Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
9.Советский период развития экономики и социологии труда. 10.Экономика и социология труда в постсоветской России. 11....полностью>>
'Руководство'
Прошедшая в Совете Федерации встреча Сергея Миронова и членов Совета палаты с руководством Торгово-промышленной палаты Российской Федерации во главе ...полностью>>
'Документ'
Ильенковские чтения – 2010. Нет ничего практичнее хорошей теории: Материалы ХII Международной научной конференции (13-14 мая 2010 г., г. Киев) / Под ...полностью>>
'Инструкция'
GARDOCLEAN® 358 применяется методом окунания для очистки поверхности от масла и жира. Препарат может также применяться для удаления механических загр...полностью>>

Зтл 1

Главная > Изложение
Сохрани ссылку в одной из сетей:

110

На фармацевтическом предприятии изготавливают таблетки нитроглицерина.

Укажите, каким методом их приготавливают:

A * Формование

B Прямое прессование, без вспомогательных веществ

C Прямое прессование с добавлением вспомогательных веществ

D Прессование с предварительным влажным гранулированием

E Прессование с предварительным сухим гранулированием

111

Какой из указанных методов наполнения ампул инъекционными растворами

позволяет предохранить капилляры от загрязнений их густыми и вязкими

растворами?

A * Шприцевой

B Вакуумный

C Турбо-вакуумный

D Пароконденсационный

E Продавливанием раствора

112

С помощью какого прибора определяют остаточные напряжения в ампульном

стекле?

A * Полярископ-поляриметр

B Спектрофотометр

C Адсорбционный масс-спектрограф

D Лазерный генератор

E Фотоэлектроколориметр

113

Одной из операций технологического процесса получения растворов для инъекций

является фильтрование растворов. Какие фильтры используют для стерильной

фильтрации ?

A * Фильтры-свечи

B Нутч-фильтры.

C Фильтр ХНИХФИ.

D Друк-фильтры.

E Фильтр-грибок.

114

На фармацевтическом предприятии выпускают гормональные препараты. Укажите,

из какого сырья получают инсулин:

A * Поджелудочная железа крупного рогатого скота и свиней

B Передняя доля гипофиза

C Щитовидная железа

D Кора надпочечников

E Задняя доля гипофиза

115

Для видалення домішок з ін’єкційного розчину глюкози проводять спеціальне

очищення за допомогою таких речовин:

A *Адсорбцією домішок на вугіллі активованому

B Додаванням гідроокису кальцію з наступною фільтрацією

C Додаванням кислоти хлористоводневої з наступною адсорбцією на вугіллі

активованому

D Попереднє опрацювання вугіллям активованим із наступною стабілізацією

хлористоводневою кислотою

E Додаванням оксиду заліза з наступною абсорбцією домішок на вугіллі активованому

116

Вкажіть тривалість настоювання при виробництві настойок методом мацерації:

A *7 діб

B 24 години

C 3-4 години

D 14 діб

E 1-2 доби

117

У таблетковому цеху виготовляють таблетки методом формування. Вкажіть, який

показник якості не визначають для цих таблеток

A * Механічна міцність

B Розпадання

C Розчинність

D Кількісний вміст діючих речовин

E Однорідність дозування

118

Якість густих екстрактів оцінюють за різними показниками. Вкажіть максимальний

вміст вологи в густих екстрактах згідно вимог ДФ України.

A * 25%

B 20\%

C 10\%

D 5\%

E 100\%

119

Якість розчинів для ін’єкцій в ампулах оцінюють за різними показниками. Вкажіть яку

кількість ампул перевіряють на наявність механічних включень.

A * 100%

B 98\%

C 95\%

D 90\%

E 50\%

120

Якість розчинів для ін’єкцій в ампулах оцінюють за різними показниками. Вкажіть, яку

кількість ампул перевіряють при визначенні якості запаювання (герметичності):

A * 100\%

B 97\%

C 80\%

D 75\%

E 50\%

121

У фітохімічному цеху підприємства виготовляють соки свіжих рослин. Вкажіть, які

машини використовують для подрібнення рослинної сировини.

A * "Волчкові " подрібнювачі

B Траворізки

C Коренерізки

D Кулькові млини

E Дезінтегратор.

122

У хімічному цеху виготовляють спиртовий розчин кислоти борної. Вкажіть, які фільтри

використовують для фільтрування цього розчину:

A * Друк-фільтри

B Паперові фільтри

C Нутч-фільтри

D Фільтри-мішки

E Мембранні фільтри

123

У фітохімічному цеху підприємства виготовляють екстракційні препарати. Вкажіть, з

якою метою застосовують екстракти-концентрати.

A * Для швидкого приготування настоїв і відварів в аптечній практиці

B Як готові лікарські засоби

C Для приготування настойок

D Для приготування сухих екстрактів

E Для приготування густих екстрактів

124

На фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки нітрогліцерину. Вкажіть

вірну послідовність технологічних стадій і операцій при виробництві даних таблеток.

A * Допоміжні роботи, змішування сухих порошків, зволоження суміші зв’язуючими

рідинами, втирання вологої маси в перфоровані пластини, виштовхування втертої

маси пуансонами, висушування таблеток. стандартизація, фасування, упакування

B Змішування сухих порошків, зволоження суміші зв’язуючими рідинами, формування

таблеток, стандартизація, фасування

C Допоміжні роботи, змішування сухих порошків, протирання вологої маси через

гранулятор, таблеткування, стандартизація, фасування, упакування

D Зволоження суміші зв’язуючими рідинами, втирання вологої маси в перфоровані

пластини, таблеткування, стандартизація, упакування

E Допоміжні роботи, гранулювання, таблеткування, стандартизація, фасування,

упакування

125

У таблетковому цеху виготовляють тритураційні таблетки методом формування.

Вкажіть, які показники якості не визначають для даних таблеток.

A * Стирання таблеток і стійкість до роздавлювання

B Розпадання і розчинення

C Однорідність дозування

D Однорідність вмісту

E Мікробіологічну чистоту

126

При виробництві таблеток застосовують різні види допоміжних речовин. Вкажіть, які

речовини застосовують для покриття, розчинного у кишечнику.

A * Ацетилфталілцелюлоза, шелак, казеїн

B Поліетиленоксид, полівінілпіролідон, метилцелюлоза

C Бензиламіно-, диетиламінобензилцелюлоза, п-амінобензоат

D Етилцелюлоза, моналаурат поліетиленсорбіту, поверхнево-активні речовини

E Поліетиленоксид, амінобензоат, шелак,

127

На фармацевтичному підприємстві виготовляють таблетки. Вкажіть час розпадання

таблеток, не покритих оболонкою.

A * не більше 15 хвилин

B не більше 5 хвилин

C не більше 10 хвилин

D не більше 20 хвилин

E не більше 30 хвилин

128

На фармацевтичному підприємстві випускають порошки. Вкажіть апаратуру, яку

застосовують для фасування порошків.

A * Шнекові і вакуумні дозатори

B Дезінтегратори

C Дисмембратори

D Шнекові і порневі дозувальні машини

E Тубонаповнювальні дозувальні машини

129

Якість сухих екстрактів оцінюють за різними показниками. Вкажіть вміст вологи в

сухих екстрактах згідно до вимог ДФ України.

A * 5\%

B 25\%

C 20\%

D 75\%

E 95\%

130

При виробництві ампул підбирають скло з необхідною термостійкістю. Вкажіть, що

забезпечує дана властивість ампульного скла, щоб ампули відповідали вимогам

нормативно-технічної документації.

A * Витримування різких коливань температури

B Легке розрізання капілярів

C Якісне запаювання ампул

D Витримування навантаження в процесі виробництва і транспортування

E Можливість захисту світлочутливих речовин

131

При оцінці якості ампул визначають хімічну стійкість. Вкажіть методи визначення

даного показника.

A * За допомогою різних кислотно-основних індикаторів, за допомогою рН-метра,

вагові методи

B Візуальні, вагові

C Поляризаціонно-оптичні

D Метод автоклавування з наступним титруванням розчином кислоти

хлористоводневої

E Метод впливу на зразки скла розчином натрію карбоната і розчином натрію

гідроксокарбоната

132

Ампульний цех підприємства випускає розчин глюкози. Вкажіть, від яких домішок

очищають глюкозу при відсутності сорту „для ін’єкцій.

A * Від пірогенних та барвних речовин.

B Від сульфатів і зіліза

C від марганцю і заліза

D від пірогенних і білкових речовин

E від домішок білкової природи і барвних речовин

133

В ампульному цеху виготовляють розчини для ін’єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів

відноситься розчин аскорбінової кислоти для ін’єкцій:

A * Розчини, які легко окислюються

B Розчини речовин, які не підлягають тепловій стерилізації

C Розчини солей, які утворені слабими основами і сильними кислотами

D Розчини солей, які утворені сильними основами і слабими кислотами

E Розчини речовин, які потребують спеціальної очистки

134

В ампульному цеху виготовляють розчини для ін’єкцій. Вкажіть, до якої групи розчинів

відноситься розчин еуфіліну для ін’єкцій.

A * Розчини, які не підлягають тепловій стерилізації

B Розчини речовин, які легко окислюються

C Розчини солей, які утворені слабими основами і сильними кислотами

D Розчини солей, які утворені сильними основами і слабими кислотами

E Розчини речовин, які потребують спеціальної очистки

135

Фітохімічний цех підприємства виготовляє біогенні стимулятори з різних видів

сировини. Вкажіть препарати біогенних стимуляторів, які одержують із мінеральних

джерел:

A *Пелоідин, гумізоль, торфот, ФіБС для ін’єкцій

B Екстракт алое рідкий, лінімент алое, сік алое, біосед

C Скловидне тіло, завис плаценти для ін’єкцій, плазмол, солкосерил

D Екстракт алое рідкий, лінімент алое, плазмол

E Пелоідин, гумізоль, торфот, плазмол, солкосерил

136

Фітохімічний цех підприємства виготовляє біогенні стимулятори з різних видів

сировини. Вкажіть препарати біогенних стимуляторів тваринного походження.

A *Скловидне тіло, завис плаценти для ін’єкцій, плазмол, солкосерил

B Екстракт алое рідкий, лінімент алое, сік алое, біосед

C Пелоідин, гумізоль, торфот, ФіБС для ін’єкцій

D Екстракт алое рідкий, лінімент алое, плазмол

E Пелоідин, гумізоль, торфот, плазмол, солкосерил

137

Фітохімічний цех підприємства виготовляє біогенні стимулятори з різних видів

сировини. Вкажіть препарати біогенних стимуляторів рослинного походження:

A * Екстракт алое рідкий, лінімент алое, сік алое, біосед

B Екстракт алое рідкий, пелоідин, сік алое, біосед

C Пелоідин, гумізоль, торфот, ФіБС для ін’єкцій

D Скловидне тіло, завис плаценти для ін’єкцій, сік алое, біосед

E Пелоідин, гумізоль, торфот, плазмол, солкосерил

138

На фармацевтичному підприємстві виготовляють водні розчини. Вкажіть розчин, який

виготовляють шляхом хімічної взаємодії речовин та електрохімічним методом.

A * Розчин алюмінію гідроксоацетату

B Розчин розчин свинцю гідроксоацетату

C Розчин кальцію гідроксиду

D Розчин полівінілового спирту

E Розчин калію аресеніту

139

На фармацевтичному підприємстві виготовляють сиропи. Вкажіть, з якою метою

застосовують солодковий сироп.

A *Як відхаркуючий і легкий послаблюючий засіб

B Як смаковий сироп

C Як послаблюючий засіб

D При гіпо- та авітамінозах С в дитячій практиці

E При анеміях

140

Укажите, с какой целью используют наполнители в производстве таблеток

A Для обеспечения определенной массы таблеток

B Для обеспечения стабильности таблеток

C Для таблетирования сильнодействующих веществ

D Для обеспечения механической прочности

E Для придания таблеткам определенных свойств

141

Укажите технологический прием при котором в производство возвращается часть

ценного экстрагента из отработанного сырья

A Рекуперация

B Экстрагирование

C Реперколяция

D Ректификация

E Регенерация

142

Який нормативно-технічний документ встановлює вимоги до якості лікарського

засобу або лікарської рослинної сировини, затверджений на обмежений термін.

A *Тимчасова фармакопейна стаття (ТФС)

B Технологічний промисловий регламент (ТПР)

C Фармакопейна стаття (ФС)

D Державний стандарт (ДСТУ)

E Галузевий стандарт (ГСТУ)

143

Якими методами проводять визначення спирту в настойках:

A *Дистиляційний, по температурі кипіння.

B Дистиляційний, біологічний.

C Хімічний, біологічний.

D По температурі кипіння.

E За допомогою спиртоміра й ареометра.

144

Скільки об’ємних частин рідкого екстракту-концентрату одержують з однієї вагової

частини лікарської рослинної сировини?

A *2,0

B 0,5

C 1,0

D 10,0

E 5,0

145

Для таблеток, покритих оболонкою, який якісний параметр не визначається?

A *Міцність на стирання.

B Розчинність.

C Здатність до розпаду.

D Середня маса і відхилення від неї.

E Однорідність дозування.

146

Із запропонованих методів нанесення покриттів на таблетки виберіть напресовані:

A *Використання машин подвійного пресування.

B Нарощування в дражувальному котлі-обдукторі.

C Нанесення покриття в установці відцентрової дії.

D Нанесення покриття у псевдозжиженому шарі.

E Нанесення покриття в абдукторах.

147

На стадії підготування ампул до наповнення назвіть основні операції:

A *Розкриття ампул, відпал ампул, зовнішнє і внутрішнє миття ампул, сушіння і

стерилізація, оцінка якості.

B Миття ампул, сушіння і стерилізація ампул, оцінка якості.

C Розкриття ампул, миття ампул, сушіння, визначення термічної і хімічної стійкості

скла, віджиг ампул.

D Розкриття ампул, миття і сушіння ампул, визначення глибини розрідження.

E Розкриття ампул, миття внутрішніх і зовнішніх поверхонь, сушіння, зняття

залишкової напруги.

148

Які методи застосовують при наповненні ампул ін’єкційними розчинами?

A * Вакуумний, шприцевий, пароконденсаційний.

B Камерний, вакуумний, шприцевий.

C Вихровий, вакуумний.

D Ультразвуковий, вібраційний, шприцевий.

E Ультразвуковий, вихровий.

149

Дайте визначення лікарської форми тубатіни:

A *М’які капсули з подовженою шийкою.

B Капсули сферичної форми, отримані методом занурення.

C Капсули яйцеподібної форми, отримані методом пресування.

D Тверді капсули з кришечкою, наповнені мікро- капсулами.

E М’які ректальні капсули у формі витягнутої краплі.

150

Яка із запропонованих лікарських форм випускається промисловістю в гранулах?

A * Плантаглюцид;

B Діазолін;

C Мукалтін;

D Ревіт;

E Лінкоміцину гідрохлорид.

151

Сиропи, що не містять діючих речовин використовується у промисловому

виробництві в якості:

A * Корегуючих речовин, як склеюючі та загущуючі;

B Як розчинники для приготування рідких лікарських форм;

C Як основа для приготування неводних лікарських форм;

D Як емульгатори;

E Як стабілізатори;

152

Для приготування олії шипшини у промислових умовах як сировину використовують:

A * Сухе насіння плодів шипшини звільнених від м’якоті;

B Свіжі плоди шипшини;

C Сухі цілі плоди шипшини;

D Сухі подрібнені плоди шипшини;

E Плоди та квіти шипшини.

153

Які з очних лікарських форм готують тільки у промисловому виробництві?

A * Очні вставки

B Очні мазі;

C Очні краплі;

D Очні примочки;

E Очні промивання.ї

154

На фармацевтичному підприємстві одним із методів стерилізації термолабільних

речовин є метод тиндалізації. Вкажіть у чому полягає суть даного методу?

A * Триразове нагрівання розчину до 40-60?С із перервами на добу для

термостатування;

B Автоклавування при температурі 119-121?С і тиском 1,0-1,1 атм;

C Стерилізація при 100?С текучою парою;

D Стерилізація сухим жаром при 180-200?С тривалий час;

E Стерилізація струмом високої та надвисокої частоти.

155

Таблетки, які отримують формуванням зволожених мас називаються:

A * Тритураційними таблетками;

B Таблетками покритими оболонками;

C Шипучими таблетками;

D Таблетками з плівковим покриттям.

E Таблетками з модифікованим вивільненням.

156

Вкажіть спосіб застосування oriblettae – таблеток:

A * Перорально;

B Сублінгвально;

C Для імплантацій;

D Вагінально;

E Для приготування розчинів.

157

Однією з нових лікарських форм промислового виробництва, що використовується в

дитячій практиці та призначені для маленьких дітей, які не вміють ковтати таблетки є:

A * Тубатини

B Драже

C Спансули

D Медули

E Гранули

158

На фармацевтичному підприємстві виготовляють олію камфорну для зовнішнього

застосування. Вкажіть, яку олію використовують в якості розчинника.

A * Соняшникову

B Персикову

C Вазелінову

D Оливкову

E Сливову

159

На фармацевтичному підприємстві виготовляють мазі. Вкажіть, на якій основі

виготовляють мазь сірчану просту.

A * На емульсійній

B На вазеліновій

C На основі „для очних мазей”

D На ланоліні

E На поліетиленгліколевій

160

Нормативний документ, в якому встановлені вимоги до конкретної продукції та послуг,

і що регулює відносини між постачальником і споживачем. Який термін відповідає

даному визначенню?

A * Технічні умови;

B Стандарт;

C Технічний регламент;

D Технологічний регламент;

E Методичні вказівки.

161

Допоміжні речовини при виробництві таблеток потрібні для надання таблетованій

масі необхідних технологічних властивостей, забезпечення точності дозування,

механічної міцності, стабільності таблеток в процесі зберігання. Які допоміжні

речовини покращують розпадання або розчинення таблеток в організмі?

A * Розпушуючі речовини;

B Антифрикційні речовини;

C Ковзкі речовини;

D Наповнювачі;

E Коригенти.

162

Для покращення яких властивостей наповнювача при заповненні твердих

желатинових капсул додають ковзкі допоміжні речовини - 0,1 \% - 0,3 \% аеросил або

магнію стеарат разом з 0,5 \% - 1 \% тальком.

A * Для покращення сипкості;

B Для однорідності;

C Для регулювання вмісту вологи;

D Для гомогенності змішування;

E Для здатності до компактного формування.

163

У якій кількості при виробництві таблеток додається пластифікатор Твін-80

A * Не більше 1\%

B Не більше 0,5\%

C Не більше 3\%

D Не більше 5\%

E 10\%

164

Недоліком цукрово-мучного дражування, що використовується при покритті таблеток

оболонками є

A * При зберіганні в результаті оксидації та ензимного розщеплення білкових речовин

в муці утворюються вільні органічні кислоти, що призводять до прогіркання

B Покриття відволожується

C Покриття вступає у взаємодію з таблеткою

D Через певний проміжок часу змінюється колір покриття

E Через певний проміжок часу відбувається розшарування

165

Цех фармацевтичного підприємства, що випускає аерозольні форми, як пропеленти

використовує зріджені гази. Які із запропонованих речовин відносяться до групи

зріджених газів?

A * Хладони або фреони

B Азот

C Закис азоту

D Метиленхлорид

E Етиленхлорид

166

Таблетковий цех фармацевтичного підприємства опановує випуск “шипучих” таблеток

з вітамінами. Вкажіть групи розрихлювачів газоутворюючої дії

A * Кислота винна та натрію гідрокарбонат

B Кислота аскорбінова та аеросил

C Кислота винна та магнію стеарат

D Лимонна кислота та магнію стеарат

E Кислота лимонна та аеросил

167

Для визначення остаточної напруги в ампульному склі використовують метод

A * Поляризаційно-оптичний

B Розчином метиленового синього

C За допомогою пікнометра

D За допомогою “барабанного зтирача”

E За допомогою апарату Сокслета

168

Обладнання для подрібнення класифікуються по способу подрібнення. До яких

машин відноситься вальцева дробарка?

A *роздавлюючих,

B ріжучих,

C стираючих,

D ударних,

E ударно-відцентрових.

169

Для одержання однорідної суміші сипучих матеріалів використовують змішувачі. В

яких змішувачах відсутні деталі, що обертаються?

A Змішувачі псевдозрідженого шару;

B Змішувачі барабанні;

C Лопатеві змішувачі;

D Двохконусний змішувач;

E Відцентровий змішувач.

170

Для видалення скляного пилу із внутрішньої стінки склодроту його миють камерним

способом. Для чого в цій установці встановлюється барботер?

A Для збільшення ефективності миття шляхом створення турбулентних потоків;

B Для підігрівання розчину миючого засобу;

C Для висушування склодроту після миття;

D Для зняття внутрішньої напруги;

E Для визначення внутрішньої напруги.

171

При антацидних гастритах використовують сік подорожника. Яким способом

одержують сік подорожника?

A Пресуванням під високим тиском;

B Екстрагуванням зрідженими газами;

C Мацерацією водним розчином етанолу;

D Розчиненням концентратів;

E Реперколяцією в батареї перколяторів.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "Горно-металлургическая компания "Норильский никель"

  Документ
  Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
 2. Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Полюс Золото» Код эмитента

  Публичный отчет
  Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
 3. Финансовое оздоровление Финансовое оздоровление

  Документ
  Финансовое оздоровление — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях восстановления его платежеспособности и по­гашения задолженности в соответствии с графиком погашения за­долженности.
 4. Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Горно-металлургическая компания «Норильский никель»

  Документ
  Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах
 5. Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Объединенные машиностроительные заводы (Группа Уралмаш-Ижора) (1)

  Документ
  Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Другие похожие документы..