Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
«XVII век открывается Смутой в Московском государстве. С избранием новой династии Смутное время еще не кончается. Весь век проходит в крайнем напряже...полностью>>
'Документ'
• ЦЕНА ВСЕГО 135 ЕВРО• катание в Высоких и Низких Татрах на трассах разной сложности• поездка в зимнюю столицу Польши - в Закопане• отдых и релакс по...полностью>>
'Документ'
Каждая семья уже старается «…на старом дворище двор поставить, избу да клеть да огородец капустник…». Амбары да погреба строились перед домом, а не с...полностью>>
'Конкурс'
Региональный этап Всероссийского конкурса юных исследователей окружающей среды (далее Конкурс) является формой организации учебно-исследовательской де...полностью>>

Ю. Р. Мірошниченком (№142) ЗаконУкра ї н и Про внесення змін до деяких закон

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Проект

Вноситься народним депутатом України:

Ю.Р.Мірошниченком (№142)

З а к о н У к р а Ї н и

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

(щодо діяльності Міністерства фінансів, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується

через відповідних міністрів)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

1) в абзаці першому частини першої статті 1642 слова "державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органу державного фінансового контролю";

2) в абзаці першому частини першої статті 16412 слова "органами Державного казначейства України" замінити словами "органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";

3) у статті 1669 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" у відповідному відмінку;

4) у статті 171 слова "територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері метрології", "цих органів" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології", "цього органу";

5) у назві та тексті статті 1882 слова "органів виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів";

6) у статті 1883:

у назві слова "вимог органів державного контролю за цінами" замінити словами "законних вимог посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю за цінами";

в абзаці першому слова "органів державного контролю за цінами" замінити словами "посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю за цінами";

7) у назві та тексті статті 1889 слова "органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації", "для діяльності цих органів" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та сертифікації", "для їх діяльності";

8) у назві та тексті статті 18814 слова "органів Державної інспекції з енергозбереження" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері енергозбереження";

9) у назві та тексті статті 18817 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю";

10) в абзаці першому частини другої статті 1891 слова "у процесі виробництва, встановленого порядку реалізації дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, встановленого порядку збирання і здавання їх відходів та брухту" замінити словами "встановленого порядку їх реалізації, порядку збирання і здавання їх відходів та брухту";

11) у статті 2124:

у пункті 1 слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю";

у пункті 2 слова "спеціально уповноваженому органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю";

12) у статті 2341:

у назві статті та частині першій слова "Органи державної контрольно-ревізійної служби в Україні" замінити словами "Органи державного фінансового контролю";

частину другу викласти в такій редакції:

"Від імені органів державного фінансового контролю розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право: керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу";

13) у частині другій статті 2342 слова "начальник Головної державної податкової інспекції України та його заступники, начальники державних податкових інспекцій Автономної Республіки Крим, областей, районів, міст і районів у містах та їх заступники" замінити словами "керівники органів державної податкової служби та їх заступники";

14) у частині другій статті 2441 слова "голова Державної пробірної служби" замінити словами "керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного пробірного контролю";

15) у частині другій статті 2443 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі статистики та його заступники, керівники органів державної статистики в Автономній Республіці Крим, областях, районах і містах та їх заступники" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу";

16) у статті 2444:

у назві та тексті статті слова "органи виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів" у відповідному відмінку;

у частині першій слово "розглядають" замінити словом "розглядає";

у частині другій:

абзац другий викласти в такій редакції:

"керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу";

в абзаці третьому слова "начальники управлінь у справах захисту прав споживачів областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники" виключити;

17) у статті 2445 :

у назві та частині другій слова "органи державного контролю за цінами" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю за цінами" у відповідному відмінку;

у частині першій слова "Органи державного контролю за цінами розглядають", "вимог органів державного контролю за цінами" замінити відповідно словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю за цінами, розглядає", "законних вимог посадових осіб цього органу";

у частині другій слова "начальник Державної інспекції з контролю за цінами спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики та його заступники, начальники державних інспекцій з контролю за цінами в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві і Севастополі та їх заступники" замінити словами "керівник центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері контролю за цінами, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу";

18) у статті 2447:

у назві статті слова "органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та сертифікації";

у частині першій слова "Органи виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації розглядають" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та сертифікації розглядає";

у частині другій:

в абзаці першому слова "органів виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та сертифікації";

абзац другий викласти в такій редакції:

"уповноважені посадові особи центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації, метрології та сертифікації";

19) у пункті 1 частини першої статті 255:

в абзаці восьмому слова "органів Державної інспекції з енергозбереження" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері енергозбереження";

в абзаці одинадцятому слова "органів у справах захисту прав споживачів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів";

в абзаці тридцять п'ятому слова "органів державної контрольно-ревізійної служби України" замінити словами "органів державного фінансового контролю";

в абзаці сорок першому слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань державного експортного контролю" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного експортного контролю";

в абзаці сорок дев'ятому слова "спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, державної регуляторної політики, державної реєстраційної та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та його територіальних органів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади з питань ліцензування, державної регуляторної політики та дозвільної системи у сфері господарської діяльності". 

2. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18 – 22, ст. 144):

1) у частині восьмій статті 59 слова "спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців";

2) у частині четвертій статті 67 слова "Міністерством фінансів України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну фінансову політику";

3) у статті 75:

у частині третій слова "центральному органу виконавчої влади з питань економіки" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку";

у частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади з питань економіки" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";

4) у частині восьмій статті 164 слова "Міністерства фінансів України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності";

5) у частинах першій та другій статті 214 слова "орган державної влади з питань банкрутства" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері банкрутства" у відповідному відмінку;

6) у частині четвертій статті 246 слова "Органи державної влади з питань захисту прав споживачів мають" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, має";

7) у частині п'ятій статті 259 слова "центральним органом виконавчої влади з питань стандартизації" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері стандартизації";

8) у частині другій статті 354 слова "Орган державної влади, уповноважений здійснювати нагляд за страховою діяльністю" замінити словами "Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг";

9) у частині четвертій статті 363 слова "органами державної контрольно-ревізійної служби" замінити словами "органами державного фінансового контролю";

10) у частині першій статті 408 слова "органом державної влади" замінити словами "органом виконавчої влади".

3. У пункті 6 частини першої статті 268 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40 – 44, ст. 356) слова "центрального органу виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного матеріального резерву".

4. У Бюджетному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50 – 51, ст. 572):

1) у пункті 36 частини першої статті 2 та частині другій статті 80 слова "Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим", "Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим" замінити відповідно словами "орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань фінансів", "органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань фінансів";

2) в абзаці другому частини першої статті 16 слова "Міністра фінансів України або особі, яка виконує його обов'язки (далі – Міністр фінансів України)" замінити словами "члена Кабінету Міністрів України, відповідального за формування та реалізацію державної бюджетної політики, або особи, яка виконує його обов'язки";

3) у частині першій статті 21 слова "Міністерства економіки України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";

4) в абзаці першому частини першої статті 43 слова "Державна казначейська служба України, діяльність якої спрямовується і координується через Міністра фінансів України" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів";

5) у частині першій статті 45 слова "центрального податкового органу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику";

6) у частині першій статті 48 слова "центральним органом виконавчої влади, визначеним Кабінетом Міністрів України" виключити;

7) у частині другій статті 78 та частині другій статті 80 слова "територіальними органами Державної казначейської служби України" замінити словами "органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів";

8) у статті 113:

у назві та частині першій слова "органів Державної фінансової інспекції України" замінити словами "органів державного фінансового контролю";

у частині другій слова "Державна фінансова інспекція України" замінити словами "Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного фінансового контролю";

9) в абзаці першому частини другої статті 118 слова "Міністерством фінансів України, органами Державної казначейської служби України, органами Державної фінансової інспекції України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики, органами, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, органами державного фінансового контролю";

10) у тексті Кодексу:

слова "Міністерство фінансів України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної бюджетної політики" у відповідному відмінку;

слова "Міністр фінансів України" в усіх відмінках замінити словами "член Кабінету Міністрів України, відповідальний за формування та реалізацію державної бюджетної політики, або особа, яка виконує його обов'язки" у відповідному відмінку;

слова "Державна казначейська служба України" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку;

слова "органи Державної казначейської служби України" в усіх відмінках замінити словами "органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів" у відповідному відмінку.

5. У Законі України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 30, ст. 379; 2006 р., № 7, ст. 84; 2012 р., № 2 – 3, ст. 3, зі змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року № 3610-VI):

1) у пункті 6 частини першої статті 4 слова "органів державної влади" замінити словами "державних органів";

2) у частині третій статті 5 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів", а слова "і установи" виключити;

3) у статті 23:

у пунктах 8 та 9 частини першої слова "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів";

у частині третій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, його територіальних органів та їх" та "державною виконавчою службою" замінити відповідно словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів, та його", "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)";

4) у статті 26:

у назві статті, абзаці першому, абзаці другому пункту 12 частини першої, частині другій слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів, його територіальні органи", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальні органи в областях, містах Києві та Севастополі", "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів або його територіальні органи" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів" у відповідному відмінку;

у частині першій:

в абзаці другому пункту 2 слова "спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері захисту прав споживачів";

у пункті 9 слова "територіальних органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері стандартизації, метрології та сертифікації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології";

5) у пункті 3 частини першої статті 28 слова "відповідні територіальні органи у справах захисту прав споживачів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів";

6) у назві та тексті статті 32 слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів та його територіальних органів", "спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері захисту прав споживачів" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів".

6. У Законі України "Про інвестиційну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 47, ст. 646):

1) в абзацах четвертому та п’ятому частини третьої статті 2, пункті 1 частини другої статті 122 слова "центральним органом виконавчої влади з питань економічної політики" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";

2) в абзаці першому частини шостої статті 121 слова "у встановленому ним порядку" замінити словами "у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку";

3) у тексті Закону слова "центральний орган виконавчої влади з питань економічної політики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері економічного розвитку" у відповідному відмінку.

7. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 303; 1998 р., № 26, ст. 149; 1999 р., № 4, ст. 35; 2001 р., № 14, ст. 72; 2002 р., № 33, ст. 236; 2003 р., № 27, ст. 209, № 45, ст. 357; 2004 р., № 8, ст. 66; 2005 р., № 25, ст. 335; 2006 р., № 14, ст. 116; 2009 р., № 36 – 37, ст. 511; 2010 р., № 29, ст. 392):

1) у пункті 4 частини першої статті 6 слова "центрального органу виконавчої влади із спеціальним статусом з питань фінансового моніторингу" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму";

2) у пункті 2 частини першої статті 8 слова "податкової міліції" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";

3) у частинах другій та восьмій статті 9 слова "Державна податкова адміністрація України, центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" в усіх відмінках замінити відповідно словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань" у відповідному відмінку;

4) у статті 91:

у частині другій слова "Державної податкової адміністрації України" виключити;

у частині третій слова "Голови Державної податкової адміністрації України – начальником податкової міліції" замінити словами "керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику".

8. У Законі України "Про державну статистику" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 43, ст.608; 2000 р., № 43, ст. 362; 2006 р., № 14, ст. 118; 2009 р., № 30, ст. 416; 2010 р., № 33, ст. 471; 2011 р., № 23, ст. 160, № 32, ст. 313):

1) абзац дев'ятий статті 1 викласти в такій редакції:

"органи державної статистики – центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, та визначені у статті 11 цього Закону підприємства, установи та організації";

2) у статті 8:

доповнити частину третю словами "і затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";

частину п'яту викласти в такій редакції:

"Звітно-статистична документація включає в себе програми статистичних спостережень, форми звітності та інструкції щодо їх заповнення (в тому числі у сфері закупівель), що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики, а також анкети, переписні (опитувальні) листи, інші статистичні формуляри, необхідні для проведення статистичних спостережень, які затверджуються органами державної статистики, державні класифікатори техніко-економічної та соціальної інформації тощо. Звітно-статистична документація може видаватися на паперових, магнітних та інших носіях або передаватися за допомогою засобів телекомунікацій";

3) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:

"Органами державної статистики є:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики;

функціональні органи державної статистики – підприємства, установи та організації, які знаходяться у сфері управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";

4) у частині другій статті 12 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики", а слова "та затверджує форми статистичної звітності у сфері закупівель" виключити;

5) в абзацах третьому та четвертому частини першої статті 13, частинах першій та третій статті 15, частині другій статті 24 слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі статистики" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики" у відповідному відмінку;

6) абзац десятий статті 14 виключити;

7) частину третю статті 151 викласти в такій редакції:

"Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики, утримується за рахунок коштів Державного бюджету України";

8) частину першу статті 23 викласти в такій редакції:

"Статистична інформація, отримана у процесі державних статистичних спостережень, а також первинні дані, отримані у процесі проведення інших статистичних спостережень, є державною власністю, що знаходиться в оперативному управлінні органів державної статистики, які володіють, використовують і розпоряджаються цією статистичною інформацією. Правила зберігання, опрацювання, поширення, збереження, захисту та використання статистичної інформації, отриманої у процесі державних статистичних спостережень, а також первинних даних, отриманих у процесі проведення інших статистичних спостережень, визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері статистики";

9) у тексті Закону слова "органи державної влади" в усіх відмінках замінити словами "державні органи" у відповідному відмінку.

9. У Законі України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2002 р., № 16, ст. 114, № 17, ст. 117; 2003 р., № 30, ст. 247; 2004 р., № 15, ст. 218; 2005 р., № 10, ст. 187; 2006 р., № 14, ст.ст. 117, 118, № 35, ст. 296; 2007 р., № 9, ст. 67; 2010 р., № 33, ст. 471; 2011 р., № 29, ст. 272):

1) назву, преамбулу, статті 1 – 5, 7, 8 і 13 викласти відповідно в такій редакції:Скачать документ

Похожие документы:

  1. Програма навчального модуля 3 Робоча програма 4

    Конспект
    Курило Володимир Іванович, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук вищої освіти України, декан юридичного факультету Національного аграрного університету,

Другие похожие документы..