Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
Идея овладеть линией балтийского взморья слилась в мировоззрении царя Петра с мыслью о государственном реванше1. Вступив в войну со Шведским королевст...полностью>>
'Рассказ'
Кого березой удивишь? Это дерево настолько привычно, что мы порой и не замечаем его. Выгляни из окна в городе ли, деревне – всюду березу увидишь: бело...полностью>>
'Закон'
Конституция РФ (ст. 22) закрепила право каждого на свободу и личную неприкосновенность и предусмотрела арест, заключение под стражу и содержание под ...полностью>>
'Документ'
Лиц.№ 107 от 18.11.2002 г. Аккр. №25-1156 от 04.10.2 г. Адрес: 454091, г.Челябинск, ул.Свободы, 155, каб.23, 20. Тел.: 262-91-00, 262-91-01. E-mail: ...полностью>>

Контрольні запитання по дисципліні “безпека життєдіяльності”

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ПО ДИСЦИПЛІНІ “БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ”

 1. Якісна оцінка небезпечних чинників.

 2. Кількісна оцінка небезпечних чинників.

 3. Аксіома про потенційну небезпеку людської діяльності.

 4. Проблема безпеки людини, роль та задачі керівного складу у її забезпеченні.

 5. Основи фізіології праці та комфортних умов життєдіяльності.

 6. Поняття про оптимально допустимі шкідливі та небезпечні умови праці.

 7. Основні шляхи забезпечення комфортності життєдіяльності (трудової діяльності).

 8. Організація робочого місця.

 9. Класифікація небезпечних чинників в житті людини.

 10. Фізіологічні дії метеорологічних умов на організм людини-

 11. Навколишнє середовище, біосфера, біологічний кругообіг речовин.

 12. Техносфера, ноосфера.

 13. Джерела забруднення, небезпечні та шкідливі фактори навколишнього середовища.

 14. Смог, кислотні дощі, руйнування озонового шару, "парниковий ефект".

 15. Джерела, зони дії енергетичного забруднення навколишнього середовища (електромагнітні поля, іонізація випромінюванням).

 16. Джерела небезпечних та шкідливих факторів.

 17. Шляхи негативної дії виробничого середовища на біосферу: промислові викиди, тверді та рідинні відходи, енергетичні випромінювання).

 18. Масштаби і наслідки негативних дій небезпечних та шкідливих факторів середовища проживання на людину і природу.

 19. Взаємодія "людина-машина-середовище проживання" у виробничому середовищі.

 20. Виробничий шум і вібрація. Джерела виникнення шуму і вібрацій. Способи профілактики шкідливої дії шуму і вібрацій.

 21. Основи захисту від ультразвуку, електромагнітних випромінювань.

 22. Освітлення виробничих приміщень.

 23. Поняття про безпечну експлуатацію котлів (парових) та посудин високого тиску.

 24. Злектробезпека, особливості дії електричного струму на організм людини.

 25. Засоби безпечної експлуатації підйомно-транспортного обладнання.

 26. Способи захисту людей від поразки електричним струмом.

 27. Дорожньо-транспортна аварійність та безпека руху. Причини дорожньо-транспортних пригод.

 28. Причини побутових травм.

 29. Причини виникнення і класифікація надзвичайних ситуацій. Основні поняття і визначення.

 30. Коротка характеристика можливих стихійних лих, аварій та катастроф в Україні, області.

 31. .0собливості радіоактивного забруднення місцевості та зараження повітря при аваріях наАЕС.

 32. Характеристика вогнищ поразки при стихійних лихах: землетрусах, повінях, бурях, ураганах, смерчах, масових лісових і торф'яних пожежах.

 33. Надзвичайні ситуації воєнного часу.

 34. Вплив застосування сучасної зброї масового ураження і звичайних озброєнь на промислові об'єкти і людей.

 35. Характеристика вогнищ ураження, які виникають при застосуванні сучасної зброї.

 36. Оцінка обстановки в надзвичайних ситуаціях. Основні поняття і визначення.

 37. Оцінка радіаційної обстановки при використанні сучасних засобів масового ураження

 38. Розв'язування типових завдань щодо оцінки радіаційної обстановки:

 39. Визначення доз радіації за час перебування в зонах зараження; визначення часу ядерної аварії; визначення режимів радіаційного захисту.

 40. Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах.

 41. . Прилади радіаційної і хімічної розвідки і дозиметричного контролю.

 42. . Розробка і реалізація заходів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

 43. . Захисні споруди: сховища і протирадіаційні укриття.

 44. . Вимоги до захисних споруд.

 45. . Планування та конструктивні рішення, технологічне обладнання, системи життєзабезпечення, режим роботи систем постачання повітря.

 46. . Організація експлуатації захисних споруд і укриття в них населення в умовах мирного і воєнного часу.

 47. . Застосування засобів індивідуального захисту: протигази ( що фільтрують ГП-5, ГП-5М, ГП-7; ізолюючі Ш-4, Ш-5), респіратори, індивідуальний протихімічний пакет ШП-8.

 48. . Медичні засоби індивідуального захисту.

 49. . Порядок накопичування, зберігання і видачі засобів індивідуального захисту на об'єктах народного господарства.

 50. . Евакуаційні заходи захисту населення: способи евакуації, евакуаційні органи, їхня структура і завдання.

 51. Організація, планування і порядок проведення евакуаційних заходів у випадках аварій, катастроф, стихійних лих та при застосуванні уражаючих засобів.

 52. Режими захисту населення у випадку радіаційного зараження.

 53. Санітарна обробка людей.

 54. Обов'язки доросльк щодо захисту дітей.

 55. Поняття "стійкість роботи" об'єктів народного господарства.

 56. Вимоги, що забезпечують стійкість функціонування промислових підприємств у надзвичайних ситуаціях.

 57. Вимоги до будівництва комунально-енергетичних систем.

 58. Організація і проведення досліджень для оцінки стійкості об'єкта в умовах надзвичайної ситуації.

 59. Оцінка інженерного захисту робітників та службовців об'єкту.

 60. Основи організації і проведення рятувальних і ін. невідкладних робіт у вогнищах поразки.

 61. Ліквідація наслідків аварій і катастроф наАЕС.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Загальні методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни „безпека життєдіяльності методичні вказівки до виконання контрольних робіт з бжд

  Методичні рекомендації
  "Безпека життєдіяльності" представляє собою галузь наукових знань, охоплюючи теорію та практику захисту людини від небезпечних і шкідливих факторів у всіх сферах людської діяльності, зберігання безпеки й здоров’я в середовищі мешкання.
 2. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни " Безпека життєдіяльності та цивільний захист" Для фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" за спеціальністю "Правознавство" 030402), "Психологія" 030102)

  Документ
  Укладачі: Радомський Ігор Петрович, завідувач кафедри фізичного виховання та безпеки життєдіяльності навчально-наукового інституту права та психології НАВС,
 3. Конспект лекцій з дисципліни «безпека життєдіяльності»

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни „Безпека життєдіяльності”(для студентів 2-5 курсів денної та заочної форм навчання спеціальностей: 6.092100 ПЦБ, 6.092100 ОПБ, 6.
 4. Робоча програма, методичні вказівки та контрольні завдання до вивчення дисципліни "Безпека життєдіяльності" для студентів усіх спеціальностей Дніпропетровськ нметау 2007

  Документ
  Робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні завдання до вивчення дисципліни “Безпека життєдіяльності” для студентів усіх спеціальностей Укл. В.
 5. Я україни дніпропетровська державна медична академія кафедра медицини катастроф та військової медицини “безпека життєдіяльності”

  Документ
  Програма елективного курсу "Безпека життєдіяльності" для вищих медичних закладів освіти України III-IV рівнів акредитації складена для спеціальностей 7.

Другие похожие документы..