Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Реферат'
Первые упоминания о Японии Европа услышала ещё в эпоху Средневековья, познав её вместе со смелыми путешественниками как страну неслыханной вежливости...полностью>>
'Документ'
обладающей потенциалом для индуцирования у занимающегося ею трофотропного состояния путем концентрации внимания на объекте, предназначенном для сосре...полностью>>
'Документ'
Практической целью обучения является формирование коммуникативных знаний и речевых навыков, обеспечивающих познавательно – коммуникативные потребност...полностью>>
'Документ'
Кафедра КОиО готовит высококвалифицированные кадры обувной и швейной промышленности не только для республики, но и для многих регионов нашей страны. ...полностью>>

Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики прийняти до відома (додається). Визнати кадрову роботу в Гагарінській державній адміністрації як таку, що відповідає вимогам чинного закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:


Україна

КОЛЕГІЯ

ГАГАРІНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

РІШЕННЯ

«20» липня 2011 р. № 7/4

Про стан кадрової роботи в районній державній адміністрації у І півріччі 2011 року, щодо виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника апарату Гагарінської районної державної адміністрації Борденюк Л.Л. про аналіз стану кадрової роботи у Гагарінської районної державної адміністрації та дотримання вимог Закону України «Про державну службу» в районній державній адміністрації за І півріччя 2011 року, щодо виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики, Колегія районної державної адміністрації

Р Е К О М Е Н Д У Є

1. Інформацію керівника апарату районної державної адміністрації Борденюк Л.Л. про аналіз стану кадрової роботи у районної державної адміністрації та дотримання вимог Закону України «Про державну службу» в районній державній адміністрації за І півріччя 2011 року, щодо виконання актів і доручень Президента України та Кабінету Міністрів України з питань реалізації державної кадрової політики прийняти до відома (додається).

2. Визнати кадрову роботу в Гагарінській державній адміністрації як таку, що відповідає вимогам чинного законодавства з питань державної служби, та спрямовану на комплексне вирішення питань щодо комплектування структурних підрозділів районної державної адміністрації кваліфікованими та компетентними державними службовцями.

3. Першому заступнику голови, заступникам голови, керівнику апарату районної держадміністрації, керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити безумовне виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань реалізації державної кадрової політики у відповідній сфері та здійснення систематичного контролю за зазначеним.

4. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації:

4.1. Звернути увагу на більш ретельне вивчення ділових і моральних якостей осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

4.2. Дотримуватись законодавства України про боротьбу з корупцією.

4.3. Дотримуватись вимог Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2001 року № 199 зі змінами та доповненнями, підвищити персональну відповідальність за ефективну підготовку та використання кадрового резерву.

4.4. Спільно з сектором кадрової роботи та державної служби апарату ГРДА при направленні державних службовців на навчання до Севастопольського центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій за програмами тематичних семінарів враховувати індивідуальну потребу в поглибленні професійних знань, умінь та навичок, необхідних для виконання посадових обов’язків та надання державних послуг високої якості.

4.5. Використовувати в своїй роботі результати проведення атестації державних службовців з метою поліпшення якісного складу державних службовців, їх ефективного використання, росту професійної компетентності, підвищення кваліфікації, посилення організованості, відповідальності, дисциплінованості для здійснення систематичного контролю за проходженням державної служби і професійними досягненнями державних службовців, передбаченої Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 «Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців».

4.6. Використовувати в своїй роботі результати проведення щорічної оцінки виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань за 2010 рік для здійснення систематичного контролю за проходженням державної служби і професійними досягненнями державних службовців, передбаченої Положенням про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 року № 1922 «Про затвердження Положення про проведення атестації державних службовців».

4.7. Керуватися у роботі введеними в дію штатними розкладами структурних підрозділів районної державної адміністрації та проводити укомплектування штатів у разі потреби відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169.

5. Сектору кадрової роботи та державної служби апарату районної державної адміністрації (Рачинська В.В.):

5.1. Надавати методичну допомогу та здійснювати перевірки дотримання законодавства з питань державної служби в структурних підрозділах Гагарінської районної державної адміністрації.

5.2. Забезпечити неухильне виконання Закону України «Про державну службу» при оформленні документів, необхідних для прийняття та проходження особами державної служби.

5.3. Підготувати проект розпорядження голови Гагарінської районної державної адміністрації щодо забезпечення виконання рішення Колегії районної державної адміністрації за підсумками обговорення питання в строк до 04 серпня 2011 року.

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Борденюк Л.Л.

Заступник голови Колегії

районної державної адміністрації О.Л.КорольковСкачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство охорони навколищнього природного середовища україни державне управління охорони навколишнього природного середовища в одеській області регіональна доповідь

  Документ
  5.1.1. Заходи щодо збереження біо- та ландшафтного різноманіття, формування екомережі. Стан біо- та ландшафтного різноманіття, структурних елементів екомережі та їх складових 34
 2. Пашка Серія «митна справа в україні»

  Кодекс
  Авторський колектив: В.Н. Андрійчук, Н.А. Бєлоус, І.Г. Бережнюк, Є.М. Березний, І.В. Бєрьозкін, Л.М. Білецька, Г.А. Болдишев, С.О.Бондарчук, В.В. Будикіна, Ю.
 3. Найбільш важливі закон

  Закон
  Розділ 11. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ВТРАТИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ У ВІДСОТКАХ ХВОРИМ, ЯКИМ ЗАПОДІЯНО УШКОДЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я, ПОВ’ЯЗАНЕ З ВИКОНАННЯМ ТРУДОВИХ ОБОВ’ЯЗКІВ
 4. Постановою Верховної Ради України від 04. 06. 2010 року №2318-У1 "Про Основні напрями бюджетної політики на 2011 рік ", ст. 106 Цивільного кодекс

  Кодекс
  З метою оптимізації використання комунального майна та удосконалення фінансово-господарської діяльності лікувально-профілактичних закладів міста, керуючись Постановою Верховної Ради України від 04.
 5. Про стан навколишнього природного середовища в Рівненській області у 2009 р

  Документ
  Щороку державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Рівненській області систематизуються дані про якісний стан довкілля області надані суб’єктами екологічного моніторингу, які проводили протягом 2009 року контроль

Другие похожие документы..