Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Народився у 1909 р. в Нижньому Новгороді. Після завершення семирічки самостійно займався математикою і фізикою. У віці 17 років закінчив аспірантуру ...полностью>>
'Лекция'
К экономическим методам регулирования денежно-кредитной политики относятся операции на открытом рынке с ценными бумагами. Механизм использования полит...полностью>>
'Документ'
Джулиан Барнс "Метроленд", "Попугай Флобера" 1 . Айрис Мердок "Черный принц", "Под сетью" 17....полностью>>
'Учебно-методический комплекс'
Учебно-методический комплекс «Стратегический маркетинг в торговле» составлен в соответствии с Основной образовательной программой по специальности 080...полностью>>

Кривому Розі Зметою запобігання порушенням земельного закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА

Дніпропетровська область

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі

З метою запобігання порушенням земельного законодавства, своєчасного їх виявлення та усунення, здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у місті, керуючись Законами України "Про охорону земель", "Про місцеве самоврядування в Україні", відповідно до ст.ст. 11, 12, 189 Земельного кодексу України, міська рада вирішила:

1. Затвердити Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі (додаток).

2.Управлінням земельних ресурсів, розвитку підприємництва, організаційно-протокольної роботи, відділам з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю, інформатизації виконкому міськради (Бризецький О.Ф., Рижкова І.О., Мала Т.В., Полтавець А.А., Білогай О.Ю.) забезпечити в 5-денний термін, згідно з регламентом, інформування населення міста про зміст рішення та внесення його до реєстру документів виконкому міської ради.

3. Управлінню земельних ресурсів виконкому міської ради забезпечити виконання заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного відстежень результативності дії цього рішення відповідно через шість місяців, один рік та раз на кожні наступні три роки. Звіт оприлюднити у Криворізькій міській комунальній газеті "Червоний гірник" та на офіційному веб-сайті виконкому міськради у мережі Інтернет у терміни, визначені чинним законодавством.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію місь-кої ради з питань регулювання земельних відносин, планування та забудови міста, міської комунальної власності (Іванов Ю.О.), координацію роботи – на заступника міського голови Гальченка А.В.

Додаток до проекту

рішення міської ради

Положення

про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі

1. Загальні положення

  1. 1.1. Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі (надалі – Положення) розроблено з метою запобігання порушенням земельного законодавства, своєчасного їх виявлення та усунення, удосконалення процедури здійснення самоврядного контролю за використанням і охороною земель у місті.

1.2. Об’єктом самоврядного контролю за використанням та охороною земель до розмежування земель державної та комунальної власності є землі, розташовані на території Криворізької міської ради, у тому числі самовільно зайняті.

  1. 1.3. Посадові особи при здійсненні самоврядного контролю за використанням і охороною земель керуються Конституцією України, Земельним кодексом України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про землеустрій" та іншими законодавчими актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.

  2. 1.4. Основними завданнями самоврядного контролю є:

- забезпечення реалізації повноважень міської ради у сфері охорони та раціонального використання земель;

- запобігання порушенням законодавства у сфері використання і охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення;

- забезпечення додержання власниками землі та землекористувачами науково обґрунтованих нормативів інтенсивності використання земель, запобігання забрудненню земель тощо;

- організація землеустрою;

- здійснення контролю за використанням та охороною земель міста, додержанням земельного та екологічного законодавства;

- вирішення земельних спорів у порядку, встановленому законом.

1.5. Основними принципами здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель є:

- забезпечення охорони, раціонального використання та відновлення земельних ресурсів як основного національного багатства українського народу;

- пріоритет екологічних інтересів суспільства у сфері використання земель над його економічними інтересами;

 • поєднання заходів стимулювання і відповідальності у сфері використання та охорони земель;

 • всебічність, об’єктивність і гласність контрольної діяльності.

1.6. Самоврядний контроль за використанням і охороною земель:

- полягає у забезпеченні додержання органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання і громадянами земельного законодавства та включає правові, економічні і соціальні заходи, спрямовані на додержання вимог земельного законодавства;

- повинен здійснюватися регулярно і своєчасно, що значно підвищить ефективність та результативність контрольної діяльності;

- передбачає постійне спостереження за станом використання земель, отримання від землекористувачів і землевласників відповідної проміжної та підсумкової інформації про використання земель, аналіз цієї інформації та внесення пропозиції щодо ефективного та раціонального використання земель.

 1. Організація та здійснення самоврядного контролю за

використанням та охороною земель

2.1. Забезпечення здійснення самоврядного контролю за додержанням вимог законодавства щодо раціонального використання та охорони земель у місті покладається на виконком міської ради та виконавчі комітети районних у місті рад.

2.2. Безпосереднє проведення самоврядного контролю за використанням і охороною земель здійснюється посадовими особами управління земельних ресурсів виконкому міської ради та виконкомів районних у місті рад.

2.3. Основними завданнями виконавчих комітетів районних у місті рад при здійсненні самоврядного контролю за використанням та охороною земель є:

- участь у заходах відповідно до повноважень, визначених міською радою для виконавчих органів районних у місті рад у сфері регулювання земельних відносин;

- організація та здійснення самоврядного контролю у сфері земельних відносин на території району.

2.4. Самоврядний контроль передбачає:

 • контроль за станом використання земель та виконанням заходів щодо їх охорони;

- контроль за наявністю у землевласників і землекористувачів документів, що підтверджують їхні права на землю.

2.5. Самоврядний контроль здійснюється шляхом:

- обстеження земельних ділянок щодо дотримання умов їх використання та охорони відповідно до чинного законодавства України та укладених договорів оренди землі;

- розгляду звернень суб’єктів господарювання і громадян із питань земельних відносин.

 1. Повноваження посадових осіб, які здійснюють самоврядний

контроль за використанням та охороною земель

3.1. Посадові особи, які здійснюють самоврядний контроль за використанням та охороною земель, мають право:

3.1.1.Обстежувати земельні ділянки щодо дотримання умов їх використання та охорони відповідно до чинного законодавства України, нормативних актів міської ради та укладених договорів оренди.

3.1.2. Складати акти обстеження стану та дотримання умов використання земельних ділянок та за фактом виявлення порушень подавати матеріали до відповідного органу місцевого самоврядування для вжиття заходів відповідно до чинного законодавства України.

3.1.3. Отримувати в установленому порядку від суб’єктів господарювання і громадян, у тому числі посадових осіб, усну або письмову інформацію з питань, пов'язаних із порушенням земельного законодавства України.

3.1.4. Проводити у випадках, установлених законодавством, фотографу-вання, звукозапис, кіно- і відеозйомку як допоміжний засіб для запобігання порушенням.

3.2. Посадові особи можуть мати й інші повноваження відповідно до законодавства України, зобов'язані додержуватися Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових актів, рішень міської ради та її виконкому, цього Положення.

3.3. 3а невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків посадові особи несуть відповідальність згідно з законодавством України.

4. Методи здійснення самоврядного контролю

за використанням і охороною земель

4.1. Методи самоврядного контролю - це способи здійснення контрольної діяльності з метою забезпечення дотримання суб’єктами господарювання і громадянами вимог земельного законодавства і способи виявлення порушень земельного законодавства та засоби цілеспрямованого впливу відповідних органів на стан законності використання земель.

4.2. Види методів самоврядного контролю:

- обстеження (спостереження);

- обстеження при поновленні договорів оренди земельних ділянок.

4.3. Обстеження (спостереження) як метод самоврядного контролю полягає в одержанні інформації про стан:

- використання земель;

-виконання природоохоронних заходів власниками земель чи землекористувачами;

- документації, що підтверджує права на землю.

Під час обстеження (спостереження) можливо встановити факти порушень земельного законодавства, вимоги і чинники, що сприяли цим порушенням.

5. Порушення земельного законодавства, що можуть

бути виявлені при здійсненні самоврядного контролю

за використанням і охороною земель

При обстеженні земельних ділянок чи спостереженні можуть бути виявлені порушення земельного законодавства щодо:

5.1. Здійснення окремих видів господарської діяльності:

- недотримання вимог законодавства про охорону земель;

- забруднення земель небезпечними речовинами;

- самовільне відхилення від проектів землеустрою;

- розміщення, проектування, будівництво, уведення в дію об'єктів.

5.2.Порядку встановлення і зміни цільового призначення земель.

5.3. Використання окремих категорій земель:

- недотримання режиму використання земель водоохоронних зон і прибережних захисних смуг, установлених законом чи договором обмежень (обтяжень) у використанні земель.

5.4. Обліку і реєстрації земель:

- приховування від обліку і реєстрації та перекручування даних про стан земель, розмір і кількість земельних ділянок;

- ухилення від державної реєстрації земельних ділянок та подання недостовірної інформації щодо них.

5.5. Дотримання власниками і землекористувачами земельних ділянок обов'язків:

- прав власників (користувачів) на суміжні земельні ділянки;

- правил добросусідства.

6. Компетенція виконкомів районних у місті рад при здійсненні

самоврядного контролю за використанням та охороною земель

6.1. Посадові особи виконкомів районних у місті рад відповідно до покладених завдань:

6.1.1. Здійснюють самоврядний контроль за:

- дотриманням суб’єктами господарювання і громадянами земельного законодавства при користуванні земельними ділянками;

- забезпеченням установленого порядку набуття і реалізації прав на землі в межах міста, що перебувають у власності територіальної громади міста, крім земель приватної та державної власності;

 • своєчасним оформленням (переоформленням) користувачами документів на землекористування.

6.1.2. Під час обстеження (спостереження) складають акт обстеження про стан та дотримання умов використання земельних ділянок, у разі виявлення порушень надсилають матеріали контролюючим та правоохоронним органам для вжиття заходів відповідно до чинного законодавства України.

6.1.3. Направляють інформацію про вжиті заходи до управління земельних ресурсів виконкому міськради.

6.1.4. Беруть участь у розробці:

- міської програми раціонального використання і охорони земель;

- заходів щодо усунення виявлених недоліків і порушень у сфері використання земель.

6.1.5. Уносять пропозиції при розробленні проектів рішень міської ради та її виконкому з питань самоврядного контролю за використанням та охороною земель.

6.1.6. Взаємодіють з Державною інспекцією з контролю за використанням та охороною земель управління Держкомзему у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, управлінням земельних ресурсів виконкому міськради та правоохоронними органами і одержують в установленому порядку від посадових осіб цих органів інформацію, що необхідна для виконання покладених на них завдань.

6.1.7. Передають до правоохоронних органів та прокуратури матеріали про дії, в яких вбачаються ознаки злочину.

6.1.8. Залучають спеціалістів органів місцевого самоврядування, дер-жавної влади, підприємств, установ та організацій (за їх погодженням) для розгляду питань, що належать до їх компетенції.

6.1.9. Одержують в установленому законодавством порядку від під-приємств, установ та організацій незалежно від форми власності документи, матеріали та іншу інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань.

6.1.10. Подають до міської ради пропозиції щодо фінансування заходів з охорони земель.

6.1.11. Виконують інші функції, що випливають із покладених на них завдань.

6.2. Уповноважені посадові особи виконкомів районних у місті рад, які здійснюють самоврядний контроль за використанням та охороною земель, мають право:

 • здійснювати вивчення відповідних правоустановчих документів щодо земельних ділянок, спостереження за станом їх використання;

 • складати акти про стан та дотримання умов використання земельних ділянок, подавати в установленому порядку матеріали обстежень до відповідних органів для притягнення винних осіб до відповідальності;

 • давати власникам землі і землекористувачам попередження організаційно-розпорядчого характеру з питань використання та охорони земель;

 • брати участь у вирішенні земельних суперечок щодо меж земельних ділянок, передбачених пунктом 1.2 цього Положення, що знаходяться у користуванні суб’єктів господарювання і громадян;

- виявляти самовільно зайняті земельні ділянки;

- надавати методичну допомогу та рекомендації власникам земельних ділянок та землекористувачам з питань використання та охорони земель;

- проводити семінари та інші заходи з питань використання та охорони земель.

7. Компетенція управління земельних ресурсів

виконкому міської ради з питань самоврядного контролю за

використанням та охороною земель

Управління земельних ресурсів як виконавчий орган міської ради у галузі земельних відносин:

7.1. Координує роботу, надає методичну допомогу і рекомендації виконкомам районних у місті рад з питань організації самоврядного контролю за використанням та охороною земель.

7.2. Здійснює аналіз отриманих матеріалів про порушення земельного законодавства і передачу їх у відповідні служби для вжиття заходів щодо усунення цих порушень.

7.3. Контролює виконання громадянами та суб’єктами господарювання умов договорів оренди чи купівлі земельних ділянок несільськогосподарського призначення.

7.4. Готує та надає до юридичного управління виконкому міськради матеріали щодо неналежного виконання громадянами та суб’єктами господарювання умов договорів оренди чи купівлі земельних ділянок.

7.5. Взаємодіє з правоохоронними органами та територіальним органом державного контролю з питань використання та охорони земель міста.

7.6. Організовує збирання, зведення та аналіз інформації щодо використання та охорони земель, що перебувають у власності територіальної громади міста, для внесення пропозицій щодо їх раціонального та ефективного використання.

7.7. Готує та вносить на розгляд міської ради проекти рішень відповідно до висновків та пропозицій виконкомів районних у місті рад щодо порушень земельного законодавства в місті.

7.8. Контролює своєчасне повернення за актом приймання-передачі тимчасово зайнятих земельних ділянок та приведенням їх у стан, придатний для використання за призначенням.

7.9. Інформує суб’єктів господарювання і громадян через засоби масової інформації, офіційні веб-сайти виконкому міськради у мережі Інтернет, "Криворізький ресурсний центр" стосовно висвітлення актуальних проблем щодо здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель.

8. Захист прав землевласників і землекористувачів при здійсненні самоврядного

контролю за використанням і охороною земель

Суб’єкти господарювання і громадяни, які вважають, що під час здійснення самоврядного контролю були порушені їхні права і законні інтереси, мають право на відновлення своїх прав у порядку, встановленому законодавством України.

Аналіз регуляторного впливу

до проекту рішення міської ради

"Про затвердження Положення про самоврядний контроль за

використанням та охороною земель у м. Кривому Розі"

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин, а також оцінка важливості цієї проблеми.

Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про охорону земель", Земельним кодексом України повноваження щодо здійснення контролю за використанням та охороною земель державної та комунальної власності, додержанням земельного та екологічного законодавства належать міській раді.

Рішенням міської ради від 30.03.2011 №259 "Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів" повноваження здійснення контролю за станом використання земель району, наявністю у землевласників і землекористувачів документів, що підтверджують їхні права на землю, делеговані виконавчим органам районних у місті рад. Але, цим рішенням чітко не визначений порядок взаємодії між органами місцевого самоврядування, державними виконавчими, правоохоронними та контролюючими органами при здійсненні самоврядного контролю за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі.

Таким чином, з метою запобігання порушенням земельного законодавства, своєчасного їх виявлення та усунення, здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у місті та недопущення суперечливих ситуацій при його здійсненні, стимулювання ефективного використання землі на засадах ринкової економіки, необхідно прийняти регуляторний акт – проект рішення міської ради "Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі".

2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання.

Ця проблема не може бути вирішена за допомогою ринкових механізмів, тому що на законодавчому рівні не визначено порядок здійснення самоврядного контролю органами місцевого самоврядування.

Прийняття запропонованого регуляторного акта дозволить установити єдиний чітко визначений порядок взаємодії між управлінням земельних ресурсів виконкому міської ради, виконкомами районних у місті рад, державними виконавчими, правоохоронними та контролюючими органами при здійсненні самоврядного контролю у місті.

Якщо дана проблема не буде вирішена, це може негативно вплинути на забезпечення додержання органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання і громадянами земельного законодавства.

Але загальнодержавне законодавство сприяє здійсненню самоврядного контролю за використанням та охороною земель у місті органами місцевого самоврядування.

3. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта або внесення змін до нього.

На теперішній час міською радою не прийнято жодного регуляторного акта, яким би встановлювався порядок здійснення самоврядного контролю органами місцевого самоврядування. Тому, зазначена проблема не може бути розв’язана за допомогою чинних регуляторних актів або внесення змін до них.

4. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, територіальної громади та органів місцевого самоврядування внаслідок дії регуляторного акта.

Регулювання впливає на інтереси кожної з трьох базових сфер: територіальної громади та суб’єктів господарювання, у власності або користуванні яких знаходяться земельні ділянки; органів місцевого самоврядування, що відображено в таблиці:

Сфера

інтересів

Вигоди

Витрати

Територіальна громада міста

Економічне стимулювання ефек-тивного та раціонального викори-стання земельних ділянок.

Спрямування додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фінан-сування міського господарства.

Покращання стану навколишнього середовища

Обов’язкові платежі за землю податкового характеру (земельний

податок або орендна плата за землю). Витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою (у разі необхідності)

Суб’єкти господарювання

Економічне стимулювання ефек-тивного та раціонального викори-стання земельних ділянок.

Спрямування додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фінан-сування міського господарства.

Покращання стану навколишнього середовища

Обов’язкові платежі за землю податкового характеру (земельний

податок або орендна плата за землю). Витрати на виготовлення технічної документації із землеустрою (у разі необхідності)

Органи місцевого самоврядування

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України.

Стимулювання раціонального та ефективного землекористування.

Залучення інвестицій у поліп-шення території міста у зв’язку з більш ефективним та раціональ-ним використанням земельних ділянок.

Можливість спрямування додат-кових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, фінансування міського господарства.

Покращання стану навколишнього середовища

Державний та самоврядний контроль за використанням та охороною земель на території міста

5. Визначення цілей державного регулювання.

Метою цього регуляторного акта є запобігання порушенням земельного законодавства, своєчасне їх виявлення та усунення, здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у місті.

6. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення визначених цілей, у тому числі тих, які не передбачають безпосереднього державного регулювання господарських відносин.

У ході пошуку альтернативних способів досягнення визначених цілей доцільно розглянути такі можливості:

 • пропозицію відмови від уведення в дію запропонованого акта;

 • здійснення регулювання нормативним актом іншого органу.

У разі відмови від уведення в дію запропонованого регуляторного акта не буде в повній мірі забезпечено реалізацію повноважень міської ради та її виконкому, виконкомів районних у місті рад у сфері охорони та раціонального використання земель; запобігання порушенням законодавства у сфері використання і охорони земель, своєчасне виявлення таких порушень і вжиття відповідних заходів щодо їх усунення.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що повноваження щодо розпорядження землями у межах міста (до розмежування земель державної та комунальної власності) відповідно до чинного законодавства, належить виключно міській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

7. Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення визначених цілей.

Досягнення зазначених цілей можливе лише завдяки прийняттю проекту рішення "Про затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі", оскільки запровадження цього регуляторного акта дозволить забезпечити:

- додержання органами місцевого самоврядування, суб’єктами госпо- дарювання і громадянами земельного законодавства;

- здійснення правових, економічних і соціальних заходів, спрямованих на додержання вимог земельного законодавства;

- раціональне та ефективне використання земельних ділянок земле-користувачами;

- покращення стану навколишнього середовища;

- спрямування надходжень до міського бюджету від плати за землю для здійснення програм розвитку соціально-економічної сфери та міського господарства.

Обраний спосіб є актуальним, та у повній мірі відповідає вимогами Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", оскільки у цьому випадку досягнення зазначеної мети можливе у найбільш короткий термін з урахуванням особливостей роботи міської ради та її виконкому, виконкомів районних у місті рад.

8. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначених

проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Розв’язання визначених проблем забезпечать наступні механізми та заходи:

- запровадження чітко визначеного порядку взаємодії між управлінням земельних ресурсів виконкому міської ради, виконкомами районних у місті рад, державними виконавчими, правоохоронними та контролюючими органами при здійсненні самоврядного контролю за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі;

- залучення інвестицій у поліпшення території міста у зв’язку з більш ефективним та раціональним використанням земельних ділянок;

- проведення відстежень результативності дії регуляторного акта.

Реалізація регуляторного акта забезпечить дотримання єдиного прозорого механізму щодо здійснення самоврядного контролю за використанням та охороною земель у місті, позитивно вплине на темпи економічного зростання, зниження соціального напруження у суспільстві та поліпшення екологічної ситуації.

9. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

У разі затвердження Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі буде чітко встановлено порядок взаємодії між органами місцевого самоврядування, державної виконавчої влади, правоохоронними та контролюючими органами.

10. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, територіальної громади, держави.

Досягнення цим регуляторним актом визначених цілей вплине на витрати населення та суб’єктів господарювання, пов’язані з виготовленням технічної землевпорядної документації, здійснення державної реєстрації договорів оренди землі, додаткових угод до них та державних актів на право власності на землю, але й надасть вигоди, а саме додаткові надходження до бюджету міста для направлення їх на поліпшення соціальних гарантій тієї ж територіальної громади, поліпшення екологічної ситуації у місті.

Витрати органів місцевого самоврядування направлені на здійснення державного та самоврядного контролю за використанням та охороною земель на території міста.

11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути кількісно визначені.

Не всі вигоди, які виникатимуть унаслідок дії запропонованого регуляторного акта можуть бути кількісно визначені, серед них: створення умов для економічного стимулювання ефективного та раціонального використання земельних ділянок, поліпшення екологічної ситуації, залучення інвестицій у поліпшення території міста, подальшого розвитку підприємництва в місті.

12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи державної влади, місцевого самоврядування, суб’єкти господарювання, які повинні впроваджувати та виконувати їх.

Упровадження та виконання вимог регуляторного акта не залежить від ресурсів органів місцевого самоврядування, окрім здійснення державного та самоврядного контролю за використанням та охороною земель на території міста, а платежі за землю податкового характеру є обов’язковими для землевласників і землекористувачів.

13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта.

Головним зовнішнім чинником, що впливатиме на дію регуляторного акта, є зміна законодавства та підзаконних актів у сфері земельних відносин.

Постійно буде проводитися моніторинг оцінки чинників, які впливають на дію регуляторного акта, та будуть вноситися до нього відповідні коригування і доповнення.

14. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений.

За підсумками аналізу відстеження його результативності, а також у разі потреби та з прийняттям урядом нормативних актів, до нього теж будуть уноситися відповідні зміни згідно з регуляторною процедурою.

15. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

Головними показниками результативності дії запропонованого регуляторного акта є кількість укладених договорів оренди землі, обсяг надходжень до міського бюджету від плати за землю при практичному застосуванні Положення про самоврядний контроль за використанням та охороною земель у м. Кривому Розі.

16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності дії регуляторного акта в разі його прийняття.

Результативність дії цього регуляторного акта буде відстежуватися шляхом здійснення моніторингу за:

- кількістю оформлення нових і поновлення діючих договорів оренди земельних ділянок;

- сумою надходжень орендної плати за землю до міського бюджету.

Базове відстеження результативності дії цього рішення буде здійснено через шість місяців після набрання його чинності.

Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного акта. За результатами буде можливо порівняти показники базового та повторного відстежень.

Періодичне відстеження планується проводити один раз на кожні наступні три роки, починаючи від дня закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності дії цього рішення.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом унесення відповідних змін до регуляторного акта.

Зворотній зв'язок:

Адреса: 50101, м. Кривий Ріг:

пр. Металургів, 36 б, каб. 217

Бризецький Олександр Федорович – начальник управління земельних ресурсів виконкому міськради.

Телефон: (0564) 74-24-33

Електронна адреса: v.ground@kryvyirig.dp.uaСкачать документ

Похожие документы:

 1. Пакти й конституції законів та вольностей війська запорозького. 27

  Закон
  Тимчасовий закон про верховне управління Державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами Держави ясновельможного Пана Гетьмана всієї України 100
 2. Відродження Нації

  Документ
  У дні тяжкі, у дні найтяжчі нашого народу я берусь за цю роботу. Майбутність України закутано в диму крівавої ненависти, неситого зазіхання ворогів, безсилля й знесилля нашого.
 3. Польсько-литовська доба

  Документ
  Війна і революціяУкраїнська революціяРадянська Україна: новаторські 20-тіРадянська Україна: драматичні ЗО' тіЗахідна Україна між війнамиУкраїна у другій світовій війніВідбудова і відновленняВідлигаЗастій та спроби реформ
 4. Древня та докиївська Україна

  Документ
  Україна довгий час була лише частиною російської імперії, власне – її колонією. До неї вона була остаточно приєднана завдяки війні 1709, яку – хоч і в союзі зі Шве­цією, ми тоді програли, так і не приклавши всіх можливих зусиль для перемоги.
 5. Павло штепа московство його походження, зміст, форми й історична тяглість

  Книга
  У книзі на багатому історичному матеріалі, фактах, свідченнях численних російських та закордонних авторів аналізуються передумови, витоки, закономірності виникнення, розвитку і занепаду Російської імперії.

Другие похожие документы..