Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Закон'
д) здійснення державної експертизи програм і проектів з питань землеустрою, державного земельного кадастру, охорони земель, реформування земельних ві...полностью>>
'Курс лекцій'
Курс “Загальне мовознавство” має об’єктом вивчення проблеми зародження, розвитку та функціонування мови, його структуру, систему, його природу, прина...полностью>>
'Программа'
Приветственное слово Председателя Комитета по международным делам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сопредседателя Орг...полностью>>
'Автореферат'
диссертации на соискание ученой степеникандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (землеустр...полностью>>

Міністерство охорони здоров’я України двнз «Івано-Франківський національний медичний університет» Фармацевтичний факультет

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Фармацевтичний факультет

Кафедра клінічної фармакології і фармакотерапії

з курсом основ біоетики і біобезпеки

Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків

Матеріали

до державної атестації випускників з дисциплін

«КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ» й

«УПРАВЛІННЯ ТА ЕКОНОМІКА У ФАРМАЦІЇ»

(7. 12020101 Фармація)

Івано-Франківськ

2012

Головний редактор – доктор медичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України РОЖко Микола Михайлович

Матеріали до державної атестації випускників складені у відповідності з навчальним планом підготовки спеціалістів зі спеціальності 7.12020101 “Фармація”, затвердженим Наказом МОЗ України № 36 від 21.01.2004 року. Матеріали затверджені Центральною методичною комісією ДВНЗ «Івано-Франківський державний медичний університет», цикловою методичною комісією фармацевтичного факультету і рекомендовано до друку (протокол № 6 від 20.03.2012 р.).

З метою інтеграції дисциплін “Клінічна фармація” і “Управління та економіка у фармації” матеріали до держаавної атестації вперше видаються спільно двома випускними кафедрами.

У підготовці матеріалів приймали участь: д.мед.н. професор І.Г. Купновицька, д.фарм.н. Д.В. Семенів, доценти О.Ф. Дзвіняцька, С.М. Калугіна, А.Л. Сапатий, асистенти к.фарм.н. І.О. Федяк, к.м.н. Н.В. Губіна, к.м.н. В.І. Клименко, к.м.н. І.П. Кутинська, Р.І. Белегай, Х.М. Яремчук.

Рецензент:

Завідувач відділу фармацевтичного контролю при

управлінні охорони здоров’я Івано-Франківської облдержадміністрації,

Заслужений фармацевт України М.Ю.Клим

ВИКОРИСТАНІ СКОРОЧЕННЯ

ВМП – вироби медичного призначення;

ГЛЗ – готові лікарські засоби;

ДП – державне підприємство;

ДФУ – державна фармакопея України;

КМУ – Кабінет міністрів України;

ЛЗ – лікарський засіб;

ЛР – лікарська речовина;

ЛРС – лікарська рослинна сировина;

ЛФ – лікарська форма;

ЛПЗ – лікувально-профілактичний заклад;

МОЗ – Міністерство охорони здоров’я.

і. клінічна фармація

Вступ

Клінічна фармація покликана служити теоретичною і практичною базою для провізора при здійсненні консультативної роботи серед лікарів та населення з питань раціональної медикаментозної терапії в подальшій професійній діяльності. Участь провізора у проведенні медикаментозної терапії буде сприяти своєчасному доведенню до хворого високоефективних лікарських засобів, доброї якості, встановленню максимально раціональних шляхів та режимів уведення, попередженню призначення несумісних лікарських препаратів, зниженню до мінімуму побічної дії ліків, а також зменшенню поліпрагмазії. Знання симптомів і синдромів найосновніших і найчастіших захворювань людського організму дозволить якнайефективніше застосувати провізорам фармацевтичну опіку.

За умов тісного співробітництва у зв’язці лікар-хворий-провізор і лікар-провізор-хворий стає актуальним питання щодо державної атестації випускників вищих навчальних закладів IV рівня акредитації.

Упродовж навчання на кафедрах університету студенти орієнтовані на Правила виписування рецептів та вимог-замовлень на ЛЗ і ВМП, Порядок відпуску ЛЗ і ВМП з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень, затверджені Наказом МОЗ України від 19.07.2005 р. № 360; Порядок обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів у закладах охорони здоров'я України (Наказ МОЗ України від 21.01.2010 р. № 11); Перелік ЛЗ, дозволених до застосування в Україні, які відпускаються без рецептів з аптек та їх структурних підрозділів (Наказ МОЗ України від 03.02.2012 р. № 78); Протоколи провізора (фармацевта) (Наказ МОЗ України від 16.05.2011 р. № 284).

Методика проведення практично-орієнтованого іспиту “Клінічна фармація” для випускників фармацевтичного факультету у два етапи – “біля ліжка хворого” та робота з медичною документацією – запропонована вперше в історії ДВНЗ “Івано-Франківський національний медичний університет” в 2006 р. і продемонструвала добрі знання студентів та можливість її проведення в подальшому. Всі складові державної атестації з дисципліни “Клінічна фармація” відповідають професійним і соціально-професійним завданням, передбаченим освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Всі матеріали практично-орієнтованого іспиту приведені у відповідність до Положення про організацію та порядок проведення державної атестації студентів, які навчаються у вищих навчальних закладах ІІІ-IV рівнів акредитації України.

Завідувач кафедри

клінічної фармакології і фармакотерапії

з курсом основ біоетики і біобезпеки проф. Купновицька І.Г.

Симптоми, синдроми, нозологічні форми, лабораторні та інструментальні дослідження, медичні маніпуляції і лікарські засоби,

знання яких будуть критеріями оцінювання дисципліни “Клінічна фармація” під час державної атестації випускників

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» у 2012 році

(відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціаліста за спеціальністю 7.12020101 Фармація)

Список 1(симптоми)

 1. анемія;

 2. артеріальна гіпертензія;

 3. артеріальна гіпотензія;

 4. асцит;

 5. біль в грудній клітці;

 6. біль в ділянці серця;

 7. біль в черевній порожнині;

 8. біль голови, біль в кінцівках і спині;

 9. біль у горлі;

 10. біль у суглобах і мיязах;

 11. блювання;

 12. бурчання в животі;

 13. відрижка;

 14. відчуття перебоїв у роботі серця;

 15. втрата апетиту;

 16. втрата маси тіла;

 17. гарячка;

 18. генералізовані або локальні висипання на шкірі і слизових;

 19. гепатомегалія;

 20. деформація і хруст суглобів;

 21. дисфагія;

 22. жовтяниця;

 23. задишка;

 24. запаморочення;

 25. закрепи;

 26. зіпсуття смаку;

 27. зміни сечі і сечовиділення;

 28. кардіомегалія;

 29. кашель;

 30. кровововиливи;

 31. кровотеча: легенева, шлункова, кишкова;

 32. кровохаркання;

 33. лімфаденопатія;

 34. метеоризм;

 35. набряки;

 36. ортопное;

 37. .„печія”;

 38. пронос;

 39. „ранкова” скутість;

 40. серцебиття;

 41. свербіж шкіри;

 42. слабість;

 43. сонливість;

 44. спрага;

 45. судоми;

 46. ціаноз (дифузний і локальний).

Список 2 (синдроми)

 1. анемічний;

 2. ателектазу легень;

 3. ацетонемічний;

 4. ацидизму;

 5. бронхообструктивний;

 6. випоту в плевральну порожнину;

 7. геморагічний;

 8. гепатомегалії й гепатолієнальний;

 9. гіпоксії;

 10. гіпер- і гіпоглікемії;

 11. „гострого” живота;

 12. дисбактеріозу;

 13. дихальної недостатності;

 14. жовчної коліки;

 15. ентеральні синдроми – малдигестивний і малабсорбтивний, ендотоксикозу;

 16. запальної інфільтрації легень;

 17. звуження воротаря;

 18. кишкової коліки;

 19. клапанних вад серця;

 20. коронарний;

 21. лейкемічний;

 22. набряковий;

 23. нагромадження рідини і/або повітря у плевральній порожнині;

 24. недостатності кровообігу;

 25. недостатності травлення (шлункова і кишкова диспепсії);

 26. нефротичний;

 27. ниркової недостатності;

 28. печінкової недостатності;

 29. підвищення щільності тканини легень;

 30. поліцитемії з тромбоемболічним синдромом;

 31. подразнення товстої кишки;

 32. порожнинний процес в легенях;

 33. портальної гіпертензії;

 34. порушення серцевого ритму;

 35. розширення легень;

 36. секреторної шлункової недостатності;

 37. сечовий;

 38. спленомегалічний;

 39. судинної недостатності;

 40. суглобовий;

 41. тиреоїдний синдром – гіпер- і гіпотиреозу;

 42. ураження м’яза серця;

 43. ураження перикарда;

 44. утворення порожнини в легенях;

45.шлункової диспепсії.

Список 3 (нозологічні форми)

А) Хвороби нервової системи:

 1. епілепсія;

 2. інсульти;

 3. менінгіти;

 4. мігрень;

 5. мієліти;

 6. невралгії;

 7. неврити;

 8. неврози.

Б) Хвороби органів дихання:

9. абсцес легень;

10.бронхіальна астма;

11.бронхіти;

12.дихальна недостатність;

13.емфізема легень;

14.плеврити;

15.пневмонії;

16.рак легень.

В) Хвороби системи кровообігу:

17.атеросклероз;

18.артеріальна гіпертензія (гіпертонічна хвороба і симптоматичні);

19.ішемічна хвороба серця;

20.міокардити;

21.порушення серцевого ритму;

22.серцева недостатність.

Г) Хвороби органів травлення:

23.виразкова хвороба;

24.гастрити;

25.ентерит;

26.коліт;

27.панкреатити;

28. холецистити, жовчокам’яна хвороба;

29. хронічні гепатити;

30. цирози печінки.

Д) Хвороби нирок і сечовивідних шляхів

31.гломерулонефрити;

32.ниркова недостатність;

33.пієлонефрити;

34.сечокам’яна хвороба.

Е) Хвороби крові та кровотворних органів:

35. анемії;

36. лейкози.

Є) Хвороби кістково-м’язової системи і сполучної тканини:

37.остеоартрози;

38. подагра;

39. ревматизм;

40. ревматоїдний артрит;

41.системна склеродермія;

42. системний червоний вовчук.

Ж) Хвороби ендокринної системи й порушеного обміну речовин:

43.гіпотиреоз;

44. тиреотоксикоз;

45.ожиріння;

46.цукровий діабет.

З) Алергічні захворювання:

47. алергічний дерматит;

48. анафілактичний шок;

49. кропив’янка;

50. лікарська хвороба;

51.набряк Квінке;

І) Інфекційні захворювання:

52.ботулізм;

51. вітряна віспа;

52. ВІЛ;

53. дифтерія;

54. епідпаротит;

55. кір;

56. малярія;

57. правець;

58. сальмонельоз;

59. скарлатина;

60. СНІД;

61. холера;

62.черевний тиф.

Список 4. Лабораторні й інструментальні методи дослідження

1. аналіз асцитичної рідини;

2. аналіз плевральної рідини;

3. аналіз сечі за Зимницьким;

4. аналіз сечі за Нечипоренком;

5. глюкоза крові;

6. загальний аналіз крові;

7. загальний аналіз сечі;

8. загальний аналіз харкотиння;

9. креатинін, сечовина крові;

10. ліпідний профіль крові;

11. трансамінази крові.

Список 5. Медичні маніпуляції.

1. Визначення індексу маси тіла.

2. Виконання штучного дихання і непрямого масажу серця;

3. Вимірювання артеріального тиску;

4. Вимірювання температури тіла;

5. Внутрішньом’язові й підшкірні ін’єкції;

5. Дослідження пульсу;

6. Надання невідкладної допомоги при непритомності, епілепсії, гострих отруєннях медикаментами і рослинами, укусах комах, опіках і відмороженнях.

Список 6. Перелік лікарських препаратів

Увага! Студенту необхідно:

 • Вміти: виписати рецепт в лікарських формах, в яких вони випускаються, розрахувати дозу для дорослих, осіб похилого віку та дітей різного віку; скоригувати неправильно виписаний рецепт;

здійснити взаємозаміну.

 • Знати: групову належність, основний механізм дії, особливості фармакокінетики, фармакодинаміки, показання та протипоказання, побічні ефекти.

-інтерферон

D-пеніциламін

ß інтерферон

адеметіонін

азатіоприн

азеластин

азитроміцин

акарбоза

Актифед

Актиферин*

Актрапід

алопуринол

Алохол*

Алтемікс*

Алюмаг*

алюмінію фосфат

Альмагель А*

Альмагель*

Альмагель-Нео*

Альтан

альтеплаза

амбазон

амброксол

амікацин

амілметакрезол

амінофілін

амлодипін

амоксицилін

апротинін

аргінін глутамат

Артрон Комплекс*

Артрон Флекс*

Артрон Хондрекс*

Аспірин Кардіо*

атенолол

аторвастатин

атропіну сульфат

аттапульгіт

Атусин*

Аугментин*

ацетилцистеїн

Ацидин-пепсин*

ацикловір

Баралгін*

беклометазон

Бен-Гей*

бензилпеніцилін

Беродуал*

бетаметазон

Біоспорин*

бісакодил

бісопролол

Біфікол сухий*

Біфі-форм*

Біцилін-5*

Блемарен*

Бороментол*

бромгексин

будесонід

бутамірату цитрат

верапаміл

Віброцил*

Вікасол*

вісмуту субцитрат

вітамін D

вугілля активоване медичне

Гастромакс*

Гастропак*

гатіфлоксацин

Геделікс*

Гемоферон*

гемфіброзил

гентаміцин

Гепабене*

гепарин натрій

Гепатофальк Планта*

Гербіон*

гідрохлоротіазид

Гізаар*

Гіно-тардиферон*

глауцину гідрохлорид

глібенкламід

Глібомет*

гліквідон

гліклазид

глімепірид

гліпізид

гліцерол

Глобірон-Н*

Глутаргін

глюкозаміну гідрохлорид

глюкозаміну сульфат

далтепарин натрію

дезлоратадин

декаметоксин

дексаметазон

декстрометорфан

Денебол-гель*

Диген*

Дигестал*

дигоксин

диклофенак натрію

Диклофен-гель*

дилтіазем

диметикон

дипіридамол

дифенгідрамін

діазолін

діосмектит

доксазозин

доксициклін

докузат натрій

домперидон

дротаверину гідрохлорид

Екватор*

еналаприл

Ензистал*

еноксапарин натрій

Ентеросгель*

епінефрин

епоетин 

епоетин 

еритроміцин

Ессенціалє Н*

Ефект*

заліза (III) гідроксид полімальтозний комплекс

заліза глюконат

заліза сульфат

заліза фумарат

заліза хлорид

ібупрофен

ізосорбід динітрат

ізосорбід мононітрат

індапамід

інозин

інсулін

інфліксимаб

іпратропію бромід

Йогурт*

калію йодид

Кальцемін*

кальцію глюконат

кальцію лактат

кальцію хлорид

Канефрон*

Капозид*

каптоприл

карбоцистеїн

карведилол

кетотифен

кислота аледронова

кислота амінокапронова

кислота аскорбінова

кислота ацетилсаліцилова

кислота гіалуронова

кислота кромогліцієва

кислота метилкремнієва

кислота налідиксова

кислота тіоктова

кислота урсодеоксихолева

кислота фолієва

кислота хенодеоксихолева

кларитроміцин

Клатінол*

клонідин

клопідогрель

кодеїн

Кодтерпін*

Колдакт*

Колдрекс*

Колдфлю*

Комбівент*

Кратал*

Креон*

ксантинолу нікотинат

ксилометазолін

Лактобактерин ацидофілюс*

лактулоза

лансопразол

Лантус*

левотироксин натрій

левофлоксацин

левоцетиризин

Леспенефрил*

лефлуномід

лідокаїн

лізиноприл

Лінекс*

Ліпразид*

ловастатин

лозартан

ломефлоксацин

лоперамід

лоратадин

Маалокс*

магнію сульфат

мазь окопника Др. Тайсс

макрогол

мебгідролін

мебеверин

Мезим*

мелоксикам

ментол

меропенем

метамізол натрію

метилдопа

метилпреднізолон

метоклопрамід

метопролол

метотрексат

метронідазол

метформін

Міакальцик*

мідекаміцин

мізопростол

Мікстура від кашлю*

моксифлоксацин

моксонідин

молсидомін

Монотард*

Мукалтин*

Мукофальк апельсин*

надропарин кальцій

Назол Адванс*

Назол Бебі*

Назол Кідс*

натрію пікосульфат

нафазолін

Неогемодез*

німесулід

ністатин

нітрогліцерин

нітроксолін

ніфедипін ретард

норфлоксацин

Но-шпалгин*

окселадин

оксиметазолін

олія касторова

омепразол

орнідазол

Орністат *

Остеогенон

Панангін*

Панкреатин*

папаверин

парацетамол

ПЕГ інтерферон 

Пектосол*

Пектусин*

пентоксифілін

периндоприл

Пілобакт*

Піносол*

піоглітазон

пірацетам

пірензепін

піридоксин

піроксикам

Плантаглюцид*

платифілін

поліфепан

празозин

преднізолон

преноксдіазин

Пробіовит*

прометазин

пропранолол

Проспан*

протаміну сульфат

рабепразол

ранітидин

Ранферон*

Раунатин*

Регідрон*

Ремісид*

Реналган*

Ренні*

Реополіглюкін*

Реосорбілакт*

репаглінід

рибавірин

рибофлавін

Ринопронт*

рідкий парафін

розиглітазон

рокситроміцин

рофекоксиб

Салін*

сальбутамол

сальметерол

Седасен форте*

Сенадекс*

Сенадексин*

Серетид*

Сибазон*

Cилібінин

симвастатин

симетикон

сілімарин

Солпадеїн*

Сорбифер дурулес*

сорбіт

Спазмалгон*

спарфлоксацин

спіраміцин

спіронолактон

Стоптусин*

строфантин К

сукральфат

сульфадиметоксин

суматриптан

Тардиферон*

Тенорет*

Теночек*

теодур

теофілін

Терафлекс Адванс*

Терафлекс*

Тера-Флю*

тетракаїн

тетрациклін

тетризолін

тиклопідин

тинідазол

тіамазол

тіамін

тіотриазолін

тіотропію бромід

Тотема*

трамазолін

Транзілан*

триметазидин

триметилгідразинію пропіонат

Троксерутин*

Туссин*

Уролесан*

фамотидин

Фармацитрон*

Фастум-гель

фексофенадин

фелодипін

фенілефрин

фенілін

Феністил Гель*

феноксиметилпеніцилін

фенотерол

фенофібрат

фенспирид

Фенюльс*

Фервекс*

Феррамін-Віта*

Феррогематоген*

Ферроплекс*

Ферроплект*

Феррум лек*

Фестал*

Фіналгель*

Фіналгон*

Фітолізин*

флуконазол

флутиказон

флуцинолона ацетонід

Флюколд*

фозиноприл

фуразидин

фуразолідон

фуросемід

Хілак*

Хілак-форте*

хлорамбуцил

хлорамфенікол

хлоргексидин

хлоропірамін

Холензим*

Холівер*

хондроїтин сульфат

Хондроксид*

Хофітол*

Хумулін*

целекоксиб

цетиризин

цефазолін

цефаклор

цефалексин

цефепім

цефіксим

цефтазидим

цефтриаксон

цефуроксим

циклофосфамід

ципрофібрат

ципрофлоксацин

ціанокобаламін

шлунковий сік натуральний

*комбінований препарат або торгова назва

Теоретичні питання з Клінічної фармації, знання яких буде оцінюватися під час державної атестації випускників

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» у 2012 році

1. Етика та деонтологія в медицині і фармації. Деонтологічні аспекти взаємовідношень провізор-лікар, провізор-хворий. Роль провізора в проведенні раціональної медикаментозної терапії.

2. Визначення поняття “хімічна назва”, “міжнародна непатентована назва”, “торгова назва”, “фірмова назва”. Поняття про оригінальні (брендові) лікарські засоби та генеричні препарати. Переваги та вади останніх в порівнянні з брендами. Вимоги до генеричних препаратів. Поняття про генеричну заміну препаратів.

3. Сучасна концепція самолікування. Роль провізора в системі самолікування. Поняття про самопрофілактику та самодопомогу. Рецептурні та безрецептурні (ОТС- препарати). Вимоги до безрецептурних ліків.

4. Медична документація: амбулаторна карта хворого, історія хвороби стаціонарного хворого, лист лікарських призначень. Поняття про комплайєнс. Фактори, що впливають на комплайєнс пацієнтів під час лікарської терапії. Шляхи підвищення комплаєнтності. Основні методи обстеження хворого. Загальні принципи побудови діагнозу. Значення клінічних та лабораторно-інструментальних методів дослідження хворого як критеріїв ефективності та безпечності лікарської терапії.

5. Основні задачі клінічної фармації. Поняття про терапевтичну ефективність лікарських препаратів. Фактори, що впливають на ефективність ліків (вік, стать, біоритми, генетичні фактори тощо).

6. Визначення поняття біодоступності. Фактори, що впливають на біодоступність. Біоеквівалентність. Клінічні методи дослідження біоеквівалентності. Фармацевтична еквівалентність. Терапевтична нееквівалентність лікарських форм, її причини.

7. Сучасні лікарські форми, їх класифікація. Поняття про базисну, допоміжну та формоутворюючі речовини. Критерії вибору лікарської форми для конкретного хворого в залежності від віку, статі, клінічних особливостей захворювання тощо.

8. Особливості створення нових та шляхи удосконалення існуючих лікарських препаратів. Лікарський моніторинг. Терапевтичний та токсикологічний моніторинг; значення для клінічної практики.

9. Міжнародна система та правила проведення клінічної апробації. Вибір виду дослідження. Вибір хворих для клінічної апробації. Критерії ефективності лікарських засобів. Аналіз індивідуальних карт дослідження хворого.

10. Визначення поняття фармакодинаміки. Види фармакологічної дії ліків. Фактори, що впливають на клінічну ефективність ліків. Дія ліків при одноразовому та курсовому призначенні. Поняття про терапевтичну широту, мінімальну та максимальну дозу.

11. Види побічної дії ліків. Клінічні прояви негативного впливу лікарських засобів. Механізми виникнення та методи прогнозування можливого розвитку негативного впливу лікарських засобів. Роль клінічного провізора в зменшенні небажаної дії лікарських речовин.

12. Взаємодія лікарських засобів при комбінованому застосуванні: види взаємодії (фармацевтична, фармакокінетична, фармакодинамічна) та характер проявлення (адитивний, сенситивний, антагоністичний). Клінічні прояви взаємодії лікарських засобів. Комбіновані лікарські засоби. Переваги і недоліки.

13. Вплив ліків на генетичний апарат людини. Види мутагенної дії ліків. Роль генетичних факторів щодо дії лікарських речовин (фармакокінетичні та фармакодинамічні дефекти). Генетичні порушення, при яких зростає токсичність лікарських препаратів. Генетично зумовлена резистентність організму людини до дії ліків.

14. Основні поняття хронобіології, хрономедицини та хронофармакології. Теоретичні основи та методи хронотерапії. Вплив фізіологічних ритмів на фармакокінетику та фармакодинаміку ліків, їх токсичність. Роль хронофармакології в підвищенні ефективності та безпечності лікарської терапії.

15. Анатомо-фізіологічні особливості організму дитини в різні періоди його розвитку, що впливають на фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських засобів. Фармацевтичні особливості лікарської терапії у дитячому віці (шляхи введення, дитячі лікарські форми). Фармакокінетичні та фармакодинамічні фактори (особливості всмоктування, метаболізму, розподілу та дії ліків) у різні вікові періоди розвитку дитини. Принципи дозування ліків дітям. Вікові особливості токсикокінетики.

16. Основні поняття в геріатрії та геронтології. Анатомо-фізіологічні особливості організму в старечому та похилому віці, що впливають на фармакокінетику та фармакодинаміку лікарських засобів. Фармацевтичні особливості використання ліків у похилому віці. Медико-деонтологічні та психологічні особливості лікарської терапії осіб похилого та старечого віку.

17. Фармакокінетичні та фармакодинамічні фактори, що зумовлюють особливості використання ліків в похилому віці (особливості всмоктування, розподілу, метаболізму та екскреції ліків, зміна чутливості різних структур організму до дії ліків). Фактори ризику розвитку побічної дії ліків та ускладнень лікарської терапії в похилому віці. Клініко-фармакологічна характеристика лікарських засобів, що застосовуються для запобігання процесів старіння та нормалізації змін метаболічних процесів, що притаманні похилому та старечому віку.

18. Фармацевтична опіка як відповідальність фармацевта за ефективність терапії лікарськими засобами перед конкретним пацієнтом. Місце фармацевтичної опіки в загальній системі охорони здоров'я населення. Взаємовідносини фармацевта з іншими професіями (лікар, медична сестра та ін.) при здійсненні фармацевтичної опіки.

19. Проблеми, що належать до компетенції фармацевта та лікаря, алгоритм їх визначення. Практичні функції фармацевта, необхідні для здійснення опіки (методика збору лікарського анмнезу, розробка плану моніторингу, профілактичні заходи щодо можливого прояву побічної дії). Значення фармацевтичної опіки для покращення якості життя хворих та стану здоров'я населення. Категорії населення, що потребують особливої уваги під час самолікування.

20. Захворювання дихальної системи, що потребують обов’язкового нагляду лікаря, клінічні критерії їх визначеня.

21. Симптоми та синдроми дихальної системи, що можуть лікуватися хворими самостійно за допомогою безрецептурних препаратів при консультативній допомозі провізора.

22. Захворювання серцево-судинної системи, що потребують обов’язкового нагляду лікаря, клінічні критерії їх визначення.

23. Симптоми та синдроми в кардіології, що можуть лікуватися хворими самостійно за допомогою безрецептурних препаратів при консультативній допомозі провізора.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни (2)

  Документ
  |сільськогосподарські | | + + + | | 3 |Актуальні проблеми |Харківський | державне управління | | |державного управління |регіональний | | | | |інститут державного| | | | |управління | | | | |Національної | | | | |академії державного|
 2. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (1)

  Документ
  Просимо оргкомітети з проведення зазначених заходів підготувати у місячний строк після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей) та надіслати їх до Державної наукової установи «Інститут інноваційних
 3. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (2)

  Документ
  Просимо оргкомітети з проведення зазначених заходів підготувати у місячний строк після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей) та надіслати їх до Державної наукової установи «Інститут інноваційних
 4. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (3)

  Документ
  Просимо оргкомітети з проведення зазначених заходів підготувати у місячний строк після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей) та надіслати їх до Державної наукової установи «Інститут інноваційних
 5. Міністерство освіти І науки україни, молоді та спорту україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги (4)

  Документ
  Просимо оргкомітети з проведення зазначених заходів підготувати у місячний строк після їх проведення (звіт за формою, програму, рішення конференції, збірник доповідей) та надіслати їх до Державної наукової установи «Інститут інноваційних

Другие похожие документы..