Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Цель: совершенствование форм и методов воспитания и использование современных педагогических технологий в школе через повышение мастерства классных р...полностью>>
'Реферат'
Арбат! Как бесконечно много говорит это слово москвичу! Для него это название не только одной из самых московских улиц, по и густо примыкающих к нему...полностью>>
'Документ'
Крупнейшим в Казани является Национальный музей Республики Татарстан – с 8 филиалами, расположенными в исторической части города. Низкая информированн...полностью>>
'Задача'
принципы формирования, методы поддержания, оценка эффективности Качественная и количественная оценка эффективности найма Количественный и качественны...полностью>>

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2004, n 30-31, ст. 382 ) Цей закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Розділ IV

ВИБОРЧІ КОМІСІЇ

Стаття 19. Система виборчих комісій

1. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та

проведення місцевих виборів, становлять:

1) Центральна виборча комісія;

2) територіальні виборчі комісії:

виборча комісія Автономної Республіки Крим;

обласні виборчі комісії;

Київська, Севастопольська міські виборчі комісії;

районні виборчі комісії;

міські виборчі комісії (крім міст Києва та Севастополя);

районні у містах виборчі комісії (де обираються районні у

місті ради);

селищні, сільські виборчі комісії;

3) дільничні виборчі комісії.

2. Повноваження виборчих комісій щодо підготовки та

проведення виборів депутатів поширюються:

1) Центральної виборчої комісії - на всю територію України;

2) територіальної виборчої комісії - на територію

відповідного виборчого округу;

3) дільничної виборчої комісії - на територію виборчої

дільниці.

3. Виборчі комісії утворюються і діють відповідно до

Конституції України ( 254к/96-ВР ), цього та інших законів

України. Ніхто не має права втручатися у вирішення питань,

віднесених до повноважень виборчих комісій, крім випадків,

передбачених законами України.

Стаття 20. Статус виборчих комісій

1. Статус Центральної виборчої комісії визначається

Конституцією України ( 254к/96-ВР ), Законом України

"Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ), цим та іншими

законами України. Центральна виборча комісія утворюється

відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та Закону України

"Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ).

2. Територіальна виборча комісія є юридичною особою.

3. Дільнична виборча комісія не є юридичною особою. Дільнична

виборча комісія має власну печатку зразка, затвердженого

Центральною виборчою комісією.

Стаття 21. Порядок формування територіальних виборчих комісій

1. Територіальні виборчі комісії формуються відповідно

сільською, селищною, міською, районною у місті, районною, обласною

радою, Верховною Радою Автономної Республіки Крим не пізніш як за

90 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови,

секретаря та інших членів комісії у кількості не менше 8 і не

більше 25 осіб (якщо число суб'єктів подання перевищує 25, то їх

участь у виборчій комісії здійснюється за допомогою жеребкування)

за поданнями керівних органів (не більш як на одну особу)

відповідних місцевих організацій партій (блоків) за умови, що ці

місцеві організації партій (блоки) зареєстровані в установленому

законом порядку. Зазначені подання, до яких додаються заяви осіб,

запропонованих до складу відповідної територіальної виборчої

комісії, про згоду на участь у її роботі, вносяться до відповідної

ради не пізніше ніж за 95 днів до дня виборів.

2. Районна організація партії або відповідний виборчий блок

може подавати кандидатури для включення до складу районної

виборчої комісії, а також до виборчих комісій, які формуються

сільськими, селищними, міськими радами у селах, селищах, містах,

розташованих у межах району.

3. Міська організація партії або відповідний виборчий блок

може подавати кандидатури для включення до складу міської виборчої

комісії та сільських, селищних, міських виборчих комісій у селах,

селищах, містах, що входять до складу міста республіканського в

Автономній Республіці Крим, обласного значення або міст Києва та

Севастополя.

4. Районна у місті організація партії або відповідний блок

може подавати кандидатуру для включення до складу відповідної

районної у місті виборчої комісії.

5. Обласна організація партії (блок) може подавати

кандидатуру для включення до складу відповідної обласної

територіальної виборчої комісії.

6. Республіканська в Автономній Республіці Крим організація

партії (блок) може подавати кандидатуру для включення до складу

виборчої комісії Автономної Республіки Крим.

7. У разі, якщо в установлений частиною першою цієї статті

строк не надійшли подання щодо складу територіальної виборчої

комісії або якщо кількість запропонованих до складу виборчої

комісії осіб становить менше 8, територіальна виборча комісія

утворюється відповідною місцевою радою, Верховною Радою Автономної

Республіки Крим за поданням відповідно сільського, селищного,

міського голови або голови районної, районної у місті, обласної

ради, Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим з

обов'язковим включенням поданих кандидатур від місцевих

організацій партій (блоків), зазначених у частині першій цієї

статті.

8. Місцева організація партії (блок) у встановлені строки

подає до відповідних рад кандидатури для включення до складу

конкретних територіальних виборчих комісій із зазначенням

пропонованих кандидатур на посаду голови, заступника голови та

секретаря комісії. До цих списків відповідні місцеві організації

партій (блоки) включають членів цих партій (партій, що входять до

блоку) або безпартійних громадян. Список повинен бути підписаний

керівником відповідної місцевої організації партії (керівниками

місцевих організацій партій, що входять до блоку) та завірений

печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих

організацій партій, що входять до блоку) або організацій вищого

рівня. До списку додаються заяви осіб, запропонованих до складу

відповідної територіальної виборчої комісії, про згоду на участь у

її роботі.

9. До складу територіальної виборчої комісії можуть входити

громадяни України, які мають право голосу на місцевих виборах.

10. Громадянин може одночасно входити до складу лише однієї

виборчої комісії, що здійснює підготовку та проведення виборів

народних депутатів України, виборів депутатів Верховної Ради

Автономної Республіки Крим, депутатів місцевих рад та сільських,

селищних, міських голів.

11. До складу виборчої комісії не можуть входити кандидати у

депутати, їхні близькі родичі (чоловік, дружина, батьки,

повнолітні діти, рідні брати і сестри), уповноважені особи

місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого

процесу, довірені особи кандидатів у депутати, кандидатів на

посаду сільського, селищного, міського голови, офіційні

спостерігачі, посадові та службові особи органів виконавчої влади

та органів місцевого самоврядування, а також громадяни, які мають

судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не

погашена або не знята у встановленому законом порядку.

12. Кожна місцева організація партії (блок) має право на

пропорційну частку керівних посад у територіальних виборчих

комісіях. Частка керівних посад для кожної місцевої організації

партії (блоку) визначається відповідно до кількості кандидатур,

поданих місцевою організацією партії (блоком) до складу

територіальних виборчих комісій, у відношенні до загальної

кількості осіб, поданих усіма місцевими організаціями партій

(блоками), за формулою:

Кс x Кп

К = ---------, де

Кз

К - частка керівних посад місцевої організації партії (блоку)

у територіальних виборчих комісіях;

Кс - кількість кандидатур, поданих місцевою організацією

партії (блоком) до складу територіальних виборчих комісій;

Кп - кількість керівних посад у територіальних виборчих

комісіях;

Кз - загальна кількість кандидатур, поданих місцевими

організаціями партій (блоками) до складу територіальних виборчих

комісій.

13. Голова, заступник голови та секретар територіальної

виборчої комісії не можуть бути представниками однієї місцевої

організації партії (блоку).

14. Рішення про формування територіальних виборчих комісій

підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації або в інший

спосіб не пізніш як на третій день з дня їх формування.

Стаття 22. Порядок утворення дільничної виборчої комісії

1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною

територіальною виборчою комісією не пізніш як за 35 днів до дня

виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших

членів комісії за поданням керівного органу районної, районної у

місті, міської організації партії (блоку) та відповідними

кандидатами в депутати по одномандатних виборчих округах, які

самовисунулися, а також відповідними кандидатами на посаду

сільського, селищного, міського голови.

2. До складу дільничної виборчої комісії можуть входити

громадяни України, які мають право голосу на місцевих виборах.

3. Дільнична виборча комісія утворюється у кількості не менше

десяти осіб. На виборчих дільницях, де кількість виборців не

перевищує п'ятдесяти осіб, дільнична виборча комісія може

утворюватися у складі голови, секретаря та двох - чотирьох інших

членів комісії.

4. До складу дільничної виборчої комісії не можуть входити

особи, зазначені у частині одинадцятій статті 21 цього Закону.

5. Районна, районна у місті, міська чи вищого рівня (для сіл,

селищ, міст, що входять до складу міста республіканського в

Автономній Республіці Крим, обласного значення або міст Києва та

Севастополя) партійна організація (блок), кандидат у депутати,

кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови -

суб'єкти виборчого процесу не пізніш як за 40 днів до дня виборів

подають до відповідної територіальної виборчої комісії список

кандидатур для включення їх до складу конкретних дільничних

виборчих комісій із зазначенням пропонованих кандидатур на посаду

голови, заступника голови та секретаря комісії за підписом

кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного,

міського голови, керівника відповідної місцевої організації партії

(керівників організацій партій, що входять до блоку) і скріплений

печаткою місцевої організації партії (печатками місцевих

організацій партій, що входять до блоку) або печаткою (печатками)

організації (організацій) партії (партій) вищого рівня. В цей

список районні, районні у місті, міські чи вищого рівня

організації партії (блок) включають членів цієї партії (блоку) або

безпартійних громадян, які мають право голосу. До списку додаються

заяви осіб, запропонованих до складу відповідної дільничної

виборчої комісії, про згоду на участь у її роботі.

6. До складу дільничної виборчої комісії обов'язково

включається (за наявності відповідних подань) по одній особі від

однієї партії (блоку), кандидата в депутати, кандидата на посаду

сільського, селищного, міського голови.

7. Кожна місцева організація партії (блоку), кандидат у

депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського

голови у межах територіальної громади, району, району в місті

мають право на пропорційну частку керівних посад у дільничних

виборчих комісіях. Частка керівних посад для кожної місцевої

організації партії (блоку), кандидата у депутати, кандидата на

посаду сільського, селищного, міського голови визначається

відповідно до кількості кандидатур, поданих місцевою організацією

партії (блоком), кандидатом у депутати, кандидатом на посаду

сільського, селищного, міського голови до складу дільничних

виборчих комісій, у відношенні до загальної кількості осіб,

поданих усіма місцевими організаціями партій (блоками) кандидатами

в депутати, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського

голови, за формулою:

Кс x Кп

К = ---------, де

Кз

К - частка керівних посад місцевої організації партії (блоку)

(кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного,

міського голови) у дільничних виборчих комісіях;

Кс - кількість кандидатур, поданих місцевою організацією

партії (блоком) (кандидатом у депутати, кандидатом на посаду

сільського, селищного, міського голови) до складу дільничних

виборчих комісій;

Кп - кількість керівних посад у дільничних виборчих комісіях;

Кз - загальна кількість кандидатур, поданих місцевими

організаціями партій (блоками), кандидатами у депутати,

кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови до

складу дільничних виборчих комісій.

8. Голова, заступник голови та секретар дільничної виборчої

комісії не можуть бути представниками однієї організації партії

або блоку.

9. У разі якщо у встановлений частиною шостою цієї статті

строк не надійшли подання щодо кандидатур до складу дільничних

виборчих комісій або якщо кількість запропонованих до складу

дільничної виборчої комісії кандидатур становить менше десяти

осіб, дільнична виборча комісія утворюється відповідною

територіальною виборчою комісією за поданням її голови у кількості

десяти осіб з обов'язковим включенням кандидатур, поданих від

районного, районного у місті, міського чи вищого рівня місцевої

організації партії (блоку).

10. Рішення про утворення дільничної виборчої комісії

підлягає оприлюдненню в засобах масової інформації або в інший

спосіб не пізніш як на третій день з дня її утворення.

11. У разі проведення місцевих виборів одночасно з виборами

народних депутатів України дільничні виборчі комісії утворюються

відповідно до Закону України "Про вибори народних депутатів

України" ( 1665-15 ).

Стаття 23. Повноваження Центральної виборчої комісії

Центральна виборча комісія крім повноважень, передбачених

Законом України "Про Центральну виборчу комісію" ( 733/97-ВР ):

1) приймає обов'язкові для виборчих комісій роз'яснення з

питань застосування цього Закону;

2) встановлює норми і перелік обладнання, інвентарю для

приміщень виборчої комісії та приміщень для голосування, а також

види послуг, робіт, що можуть надаватися виборчим комісіям;

3) звертається у разі необхідності до Конституційного Суду

України щодо тлумачення Закону України "Про вибори депутатів

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та

сільських, селищних, міських голів", інших законів України або

окремих їх положень з питань проведення місцевих виборів, вносить

в установленому порядку пропозиції щодо вдосконалення законів з

питань проведення місцевих виборів;

4) встановлює форми, зразки виборчих документів і печаток;

5) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими

законами України.

Стаття 24. Повноваження територіальних виборчих комісій

1. Територіальна виборча комісія на період здійснення своїх

повноважень є постійно діючим органом, який забезпечує організацію

і проведення відповідних місцевих виборів.

2. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна,

районна виборча комісія:

1) забезпечує підготовку та проведення виборів до відповідної

ради;

2) встановлює єдину нумерацію виборчих округів у межах

відповідно Автономної Республіки Крим, області, району;

3) здійснює в межах відповідної

адміністративно-територіальної одиниці контроль за додержанням та

однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори у

частині, що стосується виборів до Верховної Ради Автономної

Республіки Крим, відповідної місцевої ради, виборцями, дільничними

виборчими комісіями, місцевими органами виконавчої влади та

органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими

особами, підприємствами, установами та організаціями (незалежно

від форм власності), їх посадовими особами, місцевими

організаціями партій (блоками), їх представниками та

уповноваженими особами, кандидатами у депутати відповідної ради,

офіційними спостерігачами;

4) надає правову, організаційну, методичну, технічну допомогу

дільничним виборчим комісіям у частині їх діяльності, що

стосується виборів відповідної ради, організовує навчання членів

цих комісій з питань організації виборчого процесу;

5) реєструє списки кандидатів у депутати, висунутих місцевими

організаціями партій (блоками), до відповідної ради, їх

уповноважених осіб, видає їм відповідні посвідчення;

6) розглядає питання щодо скасування рішення про реєстрацію

кандидатів у випадках, передбачених цим Законом;

7) повідомляє населення про зареєстровані списки кандидатів у

депутати до відповідної ради від місцевих організацій партій

(блоків);

8) затверджує текст виборчого бюлетеня для виборів депутатів

відповідної ради, забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів,

передає їх дільничним виборчим комісіям;

9) встановлює порядок використання коштів на проведення

виборів до відповідної ради, організовує зустрічі з виборцями

кандидатів у депутати, уповноважених осіб місцевих організацій

партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до

відповідної ради;

10) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації

щодо виборів до відповідної ради, у разі необхідності - печаток,

штампів та передає їх відповідним дільничним виборчим комісіям;

11) забезпечує відповідно до цього Закону виготовлення

інформаційних плакатів місцевих організацій партій (блоків) -

суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної ради;

12) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій,

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням

виборів до відповідної ради;

13) реєструє спостерігачів від місцевих організацій партій

(блоків) - суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної

ради відповідно до цього Закону, веде облік офіційних

спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій,

зареєстрованих Центральною виборчою комісією на території

відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

14) здійснює контроль за використанням коштів виборчих фондів

місцевих організацій партій (блоків) - суб'єктів виборчого процесу

у виборах до відповідної ради;

15) здійснює контроль за дотриманням встановленого цим

Законом порядку проведення передвиборної агітації місцевими

організаціями партій (блоками), їх уповноваженими особами,

кандидатами у депутати;

16) визнає вибори до відповідної ради або голосування на

виборчій дільниці недійсними у випадку, передбаченому статтею 75

цього Закону;

17) встановлює результати виборів до відповідної ради,

офіційно публікує результати виборів до відповідної ради;

18) реєструє обраних депутатів відповідної ради, повідомляє

населення про зареєстрованих депутатів відповідної ради та основні

відомості про них;

19) організує проведення повторного голосування і повторних

місцевих виборів у випадках, передбачених цим Законом;

20) розглядає звернення, заяви і скарги стосовно підготовки

та проведення місцевих виборів до відповідної ради, приймає щодо

них рішення;

21) забезпечує передачу на зберігання до відповідної

державної архівної установи виборчої та іншої документації в

порядку, встановленому Центральною виборчою комісією;

22) інформує Верховну Раду України та Центральну виборчу

комісію про результати виборів до відповідної ради, сільського,

селищного, міського голови;

23) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими

законами України.

3. Районна виборча комісія крім повноважень, визначених

частиною другою цієї статті, встановлює підсумки голосування по

виборчих списках кандидатів у депутати від місцевих організацій

партій (блоків) до обласної ради у відповідному окрузі, передає ці

підсумки до відповідної обласної виборчої комісії.

4. Сільська, селищна виборча комісія:

1) забезпечує підготовку та проведення місцевих виборів;

2) утворює виборчі округи, встановлює їх межі, публікує ці

відомості;

3) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину

нумерацію в межах територіальної громади;

4) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього

Закону;

5) надає правову, організаційно-методичну, технічну допомогу

дільничним виборчим комісіям, організовує навчання членів цих

комісій з питань організації виборчого процесу;

6) реєструє кандидатів у депутати відповідної місцевої ради у

відповідних виборчих округах, їх довірених осіб та видає їм

посвідчення;

7) реєструє кандидатів на посаду відповідно сільського,

селищного голови, їх довірених осіб та видає їм відповідні

посвідчення;

8) повідомляє населення про зареєстрованих кандидатів у

депутати відповідної місцевої ради, кандидатів на посаду

сільського, селищного голови;

9) затверджує текст виборчих бюлетенів по виборах відповідної

місцевої ради, а також сільського, селищного голови, забезпечує

виготовлення виборчих бюлетенів і передає їх дільничним виборчим

комісіям;

10) скликає у разі необхідності за власною ініціативою

засідання дільничної виборчої комісії на території відповідної

територіальної громади;

11) встановлює порядок використання коштів на проведення

місцевих виборів, розподіляє кошти між дільничними виборчими

комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням;

12) сприяє організації зустрічей кандидатів у депутати,

кандидатів на посаду сільського, селищного голови з виборцями;

13) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації та

у разі необхідності - печаток, штампів і передає їх відповідним

дільничним виборчим комісіям;

14) забезпечує виготовлення інформаційних плакатів єдиного

зразка зареєстрованих кандидатів на посаду сільського, селищного

голови, кандидатів у депутати відповідної місцевої ради;

15) здійснює контроль за складанням списків виборців

відповідної територіальної громади і поданням їх дільничними

виборчими комісіями для загального ознайомлення та уточнення;

16) реєструє спостерігачів від кандидатів у депутати

відповідної місцевої ради та кандидатів на посади сільських,

селищних голів, місцевих організацій партій (блоків), веде облік

офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних

організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією на

території відповідної територіальної громади;

17) здійснює контроль за використанням кандидатами у депутати

відповідної місцевої ради, кандидатами на посаду сільського,

селищного голови їх власних виборчих фондів відповідно до цього

Закону;

18) спільно з органами місцевого самоврядування визначає

порядок розміщення агітаційних матеріалів, а також спеціально

облаштовані місця для нього;

19) встановлює підсумки голосування та результати місцевих

виборів;

20) реєструє обраних депутатів ради;

21) реєструє обраного сільського, селищного голову;

22) організує проведення повторного голосування і повторних

місцевих виборів у випадках, передбачених цим Законом;

23) встановлює підсумки голосування щодо списків кандидатів у

депутати від місцевих організацій партій до районної ради у

відповідному окрузі, передає ці підсумки до відповідної районної

виборчої комісії.

5. Міська, районна в місті виборча комісія:

1) забезпечує підготовку та проведення виборів до відповідної

ради;

2) здійснює в межах відповідної

адміністративно-територіальної одиниці контроль за додержанням та

однаковим застосуванням законодавства про місцеві вибори у

частині, що стосується виборів до відповідної місцевої ради,

виборцями, дільничними виборчими комісіями, місцевими органами

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, їх

посадовими та службовими особами, підприємствами, установами та

організаціями (незалежно від форм власності), їх посадовими

особами, місцевими організаціями партій (блоками), їх

представниками та уповноваженими особами, кандидатами у депутати

відповідної ради, офіційними спостерігачами;

3) утворює виборчі дільниці, встановлює їх межі та єдину

нумерацію в межах територіальної громади;

4) утворює дільничні виборчі комісії відповідно до цього

Закону;

5) надає правову, організаційну, методичну, технічну допомогу

дільничним виборчим комісіям у частині їх діяльності, що

стосується виборів відповідної ради, організовує навчання членів

цих комісій з питань організації виборчого процесу;

6) реєструє списки кандидатів у депутати, висунутих місцевими

організаціями партій (блоками), до відповідної ради, їх

уповноважених осіб, видає їм відповідні посвідчення;

7) розглядає питання щодо скасування рішення про реєстрацію

кандидатів у випадках, передбачених цим Законом;

8) повідомляє населення про зареєстровані списки кандидатів у

депутати до відповідної місцевої ради від місцевих організацій

партій (блоків);

9) затверджує текст виборчого бюлетеня для виборів депутатів

відповідної місцевої ради, забезпечує виготовлення виборчих

бюлетенів, передає їх дільничним виборчим комісіям;

10) встановлює порядок використання коштів на проведення

місцевих виборів, розподіляє кошти між дільничними виборчими

комісіями, здійснює контроль за їх цільовим використанням;

11) організовує зустрічі з виборцями кандидатів у депутати,

уповноважених осіб місцевих організацій партій (блоків) -

суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної місцевої

ради;

12) забезпечує виготовлення бланків виборчої документації та

у разі необхідності - печаток, штампів і передає їх відповідним

дільничним виборчим комісіям;

13) забезпечує відповідно до цього Закону виготовлення

інформаційних плакатів місцевих організацій партій (блоків) -

суб'єктів виборчого процесу у виборах до відповідної місцевої

ради;

14) заслуховує інформацію дільничних виборчих комісій,

місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування з питань, пов'язаних з підготовкою і проведенням

виборів до відповідної місцевої ради;

15) здійснює контроль за складанням списків виборців іСкачать документ

Похожие документы:

 1. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (Відомості Верховної Ради (ввр), 2004, n 30-31, ст. 382) {Із змінами, внесеними згідно з кодекс

  Кодекс
  {Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2747-IV (2747-15) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 35-36, ст.446 Законами N 3253-IV (3253-15) від 21.12.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.
 2. Верховної Ради України >11. закон

  Закон
  Закон України ”Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 10 липня 2010 р.
 3. Відомості Верховної Ради (ввр), 1994, №23, ст. 161) (Вводиться в дію Постановою Верховної Ради №3930-xii від 04. 02. 1994 р., Ввр, 1994, №23, ст. 162) (Із змінами, внесеними згідно із закон

  Закон
  Цей Закон визначає правовий статус, закріплює основні права, свободи та обов'язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, і визначає порядок вирішення питань, пов'язаних з їх в'їздом
 4. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (2)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 5. Закону України "Податковий Кодекс України" (19)

  Закон
  1. Абзац 1 частини 1 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: "1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім:", оскільки ця норма має вплив на видаткову частину Державного бюджету й може бути прийнятий

Другие похожие документы..