Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
85. Получатели государственной услуги имеют право на обжалование решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездейс...полностью>>
'Автореферат'
Защита состоится « » 2008 года в часов на заседании диссертационного совета Д. 002.015.04. по присуждению ученой степени доктора философских наук по ...полностью>>
'Лекции'
Излагаются цели и задачи философии психиатрии. Системы реальной практической психиатрии рассматриваются с точки зрения классических и новых направлен...полностью>>
'Рассказ'
Сивилла нашего времени. “Охотница за головами” мира моды.Девушка, профессия которой - предсказывать, что войдет в моду в ближайшие месяцы, - вносит но...полностью>>

Програма сприяння розвитку сфери побутового обслуговування населення Коломацького району (2)

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

ПРОГРАМА

сприяння розвитку сфери побутового обслуговування населення

Коломацького району

на 2011-2015 роки

Коломак 2011 р.

З М І С Т

1. Вступ 3

2. Мета програми 3

3. Оцінка стану побутового обслуговування населення 3

4. Аналіз розвитку сфери підприємств побутового обслуговування 4

5. Діяльність підприємств сфери не фінансових послуг по

Коломацькому району у порівнянні з

Харківською областю за 2010 рік 4

6. Пріоритети розвитку 5

7. Основні завдання з розвитку сфери побутового

обслуговування населення району на 2011-2015 роки 5

8. Забезпечення виконання Програми 6

7.1. Організаційне забезпечення 6

7.2. Фінансово-економічне забезпечення 6

7.3. Інформаційне забезпечення 6

7.4. Кадрове забезпечення 7

8. Додатки

8.1. Перспективний план розвитку мережі підприємств

побутового обслуговування населення району на 2011-2015 роки 8

8.1.1. Стан розвитку мережі об’єктів побутового

обслуговування населення району станом на 01.01.2011 року 8

8.1.2. Розвиток мережі побутового обслуговування по

видах послуг за рахунок відкриття нових об’єктів у

району в 2011-2015 роках 9

8.1.3. Розвиток мережі об’єктів обслуговування за

рахунок відкриття нових об’єктів у районі за роками

та видами послуг на 2011-2015 роки 10

8.1.4. Розвиток об’єктів побуту по району в 2011-2015 роках 16

2

1. Вступ

Районна Програма сприяння розвитку сфери побутового обслуговування населення району направлена на розвиток малого підприємництва, як невід’ємної частини розвитку району, створення умов для активізації розвитку сфери побутового обслуговування, адаптації сфери побуту до умов ринкової економіки, сприяння створенню нових робочих місць, зменшення рівня безробіття серед незайнятого населення району шляхом залучення його до підприємницької діяльності в області побутового обслуговування населення.

Програма на 2011–2015 роки розроблена на виконання розпорядження голови Харківської обласної державної адміністрації М.М. Добкіна від 28 березня 2011 року №127 «Про затвердження Концепції розвитку сфери побутового обслуговування населення області на 2011-2015 роки та Перспективного плану розвитку мережі підприємств побутового обслуговування населення області на 2011-2015 роки».

Програма спрямована на забезпечення всебічного розвитку внутрішнього товарного ринку як обов'язкової умови сталого економічного зростання, ефективного забезпечення в умовах функціонування товарного ринку потреб населення, а також усіх галузей економіки та соціальної сфери району в наданні послуг побутового обслуговування мешканців району.

2. Мета програми

Метою Програми є об’єднання зусиль викової влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, організацій та суб’єктів підприємницької діяльності щодо реалізації завдань Програми та Перспективного плану розвитку мережі підприємств побутового обслуговування населення Коломацького району на 2011-2015 роки, направлених на подальший розвиток сфери побутового обслуговування, зростання обсягу товарообороту, збільшення обсягів і спектра високоякісних побутових послуг, які надаються населенню, наближення їх до місць проживання та трудової діяльності громадян.

3. Оцінка стану побутового обслуговування населення

За остання п’ять років основними напрямами в розвитку сфери побутового обслуговування населення було збільшення мережі сучасних підприємств побуту та надання населенню високоякісних послуг.

Концепцію розвитку сфери побутового обслуговування населення області на 2006-2010 роки та Перспективний план розвитку мережі підприємств побуту, що були затверджені розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 22 березня 2006 року №168, виконано.

Станом на 01.01.2011 року на території району функціонує 49 об’єктів побутового обслуговування населення. Мережа об’єктів побуту в районі за період 2006-2010 років зросла на 38 одиниць, або у 4,5 рази при запланованих 5 об’єктах.

3

Однак, незважаючи на позитивні тенденції збільшення мережі підприємств побуту, у сфері побутових послуг ще існують певні проблеми.

Мережа підприємств побуту ще не дає населенню району можливості повністю одержувати послуги за місцем проживання та трудової діяльності громадян.

На жаль поки що не вдалося суттєво вплинути на розвиток соціально необхідних побутових послуг, які надаються населенню, а саме: послуг лазень і пралень та послуг хімчистки, ремонту годинників.

Темпи зростання таких індивідуальних послуг як технічне обслуговування автомобілів, послуг пов’язаних із сільським та лісовим господарством, автоперевезенням та інших значно перевищують темпи зростання соціально значущих побутових послуг. За 2006-2010 роки зростання соціальних побутових послуг склало по району 6 одиниць, інших індивідуальних послуг 32 одиниці.

На жаль в районі немає жодного підприємства з надання соціальних послуг хімчистки та пралень і лазень.

4. Аналіз розвитку сфери підприємств побутового обслуговування

Станом на 01.01.2011 року мережа підприємств побутового обслуговування становить 49 одиниць приріст за 2010 рік, у порівнянні з 2009 роком, складає 20 одиниць, або 169%, у тому числі:

 • ремонт взуття – 1 одиниця;

 • послуги перукарень – 1 одиниця;

 • майстерня з ремонту автомобілів – 3 одиниці;

 • рекламна діяльність – 1 одиниця;

 • консультаційні послуги – 1 одиниця;

 • діяльність таксі – 2 одиниці;

 • автоперевезення пасажирів – 3 одиниці;

 • с/г послуги – 3 одиниці;

 • інші індивідуальні послуги – 5 одиниць.

5. Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг по Коломацькому району у порівнянні з Харківською областю за 2010 рік

Обсяг реалізованих послуг (у ринкових цінах), тис.грн.

Обсяг послуг, реалізованих населенню, тис.грн.

за 2010р.

за 2009р.

комулятивно

за 2010р.

за 2009р.

комулятивно

за 2010р.

за 2009р.

за 2010р.

за 2009р.

Коломацький район

9,4

86,6

388,3

509,1

6,0

9,1

102,5

90,7

Харківська область

878086,7

810635,3

8747395,2

8034062,1

262240,7

250431,9

2929690,7

2757325,8

4

6. Пріоритети розвитку

Пріоритетами розвитку сфери побутового обслуговування населення на період 2011-2015 років є:

 1. Забезпечення потреб населення у високоякісних соціальних послугах.

 2. Створення умов та сприяння для залучення інвестицій у розвиток мережі сучасних підприємств побуту, у тому числі оснащення сучасними технологіями та обладнанням.

 3. Запровадження сучасних стандартів побутового обслуговування.

 4. Сприяння відкриття підприємств побутового обслуговування населення у місцях проживання та трудової діяльності громадян.

 5. Поширення у віддалених населених пунктах району з мало чисельною кількістю громадян, в яких немає стаціонарних об’єктів побуту, виїзних форм обслуговування мешканців.

 6. Сприяння розвитку конкурентного середовища у сфері побутового обслуговування.

 7. Створення умов для скорочення тіньового сектора у сфері побутового обслуговування населення.

 8. Збереження мережі побутових підприємств.

7. Основні завдання з розвитку сфери побутового

обслуговування населення району на 2011-2015 роки

З метою розвитку сфери побутового обслуговування району на період 2011-2015 років основними завданнями Програми є:

1. Щорічне збільшення обсягів побутових послуг, які надаються населенню, не менше ніж на 10% у порівнянні з кожним попереднім періодом.

2. Збільшення мережі підприємств побутового обслуговування населення району не менш як на 3 одиниці.

3. Створення нових робочих місць за рахунок введення нових об’єктів побутового обслуговування.

4. Збереження мережі побутових підприємств.

5. Посилення роботи по роз’ясненню норм та вимог діючого законодавства України щодо захисту прав споживачів.

6. Висвітлювати у місцевих засобах масової інформації зміни в законодавстві щодо захисту прав споживачів.

8. Забезпечення виконання Програми

Для забезпечення виконання основних завдань Програми сприяння розвитку сфери побутового обслуговування населення протягом 2011-2015 років впроваджуються заходи з таких видів забезпечення:

5

  1. Організаційне забезпечення:

 • забезпечення мешканців населених пунктів району із недостатньою кількістю соціально необхідних побутових послуг належним обслуговуванням;

 • створення умов для впровадження інвестицій у розвиток сучасних підприємств побутового обслуговування населення, особливо в сільській місцевості;

 • удосконалення організаційної структури сфери побутового обслуговування, упорядкування її діяльності;

 • проведення моніторингу мережі об’єктів побуту;

 • сприяння створенню та поширенню діяльності об’єднань, асоціацій, ліг підприємств побутового обслуговування;

 • регулярний аналіз стану виконання планів і основних завдань та надання щокварталу до Головного управління економіки Харківської обласної державної адміністрації інформації про результати проведеного аналізу.

  1. Фінансово-економічне забезпечення:

Фінансове забезпечення виконання основних завдань здійснюється за рахунок:

 • сприяння залученню інвестицій для розвитку сфери побутових послуг;

 • забезпечення підтримки підприємств і підприємців, що надають побутові послуги, у першу чергу тих, хто займається пільговим обслуговуванням малозабезпечених верств населення та учасників Великої Вітчизняної війни, шляхом надання пільг при оренді приміщень, зниження ставки єдиного податку, тощо;

 • коштів суб’єктів підприємницької діяльності та споживчої кооперації, які здійснюють свою діяльність у сфері побутового обслуговування;

 • фінансово-кредитної підтримки малого підприємництва у сфері побутового обслуговування;

 • сприяння створенню цільових фондів для надання підприємцям фінансової допомоги на зворотній основі з метою започаткування ними самостійної діяльності та підвищення кваліфікації кадрів.

8.3. Інформаційне забезпечення:

Регулярне інформування про стан виконання Програми сприяння розвитку сфери побутового обслуговування населення Коломацького району на 2011-2015 роки та Перспективного плану розвитку мережі підприємств побутового обслуговування населення району на 2011-2015 роки шляхом розміщення на офіційному сайті Коломацької районної державної адміністрації та в районній газеті «Коломацький край» відповідних матеріалів;

При наявності розповсюдження серед суб’єктів господарювання у сфері побутового обслуговування інформації з питань сучасних технологій, нового обладнання, нормативно-методичних розробок, галузевих видань тощо.

6

8.4. Кадрове забезпечення:

При зверненні мешканців району направлення до навчальних закладів області, які готують кадри висококваліфікованих спеціалістів для сфери побутового обслуговування та перепідготовки, підвищення кваліфікаційної категорії фахівців побуту відповідно до потреб підприємств;

Сприяння участі та заохочення широкого кола фахівців сфери побутового обслуговування населення району у проведенні конкурсів, фестивалів, змагань із професійної майстерності.

7

Додаток

9. Перспективний план розвитку мережі підприємств побутового обслуговування населення району на 2011-2015 роки

9.1. Стан розвитку мережі об’єктів побутового обслуговування населення району станом на 01.01.2011 року

п/п

Найменування населеного пункту

кількість мешканців (чол..)

ремонт взуття

ремонт і пошив одягу

Послуги перукарень

послуги лазень

послуги пралень

ремонт теле-радіоапаратури

ремонт годинників

ремонт складної побутової техніки

фотопослуги

послуги хімчистки

інші послуги

всього об’єктів побуту

Коломацька селищна рада

1

смт. Коломак

3081

2

0

5

0

0

0

0

1

1

0

11

20

2

с. Жовтневе

173

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Шелестівська сільська рада

3

с. Шелестове

1382

2

1

1

0

0

0

0

0

0

0

7

15

4

с. Цепочкіне

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

с. Підлісне

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

с. Петропавлівка

39

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7

с. Пащенівка

174

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

8

с. Нагальне

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

с. Григорівка

17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10

с. Білоусове

220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

Різуненківська сільська рада

11

с. Різуненкове

714

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

12

с. Гуртовівка

79

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

13

с. Гришкове

44

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

14

с. Вдовичине

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

с. Крамарівка

56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

с. Явтухівка

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17

с. Прядківка

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

18

с. Каленикове

34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

19

с. Мирошниківка

109

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

с. Ганнівка

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

Шляхівська сільська рада

21

с. Шляхове

139

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

22

с. Андрусівка

37

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23

с. Бондарівка

85

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

24

с. Бровки

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

с.Дмитрівка

116

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

26

с. Кисівка

84

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

27

с. Латишівка

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28

с. Логвинівка

26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29

с. Миколаївка

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

30

с. Сургаївка

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Покровська сільська рада

31

с. Покровка

290

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32

с. Панасівка

166

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33

с. Трудолюбівка

45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

34

с. Гладківка

33

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Всього по району

7559

4

1

6

0

0

0

0

1

1

0

36

49Скачать документ

Похожие документы:

 1. Програма сприяння розвитку сфери побутового обслуговування населення Коломацького району (1)

  Документ
  Районна Програма сприяння розвитку сфери побутового обслуговування населення району направлена на розвиток малого підприємництва, як невід’ємної частини розвитку району, створення умов для активізації розвитку сфери побутового обслуговування,
 2. Пакти й конституції законів та вольностей війська запорозького. 27

  Закон
  Тимчасовий закон про верховне управління Державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами Держави ясновельможного Пана Гетьмана всієї України 100
 3. Усе, що відбувається з нами, залишає той або інший слід у нашому житті. Усе на світі бере участь у створенні нас такими, які ми є

  Документ
  «Календар знаменних та пам’ятних дат на 2012 рік» – покажчик, що містить хронологічний перелік дат, які відзначаються світовою спільнотою, перелік найбільш важливих православних та народних свят, а також тих, що відзначаються в Україні
 4. Голові районної державної адміністрації

  Документ
  Протягом 2011 року відповідно до Положення про колегію районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 19.
 5. Закон україни (71)

  Закон
  Із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 13 травня 2010 року N 2254-VI,від 17 червня 2010 року N 2354-VI,від 17 червня 2010 року N 2356-VI,

Другие похожие документы..