Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
В соответствии с Вашим приглашением принять участие в сессии Ассоциации «Международной Ассамблеи столиц и крупных городов», проводимой в Ростове-на-Д...полностью>>
'Документ'
Описаны понятия: общество, социальное явление, социальные факты, самоубийство, в трудах П. Сорокина. Дан сравнительный анализ подходам П.Сорокина и Э...полностью>>
'Документ'
Моделью с аддитивной компонентой называется такая модель, в которой вариация значений переменной во времени наилучшим образом описывается через сложе...полностью>>
'Решение'
О внесении изменений в Положение «О порядке определения размера арендной платы за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собст...полностью>>

Методичні рекомендації щодо розробки програми створення робочих місць в регіоні та напрямів її реалізації Луганськ 2011

Главная > Методичні рекомендації
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1 На підставі аналізу показників макету Таблиці 1 (рядки 2-3) визначаються відповідні коефіцієнти, які враховують динаміку змін зайнятості за видами економічної діяльності (як в середньому у регіоні, так і за окремим видом економічної діяльності).

Визначення коефіцієнта зміни зайнятого населення (Кз.н.):

Кз.н.=1±, (1)

де З1 – чисельність зайнятого населення у 2009 році, тис.осіб;

З2 – чисельність зайнятого населення у 2010 році, тис.осіб;

З3 – чисельність зайнятого населення у 2011 році, тис.осіб.

Визначення коефіцієнта стабільності зайнятості (Кз.с.)

Кз.с.=1±, (2)

де С1 – питома вага в структурі зайнятості у 2009 році, %;

С2 – питома вага в структурі зайнятості у 2010 році, %;

С3 – питома вага в структурі зайнятості у 2011 році, %.

Визначення коефіцієнтів обігу робочої сили (Коб.) за видами економічної діяльності

Коб.=1±(Коб.пр.-Коб.виб.), (3)

де Коб.пр.= , тис.осіб,

Коб.виб.= , тис.осіб,

де ппр – чисельність прийнятих працівників впродовж періоду, що аналізується;

пвиб – чисельність вибулих працівників впродовж періоду, що аналізується.

У Таблиці 2 відбивається значення розрахункових коефіцієнтів: "зайнятого населення", "коефіцієнта структурних змін зайнятості", "коефіцієнта обігу робочої сили за видами економічної діяльності" (див. стовп.2-4).

За кожним коефіцієнтом визначено кількість балів, які отримані в окремому виді економічної діяльності для створення нових робочих місць, за формулами:

а) бали за позитивну динаміку змін зайнятості у 2009-2011 роках:

Бз.н.і = [1 + (Кз.н.і – Кз.н.е)]×100, (4)

де Бз.н.і – отримані бали у створенні нових робочих місць за показником "Зміни у зайнятості населення" в "і"-ому виді економічної діяльності;

Кз.н.і – розрахунковий коефіцієнт "і"-го виду економічної діяльності;

Кз.н.е – усереднений коефіцієнт зміни зайнятого населення від показника "Всього в економіці";

б) бали за стабільність у структурі зайнятого населення

Бз.с.і = [1+(Кз.с.і-Кз.с.е)]×100, (5)

де Бз.с.і – отримані бали у створенні нових робочих місць за показником "Питома вага в структурі зайнятості" в "і"-ому виді економічної діяльності;

Кз.с.і – розрахунковий коефіцієнт "і"-го виду економічної діяльності;

Кз.с.е – усереднений коефіцієнт зміни в питомій вазі зайнятого населення від показника "Всього по економіці";

в) бали за позитивну динаміку руху найманих та інших працівників:

Боб.і = [1+(Коб.і-Коб.е)]×100, (6)

де Боб.і – отримані бали у створенні нових робочих місць за показником "Обіг робочої сили" в "і"-ому виді економічної діяльності;

Коб.і – розрахунковий коефіцієнт "і"-го виду економічної діяльності;

Коб.е – усереднений коефіцієнт обігу робочої сили від показника "Всього в економіці".

3 За припущенням, створення нових робочих місць у квоті в усіх видах економічної діяльності визначається як:

Щорічна кількість нових робочих місць в однакових пропорціях у кожному виді економічної діяльності (пі), за формулою:

пі=, (7)

де N – щорічна кількість нових робочих місць всього в регіоні, тис.осіб;

М – кількість видів економічної діяльності (=11).

Щорічна кількість нових робочих місць, з урахуванням отриманих балів в окремому виді економічної діяльності за показником "Бали за позитивну динаміку зайнятості" (Бз.н.), за формулою:

NБз.н.і=пі×, (8)

Щорічна кількість нових робочих місць, з урахуванням отриманих балів в окремому виді економічної діяльності за показником "Бали за стабільність у структурі зайнятого населення” (Бз.с.), за формулою:

NБз.c.і=пі×, (9)

Щорічна кількість нових робочих місць, з урахуванням отриманих балів в окремому виді економічної діяльності за показником "Бали за позитивну динаміку руху найманих працівників" (Боб.), за формулою:

NБоб.і=пі×, (10)

Таблиця 2 Балова оцінка та визначення кількості нових робочих місць на підставі динаміки змін зайнятості на ринку праці

Види економічної діяльності

Розраховані коефіцієнти

Балова оцінка

Визначення кількості нових робочих місць

Кз.н.

Кз.с.

Коб.

Бз.н.

Бз.с.

Боб.

Однакові пропорції (п), тис.р.м.

Кількість з урахуванням динаміки зайнятості

(N.б.з.н.і), тис.р.м.

Кількість з урахуванням структури зайнятості (N.б.з.с.і), тис.р.м.

Кількість з урахуванням динаміки руху (N.б.об.і), тис.р.м.

Всього по економіці регіону

Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарство

Промисловість

Будівництво

Оптова та роздрібна торгівля; торгівля транспортними засобами; послуги з ремонту

Транспорт і зв`язок

Фінансова діяльність

Операції з нерухомістю, здавання під найом та послуги юридичним особам

Державне управління

Освіта

Охорона здоров`я та соціальна допомога

Колективні, громадські та особисті послуги

Таким чином, на підставі аналізу динаміки змін зайнятості на ринку праці може бути визначено орієнтовну структуру розподілу нових робочих місць за видами економічної діяльності.

4 Перед тим як остаточно визначити розподіл нових робочих місць за підвидами економічної діяльності необхідно вирішити питання щодо створення нових робочих місць у функціональному розрізі, що дозволить усунути такі тенденції, як неефективне використання інвестицій для забезпечення "повної" зайнятості шляхом інвестування в будівництво нових підприємств, притому що їх можна модернізувати.

При цьому "повна" зайнятість на діючих підприємствах буде невпорядкованою, оскільки "старі" робочі місця на базоутворюючих підприємствах скорочуватимуться та не будуть збережені через недосконалу організацію праці (відсутність багатозмінного та інших гнучких режимів праці тощо).

Для урахування максимально ефективного завантаження виробничих потужностей діючих підприємств використано дані Таблиці 3.

Таблиця 3 Вхідні дані для визначення кількості нових робочих місць на діючих підприємствах шляхом упорядкування "повної" зайнятості (за видами економічної діяльності виробничого напряму)

Види економічної діяльності

За рахунок виробничих потужностей діючих підприємств

Ступінь можливого завантаження без додаткових інвестицій, %***

Коеф. зношення основних фондів, %

Коеф.max продуктивності основних фондів, %*

Кп.з. (коеф. повного завантаження), %**

Всі основні фонди

Промисловість

Будівництво

Транспорт і зв`язок

Інші

Пояснення до Табл.. 3

* коеф. max продуктивності основних фондів =100%  коеф. зношення, %

** коеф. повного завантаження за видами економічної діяльності, визначений на базі обстеження діяльності підприємств Східного, Центрального та Піденного регіонів України та за даними офіційної преси;

*** ступінь можливого завантаження без додаткових інвестицій =Кп.з.  коеф. max продуктивності основних фондів, %Скачать документ

Похожие документы:

 1. Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах системи

  Методичні рекомендації
  Згідно з концепцією Базового компонента мета дошкільної освіти – збалансований розвиток дитини, узгодженість у її житті основних тенденцій до самореалізації, саморозвитку та самозбереження, сформованість базису особистісної культури,
 2. Європейська соціальна хартія (переглянута) Перша національна доповідь Уряду України щодо реалізації положень Європейської соціальної хартії (переглянутої)

  Документ
  З метою забезпечення ефективного здійснення права на безпечні та здорові умови праці, Сторони зобов’язуються, консультуючись з організаціями роботодавців і працівників:
 3. В умовах значної регіональної диференціації соціально-економічного розвитку регіонів держава повинна виконувати функції вирівнювання бюджетної забезпеченості регіонів

  Документ
  Озвучені Президентом України 4 березня 2012 року на розширеному засіданні Уряду соціальні ініціативи є як вкрай нагальними, своєчасними, так і складними за своїм змістом, обсягами, термінами виконання.
 4. Національний інститут стратегічних досліджень Регіональний філіал у м. Львові Потенціал конкурентоспроможності західних регіонів України та проблеми його реалізації у посткризовий період

  Документ
  У аналітичній доповіді оцінено сучасний стан конкурентоспроможності західних регіонів України (на прикладі Львівської області). Виявлено структурно-системні характеристики, оцінено просторово-секторальну конкурентоспроможність регіону.
 5. Стратегічний розвиток регіону організаційно-правові форми розробки та реалізації стратегії розвитку регіону

  Лекция
  Розробка та реалізація стратегій соціально-економічного розвитку регіону (далі – ССЕРР) не можлива без урахування принципу політико-правової спрямованості,

Другие похожие документы..