Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Завтрак. Выселение из отеля. Переезд в Прагу. Поселение в отель. Пешеходная экскурсия по Праге внешним осмотром Кафедрального собора Св.Вита, базилик...полностью>>
'Литература'
История земли шегарской уходит своими корнями в глубь веков. И мы не так уж мало знаем о ней: все явления, исчезая, оставляют свой след. В памяти люд...полностью>>
'Документ'
Лист Міністерства освіти і науки України від 10.06.2009 р. № 1/9-393 «Організація освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах у 2009-2010 нав...полностью>>
'Закон'
В статье рассмотрены ключевые положения законодательства в свете поднятой темы, показаны их недостатки. Обоснована целесообразность замены термина «л...полностью>>

Агажу, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 14 березня 2006 року №187 (далі "Правила Державіаслужби")

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Загальні умови перевезення пасажирів і багажу

Товариства з обмеженою відповідальністю

"Авіалінії Візз Ейр Україна"

* ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

* ВИЗНАЧЕННЯ

* ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

* РОЗКЛАД РУХУ ТА ЙОГО ЗМІНИ

* ДОГОВІР ПОВІТРЯНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ

* ПОВНА ВАРТІСТЬ АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ

* БРОНЮВАННЯ

* АДМІНІСТРАТИВНІ ФОРМАЛЬНОСТІ

* ОСОБЛИВОСТІ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПАСАЖИРІВ

* ПЕРЕВЕЗЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ КАТЕГОРІЙ ПАСАЖИРІВ

* ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ НА ЧАРТЕРНИХ РЕЙСАХ

* РЕЄСТРАЦІЯ

* ВІДМОВА В ПЕРЕВЕЗЕННІ ПАСАЖИРА

* БАГАЖ

* ПОВЕРНЕННЯ СУМ

* ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АВІАКОМПАНІЇ ТА МЕЖІ КОМПЕНСАЦІЇ

* ЗВЕРНЕННЯ (ВІДГУКИ, ПРОПОЗИЦІЇ, СКАРГИ) ПАСАЖИРІВ

* ПРЕТЕНЗІЇ ТА ПОЗОВИ

* ІНФОРМУВАННЯ ПАСАЖИРА

* ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОТРИМАННЯ ЗАГАЛЬНИХ УМОВ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ І БАГАЖУ ТА ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення цих Загальних умов перевезень пасажирів і багажу (далі – "Правила") відповідають Правилам повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 14 березня 2006 року № 187 (далі – "Правила Державіаслужби"). У тих аспектах повітряних перевезень пасажирів і багажу, які не висвітлені у цих Правилах, Авіакомпанія підпорядковується Правилам Державіаслужби.

1.2. Мета цих Правил – встановити умови перевезення пасажирів і багажу на повітряних судах Авіакомпанії "Візз Ейр Україна", з яких забезпечуються належний рівень безпеки польотів та якості обслуговування, а також принципи й норми відповідальності суб’єктів під час повітряних перевезень Пасажирів і багажу.

1.3. Ці Правила поширюються на персонал Авіакомпанії "Візз Ейр Україна", Агентів з обслуговування, Агентів із продажу перевезень та Пасажирів Авіакомпанії. Ці Правила застосовуються до будь-якого перевезення пасажирів і багажу, включаючи обслуговування, що стосується такого перевезення і здійснюється Авіакомпанією "Візз Ейр Україна". Контроль за дотриманням цих Правил покладається на юридичний відділ Авіакомпанії "Візз Ейр Україна".

1.4. Ці Правила складено українською мовою з перекладом на англійську мову. У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення та застосування положень Правил, українська версія матиме переважну силу.

2. ВИЗНАЧЕННЯ

АВІАКОМПАНІЯ

- Товариство з обмеженою відповідальністю “Авіалінії Візз Ейр Україна”.

АГЕНТ З ОБСЛУГОВУВАННЯ

- особа, уповноважена Авіакомпанією здійснювати операції з наземного обслуговування Пасажирів і багажу.

АГЕНТ З ПРОДАЖУ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

- особа, що призначення Авіакомпанією згідно з агентською угодою представляти інтереси Авіакомпанії при продажу перевезень на рейси Авіакомпанії (далі – "Агент з продажу").

АКТ ПРО НЕСПРАВНОСТІ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ БАГАЖУ (PIR)

- документ, оформлений Агентом з обслуговування в присутності Пасажира до його виходу з режимної зони аеровокзалу негайно після виявлення шкоди, заподіяної багажу (втрати, нестачі, пошкодження), перевезення якого здійснено повітряним судном Авіакомпанії. Акт підписується Агентом з обслуговування та Пасажиром.

БАГАЖ

- предмети, майно та інша особиста власність Пасажира, які є необхідними для особистого користування, комфорту чи для забезпечення зручностей у зв’язку з його подорожжю. Якщо інше прямо не визначено, то багаж включає зареєстрований багаж і ручну поклажу (незареєстрований багаж) пасажира.

БАГАЖНА ІДЕНТИФІКАЦІЙНА БИРКА

- документ, виданий Авіакомпанією для ідентифікації зареєстрованого багажу.

БАГАЖНА КВИТАНЦІЯ

- частина квитка, що засвідчує факт прийняття багажу до перевезення (у тому числі квитанція для одержання багажу, яка видана Авіакомпанією і додається до квитка).

БРОНЮВАННЯ

- попереднє замовлення місця на повітряному судні на визначений рейс і дату для перевезення Пасажира та багажу.

ВАРШАВСЬКА КОНВЕНЦІЯ

- у залежності від того, який з наведених нижче документів застосовується щодо Договору повітряного перевезення, означатиме:

Конвенцію з уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, підписану у Варшаві 12.10.29 р. зі змінами, внесеними Гаазьким Протоколом, підписаним у Гаазі 28.09.55 р.;

Додаткову конвенцію до Варшавської конвенції з уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень, які здійснюються особами, що не є перевізниками по договору, підписану у Гвадалахарі 18.09.61 р.

ВЕБ-САЙТ АВІАКОМПАНІЇ

- .

ВІДМОВА В ПЕРЕВЕЗЕННІ

- відмова з боку Авіакомпанії прийняти на певний рейс Пасажира.

ДЕПОРТОВАНІ ОСОБИ

- особи, які прибули в країну законним чи незаконним шляхом, яким через певний час було наказано виїхати з країни за розпорядженням державних органів, в тому числі конвойовані та неконвойовані.

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ

- будь-які служби, інспекції, відомства, установи та їх підрозділи, які здійснюють контроль виконання Пасажирами митних, валютних, прикордонних, санітарних, ветеринарних і карантинних правил у Пунктах відправлення та призначення відповідно до умов Чинного законодавства.

ДНІ

- календарні дні, включаючи усі сім днів тижня, святкові, вихідні та неробочі дні, за умови, що при наданні повідомлення день відправлення повідомлення не враховується і що при визначенні тривалості чинності, день у який видано квиток або у який розпочався політ, не враховується.

ДОГОВІР ПОВІТРЯНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ

- домовленість, у відповідності до якої Авіакомпанія зобов‘язується перевезти Пасажира і його багаж у пункт призначення, надавши Пасажиру місце на повітряному судні, яке здійснює рейс, зазначений у квитку, а Пасажир оплачує перевезення за встановленим тарифом. Договір повітряного перевезення представлений у формі Електронного квитка та Багажної ідентифікаційної бирки.

ЕЛЕКТРОННИЙ КВИТОК

- електронний документ, який включає роздрук маршруту і електронні купони, що видано Авіакомпанією (Агентом з продажу) та підтверджує укладання Договору повітряного перевезення між Пасажиром і Авіакомпанією, та включає інформацію про умови Договору повітряного перевезення Пасажира та його багажу.

ЕЛЕКТРОННИЙ КУПОН

- частина електронного квитка, яка використовується для перевезення на відповідному рейсі, або інший документ, який його замінює, що зберігається у базі даних автоматизованої системи бронювання Авіакомпанії.

ЗАРЕЄСТРОВАНИЙ БАГАЖ

- багаж Пасажира, прийнятий Авіакомпанією під свою відповідальність за його схоронність та своєчасну доставку, і на який Авіакомпанія видала багажну квитанцію і одну ідентифікаційну багажну бирку на кожне місце багажу.

ЧИННЕ ЗАКОНОДАВСТВО

- закони, постанови та розпорядження, а також інші нормативно-правові акти будь-якої держави, що регулюють здійснення повітряних перевезень Пасажирів і багажу з території, на територію та через територію якої здійснюється перевезення Пасажирів і багажу.

ЗАЦІКАВЛЕНА ОСОБА

- Особа, що оплачує перевезення Пасажира, а також інші особи, уповноважені у встановленому законом порядку на представництво Пасажира.

ІНФОРМАЦІЙНО-ДОВІДКОВА СЛУЖБА

- служба, що здійснює обслуговування Пасажирів за телефоном. Номер телефону Інформаційно-довідкової служби вказаний на Веб-сайті Авіакомпанії.

МОНРЕАЛЬСЬКА КОНВЕНЦІЯ

- Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень, підписана у Монреалі 28.05.1999

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ

- документи Пасажира, необхідні для перевезення, тобто ідентифікаційний документ з фотокарткою, виданий країною громадянства, якщо така форма документів передбачається, паспорт, візи, довідки про стан здоров'я й щеплення, дозволи на пересування для неповнолітніх дітей тощо, що вимагаються законодавством та правилами країн, які приймають участь у перевезенні, для перетину кордонів, транзиту та/або перебування у певній країні.

ОГЛЯД

- процедура, що здійснюється відповідними посадовими особами, з метою забезпечення безпеки польотів, запобігання провозу вибухових речовин і інших небезпечних предметів.

ОСТАТОЧНИЙ ЧАС ОФОРМЛЕННЯ ПАСАЖИРІВ

- час закінчення реєстрації, після якого Пасажири, які не встигли зареєструватись, не приймаються до перевезення на відповідний рейс.

ПАСАЖИР

- особа (за винятком члена екіпажу), що перевозиться повітряним судном за згодою Авіакомпанії згідно з Договором повітряного перевезення.

СПЕЦІАЛЬНА КАТЕГОРІЯ ПАСАЖИРІВ

- Пасажир з фізичними чи розумовими (психічними) вадами або Пасажир стан здоров'я якого вимагає індивідуальної уваги або допомоги, яка зазвичай не надається іншим Пасажирам (при посадці/висадці, протягом польоту, при аварійній евакуації, при наземному обслуговуванні).

СПЕЦІАЛЬНЕ ПРАВО ЗАПОЗИЧЕННЯ (SPECIAL DRAWING RIGHT)

- міжнародний резервний актив, створений Міжнарожним валютним фондом з метою доповнення існуючих міжнародних резервних активів, який являє собою "кошик" із п'яти валют, склад яких переглядається кожні п'ять років. Вартість спеціальних прав запозичення визначається щоденно;

ПЕРЕВЕЗЕННЯ (АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ)

- транспортування Пасажирів та Багажу на повітряних суднах, що здійснюється відповідно до Договору повітряного перевезення, при якому пункт відправлення і пункт призначення, розміщені або на території двох різних країн, або на території однієї країни.

ПІДТВЕРДЖЕНЕ БРОНЮВАННЯ

- бронювання, яке було зареєстроване в автоматизованій системі бронювання та підтверджене Авіакомпанією після оплати Пасажиром Повної вартості авіаперевезення.

ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ОСОБИСТОЇ ІНФОРМАЦІЇ

- розміщені на Веб-сайті Авіакомпанії правила, що регулюють обробку особистої інформації, що надається Пасажирами або іншими особами Авіакомпанії.

ПОВНА ВАРТІСТЬ АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ

- вартість, що складається з Тарифу, Зборів, та Плати за інші послуги та визначається відповідно до правил розміщених на Веб-сайті Авіакомпанії.

ПУНКТ (МІСЦЕ) ВІДПРАВЛЕННЯ

- пункт, зазначений у електронному квитку, з якого починається перевезення Пасажира.

ПУНКТ (МІСЦЕ) ПРИЗНАЧЕННЯ

- пункт, зазначений у електронному квитку, в якому закінчується перевезення Пасажира.

РЕГУЛЯРНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (РЕГУЛЯРНИЙ РЕЙС)

- рейс, що входить до серії польотів, пов'язаних із перевезеннями пасажирів, вантажу та пошти, які доступні для загального платного користування та виконуються згідно з офіційно затвердженим розкладом руху між одними й тими самими двома чи більше пунктами, незалежно від комерційної завантаженості. До регулярних рейсів належать затверджені в розкладі додаткові рейси цієї серії, які виконуються цим самим експлуатантом;

РЕЙС ІЗ НАДЛИШКОМ БРОНІ

- рейс, на який кількість Пасажирів, що мають підтверджене бронювання і прибули на реєстрацію до закінчення остаточного часу оформлення Пасажирів, перевищує кількість наявних місць на рейсі.

РОЗДРУК МАРШРУТУ

- документ, що видається Пасажиру після здійснення ним оплати Повної вартості авіаперевезення, що містить ім’я Пасажира та інформацію щодо рейсу, таку як Пункт відправлення, Пункт призначення та узгоджене місце зупинки (за наявності), час відправлення та прибуття; а також посилання на умови Договору повітряного перевезення та іншу важливу інформацію. Пасажир роздруковує Роздрук маршруту у випадку, якщо бронювання здійснено через Інтернет, або його надає Пасажиру Агент з продажу, що здійснював бронювання для Пасажира. Якщо Пасажир здійснював бронювання через Інформаційно-довідкову службу, йому видається код замовлення, а Роздрук маршруту буде переданий по факсу, електронною або звичайною поштою у відповідності з цими Правилами.

РУЧНА ПОКЛАЖА

- багаж та інші речі Пасажира, які при перевезенні перебувають в салоні повітряного судна, за згодою Авіакомпанії, та знаходяться під контролем Пасажира.

ТАРИФ

- установлена сума, що стягується Авіакомпанією за перевезення одного Пасажира та/або обсягу багажу за відповідним маршрутом.

ТАРИФНІ НОРМАТИВИ

- установлені Авіакомпанією в автоматизованих системах бронювання тарифи та правила їх застосування.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

- обставини непереборної сили, незвичайні й не передбачувані обставини поза контролем Авіакомпанії та Пасажира, наслідків яких не можна було уникнути навіть при докладанні найбільших зусиль; включають, але не обмежуються стихійними лихами, політичною нестабільністю, несприятливими погодними умовами, страйками, рішеннями органів контролю за повітряними перевезеннями, а також непередбачуваними питаннями безпеки польотів.

ЧАРТЕРНЕ ПЕРЕВЕЗЕННЯ (ЧАРТЕРНИЙ РЕЙС)

- повітряне перевезення Пасажирів та їх багажу, яке повністю або частково виконується Авіакомпанією згідно з повноваженнями, одержаними від фрахтувальника або оператора рейсу (Перевізника за договором).

3. ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА

3.1. Ці Правила розроблені відповідно до:

- Повітряного кодексу України;

- Конвенції про уніфікацію деяких правил

- міжнародних повітряних перевезень, підписаної у Монреалі 28.05.1999

- Правил повітряних перевезень пасажирів і багажу, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 14.03.06 р. №187.

3.2. При здійсненні перевезення через територію інших країн, будь-яке положення цих Правил, що не відповідає обов’язковим положенням Чинного законодавства, є недійсним та нечинним. При цьому інші положення цих Правил залишаються чинними, а замість недійсних положень застосовуються відповідні положення Чинного законодавства.

3.3. При здійсненні чартерного перевезення, ці Правила застосовуються лише у тій мірі та з тими змінами та доповненнями, що визначені у договорі про чартерне перевезення, положеннях Розділу 11 цих Правил, або квитку на чартерний рейс.

3.4. При перевезеннях із пунктів, які розташовані на території Європейського Союзу, у випадку скасування рейсу, затримки рейсу або відмови пасажирові в перевезенні дають вимог Закону Європейського Союзу №261/2004. Авіакомпанією можуть бути розроблені Додаткові Правила для рейсів на території Європейського Союзу, що опубліковуються на Веб-сайті Авіакомпанії.

4. РОЗКЛАД РУХУ ТА ЙОГО ЗМІНИ

4.1. Час відправлення (прибуття), що зазначені у квитку, розкладі руху або інших опублікованих графіках рейсів Авіакомпанії, не гарантуються і не є обов’язковою умовою Договору повітряного перевезення.

4.2. Авіакомпанія не несе відповідальність за помилки та упущення у розкладах руху або інших графіках рейсів опублікованих на інших ресурсах, крім Веб-сайту.

4.3. У разі дії Форс-мажорних обставин Авіакомпанія має право анулювати чи затримати рейс або анулювати Підтверджене бронювання без повідомлення Пасажира.

4.4. Крім випадків, зазначених в п.4.3 цих Правил, Авіакомпанія також має право на власний розсуд змінити час відправлення рейсу або анулювати рейс, зазначений у Роздруку маршруту, розкладі тощо у період між датою публікації та датою фактичного здійснення рейсу.

4.5. У випадках, передбачених п. 4.4 цих Правил, Авіакомпанія докладе всіх можливих зусиль для завчасного повідомлення Пасажира про такі зміни або анулювання. Авіакомпанія опублікує відповідне оголошення на Веб-сайті та може інформувати Пасажира електронною поштою або телефоном за електронною адресою або номером телефону, вказаними під час бронювання. Якщо власником наданої під час бронювання електронної адреси або номеру телефону є інша особа (в тому числі Зацікавлена особа), Пасажир несе відповідальність за одержання від власника такої електронної адреси або номеру телефону інформації про будь-які зміни, що стосуються бронювання. Якщо Пасажир не погоджуєтеся на новий час відправлення рейсу або на новий маршрут, Пасажир повинен зв’язатися з Інформаційно-довідковою службою Авіакомпанії. У разі, якщо Пасажир не звернувся до Інформаційно-довідкової служби, Авіакомпанія вважатиме, що Пасажир погодився на зміни, і єдина компенсація, на яку Пасажир має право, зазначена в пункті 4.6 цих Правил (крім випадків, передбачених в п.3.4 цих Правил), також Авіакомпанія не буде нести відповідальності за будь-які збитки або втрати, пов’язані з такими змінами.

4.6. Якщо інше не зазначено в Чинному законодавстві, у разі якщо Авіакомпанія змінює час відправлення рейсу або анулює рейс, або не виконає його в розумні строки на які у Пасажира є дійсний квиток/ Підтверджене бронювання, Авіакомпанія, за вибором Пасажира:

(а) доставить Пасажира в Пункт призначення іншим рейсом Авіакомпанії між тими ж самими Пунктами відправлення та призначення (або за іншим маршрутом за згодою Пасажира), залежно від наявності місць; або

(b) доставить Пасажира в Пункт призначення наземним транспортом між тими ж самими Пунктами відправлення та призначення (або до найближчого аеропорту, звідки можливо здійснити інший рейс Авіакомпанії); або

(с) відшкодує Пасажиру (протягом 15 днів) Повну вартість авіаперевезення, яке не було здійснено, готівкою, електронним банківським переказом, платіжним дорученням, банківським чеком чи, за умови згоди Пасажира, дорожніми ваучерами, та/чи іншими послугами, за ціною придбаного квитка, за нездійснену(і) частину(и) авіаперевезення.

4.7. Якщо Пасажир погоджуєтеся на альтернативний варіант перевезення, Пасажир не має право на інше відшкодування та Авіакомпанія не несе жодної іншої відповідальності перед Пасажиром.

4.8. Авіакомпанія не здійснює рейсів з пересадками. Авіакомпанія не несе відповідальність за запізнення Пасажира чи затримку Багажу Пасажира на інші рейси.

5. ДОГОВІР ПОВІТРЯНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ

5.1. Зміст Договору та порядок його укладання

5.1.1. Договір повітряного перевезення складається з:

(а) умов, що зазначаються у Роздруку маршруту або повідомлені Пасажиру усно при здійсненні бронювання через Інформаційно-довідкову службу або Агента з продажу;

(b) цих Правил;

(с) Політики захисту особистої інформації;

(d) Чинного законодавства.

5.1.2. Договір повітряного перевезення укладається після оплати Повної вартості авіаперевезення шляхом надання Пасажирові Роздруку маршруту.

5.2. Роздрук маршруту

5.2.1. Роздрук маршруту (а при перевезенні Багажу - Багажна ідентифікаційна бирка) засвідчує укладення Договору повітряного перевезення між Авіакомпанією та Пасажиром. Жодний інший документ при цьому не видається.

5.2.2. Авіакомпанія здійснюватиме лише перевезення Пасажира(-ів), зазначеного(-их) у Роздруку маршруту. За відсутності у Пасажира на момент реєстрації Роздруку маршруту, Пасажир має надати працівнику Авіакомпанії, що здійснює реєстрацію, код бронювання та пред’явити Необхідні документи, у порядку передбаченому Розділом 12 цих Правил.

5.2.3. Пасажир має право звернутися до Інформаційно-довідкової служби з проханням повторно надіслати Роздрук маршруту або код бронювання. Авіакомпанія має право стягнути додаткову плату за цю послугу.

6. ПОВНА ВАРТІСТЬ АВІАПЕРЕВЕЗЕННЯ

6.1. Складові Повної вартості авіаперевезення

6.1.1. Крім випадків, коли Авіакомпанією передбачено інше, Повна вартість авіаперевезення складається з Тарифу, Зборів та Плати за інші послуги. Інформація про складові Повної вартості авіаперевезення та розмір включених у неї сум надається Пасажиру під час бронювання через Веб-сайт, у Інформаційно-довідковій службі або Агентом з продажу, залежно від обраного способу бронювання.

6.2. Тариф

6.2.1. Тариф включає в себе вартість перевезення з Пункту відправлення до Пункту призначення. Авіакомпанія залишає за собою право змінювати Тарифи у будь-який час та на власний розсуд.

6.2.2. Тариф не включає вартість послуг наземного транспортування з міста до терміналу аеропорту або між терміналами аеропорту (якщо їх декілька), Платежі за інші послуги, а також комісійні платежі систем обслуговування платіжних карток, банків та Агентів з продажу.

6.2.3. Тариф обчислюється на підставі Тарифних нормативів, чинних на дату бронювання, що опубліковані на Веб-сайті. Пасажир також може отримати інформацію про чинні Тарифні нормативи в Інформаційно-довідковій службі та/або Агенту з продажу. На Тариф не впливають зміни Тарифних нормативів між датою бронювання (надання Роздруку маршруту) та датою початку перельоту (окрім випадків, визначених у пунктах 6.3.2 та 7.4 цих Правил).

6.2.4. В цілому, чим раніше Пасажир здійснює бронювання, тим нижчим є Тариф. У випадку запровадження Авіакомпанією акційних цін у період з дати здійснення Пасажиром бронювання до дати перевезення, Пасажир не має права на відшкодування різниці між Повною вартістю авіаперевезення, сплаченою Пасажиром при бронюванні, та акційною Повною вартістю авіаперевезення.

6.3. Збори

6.3.1. Збори включають всі податки, збори та платежі, встановлені Державними органами, іншими органами або операторами аеропорту чи Авіакомпанією, а також мінімальні суми обов’язкових платежів за послуги, необхідні для здійснення бронювання та перевезення, що чинні на момент бронювання. Ці витрати, як правило, зазначаються у Роздруку маршруту Пасажира як окремі позиції. Пасажир також може одержати інформацію про Збори при здійсненні бронювання через Веб-сайт, Інформаційно-довідкову службу або Агента з продажу.

6.3.2. Авіакомпанія залишає за собою право, а Пасажир погоджуєтеся з тим, що Авіакомпанія може вимагати сплати Пасажиром нових та/або збільшених сум Зборів, пов’язаних з бронювання чи перевезенням, встановлених державою, іншими органами влади або операторами аеропорту у період з дати надання Пасажиру Роздруку маршруту до дати перевезення, залежно від конкретних обставин. У разі несплати Пасажиром цих сум Авіакомпанія залишає за собою право Відмовити у перевезенні Пасажирам, які мають Підтвердження бронювання без відшкодування.

6.4. Плата за інші послуги

6.4.1. Плата за інші послуги стягується Авіакомпанією за додаткові послуги, пов’язані з перевезенням Пасажира. Такі послуги включають, але не обмежуються: першочерговою посадкою, наданням місця з додатковим простором для ніг, тощо.

6.4.2. Вичерпний перелік послуг, що пропонуються, та їх вартість можна отримати на Веб-сайті, через Інформаційно-довідкову службу або Агента з продажу.

6.5. Оплата Повної вартості авіаперевезення

6.5.1. Загальні умови

6.5.1.1. Повна вартість авіаперевезення визначається та сплачується у валюті Пункту відправлення, якщо Авіакомпанією не буде зазначена інша валюта на момент або до моменту здійснення платежу (наприклад, через нездійснення конвертації місцевої валюти). Якщо оплата здійснюється на території України, валютою оплати є гривня. Рахунок виставляється у тій валюті, у якій здійснюється оплата.

6.5.1.2. Оплата Повної вартості авіаперевезення здійснюється через Веб-сайт або Інформаційно-довідкову службу або Агента з продажу у спосіб, передбачений п. 6.5.2 цих Правил.

6.5.1.3. У деяких виключних випадках від Пасажира вимагатиметься сплата Зборів окремо, оскільки деякі аеропорти вимагають сплати зборів безпосередньо в аеропорту. Інформація про такі випадки буде надана Пасажиру під час бронювання.

6.5.1.4. Якщо в результаті помилкового нарахування Зборів або Платежів за інші послуги, їх сума є меншою за необхідну, Пасажир або Зацікавлена особа має сплатити відповідну різницю вартості таких Зборів або Платежів за інші послуги. Якщо Пасажир не сплатить таку різницю на вимогу Авіакомпанії (Агента з продажу), Авіакомпанії має право скасувати Підтверджене бронювання Пасажира та/або відмовити в перевезенні.

6.5.1.5. Авіакомпанія не несе відповідальності, якщо Пасажир заплатив суму більшу, ніж Повна вартість авіаперевезення. У такому випадку, Пасажир може використати цю суму на оплату інших рейсів або інших послуг Авіакомпанії.

6.5.1.6. Пасажир несе відповідальність за оплату Повної вартості авіаперевезення навіть у випадку, якщо вона була сплачена Зацікавленою особою. Картка, використана для сплати, та/або детальна інформація про бронювання можуть вважатися Авіакомпанією, виключно на її розсуд, інформацією, щодо якої існує високий рівень ризику шахрайства. У такому випадку Авіакомпанія має право звернутися до Пасажира або Зацікавленої особи, за наданими при бронюванні телефонами з проханням підтвердити бронювання та платіжні реквізити. У разі неможливості зв’язатися з Пасажиром (Зацікавленою особою) за цими номерами або якщо Пасажир (Зацікавлена особа) не підтверджує платіжних реквізитів чи інформації про бронювання, Авіакомпанія залишає за собою право скасувати бронювання та повернути Повну вартість авіаперевезення.

6.5.1.7. На вимогу Пасажира, Авіакомпанія надає рахунки та інші бухгалтерські документи, що підтверджують оплату Повної вартості авіаперевезення. Такі рахунки та інші бухгалтерські документи видаються виключно на ім’я та адресу, вказану при бронюванні. У випадку втрати рахунків та інших бухгалтерські документів з причин, що не залежать від Авіакомпанії, Пасажир може отримати копію рахунку та інших бухгалтерських документів, при цьому Авіакомпанія залишає за собою право стягувати з Пасажира плату за надання додаткової копії.

6.5.2. Способи оплати

6.5.2.1. При здійсненні бронювання через Веб-сайт Пасажир або Зацікавлена особа, оплачує Повну вартість авіаперевезення карткою, прийнятною для здійснення платежів через мережу Інтернет або шляхом грошового переказу відповідно до п. 6.5.2.3. цих Правил. Інформацію про плату за обробку платежів при бронюванні можна знайти на Веб-сайті та у Інформаційно-довідковій службі.

6.5.2.2. При здійсненні бронювання через Інформаційно-довідкову службу Пасажир зобов’язаний надати реквізити банківської картки працівнику Інформаційно-довідкової служби, який організує здійснення оплати, або самостійно здійснити оплату шляхом грошового переказу відповідно до п.6.5.2.3 цих Правил. Інформацію про плату за обробку платежів при бронюванні можна знайти на Веб-сайті та у Інформаційно-довідковій службі.

6.5.2.3. У деяких країнах приймається оплата у формі грошового переказу. Оплата у формі грошового переказу дозволяється тільки у країні, що є Пунктом відправлення. Детальна інформація щодо грошових переказів розміщена на Веб-сайті або може бути надана Інформаційно-довідковою службою.

6.5.2.4. При здійсненні бронювання через Агента з продажу, Пасажир оплачує Повну вартість авіаперевезення готівкою відповідно до рахунку, наданому Агентом з продажу, а також зобов’язаний оплатити комісійну винагороду Агента. Агент з продажу відповідальний за перерахування Повної вартості Авіаперевезення на рахунки Авіакомпанії. Агент з продажу несе відповідальність перед Пасажиром за не перерахування Повної вартості авіаперевезення на рахунки Авіакомпанії.

7. БРОНЮВАННЯ

7.1. Загальні положення

7.1.1. Пасажир може здійснити бронювання через Веб-сайт, Інформаційно-довідкову службу Авіакомпанії або Агента з продажу.

7.1.2. При бронюванні Авіакомпанія не надає Пасажиру визначене місце на борту повітряного судна. Пасажир погоджується на будь-яке місце, яке буде надано йому на борту повітряного судна. При цьому Пасажир може за додаткову плату придбати право першочергової посадки та місце з додатковим простором для ніг (див. пункт 6.4 цих Правил).

7.1.3. Пасажир повинен надати Авіакомпанії коректну та правдиву інформацію у відповідності до п. 7.2 цих Правил. Пасажир несе відповідальність за правильність наданої інформації, а також за забезпечення точності наданої адреси електронної пошти та зобов’язаний здійснювати її регулярну перевірку. Пасажир несе відповідальність за правильність наданих телефонних номерів та кодів країни та міста (навіть якщо бронювання для Пасажира здійснювала Зацікавлена особа) та можливість спілкування з Пасажиром з питань бронювання у будь-який час принаймні за одним з наданих телефонних номерів.Скачать документ

Похожие документы:

  1. Денис Линн Указатели, знаки, знамения. Вслушайтесь в шепот Вселенной

    Документ
    И сейчас когда вы читаете эти страницы, до вас доходят послания из окружающего мира, адресованные лично вам. Сознаете вы это или нет, но вы окружены знаменьями.

Другие похожие документы..