Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
К заиндевелому окну ещё липла густая темень, но Федор, камердинер Ушакова, чувствовал, что рассвет где-то рядом и пора вставать. Чувствовал по устало...полностью>>
'Курс лекций'
Лекция № 2. Европейское средневековье. Московская Русь в XIII - первой половине XV вв. Начало нового времени. Образование единого Русского государства...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится 22 апреля 2011 г. в 14.00 часов на заседании диссертационного совета Д 212.198.01 при ГОУ ВПО «Российский государственный гуманитарн...полностью>>
'Документ'
Принципи корпоративної соціальної відповідальності ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК ”ХРЕЩАТИК” (далі –Банк) розроблені відповідно...полностью>>

Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів ( Відомості Верховної Ради (ввр), 2004, n 30-31, ст. 382 ) Цей закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

підрахунок голосів виборців на відповідній виборчій дільниці з

розрахунку по одній копії кожного протоколу для кожної місцевої

організації партії (блоку) та кандидата у депутати,

зареєстрованого в багатомандатному окрузі, кандидата на посаду

сільського, селищного, міського голови.

21. Встановлення підсумків голосування в округах, що

утворюються в межах багатомандатного виборчого округу по виборах

депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних та

районних рад відповідно до статті 17 цього Закону, проводиться

територіальною виборчою комісією в порядку та черговості,

визначених пунктами 2, 3 частини третьої статті 68 цього Закону.

Стаття 73. Встановлення результатів виборів сільського,

селищного, міського голови, депутатів

в одномандатних округах

1. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на

підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій

складає протокол про підсумки голосування в одномандатному окрузі,

до якого заносяться прописом та цифрами такі відомості:

1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними

виборчими комісіями;

3) кількість виборців, включених до списків виборців;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

8) кількість голосів виборців, поданих за кандидата на посаду

сільського, селищного, міського голови;

9) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата на

посаду сільського, селищного, міського голови.

На підставі складеного протоколу про підсумки голосування

територіальна комісія приймає одне із рішень про результати

виборів сільського, селищного, міського голови: про визнання

депутата, сільського, селищного, міського голови обраним, про

повторне голосування, про визнання місцевих виборів в окрузі

такими, що не відбулися.

2. Обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою

вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, які

взяли участь у голосуванні, відносно інших кандидатів, які

балотувалися в цьому окрузі, та за умови, що кількість голосів,

поданих за нього, перевищує кількість голосів виборців, які не

підтримали жодного з кандидатів у окрузі.

3. Якщо найбільшу і водночас однакову кількість голосів у

виборах в окрузі набрали два або більше кандидатів, проводиться

повторне голосування по цих кандидатурах.

4. Вибори в окрузі визнаються такими, що не відбулися, у

зв'язку з вибуттям усіх зареєстрованих у виборчому окрузі

кандидатів.

5. Повідомлення про результати голосування і підсумки

виборів, обраного сільського, селищного, міського голову, із

зазначенням прізвища, імені, по батькові, професії, посади

(заняття), місця роботи сільського, селищного, міського голови,

партійності, назви місцевої організації партії (блоку), від якої

він обраний, не пізніш як на десятий день після проведення виборів

публікуються у пресі або доводяться до відома населення

відповідної території в інший спосіб. Про результати голосування і

підсумки виборів територіальна виборча комісія приймає відповідне

рішення. Територіальна виборча комісія інформує відповідну раду

про результати виборів депутатів та сільського, селищного,

міського голови на її пленарному засіданні.

Стаття 74. Встановлення результатів виборів депутатів

у багатомандатному виборчому окрузі

1. Територіальна виборча комісія на своєму засіданні на

підставі протоколів відповідних дільничних виборчих комісій про

підсумки голосування в багатомандатному окрузі не пізніш як на

п'ятий день з дня місцевих виборів встановлює результати виборів

депутатів у багатомандатному окрузі, про що складає протокол про

підсумки голосування та результати виборів депутатів. До протоколу

про результати виборів депутатів заносяться прописом та цифрами

такі відомості:

1) кількість виготовлених виборчих бюлетенів;

2) кількість виборчих бюлетенів, одержаних дільничними

виборчими комісіями;

3) кількість виборців, включених до списків виборців на

виборчих дільницях;

4) кількість невикористаних виборчих бюлетенів;

5) кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені;

6) кількість виборців, які взяли участь у голосуванні;

7) кількість виборчих бюлетенів, визнаних недійсними;

8) кількість голосів виборців, поданих за кожного з

кандидатів у депутати у багатомандатному окрузі, включених до

виборчого списку кожної організації партії (блоку);

9) кількість виборців, які не підтримали жодного кандидата у

депутати у багатомандатному окрузі, включених до виборчого списку

кожної організації партії (блоку).

2. Право на участь у розподілі депутатських мандатів у

багатомандатному окрузі набувають кандидати у депутати, включені

до виборчих списків місцевих організацій партій (блоків), що

отримали три і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь

у голосуванні.

3. Кандидати у депутати, включені до виборчого списку

місцевої організації партії (блоку), яка отримала менше трьох

відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні, права

на участь у розподілі депутатських мандатів у багатомандатному

окрузі не мають.

4. Депутатські мандати у багатомандатному окрузі

розподіляються між виборчими списками місцевих організацій партій

(блоків) пропорційно до кількості отриманих голосів виборців

кандидатами у депутати, включеними до виборчих списків, як

зазначено у частині другій цієї статті, у послідовності,

визначеній частинами п'ятою - сьомою цієї статті.

5. Кількість голосів виборців, необхідних для отримання

одного депутатського мандата у багатомандатному окрузі (далі -

виборча квота), обчислюється шляхом ділення сумарної кількості

голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до

виборчих списків місцевих організацій партій (блоків), що отримали

три і більше відсотків голосів виборців, на число депутатських

мандатів.

6. Кількість голосів виборців, поданих за кандидатів у

депутати, включених до виборчих списків кожної місцевої

організації партії (блоку), що набули право на участь у розподілі

депутатських мандатів, ділиться на виборчу квоту. Ціла частина

отриманого числа становить кількість депутатських мандатів, що

отримали кандидати у депутати цієї організації партії (блоку).

Дробові залишки враховуються при розподілі решти депутатських

мандатів, що залишаються після цього нерозподіленими.

7. Місцеві організації партій (блоки), кандидати у депутати,

які мають більші порівняно з іншими дробові залишки після ділення,

отримують по одному додатковому депутатському мандату, починаючи з

виборчого списку місцевої організації партії (блоку), що має

найбільший дробовий залишок. При цьому першочергово депутатський

мандат отримує виборчий список місцевої організації партії

(блоку), що отримав три і більше відсотків голосів виборців, які

взяли участь у голосуванні, але відповідно до частини шостої цієї

статті не отримав жодного депутатського мандата. Якщо дробові

залишки у двох чи більше виборчих списках місцевих організацій

партій (блоків) однакові, першим додатковий депутатський мандат

отримує той виборчий список місцевої організації партії (блоку),

за кандидатів у депутати від якої (якого) віддано більшу кількість

голосів виборців.

8. Результатом виборів депутатів є визначення в порядку

черговості у виборчих списках місцевих організацій партій (блоків)

осіб, обраних депутатами від місцевих організацій партій (блоків)

відповідно до кількості депутатських мандатів, отриманих виборчими

списками місцевих організацій партій (блоків).

9. Після встановлення кількості депутатських мандатів,

отриманих виборчими списками місцевих організацій партій (блоків),

та визначення відповідно до вимог частини восьмої цієї статті

осіб, обраних депутатами, територіальна виборча комісія у

протоколі про результати виборів депутатів у багатомандатному

окрузі зазначає:

1) кількість депутатських мандатів, отриманих виборчими

списками місцевих організацій партій (блоків);

2) прізвища, імена, по батькові, рік народження, професію,

посаду (заняття), місце роботи, адресу місця проживання,

партійність обраних депутатів.

10. Протокол територіальної виборчої комісії про результати

виборів депутатів у багатомандатному окрузі складається у двох

примірниках, підписується головою, заступником голови, секретарем

комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і

скріплюється печаткою територіальної виборчої комісії. До

протоколу додаються, за наявності, висловлені у письмовій формі

окремі думки членів територіальної виборчої комісії, заяви і

скарги щодо порушень порядку встановлення результатів виборів

територіальною виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла

в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу зберігається

у територіальній виборчій комісії, другий - невідкладно

вивішується для загального ознайомлення в приміщенні

територіальної виборчої комісії. На прохання офіційних

спостерігачів, довірених осіб кандидатів у депутати, уповноважених

осіб місцевих організацій партій (блоків) їм видаються копії

протоколу.

11. Повідомлення про результати голосування, список обраних

депутатів у багатомандатному окрузі (в алфавітному порядку) із

зазначенням прізвища, імені, по батькові, професії, посади

(заняття), місця роботи і проживання кожного депутата,

партійності, назви місцевої організації партії (блоку), від якої

він обраний, не пізніш як на десятий день після проведення виборів

публікуються в пресі або доводяться до відома населення

відповідної території в інший спосіб. Про результати голосування і

підсумки виборів територіальна виборча комісія приймає відповідне

рішення. Територіальна виборча комісія інформує відповідну раду

про результати виборів депутатів на її пленарному засіданні.

Стаття 75. Визнання виборів недійсними та проведення

повторного голосування

1. Територіальна виборча комісія може визнати вибори

недійсними по окремих видах місцевих виборів або в цілому по

виборчому округу чи по окремих виборчих дільницях у разі:

1) якщо в ході їх проведення або під час підрахунку голосів

допущено порушення цього Закону, яке вплинуло на результати

місцевих виборів;

2) якщо кількість виборчих дільниць, на яких голосування в

одномандатному окрузі було визнано недійсним, становить не менше

25 відсотків від загальної кількості виборчих дільниць, утворених

на території цього округу.

2. Не можуть бути підставою для визнання недійсними виборів

депутата, сільського, селищного, міського голови порушення вимог

цього Закону, які мали на меті спонукати чи спонукали виборців

голосувати за кандидатів, якщо вони не були обрані у відповідному

окрузі.

3. Заява до територіальної виборчої комісії про визнання

виборів недійсними може бути подана особою, яка балотувалася

кандидатом у депутати, кандидатом на посаду сільського, селищного,

міського голови, їх довіреними особами, місцевими організаціями

партій (блоків), кандидати у депутати від яких були зареєстровані

відповідно до цього Закону, або їх уповноваженими особами, а також

органами прокуратури протягом десяти днів з дня опублікування

територіальною виборчою комісією результатів виборів.

4. Рішення територіальної виборчої комісії про визнання

виборів недійсними, про відмову у визнанні виборів недійсними або

неприйняття рішення з цього питання може бути оскаржене до суду в

установленому законом порядку.

5. У разі, коли відповідна виборча комісія визнала вибори по

окремій або кількох виборчих дільницях недійсними, що вплинуло на

результати місцевих виборів по відповідному округу, територіальна

виборча комісія за пропозицією відповідної дільничної виборчої

комісії призначає повторне голосування на тих виборчих дільницях,

де вибори було визнано недійсними.

6. Якщо у виборчому окрузі найбільшу і водночас однакову

кількість голосів набрали два або більше кандидатів у депутати,

кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови,

територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення в

окрузі повторного голосування по цих кандидатурах.

7. Про прийняте рішення щодо проведення повторного

голосування територіальна виборча комісія не пізніше, ніж на

другий день після встановлення результатів першого туру виборів

повідомляє відповідну місцеву раду та інформує виборців.

8. Повторне голосування проводиться не пізніш як у

двотижневий строк після дня виборів у порядку, встановленому цим

Законом.

Стаття 76. Офіційне оприлюднення результатів виборів

1. Територіальна виборча комісія не пізніш як на п'ятий день

з дня встановлення результатів виборів у багатомандатному окрузі

та в одномандатних округах офіційно оприлюднює результати місцевих

виборів депутатів у місцевих друкованих засобах масової

інформації. Список обраних депутатів публікується із зазначенням в

алфавітному порядку прізвища, імені, по батькові, року народження,

професії, посади (заняття), місця роботи, адреси місця проживання,

партійності та назви місцевої організації партії (блоку), від яких

обрано депутата, та обраних голів.

2. Офіційне оприлюднення територіальною виборчою комісією

результатів місцевих виборів депутатів та сільських, селищних,

міських голів є підставою для звільнення з роботи (посади),

несумісної з депутатським мандатом, посадою сільського, селищного,

міського голови, та прийняття рішення про припинення дії іншого

представницького мандата особи, обраної депутатом, сільським,

селищним, міським головою.

Стаття 77. Реєстрація обраних депутатів та сільських,

селищних, міських голів

1. Особа, обрана депутатом, сільським, селищним, міським

головою, для її реєстрації зобов'язана подати до територіальної

виборчої комісії не пізніш як на двадцятий день з дня офіційного

оприлюднення результатів місцевих виборів документ про її

звільнення з роботи (посади), несумісної з депутатським мандатом,

посадою сільського, селищного, міського голови, та (або) копію

зареєстрованої заяви про припинення дії іншого представницького

мандата, поданої до відповідної місцевої ради.

2. У разі звернення особи, обраної депутатом, сільським,

селищним, міським головою, до територіальної виборчої комісії про

наявність поважних причин, які перешкоджають виконати вимоги

частини першої цієї статті, територіальна виборча комісія може

прийняти рішення про визнання цих причин поважними і встановити

інший строк виконання зазначених вимог або про відмову у визнанні

цих причин поважними.

3. При отриманні документів, зазначених у частині першій цієї

статті, територіальна виборча комісія приймає рішення про

реєстрацію сільського, селищного, міського голови, депутата

відповідної місцевої ради.

4. У разі невиконання без поважних причин особою, обраною

депутатом у багатомандатному окрузі, у строки, зазначені у

частинах першій і другій цієї статті, вимог частини першої цієї

статті територіальна виборча комісія приймає рішення про визнання

її такою, яка відмовилася від депутатського мандата, та визнає

обраним депутатом наступного за черговістю кандидата у депутати у

виборчому списку відповідної місцевої організації партії (блоку).

5. У разі невиконання без поважних причин та у строки,

зазначені у частинах першій і другій цієї статті, особою, обраною

депутатом, сільським, селищним, міським головою, вимог частини

першої цієї статті територіальна виборча комісія приймає рішення

про визнання особи такою, яка відмовилася відповідно від

депутатського мандата, посади сільського, селищного, міського

голови, та призначає в цьому окрузі повторні вибори.

Розділ XI

ЗАМІЩЕННЯ ДЕПУТАТІВ, ПОЗАЧЕРГОВІ, ПОВТОРНІ, ПРОМІЖНІ

ТА ПЕРШІ МІСЦЕВІ ВИБОРИ

Стаття 78. Заміщення депутатів та проміжні вибори депутатів

1. У разі коли депутат, який обирався в багатомандатному

окрузі, достроково припинив повноваження або його повноваження

достроково припинені на підставах і в порядку, передбачених

Конституцією України ( 254к/96-ВР ) і законами України, за

рішенням територіальної виборчої комісії обраним депутатом

визнається наступний за черговістю кандидат у депутати у виборчому

списку місцевої організації партії (блоку). Якщо черговість для

отримання депутатського мандата вичерпана, депутатський мандат

залишається вакантним до проведення чергових або позачергових

виборів.

2. Реєстрація особи, обраної депутатом відповідно до частини

першої цієї статті, та видання їй тимчасового посвідчення депутата

здійснюються територіальною виборчою комісією з дотриманням

порядку, передбаченого статтею 77 цього Закону.

3. Виборчі дільниці утворюються не пізніш як за 50 днів до

дня проведення проміжних місцевих виборів, дільничні виборчі

комісії - не пізніш як за 45 днів до дня проведення проміжних

місцевих виборів в одномандатних округах, висування кандидатів у

депутати та кандидатів на посаду сільського, селищного, міського

голови розпочинається за 40 днів до дня проведення виборів,

реєстрація кандидатів закінчується не пізніш як за 30 днів до дня

проведення виборів.

4. Списки виборців, складені відповідно до вимог статті 31

цього Закону, передаються дільничним виборчим комісіям не пізніш

як за 30 днів до дня проведення проміжних місцевих виборів, для

ознайомлення виборців - подаються не пізніш як за 10 днів до дня

проведення виборів.

5. У разі дострокового припинення повноважень депутата менш

як за шість місяців до закінчення строку повноважень діючого

складу відповідної місцевої ради вибори депутата замість того,

повноваження якого були достроково припинені, за рішенням

відповідної ради можуть не проводитися.

Стаття 79. Проведення повторних місцевих виборів депутатів та

сільських, селищних, міських голів

1. Рішення про проведення повторних місцевих виборів приймає

територіальна виборча комісія не пізніш як через 30 днів після дня

проведення виборів або після дня повторного голосування.

2. Повторні місцеві вибори проводяться тими ж виборчими

комісіями, по тих же виборчих округах, виборчих дільницях, за тими

ж списками виборців у порядку та в строки, визначені цим Законом.

3. На повторних місцевих виборах не можуть балотуватися

громадяни, щодо яких було скасовано рішення про їх реєстрацію як

кандидатів, а також особи, які вчинили дії, внаслідок яких місцеві

вибори або повторне голосування були визнані недійсними, та в

інших випадках, передбачених законом.

Стаття 80. Проведення позачергових виборів депутатів

та сільського, селищного, міського голови

1. Позачергові місцеві вибори депутатів місцевих рад та

сільського, селищного, міського голови призначаються Верховною

Радою України в разі дострокового припинення їх повноважень

відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в

Україні" ( 280/97-ВР ).

2. Позачергові місцеві вибори відповідно депутатів місцевих

рад та сільського, селищного, міського голови проводяться в

порядку і строки, передбачені цим Законом для чергових виборів.

Стаття 81. Перші місцеві вибори

1. Перші місцеві вибори призначаються відповідно Верховною

Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим,

обласною, Київською, Севастопольською міською радою.

2. Перші місцеві вибори проводяться в порядку і строки,

встановлені цим Законом, з такими особливостями:

1) територіальна виборча комісія утворюється відповідно

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, Київською,

Севастопольською міською радою в порядку, встановленому статтею 21

цього Закону;

2) територіальна виборча комісія відповідно до цього Закону

утворює виборчі округи, а також виборчі дільниці, дільничні

виборчі комісії у порядку та строки, передбачені цим Законом;

3) депутати місцевої ради, сільський, селищний, міський

голова у разі утворення нової або поділу

адміністративно-територіальної одиниці обираються на строк до

обрання на чергових виборах депутатів та сільського, селищного,

міського голови і сформування за результатами таких виборів

відповідної ради у правомочному складі;

4) рішення про утворення нової місцевої ради та загальний

склад депутатів новоутвореної місцевої ради приймає відповідно

Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, Київська або

Севастопольська міська рада у чисельності, визначеній частиною

четвертою статті 16 цього Закону.

3. Рішення про проведення перших місцевих виборів у районах

приймає Верховна Рада України. Районні територіальні виборчі

комісії у таких випадках утворюються Центральною виборчою комісією

у порядку, передбаченому законом.

Розділ XII

ФІНАНСОВЕ ТА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПІДГОТОВКИ І ПРОВЕДЕННЯ МІСЦЕВИХ ВИБОРІВ

Стаття 82. Фінансування місцевих виборів депутатів

1. Витрати на підготовку і проведення чергових, позачергових

та перших місцевих виборів здійснюються виключно за рахунок коштів

відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з

Державного бюджету України, та коштів виборчих фондів місцевих

організацій партій (блоків), кандидатів на посаду сільського,

селищного, міського голови. В усіх інших випадках, передбачених

цим Законом, вибори проводяться за рахунок коштів відповідних

місцевих бюджетів.

2. Місцева організація партії (блок), кандидати у депутати

від якої зареєстровані в багатомандатних округах, кандидати на

посаду сільського, селищного, міського голови, кандидати у

депутати в одномандатних округах для фінансування своєї

передвиборної агітації можуть утворити виборчий фонд, що

формується в порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 83. Фінансове забезпечення підготовки і проведення

виборів депутатів та сільських, селищних, міських

голів за рахунок коштів відповідного місцевого

бюджету, отриманих як цільова субвенція

з Державного бюджету України

1. Фінансове забезпечення підготовки і проведення виборів

депутатів та сільських, селищних, міських голів за рахунок коштів

відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з

Державного бюджету України, здійснюється територіальною виборчою

комісією, яка є розпорядником цих коштів, відповідно до

затвердженого нею кошторису доходів і видатків.

2. Обсяг коштів для підготовки і проведення чергових місцевих

виборів передбачається окремим рядком у законі про Державний

бюджет України.

3. Центральна виборча комісія затверджує середні норми

видатків територіальної та дільничної виборчих комісій на

підготовку і проведення місцевих виборів.

4. Територіальна виборча комісія в десятиденний строк з дня

її сформування відповідно до середніх норм видатків територіальної

виборчої комісії складає єдиний кошторис доходів і видатків на

підготовку і проведення виборів з урахуванням видатків дільничних

виборчих комісій.

5. Територіальна виборча комісія розподіляє кошти між

дільничними виборчими комісіями на підготовку і проведення

місцевих виборів відповідно до середніх норм видатків,

затверджених Центральною виборчою комісією.

6. Фінансування виборчих комісій здійснюється в порядку,

встановленому Кабінетом Міністрів України. Кошти на підготовку і

проведення місцевих виборів, передбачені Державним бюджетом

України, перераховуються територіальній виборчій комісії у

триденний строк з дня оголошення про початок виборчого процесу.

7. Територіальна виборча комісія зобов'язана не пізніш як у

тижневий строк з дня офіційного оприлюднення результатів місцевих

виборів повернути не використані нею на підготовку і проведення

виборів кошти Державного бюджету України в порядку, встановленому

Кабінетом Міністрів України.

8. Територіальна виборча комісія в десятиденний строк з дня

офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів складає та

подає до відповідної місцевої ради фінансовий звіт про надходження

та використання коштів за рахунок відповідного місцевого бюджету,

отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України на

підготовку і проведення місцевих виборів.

9. Контроль за правильним та цільовим використанням коштів

відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з

Державного бюджету України, що виділяються на підготовку і

проведення місцевих виборів, здійснюється місцевими радами,

відповідними органами Міністерства фінансів України та Рахунковою

палатою.

10. Відшкодування кредиторської заборгованості територіальних

виборчих комісій після закінчення строку їх повноважень за умов

незавершеного фінансування місцевих виборів у межах коштів

відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з

Державного бюджету України на підготовку і проведення місцевих

виборів, здійснюється Кабінетом Міністрів України до закінчення

фінансового року.

Стаття 84. Виборчий фонд місцевої організації партії (блоку),

кандидата на посаду сільського, селищного,

міського голови, кандидата у депутати

в одномандатному окрузі

1. Місцева організація партії (блоку), кандидат на посаду

сільського, селищного, міського голови, кандидат у депутати в

одномандатному окрузі можуть відкрити рахунок виборчого фонду не

пізніше ніж за 30 днів до дня проведення місцевих виборів.

Підставою для відкриття рахунку виборчого фонду є копія рішення

територіальної виборчої комісії про реєстрацію кандидатів у

депутати, включених до виборчого списку місцевої організації

партії (блоку), кандидата на посаду сільського, селищного,

міського голови.

2. Порядок відкриття і закриття рахунку виборчого фонду

місцевої організації партії (блоку), кандидатів у депутати,

кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови

(далі - виборчого фонду) встановлюється Національним банком

України за погодженням із Центральною виборчою комісією не пізніш

як за 100 днів до дня проведення місцевих виборів.

3. Рахунок виборчого фонду відкривається в установі банку

України, яка визначається територіальною виборчою комісією, за

місцезнаходженням відповідної виборчої комісії. Місцева

організація партії (блок), кандидати у депутати, кандидати на

посаду сільського, селищного, міського голови мають право відкрити

лише один рахунок і тільки в національній валюті.

4. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду здійснюється у

безготівковій формі.

5. Послуги установи банку, пов'язані з відкриттям і закриттям

рахунку виборчого фонду, надаються безоплатно. Установа банку за

користування коштами, що знаходяться на рахунку виборчого фонду,

відсотки не нараховує і не сплачує.

6. Установа банку не пізніше наступного робочого дня після

дня відкриття рахунку виборчого фонду повідомляє територіальну

виборчу комісію про відкриття рахунку та його реквізити.

7. Інформація про відкриття рахунку виборчого фонду та його

реквізити може оприлюднюватися у друкованих засобах масової

інформації за рахунок коштів виборчого фонду.

8. Витрачання коштів з рахунку виборчого фонду припиняється

за день до дня проведення місцевих виборів. До цього терміну

рахунок не може бути закритий, а витрачання коштів з нього

припинено чи обмежено інакше як за рішенням суду.

9. Рахунок виборчого фонду закривається установою банку на

шістнадцятий календарний день після дня офіційного оприлюднення

результатів місцевих виборів.

Стаття 85. Розпорядники виборчого фонду місцевої організації

партії (блоку), кандидатів у депутати, кандидатів

на посаду сільського, селищного, міського голови

1. Місцева організація партії (блок), кандидати у депутати,

кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови,

кандидати у депутати в одномандатних округах відповідно з числа

своїх уповноважених та довірених осіб визначають розпорядників

виборчого фонду, які разом з керівником місцевої організації

партії (блоку), кандидатом у депутати, кандидатом на посаду

сільського, селищного, міського голови несуть відповідальність за

використання коштів виборчого фонду згідно із законами України.

Розпорядниками виборчого фонду місцевої організації партії (блоку)

за рішенням керівних органів місцевої організації партії (блоку)

можуть бути дві уповноважені особи, кандидата на посаду

сільського, селищного, міського голови - одна його довірена особа.

2. Розпорядники коштів виборчого фонду зобов'язані вести

облік надходження та використання коштів виборчого фонду.

3. Установа банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду,

надає розпоряднику виборчого фонду потижнево або за його

зверненням відомості про розміри та джерела внесків, що надійшли

на рахунок виборчого фонду.

4. Розпорядники виборчого фонду зобов'язані не пізніш як на

п'ятий день після дня місцевих виборів подати до відповідної

виборчої комісії фінансовий звіт за формою, встановленою

Центральною виборчою комісією не пізніше ніж за 85 днів до дня

проведення місцевих виборів.

Стаття 86. Формування виборчого фонду та здійснення контролю

за надходженням, обліком та використанням

його коштів

1. Виборчий фонд місцевої організації партії (блоку)

формується за рахунок коштів місцевих організацій партії (блоку),

а також добровільних внесків фізичних осіб, кандидата на посаду

сільського, селищного, міського голови, кандидата у депутати в

одномандатному окрузі формуються за рахунок їх власних коштів та

добровільних внесків фізичних осіб, а кандидата у депутати в

одномандатному окрузі, висунутого місцевою організацією партії

(блоку), - також і за рахунок коштів цих організацій.

2. Гранична сума витрат виборчого фонду місцевої організації

партії (блоку) не може перевищувати:

1) для територіальних громад з чисельністю до 20 тисяч

виборців - 20 тисяч гривень;

2) для територіальних громад, районів, районів у містах з

чисельністю до 50 тисяч виборців - 50 тисяч гривень;

3) для територіальних громад, районів, районів у містах з

чисельністю до 100 тисяч виборців - 100 тисяч гривень;

4) для територіальних громад, районів, районів у містах,

областей з чисельністю до 500 тисяч виборців - 250 тисяч гривень;

5) для територіальних громад, районів, областей з чисельністю

до 1 мільйона виборців - 500 тисяч гривень;

6) для територіальних громад, областей з чисельністю понад

1 мільйон виборців, Автономної Республіки Крим - 1 мільйон

гривень;

3. Гранична сума витрат виборчого фонду кандидата на посаду

сільського, селищного, міського голови не може перевищувати

половини суми, визначеної частиною другою цієї статті для

відповідної територіальної громади.

4. Гранична сума витрат виборчого фонду кандидата у депутати

в одномандатному виборчому окрузі не може перевищувати 50 розмірів

мінімальних заробітних плат.

5. Добровільні внески однієї фізичної особи до виборчого

фонду не можуть перевищувати трьох розмірів мінімальних заробітних

плат.

6. Забороняється робити добровільні внески до виборчого

фонду:

1) іноземцям та особам без громадянства;

2) анонімним жертводавцям (без зазначення в платіжному

документі відомостей, передбачених у частині другій статті 3 цього

Закону).

7. Добровільний внесок громадянина України до виборчого фонду

приймається установою банку або відділенням зв'язку за умови

подання громадянином документа, передбаченого частиною другою

статті 3 цього Закону. У платіжному документі при цьому

обов'язково зазначаються прізвище, ім'я, по батькові, дата

народження та адреса місця проживання громадянина.

8. Добровільний внесок перераховується установою банку або

переказується відділенням зв'язку на рахунок виборчого фонду не

пізніше наступного робочого дня з дня отримання відповідного

платіжного документа. Загальний строк безготівкового перерахування

внеску на рахунок виборчого фонду не повинен перевищувати одного

банківського дня.

9. Розпорядники виборчого фонду мають право відмовитися від

внеску фізичної особи, про що вони подають відповідні заяви та

платіжні документи до установи банку, в якій відкрито рахунок

виборчого фонду. Цей внесок повертається фізичній особі за рахунок

її добровільного внеску, а в разі неможливості такого повернення

зараховується до відповідного місцевого бюджету.

10. У разі надходження добровільного внеску від фізичної

особи, який перевищує розмір, встановлений частиною третьою цієї

статті, сума, що перевищує встановлений розмір внеску, на підставі

відповідної заяви та платіжного документа, поданих розпорядником

виборчого фонду, повертається фізичній особі установою банку, в

якій відкрито рахунок виборчого фонду, за рахунок цих коштів, а в

разі неможливості такого повернення зараховується до відповідного

місцевого бюджету.

11. Розпорядник виборчого фонду зобов'язаний відмовитися від

внеску фізичної особи, яка відповідно до цього Закону не має права

робити такого внеску. На підставі заяви розпорядника виборчого

фонду про відмову від внеску з цієї причини установа банку, в якій

відкрито рахунок виборчого фонду, перераховує такий внесок до

відповідного місцевого бюджету за рахунок коштів цього внеску.

12. Вибірковий контроль за надходженням, обліком і

використанням коштів виборчого фонду місцевої організації партії

(блоку), кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського,

селищного, міського голови здійснюється відповідною територіальною

виборчою комісією та установою банку, в якій відкрито рахунок

виборчого фонду.

13. Кошти виборчого фонду, не використані місцевою

організацією партії (блоком), на підставі рішення вищого

статутного органу місцевої організації партії, керівного органу

місцевих організацій партій, що входять до блоку, прийнятого у

семиденний строк після офіційного оприлюднення результатів

місцевих виборів, перераховуються розпорядником виборчого фонду на

поточний банківський рахунок місцевої організації партії (блоку),

місцевих організацій партій, що входять до виборчого блоку, у

семиденний строк з дня прийняття відповідного рішення вищого

статутного органу місцевої організації партії, керівного органу

виборчого блоку. У разі неприйняття у зазначений строк такого

рішення невикористані кошти виборчого фонду перераховуються

установою банку у безспірному порядку до відповідного місцевого

бюджету на п'ятнадцятий день з дня офіційного оприлюднення

територіальною виборчою комісією результатів місцевих виборів.

14. У разі скасування рішення про реєстрацію кандидатів або

визнання виборів депутатів та сільських, селищних, міських голів

недійсними залишки коштів їх виборчих фондів за рішенням

територіальної виборчої комісії перераховуються до відповідного

місцевого бюджету.

15. Внески, що надійшли до виборчого фонду після дня місцевих

виборів, повертаються установою банку відповідній фізичній особі

за її рахунок, а в разі неможливості такого повернення

перераховуються до відповідного місцевого бюджету.

16. Фінансові звіти про надходження та використання коштів

виборчого фонду місцевої організації партії (блоку), кандидата у

депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського

голови, оприлюднюються територіальною виборчою комісією у місцевих

друкованих засобах масової інформації у п'ятиденний строк з дня їх

надходження до виборчої комісії.

Стаття 87. Матеріально-технічне забезпечення підготовки і

проведення виборів депутатів та сільських,

селищних, міських голів

1. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування,

їх посадові особи зобов'язані сприяти виборчим комісіям у

реалізації їх повноважень: надавати їм необхідні приміщення;

забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та

іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими

територіальною виборчою комісією нормами та переліком транспортні

засоби і засоби зв'язку, обладнання, інвентар, оргтехніку, що

підлягають поверненню після припинення повноважень виборчих

комісій. Порядок оплати або відшкодування зазначених послуг

встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. Закупівля товарів, оплата робіт, послуг для підготовки і

проведення чергових і позачергових місцевих виборів здійснюється

виборчими комісіями за рахунок коштів відповідного місцевого

бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету

України, а проміжних місцевих виборів - за рахунок коштів місцевих

бюджетів, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів

України.

Розділ XIII

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 88. Відповідальність за порушення законодавства

України про вибори депутатів та сільських,

селищних, міських голів

1. Особа притягується до кримінальної, адміністративної або

іншої відповідальності в порядку, встановленому законом, якщо:

1) перешкоджає шляхом насильства, обману, погроз, підкупу чи

іншим способом вільному здійсненню громадянином України права

обирати і бути обраним;

2) використовує своє посадове або службове становище з метою

бути обраним депутатом, сільським, селищним, міським головою;

3) вчасно не склала списки виборців чи не уточнила відомості,

що повинні містити ці списки;

4) порушує право громадянина на ознайомлення із списком

виборців;

5) поширює явно неправдиві відомості про кандидатів у

депутати, про кандидатів на посаду сільського, селищного, міського

голови або здійснює інші дії, що принижують честь і гідність

кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного,

міського голови;

6) перешкоджає вести передвиборну агітацію чи порушує

встановлені правила ведення передвиборної агітації;

7) порушує встановлений цим Законом порядок фінансування

виборчого процесу;

8) перешкоджає або втручається в роботу виборчих комісій або

в діяльність членів виборчих комісій, пов'язану з виконанням ними

своїх повноважень;

9) перешкоджає голосуванню на виборчих дільницях;

10) порушує таємницю голосування;

11) примушує виборців голосувати всупереч їх волевиявленню;

12) порушує вимоги цього Закону під час видачі виборчих

бюлетенів: видає громадянам виборчі бюлетені з метою надання їм

можливості проголосувати за інших осіб чи проголосувати більше ніж

один раз в ході голосування, видає виборчі бюлетені громадянам,

які не включені до списку виборців на виборчій дільниці, або видає

громадянам заповнені виборчі бюлетені;

13) передає іншим особам незаповнені виборчі бюлетені, крім

випадків, передбачених цим Законом;

14) вчинила підлог виборчих документів, приписку, склала і

видала явно неправдиві документи, здійснила явно неправильний

підрахунок голосів виборців або неправильно встановила результати

виборів.

2. Законами України може бути встановлено відповідальність і

за інші порушення законодавства України про місцеві вибори.

Стаття 89. Зберігання виборчої та іншої документації

і матеріальних цінностей

1. Територіальна виборча комісія після офіційного

оприлюднення результатів місцевих виборів передає виборчу та іншу

документацію до відповідної місцевої державної архівної установи.

2. Перелік виборчої та іншої документації, що підлягає

зберіганню в місцевих державних архівних установах, та порядок її

передачі до цих установ визначаються територіальною виборчою

комісією за погодженням із спеціально уповноваженим органом

виконавчої влади, що здійснює управління архівною справою.

3. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого

самоврядування після припинення повноважень дільничних і

територіальних виборчих комісій зобов'язані забезпечити збереження

виборчих скриньок, кабін для голосування, печаток, штампів цих

комісій, методичної літератури, що їм надавалися на період

виборчого процесу.

4. Протоколи дільничних виборчих комісій про підрахунок

голосів виборців на виборчих дільницях, про підсумки голосування у

виборчих округах та про результати місцевих виборів, виборчі

бюлетені, контрольні талони виборчих бюлетенів, списки виборців,

акти, заяви, скарги про порушення вимог цього Закону при

проведенні голосування і підрахунку голосів виборців, інші

протоколи та рішення виборчих комісій зберігаються у місцевих

державних архівних установах протягом одного року з дня офіційного

оприлюднення результатів місцевих виборів, після чого знищуються в

установленому порядку.

5. Місцеві державні архівні установи забезпечують доступ до

виборчої документації по місцевих виборах у порядку, встановленому

законодавством України.

Розділ XIV

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 жовтня 2005 року.

2. Визнати такими, що втратили чинність з 1 жовтня 2005 року:

Закон України "Про вибори депутатів місцевих рад та

сільських, селищних, міських голів" ( 14/98-ВР ) (Відомості

Верховної Ради України, 1998 р., N 3-4, ст. 15; 1999 р., N 15,

ст. 85; 2002 р., N 24, ст. 165);

Закон України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної

Республіки Крим" ( 118/98-ВР ) (Відомості Верховної Ради України,

1998 р., N 6-7, ст. 24, N 8, ст. 29; 2001 р., N 9, ст. 38;

2002 р., N 17, ст. 123; 2003 р., N 27, ст. 209).

3. До приведення законодавства України у відповідність із цим

Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються в

частині, що не суперечить цьому Закону.

4. На період дії Закону України "Про державно-правовий

експеримент розвитку місцевого самоврядування в місті Ірпені,

селищах Буча, Ворзель, Гостомель, Коцюбинське Київської області"

( 2352-14 ) вибори депутатів Ірпінської міської ради та

Ірпінського міського голови проводяться з урахуванням

особливостей, встановлених статтею 12 зазначеного Закону.

5. До набрання чинності Адміністративним процесуальним

кодексом України скарги розглядаються за нормами чинного

Цивільного процесуального кодексу України

( 1501-06, 1502-06, 1503-06, 1504-06, 1505-06 ) з урахуванням

особливостей, визначених цим Законом.

6. Територіальні виборчі комісії, утворені для проведення

місцевих виборів до набрання чинності цим Законом, здійснюють свої

повноваження до сформування нового складу комісії.

7. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк після

опублікування цього Закону:

підготувати та подати до Верховної Ради України пропозиції

щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим

Законом;

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених

цим Законом;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими

центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових

актів, що суперечать цьому Закону.

Президент України Л.КУЧМА

м. Київ, 6 квітня 2004 року

N 1667-IVСкачать документ

Похожие документы:

 1. Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів (Відомості Верховної Ради (ввр), 2004, n 30-31, ст. 382) {Із змінами, внесеними згідно з кодекс

  Кодекс
  {Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 2747-IV (2747-15) від 06.07.2005, ВВР, 2005, N 35-36, ст.446 Законами N 3253-IV (3253-15) від 21.12.2005, ВВР, 2006, N 5-6, ст.
 2. Верховної Ради України >11. закон

  Закон
  Закон України ”Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 10 липня 2010 р.
 3. Відомості Верховної Ради (ввр), 1994, №23, ст. 161) (Вводиться в дію Постановою Верховної Ради №3930-xii від 04. 02. 1994 р., Ввр, 1994, №23, ст. 162) (Із змінами, внесеними згідно із закон

  Закон
  Цей Закон визначає правовий статус, закріплює основні права, свободи та обов'язки іноземців та осіб без громадянства, які проживають або тимчасово перебувають в Україні, і визначає порядок вирішення питань, пов'язаних з їх в'їздом
 4. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (2)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.
 5. Закону України "Податковий Кодекс України" (19)

  Закон
  1. Абзац 1 частини 1 Прикінцевих положень викласти в такій редакції: "1. Цей Кодекс набирає чинності з 1 січня 2012 року, крім:", оскільки ця норма має вплив на видаткову частину Державного бюджету й може бути прийнятий

Другие похожие документы..