Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
"Результаты работы наркоконтроля в 2007 году, возможно, будут самыми высокими среди других правоохранительных органов", - заявил на пресс-к...полностью>>
'Реферат'
ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ С УЧЕТОМ ГИДРОДИНАМИКИ, ТЕПЛООБМЕНА И УПРУГОСТИ; ТЕРМИЧЕСКИЕ НАПРЯЖЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В ЛОПАТКАХ ГАЗОВЫХ ТУРБИН С ВОЗ...полностью>>
'Документ'
27-30 сентября в Выставочном центре «КиевЭкспоПлаза» прошел 3-й Международный биз­нес-форум «ИТ для управления предприятием: новые решения». В рамках...полностью>>
'Документ'
Давно отмеченный Грибоедовым недуг части русской общественности в XVIII—XIX вв.— доходившее иногда до подобострастия преклонение перед Западом, перед...полностью>>

Міністерство освіти І науки України Одеський державний екологічний університет Екологічний факультет

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство освіти і науки України

Одеський державний екологічний університет

Екологічний факультет

EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ЕСТS-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ

0708 „Екологія”

8.070801 „Екологія та охорони навколишнього середовища”

І - НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

А. Одеський державний екологічний університет знаходиться за адресою - 65016 Україна, м. Одеса, вул. Львівська 15, тел. (+380482) 63-62-09, 49-57-18, факс 42-77-67, 42-57-18,

Е-mail: synop@ogmi.farlep.odessa.ua,

WWW – www.ogmi.farlep.odessa.ua.

Університет розташований у південно-західної частини міста (рис.1) на узбережжі Чорного моря.

Рис.1 Карта міста Одеса

Б. Академічний календар

Академічний календар Одеського державного екологічного університету з урахуванням всіх видів занять, графіка практичної підготовки, поточного та підсумкового контролю знань додається окремо.

В. Координатори ECTS від закладу:

Перший проректор ОДЕКУ Сербов Микола Георгійович.

Адреса: 65016, Україна, м. Одеса, вул. Львівська, 15, каб. 201, контактний тел./факс (+380482) 32-67-64

E-mail: serbov@ogmi.farlep.odessa.ua

Декан екологічного факультету ОДЕКУ Володимирова Олена Геннадіївна.

Адреса: 65016, Україна, м. Одеса, вул. Львівська, 15, каб. 410, контактний тел./факс (+380482) 42-57-18

E-mail: dean-eko@ogmi.farlep.odessa.ua

Г. Загальний опис закладу

Одеський державний екологічний університет (ОДЕКУ) утворений розпорядженням Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 року № 363-р Про утворення Одеського державного екологічного університету на базі Одеського гідрометеорологічного інституту”, який був заснований в 1932 році як Харківський інженерний гідрометеорологічний інститут згідно з постановами Гідрометеорологічного комітету Уряду Союзу радянський республік (УСРР) від 25.06.1931 р. № 34/243 і Ради Народних Комісарів УСРР від 21.04.1932 р. № 22/742. Постановою Ради Народних Комісарів СРСР від 9 липня 1944 року №844-221с вищий навчальний заклад (ВНЗ) був переведений до м. Одеси та отримав назву Одеський гідрометеорологічний інститут.

Одеський державний екологічний університет заснований на державній формі власності та підпорядкований Міністерству освіти і науки України.

ОДЕКУ– вищий навчальний заклад IV рівня акредитації - є базовим Вищим навчальним закладом по підготовці фахівців для Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної гідрометеорологічної служби України та Державного комітету України по водному господарству. Підготовка здійснюється за напрямами 0706 “Гідрометеорологія”, 0708 “Екологія”, 0804 “Комп’ютерні науки” та 0502 “Менеджмент” з 11 спеціальностей, в тому числі 3 військових – по замовленню Міністерства оборони України.

Підготовка фахівців за денною, заочною формами навчання та екстерном здійснюється за шістьма напрямами вищої освіти:

- 0706 „Гідрометеорологія” (спеціальності: метеорологія, гідрологія і гідрохімія, океанологія, гідрографія, агрометеорологія);

- 0708 „Екологія” (управління екологічною безпекою, організація природоохоронної діяльності, прикордонний екологічний контроль, радіоекологія, гідроекологія, екологічне право, екологія рекреаційного та курортного господарства, екологія рибного господарства, агроекологія, ядерна та радіаційна безпека ядерних установок і джерел іонізуючих випромінювань);

- 0804 „Комп'ютерні науки” (інформаційні управляючі системи і технології, геоінформаційні системи і технології, автоматизовані системи моніторингу навколишнього середовища);

- 0502 „Менеджмент” (менеджмент організацій, менеджмент природокористування, екологічний аудит) ;

- 1303 „Водні біоресурси” (водні біоресурси та аквакультура);

- 0706 „Військова гідрометеорологія” (гідрометеорологічне та геофізичне забезпечення військово-повітряних сил, сухопутних військ, артилерії та ракетних військ, військово-морських сил) .

Випускники університету розподіляються в підрозділи державної гідрометеорологічну службу України та країн СНД, регіональні підрозділи Міністерства охорони навколишнього природного середовища, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, Державного комітету України по водному господарству, Державної гідрографічної служби України, в Міністерство оборони України, Український Антарктичний центр, інші міністерства, установи і відомства.

З 1992 року університет веде підготовку кадрових військових гідрометеорологів для Міністерства оборони і Служби безпеки України. Студенти всіх факультетів денної форми навчання цивільних спеціальностей мають можливість пройти підготовку за програмою „офіцерів-запасу”.

У напрямі „Гідрометеорологія” ОДЕКУ протягом більш 50 років готує фахівців для Всесвітньої метеорологічної організації – спеціалізованої агенції ООН. Програми підготовки фахівців в цьому напрямі відповідають міжнародним стандартам і признаються всіма гідрометеорологічними службами світу. З 1957 року по теперішній час в університеті підготовлено більше 1600 фахівців для 70 країн світу, в т.ч. майже 150 кандидатів та докторів наук.

Зараз в університеті проходять підготовку іноземні громадяни з 27 країни світу, т.ч. представники всіх країн колишнього Радянського Союзу.

Сьогодні ОДЕКУ - потужний навчально-методичний та науковий центр, який має гідрометеорологічний інститут, три факультети денної форми навчання – екологічний, комп’ютерних наук и менеджменту, аспірантської та магістерської підготовки, а також заочний факультет, факультети підвищення кваліфікації та перепідготовки, довузівської підготовки, по роботі з іноземними учнями, Херсонський та Харківський гідрометеорологічний технікум, Центр магістерської підготовки на базі Океанологічного центру НАН України (м. Севастополь), Південний філіал Державного інституту підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, проблемні науково-дослідні лабораторії з проблем Антарктиди, забруднення атмосферного повітря, ядерної та радіаційної безпеки, фізики складних систем і довкілля, діють науково-дослідна частина, Спеціалізована рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій за 4 науковими спеціальностями, аспірантура та докторантура з 8 спеціальностей.

Навчальний процес забезпечують понад 210 викладачів, серед яких більше ніж 78% з вченими ступенями та званнями, в тому числі 19% - докторів наук, професорів, академіків. В університеті сконцентрований найпотужніший в Україні науковий потенціал в галузі гідрометеорології, моніторингу та охорони навколишнього середовища. Вчені університету внесли вагомий вклад у розвиток гідрометеорологічної науки в Україні. Науково-дослідні роботи викладачів та науковців університету відзначалися преміями Ради Міністрів, медалями й дипломами Виставки досягнень народного господарства (ВДНГ) колишнього СРСР, різними нагородами незалежної України.

За наслідками своєї діяльності університет щорічно визнається в трійці кращих вищих навчальних закладів Одеського регіону, а по результатам рейтингу Міністерства освіти і науки України – визнаний кращим по своїй групі ВНЗ України.

В 2002 році за наслідками Міжнародного Академічного Рейтингу „Золота Фортуна” колектив університету нагороджено Срібною медаллю „10 років незалежності України”, в 2004 році лауреат Міжнародного конкурсу „Золоті торгові марки – 2004”.

В Одеському державному екологічному університеті визначені наступні наукові школи:

 • Теоретична та прикладна гідрологія (засновник – відомий вчений зі світовим ім’ям - доктор технічних наук, професор Бефані Анатолій Миколайович та його послідовники – доктор географічних наук, професор Гопченко Євген Дмитрович та доктор географічних наук, професор Іваненко Олександр Григорович;

 • Моделювання продукційних процесів рослин (засновник – доктор географічних наук, професор Польовий Анатолій Миколайович);

 • Фундаментальні та прикладні дослідження геофізичного граничного шару (засновник доктор фізико-математичних наук, професор Шнайдман Вольф Абрамович та його колеги – доктор географічних наук, професор Тарнопольський Анатолій Григорович і доктор фізико-математичних наук, професор Степаненко Сергій Миколайович).

Одеський державний екологічний університет має чотири навчальних корпуса, 3 науково-навчальних лабораторії, обчислювальний центр, три проблемні науково-дослідницькі лабораторії, два студентських гуртожитки, а також студентський оздоровчо-спортивний табір загальною площею 46553 м², в тому числі 26689 м² навчально-лабораторних корпусів, науково-навчальних та навчальних лабораторій.

Гуртожитки знаходиться у задовільному технічному стані, мають гаряче та холодне водопостачання, електроплити, обладнані душовими кімнатами, пральнями, кімнатами для сушіння, прасування, приміщеннями для занять, кімнатами для відпочинку. Всі іногородні учні та студенти університету забезпечуються місцями в гуртожитках.

В університеті працює їдальня, 2 буфети. При університеті функціонує медичний пункт та студентський профілакторій, де щорічно оздоровлюється студенти і персонал університету. В спортивному комплексі з басейном проходить навчання студентів в спортивних секціях, спортивні змагання.

Д. Процедура допуску до навчання

Правовою основою Правил прийому на перший і наступні курси навчання в Одеський державний екологічний університет є:

- Закон України “Про вищу освіту” від 17 січня 2002 року № 2984-III;

- Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу України, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 25 березня 2003 року № 169;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 26.03.93 р. № 136 “Про навчання іноземних громадян в Україні” та Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства на навчання до вищих навчальних закладів, яке затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.98 р. № 1238;

- Сумісний наказ Міністерства освіти, Міністерства фінансів та Міністерства економіки України від 27.10.97р. № 383/239/131 “Про затвердження порядку надання платних послуг державними навчальними закладами”.

- Наказ Міністерства освіти і науки України від 12 серпня 2003 року № 544 „Про затвердження Порядку набору іноземців на навчання в Україні та Порядку видачі іноземцям запрошень на навчання”.

Одеський державний екологічний університет здійснюють набір на навчання відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АА №903974 від 7 вересня 2004 року та сертифікату серія РД-IY № 160653 від 7 вересня 2004 року строк дії до 1 липня 2009 року.

Щорічні строки подання заяв:

- для навчання на факультеті довузівської підготовки (підготовчі курси) - з 15 червня по 15 жовтня;

- для навчання на основних факультетах університету за денною формою навчання (з відривом від виробництва) освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” – з 15 квітня по 31 серпня;

- для навчання за заочною формою навчання (без відриву від виробництва) освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” – з 15 квітня по 5 вересня;

- для навчання на основних факультетах університету за денною формою навчання (з відривом від виробництва) освітньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст” та „магістр” – з 15 жовтня по 15 січня;

- для навчання за заочною формою навчання (без відриву від виробництва) освітньо-кваліфікаційних рівнів „спеціаліст” та „магістр” – з 15 жовтня по 15 січня.

Необхідні вимоги щодо рівня підготовки кандидата:

- для зарахування для навчання на факультеті довузівської підготовки (підготовчі курси), основні факультети за денною та заочною формами підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” рівень навчальної підготовки кандидата повинен відповідати вимогам повної середньої освіти системи середньої загальноосвітньої школи

- для зарахування для навчання на основні факультети за денною та заочною формами за освітньо-кваліфікаційним рівнем „спеціаліст” рівень підготовки кандидата повинен відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” з відповідного напряму підготовки;

- для зарахування для навчання на основні факультети за денною та заочною формами за освітньо-кваліфікаційним рівнем „магістр” рівень підготовки кандидата повинен відповідати вимогам освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” з відповідного напряму підготовки або освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” з відповідної спеціальності;

Лінгвістичні вимоги:

- для кандидатів, які зараховуються в ОДЕКУ для підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавр” необхідне відповідне знання української (російської) мови на рівні вільного володіння основними термінами, позначками з математики, фізики, хімії, географії, геології, біології, обчислювальної техніки, соціальних дисциплін (історія, філософія, політологія тощо);

- для кандидатів, які зараховуються в ОДЕКУ для підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями „спеціаліст” та „магістр” додатково необхідне вільне володіння українською (російською) мовою на рівні знання спеціальної термінології, що відповідає ОКР „бакалавр” напряму „Екологія”.

Фінансові витрати:

- за надання освітніх послуг на факультеті довузівської підготовки (підготовчі курси) складають $ 1000, на основних факультетах університету - $ 1500 на рок;

- за мешкання в студентських гуртожитках ОДЕКУ в середньому складають $ 17-20 на місяць;

- загальні витрати кандидата на оформлення візової підтримки та інших документів, які легалізують перебування мешканця на території України, складають близько $ 200;

II ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ

А. Формальності, прийняті в Україні, щодо прийому студентів

Прийом студентів здійснюється на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 12.08.2003 року № 544 „Про затвердження Порядку набору іноземців на навчання в Україні та Порядку видачі іноземцям запрошень на навчання в Україні” (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 05.09.2003р. за № 766/8087).

Прийом іноземних студентів в Україні здійснюється на підставі запрошень на навчання, які видаються деканатом по роботі з іноземними учнями на підставі підписаних договорів (угод). Запрошення на навчання для осіб, які прибувають на навчання на факультеті довузівської підготовки, оформлюються та направляються в адресу кандидата щорічно з травня по жовтень, для осіб, які прибувають для навчання на основних факультетах ОДЕКУ, з травня по вересень.

Громадянам країн СНД, які прибувають на навчання в Одесу, запрошення навчання не потрібні.

Оформлення віз та інших в’їзних документів для студентів здійснюється консульськими відділами Міністерства закордонних справ України в країнах перебування на підставі поданих документів та запрошень на навчання.

Вся процедура реєстрації іноземних студентів, в т.ч. оформлення в’їзних та виїзних документів, які прибули в університет на навчання, здійснюється інспекторами деканату по роботі з іноземними учнями ОДЕКУ.

Б. Як потрапити до закладу

Головний корпус університету знаходиться за адресою вул. Львівська 15. З залізничного вокзалу краще добиратися маршрутним такси №№ 124, 221, 150, 145, трамваєм №№ 26, 31 до зупинки „7 станція Люстдорфьської дороги”, трамваєм №18 до зупинки „13 станція Фонтану”.

Загальна інформація про місто

Одеса, центр Одеської області. Знаходиться в Україні. Порт на Одеській затоці Чорного моря. Територія 160 квадратних кілометрів. Населення 1.029.000 за даними останнього перепису. Третє по величині місто України після Києва і Харкова, головний промисловий, культурний, транспортний, науковий і курортний центр Північного Причорномор’я.

За європейськими мірками Одеса є молодим містом. Вона була заснована Катериною II в 1794 році, коли російська імператриця вирішила, що країні потрібен порт на Чорному морі для розширення зв'язків з Європою. Колись на місці сьогоднішньої Одеси розташовувалося старогрецьке поселення, потім тут жили кримські татари. Їх змінили турки-османи, що заснували фортецю Хаджибей, яка була захоплена російськими військами в 1789 році.

Вдало розташована географічно, Одеса швидко перетворилася з невеликого поселення в торгівельний, промисловий і науковий центр європейського значення. До 100-ї річниці свого заснування Одеса займала 4-е місце в Російській імперії по кількості населення і рівню економічного розвитку після Санкт-Петербурга, Москви і Варшави. У час 1-й світової війни і громадянської війни місто пережило розруху і хаос, в час 2-й світової війни було частково зруйноване.

Не дивлячись на історичні потрясіння, за останнє сторіччя населення Одеси збільшилося майже втричі. Сьогодні місто продовжує розвиватися, тепер як крупний промисловий і курортний центр України. М'який клімат, безліч піщаних пляжів і тепле море щорічно привертають тисячі туристів в місто, яке давно і заслужено носить титул "Південної Пальміри".

Клімат помірно континентальний і порівняно сухий. Кількість сонячних днів в році перевищує 290. Зима коротка і м'яка з середньою температурою біля нуля градусів Цельсія. Сніг і температури нижчі -10 °С спостерігаються рідко. Літо довге і жарке з середньою температурою близько 25 °С. Бувають температури вищі 35 °С

Одеса – найкрупніший морський порт України, транспортуючий зерно, цукор, вугілля, нафтопродукти, цемент, метали, джут, деревину, продукцію машинобудівної промисловості. База військово-морського, риболовецького і китобійного флоту. Крупний залізничний центр. Основні галузі промисловості - суднобудування, обробка нафти, машинобудування, металообробка, легка, харчопереробна, деревообробна, сільськогосподарська і хімічна промисловість. Крупний курортний центр, має в своєму розпорядженні численні пляжі, санаторії і оздоровчі курорти.

Одесити пишаються своєю унікальною архітектурною і культурною спадщиною. У місті є Державний університет ім. Мечникова (заснований в 1865 році), театр опери і балету (1809), Російський драматичний театр, театр музичної комедії, філармонія, історичний музей (1825), картинна галерея (1898), музей Західного і Східного мистецтва, археологічний музей, музей морського флоту України, міська бібліотека (1830), астрономічна обсерваторія (1871), інші учбові заклади, театри і музеї. Окрім державного університету, Одеса має в своєму розпорядженні ще 5 університетів - медичний, політехнічний, екологічний, морський і економічний, 6 академій: - харчових технологій, будівництва і архітектури, морську, сільськогосподарську, зв'язку, юридичну, а також консерваторію і інститути.

Такі знаменитості, як поет Олександр Пушкін, письменники Іван Бунін, Олександр Купрін, біохімік Ілля Мечників і співак Леонід Утесов, жили тут в різні часи. Декілька поколінь блискучих гумористів, що народилися і виросли в Одесі протягом останнього сторіччя, здобули місту особливу репутацію столиці російськомовного гумору.

Будинки старої частині міста збудовані в різних архітектурних стилях від Ренесансу до Арт Нуво.

Регулярне повітряне сполучення з’єднує Одесу з Віднем (Austrian Airlines і Air Ukraine International, щоденно), Тель-Авівом (ElAl), Стамбулом (Turkey Airlines), Афінами, Алеппо, Ларнакою, Москвою, Києвом, Кишиневом, Єреваном, Тбілісі і рядом інших міст Європи і Азії. Пасажирські потяги регулярно курсують між Одесою і Варшавою, Прагою, Братиславою, Віднем, Берліном, Москвою, Санкт-Петербургом, основними містами України і багатьма іншими містами колишнього СРСР.

Автобусне сполучення з’єднує Одесу з Німеччиною (Берлін, Гамбург і Мюнхен), Грецією (Салоники і Афіни), Болгарією (Варна і Софія) і цілим рядом міст України. Пасажирські судна і пороми курсують між Одесою і Стамбулом, Хайфою і Варною.

Банки Одеси і інших міст України приймають в основному кредитні карти Visa і Master Card. Обмін іноземної валюти в Одесі здійснюється повсюдно, крім того, в місті встановлено безліч банкоматів.

В. Вартість проживання

Вартість проживання в Одесі, за виключенням витрат за навчальні послуги та мешкання, складає близько 100-150 доларів на місяць.

Г. Забезпечення житлом

Всі іногородні студенти Одеського державного екологічного університету, в т.ч. іноземні громадяни, забезпечуються місцями в студентських гуртожитках. Вартість проживання в середньому складає $ 17-20 на місяць.

В студентських гуртожитках ОДЕКУ виділені окремі кімнати для студентів з особливими потребами фізичного стану.

Іноземні громадяни, які бажають проживати за межами гуртожитків, отримують відповідний дозвіл адміністрації університету з обов’язковою реєстрацією за місцем проживання. Щомісячні витрати на оренду житла в Одесі, в залежності від його типу та місця знаходження, складають на рівні $ 50-200.

Д.Здоров'я і страхування

Студенти університету забезпечуються медичним обслуговуванням в студентський поліклініці, проходять щорічне обов’язкове медичне обстеження. Медичне обслуговування студентів з особливими потребами здійснюється на підставі додаткових угод ОДЕКУ, студента з відповідними медичними закладами.

Всі студенти в обов’язкову порядку підписують медичну страховку. Оформлення всіх документів здійснюється за допомогою співробітників деканату по роботі з іноземними учнями. Вартість медичної страховки складає $ 75-100 на рік. За бажанням студента адміністрація університету оказує допомогу в підписанні альтернативного медичного страхування.

Е. Умови навчання

Навчальні заняття в ОДЕКУ проходять на протязі понеділка – суботи, неділя – вихідний день. Початок занять о 9.00 год. Загальне навантаження студента складає 54 години на тиждень, з них 18-24 години – аудиторні зайняття, 30-36 годин – самостійна робота.

Студенти університету забезпечені бібліотекою, читальними залами, залами для спеціальної підготовки (гідрометеорологічний фонд, синоптичний архів тощо), обчислювальним центром, навчальними класами ПЕОМ кафедри інформаційних технологій. Навчальні класи ПЕОМ підключені до локальної загальноуніверситетської мережі та Інтернету. До послуг студентів електрона база навчальної, методичної та наукової літератури ОДЕКУ.

Особливе місце в формуванні сучасного спеціаліста займає його практична підготовка. Практична підготовка фахівців здійснюється на базі 30 навчальних лабораторій університету, в т.ч. трьох науково-навчальних лабораторій (геофізичної, річкової гідроекологічної та метеорологічної). Всі студенти щорічно проходять навчальні практики в обсязі 4-5 тижнів, а також після восьми семестрів виробничу практику (4-5 тижнів). Значні обсяги теоретичної та практичної підготовки студентів проходять на базі філіалів кафедр університету на виробництві, які працюють на базі провідних структурних підрозділів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України, Державної гідрометеорологічної служби, Міністерства з надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків аварії на ЧАЕС, Державного комітету України по водному господарству, Міністерства оборони України.

Є. Інша практична інформація.

Ж. Позапрограмна діяльність і дозвілля

В університеті велика увага приділяється науково-дослідницькій роботі студентів. Під керівництвом викладачів студенти приймають активну участь у науково-дослідницькій роботі, зокрема, готують наукові статті та доповіді на міжнародні, всеукраїнські, регіональні науково-практичні конференції, симпозіуми, семінари. Під патронатом природоохоронного факультету та кафедри прикладної екології в університеті щорічно проводиться Всеукраїнська наукова студентська конференція «Екологічні проблеми регіонів України», яка має дуже широку географію учасників.

Студенти природоохоронного та еколого-економічного факультетів приймають активну участь у Молодіжній комплексній екологічній експедиції, в роботі регіонального Центру розповсюдеження екологічних знань, який працює при університеті.

З 1998 року щорічно на базі Одеського державного екологічного університету проводиться Всеукраїнська студентська олімпіада з прикладної екології. Студенти університету неодноразова ставали призерами першого ступеня.

Поза навчальний час студенти приймають участь у загальноуніверситетських та традиційних заходів природоохоронного та еколого-економічного факультетів. До них належить „Посвячення у студенти”, „Урочисте вручення дипломів”, „День довкілля” у рамках проведення екологічного тижня, міжфакультетьскі спортивні змагання, конкурси художньої самодіяльності.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки україни одеський державний економічний університет екологічний менеджмент

  Документ
  II 21 Екологічний менеджмент: Навчальний посібник / За ред. В.Ф. Семенова, О.Л. Михайлюк . - Київ, Центр навчальної літератури, 2004.- 407 с. ISBN 966-8365-15-1
 2. Міністерство освіти та науки україни академії управління та інформаційних технологій “аріу” (2)

  Документ
  Матеріали доповідей учасників третьої науково-практичної конференції „Інформаційні технології в управлінні туристичною та курортно-рекреаційною економікою” (13-14 вересня 2007 року, Бердянськ) – Бердянськ: АУІТ “АРІУ”, 2007.
 3. Національна академія наук України Міністерство освіти та науки України бюлетень

  Документ
  На сьогодні важливим для регіону засобом сприяння його соціально-економічному розвитку є створення та функціонування кластерних систем, тобто територіально-виробничих об’єднань підприємницьких структур, які інтегрують свої зусилля
 4. Міністерство освіти І науки україни одеський державний екологічний університет

  Документ
  Згідно із Конституцією України, забезпечення життя та здоров’я людини є обов’язком держави, адже людина та її здоров’я є найбільшою цінністю. З цією метою та на виконання вимог концепції ООН “Про сталий людський розвиток”, а також
 5. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.

Другие похожие документы..