Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
На финансовых рынках мало сделок, которые вызывали бы такой же большой интерес и разговоры, как первичное размещение акций (Initial Public Offerings,...полностью>>
'Документ'
Становлення та розвиток справді демократичного суспільства неможливе без дотримання фундаментальних прав людини. Одним з таких прав є право на одержа...полностью>>
'Документ'
Избранное Печатный М.: Эксмо, 007. 5 Физиократы. Кенэ-Тюрго-Дюпон де Немур. Избранные экономические произведения Печатный М....полностью>>
'Документ'
Мировоззрение – это совокупность взглядов и убеждений, оценок и норм идеалов и установок, которые определяют отношение человека к миру и выполняют рег...полностью>>

Законодавчі та нор

Главная > Закон
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Бібліотека Буковинського державного фінансово-економічного університету

Інформаційний бюлетень

нових надходжень у 2011 році

Чернівці, 2012

ЗМІСТ

Законодавчі та нормативні документи……………………………………… 2

Монографії.……………………………………………………………………… 4

Наукові збірники та матеріали конференцій………………………………. 6

Статистичні збірники ГУС у Чернівецькій області………………………. 8

Кафедра фінансів……………………………………………………………… 12

Кафедра грошового обігу та кредиту……………………………………….. 16

Кафедра історії, політології та державного управління…………………. 17

Кафедра сучасних європейських мов………………………………………. 22

Кафедра комп’ютерних дисциплін .………………………………………. 23

Кафедра обліку, аудиту і економічного аналізу..………………………… 25

Кафедра економіки підприємства..………………………………………… 26

Кафедра загальноекономічних дисциплін…………………………………. 29

Кафедра філософії і права……………………………………………………. 32

Кафедра філологічних дисциплін…………………………………………… 37

Кафедра вищої математики…………………………………………………. 39

Кафедра фізичного виховання………………………………………………. 40

Художня література..………………………………………………………… 41

Законодавчі та нормативні документи

1

67.9(4Укр)402-3

Б98

Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін. та доповн. станом на 2 вересня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 118 с.

Кільк. прим.: 7 (ЧЗ, АБ)

2

67.9(4Укр)402-3

Г72

Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : із змін. та доповн. станом на 2 вересня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 72 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)

3

67.9(4Укр)301.011

К57

Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : із змін. та доп. станом на 18 вересня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 220 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

4

67.9(4Укр)305

К57

Кодекс законів України про працю [Текст] : станом на 5 грудня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 88 с.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)

5

67.9(4Укр)307

З-51

Земельний кодекс України [Текст] : із змінами і доповненнями станом на 18 січня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 88 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)

6

67.9(4Укр)308

К82

Кримінальний кодекс України [Текст] : із змін. та доп. станом на 17 січня 2012 року. – К. : Правова єдність, 2012. – 182 с.

Кільк. прим.: 7 (ЧЗ, АБ)

7

67.9(4Укр)311

К82

Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : із змін. та доп. станом на 17 січня 2012 року. – К. : Правова єдність, 2012. – 216 с.

Кільк. прим.: 7 (ЧЗ, АБ)

8

67.9(4Укр)7

К57

Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : із змін. і доп. станом на 16 вересня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 128 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

9

67.9(4Укр)304

Ц58

Цивільний кодекс України [Текст] : із змін. та доп. станом на 5 грудня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 312 с.

Кільк. прим.: 7 (ЧЗ, АБ)

10

65.9(4Укр)310

Ц58

Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : із змін. та доп. станом на 10 листопада 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 158 с.

Кільк. прим.: 7 (ЧЗ, АБ)

11

67.404(4Укр)

Ц58

Цивільний кодекс України [Текст] : науково-практичний коментар, із змін. і доп. станом на 5 трав. 2009 р. / за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Правова єдність, 2009. – 744 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

Монографії

1

63.3(4Укр)

Б86

Ботушанський, В. Еміграція з Буковини (60-ті рр. ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : [монографія] / В. Ботушанський, Г. Чайка. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 384 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

2

65.58

Б91

Бураковський, І. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України [Текст] / І. Бураковський, О. Плотніков. – Харків : Фоліо, 2009. – 299 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

3

74.58

В55

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область [Текст] : [монографія] / НАПНУ, [наук. конс. П. Тронько]. – К. : Знання України, 2010. – 447 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

4

65.9(4Укр) 261.3

В68

Волохова, І. С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : монографія / І. С. Волохова ; Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса : [Атлант], 2010. – 234 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

5

65.04(4Укр)

Д64

Долішній, М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ - ХХІ століть: нові пріоритети [Текст] : проект "Наукова книга" / М. І. Долішній ; НАН України, Ін-т регіон. досліджень. – К. : Наук. думка, 2006. – 511 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

6

65.050.9(4Укр)22

Е99

Євдокименко, В. К. Інституційне забезпечення економічної євроінтеграції західних регіонів України [Текст] : монографія / В. К. Євдокименко, А. Д. Ворошан. – Чернівці : Прут, 2010. – 292 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

7

65.9(4Укр)26

К56

Коваленко, Віталій Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації: правовий аспект [Текст] : [монографія] / В. Коваленко ; за ред. А.Т. Ковальчука. – К. : Знання, 2011. – 319 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

8

65.012.12

К84

Круглянко, А. В. Розвиток підприємництва в регіоні: стан та перспективи [Текст] : [монографія] / А. В. Круглянко. – Чернівці : Прут, 2006. – 426 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

9

36

Л37

Левицька, І. В. Відтворення основних засобів: теорія і практика [Текст] : монографія / І. В. Левицька. – Тернопіль : Терно-граф, 2010. – 272 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

10

66.4(4Мол)

М48

Мельничук, Галина Зовнішня політика Республіки Молдова (1991-2005 рр.) [Текст] : [монографія] / Г. Мельничук. – Чернівці : [Технодрук], 2010. – 230 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

11

67.9(4Укр)310

Н15

Навроцька, Ю. В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України [Текст] : монографія / Ю. В. Навроцька. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 192 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)

12

65.012.2

Н17

Надюк, З. О. Державне регулювання ринку медичних послуг в Україні [Текст] : монографія / З. О. Надюк. – Запоріжжя : [ЗІДМУ], 2008. – 296 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

13

65.261.4

П44

Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем (теоретичні засади та практика використання) [Текст] : [монографія] / за заг. ред. В.Л. Андрущенка, В.М. Мельника. – Ірпінь : [Нац. ун-т ДПС України], 2006. – 210 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

14

65

П85

Прядко, В. В. Виробництво товарів народного споживання: проблеми теорії і практики [Текст] : монографія / В. В. Прядко ; НАН України, Рада по вивченню продукт сил. – К. : НУХТ, 2005. – 232 с.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)

15

74.58+65.240

Р34

Резник, С. Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности [Текст] : учеб. пособ. для системы допол. образорвания - повышения квалификации преподавателей высших учебных заведений / С. Д. Резник, О. А. Вдовина ; под общ. ред. С.Д. Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 361 с. – (Менеджмент в высшей школе).

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

16

74.480.266

Р34

Резник, С. Д. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры [Текст] : учеб. пособ. / С. Д. Резник, И. А. Игошина ; под общ. ред. С.Д. Резника. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 475 с. – (Менеджмент в высшей школе).

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

17

67.9(4Укр)302.4

С29

Селезньова, О. М. Систематизація банківського законодавства в Україні [Текст] : монографія / О. М. Селезньова. – Чернівці : Глобус, 2010. – 184 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

18

67.9(4Укр)302я73

С29

Селезньова, О. М. Банківське право України: методика викладання навчального курсу [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Селезньова. – Х. : Глобус, 2011. – 192 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

19

67.9(4Укр)302я73

С29

Селезньова, О. М. Фінансове право України: методичні рекомендації та бібліографія [Текст] : навч. посіб. / О. М. Селезньова. – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – 200 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

20

65.9(4Укр)

С37

Симоненко, В. К. Пятилетка "враздрай" [Текст] : экономические эссе / В. К. Симоненко. – К. : Знання, 2011. – 428 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

21

65.9(4Укр)26

С83

Стратегічні напрямки активізації фондового ринку України [Текст] : [монографія] / [за заг. ред. П.Ю. Буряка, К.В. Васьківської, О.А Біттера.]. – Львів, 2011. – 220 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

22

65.049 (4Укр)6

Т65

Трансформаційні процеси розвитку економіки регіону за період незалежності України [Текст] : монографія / за заг. ред. В.В. Прядка ; МФУ, БДФА. – Чернівці : [б.в.], 2011. – 356 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

23

65.9 (4Укр)8

У45

Україна - Європейський Союз: вектори розвитку взаємовідносин [Текст] : монографія / за заг. ред. В.В. Прядка ; МФУ, БДФА. – Чернівці : [б.в.], 2011. – 637 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

24

75

Ф50

Фізична культура та спорт у навчальних закладах східноєвропейських країн [Текст] : [колект. монографія, складена за матеріалами Першої Міжнар. наук.-практ конф. [13-15 трав. 2010 р., Чернівці] / МОНУ, МФУ [та ін.]. – Чернівці : [б.в.], 2010. – 450 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

25

65.050

Ч-46

Череп, А. В. Управління собівартістю [Текст] : монографія / А. В. Череп ; МОНУ, ЗНТУ. – Х. : ІНЖЕК, 2005. – 376 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

26

74.4

Ю75

Юрко, І. В. Використання тренінгових технологій навчання у підготовці фахівців для підприємницької та управлінської діяльності [Текст] : монографія / І. В. Юрко, Л. М. Шимановська-Діанич, М. В. Гуніенко ; за заг. ред. І.В. Юрка. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 161 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

Наукові збірники та матеріали конференцій

1

74+75

А43

Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання та спорту у навчальних закладах України [Текст] : зб. наук. праць VІІ Всеукр. наук. конф. (12-13 трав. 2011 р., Чернівці) / МОНМС України, Чернів. обл. упр-ня комітету з фіз. виховання та спорту, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, БДФА [та ін.]. – Чернівці, 2011. – 432 c.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

2

65

Г54

Глобалізація економіки: нові можливості чи загроза людству? [Текст] : матеріали конференції, 21-22 бер. 2001 р. Т.1 / МОНУ, , ДДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : [ДДУЕТ], 2001. – 285 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

3

74.480.204

Н34

Науковий вісник БДФА. Серія: Гуманітарні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 / МФУ, БДФА ; гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці : БДФА, 2010. – 200 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, ДБВ, АБ)

4

65

Н34

Науковий вісник БДФА. Серія: Економічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 / гол. ред. В.В. Прядко ; Міністерство фінансів України, БДФА. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 468 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, ДБВ, АБ)

5

65

О-64

Організаційно-економічне, фінансово-кредитне і інституційно-правове забезпечення інноваційного розвитку суб'єктів господарювання та територіальних громад [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції молодих вчених та студентів (24-25 бер. 2011 р., Чернівці) / МФУ, МОНМС України, БДФА [та ін.] ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [БДФА], 2011. – 448 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, ДБВ)

6

63.3(4Укр)

П35

Питання історії України [Текст] : зб. наук. праць. Т. 11 / МОНУ, ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2008. – 272 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

7

66

П50

Політична ситуація в Україні: кризові тенденції та шляхи їх подолання (2007 р. - вересень 2008 р.) [Текст] : [зб. аналіт. матеріалів] / [за ред. В.М. Яблонського] ; НІСД. – К. : НІСД, 2009. – 108 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

8

67(4Укр)

Р64

Роз'яснення основних норм Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції": правозастосовчі та організаційні аспекти [Текст] : збірник тез доповідей круглого столу [10 груд. 2009 р., Тернопіль] / МОНУ ; [ред. кол. В.І. Возьний та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2009. – 198 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

9

65.261(4Укр)

С83

Стратегія розвитку фінансово-економічних та соціальних відносин: регіональний аспект [Текст] : матеріали 3-го Симпозіуму (Харків, 11 листоп. 2010 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : ХІФ УДУФМТ, 2010. – 500 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

10

60(4Укр)

У45

Україна і світ: прагнення змін [Текст] = Ukraine and the world: yearning for changes : [зб. наук. доповідей учасників 12-ї щоріч. Фулбрайтівської конф., Київ (18-19 груд. 2009 р.)] / [відпов. ред. Н. Висоцька]. – К. : Дух і літера, 2010. – 448 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

11

65

Ф59

Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та організаційно-правове забезпечення відтворювальних процесів на шляху до економіки знань [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25.26 лист. 2010 р. , Чернівці) / МФУ, БДФА [та ін.]. – Чернівці : [БДФА], 2010. – 428 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

12

63.3(0)-6

400 lat stosunkow polsko-amerykanskich (1608-2008) [Текст] : konferencja naukowa Instytutu Spraw Spolecznych i Stosunkow Miedzynarodowych (5 grudnia 2008 r.) / Akademia finansow w Warszawie. – Warszawa, 2009. – 135 s.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

13

65.26

З-34

Zarzadzanie ryzykiem portfela inwestycyjnego w dobie kryzysu [Текст] : prace naukowo-badawcze Akademii Finansow 2008/2009 / kierow. zespolu Dariust J. Blaszczuk ; Akademia finansow w Warzawie. – Warzawa, 2010. – 207 s.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

Статистичні збірники Головного управління статистики у Чернівецькій області

1

65.051

Г87

Громадські організації у 2010 році [Текст] : стат. бюлетень / [відпов. Брухович Г.В.]. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 52 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

2

65.051

Д50

Діяльність підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності області у 2010 році [Текст] : стат. збірник / за ред. А.В. Ротаря. – Чернівці : ГУС ЧО, 2011. – 117 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

3

65.051

Д50

Діяльність суб'єктів малого підприємництва у 2010 році [Текст] : стат. збірник / за ред. А.В. Ротаря. – Чернівці : ГУС ЧО, 2011. – 110 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

4

65.051

Д58

Довкілля Буковини у 2010 році [Текст] : стат. збірник / [за ред.А.В. Ротаря]. – Чернівці : [ГУС у Чернівецькій обл.], 2011. – 139 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

5

65.051

Д71

Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2001-2010 роки [Текст] : стат. збірник / [за ред. Т.Г. Сарчинської]. – Чернівці, 2011. – 89 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

6

65.051

Е45

Економічна активність населення Чернівецької області у 2010 році [Текст] : стат. збірник / за ред. А.В. Ротаря. – Чернівці : ГУС ЧО, 2011. – 113 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

7

65

З-35

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам області та інших регіонів України на 1 квітня 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Головне у-ня стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [Гол. упр. стат. у Чернів. обл.], 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

8

65.051

З-12

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам області та інших регіонів України на 1 травня 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Гол. упр-ня стат. у Чернів. області. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

9

65

З-35

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам області та інших регіонів України на 1 жовтня 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Головне у-ня стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [Гол. упр. стат. у Чернів. обл.], 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

10

65

З-35

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам області та інших регіонів України на 1 листопада 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Головне у-ня стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [Гол. упр. стат. у Чернів. обл.], 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

11

65.051

Д50

Заклади охорони здоров'я та захворюваність населення області 2010 році [Текст] : стат. бюлетень / відпов. за випуск Г.В. Брухович. – Чернівці : ГУС ЧО, 2011. – 32 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

12

65

З-35

Заробітна плата працівників області за вересень 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Головне у-ня стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [Гол. упр. стат. у Чернів. обл.], 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

13

65

З-35

Заробітна плата працівників області за жовтень 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Головне у-ня стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [Гол. упр. стат. у Чернів. обл.], 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

14

65

З-35

Заробітна плата буковинців серед регіонів України у березні 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Головне у-ня стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [Гол. упр. стат. у Чернів. обл.], 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

15

65.051

З-35

Заробітна плата буковинців серед регіонів України у квітні 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Гол. упр-ня стат. у Чернів. області. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

16

65

З-35

Заробітна плата працівників області за березень 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Головне у-ня стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [Гол. упр. стат. у Чернів. обл.], 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

17

65.051

З-35

Заробітна плата працівників області за квітень 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Гол. упр-ня стат. у Чернів. області. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 20 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

18

65.051

З-35

Заробітна плата буковинців серед регіонів України у вересні 2011 року [Текст] : стат. бюлетень. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

19

65.051

З-35

Заробітна плата буковинців серед регіонів України у жовтні 2011 року [Текст] : стат. бюлетень. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

20

65.051

З-78

Зовнішня торгівля області товарами та послугамиза 2010 рік [Текст] : стат. зб. / [за ред. А.В. Ротаря]. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 120 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

21

65.051

І-58

Інвестиційна та будівельна діяльність на Буковині у 2002-2010 роках [Текст] : стат. збірник / [за ред.В.С. Дроня]. – Чернівці : [ГУС у Чернівецькій обл.], 2011. – 96 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

22

65.051

І-99

Інноваційна діяльність в області у 2010 році [Текст] : стат. зб. / [за ред. А.В. Ротаря]. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 93 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВ)

23

65.051

Н31

Населення Чернівецької області, 2010 [Текст] : стат. зб. / [за ред. А.В. Ротаря]. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 163 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

24

65.051

Н34

Наукова діяльність в області, 2010 [Текст] : стат. збірник / за ред. В.С. Дроня. – Чернівці : ГУС ЧО, 2011. – 157 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

25

65.051

О-75

Основні засоби Буковини у 2003-2010 роках [Текст] : стат. зб. / за ред. В.С. Дроня ; Гол. управління статистики у Чернівецькій обл. – Чернівці : Гол. упр-ня стат. у Чернів. обл., 2011. – 167 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

26

65.051

П70

Праця в області у 2010 році [Текст] : стат. зб. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 163 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

27

65.051

Р51

Ринки області в 2010 році [Текст] : стат. бюлетень / відпов. за випуск С.О. Копельчук ; Держкомстат України, Гол. управ. стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [ГУС ЧО], 2011. – 16 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

28

65.051

Р65

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, рівнем освіти, джерелами засобів існування, видами економічної діяльності та заняттям (за даними Всеукраїнсько [Текст] : демограф. збірник / за ред. А.В. Ротаря ; Держкомстат України, Гол. управ. стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : ГУС ЧО, 2004. – 127 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

29

65.051

Р75

Рослинництво Чернівецької області у 2010 році [Текст] : стат. збірник / за ред. А.В. Ротаря ; Держкомстат України, Гол. управ. стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [ГУС ЧО], 2011. – 71 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

30

65.051

С36

Сільське господарство Чернівецької області у 2010 році [Текст] : стат. збірник / [за ред.А.В. Ротаря]. – Чернівці : [ГУС у Чернівецькій обл.], 2011. – 179 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

31

65.051

С69

Соціальний розвиток населення області, 2010 [Текст] : стат. збірник / за ред. А.В. Ротаря. – Чернівці : ГУС ЧО, 2011. – 139 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

32

65.051

С69

Соціально-економічний розвиток Чернівецької області за 2010 рік (регіональний розріз) [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Гол. управління статистики у Черн. обл. – Чернівці : Гол. управління стат. у Чернів. обл., 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

33

65.051

С78

Статистичний щорічник Чернівецької області за 2010 рік [Текст] / [за ред. А.В.Ротаря]. – Чернівці : [ГУС у Чернівецькій обл.], 2011. – 598 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

34

65.051

Т26

Тваринництво Чернівецької області у 2010 році [Текст] : стат. збірник / за ред. А.В. Ротаря ; Держкомстат України, Гол. управ. стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [ГУС ЧО], 2011. – 99 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

35

65.051

Т65

Транспорт і зв'язок Чернівецької області, 2010 [Текст] : стат. збірник / [за ред.І.В. Арделян]. – Чернівці : [ГУС у Чернівецькій обл.], 2011. – 122 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

36

65.051

Т87

Туризм, відпочинок та санаторно-курортне лікування в області [Текст] : стат. збірник / [за ред. І.Д. Арделян]. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 64 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

37

65.051

Ф43

Фермерські господарства Чернівецької області у 2010 році [Текст] : стат. зб. / [за ред. А.В. Ротаря]. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 48 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

38

65.051

Ф59

Фінансовий стан малих підприємств області у 2010 році [Текст] : стат. збірник / за ред. А.В. Ротаря. – Чернівці : ГУС ЧО, 2011. – 127 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

Кафедра фінансів

1

65.053я73

Б17

Базілінська, О. Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика [Текст] : навч. посіб. / О. Я. Базілінська. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2011. – 328 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

2

Б91

Буряк, П. Ю. Фінанси [Текст] : підручник / П. Ю. Буряк, С. Д. Смолінська, Н. Б. Татарин ; МОНУ; ЛДФА. – К. : Хай-Тек Прес, 2010. – 392 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

3

65.26

Б98

Бюджетна система [Текст] : навч. посіб. / К. М. Владимиров, Л. О. Абсава, Л. В. Владимирова, Т. К. Мінза. – К. : Кондор, 2009. – 220 с.

Кільк. прим.: 7 (ЧЗ, АБ)

4

67.9(4Укр)402-3

Б98

Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін. та доповн. станом на 2 вересня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 118 с.

Кільк. прим.: 7 (ЧЗ, АБ)

5

65.26

В29

Венгер, В. В. Фінанси [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. В. Венгер. – К. : ЦНЛ, 2009. – 1 електр. диск

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

6

65.261.7

В58

Власюк, Н. І. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Власюк, Т. В. Мединська, М. І. Мельник. – К. : Алерта, 2011. – 328 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)

7

65.9(4Укр) 261.3

В68

Волохова, І. С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : монографія / І. С. Волохова ; Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса : [Атлант], 2010. – 234 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

8

65.261

Г16

Галушка, Є. О. Казначейська справа [Текст] : підручник / Є. О. Галушка, О. В. Охрімовський, Я. М. Гончарук. – [2-ге вид., доповн., та перероб.]. – Львів : Магнолія 2006, 2012. – 580 с.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)

9

32.97я7

Г85

Грицюк, І. В. Інформаційні системи і технології у державних фінансах [Текст] : навч. посіб. / І. В. Грицюк, В. О. Григоренко, О. В. Лавров. – Чернівці : [Технодрук], 2011. – 158 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

10

65.290-93я73

Г97

Гуцаленко, Л. В. Державний фінансовий контроль [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2011. – 424 с.

Кільк. прим.: 3 (АБ)

11

65.26

Е96

Еш, С. М. Фінансовий ринок [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. М. Еш. – К. : ЦНЛ, 2009. – 528 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВ)

12

65.290-93я73

Е13

Євтух, О. Т. Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Євтух, О. О. Євтух. – К. : ЦУЛ, 2011. – 408 с. + 1 електр. диск (CD-R).

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

13

65.26

К26

Карпінський, Б. А. Фінанси: термінологічний словник [Текст] : навч. посіб. / Б. А. Карпінський, Т. Б. Шира. – К. : Професіонал, 2008. – 608 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

14

65.9(4Укр)26

К56

Коваленко, Віталій Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації: правовий аспект [Текст] : [монографія] / В. Коваленко ; за ред. А.Т. Ковальчука. – К. : Знання, 2011. – 319 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

15

65.26я73

К56

Ковальчук, С. В. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / С. В. Ковальчук, І. В. Форкун. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 568 с. – (Вища освіта в Україні).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

16

65.053я73

К78

Крамаренко, Г. О. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Г. О. Крамаренко, О. Є. Чорна. – К. : ЦУЛ, 2008. – 392 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

17

65.26я73

К79

Кремень, О. І. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. – К. : ЦУЛ, 2012. – 416 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)

18

65.261.3

М54

Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни "Бюджетна система" [Текст] / уклад. О.М. Грубляк ; МФУ, БДФА. – Чернівці, 2011. – 161 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

19

65.261.1,0-212.122

М54

Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни "Казначейська справа" [Текст] / уклад. Т.І. Репужинська ; МФУ, БДФА. – Чернівці, 2011. – 136 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

20

65.261.9

М54

Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни "Фінанси підприємств" [Текст] / уклад. В.О. Григоренко ; МФУ, БДФА. – Чернівці, 2011. – 111 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

21

65.261.1

М54

Методичні рекомендації щодо самостійного вивчення дисципліни "Фінансовий ринок" [Текст] / уклад. О.А. Підлипчак ; МФУ, БДФА. – Чернівці, 2011. – 131 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

22

65.9(2)8

М58

Міжнародні фінанси (контрольні запитання, тести, практичні завдання) [Текст] : навч. посіб. / за ред. Ю.М. Лисенкова, В.Є. Поліванова. – К. : Дакор ; КНТ, 2008. – 88 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

23

65.291.9я73

Н53

Непочатенко, О. О. Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О. О. Непочатенко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 328 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

24

65.261я73

О-54

Олійник, А. В. Інформаційні системи і технології у фінансових установах [Текст] : навч. посіб. / А. В. Олійник, В. М. Шацька. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 436 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

25

65.053я73

П44

Подольська, В. О. Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. О. Подольська, О. В. Яріш. – К. : ЦНЛ, 2007. – 488 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

26

65.261.3я73

П58

Попова, Л. М. Казначейська справа [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Попова, С. М. Попова, В. І. Успаленко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 164 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)

27

65.9(4Укр)26

С83

Стратегічні напрямки активізації фондового ринку України [Текст] : [монографія] / [за заг. ред. П.Ю. Буряка, К.В. Васьківської, О.А Біттера.]. – Львів, 2011. – 220 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

28

65.9(4Укр)261.8я73

С89

Сунцова, С. Місцеві фінанси [Текст] : навч. посіб. / С. Сунцова. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : ЦНЛ, 2010. – 488 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)

29

65.261я73

Т33

Теорія фінансів [Текст] : підручник / за ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – К. : ЦУЛ, 2010. – 576 с.

Кільк. прим.: 3 (АБ)

30

65.261.3я73

У67

Управління державним боргом [Текст] : навч. посіб. / О. О. Прутська, О. А. Сьомченков, Ж. В. Гарбар та ін. ; [за заг. ред. О.О. Прутської]. – К. : ЦУЛ, 2010. – 216 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)

31

65.9(4Укр)261.3

У67

Управління державним бюджетом України [Текст] : підручник для студ. ВНЗ / за заг. ред. М.Я. Азарова ; МФУ. – К. : [МФУ], 2010. – 816 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)

32

65.29

Ф59

Фінанси підприємств [Текст] : підручник / керівник к-ву авт. і наук. ред. А.М.Поддєрьогін; Білик М.Д., Буряк Л.Д., Булгакова С.О.та ін. – 7-ме вид., без змін. – К. : КНЕУ, 2008. – 552 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

33

65.291.9я73

Ф59

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання [Текст] : підручник / за ред. Л.О. Омелянович. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2011. – 231 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

34

65.26(4Укр)

Ф59

Фінансова думка України [Текст] : у 3-х тт. Т.1. Монографія / П. І. Юхименко, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій ; за наук. ред. В.М. Федосова. – К. : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – 687 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)

35

65.26(4Укр)

Ф59

Фінансова думка України [Текст] : у 3-х тт. Т.2. Енциклопедія / С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В.М. Федосова. – К. : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – 584 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)

36

65.26(4Укр)

Ф59

Фінансова думка України [Текст] : у 3-х тт. Т.3. Хрестоматія. Ч.1 / С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В.М. Федосова. – К. : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – 471 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)

37

65.26(4Укр)

Ф59

Фінансова думка України [Текст] : у 3-х тт. Т.3. Хрестоматія. Ч.2 / С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В.М. Федосова. – К. : Кондор ; Тернопіль : Екон. думка, 2010. – 734 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)

38

65.26я73

Ф59

Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / за ред. О.М. Сохацької. – К. : Кондор, 2011. – 660 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)

39

65.053я73

Ц14

Цал-Цалко, Ю. С. Фінансовий аналіз [Текст] : підручник / Ю. С. Цал-Цалко. – К. : ЦУЛ, 2008. – 566 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

40

65.26

З-34

Zarzadzanie ryzykiem portfela inwestycyjnego w dobie kryzysu [Текст] : prace naukowo-badawcze Akademii Finansow 2008/2009 / kierow. zespolu Dariust J. Blaszczuk ; Akademia finansow w Warzawie. – Warzawa, 2010. – 207 s.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

41

65.26

С83

Strategia zarzadzania portfelem inwestycyjnym [Текст] : prace naukowo-badawcze Akademii Finansow 2008/2009 / kierow. zespolu Dariust J. Blaszczuk ; Akademia finansow w Warzawie. – Warzawa, 2010. – 181 s.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

Кафедра грошового обігу і кредиту

1

65.26я73

А49

Алєксєєв, І. В. Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / І. В. Алєксєєв, М. К. Колісник. – К. : Знання, 2009. – 253 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

2

65.263-24я73

Б86

Боярко, І. М. Інвестиційний аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 400 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

3

65.26я7

Г89

Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / [уклад. І.М. Якуб'як]. – Чернівці : [б.в.], 2011. – 142 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

4

65.262.7

З-14

Загребной, В. Н. Наше дело обречено на успех [Текст] : Летопись страхового бизнеса / В. Н. Загребной. – К. : Укр. агентство финанс. развития, 2010. – 480 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

5

65.9(4Укр)

К72

Костів, М. А. Страховий захист інвестиційних ризиків [Текст] : монографія / М. А. Костів, В. А. Тарасенко, С. В. Тарасенко. – Львів : ЛА "Піраміда", 2008. – 240 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

6

67.301

М66

Митна справа [Текст] : курс лекцій / укл. Т.М. Савчук ; МФУ, БДФА. – Чернівці : [б.в.], 2010. – 83 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

7

67.302(4Укр)

П44

Податкові апеляції. Досудове врегулювання спорів з податковими органами [Текст] : [метод. посіб.] / [ С.В. Буряк, Ф.О. Ярошенко, І.І. Лонюк та ін.]. – К. : ІВЦ ДПА України ; Х. : Фактор, 2008. – 560 с. – ((Б-ка журналу "Вісник ПСУ")).

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

8

65.261.4

П44

Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем (теоретичні засади та практика використання) [Текст] : [монографія] / за заг. ред. В.Л. Андрущенка, В.М. Мельника. – Ірпінь : [Нац. ун-т ДПС України], 2006. – 210 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

9

32.98я73

С83

Страхарчук, А. Я. Інформаційні системи і технології в банках [Текст] : навч. посіб. / А. Я. Страхарчук, В. П. Страхарчук. – К. : УБС НБУ ; Знання, 2010. – 515 с. – (Інформаційні системи і технології в економіці).

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

10

65.262.7

С83

Страхування [Текст] : практикум / [уклад. Л.В. Русул]. – Чернівці : [б.в.], 2010. – 92 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

11

65.262.7я73

С83

Страхування. Практикум [Текст] : навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича. – К. : Знання, 2011. – 607 с. – (КНУ ім. Т.Г. Шевченка - 175 років).

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

Кафедра історії, політології та державного управління

1

88.5

А73

Ануфрієва, Н. М. Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Ануфрієва, Т. М. Зелінська, Н. О. Єрмакова. – К. : Каравела, 2011. – 216 с.

Кільк. прим.: 6 (ЧЗ, АБ)

2

88.411я73

Б19

Баклицький, І. О. Психологія праці [Текст] : підручник / І. О. Баклицький. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 655 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

3

88.3я7:74.0

Б20

Балахтар, В. В. Психологія і педагогіка [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. В. Балахтар ; МФУ, БДФА. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2011. – 156 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

4

88.37я7

Б48

Березовська, Л. І. Самовиховання та саморегуляція особистості [Текст] : навч. посіб. / Л. І. Березовська ; МОНУ. – К. : Слово, 2011. – 168 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

5

74.62я73

Б73

Богданова, І. М. Соціальна педагогіка [Текст] : навч. посіб. / І. М. Богданова. – К. : Знання, 2008. – 343 с. – (Бібліотека соціального педагога).

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

6

63.3(2)

Б77

Бойко, О. Л. Історія України [Текст] : навч. посіб. / О. Л. Бойко. – 3-тє вид., доп. – К. : Академвидав, 2010. – 688 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 3 (АБ)

7

63.3(4Укр)

Б86

Ботушанський, В. Еміграція з Буковини (60-ті рр. ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : [монографія] / В. Ботушанський, Г. Чайка. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 384 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

8

88.5я73

Б86

Бочелюк, В. Й. Психологія людини з обмеженими можливостями [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. – К. : ЦУЛ, 2011. – 264 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

9

88.37я73

В18

Варій, М. Й. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. Й. Варій. – К. : ЦУЛ, 2008. – 592 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

10

88.374+88.4я73

В42

Видра, О. Г. Вікова та педагогічна психологія [Текст] : навч. посіб. / О. Г. Видра. – К. : ЦУЛ, 2011. – 112 с.

Кільк. прим.: 8 (ЧЗ, АБ)

11

88.5я73

В72

Волянська, О. В. Соціальна психологія [Текст] : навч. посіб. / О. В. Волянська, А. М. Ніколаєвська. – К. : Знання, 2008. – 275 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 8 (ЧЗ, АБ)

12

63.3

Р62

Всесвітня історія. Новітні часи, 1914-1945 [Текст] : підруч. для 10 кл. / М. Е. Рожик, М. І. Ерстенюк, М. С. Пасічник та ін. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Генеза, 2000. – 230 с.

Кільк. прим.: 3 (АБ)

13

88я73

Г17

Галян, І. М. Психодіагностика [Текст] : навч. посіб. / І. М. Галян. – 2-ге вид., стереот. – К. : Академвидав, 2011. – 464 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)

14

51.1(2)я73

Г63

Голяченко, О. М. Соціальна медицина та організація охорони здоров'я [Текст] : підручник / О. М. Голяченко. – К. : Медицина, 2011. – 208 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

15

88.5

Д67

Донченко, Е. А. Фрактальная психология.Доглубинные основания индивидуальной и социетальной жизни [Текст] / Е. А. Донченко. – К. : Знання, 2005. – 323 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

16

88.8я73

Д84

Дуткевич, Т. В. Практична психологія: вступ до спеціальності [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Дуткевич, О. В. Савицька. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2010. – 256 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

17

60.5я73

Ж79

Жоль, К. К. Соціологія [Текст] : навч. посіб. для ВНЗ / К. К. Жоль. – К. : Либідь, 2005. – 440 с.

Кільк. прим.: 2 (АБ)

18

63.3(4Укр)я2

З-35

Зарубіжні українці [Текст] : довідник / [Балан Я. та ін.]. – К. : Україна, 1991. – 252 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

19

63.3-3(4Укр):66.0

І-90

Історія державної служби в Україні [Текст] : у 5-ти тт. Т.1 / [відп. ред. Т. Мотренко, В. Смолій] ; Гол. управління держ. служби України, Ін-т історії України НАНУ. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 544 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

20

63.3-3(4Укр):66.0

І-90

Історія державної служби в Україні [Текст] : у 5-ти тт. Т.2 / [відп. ред. Т. Мотренко, В. Смолій] ; Гол. управління держ. служби України, Ін-т історії України НАНУ. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 512 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

21

63.3-3(4Укр):66.0

І-90

Історія державної служби в Україні [Текст] : у 5-ти тт. Т.3. Документи і матеріали, V ст. до н.е. - 1774 р. / [відп. ред. Т. Мотренко, В. Смолій] ; Гол. управління держ. служби України, Ін-т історії України НАНУ. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 656 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

22

63.3-3(4Укр):66.0

І-90

Історія державної служби в Україні [Текст] : у 5-ти тт. Т.4. Документи і матеріали, 1775-1913 / [відп. ред. Т. Мотренко, В. Смолій] ; Гол. управління держ. служби України, Ін-т історії України НАНУ. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 872 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

23

63.3-3(4Укр):66.0

І-90

Історія державної служби в Україні [Текст] : у 5-ти тт. Т.5. Документи і матеріали. Кн.1. 1914-1991 / [відп. ред. Т. Мотренко, В. Смолій] ; Гол. управління держ. служби України, Ін-т історії України НАНУ. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 824 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

24

63.3-3(4Укр):66.0

І-90

Історія державної служби в Україні [Текст] : у 5-ти тт. Т.5. Документи і матеріали. Кн.2. 1991-2009 / [відп. ред. Т. Мотренко, В. Смолій] ; Гол. управління держ. служби України, Ін-т історії України НАНУ. – К. : Ніка-Центр, 2009. – 636 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

25

63.3(4Укр)я2

І-90

Історія України [Текст] : новий довідник / [упоряд. С. Крупчан, Т. Крупчан, О. Скопненко, О. Іванюк]. – 2-ге вид. – К. : Казка, 2006. – 736 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

26

60.5я7

К18

Камбур, А. Методичні рекомендації щодо проведення соціологічних досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. / А. Камбур, В. Балахтар ; МФУ, БДФА. – Чернівці, 2011. – 68 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

27

65.27я73

К20

Капська, А. Й. Соціальний супровід різних категорій сімей та дітей [Текст] : навч. посіб. / А. Й. Капська, І. В. Пєша. – К. : ЦУЛ, 2012. – 232 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

28

63

К24

Кармалюк, С. П. Історія України [Текст] : хрестоматія / С. П. Кармалюк, М. М. Сайко. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 464с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

29

63.3(4Укр-4Чен)

К63

Комарницький, Сергій Цитадель на Дністрі (З історії Хотина та Хотинської фортеці) [Текст] / С. Комарницький. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 88 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

30

74.00я73

К89

Кузьмінський, А. І. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / А. І. Кузьмінський. – 2-ге вид., стереот. – К. : Знання, 2011. – 486 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

31

88.59я7

К90

Кулініч, І. О. Психологія управління [Текст] : підручник / І. О. Кулініч. – К. : Знання, 2011. – 415 с.

Кільк. прим.: 6 (ЧЗ, АБ)

32

88.8я73

К95

Кутішенко, В. П. Психологія розвитку та вікова психологія: практикум [Текст] : навч. посіб. / В. П. Кутішенко, С. О. Ставицька. – К. : Каравела, 2009. – 448 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

33

67.9(4Укр)300.6

Л17

Лазор, Оксана. Державна служба в Україні [Текст] : навч. посіб. / О. Лазор, О. Лазор. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К. : Дакор, 2009. – 560 с. – (Публічна служба).

Кільк. прим.: 3 (АБ)

34

60.55

Л84

Лукашевич, М. П. Соціальна робота (теорія і практика) [Текст] : підручник / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна. – К. : Каравела, 2011. – 368 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)

35

65.290-2я73

М48

Мельник, А. Ф. Менеджмент державних установ і організацій [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Н. М. Кривокульська ; за ред. А.Ф. Мельник. – К. : Професіонал, 2006. – 464 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

36

67.2я7

М64

Мироненко, О. М. Історія вчень про державу і право [Текст] : навч. посіб. / О. М. Мироненко, В. П. Горбатенко. – К. : Академія, 2010. – 456 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

37

66.0

Н72

Нова влада: виклики модернізації [Текст] / [гол. ред. І. Бураковський]. – К. : К.І.С., 2011. – 260 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

38

88.8я73

П44

Подоляк, Л. Г. Психологія вищої школи [Текст] : підручник / Л. Г. Подоляк, В. І. Юрченко. – 3-тє вид., випр. і доповн. – К. : Каравела, 2011. – 360 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

39

66.01я7

П50

Політологія: лекційний курс та практикум [Текст] : навч. посіб. / [за заг. ред. Т.В. Гончарук]. – Тернопіль : Астон, 2009. – 376 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

40

66.01

П50

Політологія [Текст] : підручник / за ред. О.В. Бабкіної, В.П. Горбатенка. – 3-тє вид..перероб. і доп. – К. : Академія, 2010. – 568 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

41

66.01

П50

Політологія [Текст] : навч.-метод. посіб. / [Мельничук Г.Л.]. – Чернівці : [б.в.], 2009. – 140 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

42

66.3(4Укр)-8

С15

Саква, Олександр Нарком [Текст] : [політичний портрет Йосипа Вінського] / О. Саква. – Миколаїв : [Політекс], 2010. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

43

88.3я73

С38

Синьова, Є. П. Тифлопсихологія: психологічні особливості людей з глибоким порушенням зору [Текст] : підручник / Є. П. Синьова. – К. : Знання, 2008. – 365 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

44

74.62я73

С69

Соціальна педагогіка [Текст] : підручник / за ред. Капської А.Й. – 5-те вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2011. – 488 с.

Кільк. прим.: 6 (ЧЗ, АБ)

45

60.55

С69

Соціологічна енциклопедія [Текст] / Астахова В.І. [та ін.]. – К. : Академвидав, 2008. – 456 с. – (Енциклопедія ерудита; 2001).

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

46

60.55

С69

Соціологія [Текст] : підручник / за ред. В.Г. Городяненка. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Академія, 2008. – 544 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 2 (АБ)

47

88.37я73

С81

Столяренко, О. Б. Психологія особистості [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Б. Столяренко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 280 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

48

74

Ф68

Фіцула, М. М. Педагогіка вищої школи [Текст] : навч. посіб. / М. М. Фіцула. – 2-ге вид., доповн. – К. : Академвидав, 2010. – 456 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

49

88.5я7

Х69

Ходаківський, Є. І. Психологія управління [Текст] : підручник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. Є.І. Ходаківського. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : ЦУЛ, 2011. – 664 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

50

60.55

Ч-49

Черниш, Н. Й. Соціологія [Текст] : підручник за рейтингово-модульною системою навчання / Н. Й. Черниш. – 5-те вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2009. – 468 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

51

63.3(4Укр-4Чен)

Ч-96

Чучко, М. Історія митної справи на Буковині (ХІІІ - початок ХХІ ст.) [Текст] / М. Чучко, В. Грябан. – Чернівці : Золоті литаври, 2009. – 272 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

52

88.5

Я62

Янів, Володимир Нариси до історії української етнопсихології [Текст] / В. Янів ; упоряд. М. Шафовал. – 3-тє вид., стереот. – К. : Знання, 2006. – 341 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

Кафедра сучасних європейських мов

1

81.2-4

А64

Англо-украінський фразеологічний словник [Текст] = English-Ukrainian phrase-book : близько 30 000 фразеологічних виразів / укл. К.Т. Баранцев. – 3-тє вид., стереот. – К. : Знання, 2006. – 1056 c.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

2

81.2-4

Д46

Ділова лексика [Текст] : англо-український, українсько-англійський словник / [уклад. О.М. Акмалдінова, С.С. Кіраль, О.О. Письменна]. – К. : Академія, 2011. – 296 с. – (Nota bene).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

3

81.471.1я73

К73

Котелевська, Р. А. Французька мова. Практикум з граматики [Текст] : навч. посіб для студентів ВНЗ / Р. А. Котелевська ; МФУ, БДФА. – Чернівці : Букрек, 2009. – 232 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

4

81.432.4я7

Н67

Німецька мова для студентів-юристів [Текст] : навч. посіб. / [М.М. Гавриш, Г.О. Копил, О.В. Перепадя та ін.]. – К. : КНЕУ, 2009. – 304 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

5

81.432.4я7

Н69

Нітенко, О. В. Німецька мова для студентів-юристів [Текст] : навч. посіб. / О. В. Нітенко ; [М.М. Гавриш, Г.О. Копил, О.В. Перепадя та ін.]. – К. : КНТ, 2008. – 176 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)

6

81.164я7

С44

Скорина, Л. П. Латинська мова для юристів [Текст] : підручник для ВНЗ / Л. П. Скорина, Л. П. Чуракова ; МОНУ. – К. : Атіка, 2010. – 416 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)

7

81.432

С91

Сучасний англо-український , українсько-англійський словник [Текст] : 35 000 слів / уклад. О.Л. Степул, М.Е. Хохлова. – Х. : Промінь, 2008. – 736 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

8

81.432.1

Т40

Тіллі, Роберт Відрядження [Текст] / Р. Тіллі. – К. : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business Englich).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

9

81.432.1

Т40

Тіллі, Роберт Ділове листування [Текст] / Р. Тіллі. – К. : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business Englich).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

10

81.432.1

Т40

Тіллі, Роберт Телефонні переговори [Текст] / Р. Тіллі. – К. : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business Englich).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

11

81.2-4

Ф84

Французько-український словник, українсько-французький словник [Текст] : 220 000+210 000 : два в одному томі: 430 000 одиниць перекладу / під заг. ред. В. Бусела. – К. ; Ірпінь : Перун, 2010. – 1072 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

12

81.432.1

Х76

Хоменко, Э. Г. Грамматика английского языка [Текст] = A Grammar of the English Language : [учеб. пособ.] / Э. Г. Хоменко. – К. : Знання, 2011. – 478 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

13

81.432.1

Ш98

Шух, Елке Формули ділового мовлення [Текст] / Е. Шух. – К. : Знання, 2010. – 160 с. – (Fit for Business Englich).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

14

84(4Вел)

Д55

Doyle, Artur Conan The Adventure of the Speckled Band [Текст] = Пестрая лента : [рассказы] / A. C. Doyle. – К. : Знання, 2009. – 245 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык).

Кільк. прим.: 20 (ЧЗ, АБ)

15

84(4Вел)

Л81

Lawrence, D. H. England, My England [Текст] = Англия, моя Англия : новеллы / D. H. Lawrence. – 2-е изд., испр. – К. : Знання, 2008. – 182 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык).

Кільк. прим.: 20 (ЧЗ, АБ)

16

84(7США)

Л76

London, Jack South sea Teles [Текст] = Рассказы южных морей : [новеллы] / J. London. – К. : Знання ; М. : Рыбари : Знання, 2008. – 239 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык).

Кільк. прим.: 20 (ЧЗ, АБ)

Кафедра комп’ютерних дисциплін

1

32.81

Р28

Агальцов, В. П. Информатика для экономистов [Текст] : учебник для студ. ВНЗ / В. П. Агальцов, В. М. Титов. – М. : Форму ; ИНФРА-М, 2012. – 448 с. – (Высшее образование).

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)

2

32.973я73

В19

Васильев, В. В. Практикум по Web-технологиям [Текст] : учеб. пособ. / В. В. Васильев, Н. В. Сороколетова, Л. В. Хливненко. – М. : Форум, 2011. – 416 с. – (Высшее образование).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)

3

30.182я73

Д26

Дегтярев, В. М. Инженерная и компьютерная графика [Текст] : учебник для студ. ВНЗ, обучающихся по техн. напр. / В. М. Дегтярев, В. П. Затыльникова. – 2-е изд., исправ. – М. : Академия, 2011. – 240 с. – (Высшее профессиональное образование. Бакалавриат).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)

4

32.973я73

Е45

Економічна інформатика [Текст] : підручник для студ. ВНЗ / М. В. Макарова, С. В. Гаркуша, Т. М. Білоусько, О. В. Гаркуша ; [за заг. ред. М.В. Макарової]. – Суми : Університетська книга, 2011. – 480 с.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)

5

32.973.26я73

З-12

Заботина, Н. Н. Проектирование информационных систем [Текст] : учеб. пособ. / Н. Н. Заботина. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 331 с. + 1 електр. диск (CD-R). – (Высшее образование).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)

6

65.209-2я73

Я96

Кобелев, О. А. Электронная коммерция [Текст] : учеб. пособ. / О. А. Кобелев ; под ред. С.В. Пирогова. – 3-е изд., перераб. и дополн. – М. : Дашков и К, 2012. – 684 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

7

32.97я73

К59

Козловський, А. В. Комп'ютерна техніка та інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. – К. : Знання, 2011. – 463 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

8

65я73

М48

Мельникова, О. П. Економічна інформатика [Текст] : навч. посіб. / О. П. Мельникова. – К. : ЦУЛ, 2010. – 424 с.

Кільк. прим.: 4 (АБ)

9

30.11я73

М69

Михайленко, В. Є. Інженерна та комп'ютерна графіка [Текст] : підручник / В. Є. Михайленко, В. В. Ванін, С. М. Ковальов ; за ред. В.Є. Михайленка. – 5-те вид. – К. : Каравела, 2010. – 360 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

10

67.9(4Укр)7я73

П68

Правова інформація та комп'ютерні технології в юридичній діяльності [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. В.Г. Іванова. – 2-ге вид. – Х. : Право, 2012. – 240 с.

Кільк. прим.: 7 (ЧЗ, АБ)

11

32.973.26-018.2

П84

Прохоренок, Николай HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльменский набор Web-мастера [Текст] / Н. Прохоренок. – 3-е изд. – СПб : БХВ-Петербург, 2011. – 912 с. + Видеокурс (диск СD-R).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)

12

30.182

Р28

Рашевская, М. А. Компьютерные технологии в дизайне среды [Текст] : [учеб. пособ.] / М. А. Рашевская. – М. : Форум, 2011. – 304 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)

13

32.844я73

Р98

Рябенький, В. М. Цифрова схемотехніка [Текст] : навч. посіб. / В. М. Рябенький, В. Я. Жуйков, В. Д. Гулий. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 736 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)

14

32.973

С30

Семчук, А. Р. Економічні інформатика [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / А. Р. Семчук, І. В. Юрченко. – 5-те вид., доповн. – Чернівці : Місто, 2006. – 424 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

15

65.209-2я73

С34

Сибирская, Е. В. Электронная коммерция [Текст] : учеб. пособ. / Е. В. Сибирская, О. А. Старцева. – М. : Форум, 2012. – 288 с. – (Высшее образование).

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

16

32.988-5я7

Ш32

Шаховська, Н. Б. Проектування інформаційних систем [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Шаховська, В. В. Литвин ; за наук. ред. В.В. Пасічника. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 380 с. – (Комп'ютинґ).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

17

22.18я73

Я96

Яшин, В. Н. Информатика: аппаратные средства персонального компьютера [Текст] : учеб. пособ. / В. Н. Яшин. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 254 с. – (Высшее образование).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)

Кафедра обліку, аудиту та економічного аналізу

1

65.052я73

Б68

Блакита, Г. В. Бухгалтерський облік. Практикум [Текст] : навч. посіб. / Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська. – К. : ЦУЛ, 2010. – 152 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

2

65.052я73

Д75

Дробязко, С. І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу [Текст] : навч. посіб. / С. І. Дробязко, Т. М. Козир, С. Б. Холод ; за заг. ред. П.Й. Атамаса. – К. : ЦУЛ, 2012. – 416 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)

3

65

К71

Косминко, М. В. Управлінський облік [Текст] : наочний навч. посіб. / М. В. Косминко. – Чернівці : [БДФА], 2010. – 164 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

4

65.301

М73

Мних, Е. В. Економічний аналіз [Текст] : підручник / Е. В. Мних. – К. : ЦНЛ, 2003. – 412 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

5

65.052я73

О-17

Облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Ватуля, М. І. Ватуля, З. М. Левченко, Ю. О. Романченко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 368 с.

Кільк. прим.: 4 ( АБ)

6

65.053я73

О-64

Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, П. М. Сухарев, Л. О. Ващенко та ін. – К. : ЦУЛ, 2012. – 528 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

7

65.052я73

О-76

Остап'юк, М. Я. Історія бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / М. Я. Остап'юк, М. Р. Лучко, Й. Я. Даньків. – 2-ге вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2009. – 278 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 3 (АБ)

8

60.6я73

Т33

Теорія статистики [Текст] : навч. посіб. / П. Г. Вашків, П. І. Пастер, В. П. Сторожук, Є. І. Ткач. – 2-ге вид. – К. : Либідь, 2004. – 319 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

9

60.6я73

У52

Уманець, Т. В. Загальна теорія статистики [Текст] : навч.посіб. / Т. В. Уманець. – К. : Знання, 2006. – 239 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Кільк. прим.: 1 (АБ)

10

65.05(4Укр)я73

У74

Усач, Б. Ф. Контроль і ревізія [Текст] : підруч. / Б. Ф. Усач. – 7-ме вид., перероб. і доп. – К. : Знання-Прес, 2008. – 263 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

11

65.052я73

Ш25

Шара, Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік [Текст] : [навч. посіб.] / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, І. Є. Соколовська-Гонтаренко. – К. : ЦУЛ, 2011. – 424 с.

Кільк. прим.: 8 (ЧЗ, АБ)

12

65.052я73

Ш35

Швець, В. Г. Теорія бухгалтерського обліку [Текст] : підручник / В. Г. Швець. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 535 с.

Кільк. прим.: 2 (АБ)

Кафедра економіки підприємств

1

65.290-2я73

Д13

Давидович, І. Є. Контролінг [Текст] : навч. посіб. / І. Є. Давидович. – К. : ЦУЛ, 2008. – 552 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)

2

65.01я73

Д81

Дука, А. П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування [Текст] : навч. посіб. / А. П. Дука. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 432 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

3

65.053я73

Е45

Економіка виробничого підприємництва [Текст] : навч. посіб. / за ред. Й.М. Петровича. – 3-тє вид., випр. – К. : Знання, 2002. – 405 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 1 (АБ)

4

65.29я73

Е45

Економіка підприємства: збірник тестів і задач [Текст] : навч. посіб. / А. В. Шегда, Т. Б. Харченко, Ю. А. Сагайдак, Л. О. Пашнюк. – К. : ЦУЛ, 2010. – 240 с.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)

5

65.29

Е40

Економіка підприємства [Текст] : підручник / за заг. ред. С.Ф. Покропивного. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : КНЕУ, 2004. – 528 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

6

65.24я73

Е45

Економіка праці і соціально-трудові відносини [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Акулов, А. В. Драбаніч, Т. В. Євась та ін. – К. : ЦУЛ, 2012. – 328 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

7

65.050.2я73

Д19

Данюк, В. М. Кадрове діловодство [Текст] : навч. посіб. / В. М. Данюк, Л. П. Кулаковська. – 3-тє вид. – К. : Каравела, 2009. – 240 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

8

30.6

З-41

Збожна, О. М. Основи технології [Текст] : навч. посіб. / О. М. Збожна. – 4-те вид. – К. : Кондор, 2011. – 498 с. : іл.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

9

78.36я73+78.5я73

К96

Кушнаренко, Н. М. Наукова обробка документів [Текст] : підручник / Н. М. Кушнаренко, В. К. Удалова. – 4-те вид. – К. : Знання, 2006. – 334 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

10

36

Л37

Левицька, Інна Ванадіївна Управління відтворенням основних засобів в корпораціях [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня доктора екон. наук: спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємством (харчова промисловість)" / І. В. Левицька ; МОНМС України, Нац. ун-т харчових технологій. – К., 2011. – 502 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

11

65.29я7

К93

Курган, В. П. Економіка аграрних підприємств [Текст] : навч.-метод. посіб. / В. П. Курган. – Суми : Університетська книга, 2008. – 270 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

12

65.290-2

М67

Митяй, О. В. Проектний аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. В. Митяй. – К. : Знання, 2011. – 311 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

13

65.9(4Укр)29-801я7

Н62

Никифорак, В. А. Організація виробництва [Текст] : навч. посіб. / В. А. Никифорак, З. І. Кобеля, Л. В. Вербівська. – Чернівці : Рута, 2010. – 420 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

14

65.053.29я73

Н62

Нікіфоров, П. О. Практикум з аналізу економіки підприємства [Текст] : навч. посіб. / П. О. Нікіфоров, Т. М. Махній, О. В. Стець ; МОНУ, ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2010. – 228 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

15

65.050я73

О-13

Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. Донець Л.І. – К. : ЦУЛ, 2012. – 472 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

16

65.290-2

Р34

Резник, С. Д. Управление кафедрой [Текст] : учебник / С. Д. Резник. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 607 с. + СD-R-диск: Еженедельник заведующего кафедрой. – (Менеджмент в высшей школе).

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

17

72в6

С24

Свердан, М. М. Основи наукових досліджень [Текст] : підруч. / М. М. Свердан, М. Р. Свердан ; МФУ, БДФА. – 2-ге вид., випр. і доп. – Чернівці : Зелена Буковина, 2008. – 504 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

18

65.050.72

У67

Управление высшим учебным заведением [Текст] : учебник / под общ. ред. С.Д. Резника и В.М. Филиппова. – 2-е изд., перераб. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 768 с. + СD-диск: Еженедельник ректора. – (Менеджмент в высшей школе).

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

19

65.290-2я7

У67

Управление факультетом [Текст] : учебник / под общ. ред. С.Д. Резника. – М. : ИНФРА-М, 2010. – 695 с. – (Менеджмент в высшей школе).

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

20

65.05я73

Ц58

Цигилик, І. І. Основи підприємництва [Текст] : навч.посіб. / І. І. Цигилик, З. М. Криховецька, Т. М. Паневник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. : ЦНЛ, 2007. – 224 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

21

65.050.211

Ч-45

Черваньов, Дмитро Менеджмент: терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації (кейси), проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт [Текст] : підручник для студ. ВНЗ / Д. Черваньов. – К. : [ВПЦ "Київський ун-т"], 2010. – 853 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

22

65.24я73

Ч-45

Червінська, Л. П. Економіка праці [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Червінська. – К. : ЦУЛ, 2010. – 228 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

23

65.29я73

Ш33

Шваб, Л. І. Економіка підприємства [Текст] : підручник / Л. І. Шваб. – К. : Каравела, 2011. – 416 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)

24

65,25я73

Ш66

Шкварчук, Л. О. Ціноутворення [Текст] : підручник / Л. О. Шкварчук. – К. : Кондор, 2008. – 460 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

Кафедра загальноекономічних дисциплін

1

66.4(0)4

А43

Активне залучення, сучасна оборона: Стратегічна концепція оборони та безпеки членів Організації Північноатлантичного договору [Текст] : прийнята главами держав та урядів у Лісабоні 19 листоп. 2010 р. – Брюсель : NATO Graphics&Printing, 2010. – 40 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

2

65.012я73

Б17

Базилевич, В. Макроекономіка. Практикум [Текст] : навч. посіб. / В. Базилевич, К. Базилевич, Л. Баластрик ; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2010. – 550 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

3

65.053

Б17

Базилевич, В. Д. Природні монополії [Текст] : [монографія] / В. Д. Базилевич, Г. М. Филюк. – К. : Знання, 2006. – 367 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)

4

65.9(4Укр)

Б24

Бардиш, Г. О. Трансформація економіки України в напрямку соціальної спрямованості [Текст] : монографія / Г. О. Бардиш. – К. : Хай-Тек Прес, 2009. – 584 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)

5

65.01я7

Б35

Бебело, А. С. Соціалізація і гуманізація економічних відносин [Текст] : навч. посіб. / А. С. Бебело, С. А. Бебело, А. В. Коровський ; за заг. ред. А.С. Бебело. – К. : КНЕУ, 2007. – 240 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

6

65.011

Б77

Бойда, С. В. Політична економія [Текст] : навч. посіб. / С. В. Бойда, О. О. Петращак ; МФУ, БДФА. – Чернівці, 2011. – 192 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)

7

65.01я73

Б93

Бутук, О. І. Економічна теорія. Тренінг-курс [Текст] : навч. посіб. / О. І. Бутук, Н. І. Волкова. – К. : Знання, 2007. – 291 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

8

65.013я73

Г75

Гражевська, Н. І. Еволюція сучасних економічних систем [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Гражевська. – К. : Знання, 2011. – 286 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

9

65.5

Г75

Гражевська, Н. І. Економічні системи епохи глобальних змін [Текст] : монографія / Н. І. Гражевська. – К. : Знання, 2008. – 431 с.

Кільк. прим.: 4 ( ЧЗ, АБ)

10

65.01я73

Д43

Дзюбик, С. Основи економічної теорії [Текст] : навч. посіб. / С. Дзюбик, О. Ривак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 491 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

11

65.04(4Укр)

Д64

Долішній, М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ - ХХІ століть: нові пріоритети [Текст] : проект "Наукова книга" / М. І. Долішній ; НАН України, Ін-т регіон. досліджень. – К. : Наук. думка, 2006. – 511 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

12

65.02

Д72

Дранович, М. П. Історія економіки та економічної думки [Текст] : навч. посіб. / М. П. Дранович, О. О. Петращак, В. Н. Підгірна. – Чернівці : БДФА, 2011. – 186 с.

Кільк. прим.: 7 (АБ)

13

65.9я73

Ф53

Економіка зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / А. П. Голіков, О. Г. Дейнека, Л. О. Позднякова, П. О. Черномаз. – К. : ЦНЛ, 2008. – 464 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

14

65,01я73

Е45

Економічна теорія: Політекономія [Текст] : підручник / за ред. В.Д. Базилевича. – 7-ме вид., стереот. – К. : Знання-Прес, 2008. – 719 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

15

65.04

Ж85

Жук, М. В. Регіональна економіка [Текст] : підручник / М. В. Жук. – К. : Академія, 2008. – 416 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

16

65.290-2я73

К66

Корж, М. В. Маркетинг [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / М. В. Корж. – К. : ЦУЛ, 2008. – 344 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

17

65.012я73

К95

Кучерявенко, І. А. Макроекономіка. Практикум [Текст] : навч. посіб. / І. А. Кучерявенко. – 3-тє вид., стереот. – К. : Вікар, 2008. – 239 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

18

66.4(4Укр)

К95

Кучик, О. С. Зовнішня політика України [Текст] : навч. посіб. / О. С. Кучик, О. А. Заяць. – К. : Знання, 2010. – 572 с. – (Факультету міжнар. відносин ЛНУ ім. І. Франка - 20 років).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

19

65.02я73

І-90

Історія економіки та економічної думки: від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. [Текст] : навч. посіб. / за ред. В.В. Козюка, Л.А. Родіонової. – К. : Знання, 2011. – 566 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

20

65.5я73

Л17

Лазарович, М. В. Економічна історія [Текст] : навч. посіб. / М. В. Лазарович. – К. : Знання, 2008. – 431 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 1 (АБ)

21

65.02

Л47

Леоненко, П. М. Історія економічних учень [Текст] : підручник / П. М. Леоненко, П. І. Юхименко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 639 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 1 (АБ)

22

65.012я73

М16

Макроекономіка та макроекономічна політика [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, Т. Л. Желюк, О. В. Длугопольський, О. В. Панухник ; наук. ред. А.Ф. Мельник. – К. : Знання, 2008. – 699 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

23

65.290-2я73

М48

Мельник, А. Ф. Менеджмент державних установ і організацій [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Н. М. Кривокульська ; за ред. А.Ф. Мельник. – К. : Професіонал, 2006. – 464 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

24

65.012я73

М71

Мікроекономіка. Практикум [Текст] : навч. посіб. / за ред. В.Д. Базилевича. – 3-тє вид., стереот. – К. : Знання, 2012. – 491 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

25

65

М59

Мікула, Н. А. Транскордонне співробітництво [Текст] : посібник / Н. А. Мікула, В. В. Толкованов. – К. : [Крамар], 2011. – 259 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

26

65.050(4Укр)я73

М84

Мостенська, Т. Л. Основи маркетингу [Текст] : навч. пос. / Т. Л. Мостенська, В. В. Прядко ; МОНУ. – Чернівці : Букрек, 2002. – 184 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

27

65.9(4Укр)

Н35

Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Прядко, О. В. Зибарева, Л. В. Вербівська, В. Н. Підгірна. – К. : КНТ, 2011. – 296 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

28

65.9(4Укр)

Н35

Національна економіка [Текст] : навч.-метод. практикум / В. В. Прядко, О. В. Зибарева, Л. В. Вербівська, В. Н. Підгірна. – Чернівці, 2010. – 275 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

29

65.01я73

Н35

Національна економіка [Текст] : підручник / [за ред. П.В. Круша]. – 2-ге вид. – К. : Каравела, 2008. – 428 с. – (Українська книга).

Кільк. прим.: 2 (АБ)

30

65.03(4Укр)

П27

Перевозчиков, В. І. Історія економіки українських земель (кінець ІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : курс лекцій / В. І. Перевозчиков, О. А. Тимчик ; за ред. В.О. Огнев'юка. – К. : КНТ, 2011. – 472 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)

31

65.42

П27

Перспективи укладання угоди про вільну торгівлю між Україною і ЄС [Текст] : попередній аналіз / уклад. Кріс Косгроув та Марк Хелієр. – К. : [К.І.С.], 2010. – 46 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

32

65.012.1я73

П57

Поплавська, Ж. В. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Ж. В. Поплавська, О. Й. Криса. – К. : Алерта, 2009. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

33

65.9(4Укр)я7

С77

Старостенко, Г. Г. Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / Г. Г. Старостенко, С. В. Онишко, Т. В. Поснова. – К. : Ліра-К, 2011. – 432 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

34

65.049 (4Укр)6

Т65

Трансформаційні процеси розвитку економіки регіону за період незалежності України [Текст] : монографія / за заг. ред. В.В. Прядка ; МФУ, БДФА. – Чернівці : [б.в.], 2011. – 356 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

35

65.050.211

Ч-45

Черваньов, Дмитро Менеджмент: терміни, тести, вправи, завдання, навчальні конкретні ситуації (кейси), проблематика курсових, випускних, дисертаційних робіт [Текст] : підручник для студ. ВНЗ / Д. Черваньов. – К. : [ВПЦ "Київський ун-т"], 2010. – 853 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

36

65.02я73

Ч-96

Чухно, А. А. Сучасні економічні теорії [Текст] : підручник / А. А. Чухно, П. І. Юхименко, П. М. Леоненко. – К. : Знання, 2007. – 878 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

37

65.02я73

Ш37

Шевченко, О. О. Історія економіки та економічної думки: сучасні економічні теорії [Текст] : навч. посіб. / О. О. Шевченко. – К. : ЦУЛ, 2012. – 288 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)

38

65.04я73

Ш37

Шевчук, Л. Т. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Л. Т. Шевчук. – К. : Знання, 2011. – 319 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

Кафедра філософії і права

1

67.9(4Укр)76

А28

Адвокатура в Україні [Текст] : наук.-практ. коментар Закону України "Про адвокатуру", міжнародно-правові стандарти адвокатської діяльності, організація адвокатури / Академія адвокатури України ; авт.-упоряд. Т.В. Варфоломеєва, С.В. Гончаренко. – К. : Юрінком Інтер, 2010. – 400 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ)

2

67.312я73

А72

Антонович, Мирослава Міжнародне право [Текст] : навч. посіб. / М. Антонович. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 384 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

3

67.9(4Укр)я73

Б79

Болотіна, Н. Б. Право соціального захисту України [Текст] : навч. посіб. / Н. Б. Болотіна. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 663 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)

4

67.9(4Укр)402-3

Б98

Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін. та доповн. станом на 2 вересня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 118 с.

Кільк. прим.: 7 (ЧЗ, АБ)

5

67.9(4Укр)304я73

В15

Валітов, С. С. Конкурентне право України [Текст] : навч. посіб. / С. С. Валітов. – К. : Юрінком Інтер, 2006. – 432 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ)

6

67.9(4Укр)402-3

Г72

Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : із змін. та доповн. станом на 2 вересня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 72 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)

7

67.9(4Укр)302

Д53

Дмитренко, Е. С. Юридична відповідальність суб'єктів фінансового права у механізмі правового забезпечення фінансової безпеки України [Текст] : монографія / Е. С. Дмитренко. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 592 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

8

67.304я73

Ж91

Журик, Ю. В. Антимонопольно-конкурентне право України [Текст] : навч. посіб. / Ю. В. Журик. – К. : ЦУЛ, 2011. – 272 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)

9

71(0)я73

І-90

Історія світової та української культури [Текст] : підручник / В. Греченко, І. Чорний, В. Кушнерук, В. Режко. – К. : Літера, 2006. – 480 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

10

63.3(4Укр)-7я7

І-90

Історія української культури [Текст] : навч. посіб (кредитно-модульний курс) / [уклад. О.П. Мартиненко]. – Чернівці : Букрек, 2011. – 120 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

11

67.301я73

К44

Кісіль, З. Р. Адміністративне право [Текст] : навч. посіб. / З. Р. Кісіль, Р. В. Кісіль. – 3-тє вид. – К. : Правова єдність, 2011. – 696 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

12

67.9(4Укр)7

К57

Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : із змін. і доп. станом на 16 вересня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 128 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

13

67.9(4Укр)305

К57

Кодекс законів України про працю [Текст] : станом на 5 грудня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 88 с.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)

14

67.9(4Укр)301.011

К57

Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : із змін. та доп. станом на 18 вересня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 220 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

15

67.9(4Укр)300.1

К65

Конституція України [Текст] : станом на 10 жовтня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 96 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)

16

67.9(4Укр)301

К65

Контроль і перевірки у сфері господарської діяльності [Текст] : коментар законодавства, нормативно-правові акти, судова практика / [Ю.М. Крупка, В.С. Ковальський]. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 296 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

17

67.62я73

К82

Криміналістика. Академічний курс [Текст] : підручник / Т. В. Варфоломеєва, В. Г. Гончаренко, В. І. Бояров та ін. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 504 с.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)

18

67.9(4Укр)308

К82

Кримінальний кодекс України [Текст] : із змін. та доп. станом на 17 січня 2012 року. – К. : Правова єдність, 2012. – 182 с.

Кільк. прим.: 7 (ЧЗ, АБ)

19

67.9(4Укр)311

К82

Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : із змін. та доп. станом на 17 січня 2012 року. – К. : Правова єдність, 2012. – 216 с.

Кільк. прим.: 7 (ЧЗ, АБ)

20

69.9(4Укр)304я73

Л86

Луць, В. В. Контракти в підприємницькій діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. В. Луць. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 576 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

21

67.9(4Укр)300я7

М14

Майданник, О. О. Конституційне право України [Текст] : навч. посіб. / О. О. Майданник ; МОНУ. – К. : Алерта, 2011. – 380 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)

22

67.2(0)я73

М15

Макарчук, В. С. Загальна історія держави і права зарубіжних країн [Текст] : навч. посіб. / В. С. Макарчук. – 6-те вид., допов. – К. : Атіка, 2010. – 624 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)

23

67.2я7

М64

Мироненко, О. М. Історія вчень про державу і право [Текст] : навч. посіб. / О. М. Мироненко, В. П. Горбатенко. – К. : Академія, 2010. – 456 с. – (Альма-матер).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

24

67.9(4Укр)72я73

М69

Михайленко, О. Р. Прокуратура України [Текст] : підручник / О. Р. Михайленко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 336 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ)

25

67.9(4Укр)310

Н15

Навроцька, Ю. В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України [Текст] : монографія / Ю. В. Навроцька. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 192 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)

26

67.9(4Укр)310

Н34

Науково-практичний коментар Цивільного процесуального кодексу України [Текст] : станом на 01.01.2012 р. / за заг. ред. В.В. Богатиря. – К. : ЦУЛ, 2012. – 752 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

27

67.9(4Укр)404я73

Н55

Несинова, С. В. Господарське право України [Текст] : навч. посіб. / С. В. Несинова, В. С. Воронко, Т. С. Чебикіна ; за заг. ред. С.В. Несинової. – К. : ЦУЛ, 2012. – 564 с.

Кільк. прим.: 6 (ЧЗ, АБ)

28

87я73

О-75

Основи філософських знань: Філософія, логіка, етика, естетика, релігієзнавство [Текст] : підручник / М. І. Горлач, В. Г. Кремень, С. М. Ніколаєнко, М. П. Требін. – К. : ЦУЛ, 2008. – 1028 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

29

67.9(4Укр)304.2я73

О-86

Отраднова, О. О. Недоговірні зобов'язання в цивільному праві України [Текст] : навч. посіб. / О. О. Отраднова. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 240 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)

30

67.302(4Укр)

П44

Податкові апеляції. Досудове врегулювання спорів з податковими органами [Текст] : [метод. посіб.] / [ С.В. Буряк, Ф.О. Ярошенко, І.І. Лонюк та ін.]. – К. : ІВЦ ДПА України ; Х. : Фактор, 2008. – 560 с. – ((Б-ка журналу "Вісник ПСУ")).

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

31

67.401(4Укр)я43

П50

Політико-правове забезпечення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування [Текст] : зб. доповідей щорічних Всеукр. громад. слухань / Гол. упр-ня держ. служби України [та ін.]. – Одеса : Юрид. літ., 2009. – 600 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

32

67.9(4Укр)я73

П68

Право соціального забезпечення України [Текст] : навч. посіб. (з урахуванням новел пенсійної реформи) / за ред. П.Д. Пилипенка. – 3-тє вид., змін. і доп. – К. : Істина, 2012. – 232 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

33

67.9(4Укр)7я73

П68

Правова інформація та комп'ютерні технології в юридичній діяльності [Текст] : навч. посіб. / за заг. ред. В.Г. Іванова. – 2-ге вид. – Х. : Право, 2012. – 240 с.

Кільк. прим.: 7 (ЧЗ, АБ)

34

67.404я73

Р34

Рєзнікова, В. В. Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні [Текст] : навч. посіб. / В. В. Рєзнікова. – К. : ЦУЛ, 2007. – 280 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)

35

67(4Укр)

Р64

Роз'яснення основних норм Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції": правозастосовчі та організаційні аспекти [Текст] : збірник тез доповідей круглого столу [10 груд. 2009 р., Тернопіль] / МОНУ ; [ред. кол. В.І. Возьний та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2009. – 198 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

36

67.9(4Укр)302я73

С13

Савченко, Л. А. Правові основи фінансового контролю [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Савченко. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 504 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

37

67.9(4Укр)302.4

С29

Селезньова, О. М. Систематизація банківського законодавства в Україні [Текст] : монографія / О. М. Селезньова. – Чернівці : Глобус, 2010. – 184 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

38

67.0я73

С30

Семерак, О. С. Основи правознавства [Текст] : навч. посіб. / О. С. Семерак, І. О. Семерак. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2008. – 480 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

39

67.9(4Укр)304.4я73

С37

Сімейне право України [Текст] : підручник / за заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Жилінкової. – 3-тє вид., перероб. і доп. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 264 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

40

67.0я73

С42

Скакун, О. Ф. Теорія права і держави [Текст] : підручник / О. Ф. Скакун. – 3-тє вид., доп. і перероб. – К. : Алерта, ЦУЛ, КНТ, 2011. – 524 с.

Кільк. прим.: 15 (ЧЗ, АБ)

41

67.9(4Укр)я73

С78

Сташків, Б. І. Право соціального обслуговування [Текст] : навч. посіб. / Б. І. Сташків. – К. : Знання, 2007. – 567 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)

42

63.3(4Укр)

У45

Українська культура в європейському контексті [Текст] / Ю. П. Богуцький, В. П. Андрущенко, Ж. О. Безвершук, Л. М. Новохатько ; [за ред. Ю.П. Богуцького]. – К. : Знання, 2007. – 679 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

43

87.3я73

Ф56

Філософія: природа, проблематика, класичні розділи [Текст] : навч. посіб. / за ред. Г.І. Волинки ; [Андрущенко В.П., Волинка Г.І., Мозгова Н.Г. та ін.]. – К. : Каравела, 2009. – 368 с. – (Українська книга).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

44

87.3я73

Ф56

Філософія: природа, проблематика, класичні розділи [Текст] : хрестоматія, навч. посіб. / за ред. Г.І. Волинки ; [Андрущенко В.П., Волинка Г.І., Мозгова Н.Г. та ін.]. – К. : Каравела, 2010. – 464 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

45

87я73

Ф56

Філософія [Текст] : навч. посіб. / за ред. І.Ф. Надольного. – 8-ме вид., стереот. – К. : Вікар, 2011. – 455 с. – (Вища освіта ХХІ ст.).

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

46

67.9(4Укр)300

Ф96

Футей, Богдан Становлення правової держави в Україні, 1991-2011 [Текст] = Establishing the rule of law in Ukraine, 1991-2011 / Б. Футей. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 456 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

47

67.9(4Укр)304

Ц58

Цивільний кодекс України [Текст] : із змін. та доп. станом на 5 грудня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 312 с.

Кільк. прим.: 7 (ЧЗ, АБ)

48

65.9(4Укр)310

Ц58

Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : із змін. та доп. станом на 10 листопада 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 158 с.

Кільк. прим.: 7 (ЧЗ, АБ)

49

87я73

Ч-46

Черепанова, С. Філософія родознавства [Текст] : навч. посіб. / С. Черепанова. – К. : Знання, 2008. – 460 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

50

86.2я73

Ч-75

Чорненький, Я. Я. Релігієзнавство: теоретико-практичний курс [Текст] : навч. посіб. / Я. Я. Чорненький. – К. : Професіонал, 2005. – 544 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

51

67.9(4Укр)310я7

Ш90

Штефан, О. О. Цивільне процесуальне право України [Текст] : навч. посіб. / О. О. Штефан. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 360 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

Кафедра філологічних дисциплін

1

74.268.3(4Укр)

Б82

Борзенко, О. І. Українська література [Текст] : хрестоматія-довідник для 11 кл. / О. І. Борзенко, М. П. Сподарець. – [3-тє вид., перероб. і доп.]. – Х. : Ранок, 2009. – 752 с. – (Джерела).

Кільк. прим.: 1 (АБ)

2

81.2(Укр)

Г55

Глущик, С. В. Сучасні ділові папери [Текст] : навч. посіб. / С. В. Глущик, О. В. Дияк, С. В. Шевчук. – 4-те вид., перероб. та доп. – К. : А.С.К., 2008. – 400 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

3

81.411.1я7

К72

Гриджук, О. Є. Українська мова за професійним спрямуванням у таблицях і схемах [Текст] : навч. посіб для студ. ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акред. / О. Є. Гриджук. – 2-ге вид., випр. і доп. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 238 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

4

81.2(4Укр)

З-14

Загнітко, А. П. Українське ділове мовлення: фахове і нефахове спілкування [Текст] / А. П. Загнітко, І. Г. Данилюк. – Донецьк : БАО, 2010. – 480 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

5

83.3(0)я721

З-35

Зарубежная литература для школьников [Текст] : энциклопедия. Т.1, Т.2 / сост. Н.Л. Вадченко, Н.В. Хаткина. – Донецк : Сталкер, 1996. – 512 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

6

83.3(0)5я721

З-34

Зарубіжна література [Текст] : пос.-хрест. для 10 класу / упор. Б.Б. Щавурський. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2006, 2008. – 592 с.

Кільк. прим.: 3 (АБ)

7

74.261=83.3(1)

З-35

Зарубіжна література: стислий виклад змісту всіх творів за новою шкільною програмою, 10-11кл. [Текст]. – Х. : Ранок ; Веста, 2010. – 560 с. – (Дайджест).

Кільк. прим.: 1 (АБ)

8

74.261=83.3(1)

З-35

Зарубіжна література: стислий виклад змісту всіх творів за новою шкільною програмою, 10-11кл. [Текст] / авт.-упоряд. І.Л. Столій. – 5-те вид, доп. – Х. : Ранок ; Веста, 2009. – 575 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

9

74.25

З-91

Зубков, М. Українська мова [Текст] : універсальний довідник / М. Зубков. – 2-ге вид., випр. й доп. – К. : Школа, 2005. – 496 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

10

81.411.1-923.7

К72

Костик, Л. Б. Культура наукової мови [Текст] : курс лекцій / Л. Б. Костик, М. В. Філіпчук, Т. В. Мороз ; за ред. К.Ф. Германа. – Чернівці : Зелена Буковина, 2011. – 136с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

11

81.4

К72

Костик, Л. Б. Українська мова за професійним спрямуванням [Текст] : курс лекцій / Л. Б. Костик, М. В. Філіпчук. – Чернівці : Зелена Буковина, 2009. – 136с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

12

83.7я7

Л63

Лісовський, П. М. Суспільна риторика [Текст] : навч. посіб. / П. М. Лісовський. – К. : Кондор, 2012. – 244 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

13

83.7я73

О-54

Олійник, Ольга Основи ораторської майстерності [Текст] : навч. посіб. для студ. ВНЗ / О. Олійник. – К. : Кондор, 2010. – 181 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

14

81.411.1я7

П43

Погиба, Л. Г. Українська мова фахового спрямування [Текст] : підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. – К. : Кондор, 2012. – 350 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)

15

81.2-4

С48

Словник української мови [Текст] : у 20-ти томах. Т.1. А - Б / [гол. ред. В.М. Русанівський]. – К. : Наук. думка, 2010. – 911 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

16

74.268.3(4Укр)

У45

Українська література, 10-11 кл. [Текст] : стислий виклад змісту всіх творів за новою шк. програмою / авт.-упоряд. Ю. Башкірова. – Х. : Веста, 2009. – 624 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

17

74.268.3(4Укр)

У45

Українська література [Текст] : хрестоматія, 11 кл. / упоряд. О.І.Борзенко, М.В.Сподарець. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : Ранок ; Веста, 2005. – 752 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

18

84(4Укр)

У74

Усі українські письменники [Текст] : бібліогр. нарис, літер-художн. огляд, перелік основних творів, термінолог. словник / [упоряд. Ю.І. Хізова, В.В. Щоголева]. – Х. : Торсінг плюс, 2009. – 384 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

19

81я73

Я96

Яшенкова, О. В. Основи теорії мовної комунікації [Текст] : навч. посіб. для самост. роботи студента / О. В. Яшенкова. – К. : Академія, 2011. – 304 с. – (САМ!).

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)

Кафедра вищої математики

1

22.1я73

Б25

Барковський, В. В. Вища математика для економістів [Текст] : навч. посіб. / В. В. Барковський, Н. В. Барковська. – 5-те вид. – К. : ЦНЛ, 2010. – 448 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ, АБ)

2

24я721

Б91

Буринська, Н. М. Хімія, 11 кл. [Текст] : підручник / Н. М. Буринська, Л. П. Величко. – 2-ге вид., перероб. та доп. – К. ; Ірпінь : Перун, 2008. – 176 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

3

22.11

В55

Вища математика [Текст] : навч. посіб. Ч.3. Математичне програмування / В. П. Лавренчук, Т. І. Готинчан, В. С. Дронь, О. С. Кондур. – 3-тє вид., виправ. – Чернівці : Рута, 2007. – 175 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

4

22.11я73

Л13

Вища математика [Текст] : навч. посіб. Ч. 2. Теорія ймовірностей та математична статистика / В. П. Лавренчук, Т. І. Готинчан, В. С. Дронь, О. С. Кондур. – Вид. 3-тє, випр. – Чернівці : Рута, 2007. – 216 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

5

22.11я73

Д79

Дубовик, В. П. Вища математика [Текст] : навч. посіб. / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. – К. : А.С.К., 2006. – 648 с. : іл. – (Університет. б-ка).

Кільк. прим.: 2 (АБ)

6

22.11я73

Д79

Дубовик, В. П. Вища математика [Текст] : навч. посіб. / В. П. Дубовик, І. І. Юрик. – К. : А.С.К., 2009. – 648 с. : іл. – (Вища школа).

Кільк. прим.: 1 (АБ)

7

24я721

З-14

Загальна біологія [Текст] : підруч для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. Є. Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, В. М. Войціцький. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2005. – 272 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

8

24я721

З-14

Загальна біологія [Текст] : підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. Є. Кучеренко, Ю. Г. Вервес, П. Г. Балан, В. М. Войціцький. – 2-ге вид. – К. : Генеза, 2006. – 272 с.

Кільк. прим.: 3 (АБ)

9

22.1я73

Л64

Литвин, І. І. Вища математика [Текст] : навч. посіб. / І. І. Литвин, О. М. Конончук, Г. О. Желізняк. – 2-ге вид. – К. : ЦУЛ, 2009. – 368 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

10

22.11

М34

Математика для економістів: теорія та застосування [Текст] : підручник / В. П. Лавренчук, Т. І. Готинчан, В. С. Дронь, О. С. Кондур. – 2-ге вид., випр. – Чернівці : ЧНУ, 2010. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

11

22.12я721

Н49

Нелін, Є. П. Алгебра і початки аналізу [Текст] : дворівневий підручник для 11 кл. загальноосв. навч. закл. / Є. П. Нелін, О. Є. Долгова. – 4-те вид., випр. – Х. : Світ дитинства, 2008. – 416 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

12

24.1я721

П57

Попель, П. П. Хімія [Текст] : підручник для 10 кл. / П. П. Попель, Л. С. Крикля. – К. : Академія, 2006. – 232 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

13

22.143

С42

Скицько, А. І. Лінійна алгебра та аналітична геометрія для економістів [Текст] : навч. посіб. / А. І. Скицько. – Чернівці : Золоті литаври, 2003. – 176 с.

Кільк. прим.: 3 (АБ)

14

22.143

С42

Скицько, А. І. Математика в економіці [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. екон. спец. ВНЗ. Ч.1. Застосування математичного апарату вищої математики для дослідження економічних процесів / А. І. Скицько. – Чернівці, 2011. – 63 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

15

24я721

Я77

Ярошенко, О. Г. Хімія [Текст] : підручник для 10 кл загальноосвіт. навч. закл. (рівень стандарту, академічний рівень) / О. Г. Ярошенко. – К. : Грамота, 2010. – 224 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

Кафедра фізичного виховання

1

65.248я7

Б23

Банько, В. Г. Охорона праці в туристському комплексі [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Банько. – К. : КНТ, 2010. – 232 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

2

75-632

В19

Васильчук, А. Г. Гуртки з футболу в школі [Текст] : навч. посіб. / А. Г. Васильчук. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 232 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

3

58: 54.1я73

С34

Сидоренко, П. І. Військово-медична підготовка [Текст] : підручник для студ. ВМЗО І-ІІІ рівнів акред. / П. І. Сидоренко, Т. М. Гут, Г. А. Чернишенко. – К. : Медицина, 2008. – 432 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

4

75

Ф50

Фізична культура та спорт у навчальних закладах східноєвропейських країн [Текст] : [колект. монографія, складена за матеріалами Першої Міжнар. наук.-практ конф. [13-15 трав. 2010 р., Чернівці] / МОНУ, МФУ [та ін.]. – Чернівці : [б.в.], 2010. – 450 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

5

75.1я73

Ф50

Фізичне виховання: Теоретичний розділ з фізичного виховання для студентів першого курсу [Текст] : навч. посіб. / С. І. Присяжнюк, В. П. Краснов, М. О. Третьяков та ін. – К. : ЦУЛ, 2007. – 192 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)

Художня література

1

84(4Укр)

Б14

Багряний, Іван Тигролови [Текст] : роман / І. Багряний. – К. : НКП, 2010. – 256 с. – (Б-ка шкільної класики).

Кільк. прим.: 1 (АБ)

2

84(4Укр)

В19

Васильченко, Степан Вибрані твори [Текст] / С. Васильченко. – Х. : Ранок ; Веста, 2003. – 192 с. – (Програма з літератури).

Кільк. прим.: 1 (АБ)

3

84(4Укр)

В48

Винниченко, Володимир Вибрані твори [Текст] / В. Винниченко. – Х. : Ранок ; Веста, 2005. – 352 с. – (Програма з літератури).

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

4

84(4Укр)

В48

Винниченко, Володимир Оповідання ; Слово за тобою, Сталіне! ; Чорна Пантера і Білий Медвідь : п'єса [Текст] / В. Винниченко. – К. : Наук. думка, 2001. – 438 с. – (Б-ка школяра).

Кільк. прим.: 3 (АБ)

5

84(4Укр)

В55

Вишня, Остап Мисливські усмішки [Текст] / О. Вишня. – К. : Школа, 2007. – 272 с. – (Б-ка шкільної класики).

Кільк. прим.: 2 (АБ)

6

84(4Укр)

В55

Вишня, Остап От колись було... ; Мисливські усмішки [Текст] / О. Вишня. – Донецьк : БАО, 2008. – 256 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

7

84(4Укр)

Г15

Галїп, Теодот Др. Сборникъ посвященный памяти Тараса Григорьевича Шевченка [Текст] / Т. Д. Галїп, адвокат ; [упоряд. Т. Сулятицький]. – Чернівці : [ПП Глібка О.О.], 2011. – 220 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

8

84(4Укр-4Чен)

І-23

Івасюк, Михайло Монолог перед обличчям сина [Текст] / М. Івасюк. – Чернівці : Молодий буковинець, 2007. – 224 с. : іл.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

9

84(4Укр)

К55

Кобилянська, Ольга В неділю рано зілля копала... [Текст] : для старш. шкіл. віку / О. Кобилянська. – К. : Школа, 2009. – 447 с. – (Б-ка шкільної класики).

Кільк. прим.: 1 (АБ)

10

84(4Укр)

К61

Колодій, Віталій Вечірній сніг [Текст] : оповідання, новели у віршах, історична балада, етюди / В. Колодій. – Ужгород : Карпати, 1989. – 229 с.

Кільк. прим.: 2 (АБ)

11

84(4Укр)

К73

Котляревський, Іван Енеїда ; Наталка Полтавка [Текст] : для старш. шк. віку / І. Котляревський. – К. : Школа, 2008. – 288 с. – (Б-ка шкільної класики).

Кільк. прим.: 1 (АБ)

12

84(4Укр)

К75

Коцюбинський, М. Тіні забутих предків [Текст] : повісті, оповідання, етюди, нариси, казки / М. Коцюбинський. – Х. : Фоліо, 2005. – 350 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

13

84(4Укр)

К90

Куліш, Пантелеймон Чорна рада [Текст] : роман, оповідання, вірші / П. Куліш. – Х. : Фоліо, 2006. – 287 с. – (Укр. класика).

Кільк. прим.: 1 (АБ)

14

84(4Укр)

М68

Міфи України [Текст] : За книгою Георгія Булашева "Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях". – К. : Довіра, 2003. – 383 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

15

84(4Укр)

Н59

Нечуй-Левицький, І. Кайдашева сім'я ; Хмари [Текст] : повісті / І. Нечуй-Левицький. – К. : Наук. думка, 2001. – 504 с. – (Б-ка школяра).

Кільк. прим.: 3 (АБ)

16

84(4Укр)

П32

Підмогильний, В. Місто [Текст] / В. Підмогильний. – Х. : Ранок ; Веста, 2003. – 256 с. – (Програма з літератури).

Кільк. прим.: 1 (АБ)

17

84(4Укр)

П32

Підмогильний, В. Місто [Текст] : роман для старш. шк. віку / В. Підмогильний ; передм. О. Лещенко. – К. : Школа, 2008. – 288 с. – (Б-ка шкіл. класики).

Кільк. прим.: 1 (АБ)

18

84(4Укр)

С43

Скляренко, С. Володимир [Текст] : роман / С. Скляренко. – Донецьк : Сталкер, 2004. – 528 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

19

84(4Укр)

С44

Сковорода, Григорій Вибрані твори в українських перекладах [Текст] / Г. Сковорода. – Х. : Ранок ; Веста, 2003. – 144 с. – (Програма з літератури).

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)

20

84(4Фра)

С79

Стендаль Красное и черное [Текст] : роман / Стендаль. – М. : ЭКСМО, 2009. – 608 с. – (Зарубежная классика).

Кільк. прим.: 1 (АБ)

21

84(4Укр)

У45

Українка, Леся Драматичні твори [Текст] / Л. Українка. – К. : Наук. думка, 2008. – 384 с. – (Б-ка школяра).

Кільк. прим.: 1 (АБ)

22

84(4Укр)

Ф83

Франко, І. Другий заповіт [Текст] / І. Франко. – Чернівці : Рута, 2006. – 184 с.

Кільк. прим.: 2 (АБ)

23

84(4Укр)

Ф83

Франко, Іван Захар Беркут [Текст] / І. Франко. – К. : Школа, 2006. – 224 с. – (Б-ка шкільної класики).

Кільк. прим.: 1 (АБ)

24

84(4Вел)

Х37

Хемингуэй, Эрнест Старик и море ; Острова в океане [Текст] / Э. Хемингуэй. – М. : Полиграфиздат, 2010. – 543 с.

Кільк. прим.: 1 (АБ)

25

84(4Вел)

Д55

Doyle, Artur Conan The Adventure of the Speckled Band [Текст] = Пестрая лента : [рассказы] / A. C. Doyle. – К. : Знання, 2009. – 245 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык).

Кільк. прим.: 20 (ЧЗ, АБ)

26

84(4Вел)

Л81

Lawrence, D. H. England, My England [Текст] = Англия, моя Англия : новеллы / D. H. Lawrence. – 2-е изд., испр. – К. : Знання, 2008. – 182 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык).

Кільк. прим.: 20 (ЧЗ, АБ)

27

84(7США)

Л76

London, Jack South sea Teles [Текст] = Рассказы южных морей : [новеллы] / J. London. – К. : Знання ; М. : Рыбари : Знання, 2008. – 239 с. – (Библиотечка для изучающих английский язык).

Кільк. прим.: 20 (ЧЗ, АБ)Скачать документ

Похожие документы:

 1. Законодавчі та нормативні акти, стандарти та типові положення

  Закон
  1. Міжгалузеві норми чисельності працівників юридичної служби (надалі — Нормативи чисельності) розроблено на виконання заходів, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.
 2. Основи інформаційного права України: Навч посіб. B. C. Цимбалюк, В. Д. Гавловський, В. В. Гриценко та ін.; За ред. М. Я. Швеця, Р. А. Калюжного та П. В. Мельни­ка. К.: Знання, 2004. 274 с

  Документ
  Основи інформаційного права України: Навч. посіб. B.C. Цимбалюк, В.Д. Гавловський, В.В. Гриценко та ін.; За ред. М.Я. Швеця, Р.А. Калюжного та П.В. Мельни­ка.
 3. Л. В. Ярмол свобода віросповідання: юридичне забезпечення в україні (загальнотеоретичне дослідження) Праці Львівської лабораторії прав людини І громадянина Видаються з 1997 року Серія I. Дослідження та реферат

  Реферат
  Ярмол Л.В. Свобода віросповідання: юридичне забезпечення в Україні (загально­теоретичне дослідження) Праці Львівської лабораторії прав людини і громадянина Науково-дослід­ного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування
 4. Ни, що базується на зміцненні гарантій прав людини І громадянина, важливим є піднесення на належний рівень правосвідомості та правової культури громадян України

  Документ
  У сучасних умовах розбудови правової системи України, що базується на зміцненні гарантій прав людини і громадянина, важливим є піднесення на належний рівень правосвідомості та правової культури громадян України.
 5. Пакти й конституції законів та вольностей війська запорозького. 27

  Закон
  Тимчасовий закон про верховне управління Державою на випадок смерті, тяжкої хвороби і перебування поза межами Держави ясновельможного Пана Гетьмана всієї України 100

Другие похожие документы..