Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
генетика, имеющая дело с простейшими генетическими системами и имитирующая in vitro процессы наследственности. Цель ее – создание новых генетических ...полностью>>
'Методичні рекомендації'
Методичні рекомендації підготовлено у відповідності до чинного Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, тур...полностью>>
'Урок'
Главная общая цель изучения литературы в современной школе может быть определена следующим образом: ввести учащихся в мир прекрасного, приобщая их к о...полностью>>
'Документ'
Среднее число исполнителей (Чи) рассчитывается исходя из определенных или заданных характеристик трудоемкости и длительности разработки программного ...полностью>>

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2004, n 30-31, ст. 382 ) Цей закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

виборчих списків кандидатів у депутати, висунутих місцевою

організацією партії (блоком), а також на підтримку кандидата на

посаду сільського, селищного, міського голови забороняється.

11. Встановлення додаткових обмежень щодо порядку збирання

підписів забороняється.

12. Після закінчення збирання підписів виборців на підтримку

виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою

організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі,

представники місцевої організації партії (блоку) підраховують

загальну кількість підписів виборців, зібраних на підтримку

виборчого списку. Про підсумки збору підписів виборців складається

протокол за формою, встановленою територіальною виборчою комісією,

який підписується керівником місцевої організації партії

(керівниками місцевих організацій партій, що входять до блоку).

13. Кандидат на посаду сільського, селищного, міського

голови, кандидат у депутати в одномандатному окрузі підраховує

кількість підписів виборців, зібраних на свою підтримку, складає і

підписує протокол про підсумки збору підписів виборців за формою,

встановленою територіальною виборчою комісією.

14. Підписні листи, що подаються до відповідної виборчої

комісії, повинні бути пронумеровані.

15. При прийманні підписних листів відповідна виборча комісія

перевіряє відповідність кількості поданих підписних листів

кількості цих листів, зазначеній у протоколі про підсумки збору

підписів виборців, та складає акт про передачу-приймання підписних

листів, в якому повинно бути зазначено кількість прийнятих

підписних листів та заявлена кількість підписів виборців, а також

зазначено дату і час їх приймання. Акт складається у двох

примірниках і підписується уповноваженим на це членом виборчої

комісії та особою, яка передала підписні листи. Перший примірник

акта видається представнику місцевої організації партії (блоку),

кандидату на посаду сільського, селищного, міського голови,

кандидату у депутати в одномандатному окрузі, а другий примірник

акта зберігається у відповідній виборчій комісії.

Стаття 45. Порядок врахування підписів виборців

1. Територіальна виборча комісія забезпечує здійснення

контролю за додержанням вимог цього Закону до підписних листів

шляхом їх вибіркової перевірки членами виборчої комісії.

2. При встановленні на підставі підписних листів кількості

виборців, які підтримали виборчий список кандидатів у депутати,

висунутих місцевою організацією партії (блоком) в багатомандатному

окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського

голови, кандидата у депутати в одномандатному окрузі, не

враховуються підписи окремих виборців:

1) у разі відсутності в підписному листі всіх або окремих

відомостей про виборця, який підтримує своїм підписом виборчий

список кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією

партії (блоком), кандидата на посаду сільського, селищного,

міського голови, передбачених формою підписного листа;

2) якщо при внесенні відомостей про виборця, який підтримує

своїм підписом виборчий список кандидатів у депутати, висунутих

місцевою організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі,

кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови,

порушено вимоги статті 44 цього Закону;

3) вчинені замість виборця іншою особою;

4) вчинені особою, яка на день вчинення підпису не мала права

голосу;

5) які не є членами територіальної громади, де проводяться

місцеві вибори;

6) якщо підписи вчинені виборцем декілька разів на підтримку

одного і того ж виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих

місцевою організацією партії (блоком) в багатомандатному окрузі,

кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови,

кандидата у депутати в одномандатному окрузі;

7) якщо підписи вчинені виборцем до моменту видачі виборчою

комісією підписних листів для збирання підписів на підтримку

відповідного виборчого списку кандидатів у депутати, висунутих

місцевою організацією партії (блоком), кандидата на посаду

сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в

одномандатному окрузі.

3. При встановленні кількості виборців, які підтримали своїми

підписами кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією

партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата на посаду

сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в

одномандатному окрузі, не враховуються підписні листи:

1) підписи виборців в яких зібрані особою, яка на день збору

підписів не мала права голосу;

2) які містять недостовірні відомості про особу, яка збирала

підписи виборців;

3) в яких відсутні відомості про особу, яка збирала підписи

виборців;

4) в яких відсутній підпис особи, яка збирала підписи

виборців;

5) в яких замість підпису особи, яка збирала підписи

виборців, міститься підпис іншої особи;

6) в яких підписи виборців зібрані на підприємствах, в

установах, організаціях;

7) невстановленої форми;

8) підроблені;

9) підписи в яких зібрано насильно, шляхом підкупу або

обману;

10) що мають підчистки, виправлення без застережень;

11) підписи в яких зібрані за участі посадових та службових

осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування.

4. Про результати збирання підписів на підтримку виборчого

списку кандидатів у депутати, висунутих місцевою організацією

партії (блоком) в багатомандатному окрузі, кандидата на посаду

сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в

одномандатному окрузі, територіальна виборча комісія складає

протокол, в якому зазначається кількість підписів виборців, що

підлягають врахуванню, кількість неврахованих підписів виборців з

обов'язковим зазначенням підстав їх неврахування. Копію протоколу

виборча комісія у триденний строк з дня його затвердження видає

представнику місцевої організації партії (блоку), кандидату на

посаду сільського, селищного, міського голови.

5. Право на ознайомлення з підписними листами, поданими до

виборчої комісії, мають члени територіальної виборчої комісії.

Стаття 46. Декларація про майно і доходи кандидата у депутати

та на посаду сільського, селищного, міського

голови

1. Декларація про майно і доходи кандидата у депутати та на

посаду сільського, селищного, міського голови, а також членів їх

сімей за попередній рік заповнюється ним власноручно за формою,

затвердженою Міністерством фінансів України, не пізніше ніж

за 90 днів до дня виборів.

2. Достовірність відомостей, внесених до декларації,

зазначеної у частині першій цієї статті, перевіряється за

зверненням територіальної виборчої комісії органами Державної

податкової адміністрації України не пізніш як за 30 днів до дня

виборів. Про виявлені порушення у цей же строк повідомляється

відповідна виборча комісія.

3. Помилки і неточності, виявлені в декларації, не є

підставою для відмови в реєстрації кандидата у депутати та

підлягають виправленню.

Стаття 47. Відмова в реєстрації кандидата на посаду

сільського, селищного, міського голови, кандидата

у депутати

1. Територіальна виборча комісія відмовляє в реєстрації

кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови,

кандидата у депутати в разі:

1) порушення встановленого цим Законом порядку висування

кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови,

кандидата у депутати;

2) відсутності або неправильних відомостей у документах,

зазначених відповідно у статтях 36-38 цього Закону;

3) припинення громадянства України кандидата;

4) визнання судом кандидата на посаду сільського, селищного,

міського голови, кандидата у депутати недієздатним, набрання щодо

нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення

умисного злочину;

5) виявлення територіальною виборчою комісією обставин, що

позбавляють особу права бути обраною депутатом або сільським,

селищним, міським головою відповідно до статті 9 цього Закону.

2. Рішення про відмову в реєстрації кандидата на посаду

сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати

повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення не

пізніше наступного дня після його прийняття надсилається

(видається) представнику місцевої організації партії (блоку), від

якої висунуті кандидати у депутати в багатомандатному окрузі,

кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, або

його довіреній особі.

3. Якщо жоден із кандидатів у депутати, висунутих місцевою

організацією партії (блоком) у багатомандатному окрузі, не

зареєстрований територіальною виборчою комісією у встановлений цим

Законом строк, місцева організація партії (блок) втрачає статус

суб'єкта виборчого процесу у виборах до відповідної місцевої ради.

Стаття 48. Скасування рішення про реєстрацію кандидата

на посаду сільського, селищного, міського голови,

кандидата у депутати

1. Територіальна виборча комісія скасовує рішення про

реєстрацію кандидата на посаду сільського, селищного, міського

голови, кандидата у депутати в разі:

1) звернення кандидата на посаду сільського, селищного,

міського голови, кандидата у депутати в будь-який час після його

реєстрації, але не пізніш як за п'ять днів до дня виборів, із

письмовою заявою про відмову від балотування. Ця заява відкликанню

не підлягає;

2) припинення громадянства України кандидата;

3) визнання судом кандидата у депутати, кандидата на посаду

сільського, селищного, міського голови недієздатним чи набрання

щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за вчинення

умисного злочину;

4) реєстрації кандидата у депутати сільської, селищної,

міської ради кандидатом на посаду сільського, селищного, міського

голови, або кандидатом у депутати в іншому окрузі по виборах до

цієї ж місцевої ради, або включення його до виборчого списку по

виборах до цієї ж місцевої ради;

5) виявлення територіальною виборчою комісією обставин, що

позбавляють особу права бути обраною депутатом або сільським,

селищним, міським головою відповідно до статті 9 цього Закону;

6) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців

кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного,

міського голови, а так само на його прохання або за його

дорученням - іншими особами;

7) встановлення у судовому порядку, що підприємство,

установа, організація, засновником, власником або членом керівного

органу якої є кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського,

селищного, міського голови, під час виборчого процесу надавала

виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари,

послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні

цінності;

8) встановлення судом, що кандидат у депутати, кандидат на

посаду сільського, селищного, міського голови, який займає посади,

у тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи в

органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних

підприємствах, в установах, організаціях, у військових частинах

(формуваннях), утворених відповідно до законів України, залучає

або використовує для проведення передвиборної агітації підлеглих

йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення,

інші об'єкти та ресурси за місцем роботи;

9) встановлення у судовому порядку, що кандидат у депутати,

кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови крім

коштів свого виборчого фонду використовував при фінансуванні

передвиборної агітації інші кошти;

10) витрати кандидатом у депутати, кандидатом на посаду

сільського, селищного, міського голови коштів у розмірі, більшому

від установленої цим Законом граничної суми витрат виборчого

фонду;

11) якщо кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського,

селищного, міського голови після оголошення йому територіальною

виборчою комісією попередження в порядку, передбаченому частиною

п'ятою цієї статті, повторно порушив вимоги цього Закону.

2. Територіальна виборча комісія скасовує рішення в частині

реєстрації в багатомандатному окрузі окремого кандидата у

депутати, включеного до виборчого списку місцевої організації

партії (блоку), з виключенням його з виборчого списку у разі:

1) звернення кандидата у депутати в будь-який час після його

реєстрації з письмовою заявою про відмову від балотування у

багатомандатному окрузі. Ця заява відкликанню не підлягає;

2) звернення місцевої організації партії (блоку) про

скасування рішення щодо реєстрації кандидата у депутати відповідно

до рішення, прийнятого на підставі статуту партії, та угоди про

утворення виборчого блоку;

3) припинення громадянства України кандидата у депутати;

4) вибуття кандидата у депутати за межі територіальної

громади для проживання;

5) визнання судом кандидата у депутати недієздатним чи

набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду за

вчинення умисного злочину;

6) включення кандидата у депутати більш ніж до одного

виборчого списку місцевої організації партії (блоку);

7) виявлення територіальною виборчою комісією обставин, що

позбавляють особу права бути обраною депутатом або сільським,

селищним, міським головою відповідно до статті 9 цього Закону;

8) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців

кандидатом у депутати, а так само на його прохання або за його

дорученням - іншою особою;

9) встановлення у судовому порядку, що підприємство,

установа, організація, засновником, власником або членом керівного

органу яких є кандидат у депутати, під час виборчого процесу

надавала виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах

товари, послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні

цінності;

10) встановлення судом, що кандидат у депутати, який займає

посаду, в тому числі за сумісництвом, в органах державної влади чи

в органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних

підприємствах, в установах, організаціях, у військових частинах

(формуваннях), утворених відповідно до законів України, залучав

або використовував для проведення передвиборної агітації підлеглих

йому осіб, службовий транспорт, зв'язок, устаткування, приміщення,

інші об'єкти та ресурси за місцем роботи;

11) якщо кандидат у депутати після оголошення йому

територіальною виборчою комісією попередження в порядку,

передбаченому частиною п'ятою цієї статті, повторно порушив вимоги

цього Закону.

3. Територіальна виборча комісія скасовує рішення про

реєстрацію в багатомандатному окрузі всіх кандидатів у депутати,

включених до виборчого списку місцевої організації партії (блоку),

у разі:

1) встановлення у судовому порядку факту підкупу виборців

місцевою організацією партії (блоком), уповноваженою особою

місцевої організації партії (блоку), а так само на їх прохання або

за їх дорученням - іншою особою;

2) встановлення у судовому порядку, що організація,

засновником, власником або членом керівного органу якої є місцева

організація партії (блок) чи уповноважена особа місцевої

організації партії (блоку), під час виборчого процесу надавала

виборцям гроші чи безоплатно або на пільгових умовах товари,

послуги, цінні папери, кредити, лотереї, інші матеріальні

цінності;

3) встановлення у судовому порядку, що місцева організація

партії (блок) крім коштів свого виборчого фонду використовувала

при фінансуванні передвиборної агітації інші кошти;

4) витрати місцевою організацією партії (блоком) коштів у

розмірі, більшому від установленої цим Законом граничної суми

витрат виборчого фонду організації партії (блоку).

4. Територіальна виборча комісія надсилає (видає) місцевій

організації партії (блоку), кандидату на посаду сільського,

селищного, міського голови, кандидату у депутати копію рішення про

скасування реєстрації не пізніш як на другий день з дня його

прийняття.

5. У разі порушення інших вимог цього Закону місцевою

організацією партії (блоком), кандидатом у депутати територіальна

виборча комісія може оголосити йому попередження, що

оприлюднюється в державних та комунальних засобах масової

інформації або в інший спосіб.

6. У разі смерті, визнання судом недієздатним кандидата у

депутати відповідна виборча комісія приймає рішення про вибуття

цього кандидата у депутати з балотування і про виключення його з

виборчого списку місцевої організації партії (блоку).

Стаття 49. Порядок висування і реєстрації кандидата

у депутати замість того, який вибув

1. У разі вибуття кандидата у депутати після його реєстрації

у випадку, коли за п'ять днів до закінчення строку реєстрації до

відповідної ради зареєстровано менше кандидатів у депутати, ніж

мандатів у цьому окрузі, територіальна виборча комісія звертається

через засоби масової інформації до виборців, місцевих організацій

партій (блоків) з пропозицією додатково висунути кандидатів у

депутати. Додатково висунуті кандидати у депутати реєструються у

порядку, встановленому цим Законом.

2. Якщо після закінчення строку реєстрації кандидатів у

депутати у виборчому окрузі залишається один кандидат, голосування

проводиться по одному кандидату у депутати.

3. У разі, коли у відповідному окрузі не залишилося жодного

кандидата у депутати, проводяться повторні вибори відповідно до

вимог статті 79 цього Закону.

Розділ VIII

ПЕРЕДВИБОРНА АГІТАЦІЯ

Стаття 50. Строки, форми і умови проведення передвиборної

агітації

1. Громадяни України, політичні партії, місцеві організації

партій (блоки), інші об'єднання громадян мають право вільно і

всебічно обговорювати передвиборні програми кандидатів на посади

сільського, селищного, міського голови, а також кандидатів у

депутати, їх політичні, ділові та особисті якості, вести агітацію

за чи проти того чи іншого кандидата.

2. Передвиборна агітація по виборах депутатів, а також

сільських, селищних, міських голів розпочинається за 30 днів до

дня місцевих виборів і закінчується о 24 годині останньої п'ятниці

перед днем виборів.

3. Передвиборна агітація в період виборчого процесу поза

строками, встановленими частиною другою цієї статті,

забороняється. До передвиборної агітації не відносяться офіційні

повідомлення в період виборчого процесу (без коментарів, які

можуть мати агітаційний характер, а також відео-, аудіозаписи,

кінозйомки, фотоілюстрації) про дії кандидатів у депутати,

пов'язані з виконанням ними посадових (службових) повноважень,

передбачених Конституцією України ( 254к/96-ВР ) або законами

України.

4. У разі проведення повторного голосування передвиборна

агітація поновлюється з дня офіційного опублікування рішення

відповідної територіальної виборчої комісії про призначення

повторного голосування і припиняється у строк, зазначений у

частині другій цієї статті.

5. Передвиборна агітація може здійснюватися:

1) шляхом проведення зборів, зустрічей з громадянами,

мітингів, демонстрацій, процесій, публічних дебатів, дискусій та

інших масових заходів;

2) шляхом розповсюдження друкованих агітаційних матеріалів;

3) через засоби масової інформації;

4) в інших формах, що не суперечать Конституції України

( 254к/96-ВР ) та законам України.

6. Передвиборна агітація здійснюється за рахунок і в межах

коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова

субвенція з Державного бюджету України на підготовку і проведення

місцевих виборів, та коштів виборчих фондів кандидатів, місцевих

організацій партій (блоків).

7. Передвиборна агітація за рахунок коштів відповідного

місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного

бюджету України, що виділяються на підготовку і проведення

місцевих виборів, здійснюється з додержанням принципу рівних умов,

що передбачає надання кандидатам, їх довіреним особам, місцевим

організаціям партій (блокам) та їх уповноваженим особам за

однакову плату одних і тих самих приміщень для проведення масових

заходів, виготовлення однакових за кількістю і якістю друкованих

інформаційних матеріалів, надання однакових друкованих площ та

ефірного часу на радіо і телебаченні.

Стаття 51. Масові заходи передвиборної агітації

1. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

(їх посадові особи) зобов'язані сприяти кандидатам, їх довіреним

особам, уповноваженим особам місцевих організацій партій (блоків)

в організації та проведенні зборів, зустрічей із громадянами,

публічних дебатів і дискусій, інших масових заходів передвиборної

агітації, які оплачуються за рахунок і в межах коштів відповідного

місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного

бюджету України, виділених для організації і проведення виборів.

2. Заяви про виділення приміщень, що знаходяться у державній

або комунальній власності, для проведення зустрічей кандидатів, їх

довірених осіб, уповноважених осіб місцевих організацій партій

(блоків) з виборцями розглядаються та задовольняються органами

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування протягом

трьох днів з дня їх надходження.

3. Приміщення, що знаходяться у державній або комунальній

власності та придатні для проведення передвиборних масових

заходів, надаються безоплатно у користування кандидатам, їх

довіреним особам, уповноваженим особам місцевих організацій партій

(блоків) на час, встановлений територіальною виборчою комісією для

проведення зустрічей з виборцями.

4. Кандидати, їх довірені особи, місцеві організації партій

(блоки), їх уповноважені особи мають право на договірній основі за

рахунок коштів власних виборчих фондів орендувати будинки і

приміщення, незалежно від форм їх власності, для проведення

зустрічей із виборцями, зборів, мітингів, публічних дебатів,

дискусій та інших масових заходів передвиборної агітації. Про час

і місце проведення цих заходів вони повідомляють відповідну

територіальну виборчу комісію.

Стаття 52. Виготовлення і порядок розміщення друкованих

інформаційних та агітаційних матеріалів

1. Відповідна територіальна виборча комісія за рахунок коштів

відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з

Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і

проведення виборів, забезпечує виготовлення інформаційних плакатів

місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого

процесу, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського

голови, передачу їх дільничним виборчим комісіям із розрахунку по

два примірники на кожну виборчу комісію. Ці плакати повинні

містити біографію кандидата, його передвиборну програму, а також

фотографію, що подається ним при реєстрації.

2. Інформаційні плакати в межах території сільської,

селищної, міської ради, а у всіх інших випадках - у межах одного

виборчого округу, мають бути однаковими за формою, розміром,

поліграфічним виконанням.

3. Інформаційний плакат місцевої організації партії (блоку)

повинен містити передвиборну програму місцевих організацій партій

(блоків), подану нею при реєстрації кандидатів у депутати від

місцевої організації партії (блоку), виборчий список кандидатів у

депутати та фотографії перших п'яти кандидатів у депутати,

включених до цього списку, із зазначенням їх прізвищ, імені, по

батькові, року народження, посади (заняття), місця роботи та

проживання, партійності.

4. Інформаційний плакат кандидата на посаду сільського,

селищного, міського голови повинен містити біографію кандидата,

його передвиборну програму та фотографію, подані ним при його

реєстрації.

5. Інформаційні плакати передаються на виборчі дільниці не

пізніш як за двадцять днів до дня місцевих виборів.

6. Місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати,

кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови можуть

за рахунок коштів власних виборчих фондів виготовляти плакати,

листівки, буклети, інші друковані агітаційні матеріали.

7. Друкований агітаційний матеріал повинен містити відомості

про установу, що здійснила друк, його тираж, інформацію про осіб,

відповідальних за випуск.

8. Місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати,

кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови

зобов'язані подати по два примірники кожного друкованого

агітаційного матеріалу не пізніш як через три дні після дня його

виготовлення відповідно до територіальної та дільничних виборчих

комісій.

9. Друковані та інші агітаційні матеріали розміщуються на

стендах лише у місцях, визначених і обладнаних місцевими органами

виконавчої влади чи органами місцевого самоврядування.

Стаття 53. Загальний порядок використання засобів масової

інформації

1. Передвиборна агітація з використанням засобів масової

інформації усіх форм власності проводиться з дотриманням принципу

рівних умов та в порядку, передбаченому цим Законом.

2. Передвиборна агітація у засобах масової інформації

проводиться у формі публічних дебатів, дискусій, "круглих столів",

прес-конференцій, інтерв'ю, виступів, політичної реклами,

теленарисів, відеофільмів про місцеві організації партій (блоки),

кандидатів та в інший спосіб, що не суперечить Конституції України

( 254к/96-ВР ) та законам України.

3. Місцевим організаціям партій (блокам), кандидатам у

депутати, кандидатам на посаду сільського, селищного, міського

голови надається право користуватися державними і комунальними

засобами масової інформації за рахунок та в межах коштів

відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з

Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і

проведення місцевих виборів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (Відомості Верховної Ради (ввр), 2004, n 30-31, ст. 382) {Із змінами, внесеними згідно з кодекс

  Кодекс
  {Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2747-IV (2747-15) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 35-36, ст.446 Законами N 3253-IV (3253-15) від 21.12.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.
 2. Відомості Верховної Ради (ввр), 1994, №23, ст. 161) (Вводиться в дію Постановою Верховної Ради №3930-xii від 04. 02. 1994 р., Ввр, 1994, №23, ст. 162) (Із змінами, внесеними згідно із закон

  Закон
  Цей Закон визначає правовий статус, закріплює основні права, свободи та обов'язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, і визначає порядок вирішення питань, пов'язаних з їх в'їздом
 3. Закону України "Податковий Кодекс України" (19)

  Закон
  1. Абзац 1 частини 1 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: "1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім:", оскільки ця норма має вплив на видаткову частину Державного бюджету й може бути прийнятий
 4. Закону України "Податковий Кодекс України" (23)

  Закон
  абзацу третього пункту 46.4 статті 46 розділу II цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2014 року, в частині безоплатного забезпечення платників податків формами податкових декларацій стосовно податків і зборів, що подаються
 5. Сполучених Штатів Америки у 2003-2007 роках, у тому числі, Посібник з питань застосування закон

  Закон
  До Посібника увійшли витяг із Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», «Правові рекомендації», «Питання-відповіді» та приклади виборчих документів.

Другие похожие документы..