Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
САНПИН 4 -1 3-5777-91 (УТВ. МИНЗДРАВОМ СССР 19.03.1991) (ВМЕСТЕ С САНИТАРНЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ВЫРАБОТКЕ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ С КРЕМОМ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ...полностью>>
'Закон'
В соответствии с пунктом 5.2.8 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российск...полностью>>
'Автореферат диссертации'
Ведущая организация: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Московский городской психолого-педагогический ...полностью>>
'Документ'
VI Московская международная Стоматологическая Выставка MosExpoDental, которая уже три года подряд демонстрирует инновационные разработки в сфере стом...полностью>>

1. Завідувач архіву належить до професійної групи "Керівники"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

_________________________________
(назва установи, організації)
_________________________________

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

ЗАВІДУВАЧА АРХІВУ

ЗАТВЕРДЖУЮ

______________________________

(керівник установи, організації,

інша посадова особа,

______________________________

уповноважена затверджувати

______________________________

посадову інструкцію)

_________ ____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

"___" ____________ ____ р.

І. Загальні положення

1. Завідувач архіву належить до професійної групи "Керівники".

2. Призначення на посаду завідувача архіву та звільнення з неї здійснюється наказом керівника підприємства за поданням _________________ з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю.

3. Завідувач архіву безпосередньо підпорядковується __________________.

4. Завідувач архіву здійснює керівництво працівниками архіву.

5. ______________________________________________________________.

6. ______________________________________________________________.

ІІ. Завдання та обов'язки

Завідувач архіву:

1. Організує ведення архівної справи на підприємстві.

2. Забезпечує відповідно до встановленого порядку приймання, реєстрацію, систематизацію, зберігання і використання документів.

3. Разом з керівниками структурних підрозділів розробляє номенклатуру справ поточного діловодства.

4. Керує роботою з упорядкування довідкового апарату, який полегшує облік і використання архівних матеріалів.

5. Надає необхідну методичну допомогу, інструктує працівників структурних підрозділів підприємства про порядок формування, підготовки і здавання матеріалів до архіву.

6. Контролює своєчасне надходження до архіву документів, які закінчені діловодством.

7. Забезпечує проведення роботи з експертизи наукової і практичної цінності архівних документів, відбору матеріалів на постійне і тимчасове зберігання, складання актів про передавання документів до державних архівів, списання і знищення матеріалів, термін зберігання яких минув.

8. Здійснює контроль за станом документів, своєчасним їх відновленням і заміною, додержанням у приміщеннях архіву умов, необхідних для забезпечення зберігання документів.

9. Організує підготовку необхідних довідок на основі даних, які є в наявності в матеріалах архіву, готує встановлену звітність.

10. Бере участь у розробці положень та інструкцій щодо ведення діловодства і організації архівної справи на підприємстві.

11. Керує працівниками архіву.

12. Здійснює контроль за експлуатацією та станом виробничих приміщень, наявністю та станом протипожежних засобів.

13. _____________________________________________________________.

14. _____________________________________________________________.

15. _____________________________________________________________.

ІІІ. Права

Завідувач архіву має право:

1. Вносити на розгляд керівника підприємства та керівників структурних підрозділів пропозиції щодо покращення діяльності архіву.

2. Встановлювати посадові обов'язки для підпорядкованих йому працівників.

3. Вимагати від керівника підприємства (інших керівників) сприяння у виконанні обов'язків, передбачених цією посадовою інструкцією.

4. Вимагати та отримувати особисто або за дорученням керівника підприємства від керівників структурних підрозділів та фахівців необхідну інформацію.

5. Взаємодіяти з керівниками всіх структурних підрозділів з питань роботи архіву.

6. В межах своєї компетенції підписувати та візувати документи.

7. Вносити пропозиції керівництву підприємства:

- про притягнення до матеріальної та дисциплінарної відповідальності підпорядкованих йому працівників, які не виконують належним чином свої посадові обов'язки;

- про заохочення за зразкове виконання трудових обов'язків, довготривалу та бездоганну роботу підпорядкованих йому працівників.

8. ______________________________________________________________.

9. ______________________________________________________________.

IV. Відповідальність

Завідувач архіву несе відповідальність:

1. За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.

2. За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.

3. За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

4. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

5. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

V. Завідувач архіву повинен знати:

1. Керівні матеріали органів, які регламентують роботу архівів.

2. Порядок оформлення і чинну систему класифікації матеріалів, що надходять до архіву.

3. Державну систему діловодства.

4. Структуру підприємства.

5. Організацію праці та управління в архівних установах.

6. Основи трудового законодавства.

7. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

8. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

VI. Кваліфікаційні вимоги

- Повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр або молодший спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи з ведення архівної справи: для спеціаліста або бакалавра - не менше 2 років, молодшого спеціаліста - не менше 3 років.

- _______________________________________________________________.

VIІ. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

1. За відсутності завідувача архіву його обов'язки та права переходять до його заступника, а в разі відсутності такого - до особи, призначеної наказом керівника підприємства.

2. Для виконання обов'язків та реалізації прав завідувач архіву взаємодіє:

2.1. З керівниками всіх структурних підрозділів підприємства з питань:

- передання документів та їх копій;

- пошуку необхідної інформації;

- _______________________________________________________________.

2.2. З завідувачем канцелярії з питань:

- ведення діловодства;

- підготовки та надання документів на зберігання в архів;

- _______________________________________________________________.

2.3. З начальником юридичного відділу з правових питань, пов'язаних з підготовкою документів.

2.4. З ______________________ з питань:

________________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

2.5. З ______________________ з питань:

________________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

2.6. З ______________________ з питань:

________________________________________________________________ ______________________________________________________________________.

Керівник
структурного підрозділу:


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" ____________ ____ р.

УЗГОДЖЕНО:
Начальник юридичного відділу______
(підпис)_______________________
(прізвище, ініціали)"___" ____________ ____ р.

З інструкцією ознайомлений:


______
(підпис)


______________________
(прізвище, ініціали)


"___" ____________ ____ р.
Скачать документ

Похожие документы:

 1. Завідувач Дніпропетровського омц практичної психології І соціальної роботи

  Документ
  Родименко І. М., начальник відділу соціального захисту дитинства головного управління освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації, кандидат педагогічних наук.
 2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

  Документ
  Розділ 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців" Випуску 1 "Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників є
 3. Міністерство праці та соціальної політики україни (1)

  Документ
  З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність до вимог Законів України "Про вищу освіту",
 4. Міністерство праці та соціальної політики україни (3)

  Документ
  З метою приведення кваліфікаційних характеристик професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності, у відповідність до вимог Законів України "Про вищу освіту",
 5. Головне управління освіти І науки черкаської облдержадміністрації черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників до 2011-2012 навчального року

  Диплом
  Шляхи підвищення ефективності навчально-виховного процесу в освітніх навчальних закладах Черкащини (методичні рекомендації): Науково-методичний посібник / авт.

Другие похожие документы..