Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.12.1991 № 2003-1 «О налогах на имущество физических лиц», во исполнение пункта 6 решения Норильск...полностью>>
'Документ'
Цели. Образовательные: знать о грамматической категории рода существительных; о возможном нарушении норм литературного языка при определении рода сущ...полностью>>
'Документ'
1. Настоящие Правила определяют принципы и условия проведения арбитражным управляющим финансового анализа, а также состав сведений, используемых арбит...полностью>>
'Документ'
Современный этап развития российского общества требует подготовки высокообразованного специалиста, с развитым исследовательским и творческим мышлением...полностью>>

Програма щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю "актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування"

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство регіонального розвитку,

будівництва та житлово-комунального господарства України

Київська міська рада

Асоціація міст України та громад

Академія муніципального управління

До 20 – річчя

Незалежності України

ПРОГРАМА

ЩОРІЧНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ

КОНФЕРЕНЦІЇ ЗА МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ

"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ"

Робота в секціях

8 квітня 2011 р.

м. Київ

Науково-практична конференція за міжнародною участю

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ»

Секція 1.

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

(аудиторія № 225)

Співголови:

О.П. Литвин, к.ю.н., професор, декан юридичного факультету, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін Академії муніципального управління;

В.В. Луць, д.ю.н., професор, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління;

Л.М. Кононенко, к.ю.н., професор, завідувач кафедри адміністративно-правових

дисциплін Академії муніципального управління;

Секретар:

Н.В. Хащівська, викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління.

Виступи:

 1. Місцеве самоврядування: національний та міжнародний вимір.

Баймуратов М.О., д.ю.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України, професор кафедри муніципального права Академії муніципального управління.

 1. Правове регулювання вдосконалення структури органів місцевого самоврядування у великих містах України.

Лощихін О.М., д.ю.н, доцен, завідувач кафедри теорії, історії держави і права та конституційного права Академії муніципального управління.

 1. Аспекти державного будівництва та самоврядування в контексті Конституційної реформи в Україні.

Пилипенко О.Є., д.і.н, доцент, доцент кафедри теорії, історії держави і права та конституційного права Академії муніципального управління.

 1. Нормативно-правові принципи місцевого самоврядування.

Бабаєв В.М., д.держ.упр., Харківська національна академія міського господарства, професор;

Сапатюк Л.А., асистент, Харківська національна академія міського господарства.

 1. Теоретичні та практичні проблеми правового реформування регіонального управління та місцевого самоврядування у сфері забезпечення екологічної безпеки України.

Литвин О.П., к.ю.н., професор, декан юридичного факультету Академії муніципального управління.

 1. Проблеми нормативно-правового забезпечення органів державного управління у сфері цивільного захисту.

Барило О.Г., к.т.н., старший науковий співробітник відділу з організації НДР Інституту державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України;

Потеряйко С.П., к.військ.н., доцент кафедри державної служби, менеджменту та навчання за міжнародними проектами Інституту державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України;

Переверзін Ю.П., к.військ.н., доцент, науковий співробітник відділу з організації НДР Інституту державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України;

Тищенко В.О., учений секретар Інституту державного управління у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України.

 1. Теоретичні та практичні проблеми правового реформування регіонального управління та місцевого самоврядування.

Баштанник В.В., к.держ.упр., доцент, доцент кафедри права та європейської інтеграції ДРІДУ НАДУ при Президентові України.

 1. Еволюція правового статусу Національної експертної комісії у справах захисту суспільної моралі у контексті правового реформування в Україні.

Губань Р.В., к.ю.н., доцент, доцент кафедри муніципального права Академії муніципального управління

 1. Норми обов’язкового врахування пропозицій громадськості при прийнятті регуляторних актів.

Жарая С.Б., к.держ.упр., доцент, докторант Національної Академії державного управління при Президентові України;

Зільберт Є.М., консультант Асамблеї громадських організацій малого та середнього бізнесу України.

 1. Щодо деяких проблем адміністративно-правового регулювання господарського відання та оперативного управління майном державної та комунальної власності.

Кравчук О.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри адміністративно-правових дисциплін Академії муніципального управління.

 1. Кластер у правовому вимірі регіонального управління.

Кушнір М.О., к.держ.упр., головний консультант сектору стратегій регіонального розвитку відділу регіонального розвитку Національного інституту стратегічних досліджень.

 1. Служба в органах місцевого самоврядування.

Мариненко В.О., к.держ.упр., завідувач сектору екології Голосіївської районної в м. Києві державної адміністрації.

 1. Щодо економії кримінальної репресії в сфері охорони довкілля.

Поліщук Г.С., к.ю.н., доцент, доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Академії муніципального управління.

 1. Міжмуніципальне співробітництво (ММС) як предмет муніципального процесуального права.

Приходько Х.В., к.ю.н., доцент, завідувач кафедри муніципального права Академії муніципального управління.

 1. Конституційні проблеми реформування місцевого самоврядування

Співак В.І., к.ю.н., доцент кафедри муніципального права Академії муніципального управління, суддя Вищого адміністративного суду України.

 1. Міські агломерації як об’єкт державного планування та прогнозування в національній економіці.

Тищенко О.П., к.е.н., ст.н.с., докторант КНЕУ ім. В. Гетьмана.

 1. Проблеми політичної ідентифікації кандидатів на місцевих виборах 2010 року.

Штурхецький С. В., к.держ.упр., викладач кафедри журналістики і літературознавства НУ «Острозька академія».

 1. Особливості правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування щодо використання корисних копалин місцевого значення.

Шумак І.О., к.ю.н., доцент, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління.

 1. Адміністративно-територіальна реформа як політичний та фінансово-економічний вимір дієздатності територіальних громад.

Барвіцький В.Ю., викладач кафедри муніципального права Академії муніципального управління.

 1. Шляхи вдосконалення нормативно-правового забезпечення роботи зі зверненнями громадян.

Бобро А.Ю., завідувач сектором інформаційно-аналітичного забезпечення управління роботи зі зверненнями громадян Секретаріату Кабінету Міністрів України.

 1. Реформування адміністративно-територіального устрою: аналіз накопиченого досвіду.

Галич Т.В., науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

 1. Проблеми ресурсного забезпечення регіонів: державно-управлінський вимір.

Гура С.В., аспірант НАДУ при Президентові України.

 1. Правове регулювання державної регіональної політики.

Дейниченко В.Ф., начальник контрольного управління Київської міської державної адміністрації, слухач НАДУ при Президентові України.

 1. Державно-управлінські механізми забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки.

Єгоров Ю.В., аспірант Національного інституту стратегічних досліджень.

 1. Підхід до оцінювання правового рівня держави.

Клименюк О.М., аспірант Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана.

 1. Місцеве самоврядування як інститут громадянського суспільства.

Клюй О.О., аспірант Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України.

 1. Європейський досвід нормативно-правового регулювання адміністративних процедур у сфері державного управління.

Кокарева Є.О., здобувач Національного університету Державної податкової служби України, начальник юридичного відділу університету.

 1. Відповідальність за порушення договірних зобов’язань з оплатної реалізації майна.

Маріц Д. О., викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління.

 1. Участь держави, органів державного та місцевого самоврядування в господарській діяльності.

Міхатуліна О.М., професор кафедри цивільно-правових дисциплін МАУП.

 1. Організаційні аспекти діяльності районної ради.

Охоцький І.Л., ст. викладач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України.

 1. Особливості визначення суб’єктного складу корупційних правопорушень.

Побережний В.В., аспірант кафедри державного управління і менеджменту НАДУ при Президентові України.

 1. До питання про запровадження принципів правової держави і верховенства права як інструментів гарантування реалізації конституційного права громадян на свободу об’єднання в політичні партії та громадські організації.

Росіхіна В.Ю., ст. викладач кафедри муніципального права Академії муніципального управління.

 1. Актуальні питання удосконалення діяльності державної виконавчої служби на регіональному рівні в умовах адміністративної реформи.

Саване С.М., здобувач Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.

 1. Шляхи підвищення ролі органів місцевого самоврядування у забезпеченні соціального розвитку територіальної громади.

Сахарук О.П., аспірант НАДУ при Президентові України.

 1. Проблеми функціонування органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій.

Сисоєва В.Г., аспірант кафедри управління персоналом та державної служби Львівського регіонального інституту державного управління НАДУ, консультант організаційного відділу та кадрової роботи виконавчого апарату Рівненської обласної ради.

 1. Організаційно-правові форми взаємодії між Верховною Радою України та органами місцевого самоврядування.

Троян А.В., асистент кафедри муніципального права Академії муніципального управління.

 1. Розробка механізму імплементації політичних рішень у державному управлінні.

Туча В. В., аспірант Академії муніципального управління.

 1. Правові наслідки порушення сторонами строків у договорах про передання майна у тимчасове користування.

Хащівська Н.В., викладач кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління.

 1. Екологічна експертиза як засіб управління у галузі охорони навколишнього природного середовища.

Чебан М.Г., асистент кафедри цивільно-правових дисциплін Академії муніципального управління.

 1. Комунальна власність міста в перехідний період: історичні передумови формування та розвитку.

Чепіга Т.М., аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України.

 1. Визначення критеріїв проведення адміністративно-територіальної реформи.

Чмирьова Л.Ю., молодший науковий співробітник ДУ «Інститут економіки та прогнозування НАН України».

 1. Конституційно-правовий захист прав дитини в умовах реформування правової системи України.

Шульц О.А., викладач кафедри теорії, історії держави і права та конституційного права Академії муніципального управління.

Секція 2.

ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

(аудиторія № 221)

Співголови:

А.М.Безус, к.т.н., доцент, декан економічного факультету Академії муніципального управління.

О.Ю.Оболенський, д.е.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи -

директор ННІРУМС, завідувач кафедри економіки Академії муніци­паль­ного управління.

А.Б.Кондрашихін, д.е.н., професор, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.

Секретар:

Т.В. Ляденко, старший викладач кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.

Виступи:

 1. Реформації муніципального оподаткування.

Кисельова О.М., д.е.н., начальник відділу ДНДІМС, професор кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.

 1. Методологічні засади оцінки управління регіоном в умовах трансформації системи органів влади.

Кондрашихін А.Б., д.е.н., професор, завідувач кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.

 1. Формування джерел фінансування інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні.

Корецька С.О., д.е.н., доцент, професор кафедри обліку та аудиту Академії муніципального управління.

 1. Методологічний базис формування та реалізації інвестиційної політики підприємства.

Крейдич І.М., д.е.н., доцент Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”.

 1. Суперечності регіонального управління та місцевого самоврядування у структурі рушійних сил суспільного розвитку.

Мартиненко В.Ф., д.держ.упр., професор кафедри управління суспільним розвитком Національної академії державного управління при Президентові України.

 1. Економічні аспекти управління інноваційною діяльністю підприємств по транспортному обслуговуванню туристів регіону.

Сич Є. М., д.е.н., проф., заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри «Економіка підприємства транспорту» Державного економіко-технологічного університету транспорту;

Сугоняко Д.О., ст. викладач кафедри менеджменту і управління проектами Чернігівського державного інституту економіки і управління

 1. Науково-методичні аспекти формування ефективної системи управління якістю аудиторських послуг.

Царенко О.В., д.е.н., доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Академії муніципального управління.

 1. Соціально-економічна ефективність програмних заходів щодо забезпечення стабільності і зростання виробництва аграрної продукції.

Антонов А.В., к.е.н., докторант Дніпропетровського державного аграрного університету.

 1. Регіональні проблеми економічної безпеки України як загроза національним економічним інтересам.

Баб’як В.М., к.е.н., доцент Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок.

 1. Економічний розвиток підприємства на основі оптимального використання резервів виробництва.

Безус А.М., к.т.н., доцент, декан економічного факультету Академії муніципального управління.

 1. Шляхи активізації інвестиційної діяльності регіонів України.

Безус П.І., к.е.н., доцент, завідувач кафедри фінансів підприємств Академії муніципального управління.

 1. До питання про поняття державного земельного кадастру.

Бусуйок Д.В., к.ю.н., старший науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.

 1. Інструмeнти забeзпeчeння eкологічно сталого рeгіонального розвитку в ринковиx умоваx.

Гіндес О.Г., к.держ.упр., Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана, м. Сімферополь.

 1. Стимулююча роль податків в контексті техніко-технологічної модернізації економіки України.

Гузик М.М., к.е.н., доцент кафедри економіки Академії муніципального управління.

 1. Технологічний аудит як елемент технологічної стратегії фірми.

Гуменна О.В., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Академії муніципального управління.

 1. Модернізація економіки регіонів внутрішніми фінансовими ресурсами.

Демківський А.В., к.е.н., доцент, професор кафедри фінансів підприємств Академії муніципального управління.

 1. Податковий потенціал регіону та його визначення.

Долженко І.І., к.е.н, доцент кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.

 1. Формування інтегрального критерію оптимізації розвитку теплопостачання великих міст.

Дорошенко В.В., к.е.н., доцент кафедри ДонНАБА.

 1. Вплив на регіональні ринки страхових послуг як важливий напрям сучасного управління місцевими фінансами.

Заїкін Ю.В., к.е.н., доцент кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.

 1. Туристична галузь України: наслідки загальносвітової економічної кризи та шляхи їх подолання.

Знаменський І.О., к.е.н., ст. викладач кафедри економіки Академії муніципального управління.

 1. Угоди регіонального розвитку: стан і перспективи.

Іжа М.М., к.е.н., докторант Інституту держави і права ім. В.М.Корецького НАН України, м. Одеса.

 1. Особливості управління господарською діяльністю в державному та комунальному секторах економіки.

Колумбет О.П., к.е.н., доцент, професор кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, Академії муніципального управління.

 1. Моніторинг рівня інвестиційної привабливості регіонів України як запорука ефективного регіонального управління.

Коренєва Н.О., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Академії муніципального управління.

 1. Пріоритетні завдання розвитку транзитно-транспортного потенціалу Автономної Республіки Крим.

Кравченко Л.А., к.е.н., доцент, завідувач кафедри економічної теорії та державного управління Кримського економічного інституту ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана».

 1. Методологічні підходи до вирішення проблем організації обліку та внутрішнього контролю розрахунків з дебіторами.

Кудрицька Ж.В., к.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту Академії муніципального управління.

 1. Використання програмно-цільового методу в управлінні соціально-економічним розвитком міста.

Ларіна Т.В., к.е.н., головний фахівець комітету економіки Севастопольської міської державної адміністрації.

 1. Актуальні проблеми формування місцевих бюджетів та шляхи їх вирішення.

Маньковська Т.І., к.е.н., доцент кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.

 1. Реформування системи місцевого оподаткування в Україні.

Маньковська Т.І., к.е.н., доцент кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління,

Левченко О.М, студент Академії муніципального управління.

 1. Підходи до класифікації інформаційних систем обліку.

Матюха М.М., к.е.н., доцент Національної Академії статистики, обліку і аудиту.

 1. Державно-приватне партнерство в Україні: його роль та форми.

Миронов М.Д., к.е.н, доцент, завідувач кафедри економіки підприємства Академії муніципального управління.

 1. Економічний вплив фінансових ресурсів підприємства на соціально-економічний розвиток регіонів.

Миронов М.Д., к.е.н, доцент, завідувач кафедри економіки підприємства Академії муніципального управління,

Горякіна Л.Е., бакалавр Академії муніципального управління.

 1. Функції державного менеджменту та шляхи їх вдосконалення.

Мринська Т.С., к.е.н., доцент кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.

 1. Принципи та засоби модернізації соціальної політики України.

Небава М.І., к.е.н., професор, директор Інституту менеджменту Вінницького НТУ.

 1. Економічна конкуренція: регіональний аспект.

Неумитий М.Л., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту Академії муніципального управління.

 1. Проблеми забезпечення регіону продовольчими товарами.

Павлова Р.К., к.е.н., доцент Академії муніципального управління;

Турківська О.О., аспірант Академії муніципального управління.

 1. Регулювання ціноутворення підприємств роздрібної торгівлі в Україні в умовах становлення ринкової економіки.

Патика Н.І, к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Академії муніципального управління.

 1. Вплив кризи на лізингові операції в Україні.

Пельтек Л.В., к.е.н., доцент кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Академії муніципального управління.

 1. Основні засади бюджетування на сучасних підприємствах.

Пилипенко О.О., к.е.н., доцент кафедри фінансів підприємств Академії муніципального управління.

 1. Впровадження електронних банківських карток як засіб розвитку місцевого ринку товарів та послуг.

Піддубна Л.П., к.е.н., доцент Академії муніципального управління;

Піддубна М.Л., магістр Академії муніципального управління.

 1. Удосконалення методичних підходів до оцінювання депресивних аграрних територій.

Пріб К.А., к.е.н., доцент, докторант ННЦ «Інститут аграрної економіки» НААН.

 1. Особливості змін фінансового сектору України в період проведення економічних реформ.

Редзюк Є.В., к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту Академії муніципального управління.

 1. Аспекти регіональної політики держави.

Ровна В.М., к.е.н., доцент кафедри економіки Академії муніципального управління.

 1. Методологія економічної синергетики в дослідженні процесів суспільного розвитку.

Руденко О.М., к.держ.упр., доцент Національної академії державного управління при Президентові України, начальник Центру європейської інтеграції України та адаптації зарубіжного досвіду Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування.

 1. Забезпечення продовольчої безпеки України.

Румик І.І., к.е.н., доцент кафедри фінансів та банківського бізнесу Університету економіки та права “КРОК”.

 1. Запровадження загальнообов’язкового медичного страхування: перспективи для України.

Савенко А.Є., к.е.н., доцент кафедри економіки Академії муніципального управління,

Савенко С.С., магістр Академії муніципального управління.

 1. Регіональне забезпечення конкурентоспроможності трудового потенціалу ринку праці України.

Свєтлов Б.Т., к.е.н., доцент, професор кафедри економіки Академії муніципального управління,

Болдирєв К.О., к.е.н., доцент СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ,

Болдирєв О.П., к.е.н., доцент СНУ ім. В. Даля, м. Луганськ.

 1. Київ на шляху до європейських стандартів.

Скорнякова І.В., к.е.н., доцент кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.

 1. Регіональні проблеми розвитку малого підприємництва в Україні.

Слободяник С.С., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Академії муніципального управління.

 1. Економіка підприємства в сучасних умовах.

Слюсарчук Л.І., к.е.н., доцент Академії муніципального управління,

Слюсарчук Я.Д., студент Національного авіаційного університету.

 1. Підвищення ефективності надання медичних послуг.

Тищенко М.П., к.е.н, ст. викладач кафедри економіки Академії муніципального управління,

Засадко В.В., старший науковий співробітник Регіонального філіалу Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові.

 1. Особливості розвитку концесійних процесів в Україні за сучасних умов господарювання.

Тьорло В.В., к.е.н., доцент кафедри економіки Академії муніципального управління.

 1. Інвестиційний клімат України та шляхи його поліпшення.

Федоренко О.С., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Академії муніципального управління.

 1. Вплив економічного спаду на місцеве самоврядування.

Чала Н.Д., к.е.н., доцент кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.

 1. Організаційно-функціональна структура інноваційного підприємництва.

Черненко С.М., к.е.н., доцент кафедри економіки підприємства Академії муніципального управління.

 1. Узгодження прямих і непрямих інструментів регулювання земельних відносин в Україні.

Шевченко О.В., к.е.н., завідувач сектору стратегій регіонального розвитку відділу регіонального розвитку Національного інституту стратегічних досліджень.

 1. Розвиток підприємства на підставі аналізу виробничих ризиків.

Шигаєва Т.В., к.т.н., доцент, доцент кафедри економіки Академії муніципального управління,

Моцар О.А., магістр Академії муніципального управління.

 1. Теорії нагромадження капіталу: витоки, еволюція та сьогодення.

Зінченко В.М., ст. викладач кафедри економіки Академії муніципального управління.

 1. Подолання негативних чинників господарювання як джерело активізації економіки міста.

Кіктєв І.П., оперуповноважений відділу державної служби боротьби з економічною злочинністю Управління Міністерства внутрішніх справ України в м. Севастополі.

 1. Щодо реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Красноступ Н.І., доцент кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.

 1. Програмні методи формування інноваційного простору міста в менеджменті освіти.

Круглов С.А., начальник Управління освіти і науки Севастопольської міської державної адміністрації, м. Севастополь, магістрант Інституту менеджменту вищої освіти НАПН України.

 1. Економічний розвиток підприємства в умовах фінансової кризи.

Курінна О.В., ст. викладач кафедри фінансів підприємств Академії муніципального управління.

 1. Проблемні аспекти фінансової незалежності органів місцевого самоврядування.

Ляденко Т.В., ст. викладач кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.

 1. Соціально-економічні аспекти розвитку сільських територій.

Ляденко Т.В., ст. викладач кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління;

Бондаренко Г.В., студент Академії муніципального управління.

 1. Моніторинг рівня мінімальної заробітної плати в Україні, як гарантії соціального захисту.

Марчак О.А., ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Академії муніципального управління.

 1. Принципи державного регулювання прямих іноземних інвестицій.

Обушна Н.І., ст. викладач кафедри економіки підприємства Академії муніципального управління.

 1. Інвестиції як фактор рушійного розвитку регіону.

Овчар О.С., ст. викладач кафедри фінансів та кредиту Міжнародного університету фінансів.

 1. Санація сільськогосподарських підприємств як чинник стабілізації аграрного сектору економіки регіону.

Павловська А.Е., ст. викладач кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.

 1. Концептуальні підходи до формування коштів соціального захисту населення.

Піддубний О.М., асистент кафедри управління муніципальним розвитком Академії муніципального управління.

 1. Економічні аспекти регіонального управління розвитком туристичної інфраструктури в Одеській області.

Пєклун О.С., ст. викладач кафедри управління проектами Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.

 1. Управління органічним виробництвом в Україні: виклики та перспективи.

Скачек Н.Ю., ст. викладач кафедри економіки підприємства Академії муніципального управління.

 1. Регіональні важелі формування амортизаційної політики підприємства.

Стрибуль О.В., ст. викладач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Академії муніципального управління.

 1. Сучасні тенденції формування фінансово-економічних моделей розвитку регіонів.

Судоргін М.Г., аспірант Академії муніципального управління.

 1. Проблеми двостороннього економічного співробітництва.

Тихонович В.В., начальник відділу Міністерства економіки України.

 1. Зміцнення економіки регіонів на мікрорівні шляхом реорганізаційних перетворень підприємств.

Устюгова Ж.В., ст. викладач кафедри фінансів підприємств Академії муніципального управління.

 1. Влияние глобализации и безработица как один из её факторов в условиях кризиса.

Адарацький Т.А., аспірант Академії муніципального управління.

 1. Інструменти підвищення ефективності публічного управління.

Базарна О.В., аспірант кафедри державного управління і менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України.

 1. Інноваційна діяльність як основа забезпечення економічного і соціального розвитку регіонів.

Бичков О.О., здобувач Академії муніципального управління.

 1. Регіональна взаємодія України та ЄС у енергетичній сфері як складова структурної модернізації національного господарства.

Білий О.І., аспірант Інституту законодавства Верховної Ради України.

 1. Удосконалення міграційної політики України з огляду на соціальну безпеку українських трудових емігрантів.

Весельська Л.А., аспірант кафедри національної безпеки НАДУ при Президентові України.

 1. Вплив економічної політики підприємства на розвиток регіонів України в умовах виходу з фінансово-економічної кризи.

Вістяка Г.І., викладач кафедри фінансів підприємств Академії муніципального управління.

 1. Методологічні підходи до визначення ефективності формування фінансових потоків місцевих бюджетів.

Вовк І.С., аспірант кафедри податкової та страхової справи Національного університету біоресурсів і природокористування України.

 1. Методологічний аспект державного регулювання розвитку залізничного транспорту.

Гнатенко Л.А., здобувач кафедри менеджменту Академії муніципального управління.

 1. Особливості становлення системи екологічного страхування в рамках регіонального управління.

Голюк Н.М., викладач кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.

 1. Механізми державної підтримки кредитних спілок як фінансової основи розвитку регіонів

Гусак В.А., аспірант Академії муніципального управління.

 1. Державна політика розвитку венчурного інвестування: зарубіжний досвід.

Денисенко О.П., здобувач Академії муніципального управління.

 1. Аспекти взаємодії місцевої влади та приватного сектору: державно-приватне партнерство в галузі охорони здоровя.

Дутко Н.Г., аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України.

 1. Соціальні аспекти при впровадженні багатоканального фінансування в суспільно-солідарному секторі медичної допомоги.

Животенюк В.П., аспірант кафедри управління охороною суспільного здоров’я НАДУ при Президентові України.

 1. Проблеми фінансової самостійності регіонів в контексті державної регіональної політики.

Кальний С.В., асистент кафедри фінансів підприємств Академії муніципального управління.

 1. Іноземний досвід податкової підтримки інвестиційного розвитку.

Корецький О.М., здобувач кафедри державного управління та місцевого самоврядування Академії муніципального управління.

 1. Оцінка ефективності використання аутсорсингу.

Красовська Т.В., асистент Національного технічного університету України „Київський політехнічний інститут”.

 1. Підходи до удосконалення податкового регулювання розвитку курортних територій.

Лендєл Г.Д., здобувач кафедри фінансів та банківської справи ПВНЗ «Європейський університет».

 1. Ефект та ефективність лізингу.

Лісовська Н.В., аспірант кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету.

 1. Моделювання механізму фінансового забезпечення державної регіональної політики.

Марковський С.С., аспірант Академії муніципального управління.

 1. Формування системи моніторингу програм соціально-економічного розвитку регіону з метою підвищення ефективності ухвалення управлінських рішень.

Масленніков О.М., головний спеціаліст Головного управління економіки Харківської обласної державної адміністрації.

 1. Державне регулювання інституціональних змін національної економіки

Матвійчук О.В., асистент кафедри економіки Академії муніципального управління.

 1. Пріоритетні завдання регіональної політики в контексті зміцнення зовнішньоекономічної безпеки держави.

Олексієнко М.М., аспірант Національного інституту стратегічних досліджень.

 1. Удосконалення структури фінансового забезпечення інвестиційної діяльності з метою модернізації економіки України.

Семенюта І.А., здобувач Академії муніципального управління, начальник відділу в ПАТ «Альфа-Банк».

 1. Проблеми розвитку місцевого самоврядування в Україні та шляхи їх подолання.

Сербіна А.О., асистент кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.

 1. Використання досвіду країн Європейського Союзу в системі регулювання ринку фінансових послуг.

Стецький В.О., викладач кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління, аспірант ІСЕМВ НАН України.

 1. Теорії державного регулювання економічного розвитку регіонів.

Сьомич М.І., здобувач Академії муніципального управління.

 1. Особливості управління акціонерними товариствами.

Тихончук Р.Г., здобувач Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.

 1. Державне регулювання економічним розвитком на регіональному рівні.

Черкаска В.В., аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України.

 1. Участь професійних спілок у заходах щодо соціально-економічного розвитку регіонів.

Шакірова А.Ю., здобувач Національного університету державної податкової служби України.

 1. Сучасний стан та перспективи розвитку експортного потенціалу Житомирської області.

Шафранова К.В., аспірант Академії муніципального управління

 1. Пропозиції з удосконалення механізмів фінансування тимчасових касових розривів місцевих бюджетів.

Яковчук Т.П., асистент кафедри державних та місцевих фінансів Академії муніципального управління.

 1. Фінансове вирівнювання як механізм державного регулювання розвитку регіонів.

Якименко Б.М., аспірант кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом НАДУ при Президентові України.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Академія муніципального управління до 15-річчя Академії муніципального управління

  Документ
  Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (09.04.2010) / За заг. ред. В.К.Присяжнюка, В.
 2. Проект рішення науково-практичної конференції за міжнародною участю " Модернізація системи державного управління: теорія та практика"

  Документ
  Учасники щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю “Модернізація системи державного управління: теорія та практика” внаслідок обміну досвідом управлінської діяльності в умовах сучасних глобальних соціально-економічних,
 3. Програма навчання депутатів місцевих рад Місцеве самоврядування. Крок до ефективності (1)

  Документ
  Пропорційні вибори до місцевих рад виявилися важким випробуванням для політичних партій України. Отримавши монополію на укладання списків кандидатів в депутати, партії виявилися неготовими до такої відповідальності.
 4. Закарпатський державний університет публікації науково-педагогічних працівників закарпатського державного університету

  Документ
  Публікації науково-педагогічних працівників Закарпатського державного університету: Галузевий бібліографічний покажчик (До 15-річчя від дня заснування Закарпатського державного університету)/Укладачі: О.
 5. Професійна програма підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування ІV категорії посад та кадрового резерву на ці посади

  Документ
  Заступник директора - начальник Центру підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України

Другие похожие документы..