Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Интервью'
Совместное Российско-Украинское сообщение для СМИ о девятом заседании Подкомиссии по вопросам функционирования Черноморского флота Российской Федераци...полностью>>
'Регламент'
Настоящий стандарт подготовлен методологическим отделом для регламентации аудиторской деятельности. Целью стандарта является установление единых треб...полностью>>
'Программа дисциплины'
Программа подготовлена в соответствии с региональным стандартом по специальности «Юриспруденция» и является оригинальным изданием по правовому регули...полностью>>
'Конкурс'
В раках реализации корпоративного проекта «Профессия» и плана корпоративных мероприятий продолжить работу по формированию у детей и подростков интере...полностью>>

""хвороба крона. Дивертикульоз І дивертикуліт товстої кишки"

Главная > Диплом
Сохрани ссылку в одной из сетей:

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

на засіданні організаційно-методичної

комісії з післядипломної освіти

“_______” ______________ 200___ року

Декан факультету післядипломної освіти,

професор______________ О.С. Полянська

МЕТОДИЧНА ВКАЗЫВКА

семінарського заняття з лікарями-інтернами

із спеціальності “хірургія” на тему:

ХВОРОБА КРОНА. ДИВЕРТИКУЛЬОЗ І ДИВЕРТИКУЛІТ

ТОВСТОЇ КИШКИ”

Чернівці-2004

Тема: ““ХВОРОБА КРОНА. ДИВЕРТИКУЛЬОЗ І ДИВЕРТИКУЛІТ ТОВСТОЇ КИШКИ”

І. Науково-методичне обгрунтування теми.

Хвороба Крона – захворювання кишечника, які по перебігу можуть бути як гостро, так і хронічно. Тому в практичній роботі лікаря приходиться проводити доскіпливу диференціальну діагностику між різними захворюваннями органів черевної порожнини з ціллю визначення лікувальної тактики (консервативне чи оперативне лікування).

II. Навчальна мета.

2.1. Інтерн повинен знати:

 • етіологію та патогенез хвороби Крона і дивертикульозу товстої кишки;

 • клінічні форми та фазне протікання захворювання;

 • діагностику та диференційну діагностику хвороби Крона і дивертикульозу товстої кишки;

 • принципи лікування (консервативне, оперативне) в залежності від форми та фази перебігу та ускладнень;

 • передбачувані реабілітаційні міроприємства та його принципи визначення ступеня працездатності.

III. Виховна мета

 • Виховання у лікарів-інтернів клінічного мислення.

 • На конкретних прикладах виховувати у лікарів – інтернів почуття відповідальності за власну справу, принципи лікарської етики та деонтології в хірургії, дотримання лікарської таємниці, дотримання суворої виробничої дисципліни та професійної субординації.

ІV. План та організаційна структура практичного заняття:

  1. Тривалість заняття - 2 год.

4.2. Етапи заняття (таблиця):

п/п

Основні етапи заняття та їх зміст

Навчальна мета в рівнях засвоєння

Методи контролю та навчально-методичне забезпечення

Час

1

2

3

4

5

1

Підготовчий етап:

 1. Організація заняття

 1. Визначення навчальної мети та мотивації

 1. контроль вихідного рівня знань, вмінь та навичок;

а) досягнення медицини у вивченні механізмів виникнення хвороби Крона і дивертикульозу тостої кишки;

б) сучасні погляди на етіологію,патогенез;

в) класифікація хвороби Крона і дивертикульозу тостої кишки

г) клінічні особливості перебігу захворювання;

д) діагностичні критерії;

е) диференційна діагностика

є) лікування геморою, покази до хірургічного лікування

ж) медико-соціальна експертиза.

L=ІІ-ІІІ

Фронтальне опитування, тестові завдання, навчальні таблиці

Оснащення: слайди,

демонстраційна апаратура, історії хвороби або виписки і лабораторні дані, клінічні задачі

10%

2

Основний етап:

Формування професійних вмінь та навичок:

а) обговорення та оцінка питань клінічної діагностики, диференційної діагностики, ліку-вання, реабілітації, профілактики, медико-соціальної експертизи;

L=ІІІ

Історії хвороб, амулаторні карти хворих. Обладнання: муляжі, слайди, клінічні задачі.

80%

3

Заключний етап

а) контроль та корекція рівня професійних знань

б) підведення загальних підсумків;

в) домашнє завдання

L=ІІІ

L=ІІ

Індивідуальний контроль теоретичних знань.

10%

V. Контрольні питання.

 1. Що собою являє хвороба Крона, її етіопатогенез, форми та фази перебігу, можливі ускладнення.

 2. Дивертикульоз товстої кишки етіопатогенез, форми та фази перебігу, можливі ускладнення.

 3. Критерії оцінки стану хворих при хворобі Крона і дивертикульозу товстої кишки.

 4. Захворювання з якими необхідно проводити диференційну діагностику.

 5. Принципи лікування неускладнених та ускладнених форм захворювання.

 6. Реабілітація та визначення ступеня працездатності.

VI. Література

 1. Дробни Ш. Хирургия кишечника. Издательство Академии наук Венгрии, Будапешт, 1983.

 2. Многотомное руководство по хирургии под редакцией Б.В.Петровского, Т.7, Медгиз, 1960.

 3. Литтман И. Оперативная хирургия. Издательство Академии наук Венгрии, Будапешт, 1981.

 4. Шалимов А.А., Саенко В.Ф. Хирургия пищеварительного тракта К.:Здоров’я,1987.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти III-IV рівнів

  Диплом
  Типовий навчальний план та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти Ш-1У рівнів акредитації зі спеціальності "Дитяча хірургія" розроблені за наказом Міністерства охорони здоров"я України від 23.
 2. E. Гострий інтерстиціальний нефрит

  Документ
  16-річному хворому на ангіну при­значили ін'єкції антибіотиків через 3 дні від початку лікування. Стан хворого погіршився: з'явилися неприємні від­чуття в поперековій ділянці, запаморочення, нудота.
 3. Хвора 17 років скаржиться на біль І набряк 2-го пальця правої руки, які з'явилися на другу добу після манікюру

  Документ
  Хвора 17 років скаржиться на біль і набряк 2-го пальця правої руки, які з'явилися на другу добу після манікюру. Навколонігтьовий валик набряклий, гі- перемійований, нависає над нігтьовою пластинкою, болісний під час пальпації.
 4. Затверджено наказом моз україни від 06. 02. 2008 №56

  Документ
  Мінеральні води призначають виходячи із стану кислотоутворюючої функції шлунка за 90-60-40 хвилин до їжі, у теплому вигляді по 150-200 мл, тричі на день.
 5. Н.І. Пирогова «затверджено» на методичній нараді кафедри внутрішньої медицини медичного факультету №2 Завідуючий кафедрою професор Жебель В. М. 31. 08. 2010 р. Методичні рекомендації

  Методичні рекомендації
  Методичні рекомендації складені відповідно освітньо-кваліфікаційних характеристик і освітньо-професійних програм підготовки фахівців, які затверджені Наказом МОН України від 16.

Другие похожие документы..