Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Мария Карлсон — филолог, русист, специалист по изучению творчества писателя и поэта-символиста Андрея Белого. Назначение книги, по словам М.К., «предс...полностью>>
'Документ'
Всемирный день борьбы с астмой учрежден Всемирной организацией здравоохранения и проводится ежегодно в первый вторник мая под эгидой GINA (Global Ini...полностью>>
'Документ'
ГОУ НПО ПУ-22 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛОВО, УЛ. ЭНГЕЛЬСА,18; ГОУ НПО ПУ-22 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БЕЛОВО, УЛ. ЭНГЕЛЬСА,18; ГОУ НПО ПУ-22 КЕМЕРОВСК...полностью>>
'Книга'
Благополучие каждого народа тесно связано с его нравственностью и духовностью. Сегодня, когда азербайджанский народ переживает нелегкие дни армянской ...полностью>>

Довідник кодів товарів згідно з (3)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ДОВІДНИК

кодів товарів згідно з

Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД)1

Розділ XIV
ПЕРЛИ ПРИРОДНІ АБО КУЛЬТИВОВАНІ, ДОРОГОЦІННЕ АБО НАПІВДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ, ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ, МЕТАЛИ, ПЛАКОВАНІ ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ, ТА ВИРОБИ З НИХ; БІЖУТЕРІЯ; МОНЕТИ

Група 71
Перли природні або культивовані, дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, дорогоцінні метали, метали, плаковані дорогоцінними металами, та вироби з них; біжутерія; монети

Код

Назва

  

I. ПЕРЛИ ПРИРОДНІ ЧИ КУЛЬТИВОВАНІ, ДОРОГОЦІННЕ АБО НАПІВДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ 

7101 

Перли природні чи культивовані, оброблені або необроблені, сортовані або несортовані, але ненанизані, неоправлені і незакріплені; природні чи культивовані перли, тимчасово нанизані для зручності транспортування: 

7101 10 00 00 

- перли природні 

  

- перли культивовані: 

7101 21 00 00 

- - необроблені 

7101 22 00 00 

- - оброблені 

7102 

Алмази, оброблені або необроблені, але неоправлені або незакріплені: 

7102 10 00 00 

- несортовані 

  

- промислові: 

7102 21 00 00 

- - необроблені або просто розпиляні, розколоті або обдерті 

7102 29 00 00 

- - інші 

  

- непромислові: 

7102 31 00 00 

- - необроблені або просто розпиляні, розколоті або обдерті 

7102 39 00 

- - інші: 

7102 39 00 10 

- - - призначені для переогранення 

7102 39 00 90 

- - - інші 

7103 

Дорогоцінне каміння (крім алмазів) або напівдорогоцінне каміння, оброблене або необроблене, сортоване або несортоване, але ненанизане, неоправлене і незакріплене; несортоване дорогоцінне каміння (крім алмазів) та напівдорогоцінне каміння, тимчасово нанизане для зручності транспортування: 

7103 10 00 00 

- необроблене чи просто розпиляне або піддане чорновій обробці 

  

- інакше оброблене: 

7103 91 00 00 

- - рубіни, сапфіри і смарагди 

7103 99 00 00 

- - інші 

7104 

Дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, штучне чи реконструйоване, оброблене або необроблене, сортоване чи несортоване, але ненанизане, неоправлене і незакріплене; несортоване штучне або реконструйоване дорогоцінне або напівдорогоцінне каміння, тимчасово нанизане для зручності транспортування: 

7104 10 00 00 

- кварц п'єзоелектричний 

7104 20 00 00 

- інше, необроблене чи просто розпиляне або піддане чорновій обробці 

7104 90 00 00 

- інше 

7105 

Кришиво та порошок з природного або штучного дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння: 

7105 10 00 

- з алмазів: 

7105 10 00 10 

- - з природних алмазів 

7105 10 00 90 

- - інші 

7105 90 00 00 

- інші 

  

II. ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ; МЕТАЛИ, ПЛАКОВАНІ ДОРОГОЦІННИМИ МЕТАЛАМИ 

7106 

Срібло (включаючи срібло з покриттям із золота або платини), у необробленому або напівобробленому вигляді, або у вигляді порошку: 

7106 10 00 00 

- порошок 

  

- інше: 

7106 91 

- - у необробленому вигляді: 

7106 91 10 00 

- - - з вмістом не менш як 999 частин срібла на 1000 частин сплаву 

7106 91 90 00 

- - - з вмістом менш як 999 частин срібла на 1000 частин сплаву 

7106 92 

- - у напівобробленому вигляді: 

7106 92 20 00 

- - - з вмістом не менш як 750 частин срібла на 1 000 частин сплаву 

7106 92 80 00 

- - - з вмістом менш як 750 частин срібла на 1000 частин сплаву 

7107 00 00 00 

Метали недорогоцінні, плаковані сріблом, напівоброблені 

7108 

Золото (включаючи золото з покриттям із платини), необроблене або напівоброблене, або у вигляді порошку: 

  

- немонетарне: 

7108 11 00 00 

- - порошок 

7108 12 00 00 

- - в іншому необробленому вигляді 

7108 13 

- - в іншому напівобробленому вигляді: 

7108 13 10 00 

- - - бруски, дріт, стрижні та профілі; пластини; листи та смужки завтовшки більш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (підкладки) 

7108 13 80 

- - - інші: 

7108 13 80 10 

- - - - труби, трубки та порожнисті бруски 

7108 13 80 90 

- - - - інші 

7108 20 00 00 

- монетарне 

7109 00 00 00 

Метали недорогоцінні або срібло, плаковані золотом, необроблені або напівоброблені 

7110 

Платина необроблена або напівоброблена, або у вигляді порошку: 

  

- платина: 

7110 11 00 00 

- - необроблена або у вигляді порошку 

7110 19 

- - інша: 

7110 19 10 00 

- - - бруски, дріт, стрижні, профілі; плитки; листи та смужки завтовшки більш як 0,15 мм, без урахування будь-якої основи (підкладки) 

7110 19 80 00 

- - - інша 

  

- паладій: 

7110 21 00 00 

- - необроблений або у вигляді порошку 

7110 29 00 00 

- - інший 

  

- родій: 

7110 31 00 00 

- - необроблений або у вигляді порошку 

7110 39 00 00 

- - інший 

  

- іридій, осмій і рутеній: 

7110 41 00 00 

- - необроблені або у вигляді порошку 

7110 49 00 00 

- - інші 

7111 00 00 00 

Метали недорогоцінні, срібло або золото, плаковані платиною, необроблені або напівоброблені 

7112 

Відходи або брухт дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами; інші відходи або брухт з вмістом дорогоцінних металів чи сполук дорогоцінних металів, використовувані головним чином для добування дорогоцінних металів: 

7112 30 00 00 

- зола з вмістом дорогоцінних металів або сполук дорогоцінних металів 

  

- інші: 

7112 91 00 00 

- - золота, а також металів, плакованих золотом, за винятком відходів із вмістом інших дорогоцінних металів 

7112 92 00 00 

- - платини, а також металів, плакованих платиною, за винятком відходів із вмістом інших дорогоцінних металів 

7112 99 00 00 

- - інші 

  

III. ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ, ВИРОБИ МАЙСТРІВ ЗОЛОТИХ І СРІБНИХ СПРАВ ТА ІНШІ ВИРОБИ 

7113 

Ювелірні вироби та їх частини з дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами: 

  

- з дорогоцінних металів, що мають або не мають покриття, плакованих чи неплакованих дорогоцінними металами: 

7113 11 00 00 

- - із срібла, що має або не має покриття, плакованого або не плакованого іншими дорогоцінними металами 

7113 19 00 00 

- - з інших дорогоцінних металів, що мають або не мають покриття, плакованих або не плакованих дорогоцінними металами 

7113 20 00 00 

- з недорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними металами 

7114 

Вироби майстрів золотих і срібних справ та частини цих виробів з дорогоцінних металів чи металів, плакованих дорогоцінними металами: 

  

- з дорогоцінних металів, що мають або не мають покриття, плакованих чи не плакованих дорогоцінними металами: 

7114 11 00 00 

- - із срібла, що має чи не має покриття, плакованого або не плакованого іншими дорогоцінними металами 

7114 19 00 00 

- - з інших дорогоцінних металів, що мають або не мають покриття, плакованих чи не плакованих дорогоцінними металами 

7114 20 00 00 

- з недорогоцінних металів, плакованих дорогоцінними металами 

7115 

Інші вироби з дорогоцінних металів або металів, плакованих дорогоцінними металами: 

7115 10 00 00 

- каталізатори у формі сітки з дроту або решітки з платини 

7115 90 

- інші: 

7115 90 10 00 

- - з дорогоцінних металів 

7115 90 90 00 

- - з металів, плакованих дорогоцінними металами 

7116 

Вироби з природних або культивованих перлів, з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (природного, штучного чи реконструйованого): 

7116 10 00 00 

- з природних або культивованих перлів 

7116 20 

- з дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння (природного, штучного чи реконструйованого): 

  

- - виробленого повністю з природного дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння: 

7116 20 11 00 

- - - намисто, браслети та інші вироби з природного, дорогоцінного або напівдорогоцінного каміння, просто нанизаного, без застібок або інших пристосувань 

7116 20 19 00 

- - - інше 

7116 20 90 00 

- - інше 

7117 

Біжутерія: 

  

- з недорогоцінних металів, що мають або не мають покриття дорогоцінними металами: 

7117 11 00 00 

- - запонки та заколки 

7117 19 

- - інші: 

7117 19 10 00 

- - - такі, що мають частини із скла 

  

- - - такі, що не мають частин із скла: 

7117 19 91 00 

- - - - позолочені, покриті сріблом або покриті гальванічним способом платиною 

7117 19 99 00 

- - - - інші 

7117 90 00 00 

- інші 

7118 

Монети: 

7118 10 

- монети (крім золотих), які не можуть бути законним платіжним засобом: 

7118 10 10 00 

- - із срібла 

7118 10 90 00 

- - інші 

7118 90 00 00 

- інші 

1 класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється за правилами та з урахуванням приміток до відповідної групи товарів, передбачених Законом України від 05.04.2001 р. №2371-III „Про Митний тариф України”Скачать документ

Похожие документы:

 1. Довідник кодів товарів згідно з (2)

  Документ
  Котли парові або інші парогенеруючі котли (крім водяних котлів для центрального опалення, здатних також виробляти пар низького тиску); котли перегрітої води: 
 2. Довідник кодів товарів згідно з (1)

  Документ
  Метали дорогоцінні у колоїдному стані; органічні або неорганічні сполуки дорогоцінних металів, із визначеним або не визначеним хімічним складом; амальгами дорогоцінних металів: 
 3. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників

  Документ
  Розділ 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців" Випуску 1 "Професій працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників є
 4. Відомості Верховної Ради України (ввр), 2011, n 13-14, n 15-16, n 17, ст. 112 ) ( Із змінами, внесеними згідно із закон

  Закон
  ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2856-VI від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.
 5. Відомості Верховної Ради України (ввр), 2011, n 13-14, n 15-16, n 17, ст. 112 )   { Із змінами, внесеними згідно із закон (1)

  Закон
  { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010, ВВР, 2011, N 29, ст.272 N 3205-VI ( 3205-17 ) від 07.04.2011, ВВР, 2011, N 41, ст.

Другие похожие документы..