Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Автореферат'
Зашита диссертации состоится « 6» октября 2003 г. в 13:00 час. на заседании диссертационного совета № Д 212.038.12 Воронежского государственного унив...полностью>>
'Книга'
Первая книга учебного пособия состоит из 16 лекций. В них даётся ретроспектива развития материальной культуры от доиндустриальной эпохи до середины X...полностью>>
'Документ'
Автоматизированная система поддержки принятия решений и оценки банковских рисков для системы потребительского кредитования в on-line режиме с использ...полностью>>
'Документ'
Плани семінарських занять з культурології з методичними вказівками до самостійної роботи (для студентів 1 курсу напряму 0922 – «Електромеханіка») / У...полностью>>

Анал І з регуляторного впливу до проекту розпорядження Коломацької районної державної адміністрації

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

А Н А Л І З

регуляторного впливу до проекту розпорядження

Коломацької районної державної адміністрації

«Про відшкодування фактичних витрат

на копіювання або друк документів,

що надаються Коломацькою районною державною адміністрацією за запитами на інформацію»

11 жовтня 2011 року

Цей аналіз регуляторного впливу (далі - Аналіз) розроблений з дотриманням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.2003 р. № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308.

Він визначає правові та організаційні засади реалізації  розпорядження Коломацької районної державної адміністрації «Про відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Коломацькою районною державною адміністрацією за запитами на інформацію»,  як регуляторного акту.

з/п

Розділ

Опис

Визначення проблеми

Проблема, яку планується розв’язати з прийняттям цього розпорядження, полягає в потребі регламентування порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів за запитом на інформацію обсягом більше 10 сторінок, що надаються Коломацькою районною державною адміністрацією, затвердження норм відшкодування цих витрат запитувачем інформації.

Це пов’язано з можливим значним обсягом інформації, яка запитується, та надання якісної відповіді запитувачу.

Цілі

регулювання

Розпорядження пропонується видати з метою забезпечення належного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Проблема щодо затвердження норм відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів за запитом на інформацію обсягом більше 10 сторінок потребує регулювання, тому що визначення розміру відшкодування витрат можливе тільки з отриманням фактичних даних по витратах на копіювання та друк у районній державній адміністрації.

Проект розпорядження є нормативно-правовим актом, який спрямований на встановлення норм витрат на копіювання та друк документів за запитом на інформацію обсягом більше 10 сторінок в межах норм, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію»та дає можливість їх правомірного застосування районною державною адміністрацією.

Альтернативні способи досягнення

цілей регулювання

Альтернативні способи щодо вирішення питання відшкодування запитувачем фактичних витрат на копіювання та друк документів за запитом на інформацію обсягом більше 10 сторінок відсутні.

В умовах обмеженого фінансування потреб канцелярського забезпечення та обслуговування оргтехніки безкоштовно надавати інформацію на запити в значних обсягах не є реальним, це призведе до зниження економії матеріальних витрат районної державної адміністрації, крім того стимулюватиме запитувачів інформації зловживати своїм правом на отримання інформації - багато з них захочуть отримати значні обсяги публічної інформації в досить короткий строк.

Обраний спосіб:

відповідає вимогам чинного законодавства;

забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

задовольняє потреби у вирішенні проблем.

Механізм розв’язання проблеми

Означену проблему пропонується розв’язати шляхом видання розпорядження районної державної адміністрації, яким передбачається затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються Коломацькою районною державною адміністрацією за запитами на інформацію, Розміру витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, в межах норм, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», Зразка рахунку на

відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію.

В свою чергу затвердженими документами визначається механізм, порядок та засоби процедури відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються районною державною адміністрацією.

Дія розпорядження набере чинності після його оприлюднення на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації в мережі Інтернет, одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань, реєстрації як регуляторного та нормативно – правового акту з подальшим відстеженням результативності.        

     

Ступінь ефективності основних принципів і способів досягнення мети оцінюється як належний.

Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей

Прийняття цього регуляторного акту забезпечить додаткове надходження платежів до бюджету.

Для адміністрування процесу немає необхідності створювати нові робочі місця.

Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових бюджетних витрат.

Можливість досягнення цілей, передбачених розпорядженням є реальною та обґрунтованою у зв'язку з тим, що метою проекту є вирішення проблем у сфері вільного доступу до публічної інформації.

До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог розпорядження можна віднести:

недотримання громадянами та підприємствами його вимог у частині порушення платіжної дисципліни;

прийняття на державному рівні інших умов визначення норм відшкодування за копіювання та друк.

Розпорядження зобов’язує суб’єктів господарювання та фізичних осіб виконувати встановлені ним вимоги.

Здійснення контролю за виконанням розпорядження належить районній державній адміністрації.

Обґрунтування строку дії акта

Строк дії регуляторного акта пропонується визначити постійним із можливістю внесення до нього змін та його відміни у разі зміни законодавчих та нормативно-правових актів, що врегульовують означене питання.

Визначення показників результативності акту

Надходження від відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.

Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, яким надано відповідь на запит на інформацію.

Час, що витрачатиметься працівниками райдержадміністрації для виконання вимог акту

Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб, пов’язаних з виконанням вимог акту з основних положень регуляторного акту.

Тривалість надання послуг.

Кількість скарг на дії посадових осіб.

Відстеження результативності акту

Базове відстеження результативності виданого розпорядження буде здійснене шляхом відстеження зауважень та пропозицій, які надходитимуть від суб’єктів господарювання та громадян стосовно прийняття проекту.

Повторне - через рік після набрання чинності регуляторним актом шляхом аналізу ефективності здійснення державної політики у сфері доступу до публічної інформації та відповідності затверджених розмірів плати за копіювання (друк) документів, що містять публічну інформацію вимогам законодавства України.

Періодичне відстеження - раз на три роки, починаючи з дня виконання заходів повторного відстеження. Показники порівнюються із аналогічними показниками повторного відстеження.

Визначення очікуваних результатів

Очікувані результати виданого розпорядження , що передбачаються для суб’єктів, на яких поширюється його дія, зведені в таблицю вигод і витрат.

 

Таблиця вигод і витрат

 

Сфера регулювання

Можливі вигоди

Можливі втрати

Інтереси

районної

державної адміністрації

створення позитивного іміджу влади;

Витрати на копіювання (друк) документів,що містять публічну інформацію з 1 по 10 сторінки

додаткове поповнення   бюджету за рахунок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів.

Інтереси

суб’єктів

господа -

рювання

забезпечення прозорості і відкритості в діяльності з боку Коломацької районної державної адміністрації;

грошові витрати, пов’язані з отриманням відповіді за запитом на інформацію в обсягах більше 10 сторінок

реалізації права на доступ до публічної інформації.

Інтереси

фізичних

осіб

забезпечення прозорості і відкритості в діяльності з боку Коломацької районної державної адміністрації;

грошові витрати, пов’язані з отриманням відповіді за запитом на інформацію в обсягах більше 10 сторінок

реалізація права на доступ до публічної інформації.

 Перший заступник голови районної державної адміністрації М.І.Снурніков

/Єфімович/

Зауваження та пропозиції подавати протягом місяця в електронному чи в письмовому вигляді до загального відділу районної державної адміністрації:

e-mail: ovr@;

вул. Леніна, 4-а, смт. Коломак Харківської області, 63100.

тел/факс: 0(5766) 56-1-08.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Й суд миколаївської області управління юстиції в миколаївській області визначальні тенденції генезису державності І права збірник наукових праць миколаїв 2007

  Документ
  У збірнику наукових праць репрезентуються матеріали доповідей, які були представлені під час проведення пленарних і секційних засідань міжнародної науково-практичної конференції „Треті Прибузькі юридичні читання”, що відбувалася 23-24
 2. Держава І право: de lege praeteritA, instante, futura міністерство освіти І науки україни одеська національна юридична академія

  Документ
  Держава і право: de lege praeterita, instante, futura: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Миколаїв, 27-28 листопада 2009 року. – Миколаїв: Іліон, 2009.
 3. Громадські ради в цифрах загальнонаціональний звіт із моніторингу формування громадських рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади

  Документ
  Додаток 1. Постанова КМ України "Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики" № 996 від 3 листопада 2010 року…… 66
 4. Закон україни (52)

  Закон
  Стаття 1. Визначити доходи Державного бюджету України на 2008 рік у сумі 215.359.392,3 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 168.
 5. Верховній Раді України, участь аму у закон

  Закон
  Розділ ІІ. Законодавчий статус АМУ, діяльність щодо приведення статутних документів АМУ у відповідність до чинного законодавства України. Організаційна структура АМУ.

Другие похожие документы..