекривати їх з підлоги, та огороджувальні пристрої, що запобігають виходу шиберів із гнізда. Контрваги шиберів мають бути огороджені.

6.2.21. Зольне приміщення газових камер повинне бути обладнане надійною вентиляцією і мати двері, що відкриваються назовні.

6.2.22. Очищення топки від золи повинне проводитися після згоряння палива та зупинення вентилятора. Видалення золи із зольного приміщення повинне бути механізованим.

6.2.23. Для захисту від дії теплових променів перед топкою газових сушарок мають бути установлені спеціальні екрани.

6.2.24. Для зменшення рівня напруженості електромагнітного поля на робочих місцях вакуумно-діелектричні сушильні камери мають бути обладнані екрануючими пристроями.

6.2.25. Сітки вертикальних сітчастих електродів вакуумно-діелектричних сушильних ка­мер з обох сторін проходів мають бути заземлені.

6.2.26. Двері сушильних камер повинні мати блокування, яке забезпечує можливість від­кривання дверей тільки після відключення напруги усіх силових мереж.

6.2.27. Роботи на генераторі необхідно проводити після відключення генератора від дже­рел живлення відповідно до затвердженої програми.

6.З. Вимоги безпеки під час виробництва меблів

6.3.1. Робоче місце оператора під час торцювання пиломатеріалів повинне бути розта­шоване не ближче 0,7 м від пилки.

6.3.2. Автоматичне вмикання пакетоформувальних машин, бракувально-торцювальних та маркувальних установок повинне відбуватися не раніше ніж через 10 с після подавання світлозвукової сигналізації.

6.3.3. Пускові пристрої пилок бракувально-торцювальних та маркувальних установок мають бути зблоковані з пусковими пристроями конвеєра таким чином, щоб подавання до­щок на пилки здійснювалося тільки після вмикання пилок.

6.3.4. Працівникам під час роботи установок перебувати на першому поверсі під приво­дами і холостими вітками конвеєра не дозволяється.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Правила охорони праці в деревообробній промисловості 1 загальні положення

  Документ
  Правила охорони праці в деревообробній промисловості (далі - Правила) поширюються на підприємства, установи й організації (далі - підприємства) незалежно від їх підпорядкування і форми власності та на фізичних осіб, які займаються
 2. Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості загальні положення

  Документ
  Правила охорони праці для працівників лісового господарства та лісової промисловості (далі - Правила) установлюють вимоги з охорони праці, що поширюються на суб'єкти господарювання, які здійснюють науково-дослідну діяльність, виконують
 3. Кабінету Міністрів України від 25. 03. 99 №465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами», керуючись закон

  Закон
  Про затвердження Правил приймання стічних вод підприємств у системи каналізації Кіровського виробничого управління водопровідно – каналізаційного господарства комунального підприємства «Компанія «Вода Донбасу» в новій редакції
 4. Законодавчі та нормативні акти 3 охорони праці в україні загального призначення 4

  Закон
  Тимчасові методичні рекомендації щодо визначення вартості ремонту і модернізації пасажирських та вантажопідіймальних ліфтів, які використовуються в будинках житлового та цивільного призначення
 5. Правила охорони праці для підприємств та організацій поліграфічної промисловості

  Документ
  1. Ці Правила поширюються на підприємства, установи, організації (далі - підприємства), які здійснюють роботи з поліграфії, реконструюються, будуються чи проектуються, незалежно від форм власності й відомчого підпорядкування.

Другие похожие документы..