Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Решение'
Рассмотрев представленные материалы по внешней проверке и исполнению бюджета сельского поселения Фруктовское Луховицкого муниципального района Москов...полностью>>
'Документ'
Дислексия и дисграфия – это частичное расстройство процессов чтения и письма. Дислексия и дисграфия обычно встречаются в сочетании. Нарушение чтения ...полностью>>
'Программа'
Отличное зимнее настроение станет самым лучшим подарком для детей и для взрослых, ведь оно гарантировано ждет вас на настоящей зимней сказке в исполн...полностью>>
'Документ'
Развитие музыкальных способностей - одно из главных задач музыкального воспитания. Кардинальным для педагогики является вопрос о природе музыкальных ...полностью>>

Методичні рекомендації щодо розробки програми створення робочих місць в регіоні та напрямів її реалізації Луганськ 2011

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1.2.1 Застосування тимчасової зайнятості шляхом "точкової" підтримки виконання визначених обсягів робіт

Серед форм зайнятості населення є такі, що не потребують працевлаштування на постійній основі, але використовуються на практиці та можуть додатково забезпечити необхідну кількість робочих місць.

До таких форм зайнятості належать "зайнятість населення на громадських роботах", "зайнятість на сезонних роботах" та "за тимчасовими договорами". Якщо зайнятість населення на громадських роботах фінансується переважно державою (за рахунок коштів Фонду із загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття (далі  Фонд), то для зайнятості на сезонних роботах та за тимчасовими договорами переважна чисельність працівників перебуває на утриманні приватних суб`єктів господарювання.

Таким чином, для створення нових робочих місць за цими двома формами зайнятості у функціональному розрізі можна застосовувати тимчасову зайнятість шляхом як підтримки громадських робіт (за рахунок бюджетних коштів), так і стимулювання підвищення рівня зайнятості на сезонних роботах та за тимчасовими договорами без додаткових державних видатків.

Для визначення кількості створення нових робочих місць за видами економічної діяльності використовуються дані щодо структурної перебудови за формами зайнятості населення.

Таблиця 6 Забезпечення створення нових робочих місць на підставі тимчасової зайнятості населення

Види економічної діяльності

Вихідні дані для розрахунку

Питома вага

Кількість визначених нових робочих місць
(див. табл.5, стовп.3),
тис.од.

Кількість нових робочих місць на підставі тимчасової зайнятості, в т.ч.

чисельність зайнятого населення у попередньому році, тис. осіб

чисельність населення, яке брало участь у громадських роботах у попередньому році, тис. осіб

чисельність працівників позаоблікового складу, які працювали за тимчасовими попередньому році, тис. осіб

чисельність населення, яке брало участь у громадських роботах, у загальній чисельності зайнятого населення (гр.3:гр.2)х100, %

чисельність працівників позаоблікового складу у загальній чисельності зайнятого населення (гр.4:гр.2)х100, %

для участі у громадських роботах (гр.7хгр.5):100, тис.р.м.

для роботи у позаобліковому складі (гр.7:гр.6):100, тис. р.м.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Сільське господарство, лісове та рибне господарство

Промисловість

Будівництво

Оптова та роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту; готелі та ресторани

Транспорт і зв`язок

Фінансова діяльність

Операції з нерухомістю

Продовження Таблиці 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Охорона здоров`я та соціальна допомога

Колективні, громадські та особисті послуги

Всього

Таким чином, завдяки реалізації Програми має відбутися як підвищення рівня заощадливого використання державних коштів (зокрема – Фонду) у разі залучення населення до участі у громадських роботах, так і професійна переорієнтація частки населення, що працює у позаобліковому складі.

Кошти Фонду повинні використовуватися для виконання громадських робіт, пов`язаних із:

 • роботою в сільському господарстві;

 • охороною навколишнього середовища (прибирання сміття, санітарно-епідеміологічні послуги тощо), що сприятиме поліпшенню екологічного стану в регіонах;

 • забезпеченням фінансування інфраструктури туризму (підготовка територій для розвитку туризму – виконання некваліфікованих робіт з очищення та прибирання, виконання разових доручень туристичних агентств тощо);

 • забезпеченням підвищення рівня захисту окремих категорій громадян, які потребують невідкладної та некваліфікованої соціальної допомоги тощо.

Також необхідно збільшити рівень залучення громадян до виконання громадських робіт у будівництві. Це буде пов`язано із великою кількістю робіт, на які кваліфікованим робітникам та фахівцям немає сенсу витрачати час (прибирання будівельного сміття, підготовка територій під будівництво тощо).

Упорядкування регіонального регулювання ринку праці має також змінити структуру зайнятості населення на умовах її тимчасової форми. Так, перерозподіл населення повинен відбутися із видів економічної діяльності, що потребують максимального використання робочого часу та інтенсивності праці, та від роботи яких залежить зростання обсягів виробництва (сільське господарство та промисловість), до тих видів економічної діяльності, де поруч із основним видом зайнятості працівник має можливість отримувати у вільний час додаткові джерела існування (фінансова діяльність – тимчасове використання окремих видів страхових та банківських послуг, не пов`язаних із комерційною таємницею; колективні, громадські та особисті послуги – тимчасове використання туристичних, санітарно-епідеміологічних, консультативно-експертних та рекламних послуг тощо; операції з нерухомістю – тимчасове використання ріелтерських послуг і послуг комерційних агентів із продажу (купівлі) житла). Традиційно на високому рівні залишиться лише тимчасова зайнятість у сільському господарстві, що пов`язано із зростанням сезонної роботи у цьому виді економічної діяльності.

1.2.2 "Детіньозація" ринку праці

Упорядкування ефективної зайнятості в усіх видах економічної діяльності та на підприємствах всіх форм власності повинно стати невід'ємною складовою часткою реалізації Програми.

При цьому слід зазначити, що "неофіційна" зайнятість, якщо її не подолати, буде створювати конкурентне середовище під час реалізації Програми створення нових робочих місць:

по-перше – державні кошти Фонду можуть бути спрямовані на сплату допомоги на випадок безробіття не за прямим призначенням. Досвід свідчить про те, що окремі категорії так званих "безробітних" (у переважній більшості володарі паїв у сільському господарстві, реалізатори на неорганізованих ринках, працівники малих підприємств, водії приватних таксі, неофіційно наймані працівники сфери послуг та ресторанного господарства тощо) отримують як державну допомогу від загального обсягу використаних коштів Фонду, так і незадекларовані доходи;

по-друге – внаслідок нестачі державних коштів Фонду, більшість яких буде знов таки використовуватися за сумнівним призначенням (для підтримки так званих "безробітних"), реалізація програми створення нових робочих місць буде гальмуватися за всіма напрямками: на забезпечення ефективної зайнятості не вистачатиме коштів для надання дотацій роботодавцям на створення додаткових робочих місць; на забезпечення "тимчасово" зайнятості не вистачатиме коштів для організації громадських робіт тощо;

по-третє – більш сприятливі умови працевлаштування, які пропонують так звані "роботодавці в тіньовому секторі" (виплата заробітної плати "у конвертах"), призводять до того, що бюджети усіх регіонів, як і раніше, недотримуватимуть левову частку потенційних доходів, що могли б використовуватися для реалізації Програми та забезпечення як "повної", так і "тимчасової" зайнятості.

Із урахуванням викладеного вище має аналізуватися статистична інформація із офіційних джерел, що стосується офіційної зайнятості населення.

Якщо виключити всі прояви фіктивності статистичних даних, що опосередковано належать до "неофіційної" економіки, то можна розрахувати мінімальну чисельність осіб, які дійсно зайняті нелегальним виробництвом товарів і послуг та їх реалізацією (тобто тих, що можуть реально вийти із "тіні" та бути офіційно визначеними як "зайняті").

З урахуванням галузевих особливостей, на які фахівці ДУ НДІ соціально-трудових відносин звернули особливу увагу під час досліджень зайнятості в окремих видах економічної діяльності, нами розроблена методика визначення осіб, праця яких повинна впорядкуватися шляхом "детіньозації" ринку праці (Таблицю 7).

Таблиця 7 Розрахунок кількості робочих місць за видами економічної діяльності шляхом упорядкування "повної" зайнятості та "детіньозації" ринку праці

Види економічної діяльності, що визначені, як імовірні для створення нових робочих місць

Кількість робочих місць у "неофіційній" зайнятості без урахуванням ступеня імовірності, тис. од.

Коефіцієнт імовірності створення робочих місць у "неофіційній зайнятості" за 2009-2011 роки*

Кількість робочих місць які вийдуть з "неофіційної" зайнятості із урахуванням ступеня імовірності (гр.2×гр.3), тис.осіб

Найбільш імовірні сегменти ринку для розвитку "неофіційної" зайнятості**

Сільське господарство, лісове та рибне господарство

Рослинництво та тваринництво в особистих селянських господарствах ("тіньове" використання паїв, прихована праця найманих працівників у фермерських господарствах тощо)

Будівництво

Використання послуг з будівництва та ремонту будівель за готівку

Транспорт і зв`язок

Послуги приватних водіїв

Фінансова діяльність

Послуги пунктів та приватних осіб з обміну іноземної валюти

Промисловість

Виготовлення промислової продукції на малих підприємствах

Оптова та роздрібна торгівля, торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту; готелі та ресторани

Неорганізовані ринки з реалізації продукції; розрахунки без касових апаратів у закладах (на підприємствах) харчування; надання послуг без фіксації грошових надходжень

Операції з нерухомістю

Послуги агентів з купівлі/продажу житла

Охорона здоров`я та соціальна допомога

Послуги приватного медичного персоналу

Колективні, громадські та особисті послуги

Послуги казино, спортивних клубів, перукарів, закладів побутового обслуговування

Усього

Пояснення до Таблиці 7:

*Для розрахунку коефіцієнта імовірності створення робочих місць у "неофіційній зайнятості" ураховано темпи вибуття найманих працівників за видом економічної діяльності:

Коеф. імовірності=

де Nі – кількість найманих працівників за видом економічної діяльності у найбільш віддаленому періоді, тис. осіб;

Nі – кількість найманих працівників за видом економічної діяльності у базовому періоді, тис. осіб.

** За висновками досліджень на ринку праці.

Таким чином, для реалізації Програми необхідно усунути "конкурентів", які зайняті в "тіньовому" ринку праці, та легалізувати їхню діяльність. Це сприятиме як впорядкуванню "повної" зайнятості, так і додатковим надходженням до Державного бюджету та обґрунтованому використанню видатків Фонду на підтримку безробітних.

1.3 Визначення структури розподілення створюваних робочих місць у регіональному розрізі

Головною метою під час розподілення нових робочих місць за регіональною ознакою повинно стати скорочення територіальних диспропорцій у рівнях безробіття на місцевих ринках праці, зниження диференціації у соціально-економічному розвитку, ліквідація та недопущення у подальшому депресивних проявів територіального розвитку.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 2. Європейська соціальна хартія (переглянута) Перша національна доповідь Уряду України щодо реалізації положень Європейської соціальної хартії (переглянутої)

  Документ
  З метою забезпечення ефективного здійснення права на безпечні та здорові умови праці, Сторони зобов’язуються, консультуючись з організаціями роботодавців і працівників:
 3. В умовах значної регіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів держава повинна виконувати функції вирівнювання бюджетної забезпеченості регіонів

  Документ
  Озвучені Президентом України 4 березня 2012 року на розширеному засіданні Уряду соціальні ініціативи є як вкрай нагальними, своєчасними, так і складними за своїм змістом, обсягами, термінами виконання.
 4. Національний інститут стратегічних досліджень Регіональний філіал у м. Львові Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період

  Документ
  У аналітичній доповіді оцінено сучасний стан конкурентоспроможності західних регіонів України (на прикладі Львівської області). Виявлено структурно-системні характеристики, оцінено просторово-секторальну конкурентоспроможність регіону.
 5. Стратегічний розвиток регіону організаційно-правові форми розробки та реалізації стратегії розвитку регіону

  Лекция
  Розробка та реалізація стратегій соціально-економічного розвитку регіону (далі – ССЕРР) не можлива без урахування принципу політико-правової спрямованості,

Другие похожие документы..