Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
1 комн. - 1 мест) а) 1-я комната (15 мест) Павлоградский гусарский полк – 11; Вюртемберская артиллерия – 8 б) -я комната (15 мест) Вюртемберская пехо...полностью>>
'Реферат'
Капитальные вложения представляют собой использование обществом валового национального продукта на воспроизводство основных фондов. По форме они выст...полностью>>
'Практикум'
Семинар  «Отельеры делятся опытом» (принимающая сторона) Обед Практикум (с исполнением должностной роли) Экскурсия по желанию (Аквапарк) день Завтрак...полностью>>
'Документ'
Информационное обеспечение логистических процессов в закупочной (распределительной, коммерческой) деятельности производственного (торгового) предприя...полностью>>

Історія України. 9 клас (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Історія України. 9 клас

Білет № 1

1. Визначте місце трипільської археологічної культури в утвердженні відтворювального господарства на землях України.

2. Розкрийте причини Національно-визвольної війни українського ­народу середини XVII ст. Схарактеризуйте гетьмана Богдана Хмельницького як історичну особистість.

Білет № 2

1. Схарактеризуйте державне, культурне та господарське життя античних міст-держав Північного Причорномор’я.

2. Порівняйте адміністративно-політичний устрій і становище соціальних станів Лівобережної Гетьманщини та Слобідської України в другій половині XVII ст.

Білет № 3

1. Схарактеризуйте суспільно-політичне становище східнослов’янських племінних союзів на території сучасної України напередодні утворення Київської держави (VІІІ – ІХ ст.).

2. Наведіть приклади культурно-освітньої політики гетьмана Івана Мазепи. Схарактеризуйте його як історичну особистість.

Білет № 4

1. Розкажіть про виникнення східнослов’янської писемності та розвиток української мови. Наведіть приклади поширення письменності за часів Київської Русі.

2. Проаналізуйте зміст українсько-російського договору 1654 р., розкрийте його історичне значення.

Білет № 5

1. Порівняйте внутрішню та зовнішню політику князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого.

2. Визначте особливості розвитку культури другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст. Назвіть найвидатніші пам’ятки.

Білет № 6

1. Розкрийте причини та сутність роздробленості Київської Русі. Назвіть особливості політичного й соціально-економічного життя князівств тих часів.

2. Рідний край у ХІХ ст.

Білет № 7

1. Порівняйте суспільну роль різних верств населення Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

2. Розкрийте роль Тараса Шевченка в українському національному відродженні.

Білет № 8

1. Схарактеризуйте господарське життя Київської Русі та Галицько-Волинської держави.

2. Розкрийте зміст головних ідей діячів „Руської Трійці”

2. Білет № 9

1. Визначте особливості розвитку архітектури та образотворчого мистецтва Київської Русі та Галицько-Волинської держави. Назвіть найвидатніші пам’ятки.

2. Схарактеризуйте програмний зміст творів: «Малоросійські пісні...» М. Максимовича та «Закон Божий» М. Костомарова.

Білет № 10

1. Схарактеризуйте князя Данила Романовича як історичну особистість; його внесок у розквіт Галицько-Волинської держави.

2. Визначте місце Кирило-Мефодіївського товариства в українському національному відродженні.

Білет № 11

1. Визначте особливості політичного становища українських земель у складі Великого князівства Литовського до і після Кревської унії.

2. Назвіть найвидатніші постаті національного відродження в Україні першої половини ХІХ ст. Дайте оцінку діяльності одного з діячів (на вибір).

Білет № 12

1. Порівняйте становище різних верств населення українських земель ХV — ХVІ ст.

2. Назвіть найвидатніші постаті національного відродження в Україні другої половини ХІХ ст. Охарактеризуйте діяльність одного з діячів (на вибір).

Білет № 13

1. Схарактеризуйте князя Василя-Костянтина ­Острозького як історичну особистість. Визначте місце Острозької академії в розвиткові української культури.

2. Проаналізуйте особливості національно-визвольного руху на західноукраїнських землях під час революції 1848–1849 рр. в Австрійській імперії.

Білет № 14

1. Розкрийте сутність та наслідки Люблінської унії для українських земель.

2. Проаналізуйте культурно-освітню діяльність громад у другій половині ХІХ ст. Визначте внесок Володимира Антоновича в розвиток ідей національного відродження.

Білет № 15

1. Розкрийте причини виникнення українського козацтва. Визначте місце козацтва в історії та культурі України.

2. Схарактеризуйте внесок Михайла Грушевського в українську науку і культуру в 1890-х роках.

Білет № 16

1. Схарактеризуйте значення Запорізької Січі в історії українського народу. Розкрийте причини ліквідації Гетьманщини та Запорізької Січі.

2. Вкажіть нові тенденції розвитку архітектури і мистецтва у др. пол. ХІХ ст

Білет № 17

1. Рідний край у VІ — ХV ст.

2. Порівняйте роль народовців, радикалів, москвофілів у суспільно-політичному житті західноукраїнських земель у другій половині ХІХ ст.

Білет № 18

1. Рідний край у ХVІ – ХVІІІ ст.

2. Схарактеризуйте основні відмінності трьох основних етапів українського визвольного руху: академічний, українофільський і політичний.

Білет № 19

1. Визначте особливості розвитку української культури 18 ст. Назвіть найвидатніші пам’ятки.

2. Схарактеризуйте подібності і відмінності суспільно - політичного і визвольного руху в українських землях Російської та Австро-Угорської імперій.

Білет № 20

1. Визначте внесок Києво-Могилянської академії в культурно-освітній розвиток українського народу.

2. Схарактеризуйте основні політичні напрями українського національно-визвольного руху: націонал-демократизму, соціалізму, соціал-демократизму, самостійництва.

БІЛЕТИ ЗІ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ ДЛЯ УЧНІВ 9 КЛАСУ

Білет №1

 1. Причини та передумови великих географічних відкриттів. Христофор Колумб.

 1. Французька революція кінця ХVIII століття: причини, головні події, наслідки.

Білет №2

1. Наслідки Великих географічних відкриттів.

 1. Міжнародні відносини наприкінці ХІХ ст.

Білет №3

1.Реформація і релігійні війни у Франції.

2. Історичне значення Французької революції кінця ХVIII століття.

Білет №4

 1. Визвольний рух у Нідерландах. Вільгельм Оранський.

 2. Правління Наполеона Бонапарта: Консульство та Імперія.

Білет №5

 1. Реформація: передумови, початок та поширення реформаційних ідей в Європі. Жан Кальвін.

 2. Війни наполеонівської Франції (1804 -1815).Віденський конгрес та його рішення.

Білет №6

 1. Правління Єлизавети І Тюдор.

 2. Революції 1848 - 1849 років у Європі: причини, головні події, наслідки.

Білет №7

1. Зміцнення абсолютизму у Франції за кардинала Рішельє. Епоха Людовіка ХVI.

2. Суспільні рухи в Росії у 20- 30 -х роках ХІХ століття.

Білет №8

1.Московська держава в ХVI ст. Іван Грозний.

2. Франція у період Реставрації та Липневої революції.

Білет №9

 1. Московська держава в ХVIІ ст. Початок правління династії Романових.

 2. Англія наприкінці XIX століття. Вікторія І.

Білет №10

 1. Економічний розвиток і державна політика Польщі в ХVI - першій половині XVII століття.

 2. Об’єднання Італії. Каміло Бенсо Кавур.

Білет №11

 1. Османська імперія в ХVI- ХVII століттях. Сулейман І «Пишний».

 2. Об’єднання Німеччини. Отто фон Бісмарк.

Білет №12

1.Культура Індії та Китаю в ХVI- ХVII століттях.

2. Утвердження принципів лібералізму в політичному житті Англії 50 - 60 -х років ХІХ століття.

Білет № 13

 1. Творчість Леонардо да Вінчі.

 2. Поширення соціалістичних ідей у 50 - 60-х роках ХIХ століття.

Білет №14

 1. Шедеври європейської архітектури ХVI - ХVII століття.

 2. Скасування кріпосного права .Реформи 60- 70- х років у Росії. Олександр ІІ.

Білет №15

 1. Причини, хід та наслідки Англійської революції. Олівер Кромвель.

 2. Розвиток літератури та мистецтва наприкінці XIX століття.

Білет №16

 1. Тридцятилітня війна . Вестфальський мир.

 2. Формування індустріального суспільства у США наприкінці ХІХ століття.

Білет №17

 1. Німецькі держави у XVIII столітті. Освічений абсолютизм Фрідріха ІІ.

 2. Формування індустріального суспільства у Франції наприкінці XIX століття. Жорж Клемансо.

Білет №18

 1. Правління Петра І. Утворення Російської імперії.

 2. Англійські колонії у Північній Америці. Війна за незалежність. Створення США

Білет №19

 1. Епоха «освіченого абсолютизму» в Росії. Катерина ІІ.

 2. Громадянська війна у США: причини, головні події, наслідки. Авраам Лінкольн.

Білет №20

 1. Реформи Марії- Терезії та Йосифа ІІ в імперії Габсбургів.

 2. Найважливіші досягнення науки і техніки кінця ХІХ століть.

Білет №21

1.Поширення Відродження в Європі. Бароко.

 1. Франко-прусська війна. Проголошення Третьої республіки у Франції.

Білет №22

1.Населення Європи та побут європейців у ХУІІ - ХУІІІ ст.

2. Найважливіші досягнення в мистецтві другої половини ХІХ століття. Імпресіонізм. Авангардизм.

«Правознавство (практичний курс)»

Білет 1.

 1. Соціальні норми: поняття, види, призначення, приклади.

 2. Перерахуйте відомі вам юридичні професії та назвіть основні вимоги до їх представників. Визначте, яка юридична професія вас приваблює найбільше й поясніть, чому.

Білет 2.

 1. Правові норми як вид соціальних норм: поняття, основні ознаки, приклади. Галузі права: поняття, приклади.

 2. Назвіть правоохоронні органи в нашій державі. Складіть пам’ятку (порадник) «Як поводитись неповнолітній особі при затриманні працівниками міліції».

Білет 3.

 1. Правовідносини: поняття, види, склад, приклади. Юридичні факти: поняття, види (дії та події), приклади.

 2. Поясніть, як співвідносяться права і обов’язки батьків та дітей. Складіть правову ситуацію, учасниками якої є батьки і діти. Сформулюйте до ситуації запитання та дайте відповідь на нього.

Білет 4.

 1. Закони і підзаконні акти: основні ознаки, види, приклади.

 2. Поясніть, чому трудове законодавство охороняє працю неповнолітніх осіб. Складіть правову ситуацію, учасниками якої є роботодавець і неповнолітній працівник. Сформулюйте до ситуації запитання та дайте відповідь на нього.

Білет 5.

 1. Правопорушення: основні ознаки, види, приклади.

 2. Опишіть особливості укладання шлюбу неповнолітніми особами. Складіть правову ситуацію щодо укладання шлюбу неповнолітніми особами. Сформулюйте запитання до ситуації та дайте відповідь на нього.

Білет 6.

 1. Юридична відповідальність: поняття та основні види. Обставини, що звільняють від юридичної відповідальності.

 2. Поясніть, що таке сім’я та в чому полягає її значення для вас особисто, суспільства, держави. Складіть правову ситуацію щодо прав і обов’язків подружжя. Сформулюйте запитання до ситуації та дайте відповідь на нього.

Білет 7.

 1. Конституція України: ознаки, основний зміст і значення.

 2. Назвіть основні ознаки підприємницької діяльності. Визначте, який вид підприємницької діяльності вас приваблює найбільше і чому. Поясніть, як неповнолітня особа може стати підприємцем.

Білет 8.

 1. Права і свободи людини: поняття і види. ЗДПЛ та Конвенція ООН про права дитини: основний зміст і значення.

 2. Поясніть, що таке склад злочину й у чому його значення. Складіть правову ситуацію, в якій є склад злочину. Поставте запитання до ситуації та дайте відповідь на нього.

Білет 9.

 1. Громадянство України: поняття, підстави набуття і припинення. Набуття громадянства дітьми.

 2. Перерахуйте кілька ситуацій, в яких ви виступали в ролі споживача. Наведіть приклад порушення прав споживача. Надайте практичні поради споживачеві щодо захисту його прав у цій ситуації.

Білет 10.

 1. Конституційні права і свободи: поняття і види. Конституційні обов’язки.

 2. Охарактеризуйте на конкретному прикладі договір купівлі продажу за сторонами, предметом і змістом. Поясніть, що, на вашу думку, означає усталений звичай «договори повинні виконуватись».

Білет 11.

 1. Форми участі громадян у житті демократичної держави. Громадські об’єднання та дитячі і молодіжні організації: види, членство, порядок реєстрації.

 2. Перерахуйте кілька цивільних договорів, які ви нещодавно уклали. Поясніть, що означає принцип свободи укладання договору. Складіть правову ситуацію щодо договору дарування. Назвіть його предмет і сторони.

Білет 12.

 1. Право на освіту: зміст та способи реалізації. Учасники навчально-виховного процесу, їхні основні права і обов’язки.

 2. Назвіть особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх осіб. Складіть правову ситуацію, в якій є склад адміністративного проступку. Поставте до ситуації запитання та дайте відповідь на нього.

Білет 13.

 1. Право власності: зміст, підстави набуття і припинення. Форми права власності, приклади. Право власності малолітніх і неповнолітніх осіб.

 2. Поясніть, чи потребує дитина, на вашу думку, особливих прав, чому. Наведіть приклади прав дитини, які ви реалізуєте в своєму житті.

Білет 14.

 1. Цивільно-правові договори: поняття і види. Приклади договорів, які можуть укладати неповнолітні.

 2. Складіть порадник для своїх однокласників «Як не стати жертвою зловмисників» (на вулиці, дискотеці, в громадському транспорті, дома тощо на вибір).

Білет 15.

 1. Цивільно-правова відповідальність малолітніх і неповнолітніх осіб: підстави, порядок відшкодування шкоди.

 2. Наведіть приклад життєвої ситуації, в якій учасникам слід звернутись до правоохоронних органів. Складіть пам’ятку «Як звернутись до міліції».

Білет 16.

 1. Захист прав споживача: основні положення законодавства, способи, приклади.

 2. Перерахуйте основні шляхи пошуку роботи та визначте, які з них, на вашу думку, є більш ефективними. Складіть порадник «Як написати резюме для працевлаштування».

Білет 17.

 1. Шлюб: поняття, умови, порядок укладання. Значення державної реєстрації шлюбу.

 2. Поясніть конституційні принципи: невідчужуваність прав людини та непорушність прав людини. Наведіть приклади реалізації громадянами своїх прав. Назвіть способи захисту громадянами своїх прав і свобод.

Білет 18.

 1. Права та обов’язки батьків і дітей: підстави, види, приклади. Підстави позбавлення батьківських прав. Основні шляхи влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування.

 2. Розкажіть про місцеве самоврядування у вашому населеному пункті чи про учнівське самоврядування у вашій школі: порядок утворення органів, форми діяльності, значення.

Білет 19.

 1. Право на працю: зміст, гарантії, способи реалізації.

 2. Поясніть, у чому значення обставин, що виключають злочинність діяння особи. Наведіть приклад життєвої ситуації, в якій учасники діяли в стані необхідної оборони чи крайньої необхідності.

Білет 20.

 1. Трудовий договір: сторони, зміст, порядок укладання і розірвання. Порядок працевлаштування неповнолітніх осіб. Пільги неповнолітніх у трудових відносинах.

 2. Назвіть основні відмінності між правомірною та протиправною поведінкою. Наведіть приклад життєвої ситуації, в якій порушено норми права. Визначте, до якого виду правопорушення (проступку чи злочину) слід віднести діяння учасників ситуації.

Білет 21.

 1. Адміністративні правопорушення: поняття, види, приклади. Види адміністративних стягнень.

 2. Опишіть, хто і як приймає закони в нашій державі. Складіть коротку пам’ятку «Де і як знайти нормативно-правовий документ».

Білет 22.

 1. Злочин: ознаки, види, приклади. Склад злочину.

 2. Наведіть два-три приклади правовідносин, визначте, нормами якої галузі вони регулюються. Назвіть учасників цих правовідносин та юридичні факти, що їх породили, змінили чи припинили. Поясніть, чому правовідносини називають «життям права».

Білет 23.

 1. Поняття кримінальної відповідальності. Покарання: основні ознаки і види. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх осіб.

 2. Наведіть приклади двох-трьох життєвих ситуацій, що регулюються нормами різних галузей права. Визначте, які це галузі. Сформулюйте власний висновок щодо важливості існування в суспільстві норм права.

Білет 24.

 1. Порядок розгляду кримінальних справ. Учасники кримінального процесу, приклади їхніх основних прав і обов’язків. Принцип презумпції невинуватості: зміст і значення.

 2. Порівняйте норми моралі та норми права: що регулюють, де існують, чим підтримуються, ступінь загальнообов’язковості, наслідки порушення. Наведіть приклади моральних і правових норм з власного життя.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Історія України. 9 клас (1)

  Документ
  2. Розкрийте причини Національно-визвольної війни українського ­народу середини XVII ст. Схарактеризуйте гетьмана Богдана Хмельницького як історичну особистість.
 2. Історія України, 9 клас

  Документ
  1. Охарактеризуйте суспільно-політичне становище східнослов’янських племінних союзів на території сучасної України напередодні утворення Київської держави (VІІІ – ІХ ст.
 3. Історія України. 9 клас Білет №1

  Документ
  2. Розкрийте причини Національно-визвольної війни українського ­народу середини XVII ст. Схарактеризуйте гетьмана Богдана Хмельницького як історичну особистість.
 4. Програма курсу за вибором для учнів профільних класів суспільно-гуманітарного напряму новітня історія україни. 10 Клас пояснювальна записка мета І завдання

  Документ
  З огляду на сучасний динамізм зміни знань, інформація, технологій очевидно, що забезпе­чити людину необхідними знаннями в школі на все життя неможливо.
 5. Історія України. Всесвітня історія. Правознавство. Громадянська освіта Перелік програм курсів за вибором, рекомендованих Міністерством освіти І науки України лист мону від 12. 03

  Документ
  Історія української культури: від середньовіччя до початку нової доби. Програма курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму.

Другие похожие документы..