Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Образовательный стандарт'
Образовательный стандарт послевузовской профессиональной подготовки специалистов по специальности гериатрия разработан сотрудниками кафедры гематолог...полностью>>
'Программа'
Маркуса Кедзиоры 9:15 Краткое представление участников и референта 9:30 Доклад: "Укрепить позиции своего предприятия....полностью>>
'Конкурс'
* - отдельная заявка составляется на каждого солиста. Обращаем Ваше внимание! Все дипломы заполняются согласно Вашим заявкам! Будьте внимательны при е...полностью>>
'Документ'
Работа посвящена анализу диагностических возможностей магнитно-резонансных томографов. Рассмотрены возможности использования высокопольных систем, во...полностью>>

Міністерство юстиції України Головне управління юстиції у Полтавській області Порадник споживачу житлово-комунальних послуг Полтава 2010

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Міністерство юстиції України

Головне управління юстиції у Полтавській області

Порадник споживачу

житлово-комунальних послуг

Полтава 2010

УДК 340.115

ББК 67

Ш 96

Порадник споживачам житлово-комунальних послуг. - Полтава.: Головне управління юстиції, 2010. -34.

В брошурі наведені поняття договору про надання житлово-комунальних послуг, учасники договірних правовідносин, поняття претензії, зразки позовних заяв про порушення договору про надання житлово-комунальних послуг.

УДК 340.115

© Полтава, ГУЮ в Полтавській області, 2010

ЗМІСТ

1.Вступ ………………………………………………….. 2

2.Поняття житлово-комунальних послуг та їх види……………..……………………………………….. 3

3. Учасники договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг……………………………………….. 7

4. Договір про надання житлово-комунальних послуг та його основні реквізити…………………………………...16

5. Поняття претензії та її основні реквізити……………………………………………………. 26

6. Зразки позовних заяв до суду щодо невиконання договору про надання житлово-комунальних послуг…………………………………………………....... 31

7. Використана література…………………………………34

ВСТУП

Недосконалість системи соціального захисту населення у сфері житлово-комунального господарства, неякісне надання житлово-комунальних послуг, низький рівень поінформованості населення, неузгодженість норм законодавства і відсутність у ньому достатніх норм щодо регулювання взаємовідносин споживачів і виробників/виконавців житлово-комунальних послуг зумовлюють зростання незадоволення серед населення.

Проблеми житлово-комунального господарства є актуальними і невідкладними, адже це нагальні питання повсякденного життя, які стосуються без винятку усіх громадян.

Однією із причин, що веде до виникнення проблем є неукладання договорів на надання житлово-комунальних послуг. На перший погляд, ця проблема нібито є і дрібною, але з її вирішенням поліпшиться ситуація взаємовідносин між споживачами та виробниками/виконавцями житлово-комунальних послуг.

Аналізу проблем у цій сфері має передувати розгляд законодавства.

Так, основні засади організаційних, господарських відносин, що виникають у сфері надання та споживання житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, виконавцями і споживачами, а також їхні права та обов’язки визначає Закон України "Про житлово-комунальні послуги" (далі - Закон).

Поняття житлово-комунальних послуг та їх види.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» житлово-комунальні послуги - результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил; виконавець - суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги споживачу відповідно до умов договору; виробник - суб'єкт господарювання, який виробляє або створює житлово-комунальні послуги;

Житлово-комунальні послуги поділяються за функціональним призначенням на:

  комунальні послуги (централізоване постачання холодної та
  гарячої води, водовідведення, газо- та електропостачання,
  централізоване опалення, а також вивезення побутових відходів
  тощо);

  послуги з утримання будинків і споруд та при будинкових територій (прибирання внутрішньо будинкових приміщень та при будинкової території, санітарно-технічне обслуговування, обслуговування внутрішньобудинкових мереж, утримання ліфтів, освітлення місць загального користування, поточний ремонт, вивезення побутових відходів тощо);

  послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (балансоутримання, укладання договорів на виконання послуг, контроль виконання умов договору тощо);

  послуги з ремонту приміщень, будинків, споруд (заміна та підсилення елементів конструкцій та мереж, їх реконструкція, відновлення несучої спроможності несучих елементів конструкцій тощо).

Примірні переліки житлово-комунальних послуг та їх склад залежно від функціонального призначення визначаються центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.
Залежно від порядку затвердження цін/тарифів на житлово-комунальні послуги вони поділяються на три групи:

  перша група - житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які затверджують спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади;

  друга група - житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які затверджують органи місцевого самоврядування для надання на
  відповідній території;

  третя група - житлово-комунальні послуги, ціни/тарифи на які визначаються виключно за договором (домовленістю сторін).

Ціни/тарифи на комунальні послуги та послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій формуються і затверджуються органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування відповідно до їхніх повноважень, визначених законом.

Порядок надання житлово-комунальних послуг, їх якісні та кількісні показники мають відповідати умовам договору та вимогам законодавства.

Відповідно до типового переліку послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, затвердженого належать:

 • Прибирання прибудинкової території;

 • Прибирання сходових кліток;

 • Вивезення побутових відходів (збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення);

 • Прибирання підвалу, технічних поверхів та покрівлі;

 • Технічне обслуговування ліфтів;

 • Обслуговування систем диспетчеризації;

 • Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем (гарячого водопостачання; холодного водопостачання; водовідведення; теплопостачання; зливової каналізації);

 • Дератизація;

 • Дезінсекція;

 • Обслуговування димовентиляційних каналів;

 • Технічне обслуговування та поточний ремонт систем протипожежної автоматики та димовидалення, а також інших внутрішньобудинкових інженерних систем у разі їх наявності;

 • Поточний ремонт конструктивних елементів, внутрішньобудинкових систем гарячого і холодного водопостачання, водовідведення, теплопостачання та зливової каналізаціїі технічних пристроїв будинків та елементів зовнішньогоупорядження, що розміщені на закріпленій в установленому порядку прибудинковій території (в тому числі спортивних, дитячих та інших майданчиків);

 • Поливання дворів, клумб і газонів;

 • Прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами;

 • Експлуатація номерних знаків на будинках

 • Освітлення місць загального користування і підвалів та підкачування води;

 • Енергопостачання ліфтів;

 • Періодична повірка, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку води та теплової енергії, у тому числі їх демонтаж,
  транспортування та монтаж після повірки.

Учасники договірних відносин у сфері
житлово-комунальних послуг

Відносини між учасниками договірних відносин у сфері житлово-комунальних послуг здійснюються виключно на договірних засадах.

Учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є: власник, споживач, виконавець, виробник. Виробник послуг може бути їх виконавцем. Особливими учасниками відносин у сфері житлово-комунальних послуг є балансоутримувач та управитель, які залежно від
цивільно-правових угод можуть бути споживачем, виконавцем або виробником.

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги»

споживач має право:

 • одержувати вчасно та відповідної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством та умовами договору на надання житлово-комунальних послуг;

 • одержувати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

 • на відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-комунальних послуг;

 • на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;

 • на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості в порядку, визначеному договором або законодавством;

 • на несплату вартості житлово-комунальних послуг за період тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім'ї при відповідному документальному оформленні, а також за період фактичної відсутності житлово-комунальних послуг, визначених договором у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

 • отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визначеному договором, рішенням суду або законодавством, за перевищення нормативних термінів на проведення аварійно-відновлювальних робіт;

 • на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Споживач має право на укладення договору з виконавцем відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, обладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу.

Споживач зобов'язаний:

 • укласти договір на надання житлово-комунальних послуг, підготовлений виконавцем на основі типового договору;

 • своєчасно вживати заходів щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з власної вини;

 • забезпечувати цілісність засобів обліку комунальних послуг та не втручатися в їх роботу;

 • за власний рахунок ремонтувати та міняти санітарно-технічні прилади і пристрої, обладнання, що вийшли з ладу з його вини;

 • оплачувати житлово-комунальні послуги у строки, встановлені договором або законом;

 • дотримуватися правил пожежної і газової безпеки, санітарних норм;

 • допускати у приміщення, будинки і споруди представників виконавця/виробника в порядку, визначеному законом і договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних і профілактичних оглядів та перевірки показників засобів обліку;

 • дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства щодо здійснення ремонту чи реконструкції приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

 • своєчасно проводити підготовку жилого будинку, помешкання (в якому він проживає або яке належить йому на праві власності) та
  його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

 • у разі несвоєчасного здійснення платежів за житлово-комунальні послуги сплачувати пеню у встановлених законом чи договором розмірах.

Виконавець має право:

 • розробляти і подавати на затвердження розрахунки щодо рівня цін/тарифів на житлово-комунальні послуги першої і другої групи в порядку, встановленому законодавством;

 • пропонувати при укладенні договору ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги третьої групи;

 • брати участь у конкурсах на набуття права виконувати житлово-комунальні послуги на певній території відповідно до цього Закону;

 • вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації жилих приміщень та при будинкової території, санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

 • вимагати від споживача своєчасного проведення робіт щодо усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості цих робіт;

 • отримувати компенсацію за надані відповідно до закону окремим категоріям громадян пільги та нараховані субсидії з оплати житлово-комунальних послуг і повертати їх у разі ненадання таких
  послуг чи пільг;

 • на відшкодування втрат у разі затвердження відповідним органом місцевого самоврядування цін/тарифів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;

 • доступу в приміщення, будинки і споруди для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів обліку в порядку, визначеному законом і договором.

Виконавець зобов'язаний:

 • забезпечувати своєчасність та відповідну якість житлово-комунальних послуг згідно із законодавством та умовами договору, в тому числі шляхом створення систему управління, якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

 • здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання будинків, квартир, приміщень;

 • підготувати та укласти із споживачем договір на надання житлово-комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотримання умов його виконання згідно з типовим договором;

 • надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;

 • своєчасно проводити підготовку жилого будинку і його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

 • розглядати у визначений законодавством термін претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;

 • утримувати в належному технічному стані, здійснювати технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових мереж, вживати заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій, усуненняпорушеньякостіпослугутерміни,встановленідоговоромта/абозаконодавством;

 • сплачувати споживачу компенсацію за перевищення встановлених термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт у розмірі, визначеному договором або законодавством;

 • вести облік вимог (претензій) споживачів у зв'язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням термінів проведення аварійно-відновлювальних робіт;

 • своєчасно за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов'язаних з отриманням житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини.

Виробник має право:

 • Розробляти і подавати на затвердження уповноваженим органам ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги першої та другої
  груп;

 • Пропонувати при укладенні договору ціни/тарифи на житлово-комунальні послуги третьої групи;

 • укладати договори з органами місцевого самоврядування на виробництво та створення житлово-комунальних послуг;

 • вимагати своєчасної і в повному обсязі оплати наданих послуг від виконавців;

 • брати участь у конкурсах на набуття права виробництва житлово-комунальних послуг на певній території;

 • видавати дозволи і технічні умови на підключення споживачів до відповідних централізованих інженерних мереж у встановленому законодавством порядку;

 • отримувати інформацію про місцеві програми розвитку житлово-комунального господарства та інші галузеві програми для відповідних територій;

 • на відшкодування втрат у разі затвердження відповідним органом місцевого самоврядування цін/тарифів нижчими від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво.

Виробник зобов'язаний:

 • укласти договір з виконавцем (споживачем) про умови надання житлово-комунальних послуг;

 • виробити житлово-комунальні послуги відповідно до умов договору, стандартів, нормативів, норм і правил;

 • проводити в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, відповідні перерахунки розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;

 • впроваджувати ресурсозберігаючі та новітні технології виробництва житлово-комунальних послуг;

 • здійснювати технологічний облік матеріальних та енергетичних ресурсів;

 • надавати в установленому порядку необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру тарифів, норми споживання, режим надання житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо.

Договір про надання житлово-комунальних послуг та його основні реквізити

Істотними умовами договору на надання житлово-комунальних послуг є:

 • найменування сторін;

 • предмет договору;

 • вичерпний перелік житлово-комунальних послуг, тарифи та їх складові на кожну з цих послуг, загальна вартість послуг;

 • порядок оплати за спожиті житлово-комунальні послуги;

 • порядок перерахунків розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості;

 • права та обов'язки сторін;

 • порядок контролю та звіту сторін;

 • порядок вимірювання обсягів та визначення якості наданих послуг;

 • визначення точок розподілу, в яких відбувається передача послуг від виконавця/виробника споживачу;

 • порядок обслуговування мереж та розподіл повноважень щодо їх експлуатації та відновлення (ремонту);

 • умови доступу в квартиру, будинок, приміщення, на земельну ділянку для усунення аварій, неполадок, огляду мереж, зняття контрольних показників засобів обліку;

 • порядок здійснення ремонту;

 • відповідальність сторін та штрафні санкції за невиконання умов договору;

 • порядок вирішення спорів;

 • перелік форс-мажорних обставин;

 • строк дії договору;

 • умови зміни, пролонгації, припинення дії договору;

 • дата і місце укладення договору.

Крім істотних договір може містити інші умови за згодою сторін. Договір на надання житлово-комунальних послуг набирає чинності з моменту його укладення.
У разі якщо виконавець не є виробником, відносини між ним та виробником регулюються окремим договором, який укладається відповідно до вимог цієї статті.
Процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією із сторін.
У разі зникнення потреби в отриманні послуги або відмови споживача від користування послугою виконавця/виробника споживач має право розірвати договір у порядку, встановленому законом.

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з утримання будинків
і споруд та прибудинкових територій

______________________ ____ _____________ 20 __ р.
(найменування населеного пункту)

___________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання, предметом діяльності якого є надання
послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій)
в особі ___________________________________________________
(посада, прізвище, ім'я та по батькові)

що діє на підставі ______________________________________________,
(найменування документа)

затвердженого __________________________________________________ (ким виданий, номер і дата)

(далі - виконавець), з однієї сторони,

___________________________________________________
(прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи

__________________________________________________,
або найменування юридичної особи)
що є власником житлового будинку (гуртожитку), власником (наймачем) квартири (житлового приміщення в гуртожитку), власником нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) (далі споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке:
Предмет договору

1. Предметом цього договору є забезпечення виконавцем надання послуг з утримання будинків і споруд та при будинкових територій (далі - послуги) у житловому будинку (гуртожитку) №_______ по вул. _____________у__________________,(найменування населеного пункту) та споживачем забезпечення своєчасної оплати таких послуг за встановленим тарифом у строк та на умовах, що передбачені цим договором.
2. Виконавець надає послуги відповідно до затвердженого (погодженого) рішенням органу місцевого самоврядування тарифу, його структури, періодичності та строків надання послуг, копія якого додається до цього договору.
3. Розмір щомісячної плати за надані послуги на дату укладення цього договору становить____гривень. (прописом)
4. Наявність пільг з оплати послуг ________________ (назва законодавчого акта, що передбачає пільгу)____________________(відсотків прописом)
Оплата спожитих послуг

5. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
У разі застосування щомісячної системи оплати послуг платежі вносяться не пізніше ніж до _____ числа місяця, що настає за розрахунковим. У разі застосування авансової системи оплати послуг платежі вносяться за __________ місяців у розмірі _______________ гривень.

6.Послуги оплачуються _______________________(в готівковій або безготівковій формі).

7.Плата вноситься на розрахунковий рахунок__________
(банківські реквізити єдиного розрахункового центру або виконавця)через______(найменування банківської установи або виконавця)

8. За несвоєчасне внесення плати із споживача стягується пеня в установленому законом розмірі, _____ відсотків.
9. У разі ненадання послуг або адання їх не в повному обсязі, відхилення їх кількісних і якісних показників від нормативних виконавець проводить перерахунок розміру плати.

Права та обов'язки сторін
10. Споживач має право на:

1) своєчасне отримання послуг належної якості згідно із законодавством;

2) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг у встановлені законодавством строки;

3) зменшення розміру плати за надані послуги у разі їх ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості у визначеному законодавством порядку;
4) відшкодування збитків, заподіяних його майну та (або) приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров'ю внаслідок ненадання послуг або надання послуг неналежної якості;
5) своєчасне отримання від виконавця інформації про перелік послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;

6) проведення перевірки кількісних та якісних показників надання послуг в установленому Кабінетом Міністрів України порядку;

7) зменшення розміру плати за перевищення строків проведення ремонтно-профілактичних робіт та отримання компенсації за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт у розмірі, встановленому законодавством;

8) внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги.
11. Споживач зобов'язаний:

1) оплачувати послуги в установлений цим договором строк;
2) своєчасно інформувати виконавця про виявлення несправностей в інженерних мережах, конструктивних елементах належного йому приміщення;

3) дотримуватися санітарно-гігієнічних і протипожежних правил;
4)забезпечувати безперешкодний доступ представників виконавця за наявності у них відповідного посвідчення до мережі, арматури та розподільних систем з метою:
ліквідації аварій цілодобово;

5)встановлення і заміни санітарно-технічного та інженерного обладнання, проведення профілактичного огляду згідно з вимогами нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

6) у разі несвоєчасного внесення платежів сплачувати пеню у розмірі, встановленому законом/договором;
7) проводити за рахунок власних коштів ремонт квартири (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку);

8) своєчасно вживати заходів до усунення пов'язаних з отриманням послуг неполадок, що виникли з власної вини;

9) дотримуватися вимог житлового і містобудівного законодавства щодо проведення ремонту, реконструкції та переобладнання приміщень або їх частин, не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;
10) своєчасно проводити підготовку квартири (житлового приміщення у гуртожитку), нежитлового приміщення у житловому будинку (гуртожитку) та технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період;

11) поінформувати у десятиденний строк виконавця про втрату права на пільги.

12. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача дотримання вимог правил утримання житлових будинків та при будинкових територій, експлуатації житлових та нежитлових приміщень у житлових будинках (гуртожитках), санітарно-гігієнічних і протипожежних правил та інших нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

2) доступу, зокрема несанкціонованого, у квартиру (житлове приміщення у гуртожитку), нежитлове приміщення у житловому будинку (гуртожитку) споживача для ліквідації аварії відповідно до встановленого законом порядку, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічного і профілактичного огляду;

3) нараховувати у разі несвоєчасного внесення споживачем плати за надані послуги пеню у розмірі, встановленому законом/договором;

4) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення пов'язаних з отриманням послуг неполадок, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості зазначених робіт;

5) вносити за погодженням із споживачем у договір зміни,

що впливають на розмір плати за послуги.

13. Виконавець зобов'язаний:

1) забезпечувати своєчасне надання послуг належної якості згідно із законодавством;

2) подавати споживачеві в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про перелік послуг, структуру тарифу, загальну суму місячного платежу, норми споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості тощо;
3) утримувати внутрішньобудинкові мережі в належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт, вживати своєчасних заходів до запобігання аварійним ситуаціям та їх ліквідації, усунення порушень щодо надання послуг в установлені законодавством строки;
4) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідний перерахунок розмір уплати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, зниження кількісних і якісних показників;
5) сплачувати споживачеві компенсацію за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відбудовних робіт відповідно до методики, затвердженої центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства;
6) своєчасно ознайомлювати споживача з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;

7) своєчасно проводити за рахунок власних коштів роботи з усунення пов'язаних з наданням послуг неполадок, що виникли з його вини;

8) відшкодовувати споживачеві збитки, завдані його майну та (або) приміщенню, шкоду, заподіяну життю чи здоров'ю споживача внаслідок ненадання послуг або надання послуг неналежної якості;

9) здійснювати контроль за технічним станом інженерного обладнання житлових будинків (гуртожитків), квартир, приміщень;

10) своєчасно проводити підготовку житлового будинку (гуртожитку) та його технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий період.

Відповідальність сторін

Споживач несе відповідальність згідно із законом за:

1) недотримання вимог нормативно-правових актів у сфері житлово-комунальних послуг;

Договір на надання житлово-комунальних послуг набирає чинності з моменту його укладення.

Процедура погодження договору відбувається протягом одного місяця з дня внесення проекту договору однією із сторін.

Поряд з цим зазначаємо, що типовий договір про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 21 липня 2005 року № 630.

Типовий договір про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 року № 529. 

Типовий договір про користування електричною енергією затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26 липня 1999 року № 1357.

Типовий договір про надання населенню послуг з газопостачання затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2006 року № 938. 

Типовий договір про надання послуг з вивезення побутових відходів затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 року № 1070.

Отже, при укладанні договорів на надання житлово-комунальних послуг споживачі задля належного захисту своїх прав повинні застосовувати норми наведених нормативно-правових актів.

Поняття претензії та її основні реквізити

У разі порушення виконавцем умов договору споживач має право викликати його представника для складення та підписання акта-претензії споживача, в якому зазначаються строки, види, показники порушень тощо. Представник виконавця повинен з'явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором.
Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необґрунтованої відмови від підписання акта-претензії він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі. Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає письмово споживачу обґрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензій.
Спори щодо задоволення претензій споживачів вирішуються в суді. Споживач має право на досудове вирішення спору шляхом задоволення пред'явленої претензії.
У разі встановлення за результатами аналізу факту
погіршення нормованих показників якості води, витрати споживача, які він здійснив при оплаті вартості проведення аналізу води, підлягають компенсації за рахунок виконавця/виробника.

Зразок

ТИПОВИЙ АКТ-ПРЕТЕНЗІЯ

з приводу якості та кількості надання житлово-комунальних послуг

_______________________________ “__”________________ 200__ р.

(назва населеного пункту) (дата складання)

Споживач(і) _________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)

__________________________________________________

Згідно з договором (ами) №___________________________

подає (ють) виконавцю послуг претензії з приводу якості та кількості послуг_______________ (види послуг)

за відхилення_____________________________________

(якісних та кількісних показників послуг згідно з умовами договору)

________________________________________________________________________

строк, коли зафіксовано відхилення якісних показників послуг

від “___” ____________ 200__ р. до “___” ______________ 200__ р.,

строк, коли зафіксовано відхилення кількісних показників послуг

від “___” ____________ 200 __ р. до “___” ______________ 200__ р.,

У зв'язку з викладеним виконавець послуг усуває причини порушень якісних та кількісних показників послуг, що виникли з його вини, здійснює перерахунок розміру плати та сплачує неустойку споживачам згідно з умовами договору.

Цей акт склали:

з боку Виконавця послуг з боку Споживача _________________________ _______________________

(посада, прізвище та ініціали, підпис) (прізвище та ініціали, підпис)

______________________________ __________________________

Адреса Адреса

____________________ ____________________

Телефон Телефон

______ ___________________

споживач, що проживає у

будинку № _______ кв. ____

___________________________

(прізвище та ініціали, підпис)

___________________________

споживач, що проживає у

будинку № _______ кв. ____

___________________________

(прізвище та ініціали, підпис)

___________________________

Примітка. Представник виконавця повинен з’явитися на виклик споживача не пізніше строку, визначеного договором. Акт-претензія складається споживачем та представником виконавця і скріплюється їхніми підписами. У разі неприбуття представника виконавця в погоджений умовами договору строк або необгрунтованої відмови від підписання акта-претензії, він вважається дійсним, якщо його підписали не менш як два споживачі.

Акт-претензія споживача подається виконавцю, який протягом трьох робочих днів вирішує питання про перерахунок платежів або видає споживачеві обгрунтовану письмову відмову в задоволенні його претензії. ________________________________________________

Спори між сторонами розв’язуються шляхом переговорів або у судовому порядку.

ЗРАЗОК позовної заяви до суду про неналежне надання послуги з утримання будинку та прибудинкової території

До _____________ районного суду м. ______ (назва районного суду)______________________________

Позивач: _______________

(зазначаються ПІБ позивача і адреса, телефон)

Віповідач: _____________

(зазначаються назва, юридична адреса і телефони Виконавця житлово-комунальних послуг)

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про зобов’язання вчинити перерахунок за неналежне надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій

З «___»________ р. я ______________________ мешкаю (або є власником) квартири в будинку ___________________.

Відповідач _______________________ згідно із договором про надання послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій _____________ є виконавцем ___________________ послуг з __________ по _________.

Відповідач, згідно із ст. 21 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та умов ___ договору, зобов’язаний надати мені послуги з утримання будинку, де я мешкаю та прибудинкової території, що відповідають за якістю умовам договору (якщо є) або встановленим нормативам.

Я своєчасно сплачую за житлово-комунальні послуги, що підтверджується _____________.

Відповідач свої зобов’язання не виконує належним чином.

Неналежне виконання виявилося в тому, що протягом _________ періоду Відповідач не надавав (або надав не в повному обсязі або неналежної якості) таких послуг як ________________ (наприклад прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами).

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій» такі послуги__________________(наприклад прибирання і вивезення снігу, посипання частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами) є обов’язковими, оскільки зазначені у типовому переліку послуг, і повинні надаватись у беззаперечному порядку. Витрати пов’язанні з виконанням робіт та придбанням матеріалів по цим послугам є складовою частиною плати за утримання будинку та прибудинкової території, яку я вчасно сплачую.

Відповідно до Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76 ділянки тротуарів і подвір’їв, покриті ущільненим снігом, слід прибирати у найкоротші терміни, сніг повинен прибиратися повністю під шкребок.

Натомість, Відповідач не виконує вимог чинного законодавства, ___________________ не надає обов’язкові послуги або надає їх неналежної якості, відмовляється проводити перерахунок, що в даному випадку призводить до порушення моїх законних прав та інтересів, і що найгірше – несе загрозу безпеці мого здоров’я та життя (травмування, каліцтва тощо).

Я неодноразово звертався до Відповідача з вимогою надати мені послуги, передбачені договором _____________ (наприклад, прибирати і вивезти сніг, посипати частини прибудинкової території, призначеної для проходу та проїзду, протиожеледними сумішами) за тел. ________________. Крім того, мною було направлено акт-претензію до Відповідача (копія якої додається) від ___________ (про порушення умов договору, або про ненадання послуги, або про надання її не в повному обсязі, або про перерахунок плати за ненадані послуги, або про усунення недоліків) в якому я зазначив всі факти порушень і вимогу усунути ці порушення в термін до _______.

Натомість мої звернення ігнорувались, а акт-претензія залишена без розгляду (або частково задоволена).

Неналежне виконання Відповідачем взятих на себе зобов’язань є порушенням моїх прав як споживача житлово-комунальних послуг згідно із Законами України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про захист прав споживачів» і завдало мені шкоди у вигляді (обґрунтування моральної або матеріальної шкоди – в чому полягає ця шкода, якими неправомірними діями або бездіяльністю її завдано позивачу, з яких міркувань він виходив, коли визначав обсяг шкоди і якими доказами це підтверджується).

На підставі викладеного, та, відповідно до Законів України «Про житлово-комунальні послуги» та «Про захист прав споживачів», постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 529 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій», Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій, затверджених наказом Державного комітету з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 р. № 76, керуючись ст.ст. 610, 621, 623 Цивільного кодексу України та ст.ст. 3, 31, 57, 60, 118 Цивільно-процесуального кодексу України,

ПРОШУ:

1. Зобов’язати Відповідача зробити перерахунок сплачених неналежно ненаданих послуг (або послуги неналежної якості).

2. Відшкодувати мені збитки у сумі ___________________(якщо є збитки).

4. Судові витрати за цим позовом покласти на Відповідача.

Додатки:

1. Позовна заява для Відповідача.

2. Копія акту-претензії та докази її отримання відповідачем

3. Копія актів, висновків, фото, пояснення осіб (при наявності).

4. Квитанція про сплату державного мита.

ПІБ Позивача Підпис

Дата

Використана література

 1. Конституція України.

 2. Закон України «Про житлово-комунальні послуги».

 3. Правила утримання житлових будинків та при будинкової території.

 4. Цивільний кодекс.

 5. Цивільно-процесуальний кодекс.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Укази президента україни зміст

  Документ
  Про забезпечення виконання Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом) і вдосконалення механізму співробітництва з Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом),
 2. Верховній Раді України, участь аму у закон

  Закон
  Розділ ІІ. Законодавчий статус АМУ, діяльність щодо приведення статутних документів АМУ у відповідність до чинного законодавства України. Організаційна структура АМУ.
 3. Розділ І. Основні напрями діяльності Правління аму в 2007 2008 роках Розділ ІІ. Розбудова організаційної структури аму. Організаційна діяльність Розділ ІІІ

  Документ
  Діяльність Правління АМУ і її Виконавчої дирекції у звітному періоді була спрямована на виконання Основних напрямів діяльності АМУ на 2007 – 2008 роки,
 4. Програма інтеграції України до Європейського Союзу  

  Документ
  Пріоритетність співробітництва України з Європейським Союзом (ЄС) та його окремими державами - членами пов’язана з тим, що це угруповання буде визначати напрями економічного прогресу та політичну стабільність в регіоні у довгостроковій перспективі.
 5. В. Д. Бакуменка Заснований у 2004 році (5)

  Документ
  Наукове видання розраховано на працівників органів державного управління, органів місцевого самоврядування, підприємств та організацій систем державного та муніципального управління, науковців, викладачів, студентів вищих навчальних закладів.

Другие похожие документы..