Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Книга'
ОБВИНЕННЫЙ В МАГИИ ЕВРЕЯМИ ГЛАВА II СВИДЕТЕЛЬСТВО МАГИИ ХРИСТИАНСТВА ГЛАВА III ДЬЯВОЛ ГЛАВА IV ПОСЛЕДНИЕ ЯЗЫЧНИКИ ГЛАВА V ЛЕГЕНДЫ ГЛАВА VI НЕКОТОРЫЕ ...полностью>>
'Сказка'
1. СТАТУС И ОРГАНИЗАТОРЫ. Соревнования являются открытым первенством Спортивного клуба «Альфа-Битца» по лыжным гонкам среди юношей и девушек старшего ...полностью>>
'Документ'
Не так давно считалось, что все дети равны и в интеллектуальном плане, и в эмоциональном. Надо только научить их думать, сопереживать, решать сложные...полностью>>
'Документ'
Жетысу – Илийская долина Красивейший, самобытный край Казахстана Долгие столетия хранил он тайны своей истории; исследования современных ученых пои...полностью>>

Показники оцінки реалізації Стратегії розвитку Житомирської області за 2011 рік

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Показники

оцінки реалізації Стратегії розвитку Житомирської області за 2011 рік

Назви показників

Виконання за

2011 рік

2010 рік

1

2

3

Валовий регіональний продукт, млн. грн. (дані за 2009 рік).

14731

Валовий регіональний продукт у розрахунку на одну особу, грн. (дані за 2009 рік).

11419

Доходи і видатки місцевих бюджетів, тис. грн.

- доходи

5021736,6

4350672,8

- видатки

4986874,4

4353447,0

Кількість суб’єктів ЄДРПОУ (станом на 1 січня наступного року).

26165

25416

у тому числі включених до Єдиного державного реєстру

1189

970

виключених з нього протягом року

517

358

Кількість фізичних осіб, зайнятих підприємницькою діяльністю, тис. осіб

74,7

Наявність основних засобів (первісна вартість), млн. грн.

(У зв’язку з відсутністю ф.11-03 дані за 2011 рік відсутні).

Х

56572

Рівень їх зносу, %

Х

57,4

Індекс промислової продукції, % до попереднього року

122,0

108,2

Обсяги продукції сільського господарства (у порівняних цінах 2005 р.), млн. грн.

3671,41

3293,4

Індекс продукції сільського господарства (у порівняних цінах 2005 р.), %

111,5

99,9

Індекс виконання будівельних робіт, % до попереднього року

120,6

80,8

Індекс обороту роздрібної торгівлі (у порівняних цінах), %

116,2

109,4

Чисельність наявного населення на кінець року, тис. осіб

1273,21

1279,0

Коефіцієнт народжуваності, смертності та природного приросту, проміле

- народжуваності

11,91

11,4

- смертності

16,01

16,6

- природного приросту

-4,11

-5,2

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, грн.

2071

1785

Індекс номінальної та реальної заробітної плати, %

- номінальної

116,0

121,1

- реальної

107,4

111,0

1 Попередні дані.

Стратегічні завдання

Пріоритетні напрями/заходи

Найменування показника

Виконання за

2011 рік

2010 рік

1

2

3

4

5

1. Підвищення конкурентоспроможності та зміцнення ресурсного потенціалу

Реструктуризація та диверсифікація промислового виробництва

Збільшення обсягу інвестицій в промисловості

Обсяг інвестицій в основний капітал у промисловості, (включаючи суму ПДВ, що врахована в ціні придбання активів), млн. грн.

січень-вересень 2011 р.1

1805,4

2362,4

Індекс інвестицій в основний капітал у промисловості, %

до січня-вересня 2010 р.1

118,2

159,8

Обсяг прямих іноземних інвестицій у промисловості на одну особу, дол. США

1 січня 2012 р.

213,1

1 січня 2011 р.

162,0

Забезпечення розвитку високотехнологічного, наукоємного виробництва

Розвиток машинобудівної промисловості

Індекс обсягу виробництва у машинобудуванні, %

144,4

114,5

Розвиток торфодобувної промисловості

Індекс обсягу виробництва у торфодобувній промисловості, %

Інформація конфіденційна

Розвиток високотехнологічного агропромислового виробництва

Обсяг виробництва валової продукції сільсь-кого господарства (у порівн. цінах 2005р.), млн. грн.

попередні дані

3671,4

3293,4

у тому числі продукції рослинництва, млн. грн.

попередні дані

2227,4

1859,6

продукції тваринництва, млн. грн.

попередні дані

1444,0

1433,8

Індекс обсягу виробництва валової продукції сільського господарства (у порівн. цінах 2005р.), %

попередні дані

111,5

99,9

у тому числі продукції рослинництва, %

попередні дані

119,81

98,8

продукції тваринництва, %

попередні дані

100,71

101,4

Створення виробничої інфраструктури у сільському господарстві

Створення і розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, тис. грн. /одиниць

на 01.01.12

3100 / 96

на 01.01.11

2000 / 92

Ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській АЕС

Контрзаходи, спрямовані на мінімізацію наслідків Чорнобильської катастрофи

Залуження і перезалуження лук і пасовищ у зоні забруднення, тис. га/ тис. грн.

-

-

Внесення підвищених норм мінеральних добрив у зоні безумовного та гарантованого добровільного відселення, тис. га/ тис. грн.

-

-

Вапнування сільськогосподарських угідь в зонах безумовного та гарантованого добровільного відселення, тис. га /тис. грн.

-

-

Утримання земель в зоні забруднення понад 15 Кюрі/м2, тис. га /тис. грн.

17 / 360

17 / 200

Заліснення відселених територій та непридатних для сільськогосподарського використання земель, тис. га /тис. грн.

-

-

Добування, приготування і внесення сапропелю і торфокомпостів у господарства зони безумовного та гарантованого добровільного відселення, тис. га /тис. грн.

-

-

Перепрофілювання сільськогосподарського виробництва і зміцнення матеріально-технічної бази господарств, що спеціалізуються на м’ясному скотарстві та хмелярстві, кількість господарств, тис. грн.

-

-

Виробництво та застосування комбікормів з радіопротекторними властивостями для корів сільгосппідприємств і приватного сектору в зонах безумовного та гарантованого добровільного відселення, тонн / тис. грн.

429,3 / 1003,3

-

Збільшення обсягу інвестицій територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (Вол.-Волинський, Ємільчинський, Коростенський, Лугинський, Малинський, Народицький, Нов.-Волинський, Овруцький, Олевський райони та м. Коростень).

Обсяг інвестицій в основний капітал, млн. грн. (без суми ПДВ, що врахована в ціні придбання активів)

січень-вересень 2011 р.1

Володарсько-Волинський район

45,7

55,3

Ємільчинський район

7,1

14,0

Коростенський район

15,9

24,2

Лугинський район

2,3

19,6

Малинський район

29,1

21,2

Народицький район

1,4

1,9

Новоград-Волинський район

33,3

88,6

Овруцький район

21,7

41,7

Олевський район

9,2

38,9

місто Коростень

1017,2

1227,3

Індекс інвестицій в основний капітал, %

до січня-вересня 2010 р.1

Володарсько-Волинський район

211,6

41,5

Ємільчинський район

78,1

133,9

Коростенський район

95,5

49,3

Лугинський район

48,6

266,2

Малинський район

165,8

37,0

Народицький район

107,7

166,3

Новоград-Волинський район

50,5

54,5

Овруцький район

63,4

201,4

Олевський район

30,9

142,8

місто Коростень

130,1

348,9

Обсяг прямих іноземних інвестицій наростаючим підсумком, тис. дол. США

1 січня 2012 р.

1 січня 2011 р.

Володарсько-Волинський район

29042,4

11287,7

Ємільчинський район

727,3

729,7

Коростенський район

3291,3

3439,4

Лугинський район

270,1

246,1

Малинський район

2163,6

2130,7

Народицький район

21,9

22,0

Новоград-Волинський район

60326,5

61981,5

Овруцький район

4874,2

4866,1

Олевський район

1887,5

1782,9

місто Коростень

1476,5

1349,1

Приріст прямих іноземних інвестицій,

тис. дол. США

до 1 січня 2011р.

до 1 січня 2010р.

Володарсько-Волинський район

17754,7

578,8

Ємільчинський район

-2,4

-6,3

Коростенський район

-148,1

306,9

Лугинський район

24,0

6,0

Малинський район

32,9

-66,5

Народицький район

-0,1

0,1

Новоград-Волинський район

-1655,0

-2065,6

Овруцький район

8,1

336,6

Олевський район

104,6

10,2

місто Коростень

127,4

17,2

Охорона здоров’я населення, постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи

Забезпечення лікувальних закладів, які постійно надають медичну допомогу постраждалим громадянам, медикаментами, витратними матеріалами, медичним обладнанням та лікування хворих за межами області, грн на 1 пацієнта, у тому числі:

дорослого

119,33

105,00

дитини

101,18

84,27

Підтримка малого та середнього підприємництва в постраждалих регіонах

Кількість малих підприємств у розрахунку на 10 тис. населення

29

Частка малих підприємств у:

- загальній кількості підприємств, %

87,7

- кількості найманих працівників, %

31,5

- обсязі реалізованої продукції (виконаних робіт, наданих послуг), %

21,6

Інноваційний розвиток

Обсяг науково-дослідних та науково-технічних робіт, тис. грн.

1

20562,1

Обсяг реалізованої інноваційної продукції, млн. грн.

1

165422,9

Кількість нових видів продукції, одиниць

1

22

Кількість інноваційно-активних підприємств, одиниць

1

42

Розвиток виробничої та соціальної інфраструктури

Наявність шляхів сполучення (загального користування), км

попередні дані

- залізничні колії

1013

1013

- автомобільні дороги

8523

8523

з них з твердим покриттям

8334

8310

- тролейбусні шляхи

96,4

96,4

- трамвайні колії

17,5

17,5

Перевезення пасажирів - всього, тис. осіб.

131437,3

146720,1

за видами транспорту

- залізничним

попередні дані

8527,9

9429,8

- автомобільним (з урахуванням пасажирських перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями)

71551,0

76885,1

- тролейбусним

42950,1

49049,0

- трамвайним

8408,3

9381,7

Перевезення вантажів - всього, тис. т

попередні дані

22481,9

18343,9

за видами транспорту

- залізничним

попередні дані

17718,7

15320,0

- автомобільним (комерційні перевезення з урахуванням вантажних перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями)

4763,2

3023,9

Розвиток телефонної мережі

Введено в дію потужностей АТС, тис. номерів

- міських

-

-

- сільських

-

-

Введення в експлуатацію сучасних систем зв’язку, одиниць

9056

2208

Викиди шкідливих речовин у повітря, т

1

87492,2

Наявність небезпечних відходів, тис. т

1

6296,6

Введення в експлуатацію природоохоронних об’єктів

- полігони по утилізації відходів, одиниць/тис. т за рік

-

-

- полігони зберігання твердих побутових відходів, одиниць/тис. т за рік

-

-

Розвиток інфраструктури інформаційного суспільства

1 січня 2012 р.

1 січня 2011 р.

Кількість користувачів Інтернет

38978

41488

Кількість закладів загальноосвітніх навчальних закладів, що мають доступ до Інтернет.

462

427

Кількість телефонів на 100 сімей

попередні дані

50

53

- міська місцевість

попередні дані

69

73

- сільська місцевість

попередні дані

26

28

2. Забезпечення розвитку людських ресурсів

Наявний (річний) доход на одну особу, грн.

1

15571,6

Кількість зареєстрованих злочинів органами внутрішніх справ, одиниць

10553

10074

у тому числі неповнолітніми або за їх участю, одиниць

612

595

Забезпечення високих стандартів навчання, доступного для працівників протягом усього періоду їх виробничої діяльності

Кількість вищих навчальних закладів на початок навчального року

2011/2012р.

2010/2011р.

І-ІІ рівнів акредитації

18

18

ІІІ-ІV рівнів акредитації

4

4

Кількість осіб, що навчаються у вищих навчальних закладах

І-ІІ рівнів акредитації

16274

16601

ІІІ-ІV рівнів акредитації

25724

27646

Кількість випускників вищих навчальних закладів

І-ІІ рівнів акредитації

4633

5154

ІІІ-ІV рівнів акредитації

6484

6198

Крім того, у відокремлених структурних підрозділах ВНЗ

ІІІ-ІV рівнів акредитації

- навчалось

5169

4694

- випущено

1932

1945

Підготовка кваліфікованих робітників професійно-технічними закладами освіти

- кількість учнів на кінець року

10826

11281

- випущено кваліфікованих робітників

5907

5824

Активізація співпраці у сфері освіти і науки

Підготовка аспірантів і докторантів, чисельність на кінець року

- аспірантів

2

400

- докторантів

2

20

Випущено з:

- аспірантури

2

108

- докторантури

2

6

Чисельність наукових кадрів вищої кваліфікації, які виконують наукові та науково-технічні роботи

- кандидатів наук

2

42

- докторів наук

2

5

Забезпечення повної зайнятості працездатного населення

Розподіл населення за напрямами економічної активності

Економічно активне населення працездатного віку, тис. осіб, у середньому за період

січень-вересень 2011 р.2

550,0

552,3

 • зайняте населення працездатного віку,

тис. осіб

489,6

491,5

 • безробітне населення працездатного віку,

тис. осіб

60,4

60,8

Рівень зайнятості населення працездатного віку за методологією МОП, %

січень-вересень 2011 р.2

64,5

64,3

Рівень безробіття серед населення працездатного віку за методологією МОП, %

січень-вересень 2011 р.2

11,0

11,0

Кількість створених нових робочих місць, осіб

27195

23961

Працевлаштування незайнятого населення, осіб

25821

24643

Обсяг коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, що спрямовується на підтримку підприємницької ініціативи безробітних, тис. грн.

2453,8

2112,5

3. Розвиток міжрегіонального співробітництва

Розвиток транскордонного, у тому числі єврорегіонального співробітництва

Кількість пунктів пропуску через державний кордон, одиниць.

5

5

Їх пропускна спроможність, у тому числі:

Залізничних вагонів, тис. шт., із них:

265,0

193,0

пасажирських

22,0

24,0

вантажних

243,0

169,0

Автомобілів, тис. шт., із них:

266,0

277,6

легкових

207,0

232,0

вантажних

59,0

45,6

Кількість дипломатичних установ, торговельно-економічних місій та іноземних представництв, що розпочали свою діяльність

-

-

у тому числі з:

- країнами-членами ЄС

-

-

- СНД

-

-

Обсяг зовнішньої торгівлі з Республікою Білорусь, млн. дол. США

експорт

31,5

28,1

імпорт

115,3

165,7

Обсяг прямих іноземних інвестицій, що надійшли від Республіки Білорусь, млн. дол. США

1 січня 2012 р.

4,2

1 січня 2011 р.

4,1

4. Створення інституціональних умов для регіонального розвитку

Розширення фінансово-економічних можливостей територіальних громад

Частка трансфертів (дотацій, субвенцій) з державного бюджету у загальному обсязі доходів місцевих бюджетів, %

65,5

64,4

Темп збільшення надходжень до місцевого бюджету, %

113,3

114,8

Обсяг доходів місцевих бюджетів у розрахунку на одну особу, грн.

3942,7

3383,6

Середньомісячна номінальна заробітна плата найманих працівників, грн.

2071

1785

Кількість дітей, які отримують державну допомогу, її середній розмір, осіб / грн

109265 / 625

85969 / 535

Кількість малозабезпечених громадян (сімей), які отримують державну допомогу, її середній розмір (на сім’ю на місяць), осіб / грн.

3935 / 775,01

3854 / 672,78

Кількість сімей, яким призначені субсидії для відшкодування оплати житлово-комунальних послуг, одиниць / % (їх питома вага у загальній кількості сімей).

60765 / 12,3

51539 / 11,0

Рівень зайнятості та безробіття серед осіб віком 15-70 років, визначений за методологією МОП, % у середньому за період

січень-вересень 2011 р.

59,6 / 9,8

59,5 / 9,8

Чисельність економічно неактивного населення у працездатному віці, тис. осіб, у середньому за період

січень-вересень 2011 р.

209,6

212,2

у тому числі віком до 35 років, тис. осіб

3

126,2

Кількість зареєстрованих безробітних, які отримують допомогу з безробіття на початок наступного року, осіб

16542

16736

Коефіцієнт смертності дітей віком до 1 року, проміле

попередні дані

9,1

9,1

Загальний рівень захворюваності (кількість уперше в житті зареєстрованих випадків захворювань на 100 тис. населення)

3

68172,5

- активний туберкульоз

3

76,2

- ВІЛ/СНІД, хворих

3

36,1 / 10,4

- розлад психіки та поведінки внаслідок вживання наркотичних (крім алкоголю), психоактивних речовин, хворих

3

8,3

- злоякісні новоутворення, хворих

3

307,9

Кількість інвалідів у розрахунку на 1 тис. населення, на кінець року

3

63,8

Забезпеченість громадян житлом (у середньому на одного жителя м2 загальної площі)

3

24,6

Обсяг обороту роздрібної торгівлі підприємств на 1 особу (у середньому за місяць, оперативні дані), грн

965,3

746,9

1 Кінцевий термін розробки даних за 2011 рік – квітень 2012 року;

2 Кінцевий термін розробки даних за 2011 рік – березень 2012 року;

3 Кінцевий термін розробки даних за 2011 рік – І декада липня 2012 року.Скачать документ

Похожие документы:

 1. України план заходів щодо реалізації Стратегії в наступному році. { Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою км n 1190 ( 1190-2011-п ) від 16. 11. 2011 } Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади

  Документ
  2. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям розробити у тримісячний строк проекти регіональних стратегій розвитку на період до 2015 року та подати їх на розгляд відповідних рад.
 2. Програма економічного І соціального розвитку Житомирської області

  Документ
  Розпорядження голови облдерж-адміністрації від 01.04.11 №118 «Про розроблення проектів Програми економічного і соціального розвитку Житомирської області на 2012 рік та Комплексної програми регіонального розвитку Житомирської області на 2012-2015 роки»
 3. Програма економічного І соціального розвитку Житомирської області на 2009 рік

  Документ
  Розпорядження голови облдержадміністрації від 11.08.08 №302 «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального розвитку області на 2009 рік»
 4. Стратегічний розвиток регіону організаційно-правові форми розробки та реалізації стратегії розвитку регіону

  Лекция
  Розробка та реалізація стратегій соціально-економічного розвитку регіону (далі – ССЕРР) не можлива без урахування принципу політико-правової спрямованості,
 5. 1. Затвердити Стратегію регіонального розвитку Вінницької області на період до 2015 року (далі Стратегія) (додається)

  Документ
  Відповідно до пункту 16 частини 1 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” та Закону України “Про державне прогнозування та розроблення програми економічного і соціального розвитку України” обласна Рада ВИРІШИЛА:

Другие похожие документы..