Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Авторы-сост.: Буянова Галина Борисовна, кандидат филологических наук доцент – «История русской литературы XIX века (I половина)»; Иванов Анатолий Ива...полностью>>
'Документ'
Ямщик в тулупе сидит и дремлет. Появляется Владимир Иванович Даль в форме мичмана, с якорем на плечах. Он с шумом бросает якорь на сани, ямщик просыпа...полностью>>
'Закон'
В соответствии c постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 1998 г. № 360 «О федеральных правилах использования воздушного простра...полностью>>
'Закон'
На Ваш исх. № 2510 от 23.05.11 г. МП «Печорские тепловые сети» сообщает, что согласно Постановления Администрации Печорского района от 22.04.11 г. № ...полностью>>

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2004, n 30-31, ст. 382 ) Цей закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розділ V

СПИСКИ ВИБОРЦІВ

Стаття 31. Порядок складання списків виборців

1. Для підготовки та проведення голосування виконавчі органи

сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті

рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які

відповідно до закону здійснюють їх повноваження, до 1 вересня

року, що передує рокові проведення чергових місцевих виборів,

складають загальні списки виборців на підставі відомостей про

місце їх проживання за формою, встановленою Центральною виборчою

комісією. Для складання загальних списків виборців може

використовуватися інформація про місце проживання громадян, яку

мають територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України,

Міністерства юстиції України, Державної податкової адміністрації

України, а також інші органи, які володіють такою інформацією.

Керівники цих органів зобов'язані подати необхідну для складання

загальних списків виборців інформацію на запит сільського,

селищного, міського голови, голови районної у місті ради.

2. Після утворення виборчих дільниць виконавчі органи

сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті

рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які

відповідно до закону здійснюють їх повноваження, на основі

загальних списків виборців, зазначених у частині першій цієї

статті, складають списки виборців по кожній виборчій дільниці за

формою, встановленою Центральною виборчою комісією, уточнюють ці

списки та не пізніш як за 30 днів до дня виборів передають їх

дільничним виборчим комісіям за підписом сільського, селищного,

міського голови, голови районної у місті ради або особи, яка

відповідно до закону здійснює його повноваження.

3. Особа, яка підписала список виборців, несе

відповідальність за його достовірність, повноту та своєчасність

передачі дільничній виборчій комісії. Відповідна територіальна

виборча комісія вищого або нижчого рівня зобов'язана і має право

перевірити списки виборців за вимогами суб'єктів виборчого процесу

(партій, блоків) або кандидатів у депутати.

4. Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової

служби, члени їх сімей та інші виборці, які належать до

відповідної територіальної громади і проживають у межах

розташування військових частин (формувань) і голосуватимуть на

виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин

(формувань), включаються до списків виборців відповідної виборчої

дільниці на підставі відомостей, поданих командирами військових

частин (формувань) до органів, що складають списки виборців, не

пізніш як за 45 днів до дня виборів.

5. На виборчих дільницях, утворених у стаціонарних

лікувальних закладах, списки виборців, які належать до відповідної

територіальної громади за місцем розташування закладу, складаються

за формою, передбаченою у частині другій цієї статті, відповідними

дільничними виборчими комісіями на підставі відомостей, поданих

керівниками зазначених у цій частині закладів, не пізніш як за 30

днів до дня виборів.

6. До списку виборців включаються громадяни України, які

належать до відповідної територіальної громади, які досягли або на

день виборів досягнуть вісімнадцяти років і мають право голосу.

7. У списку виборців зазначаються прізвище, ім'я, по

батькові, рік народження (для осіб, яким на день виборів

виповнилося або виповнюється вісімнадцять років, - також число та

місяць народження), адреса місця проживання виборця. За

відсутності відомостей про місяць і день народження громадянина

вважається, що він народився 1 січня відповідного року. Виборці

включаються до списку в порядку, зручному для проведення

голосування.

Стаття 32. Порядок внесення змін до списку виборців та

ознайомлення виборців з ним

1. Дільнична виборча комісія уточнює список виборців та

доповнює його на підставі особистих звернень громадян, подань

органів та посадових осіб, зазначених у частинах першій,

четвертій, п'ятій статті 31 цього Закону, частині шостій цієї

статті, після чого він підписується головою та секретарем комісії,

скріплюється печаткою комісії і не пізніш як за 15 днів до дня

виборів подається для загального ознайомлення. Кожному виборцю

надається можливість ознайомитися із списком виборців у приміщенні

дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до

списку відомостей.

2. Дільнична виборча комісія на вимогу члена комісії,

кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного,

міського голови, їх довірених осіб, уповноважених осіб від

місцевих організацій партій (блоків) має право запросити у

відповідних органах державної влади та органах місцевого

самоврядування для ознайомлення будь-які документи, що містять

інформацію про місце проживання громадян, на підставі яких

складалися списки виборців.

3. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на

одній виборчій дільниці.

4. Виборці, які прибули на територію виборчої дільниці на

місце проживання після уточнення списків виборців, включаються

дільничною виборчою комісією до списку виборців на підставі

документів, які засвідчують їх особу та адресу (місце проживання).

5. Із списку виборців на підставі відповідних документів

виключаються особи, які вибули з території виборчої дільниці на

інше місце проживання, а також особи, які померли чи визнані судом

недієздатними або за вироком суду перебувають у місцях позбавлення

волі.

6. Громадянин має право оскаржити до дільничної виборчої

комісії або безпосередньо до суду в установленому законом порядку

допущені при складанні списку виборців неправильності, в тому

числі невключення, неправильне включення або виключення із списку

виборців його або інших осіб. Скарга, подана до дільничної

виборчої комісії, але не пізніш як за день до дня виборів,

розглядається у триденний строк, але не пізніше дня, що передує

дню виборів, а подана напередодні дня виборів - невідкладно.

Дільнична виборча комісія зобов'язана внести необхідні зміни до

списку виборців або видати заявнику копію мотивованого рішення про

відхилення його скарги. Скарга, подана до суду в установленому

законом порядку до дня виборів, розглядається у п'ятиденний строк,

але не пізніше дня, що передує дню виборів, а скарга, подана в

день виборів, - невідкладно, але не пізніше часу закінчення

голосування.

7. Вносити будь-які зміни до списку виборців після закінчення

голосування забороняється.

Розділ VI

ВИСУВАННЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ТА КАНДИДАТІВ

НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО,

МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Стаття 33. Загальний порядок висування кандидатів у депутати

та кандидатів на посаду сільського, селищного,

міського голови

1. Висування кандидатів у депутати та кандидатів на посаду

сільського, селищного, міського голови розпочинається за 70 днів і

закінчується за 40 днів до дня місцевих виборів.

2. Право висування кандидатів у депутати та кандидатів на

посаду сільського, селищного, міського голови реалізується

виборцями через місцеві організації партій (блоки) або шляхом

самовисування у порядку, передбаченому цим Законом.

3. Кандидатів у депутати місцевих рад та кандидатів на посаду

сільського, селищного, міського голови можуть висувати

зареєстровані в установленому законом порядку обласні, міські,

районні, районні у містах організації політичних партій або

виборчі блоки відповідних організацій політичних партій за умови,

що ці партії зареєстровані в установленому законом порядку не

пізніш як за рік до виборів.

4. Громадянин України, який відповідно до частини першої

статті 9 цього Закону має право бути обраним депутатом місцевої

ради або сільським, селищним, міським головою, може самовисуватися

кандидатом у депутати в одномандатному окрузі, кандидатом на

посаду сільського, селищного, міського голови шляхом подання заяви

до відповідної територіальної комісії із зазначенням округу, де

громадянин має бажання балотуватися на місцевих виборах.

Стаття 34. Висування кандидатів місцевою організацією партії

(блоком)

1. Місцева організація партії (блок) може висунути кандидатом

особу, яка є членом цієї партії (членом партії, місцева

організація якої входить до блоку), або безпартійного громадянина.

2. Місцева організація партії, що входить до складу блоку, не

може самостійно висувати кандидатів у депутати та кандидатів на

посаду сільського, селищного, міського голови.

3. Районна організація партії (блок) може висунути:

одного кандидата на посаду сільського, селищного, міського

(міста районного значення) голови в кожній територіальній громаді,

що входить до складу району;

по одному кандидату у депутати в кожному виборчому окрузі по

виборах до сільської, селищної ради, що входять до складу району;

виборчий список кандидатів у депутати в кожному

багатомандатному окрузі по виборах відповідних міських (міст

районного значення) рад;

виборчий список кандидатів у депутати районної ради у

кількості, що не перевищує кількість депутатів у районній раді.

4. Міська організація партії (блок) може висунути:

одного кандидата на посаду міського голови;

кандидатів у депутати міської ради у кількості, що не

перевищує кількість депутатів у міській раді.

Міська організація партії (блок) у містах з районним поділом,

де створені районні у місті ради, може також висунути кандидатів у

депутати до районних у місті рад у кількості, що не перевищує

кількість депутатів відповідно у кожній районній у місті раді.

5. Районна у місті організація партії (блок) не може висувати

кандидатів у депутати до районної у місті ради, якщо міська

організація цієї ж партії (виборчий блок за участі міської

організації цієї партії, виборчий блок за участі міських

організацій тих же партій) відповідно не надала згоду на це або

ухвалила рішення про висунення списку кандидатів до районної у

місті ради у передбачений цим Законом спосіб.

6. Обласна організація партії (блок) може висунути:

кандидатів у депутати по виборах обласної ради у кількості,

що не перевищує кількості депутатів в обласній раді.

7. Республіканська в Автономній Республіці Крим організація

партії (блок) може висунути:

кандидатів у депутати по виборах депутатів Верховної Ради

Автономної Республіки Крим у кількості, що не перевищує кількості

депутатів у Верховній Раді Автономної Республіки Крим.

8. Висування кандидатів місцевою організацією партії

проводиться на зборах (конференціях) цієї організації, а блоком -

на міжпартійних зборах (конференціях) відповідних місцевих

організацій партій, що входять до блоку.

9. У протоколі зборів (конференції) місцевої організації

партії (блоку) зазначаються час і місце їх проведення, загальна

кількість членів місцевої організації партії (блоку), кількість

учасників зборів (конференції), порядок денний, відомості про

кожного кандидата (прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць і

рік народження, партійність, посада (заняття), місце роботи і

проживання), дані про підсумки голосування щодо кандидатів.

Протокол зборів (конференції) підписується керівником

місцевої організації партії (керівниками відповідних місцевих

організацій партій, що входять до блоку) та скріплюється печаткою

місцевої організації партії (печатками місцевих організацій

партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня.

10. Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою

висування кандидатів місцева організація партії (блок) повідомляє

у письмовій формі відповідну територіальну виборчу комісію не

пізніше ніж за п'ять днів до дня проведення зборів (конференції).

На таких зборах (конференції) мають право бути присутніми члени

відповідних територіальних виборчих комісій.

Про час і місце проведення зборів (конференції) з метою

висування кандидатів місцева організація партії (блок) повідомляє

засоби масової інформації. Порядок акредитації представників

засобів масової інформації на таких зборах (конференції) визначає

організатор заходу.

11. Місцеві органи Міністерства юстиції України не пізніш як

за 90 днів до виборів публікують у друкованих засобах масової

інформації список місцевих організацій партій, зареєстрованих в

установленому законом порядку.

Стаття 35. Порядок утворення виборчого блоку місцевих

організацій партій

1. Виборчий блок партій для участі у місцевих виборах може

бути утворений на загальнодержавному або місцевому рівні.

2. Виборчий блок партій для участі у місцевих виборах на

загальнодержавному рівні утворюється у порядку, передбаченому

Законом України "Про вибори народних депутатів України"

( 1665-15 ). Поширення повноважень утвореного блоку на місцеві

вибори повинно бути передбачене в рішеннях з'їзду (зборів,

конференції) кожної з цих партій та в угоді про утворення

виборчого блоку. Повноваження виборчого блоку у цьому випадку

поширюються на всі місцеві вибори на території України. Рішення

місцевих організацій партій стосовно утворення виборчих блоків

повинні попередньо узгоджуватися з рішеннями відповідних керівних

органів партій вищого рівня.

3. Виборчий блок місцевих організацій партій може бути

утворений місцевими організаціями одного рівня двох або більше

партій, якщо вони не входять до іншого блоку, для участі у

місцевих виборах. Виборчий блок місцевих організацій партій,

утворений на рівні відповідно області, району чи міста обласного

(республіканського в Автономній Республіці Крим) значення,

поширюється на всі місцеві вибори в межах цієї

адміністративно-територіальної одиниці, у тому числі у районах чи

територіальних громадах, де відсутні місцеві організації однієї чи

кількох партій, що входять до складу блоку. В останньому випадку

від імені блоку виступають місцеві організації партій (місцева

організація партії), що входять до блоку, які діють у відповідних

адміністративно-територіальних одиницях.

4. Утворення виборчого блоку місцевих організацій партій

відбувається на підставі рішень зборів (конференції) відповідних

організацій кожної з цих партій. Таке рішення підписується

керівником організації та скріплюється печаткою цієї організації

або організації вищого рівня.

5. Керівники або представники відповідних організацій партій,

які наділені зборами (конференцією) повноваженнями щодо утворення

виборчого блоку, укладають угоду про його утворення, яка

підписується ними і скріплюється печатками цих організацій або

організацій партій вищого рівня.

6. Угода про утворення виборчого блоку місцевих організацій

партій повинна визначати:

1) назву блоку, яка не може використовувати назви партій, що

не входять до складу цього виборчого блоку;

2) керівні органи виборчого блоку та умови їх функціонування;

3) норми представництва на міжпартійних зборах (конференції)

місцевих організацій партій, що входять до блоку;

4) порядок проведення міжпартійних зборів (конференції) щодо

висування кандидатів у депутати;

5) порядок прийняття рішень міжпартійними зборами

(конференцією);

6) інші питання, які суб'єкти блоку вважають за потрібне

передбачити в угоді.

7. Про утворення виборчого блоку для участі у місцевих

виборах Центральна виборча комісія та відповідні територіальні

виборчі комісії повідомляються не пізніш як за 95 днів до дня

виборів.

8. Місцева організація партії, що входить до виборчого блоку,

може не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів прийняти

рішення про її вихід із складу блоку. Таке рішення приймається

зборами(конференцією) місцевої організації партії відповідно до її

статуту. Рішення про вихід місцевої організації партії із складу

виборчого блоку та витяг з протоколу зборів (конференції) про

розгляд цього питання, підписані керівником місцевої організації

партії, головуючим на зборах (конференції) та скріплені печаткою

місцевої організації партії, протягом трьох днів передаються до

територіальної виборчої комісії та керівного органу блоку.

9. Вихід місцевої організації партії із складу виборчого

блоку, до якого входить більш ніж дві місцеві організації партії,

не впливає на статус блоку як суб'єкта виборчого процесу незалежно

від кількості місцевих організацій партій, які в ньому залишилися.

Назва місцевої організації партії, яка вийшла із складу блоку,

виключається у виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації

з переліку назв місцевих організацій партій, що входять до блоку.

10. У разі виходу місцевої організації партії із складу

виборчого блоку, до якого входило дві місцеві організації партії,

суб'єктом виборчого процесу залишається місцева організація

партії, яка не прийняла рішення про вихід з блоку. При цьому у

виборчих бюлетенях та в іншій виборчій документації замість назви

блоку зазначається назва місцевої організації партії, яка не

прийняла рішення про вихід із блоку.

11. Якщо рішення, передбачене у частині восьмій цієї статті,

прийняте не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів,

місцева організація партії, що вийшла із складу блоку, має право

висунути власних кандидатів у депутати в порядку, передбаченому

цим Законом.

12. Якщо рішення, передбачене у частині восьмій цієї статті,

прийняте пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів, місцева

організація партії, що вийшла із складу блоку, втрачає статус

суб'єкта виборчого процесу.

13. Місцеві організації партій, що входять до виборчого

блоку, можуть не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів

прийняти рішення про розпуск виборчого блоку. Такі рішення

приймаються зборами (конференцією) усіх місцевих організацій

партій, що входять до виборчого блоку. Рішення про розпуск

виборчого блоку та витяги з протоколів зборів (конференції) про

розгляд цього питання, підписані керівником місцевої організації

партії, головуючим на зборах (конференціях) та скріплені печаткою

місцевої організації партії, протягом трьох днів подаються до

територіальної виборчої комісії.

14. Якщо рішення, передбачені у частині тринадцятій цієї

статті, прийняті не пізніше ніж за 40 днів до дня проведення

виборів, кожна з місцевих організацій партій, що входили до складу

розпущеного виборчого блоку, має право висунути кандидатів у

депутати в порядку, передбаченому цим Законом.

15. Якщо рішення, передбачені у частині тринадцятій цієї

статті, прийняті пізніше ніж за 40 днів до дня проведення виборів,

місцеві організації партій, що входили до складу розпущеного

виборчого блоку, втрачають статус суб'єктів виборчого процесу.

Розділ VII

РЕЄСТРАЦІЯ КАНДИДАТІВ У ДЕПУТАТИ ТА КАНДИДАТІВ

НА ПОСАДУ СІЛЬСЬКОГО, СЕЛИЩНОГО, МІСЬКОГО ГОЛОВИ

Стаття 36. Умови реєстрації кандидатів у депутати

у багатомандатному окрузі

1. Територіальна виборча комісія реєструє кандидатів у

депутати у багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку

місцевої організації партії (блоку), за умови отримання таких

документів:

1) заяви про реєстрацію кандидатів у депутати, підписаної

керівником місцевої організації партії (керівниками місцевих

організацій партій, що входять до блоку) та скріпленої печаткою

місцевої організації партії (печатками місцевих організацій

партій, що входять до блоку) або організації вищого рівня;

2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії

(місцевих організацій партій, що входять до блоку);

3) копії угоди про утворення виборчого блоку політичних

партій, передбаченої Законом України "Про вибори народних

депутатів України" ( 1665-15 ), у разі, якщо повноваження

виборчого блоку, утвореного на загальнодержавному рівні,

поширюються на місцеві вибори;

4) витягу з протоколу конференції (зборів) кожної місцевої

організації партії, що входить до складу блоку, про утворення

виборчого блоку на місцевому рівні, засвідченого підписами

керівника місцевої організації партії, що входить до блоку, та

скріпленого печаткою цієї місцевої організації партії (місцевих

організацій партій) або організації вищого рівня - у разі

висунення кандидатів у депутати блоком;

5) угоди про утворення виборчого блоку - у разі висунення

кандидатів у депутати блоком місцевих організацій партій;

6) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої

організації партії (міжпартійних зборів (конференції) місцевих

організацій партій, що входять до блоку) про висунення кандидатів

у депутати від партії (блоку). Витяг з протоколу повинен бути

засвідчений керівником місцевої організації партії (керівниками

місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріплений

печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих

організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого

рівня;

7) виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої

організації партії (блоку) за формою, затвердженою Центральною

виборчою комісією не пізніше ніж за 90 днів до дня виборів,

підписаного керівником місцевої організації партії (керівниками

місцевих організацій партій, що входять до блоку) та скріпленого

печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих

організацій партій, що входять до блоку) або організації вищого

рівня;

8) заяв осіб, включених до виборчого списку місцевої

організації партії (блоку), про згоду балотуватися кандидатом у

депутати від цієї місцевої організації партії (блоку) із

зобов'язанням припинити в разі обрання депутатом діяльність чи

скласти представницький мандат, які відповідно до Конституції

України ( 254к/96-ВР ) та законів України несумісні з мандатом

депутата, та згоду на оприлюднення біографічних відомостей у

зв'язку з участю у місцевих виборах;

9) автобіографій осіб, включених до виборчого списку місцевої

організації партії (блоку), що обов'язково повинні містити:

прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць, рік і місце

народження, громадянство, відомості про освіту, трудову

діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу

(в тому числі на виборних посадах), партійність, склад сім'ї,

адресу місця проживання, відомості про наявність чи відсутність

судимості;

10) передвиборної програми місцевої організації партії

(блоку), викладеної державною мовою, обсягом до трьох тисяч

друкованих знаків;

11) декларації про майно та доходи за рік, попередній року

подання документів, кожного кандидата у депутати та членів його

сім'ї за формою, затвердженою Міністерством фінансів України, не

пізніше ніж за 90 днів до дня виборів;

12) фотографій осіб, включених до виборчого списку місцевої

організації партії (блоку), за розмірами та у кількості,

встановленими територіальною виборчою комісією;

13) підписних листів.

2. У витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої

організації партії, міжпартійних зборів (конференції) місцевих

організацій партій, що входять до блоку, передбаченому пунктом 6

частини першої цієї статті, зазначаються: дата проведення, порядок

денний, відомості про осіб, висунутих кандидатами у депутати

(прізвище, ім'я, по батькові, число, місяць і рік народження,

громадянство, партійність, посада (заняття), місце роботи і адреса

місця проживання), підсумки голосування щодо виборчого списку

кандидатів, які висуваються у багатомандатному окрузі.

3. Документи, передбачені частиною першою цієї статті, подані

до відповідної виборчої комісії, повторно не подаються, крім

випадків, передбачених цим Законом.

Стаття 37. Умови реєстрації кандидатів у депутати

в одномандатному окрузі

1. Відповідна територіальна виборча комісія реєструє

кандидата у депутати в одномандатному окрузі за умови пред'явлення

ним документа, передбаченого частиною другою статті 3 цього

Закону, та за умови отримання таких документів:

1) заяви особи із зобов'язанням припинити в разі обрання

депутатом діяльність чи скласти представницький мандат, які

відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та законів

України несумісні з мандатом депутата, та згоду на оприлюднення

біографічних відомостей у зв'язку з участю у місцевих виборах;

2) копії угоди про утворення виборчого блоку політичних

партій, передбаченою Законом України "Про вибори народних

депутатів України" ( 1665-15 ), у разі, якщо повноваження

виборчого блоку, утвореного на загальнодержавному рівні,

поширюються на місцеві вибори;

3) витягу з протоколу зборів (конференції) місцевої

організації партії або міжпартійних зборів (конференції) місцевих

організацій партій, що входять до блоку, про висування кандидата

на посаду сільського, селищного, міського голови. Витяг з

протоколу повинен бути засвідчений керівником місцевої організації

партії (керівниками місцевих організацій партій, що входять до

блоку) та скріплений печаткою місцевої організації партії

(печатками місцевих організацій партій, що входять до блоку) або

організації вищого рівня;

4) автобіографії кандидата обсягом до двох тисяч друкованих

знаків, що обов'язково повинна містити: прізвище, ім'я, по

батькові, число, місяць, рік і місце народження, громадянство,

відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце

роботи, громадську роботу (в тому числі на виборних посадах),

партійність, склад сім'ї, адресу місця проживання, відомості про

наявність чи відсутність судимості;

5) передвиборної програми кандидата;

6) декларації про майно та доходи за рік, попередній рокуСкачать документ

Похожие документы:

 1. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (Відомості Верховної Ради (ввр), 2004, n 30-31, ст. 382) {Із змінами, внесеними згідно з кодекс

  Кодекс
  {Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2747-IV (2747-15) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 35-36, ст.446 Законами N 3253-IV (3253-15) від 21.12.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.
 2. Відомості Верховної Ради (ввр), 1994, №23, ст. 161) (Вводиться в дію Постановою Верховної Ради №3930-xii від 04. 02. 1994 р., Ввр, 1994, №23, ст. 162) (Із змінами, внесеними згідно із закон

  Закон
  Цей Закон визначає правовий статус, закріплює основні права, свободи та обов'язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, і визначає порядок вирішення питань, пов'язаних з їх в'їздом
 3. Закону України "Податковий Кодекс України" (19)

  Закон
  1. Абзац 1 частини 1 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: "1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім:", оскільки ця норма має вплив на видаткову частину Державного бюджету й може бути прийнятий
 4. Закону України "Податковий Кодекс України" (23)

  Закон
  абзацу третього пункту 46.4 статті 46 розділу II цього Кодексу, який набирає чинності з 1 січня 2014 року, в частині безоплатного забезпечення платників податків формами податкових декларацій стосовно податків і зборів, що подаються
 5. Сполучених Штатів Америки у 2003-2007 роках, у тому числі, Посібник з питань застосування закон

  Закон
  До Посібника увійшли витяг із Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів», «Правові рекомендації», «Питання-відповіді» та приклади виборчих документів.

Другие похожие документы..