Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
- владеть методами сбора, хранения, обработки и анализа информации, информационно-методического обеспечения , применяемыми в коммерческой деятельност...полностью>>
'Рабочая программа'
Студент по курсу «Терапевтической стоматологии детского возраста» должен быть подготовлен к освоению обязательных требований профессиональных, образо...полностью>>
'Документ'
70, 80, 90 5 080 ДБ остекленный 00 х 0, 70, 80, 90 матовое 5 980 ПОД ЗАКАЗ! «Валенсия» дуб ДБ глухой 00 х 0,...полностью>>
'Сочинение'
До наших дней сохранились 2 рукописных списка арабографичного сочинения «История Усергана» неизвестного автора. В нем повествование начинается со «вс...полностью>>

Фінанси важливе І ефективне знаряддя, що забезпечує життєдіяльність суспільства в цілому, економічне життя зокрема, ділову, інвестиційну активність суб`єктів

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Тема 15. Фінансовий менеджмент (13 год.)

 1. Інструментарій фінансового менеджменту: фінансові методи, важелі, інструменти.

 2. Мета, основні завдання, фінансового менеджменту.

 3. Суб’єкти і об’єкти фінансового менеджменту.

 4. Організаційно-методичне забезпечення фінансового менеджменту.

 5. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту.

 6. Функції фінансового менеджменту суб’єкта: планування, організація, контроль, мотивація.

 7. Функції фінансового менеджменту відносно об’єкта.

 8. Сутність, мета, особливості, завдання, функції, механізм та принципи організації банківського менеджменту.

 9. Сутність, мета, особливості, завдання, функції, механізм та принципи організації менеджменту фінансового ринку.

 10. Сутність, мета, особливості, завдання, функції, механізм та принципи організації менеджмент страхового ринку.

Рекомендована література: 12, 25, 26, 27, 31, 59, 60, 68, 71, 70, 76, 80, 83.

Тема 16. Міжнародні фінанси (18 год.)

 1. Поняття, необхідність, призначення міжнародних фінансів.

 2. Характеристика міжнародних фінансових потоків.

 3. Валютні операції, валютний курс, конвертованість валюти.

 4. Характеристика платіжного балансу держави.

 5. Розрахунковий баланси держави.

 6. Міжнародні фінансові потоки, міжнародні фінансові відносини, міжнародні фінанси.

 7. Валютні відносини як основа міжнародних фінансів.

 8. Валютні системи як основа міжнародних фінансів.

 9. Міжнародні фінансові організації та інститути, мета їх створення, роль, напрями функціонування.

 10. Валютні операції, валютний курс, конвертованість валюти.

 11. Міжнародні організації, порядок, правила їх фінансового забезпечення.

 12. Роль Багатосторонньої організації гарантування інвестицій у розвитку міжнародних фінансів.

 13. Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів і його роль у забезпеченні стабільності міжнародних фінансових відносин.

 14. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції, мета створення, особливості функціонування, інструмент фінансування.

 15. Європейський банк реконструкції та розвитку, особливості його функціонування, функції, інструменти фінансування (прямого та опосередкованого), партнери.

 16. Європейський центральний банк, його структура, роль, інструментарій кредитно-грошової політики в рамках Європейської валютної системи.

Рекомендована література: 10, 11, 14, 15, 18, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 40, 45, 46, 64, 64, 69, 70, 71, 74, 75, 79, 81, 84.

Тема 17. Фінансова безпека держави (18 год.)

 1. Економічна безпека, її сутність, конституційні основи, структурні складові.

 2. Фінансова безпека держави: сутність, завдання, принципи системи забезпечення фінансової безпеки.

 3. Сутність структури фінансової безпеки, її елементів.

 4. Основні завдання в сфері забезпечення фінансової безпеки України органів законодавчої та виконавчої влади загальнодержавного та місцевого рівнів.

 5. Загроза фінансовій безпеці, Концепція національної безпеки України про основні можливі загрози в економічній, фінансовій сфері.

 6. Методологічні засади оцінки рівня фінансової безпеки.

 7. Індикатори фінансової безпеки.

 8. Основні засади безпеки грошового обігу, інфляційних процесів, бюджетної, боргової безпеки, безпечного рівня інвестиційної безпеки.

 9. Фінансова безпека держави як стан банківської, грошово-кредитної систем.

 10. Стан фінансового, в тому числі фондового ринку як підтримка економічної стабільності держави, як забезпечення ефективності функціонування держави.

 11. Напрямки діяльності держави по забезпеченню фінансової безпеки держави.

 12. Основні завдання в сфері забезпечення фінансової безпеки України Верховної Ради, Ради національної безпеки і оборони, Кабінету Міністрів України.

 13. Основні характеристики індикаторів фінансової безпеки індикаторів фінансової безпеки громадян.

 14. Основні характеристики індикаторів фінансової безпеки домашніх господарств.

 15. Основні характеристики індикаторів фінансової безпеки індикаторів фінансової безпеки підприємств, організацій і установ.

 16. Склад груп індикаторів фінансової безпеки галузі, регіонів, банківської системи, фондового ринку, держави в цілому.

 17. Основні засади інвестиційної безпеки банківської системи, фондового та страхового ринку.

Рекомендована література: 1, 18, 27, 31, 68, 70, 71, 76, 77, 80, 83.

Тема 18. Фінанси країн з розвиненою ринковою економікою (18 год.)

 1. Фінансовий сектор економіки країн із розвиненою економікою.

 2. Фінанси США: структурна будова, бюджетний процес, особливості фінансів суб’єктів фінансових відносин.

 3. Податки, податкові служби США, державний фінансовий контроль.

 4. Корпоративна ринкова економіка Японії та особливості побудови, функціонування її фінансової системи.

 5. Бюджетний устрій та бюджетна система Японії.

 6. Бюджет і бюджетний устрій, доходи і витрати державного бюджету окремих країн Скандинавії.

 7. Фінанси фінансового ринку, підприємств, домашніх господарств Скандинавії.

 8. Податкова система Скандинавських країн.

 9. Проблематика фінансової системи Скандинавських країн.

 10. Федеральні фінанси США, фінанси штатів і місцевих органів влади, особливості фінансового вирівнювання.

 11. Особливості фінансового вирівнювання в США.

 12. Особливості фінансів підприємств і домашніх господарств у США.

 13. Особливості формування спеціальних фінансових фондів в Японії.

 14. Характеристика фінансів домогосподарств Японії.

 15. Характеристики фінансів державних та іншої форми власності підприємств.

 16. Податки в Японії та структура податкових служб.

Рекомендована література: 18, 27, 31, 39, 51, 76, 77, 78, 80, 83.

Тема 19. Фінанси Європейського Союзу (16 год.)

 1. Етапи економічної інтеграції, створення і розвиток Європейського Союзу.

 2. Маастрихтська угода, її роль у зміцненні фінансів Європейського Союзу, Маастрихтські критерії.

 3. Інституційна структура ЄС.

 4. Роль, особливості, напрями діяльності Економічного і соціального комітетів Європейського Союзу.

 5. Фінанси домашніх господарств та підприємств Німеччини, Франції, Великобританії.

 6. Державні борги Німеччини, Франції, Англії, причини виникнення, механізми управління і обслуговування.

 7. Фінанси Франції та Великобританії:

1.1) державний бюджет;

1.2) місцеві фінанси;

1.3) податкова система;

1.4) фінанси домашніх господарств та підприємств;

1.5) фінансовий ринок.

 1. Фінансовий ринок ЄС.

 2. Союзний бюджет, його організація, структура, зміст доходів і видатків.

 3. Актуальні проблеми та перспективи розвитку фінансової системи ЄС.

Рекомендована література: 27, 31, 39, 51, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 1. Фінанси в економічній системі держави, їх сутність, призначення, роль як специфічної форми суспільних відносин. Грошові відносини як зміст фінансів.

 2. Специфічні ознаки, суспільне призначення, суб’єкти, об’єкти фінансів.

 3. Фінанси як економічна, вартісна, розподільна історична категорія, фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансів, прості й складні фінансові категорії, взаємозв’язок фінансів з іншими економічними категоріями.

 4. Фінансові ресурси, їх сутність, склад, структура.

 5. Особливості, джерела, методи формування фінансових ресурсів держави, окремих суб’єктів фінансових відносин. Фінансові резерви.

 6. Функції фінансів. Зміст розподільчої функції, об’єкти, суб’єкти розподілу, первинний розподіл та перерозподіл валового внутрішнього продукту, особливості функції.

 7. Контрольна функція фінансів, фінансовий контроль. Особливості прояву даної функції у фінансових відносинах.

 8. Фінансове забезпечення, його форми: державне фінансування, самофінансування, кредитування.

 9. Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва.

 10. 10.Економічні передумови виникнення і розвитку фінансів. Еволюція терміну “фінанси”, форм фінансів, характерних рис фінансів у тісному взаємозв’язку із розвитком суспільно-історичних формацій, причини, умови виникнення фінансів.

 11. Особливості, закономірності історичного розвитку фінансових відносин на стадіях існування рабовласницького, феодального, капіталістичного суспільства.

 12. Специфіка фінансів як системи фінансово-економічних відносин в рамках держав, на міжнародному рівні у ХVІ-ХХ століттях.

 13. Фінанси Київської Русі, Галицько-Волинського князівства (ІХ-ХІІІ ст.), Польсько-Литовської доби (ХІV-ХVІ cт.), Козацької доби (ХV-ХVІІІ ст.),

 14. Характеристика фінансів кінця ХVІІІ– початку ХІХ століття, перебування України у складі Російської, Австрійської, Австро-Угорської імперії, характерні риси, суб’єкти, об’єкти фінансів, джерела формування ресурсів, напрями їх використання на державному, регіональному рівнях, особливості фінансових відносин між суб’єктами.

 15. Фінансова система та фінансові відносини в Україні при перебуванні у складі Радянського Союзу (1922 – 1991 рр.).

 16. Тенденції, специфіка, проблеми та перспективи розвитку сучасних фінансів України.

 17. Дві стадії еволюції фінансової науки: теоретичне оформлення (класична теорія) - Римська імперія – середина ХХ століття та розвиток неокласичної теорії фінансів – середина ХХ століття – сучасний етап розвитку.

 18. Три періоди розвитку фінансової науки по К. Рау: ненауковий період, перехід до наукової обробки, науковий (раціональний) період.

 19. Патріархальний погляд на фінанси, фінансова наука рабовласницького і феодального ладу.

 20. Вклад в систематизацію знань про фінанси італійської, французької та англійської фінансової школи.

 21. Переломний період становлення і зміцнення науки про фінанси (Юсті, Зонненфельс, Сміт, Рікардо, Вебер, Вагнер та інші).

 22. Фінансові концепції Дж. Кейнса та його послідовників.

 23. Неокейнсіанці та їх ідеї у фінансовій сфері.

 24. Неокласична теорія фінансів.

 25. Неоконсервативний напрям неокласичної школи.

 26. Найвидатніші представники фінансової науки Російської імперії.

 27. Особливі постулати, наукові досягнення у фінансовій галузі І.Франка, М. Туган – Барановського, М.Мітіліно, М. Бунге та інших представників України.

 28. Фінансова наука у рамках існування Радянського Союзу.

 29. Розвиток сучасної фінансової науки України.

 30. Фінансова політика - складова частина економічної, соціальної політики держави, зміст, завдання фінансової політики, напрямки фінансової політики, стратегія й тактика фінансової політики, фінансова політика України на сучасному етапі.

 31. Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових відносин. Складові елементи фінансового механізму.

 32. Фінансове забезпечення, фінансове регулювання, фінансові важелі як форми фінансового механізму.

 33. Структура фінансової системи: фінанси підприємств, об’єднань, організацій, державний бюджет, страхування, цільові фонди, фінансовий ринок, фінанси фізичних осіб (домашніх господарств). Сфери, підсистеми, ланки фінансової системи держави, їх характеристика.

 34. Державні фінанси – сфера централізованих фінансів суспільства, їх ланки (державний бюджет, спеціальні фонди, фінанси державних підприємств і об’єднань, місцеві фінанси, фінанси комунальних (муніципальних) підприємств).

 35. Організаційна структура фінансової системи як сукупність фінансових органів та інститутів (органи управління, фінансові інститути).

 36. Управління фінансами. Суб'єкти й об'єкти управління. Функції органів законодавчої і виконавчої влади та представницьких органів в управлінні фінансами.

 37. Фінансовий апарат, його ланки. Функції Міністерства фінансів, його органів, Державної податкової служби, Державного казначейства, Митної служби в процесі управління фінансами.

 38. Фінансове планування: необхідність, суть, етапи, методи, принципи. Система фінансових планів та їх взаємозв’язок. Загальна характеристика фінансових планів, особливості та зміст фінансових планів.

 39. Фінансовий контроль. Необхідність, суть фінансового контролю. Види, форми, методи фінансового контролю, його об’єкти.

 40. Фінансовий аудит як незалежний фінансовий контроль. Становлення і розвиток аудиторського контролю. Органи фінансового контролю. Державна контрольно-ревізійна служба України.

 41. Поняття фінансового права, його предмет, метод. Система фінансового права, джерела фінансового права.

 42. Суть, об’єктивна необхідність, значення, функції податків. Класифікація податків, її ознаки. Види податків. Прямі податки. Непрямі податки.

 43. Податкова система: поняття, структурна побудова, принципи функціонування. Методи оподаткування. Податкова система України, особливості, етапи її становлення.

 44. Сутність, призначення, коротка характеристика (суб’єкти, об’єкти, ставки, особливості справляння): податку на додану вартість, акцизного збору.

 45. Сутність, призначення, коротка характеристика (суб’єкти, об’єкти, ставки, особливості справляння): мита, оподаткування прибутку підприємств та організацій.

 46. Прибуткове оподаткування населення. Прибутковий податок з громадян як форма індивідуального оподаткування населення, його регулювальна функція й значення у формуванні доходів бюджету. Основи прибуткового оподаткування населення. Побудова шкали ставок оподаткування.

 47. Місцеві податки й збори: сутність, призначення, суб’єкти, об’єкти, ставки, особливості справляння.

 48. Податкова політика: поняття та основні її напрямки. Суть податкового регулювання ринку. Особливості податкової політики в Україні.

 49. Податкова служба України; склад, організаційна структура, функції Державної податкової адміністрації, податкової міліції.

 50. Бюджет як економічна та юридична категорії, суб’єкти, об’єкти бюджетних відносин. Місце, значення бюджету в загальній системі фінансових відносин.

 51. Розподільна, контролююча функції бюджету, бюджетна політика, бюджетний механізм, бюджетні ресурси.

 52. Бюджетний устрій, бюджетна система. Поняття бюджетного устрою й бюджетної системи. Види бюджетів України.

 53. Бюджетний процес: поняття, основні елементи. Бюджетний кодекс України про бюджетний процес.

 54. Організація бюджетного планування. Порядок складання, розгляду й затвердження проектів державного й місцевих бюджетів.

 55. Поняття й загальна характеристика касового виконання дохідної та видаткової частини державного й місцевого бюджетів.

 56. Економічна природа, суть, склад і структура доходів, джерела формування бюджетних доходів, принципи формування Державного бюджету, форми їх вияву.

 57. Бюджетна класифікація доходів бюджету держави згідно Бюджетного кодексу України.

 58. Економічна природа, суть, класифікація, принципи організації видатків Державного бюджету згідно Бюджетного кодексу України.

 59. Бюджетний дефіцит. Концептуальні підходи до бюджетного дефіциту та причин виникнення. Методи покриття бюджетного дефіциту. Шляхи подолання бюджетного дефіциту.

 60. Економічні та соціальні наслідки бюджетного дефіциту. Управління бюджетним дефіцитом.

 61. Економічна суть, значення державного кредиту у формуванні додаткових фінансових ресурсів держави й покритті бюджетного дефіциту. Бюджетний кодекс про право здійснення запозичень, гарантій виконання боргових зобов'язань. Роль державного кредиту у мобілізації коштів населення, підприємств, організацій.

 62. Форми внутрішнього державного кредиту. Державні позики, їх види, класифікація державних внутрішніх позик. Казначейські позики. Види, емісія цінних паперів держави, їх характеристика.

 63. Форми зовнішнього державного кредиту. Державні зовнішні позики. Позики міжнародних фінансових органів, міжурядові позики, банківські кредити держави.

 64. Державний борг. Капітальний і поточний державний борг. Причини, наслідки зростання державного боргу. Джерела погашення державного боргу. Бюджетний кодекс України про граничний обсяг державного боргу.

 65. Управління державним боргом, його рефінансування.

 66. Сутність місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територі­альних формувань в умовах ринкових відносин.

 67. Фінансові ресурси місцевого самоврядування, їх структура, взаємозв’язок і взаємозалежність.

 68. Місцеві бюджети, їх доходи й видатки. Загальнодержавні податки і збори, закріплені за місцевими бюджетами. Роль місцевих податків і зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів. Види неподаткових надходжень у місцеві бюджети.

 69. Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетів. Фінансування витрат місцевого господарювання. Фінансування адміністративного апарату місцевих органів влади.

 70. Бюджетний федералізм, фінансове вирівнювання. Сутність та зміст бюджетного федералізму, залежність його моделей від типу федерального устрою та організації бюджетної системи.

 71. Американська (конкурентна) та німецька (кооперативна) моделі бюджетного федералізму, їх основні характеристики, особливості відносно формування доходів, здійснення видатків, податкової політики в регіонах, фінансового вирівнювання.

 72. Канадська модель бюджетного федералізму. Механізм бюджетного федералізму в Росії, особливості міжбюджетних трансфертів (обумовлених та безумовних) як важлива складова підтримки регіонів з федерального бюджету Росії.

 73. Принципи, проблематика основного напряму удосконалення бюджетного федералізму, фінансового вирівнювання – закріплення податків за бюджетами різних рівнів.

 74. Сутність, значення, принципи соціального страхування населення України, напрямки вдосконалення.

 75. Пенсійне забезпечення – складова соціального захисту. Особливості пенсійних відносин в Україні. Завдання, джерела надходжень, напрямки використання Пенсійного фонду. Актуальні питання функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні.

 76. Сутність та значення соціального страхування у разі тимчасової втрати працездатності та від нещасного випадку. Мета створення, джерела формування, напрямки використання фондів страхування з тимчасової непрацездатності та від нещасних випадків на виробництві.

 77. Роль системи соціального захисту на випадок безробіття в розв’язанні соціально-економічних проблем в Україні. Механізм формування і використання Фонду соціального страхування на випадок безробіття.

 78. Поняття фінансів суб’єктів господарювання, підприємницьких структур, їх функції, основи, принципи організації. Фінансові ресурси, грошові фонди підприємства, особливості формування.

 79. Власні, залучені, позичені кошти підприємства та основи організації фінансів підприємства: саморегулювання самоокупність, самофінансування.

 80. Грошові надходження підприємств, їх склад, економічна характеристика. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт та послуг), його розподіл.

 81. Прибуток підприємства, його економічна суть, функції, формування та розподіл. Рентабельність як відносний показник прибутковості. Фонди грошових коштів, що формуються на підприємствах за рахунок прибутку.

 82. Сутність, класифікація, структура основних засобів підприємства. Фізичний і моральний знос, амортизація основних засобів, основні показники стану, ефективності використання основних засобів.

 83. Сутність, структура, класифікація оборотних активів підприємства, методи визначення потреби, показники стану, ефективності використання.

 84. Фінансовий стан підприємства, система показників оцінки. Ліквідність і платоспроможність підприємства.

 85. Особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності.

 86. Сутність соціально-економічної категорії “домашнього господарства”, роль, яку виконує воно в економічних системах. Сутність, зміст категорії “фінанси домашнього господарства” як сукупності відносин, як складової фінансової системи, специфіка фінансів домашніх господарств.

 87. Внутрішні фінансові відносини, пов’язані з домашнім господарством, їх характеристики.

 88. Системи зовнішніх фінансових відносин домашніх господарств, особливості відносин з державою, роботодавцями, комерційними банками, страховими організаціями, іншими домогосподарствами та суб’єктами фінансових відносин.

 89. Функції фінансів домашнього господарства. Зміст, значення, характерні риси розподільної, контрольної, регулюючої, інвестиційної функції. Фінансові рішення домашніх господарств, особливості їх механізм прийняття, ухвалення.

 90. Склад (джерела фінансових ресурсів), значення, показники доходів домашнього господарства.

 91. Сукупні доходи домашніх господарств, доходи, які залишаються у розпорядженні домашніх господарств, номінальні та реальні доходи. Характеристика окремих доходів.

 92. Класифікація витрат домашніх господарств окремі групи витрат та їх характеристика: обов’язкові платежі (податки, платежі, мито), витрати на споживання, грошові збереження, резерви.

 93. Значення фінансів домогосподарств в розвитку економіки держави та її фінансової системи, фінансового ринку.

 94. Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні без­перервності суспільного виробництва. Особливості фінансових від­носин у сфері страхування.

 95. Форми й методи страхового захисту. Система страхових фондів.

 96. Страхування майна юридичних і фізичних осіб, його види й форми.

 97. Страхування кредитних і фінансових ризиків, економічна необ­хідність, значення й види. Умови страхування кредитних і фінансо­вих ризиків.

 98. Особисте страхування, його суть і значення в забезпеченні соці­ального захисту громадян. Види особистого обов'язкового й добро­вільного страхування.

 99. Перестрахування. Необхідність перестрахування для забезпечен­ня сталості страхових операцій.

 100. Доходи й витрати страховика. Страхові платежі як основне джере­ло доходів страховика. Витрати на виплату страхового відшкодування й страхових сум, відрахування до запасних і резервних фондів.

 101. Фінансові результати страхових операцій, їх рентабельність. Прибуток страхових організацій, його розподіл і використання.

 102. Страховий ринок. Поняття страхового ринку та його організа­ційна структура. Учасники страхового ринку. Організаційні форми існування страхових компаній.

 103. Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні. Ліцензу­вання страхової діяльності.

 104. Формування і розвиток страхового ринку в Україні, проблеми, тенденції, перспективи.

 105. Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових ресурсів.

 106. Ринок грошей, ринок капіталів: сутність, суб’єкти, об’єкти, особливості функціонування.

 107. Валютний ринок, фондовий ринок (ринок цінних паперів), первинний і вторинний фондові ринки: сутність, суб’єкти, об’єкти, особливості функціонування.

 108. Фондова біржа: поняття, організація і порядок роботи. Правила торгівлі, види угод, порядок розрахунків на фондовій біржі. Порядок допуску цінних паперів до обігу на фондових біржах. Брокерські, дилерські контори.

 109. Види цінних паперів, які можуть випускатись і обертатися в Україні, їх основні характеристики. Порядок реєстрації й обігу цінних паперів.

 110. Правове регулювання фінансового ринку. Особливості оподаткування доходів від цінних паперів.

 111. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні.

 112. Об’єктивність фінансового менеджменту, його економічний зміст, законодавча, нормативна, наукова і практична база. Мета, основні завдання, суб’єкти, об’єкти фінансового менеджменту.

 113. Механізм фінансового менеджменту, його структура: фінансове планування, прогнозування, регулювання, стимулювання, фінансовий облік і контроль, забезпечення (правове, інформаційне, організаційно-методичне), інструментарій (фінансові методи, важелі, інструменти).

 114. Функції фінансового менеджменту в залежності від суб’єкта та об’єкта. Функції фінансового менеджменту відносно об’єкта: відтворювальна, розподільча. Функції фінансового менеджменту суб’єкта: планування, організація, контроль, мотивація.

 115. Сфери, складові фінансового менеджменту, їх сутність, мета, особливості, завдання, функції, механізм, принципи та система організації, стратегія і тактика.

 116. Поняття, необхідність, призначення міжнародних фінансів. Міжнародні фінансові потоки, міжнародні фінансові відносини і міжнародні фінанси.

 117. Міжнародні розрахунки та валютне регулювання. Валютні відносини, валютні системи як основа міжнародних фінансів. Валютні операції, валютний курс, конвертованість валюти.

 118. Платіжний та розрахунковий баланси держави, характеристика їх структурних складових.

 119. Міжнародний фінансовий ринок, його структура, особливості функціонування. Міжнародні організації, порядок, правила фінансового забезпечення їх діяльності та особливості, напрями здійснення ними кредитування.

 120. Роль, напрямки функціонування у міжнародних фінансових відносинах Міжнародного валютного фонду.

 121. Група Світового банку (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Міжнародна асоціація розвитку, міжнародна фінансова корпорація, Багатостороння агенція гарантування інвестицій, Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів). Характеристика ролі, особливостей та напрямів функціонування у міжнародних фінансових відносинах.

 122. Фінансова безпека як складова економічної безпеки, як стан фінансової, грошово-кредитної, валютної, банківської, податкової систем, фінансового, в тому числі фондового ринку, які забезпечують ефективне функціонування держави, підтримуючи її економічну стабільність у глобальному середовищі, забезпечуючи високий рівень життя населення.

 123. Сутність фінансової безпеки держави, завдання, принципи системи, забезпечення фінансової безпеки, її структура, елементи, послідовність розробки і реалізації.

 124. Основні завдання в сфері забезпечення фінансової безпеки України, роль Верховної Ради, Ради національної безпеки і оборони, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади державного і місцевого рівнів у вирішенні питань в сфері фінансової безпеки.

 125. Загроза фінансовій безпеці. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України про основні можливі загрози національній безпеці в економічній, фінансовій сфері. Сутність загроз фінансовій безпеці України та основні наслідки їх реалізації. Методологічні засади оцінки рівня фінансової безпеки.

 126. Індикатори фінансової безпеки: індикатори міжнародного рівня, національні індикатори, індикатори програмні (відстеження), індикатори впливу, загальні та регіональні індикатори, економічні, соціальні, фінансові індикатори.

 127. Основні характеристики індикаторів фінансової безпеки: індикаторів фінансової безпеки громадян, домашніх господарств, підприємств, організацій і установ. Склад груп індикаторів фінансової безпеки галузі, регіонів, банківської системи, фондового ринку, держави в цілому.

 128. Основні засади безпеки грошового обігу та інфляційних процесів валютного ринку, бюджетної безпеки, боргової безпеки, безпечного рівня інвестиційної безпеки банківської системи, фондового ринку, страхового ринку.

 129. Структурна будова фінансової системи США. Федеральні фінанси США, фінанси штатів і місцевих органів влади, особливості фінансового вирівнювання. Бюджетний процес в США. Особливості фінансів підприємств і домашніх господарств США.

 130. Податки в США, структура податкових служб. Державний фінансовий контроль.

 131. Проблеми, тенденції розвитку фінансової системи та фінансового ринку США.

 132. Корпоративна ринкова економіка Японії та особливості побудови, функціонування її фінансової системи. Проблеми фінансової системи та фінансового ринку Японії.

 133. Фінансові системи Скандинавських країн: бюджетна система, бюджетний устрій, фінанси підприємств, домогосподарств, фінансовий ринок. Склад і структура доходів та витрат державного бюджету, податки, особливості фінансового вирівнювання.

 134. Європейська інтеграція, її соціально-економічна природа та роль у загальносвітовому розвитку. Етапи економічної інтеграції, створення і розвиток Європейського Союзу (ЄС), Маастрихтська угода.

 135. Союзний бюджет, його організація, структура. Доходи та видатки бюджету ЄС.

 136. Оподаткування в ЄС, принципи його організації, напрями в гармонізації податкового законодавства, фінансовий ринок ЄС, його особливості, тенденції.

 137. Державний (федеральний) бюджет як головна ланка фінансової системи; місцеві фінанси, особливості формування, вирівнювання; податкова система, система оподаткування; фінанси домашніх господарств та підприємств; фінансові ринки, особливості їх функціонування Німеччини.

 138. Державний бюджет як головна ланка фінансової системи; місцеві фінанси, особливості формування, вирівнювання; податкова система, система оподаткування; фінанси домашніх господарств та підприємств; фінансові ринки, особливості їх функціонування Франції.

 139. Державний (федеральний) бюджет як головна ланка фінансової системи; місцеві фінанси, особливості формування, вирівнювання; податкова система, система оподаткування; фінанси домашніх господарств та підприємств; фінансові ринки, особливості їх функціонування Великобританії.

Критерії оцінки навчальних досягнень студентів під час проведення підсумкового контролю

Шкала оцінювання навчальних досягнень студентів ІІ курсів з дисципліни «Фінанси»

(заочний факультет) з урахуванням вимог Болонської декларації

Модуль 1

Поточний контроль

Модуль 2

Екзамен

Підсумкова рейтингова оцінка

Підсумкова оцінка за національною шкалою

Оцінка за шкалою ESTS

31-40

55-60

85-100

5 (відмінно)

А

30

45-54

80

4 (добре)

B

25-30

36-44

65-75

4 (добре)

C

25

31-35

60

3 (задовільно)

D

20-25

26-30

50-55

3 (задовільно)

E

10-20

6-25

20-45

2 (незадовільно з можливістю складання іспиту)

FX

0-10

1-5

0-15

2 (незадовільно з додатковим вивченням дисципліни)

F

Уся організація процесу навчання повинна стимулювати студентів наполегливо і систематично засвоювати знання з відповідних дисциплін.

Добре засвоєння знань студентами та об'єктивна оцінка рівня знань викладачем вимагають:

 • постійного контролю відвідування занять кожним студентом;

 • проведення системного поточного контролю знань під час семінарських занять;

 • належної організації підсумкового контролю знань студентів з дисципліни.

Підсумковий контроль знань студентів з дисципліни «Фінанси» здійснюється у формі екзамену. Його завданням є перевірка рівня засвоєння студентами програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв’язків між окремими темами, здатності творчого використання накопичених знань, уміння сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни.

Екзамен проводиться за екзаменаційними білетами, які складаються з чотирьох завдань.

Кожен екзаменаційний білет містить два теоретичних питання, одне ситуаційне завдання та тестові завдання. Відповідь студента оцінюється за відповідними критеріями. При цьому у разі використання заборонених джерел, підказок студент повинен залишити аудиторію і одержує незадовільну оцінку.

Максимальна кількість балів, що може бути отримана на екзамені – 60 балів.

Критерії оцінювання підсумкового контролю (екзамен):

 1. 55–60 балів – студент дає обґрунтовані, глибокі та теоретично правильні відповіді на поставлені питання, демонструє знання законодавчих документів, інструктивного матеріалу, дискусійних і проблемних питань, наводить узагальнення і висновки, вірно виконав всі тестові завдання.

 2. 45-54 балів – студент знає матеріал на рівні пункту 1, але ним допущені незначні помилки при формулюванні термінів і категорій, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді, при виконанні тестів допустив одну помилку.

 3. 36-44 балів – студент демонструє загалом добрі знання матеріалу, але його відповіді містять помітні помилки, неточності, проте з допомогою викладача він швидко орієнтується і знаходить правильні відповіді, при виконанні тестів допустив дві помилки.

 4. 31-35 балів – студент демонструє посередні знання з теоретичної підготовки або дає на всі питання малообгрунтовані, неповні відповіді, і лише з допомогою викладача може виправити допущені помилки, при виконанні тестів допустив дві помилки.

 5. 26-30 балів – студент при відповіді на питання показав знання, рівень яких відповідає мінімальним вимогам, при виконанні тестів допустив три помилки.

 6. 6-25 балів – студент показав незадовільну теоретичну підготовку, дав неправильні відповіді на більшість питань, допустив грубі помилки і лише частково їх виправив, не виконав тестових завдань.

 7. 1- 5 балів – студент не зміг розкрити суті теоретичних питань, не знав певних економічних категорій, допустив чимало грубих помилок і не зміг їх виправити, а також не виконав тестових завдань.

 8. 0 балів – студент не з’явився на екзамен.

Оцінка рівня знань за результатами екзамену заноситься в екзаменаційну відомість та залікову книжку студента.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Економіка підприємств Покропивний Поняття, цілі І напрямки діяльності підприємства

  Документ
  Поняття і цілі діяльності. Будь-яке суспільство для забезпечен­ня нормального (достатньо комфор­тного) рівня своєї життєдіяльності здійснює безліч видів конкретної праці.
 2. Економічна свідомість, економічне мислення пов’язані І з таким поняттям як пізнання

  Документ
  Економічна свідомість, економічне мислення пов’язані і з таким поняттям як пізнання. Мислення в дії – є процес пізнання, отже, економічне пізнання – це процес відтворення економічних знань за допомогою й у процесі економічного мислення.
 3. З доповідей I міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред

  Документ
  Збірка тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції «Удосконалення обліково-аналітичного забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання» / Ред.
 4. Тематичний план дисципліни Навчально-методичне забезпечення до кожної теми дисципліни Тема Фінансова система І фінансова діяльність держави

  Документ
  В умовах переходу до ринкових відносин в економіці важливим фактором її розвитку є активне використання механізму фінансів. Запровадження в дію цього механізму, забезпечення цілеспрямованого його функціонування відповідно до завдань
 5. Економічні потреби І виробничі ресурси предмет економічної теорії

  Документ
  Певною мірою відповідь на це запитання дає з'ясування самого поняття „економіка". Воно вперше застосоване давніми греками Ксенофонтом (430—355 рр.

Другие похожие документы..