Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Защита состоится «09» ноября 2011 г. в 16-00 часов на заседании совета по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.196.11 при ФГБОУ ВПО «Ро...полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Настоящая программа по курсу «Экономика» составлена в соответствии с Государственным образовательным стандартом РФ и учебно- методическим комплексом ...полностью>>
'Автореферат'
Работа выполнена на кафедре «Технологии программирования» Санкт-Петербургского государственного университета информационных технологий, механики и оп...полностью>>
'Документ'
Особенности подростковой агрессии. Суицидальное поведение как комплексная проблема. Форма аутоагрессивного поведения. Типология мотивов суицидального...полностью>>

İqtİsadİ İnkİşaf Nazİrlİyİ (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Azərbaycan respublİkası

İqtİsadİ İnkİşaf Nazİrlİyİ

İqtİsadİ İslahatlar ElMİ-TƏDQİQAT İnsTİTUTU

Azərbaycanın dövri mətbuatında və

Rusiya jurnallarında çap olunmuş

iqtisadi məqalələrin sahələr üzrə

Kataloqu

(01 iyul – 30 sentyabr 2009-cu il)

BAKI - 2009

MÜNDƏRİCAT

Səh.

I. Beynəlxalq iqtisadi münasibətlər ......................................................

3

II. Ekologiya, təbii sərvətlər və turizm .................................................

4

III. İnvestisiyalar ...................................................................................

5

IV. Kənd təsərrüfatı ..............................................................................

6

V. Maliyyə ............................................................................................

7

VI. Nəqliyyat .......................................................................................

8

VII. Özəlləşdirmə ................................................................................

9

VIII. Pul-kredit siyasəti və bank sistemi ..............................................

9

IX. Rabitə və informasiya texnologiyaları ..........................................

11

X. Sahibkarlığın inkişafı ....................................................................

12

XI. Sığorta ..........................................................................................

13

XII. Sosial inkişaf ...............................................................................

13

XIII. Tikinti .........................................................................................

13

XIV. Vergilər və gömrük işi .................................................................

14

XV. neft sənayesi ...............................................................................

14

XVI. Energetika və alternativ enerji ..................................................

17

XVII. Ticarət və xidmət ......................................................................

18

XVIII. Qeyri-neft sənayesi ...................................................................

18

XIX. Ümumi materiallar ...................................................................

18

Azərbaycan jurnallarının xülasəsi ........................................................

21

Rusiya jurnallarının xülasəsi ...............................................................

27

İstifadə olunmuş dövri mətbuatın siyahısı ............................................

50

I. Beynəlxalq İqtİsadİ münasİbətlər

1. Şahin mustafayev İsrailin sənaye, ticarət və əmək naziri binyamin ben-elizerlə görüşüb. Azadinform, 02.07.2009.

2. «голубой контракт» между россией и азербайджаном (Чего больше в 500 миллионах кубометров газа – экономики или политики)? Зеркало, 01.07.2009.

3. Azərbaycan-İsrail əlaqələri genişlənir. İqtisadiyyat, 03-09.07.2009.

4. Azərbaycan-koreya iqtisadi əməkdaşliq Komissiyasinin 3-cü iclası basa çatib (Növbəti iclas 2010-cu ilin ikinci yarısında Bakıda keçiriləcək). Kaspi, 16.07.2009.

5. Bakıda "10-cu azərbaycan-alman İqtisadi forumu" keçirilib. Azadinform, 12.08.2009.

6. Уоррен баффет: эффект доллара. Открытое письмо конгрессу сша, the new york times, 18 августа 2009 г. İqtisadiyyat, 28.08-03.09.2009.

7. Странная арифметика российского «газпрома» (Или зачем россии понадобилось азербайджанское "голубое топливо"?). Зеркало, 01.09.2009.

8. Нефтяной реализм среднего востока. Зеркало, 04.09.2009.

9. Болгария в ожидании природного газа из каспийского региона. Зеркало, 04.09.2009.

10. Китай стал крупнейшим кредитором сша (А от доллара тем временем ждут "достойного поведения"). зеркало, 29.07.2009.

11. Socar пока не продвинулась в переговорах с «боташ» (А в грузии дела идут лучше). Зеркало, 05.08.2009.

12. Непростой газовый расклад (За всем, что происходит в регионе, пристально наблюдает россия). Зеркало, 08.09.2009.

13. Москва выступает с новыми предложениями (Россия стоит на пороге нового витка борьбы за прикаспийские ресурсы). Зеркало, 09.09.2009.

14. Səfir: "İranın iştiraki olmadan "nabukko" layihəsinin həyata keçməsi mümkün deyil". Azadinform, 15.09.2009.

15. Павел бородин: кризис к экономике отношения не имеет. Бакинский рабочий, 16.09.2009.

16. «вопрос статуса каспия решен на 80 процентов», - утверждает посол Ирана в азербайджане Мухаммед Багир Бахрами. Зеркало, 11.09.2009.

17. Сша покупают мир за обычную бумагу (Некоторые эксперты прогнозируют создание единой валюты в снг). Зеркало, 12.09.2009.

18. Европейский союз подтвердил заинтересованность в газа из Азербайджана (Однако сроки сдачи nabucco перенесены на 2016 год). Зеркало, 16.09.2009.

19. Лондон готов помочь в реализации проекта nabucco. Зеркало 17.09.2009

20. Проект white stream рассчитывает на 16 млрд. кубометров азербайджанского газа (Баку и анкара приближаются к общей позиции касательно вопроса формулы цены на "голубое топливо"). Зеркало, 17.09.2009.

21. Обоюдная выгода (Или о перспективах сотрудничества азербайджана и казахстана). Зеркало, 25.09.2009.

22. Товарооборот с чехией растет. Зеркало, 25.09.2009.

23. Саммит g20: все на борьбу с кризисом. İqtisadiyyat, 25.09-01.10.2009.

24. Azərbaycanın ütt-yə qoşulması istiqamətində danışıqlar prosesi intensivləşir (Mahmud məmmədquliyev: "2010-cu ildə azərbaycan ümumdünya ticarət təşkilatının üzvü ola bilər"). Səs, 29.09.2009.

25. Турция усиливает позиции страны-транзитера энергоносителей (В сша заключенные между анкарой и москвой договора нашли положительный отклик). Зеркало, 08.08.2009.

II. Ekologİya, təbİİ sərvətlər və turİzm

1. Turizmin inkişafi diqqət mərkəzindədir. Respublika, 04.07.2009.

2. Azərbaycanda turizmin inkişafında yeni mərhələ. xalq qəzeti, 04.07.2009.

3. В окружении мусора (В баку сложилась критическая ситуация с утилизацией отходов). Зеркало, 01.07.2009.

4. Palçıq vulkanlarına aid internet saytı yaradıldı (Azərbaycan palçıq vulkanları "təbiətin yeni 7 möcüzəsi" adlı müsabiqədə hələlik 5-ci yerdədir). Palitra, 08.07.2009.

5. Очередной пуд «неправильной» соли (В азербайджане она вновь не прошла проверку на йод). Зеркало, 04.07.2009.

6. Пластик замедленного действия (Употребление питьевой воды из пластиковых бутылок). Зеркало, 11.07.2009.

7. Опасность не ликвидирована (Нейодированная соль угрожает здоровью азербайджанцев). Зеркало, 21.07.2009.

8. В Иране обсудили общий допустимый улов осетровых пород рыб (Прикаспийские страны никак не могут прийти к консенсусу по этому вопросу). Зеркало, 22.07.2009.

9. Сжигать - не перерабатывать (По мнению экологов, строительство мусоросжигательного завода в Баку может привести к негативным последствиям как для экологии, так и для здоровья людей). Зеркало, 24.07.2009.

10. Azərbaycan - dünyanın ən bahalı turizm ölkəsi (Türkiyədə 7 gün dincəlmək 500 avroya başa gəldiyi halda ölkəmizdə bunun üçün 1500 manatdan çox pul tələb olunur). Business times, 07-13.08.09.

11. Ermənistan və gürcüstan kür və araz çaylarını çirkləndirir. Azadinform, 13.08.2009.

12. Пора от слов перейти к делу (Надо создавать систему возобновляемых источников энергии, пока на это есть деньги). Зеркало, 20.08.2009.

13. Вода, поступающая в баку отвечает всем стандартам воз (Так, по крайней мере, говорят в "азерсу"). Зеркало, 27.08.2009.

14. Vulkan landşaftları bizim təbii abidələrimizdir. İki sahil, 08.09.2009.

15. Kür və araz transsərhəd çaylarında keçirilən monitorinqin nəticələri açıqlandı. Azadinform, 14.09.2009.

16. Поел гмо и стал мутантом? (В Aзербайджане разработан законопроект "о генетически модифицированных организмах"). Зеркало, 11.09.2009.

17. Растения с сильнейшей энергетикой. Зеркало, 01.08.2009.

18. Электродерево: энергия растений. İqtisadiyyat, 25.09-01.10.2009.

19. Ekoloji problemlər həll edilir. Respublika, 30.09.2009.

20. Ядовитый источник жизни (Уровень загрязнения трансграничных рек Aзербайджана в несколько раз превышает допустимую норму). Зеркало, 08.08.2009.

21. Нашествие великой «крысиной орды» (Или чем грозит населению столицы разгром мусорной свалки в Балаханы). Зеркало, 08.08.2009.

22. Кризис туристам не помеха (По словам абульфаза гараева, только за 8 месяцев текущего года нашу страну посетили 783208 иностранных туристов). Зеркало, 30.09.2009.

23. Ситуация со сбором и утилизацией бытовых отходов будет улучшена. зеркало, 30.09.2009.

III. İnvestİsİyalar

1. Инвестиции в национальную экономику сокращаются (Азербайджан сможет осуществлять заимствования по условиям map). Зеркало, 17.07.2009.

2. Иностранное инвестирование продолжается (А факторы, препятствующие экономическому развитию, сохраняются). Зеркало, 24.07.2009.

3. İqtisadi təhlükəsizliyin investisiya aspektləri və neft amili. İqtisadiyyat, 07-13.08.2009.

4. Инвестиции в транспортный сектор в Азербайджане сократились (А в России в условиях кризиса решили сэкономить на дорогах). Зеркало, 21.08.2009.

5. В одном шаге от инвестиционного уровня (Moody's сохранило для азербайджана кредитный рейтинг ва1). Зеркало, 02.09.2009.

6. Инвестиции в предприятия по инвестконкурсам составили 430 млн. манатов. Зеркало, 06.08.2009.

7. Абр выделяет $600 млн. на улучшение системы водоснабжения и канализации. İqtisadiyyat, 25.09-01.10.2009.

8. Рост капвложений прогнозируется в 2009 г. на 1,2%, в 2010 г. – на 4%. İqtisadiyyat, 25.09-01.10.2009.

9. Азербайджанская экономика не привлекательна для иностранных инвесторов (В целом же наблюдается существенное снижение инвестиций в инфраструктурные проекты). Зеркало, 19.08.2009.

IV. Kənd təsərrüfatı

1. Создаются государственные резервы зерна (Азербайджан продолжит приобретать зерно). Зеркало, 07.08.2009.

2. Курс на многовекторное развитие экономики (Евросоюз стимулирует развитие сельского хозяйства в Азербайджане). Зеркало, 25.07.2009.

3. Рост цен на продукты неминуемы (Если мы не успеем решить вопрос продовольственной безопасности). Зеркало, 27.08.2009.

4. А про хлопок-то подзабыли (Да и с созданием агробанка правительство как-то не спешит). Зеркало, 08.09.2009.

5. Nazirlər Kabineti taxıl məhsullarının keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dövlət nəzarətinin həyata keçirilməsi qaydalari haqqında əsasnaməni təsdiq edib. Azadinform, 14.09.2009.

6. Taxıl məhsullarının keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə dövlət nəzarəti qaydaları təsdiqlənib. Palitra, 15.09.2009.

7. Tütün məmulatlarına tarif kvotası tətbiq ediləcək ("Tütün və tütün məmulatları haqqında" qanuna dəyişiklik ediləcək). Kaspi, 17.09.2009.

8. Зерна собрали достаточно (А вот со складированием богатого урожая возникли реальные проблемы). Зеркало, 15.09.2009.

9. Ölkədə taxılın istehsalının 2,8 mln. tona çatdırılması nəzərdə tutulub. Azadinform, 18.09.2009.

10. Ölkə üzrə 147,3 min ton ət, 700,6 min ton süd, 614,1 min ədəd yumurta, 13,0 min ton yun istehsal edilib. Azadinform, 18.09.2009.

11. Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının artımı ixracın həcmini yüksəldib. ("2015-ci il üçün taxılın məhsuldarlığının 32 sentnerə, ümumi istehsalın isə 2,8 mln. tona çatdırılması nəzərdə tutulub"). Paritet, 19-23.09.2009.

12. Kənd təsərrüfatında iqtisadi dayanıqlılığı təmin etmək üçün hökumət tərəfindən kompleks tədbirlər həyata keçirilməkdədir. Yeni Azərbaycan, 19.09.2009.

13. Трудности пчеловодства (Этой отрасли в нашей стране по-прежнему не уделяется должного внимания). Зеркало, 24.09.2009.

14. Meyvə-tərəvəzin istehsalı, emalı və istehlakçıya çatdırılmasının aktual məsələləri. İqtisadiyyat, 25.09-01.10.2009.

15. Азербайджан обеспечит себя зерном за счет местных производителей (Евросоюз поддержит реформы в сфере сельского хозяйства страны). Зеркало, 14.08.2009.

V. malİyyə

1. Qiymətli kağızlar bazarının inkişafına diqqət artırılacaq ("Azərbaycanda korporativ istiqraz bazarının inkişafı" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirilib). Paritet, 4-6.07.2009.

2. Снижения популярности американского доллара не ожидается (Но давление на его позиции нарастает). Зеркало, 03.07.2009.

3. Азербайджан: финансовое здоровье государства. Зеркало, 18.07.2009.

4. Проблемы с бюджетом нарастают (Азербайджану может помочь лишь рост цен на нефть). Зеркало, 22.07.2009.

5. Мба и лондонская фондовая биржа провели «круглый стол» (Гкцб разработал правила аттестации участников рцб). Зеркало, 22.07.2009.

6. Bu il dövlət qiymətli kağızlar bazarında 41% azalma müşahidə olunub. Azadinform, 27.07.2009.

7. Оживление на рынке ценных бумаг (При одновременном снижении количества жалоб акционеров). Зеркало, 25.08.2009.

8. «золотой блеск» азербайджанской экономики (Азербайджан начал экспорт "рыжего металла"). Зеркало, 25.07.2009.

9. Прошел семинар «роль корпоративного управления в развитии рынка капитала» (Участие сми в развитии рынка ценных бумаг возрастает). Зеркало, 05.08.2009.

10. Qlobal maliyyə böhranının mahiyyəti və səbəbləri. xalq qəzeti, 12.09.2009.

11. Бюджетные страсти (Рост доходов в основной финансовый документ будет незначительным). Зеркало, 16.09.2009.

12. О тернистом пути рынка ценных бумаг в Азербайджане (И необходимости внедрения корпоративного управления). Зеркало, 17.09.2009.

13. Все обсуждают бюджет (А украина опять волнуется). Зеркало, 18.09.2009.

14. Ввп азербайджана продолжает расти (Но как он отражается на благосостоянии населения?). Зеркало, 19.09.2009.

15. Закат зрелых валют (Доллар подешевел к евро до минимума за последний год). Зеркало, 24.09.2009.

16. Активизация на рынке ценных бумаг Азербайджана (На мировом фондовом рынке господствуют "бычьи" настроения). Зеркало, 01.08.2009.

17. Больше половины доходов госбюджета cоставили трансферты гнфар (Неужели государство решило сократить расходы?). Зеркало, 01.08.2009.

18. Финансовый кризис ослабил удавку (Но процесс оздоровления мировой экономики будет затяжным и непростым). Зеркало, 18.08.2009.

19. Спасти от девальвации национальные валюты (Удовольствие это, прямо скажем, не из разряда дешевых). Зеркало, 18.08.2009.

20. В поисках альтернативного финансирования (На рынке ценных бумаг предприняты новые шаги). Зеркало, 30.09.2009.

21. Доллар продолжает терять позиции (Но от "зеленого" в ближайшее время отказываться не собираются). Зеркало, 30.09.2009.

VI. nəqlİyyat

1. Автотранспорт – снизить скорость. бакинский рабочий, 02.07.2009.

2. «почем автобус?» (На что указываеют разные цены на городской транспорт). Зеркало, 04.07.2009.

3. В новом морском порту азербайджана будет создан международный логистический центр (Япония намерена участвовать в развитии портовой инфраструктуры на Каспии). Зеркало, 07.07.2009.

4. Больше работы – больше денег (Азербайджан продолжает привлечение финансов на развитие железной дороги). Зеркало, 16.07.2009.

5. Мировой кризис сказался на нашем транспортном секторе (Хотя бы не теряет надежды и продолжает реализовывать ряд крупных проектов в этом сегменте экономики Азербайджана). Зеркало, 21.07.2009.

6. Свыше миллиарда долларов выделено на строительство и реконструкцию азербайджанских дорог. Зеркало, 23.07.2009.

7. «азербайджанские железные дороги» преобразованы в ЗАО (А также о других проектах министерства транспорта). Зеркало, 22.07.2009.

8. Министерство транспорта продолжает плотно работать с вб (Однако не все совместные проекты реализуются в установленные сроки). Зеркало, 29.08.2009.

9. Все внимание к транспортному сектору страны (Traceca разработает проект создания Международного логистического центра). Зеркало, 25.07.2009.

10. Вялый ход строительных работ в грузии по бтк (Транзит грузов через азербайджан сократился на 6,49%). Зеркало, 29.07.2009.

11. Дорога баку-тбилиси-карс будет cдана в срок (В августе начал расти объем грузоперевозок железнодорожным транспортом). Зеркало, 09.09.2009.

12. Beynəlxalq nəqliyyat daşımaları. İqtisqdiyyat, 11-17.09.2009.

13. На железной дороге предстоит проделать немало работ (Проблем в проекте баку-тбилиси-карс не наблюдается). Зеркало, 06.08.2009.

14. Метро против транспортного коллапса (Или может, пришла пора создать vip-вагоны?). Зеркало, 18.09.2009.

15. Железнодорожники ждут крупных денег (А моряки уже получили в эксплуатацию еще один танкер). Зеркало, 19.09.2009.

16. Очередной кредит на строительство дорог (Плюс создание новых рабочих мест). Зеркало, 30.07.2009.

17. Гонка за кредитами? (В азербайджане продолжают брать деньги за рубежом и строить дороги иногда даже вопреки необходимости). Зеркало, 29.09.2009.

18. Активизируются мероприятия в рамках транспортного коридора traceca (Рост перевозок различных грузов транспортным сектором составил всего лишь 0,6 процента). Зеркало, 19.08.2009.

19. Использовать опыт россии на железной дороге (Не совсем обнадеживающие новости по строительству линии баку-тбилиси-карс). Зеркало, 08.08.2009.

VII. Özəlləşdİrmə

1. На разных этапах приватизации (В азербайджане упор делается на управление и регистрацию). Зеркало, 09.07.2009.

2. Кризис «подобрел» (На вторичном рынке недвижимости баку зафиксировано увеличение числа сделок). Зеркало, 16.07.2009.

3. Приватизация железнодорожных услуг началась. Зеркало, 31.07.2009.

4. Daşınmaz əmlak sahəsində beynəlxalq əməkdaşlıq davam etdirilir. Paritet, 26-28.09.2009.

VIII. Pul-kredİt sİyasətİ və bank sİstemİ

1. Bankların vergiyə cəlb olunmasının aktual problemləri. İqtisadiyyat, 26.04-02.07.2009.

2. Возрождение ипотеки (Аиф уже принял 500 официальных заявок). Зеркало, 01.07.2009.

3. Доверие к мировой финансовой системе возрастает (Вклады населения в азербайджанских банках приблизились к отметке в 2 млрд. манатов). Зеркало, 02.07.2009.

4. Ölkə iqtisadiyyatına kredit qoyuluşunun həcmi 5% artıb. Azadinform, 07.07.2009.

5. Ölkə iqtisadiyyatına 6 356 mln. manat həcmində cəmi kredit qoyuluşları həyata keçirilib. Azadinform, 07.07.2009.

6. В сша и европе иссяк оптимизм по поводу оздоровления мировой экономики (В мае азербайджанские банки увеличили кредитование экономики на 1,2%). Зеркало, 04.07.2009.

7. Время покупать валюту (Потери у цба оказались значительными). Зеркало, 07.07.2009.

8. Банки сша возрождаются (А на пространстве снг все еще не просто) Зеркало, 08.07.2009.

9. Парадоксы в мировой банковской системе (От наличной оплаты до возможностей интернет-банкинга). Зеркало, 10.07.2009.

10. Ипотека набирает обороты (Аиф готов к проведению второго аукциона по размещению облигаций). Зеркало, 14.07.2009.

11. Центробанк получил оперативный простор (Цба сможет предоставлять банкам целевые кредиты). Зеркало, 16.07.2009.

12. Усиливается надзор над финансовыми потоками (В азербайджане данная работа будет проводиться cлужбой финансового мониторинга при цба). Зеркало, 23.07.2009.

13. Доллар может подрасти (Обновлен рекорд вкладов физических лиц в банках Азербайджана). Зеркало, 24.07.2009.

14. Ölkədə bank əməliyyatları aparmaq üçün 142 kredit təşkilatının lisenziyası var. Azadinform, 13.08.2009.

15. Əhalinin banklara qoyulan əmanətlərin 36% manatla, 64% isə xarici valyuta ilə cəlb edilib. Azadinform, 13.08.2009.

16. Пользователи в азербайджане отказываются от пластиковых карт (А в россии преобладают зарплатные карты). Зеркало, 07.08.2009.

17. Ностальгия по американскому доллару продолжается (Время золотого стандарта настало). Зеркало, 07.08.2009.

18. Кризисные явления в банковской системе азербайджана позади (Adif ожидает 27%-ный рост страхового покрытия в годовом исчислении). Зеркало, 01.09.2009.

19. Тревожные будни центрованков (В каждой стране у них свои проблемы и пути выхода из них). Зеркало, 29.08.2009.

20. Центральным банкам расслабляться рано (Проблем в финансовом мире более чем достаточно). Зеркало, 22.08.2009.

21. В азербайджане и россии растут активы банков (Между тем в рф усилен контроль над процентными ставками). Зеркало, 03.09.2009.

22. Додумались… (Азербайджанские финансы будут работать на благо страны). Зеркало, 04.09.2009.

23. Делайте ваши ставки, господа! (Мировое банкирское сообщество уверено в устойчивости самой банковской системы). Зеркало, 05.09.2009.

24. Ипотека приносит плоды (Она уже вызвала оживление на отечественном строительном рынке). Зеркало, 05.09.2009.

25. Цба существенно сократил собственные валютные резервы (Но и в центробанках других стран ситуация остается весьма напряженной). Зеркало, 12.08.2009.

26. Азербайджанские ставки по ипотеке российским гражданам только снятся (Аиф разместил облигации на 5 миллионов манатов). Зеркало, 26.08.2009.

27. В Украине собираются отменить валютное кредитование (А в азербайджане в иностранных деньгах выдано 46,7% кредитов). Зеркало, 08.09.2009.

28. Черные дни «зеленого» (Тем не менее, 60% валютных резервов цба находятся в долларах). Зеркало, 09.09.2009.

29. Ужесточение правил игры (Доверие населения к банковскому сектору стало возрастать). Зеркало, 10.09.2009.

30. Банки в сша начали оживать (А в россии новые сложности с плохими долгами). Зеркало, 11.09.2009.

31. Сша собираются реализовывать свою exit strategy (А российским банкам ограничат финансирование из-за рубежа). Зеркало, 12.09.2009.

32. Turanbank - доверие на международном уровне (банк подписал соглашение с wbc и fsvc). Зеркало, 15.09.2009.

33. Народ снова поверил банкам (По мере затухания мирового финансового кризиса все возвращается на круги своя). зеркало, 19.09.2009.

34. Борьба за дешевые кредиты (Банки не торопятся расставаться с финансами). Зеркало, 30.07.2009.

35. Плохие активы российских банков (А наши банкиры интересуются своими потенциальными клиентами). Зеркало, 25.09.2009.

36. Вб и правительство начинают последний этап консультаций. İqtisadiyyat, 25.09-01.10.2009.

37. Мвф рекомендует центральным банкам уделять больше внимания макрофинансовым рискам (Международный валютный фонд (мвф) подготовил пакет рекомендаций по проведению денежно-кредитной политики в условиях колебаний цен на активы). İqtisadiyyat, 25.09-01.10.2009.

38. За банки взялись всерьез (Ведущие страны мира решили основательно почистить мировую финансовую систему). Зеркало, 29.09.2009.

39. В азербайджане население вновь поверило банкам (А в россии финансисты готовятся ко второй волне кризиса). Зеркало, 01.08.2009.

40. Мба привлек крупный синдицированный кредит (И это несмотря на дефицит средств на международных финансовых рынках). Зеркало, 19.08.2009.

41. Мировая экономика начинает приходить в себя (В азербайджане оживилось кредитование экономики банковским сектором). Зеркало, 14.08.2009.

IX. rabİtə və İnformasİya texnologİyaları

1. За открытость информации (Не все министерства, ведомства и компании готовы к диалогу с общественностью). Зеркало, 03.07.2009.

2. Информационные технологии как шанс для каждого. Зеркало, 04.07.2009.

3. Интернет-проекты как бизнес в Азербайджане. Зеркало, 11.07.2009.

4. İkt sektoru hazırda Azərbaycan milli iqtisadiyyatında inkişaf sürətinə görə ikinci yeri tutur (Azərbaycan Respublikası rabitə və informasiya texnologiyaları naziri Əli abbasovun .az saytına müsahibəsi). İki sahil, 17.07.2009.

5. Azərbaycan peykinin orbitə çıxarılması ilə bağlı elan olunan tenderin nəticələri bəlli oldu. Azadinform, 10.08.2009.

6. Российская компания входит на азербайджанский телекоммуни-кационный рынок (Ожидается принятие новой государственной программы на период 2009-2012 годов). Зеркало, 31.07.2009.

7. «Электронное правительство» Азербайджана как региональная модель для других стран. Зеркало, 29.08.2009.

8. Мсит планирует выдачу лицензий на 3g в сентябре (Сектор икт является одним из наиболее привлекательных для трудоустройства). Зеркало, 21.08.2009.

9. Широко шагает министерство связи и информационных технологий (Сфера икт может составить альтернативу нефтяному сектору). Зеркало, 15.08.2009.

10. Мсит в ожидании запуска национального спутника azerspase (Завершается первый этап пилотного проекта "народный компьютер"). Зеркало, 27.08.2009.

11. Высокие темпы роста икт в Азербайджане (Страна планирует запустить свой первый спутник в 2010 году). Зеркало, 12.08.2009.

12. Azərbaycanın tədris müəssisələrində "microsoft" it-akademiyaları açılacaq. Azadinform, 14.09.2009.

13. Сколько будет в Азербайджане компьютеров в 2013 году? Зеркало, 12.09.2009.

14. Когда будут созданы региональные инновационные зоны? (Законодательная база может быть сформирована в будущем году). Зеркало, 01.08.2009.

15. Отчетливо видимое информационное общество. Бакинский рабочий, 26.09.2009.

16. İnformasiya cəmiyyətinin əsasını biliklərə əsaslanan iqtisadiyyat təşkil edir (Rasim əliquliyev: "azərbaycan qlobal informasiya cəmiyyətinin qurulmasında ən öndə gedən ölkələrdən biridir"). Palitra, 30.09.2009.

17. Elektron ticarətin mahiyyəti və zəruriliyi. Respublika, 29.09.2009.Скачать документ

Похожие документы:

 1. İqtİsadİ İnkİşaf Nazİrlİyİ (2)

  Документ
  İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin İqtisadi İslahatlar Elmi-Tədqiqat İnstitutunun (İİETİ) 2011-ci il üçün təsdiq olunmuş iş planına müvafiq olaraq, İnstitutda 2011-ci ilin I rübü ərzində “Azərbaycanın dövri mətbuatında və Rusiya jurnallarında
 2. İqtİsadİ İnkİşaf Nazİrlİyİ (1)

  Документ
  27. Грузия намерена экспортировать азербайджанский газ в Румынию (А лоббируемый Россией проект Nord Stream столкнулся с новыми сложностями). Зеркало, 10.
 3. Бронзовая сказка

  Сказка
 4. AZƏrbaycanşÜnasliğIN (1)

  Документ
  filologiya elmləri doktoru, professor Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Əməkdar elm xadimi, AMEA-nın həqiqi üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru kimya elmləri doktoru, professor Bakı
 5. AZƏrbaycanşÜnasliğIN (2)

  Документ
  Qloballaşma cəmiyyət həyatının bütün sahələrini, o cümlədən sosial-siyasi aspektini əhatə edən çoxsəpkili prosesdir. O milli sosial-iqtisadi qurumları vahid dünya iqtisadi və ictimai sistemi ilə qarşılıqlı surətdə bağlayan ümumdünya hadisəsidir.

Другие похожие документы..