Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Одним из наиболее распространенных и опасных загрязнителей окружающей среды являются органические примеси, в том числе нефтепродукты. Ни один другой з...полностью>>
'Документ'
Я выбрала эту тему, так как меня заинтересовало, откуда произошли названия городов Сахалинской области. Основная цель – это классифицировать названия...полностью>>
'Автореферат'
Защита диссертации состоится 15 февраля 2011 г. в 14-00 часов на заседании диссертационного совета Д. 521.007.01 при Российской академии предпринимат...полностью>>
'Документ'
Easter is a Christian religious holiday, which celebrates the resurrection of Christ on Easter Sunday following his crusifixion and death, according ...полностью>>

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Марганецької міської ради (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення Марганецької міської ради
«Про встановлення збору за провадження деяких видів

підприємницької діяльності на території м. Марганець»

          Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради “Про встановлення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території м. Марганець” підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

1. Проблема, яку планується розв'язати

З метою безумовного виконання вимог Податкового кодексу України та недопущення суперечливих ситуацій,  міська рада  повинна прийняти рішення про визначення  збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території  м. Марганець.

Проект регуляторного акта підготовлено з метою мобілізації   надходжень до дохідної частини бюджету міста, з урахуванням темпів розвитку окремих напрямків бізнесу.

Сфера дії визначеного регуляторного акта розповсюджується на платників збору - суб’єктів господарювання (юридичні особи та фізичні особи (підприємці), їх відокремлених підрозділів, які отримують  в установленому статтею 267 Податкового кодексу України порядку торгові патенти та провадять діяльність у пунктах продажу товарів, із надання платних побутових послуг, у сфері розваг, здійснюють торгівлю валютними цінностями у пунктах обміну іноземної валюти на території міста.

2. Цілі державного регулювання

Метою регулювання є встановлення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території міста відповідно до вимог Податкового кодексу України,  реалізація державної політики з питань розвитку і підтримки малого підприємництва, забезпечення надходжень до міського бюджету, оптимізація ставок збору з урахуванням асортименту товарів, балансу інтересів територіальної громади та суб’єктів господарювання, зміцнення ресурсної бази  бюджету  міста.


3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Альтернативи рішення проблеми:

- альтернативою є діюча ситуація, тобто діючий порядок;

- регулювання вищезазначеної проблеми на державному рівні;

- прийняття міською радою нормативно-правового акта – рішення «Про встановлення збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності на території м. Марганець». Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана останній альтернативі, через те, що в цьому випадку досягти мети можливо в коротший строк, з меншими витратами, з урахуванням особливостей роботи міської ради і її виконавчих органів та ситуації, яка склалася.

Податковим кодексом визначено обов'язкове встановлення даного збору.

У разі невстановлення розміру збору рішенням міської ради цей збір буде сплачуватися платниками за мінімальними ставками, що призведе до значних втрат бюджету і не дозволить забезпечити фінансування потреб громади міста та фінансування міських програм.

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок сплати місцевих податків і зборів відповідно до чинного законодавства належить міській раді шляхом прийняття відповідного рішення.


4. Механізм, який застосовується для розв'язання проблем і відповідні заходи
Вказану вище проблему пропонується розв'язати шляхом затвердження міською радою ставок збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

Акт доводиться до відома суб’єктів через засоби масової інформації, а саме через місцеву газету «Шахтар Марганця» та офіційний сайт Марганецької міської ради.

 5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Проект рішення встановлює чіткі вимоги та регулює права та обов’язки суб’єктів, на які поширюється його дія. На даний час немає об’єктивних обставин, які б перешкоджали впровадженню та виконанню вимог акту фізичними і юридичними особами. Зовнішніми чинниками, які можуть вплинути на дію регуляторного акта є зміна законодавства щодо питань оподаткування.

6. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Позитивним наслідком прийняття проекту рішення є надходження до міського бюджету.

 Прийняття рішення дозволить досягти встановлених цілей з найменшими витратами для суб'єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування.

7. Обґрунтування терміну дії регуляторного акта

Запропонований проект рішення Марганецької міської ради терміном дії не обмежується, з можливістю внесення до нього змін чи відміни його у разі зміни чинного законодавства

8. Визначення показників результативності акта

Дане рішення окремо визначених показників не матиме. З його прийняттям взагалі упорядкується механізм встановлення розміру збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності.

Проте опосередковані показники результативності даного регуляторного акта є:

- розмір надходжень від сплати збору з прийняттям цього рішення;

- кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія рішення;

- рівень проінформованості суб’єктів господарювання.

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься виконавчим комітетом Марганецької міської ради шляхом аналізу даних, які стосуються:

- динаміки надходжень збору до місцевого бюджету;

- відстеження динаміки кількості платників збору.

До набрання чинності регуляторним актом здійснено базове відстеження результативності дії акта. З метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, через рік буде здійснено повторне відстеження результативності дії акта, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом. Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акта, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акта.

ЗАСТУПНИК МІСЬКОГО ГОЛОВИ О.О.САФОНОВАСкачать документ

Похожие документы:

 1. Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Марганецької міської ради (1)

  Документ
  Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Марганецької міської ради «Про встановлення ставок єдиного податку для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані в м.
 2. Аналіз регуляторного впливу (6)

  Документ
  Аналіз регуляторного впливу проекту рішення міської ради “Про встановлення ставок земельного податку та розмірів орендної плати за використання земельних ділянок в м.
 3. Постановою Верховної Ради України від 15 квітня 2010 року №2131-vi „Про прийнятя за основу проекту закон

  Закон
  Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України”,
 4. Стратегія розвитку

  Документ
  На сьогодні відбулися значні зміни адміністративно-політичних, соціально-економічних, міжнародних умов функціонування та розвитку міста як єдиного організму, що діє в мінливому середовищі.
 5. Звіт про виконання Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області Річного плану заходів з виконання покладених на Мінприроди завдань за підсумками 2010 року

  Документ
  про виконання Державного управління охорони навколишнього природного середовища в Дніпропетровській області Річного плану заходів з виконання покладених на Мінприроди завдань за підсумками 2010 року

Другие похожие документы..