Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Документ'
- базовые понятия дисциплины в объеме, необходимом для использования в профессиональной деятельности, основные законы квантовой механики, разработанн...полностью>>
'Литература'
Михайлов С. А. Современная зарубежная журналистика: состояние, перспективы. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет, факультет журналист...полностью>>
'Решение'
“По общепризнанному мнению, проблема экклезиологии, — как это справедливо отмечает в своей магистерской диссертации Блаженнейший Митрополит Владимир,...полностью>>
'Конкурс'
информирование общественности о нелегком труде спасателей и пожарных, о примерах мужества и героизма сотрудников МЧС России и населения в условиях чре...полностью>>

Напрями Інноваційна діяльність Упровадження ефективного педагогічного досвіду

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

Напрями

Інноваційна діяльність

Упровадження ефективного педагогічного досвіду

23. Інформація про впровадження інноваційних педагогічних технологій

Район (місто)

Назва та суть інноваційної педагогічної технології, що впроваджується

Автор-розробник

Колектив або особа, які впроваджують інноваційну педагогічну

технологію

Адреса навчального закладу, який впроваджує

інноваційну

педагогічну технологію, контактні телефони

Прогнозовані результати

Друкована продукція з досвіду впровадження інноваційної педагогічної технології

м.Ізюм

Технологія розвивального навчання.

Ельконін-Давидов

Шаламова Г.М.

гімназія №1 вулиця Соборна,1

т.2-17-51

Формування активного , самостійного творчого мислення учня, перехід до самостійного навчання.

-

м.Ізюм

Технологія рівневої диференціації

М.П.Гузик

Скрипник О.В.

гімназія №1 вулиця Соборна,1

т.2-17-51

Навчання кожного на рівні його можливостей і здібностей; адаптація навчання до особливостей різних груп учнів.

-

м.Ізюм

Проектна технологія.

Створення педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня.

Д.Дьюті

С.Шатський

Логвін Т.В.

гімназія №1

вулиця Соборна,1

т.2-17-51

Розвиток пізнавальних навичок учнів, формування вмінь орієнтуватись в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення.

-

м.Ізюм

Проектна технологія.

Створення педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня.

Д.Дьюті

С.Шатський

Турлаєва Раїса Назарівна, вчитель англійської мови

ІЗОШ№5 проспект Леніна, 57,

тел 2-30-17

Розвиток пізнавальних навичок учнів, формування вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивати критичне мислення, сфера комунікації.

1.Методичні розробки уроків.

2.Участь в виставці - ярмарку педагогічних ідей

«Проекти на уроках іноземної мови як засіб розвитку творчих здібностей та пізнавальної активності учнів», 2008 р.

м.Ізюм

Проектна технологія.

Д.Дьюті

С.Шатський

Рибалко Сергій Федорович, вчитель трудового навчання

ІЗОШ№5 проспект Леніна, 57,

тел 2-30-17

Розвиток пізнавальних навичок учнів, формування вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивати критичне мислення, сфера комунікації.

1.Методичні розробки уроків.

2.Участь в виставці - ярмарку педагогічних ідей

«Мовчки присутні» (Зображення автопортретів художників на своїх картинах), 2009 р.

м.Ізюм

Проектна технологія.

Д.Дьюті

С.Шатський

Філон Н.Ю.

ІЗОШ№10 вул..Чапаєва, 134

Т.2-20-47

Розвиток пізнавальних навичок учнів, формування вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивається критичне мислення, сфера комунікації

м.Ізюм

Технологія інтерактивного навчання

Суть технології: навчальний процес відбувається за умови постійної , активної, позитивної взаємодії всіх його учасників, де вчитель і учні є рівноправними суб’єктами навчання, а одержана інформація - відправний, а не кінцевий продукт мислення. Забезпечує для учнів розвиток творчих здібностей, формує самостійність, створює умови для природного самовираження дітей, дозволяє вибрати свій спосіб роботи, фіксації матеріалу, сприяє приведенню учнів в активний стан за допомогою актуалізації їхніх знань, у виховному значенні, самоствердженні, виявленні своїх сил, можливостей.

Пометун О.І.

Пироженко Л.В.

Весь колектив Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11

ІЗОШ№11. вул.Петровського, 35-А, 2-15-65

Розвинути індивідуальні позитивні здібності кожного школяра;

Максимально виявити і використати індивідуальний досвід учня;

Допомогти дитині пізнати себе, самовизначитися та самореалізуватися;

Сформувати культуру життєдіяльності, навчити правильно визначати лінії поведінки.

2008р. Андрушок О.М.«Використання інноваційних технологій при формуванні пізнавальної активності молодших школярів»,

Смілаш Т.Г. «Застосування інноваційних технологій в проблемному вивченні історії»

2009р Лівнова О.Ю. « Методичні рекомендації щодо використання інтерактивних форм і методів навчання на уроках математики»,Кашуба О.М. «особистісно- зорієнтований підхід як засіб розвитку творчості учнів на уроках інформатики»2010р Яковенко В.М. «Особистісно- орієнтований підхід до навчання та виховання молодших школярів засобами фізичної культури», Ткаченко Т.І. «Інтерактивні технології навчання»

2011р Булахова Н.П. «Підвищення ефективності уроку англійської мови за допомогою використання інтерактивних ігрових засобів навчання», Горбачова Л.Р. « Застосування інноваційних технологій на уроках історії»

м.Ізюм

Технологія інтерактивного навчання

Суть технології: навчальний процес відбувається за умови постійної , активної, позитивної взаємодії всіх його учасників, де вчитель і учні є рівноправними суб’єктами навчання, а одержана інформація - відправний, а не кінцевий продукт мислення. Забезпечує для учнів розвиток творчих здібностей, формує самостійність, створює умови для природного самовираження дітей, дозволяє вибрати свій спосіб роботи, фіксації матеріалу, сприяє приведенню учнів в активний стан за допомогою актуалізації їхніх знань, у виховному значенні, самоствердженні, виявленні своїх сил, можливостей.

Пометун О.І.

Пироженко Л.В.

Колектив школи І ступеня ІЗОШ І-ІІІ ступенів № 12

ІЗОШ № 12

Вуд.Педагогічна, 4

Т.2-13-44

Удосконалення навчально – виховного процесу і розвиток мислення, творчих здібностей, створення умов, за яких учень не може навчатися нижче своїх можливостей.

Сніжко О.М. Використання технологій інтерактивного навчання у початковій школі як шлях до розвитку творчої особистості молодшого школяра//2007 р.

Упорядник Шевченко Н.Т.Збірка уроків творчої групи вчителів початкових класів «Використання інтерактивних технологій в практиці роботи вчителів початкових класів»//2009 р.

Упорядник Шевченко Н.Т.Збірка уроків творчої групи вчителів початкових класів «Використання інтерактивних технологій в практиці роботи вчителів початкових класів» // 2010 р.

Шевченко Н.Т. Використання інтерактивних технологій на уроках читання// 2007 р.

м.Ізюм

Технологія інтерактивного навчання

Суть технології: навчальний процес відбувається за умови постійної , активної, позитивної взаємодії всіх його учасників, де вчитель і учні є рівноправними суб’єктами навчання, а одержана інформація - відправний, а не кінцевий продукт мислення. Забезпечує для учнів розвиток творчих здібностей, формує самостійність, створює умови для природного самовираження дітей, дозволяє вибрати свій спосіб роботи, фіксації матеріалу, сприяє приведенню учнів в активний стан за допомогою актуалізації їхніх знань, у виховному значенні, самоствердженні, виявленні своїх сил, можливостей.

Пометун О.І.

Пироженко Л.В.

Чернятіна Тамара Григорівна, вчитель хімії, вчитель - методист

ІЗОШ № 12

Вуд.Педагогічна, 4

Т.2-13-44

Удосконалення навчально – виховного процесу і розвиток мислення, творчих здібностей, створення умов, за яких учень не може навчатися нижче своїх можливостей.

Чернятіна Т.Г.

Розрахункові задачі як чинник формування інтелекту учнів//

2006 р.

Чернятіна Т.Г. Розрахункові задачі з теми «Закономірності перебігу хімічних реакцій»//

2010 р.

м.Ізюм

Технологія інтерактивного навчання

Суть технології: навчальний процес відбувається за умови постійної , активної, позитивної взаємодії всіх його учасників, де вчитель і учні є рівноправними суб’єктами навчання, а одержана інформація - відправний, а не кінцевий продукт мислення. Забезпечує для учнів розвиток творчих здібностей, формує самостійність, створює умови для природного самовираження дітей, дозволяє вибрати свій спосіб роботи, фіксації матеріалу, сприяє приведенню учнів в активний стан за допомогою актуалізації їхніх знань, у виховному значенні, самоствердженні, виявленні своїх сил, можливостей.

Пометун О.І.

Пироженко Л.В.

Ставченко В.І., вчитель української мови та літератури

ІЗОШ № 12

Вуд.Педагогічна, 4

Т.2-13-44

Удосконалення навчально – виховного процесу і розвиток мислення, творчих здібностей, створення умов, за яких учень не може навчатися нижче своїх можливостей.

Ставченко В.І.

Інтегровані уроки розвитку зв’язного мовлення//

2009 р.

м.Ізюм

Технології формування творчої особистості

Суть:

Творча особистість – це креативна особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу людини додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, що сприяють досягненню творчих результатів водному чи кількох видах творчої діяльності.

Г.Ващенко, С.О.Сисоєва

Творча група:

Кривенкова Е.Б., Бондаренко І.Ю., Нікіфорова Н.М.

гімназія №1 вулиця Соборна,1

т.2-17-51

Виховання креативної особистості, яка набула здібностей творчих результатів в одному чи кількох видах діяльності.

Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи.

м.Ізюм

Технології формування творчої особистості

Суть:

Творча особистість – це креативна особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу людини додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, що сприяють досягненню творчих результатів водному чи кількох видах творчої діяльності.

Г.Ващенко, С.О.Сисоєва

Вчителі української мови та літератури

ІЗОШ№5 проспект Леніна, 57,

тел 2-30-17

Сформувати в учнів:

- культуру навчальної праці;

- реалізувати принцип переконаності учнів у дієвості та необхідності знань;

- розвивати самостійність учнів як засобу інтелектуального розвитку;

- навчити самостійно регулювати свою розумову діяльність;

- створити необхідну психологічну атмосферу підтримки та розвитку особистості.

1. Методичні розробки уроків

2. Роботи на виставку педагогічних ідей:

- Мастепанова Л. В. «Дискусія. Підготовка до виступу під час дискусії», 2007 р;

- Михайлова О. В. «Про цікаві завдання й ігрові форми роботи з української мови», 2007 р;

- Журба Т. А. «Засоби підвищення грамотності учнів на уроках української мови», 2009 р.

м.Ізюм

Технології формування творчої особистості

Суть

Творча особистість – це креативна особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу людини додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, що сприяють досягненню творчих результатів водному чи кількох видах творчої діяльності.

Г.Ващенко, С.О.Сисоєва

Сова Л.О., вчитель російської мови та світової літератури

ІЗОШ№5 проспект Леніна, 57,

тел 2-30-17

1.Сформувати в учнів:

- культуру навчальної праці;

- реалізувати принцип переконаності учнів у дієвості та необхідності знань;

- розвивати самостійність учнів як засобу інтелектуального розвитку;

- навчити самостійно регулювати свою розумову діяльність;

- створити необхідну психологічну атмосферу підтримки та розвитку особистості.

1.Методичні розробки уроків

м.Ізюм

Технології формування творчої особистості

Суть:

Творча особистість – це креативна особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу людини додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, що сприяють досягненню творчих результатів водному чи кількох видах творчої діяльності.

Г.Ващенко, С.О.Сисоєва

Рожкова Н.О., вчитель історії

ІЗОШ№5 проспект Леніна, 57,

тел 2-30-17

1.Сформувати в учнів:

- культуру навчальної праці;

- реалізувати принцип переконаності учнів у дієвості та необхідності знань;

- розвивати самостійність учнів як засобу інтелектуального розвитку;

- навчити самостійно регулювати свою розумову діяльність;

- створити необхідну психологічну атмосферу підтримки та розвитку особистості.

1.Методичні розробки уроків.

2.Участь в виставці ярмарку педагогічних ідей

«Юридичні ситуації у вивченні «Основ правознавства», 2008 р.

м.Ізюм

Технології формування творчої особистості

Суть:

Творча особистість – це креативна особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу людини додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, що сприяють досягненню творчих результатів водному чи кількох видах творчої діяльності.

Г.Ващенко, С.О.Сисоєва

Кремльова

Валентина Іванівна

Глущенко Тетяна Олександрівна

ІЗОШ №6

Вул.. Червонопрапорна,26

Накопичення знань та вмінь, збагачення творчим досвідом і формування механізму самоорганізації. Розвиток здібностей які забезпечують продуктивність праці з інтелектуальним навантаженням. Досягнення високого рівня активного мислення, організованості, цілеспрямованості.

м. Ізюм

Особистісно - орієнтований підхід до учнів у процесі навчання.

Суть:

Особистісно орієнтоване навчання – це таке навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність: суб’єктивний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти

І. С. Якиманська

Супрун А. А., вчитель початкових класів

ІЗОШ№5, проспект Леніна, 57,

Тел. 2-30-17

1. Розвинути пізнавальні здібності кожної дитини

2. Виявити індивідуальний досвід дитини

3. Сформувати культуру життєдіяльності, навчити правильно визначати лінії поведінки

4. Допомогти учню пізнати себе, самовизначитися та самореалізуватися

1. Методичні рекомендації щодо викладання математики в 4 класі

2.Система уроків з української мови за темою: «Наголос. Наголошені та ненаголошені склади і звуки» (2 клас)

3.Робота на виставку педагогічних ідей «Навчання математики учнів початкової школи шляхом диференціації»

2009 р.

м.Ізюм

Особистісно орієнтований підхід до учнів у процесі навчання

Суть:

Особистісно орієнтоване навчання – це таке навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність: суб’єктивний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти

І. С. Якиманська

Гончар Надія Андріївна, вчитель біології

ІЗОШ№5, проспект Леніна, 57,

тел 2-30-17

1. Розвинути пізнавальні здібності кожної дитини

2. Виявити індивідуальний досвід дитини

3. Сформувати культуру життєдіяльності, навчити правильно визначати лінії поведінки

4. Допомогти учню пізнати себе, самовизначитися та самореалізуватися

1.Методичні розробки уроків.

2.Участь в виставці ярмарку педагогічних ідей

«Активні форми і методи вивчення біології людини», 2008 р.

м. Ізюм

Технологія проблемного навчання.

Суть:Розглядається як технологія розвиваючої освіти, спрямованої на активне одержання учнями знань, формування пріоритетів дослідницької пізнавальної діяльності, залучення до наукового пошуку, виховання соціально значимих рис особистості.

Дослідниками цієї проблеми є
Т.В. Кудрявцев,
М.Н. Скаткін.
М.Н. Махмутов,
П.М. Матюшкін,
М.М. Левина.

МО вчителів української мови та літератури

ІЗОШ № 4

ІЗОШ№4. Старопоштова, 22, тел. 05743-2-13-18

Формування структури навчальної пізнавальної діяльності, що включає ціль-мотивацію, концептуальну модель дії, гіпотезу-прогнозування, програму дій, виконавську частину і рефлексивний процес, побудований відповідно до програми дій, адекватної цілям і отриманим результатам

м.Ізюм

Швидкочитання молодших школярів.

Суть: Підвищення результатів засвоєння знань

Федоренко І.Т., Зайцев

Івченко С.В.

ІЗОШ№10 вул..Чапаєва, 134

Т.2-20-47

Підвищення результатів засвоєння знань

м. Ізюм

Технологія навчання як дослідження

Суть:

Набуття учнями досвіду дослідницької роботи в пізнавальній діяльності; об’єднати розвиток їх інтелектуальних здібностей, дослідницьких умінь і творчого потенціалу й на цій основі формувати активну, компетентну, творчу особистість.

М.В. Кларін

Захарченко Діана Євгеніївна, вчитель хімії

ІЗОШ№5 проспект Леніна, 57,

тел 2-30-17

 1. Спонукати учнів формувати наявні в них ідеї й уявлення;

 2. Стимулювати учнів до висування альтернативних припущень і здогадів;

 3. Надавати учням можливість досліджувати свої припущення в процесі дискусії

1.Методичні розробки уроків.

2. Участь в виставці ярмарку педагогічних ідей

«Сучасні екологічні проблеми в Україні»,

2009 р

м.Ізюм

«Виховання казкою»

Суть: розвиток уяви, монологічного мовлення

Л.Б.Фесюко-

ва

Дегтярьова Наталія Анатоліївна, вихователь молодшої групи

64300, Харківська область, місто Ізюм, ІДНЗ№2 вул.Педагогічна, б.3, тел.5-44-70

Пропоновані творчі наробки Д.Родарі, ТРВЗ і особистий досвід автора допоможуть дітям розвинути творчу уяву, фантазію, мислення, легше переходити від конкретики до абстрагування. Усвідомлення на прикладах казкових героїв загальнолюдських моральних якостей.

Посібник «Казка розвиває, виховує, навчає»,2009р.

м.Ізюм

«Росте людина. Гуманно-особистісний підхід»

Суть:організація навчально-виховного процесу за умов:гуманно-особистісного підходу до дитини;гуманізації педагогічної взаємодії з дітьми;створення емоційного та фізично комфортного для дітей середовища в освітньому закладі та сім’ї: позитивна атмосфера,взаєморозуміння, атмосфера толерантності, емпатії; створення ситуації успіху,вибору, відповідальності;пристосування навчання та виховання до можливостей дитини;сприяння виходу емоційної енергії через види діяльності6навчальну,рухову,ігрову,творчу.

Назаренко Г.І., Пономарьова Г.Ф.

Педагогічний колектив

64300, Харківська область, місто Ізюм, ІДНЗ№14 вул.Педагогічна, б.3, тел.5-44-70

64300, Харківська область, місто Ізюм,ІДНЗ№12

Вул..К.Лібкнехта,3,

Теп.2-45-12

Сформується чітка система освітньо-виховної роботи з дітьми, основною метою якої є конкретна дитина з її бажаннями, інтересами, здібностями та можливостями.

Посібники:

АгішеваС.Р.,Пазущан І.А.,Нестеренко О.В. «Психоємоційне благополуччя дитини в умовах навчального закладу освіти»,2006р.,

м. Ізюм

«Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей».

Суть:Забезпечення фізичного здоров’я особистості шляхом впровадження інноваційних технологій.

к.п.н., доцент М.М. Єфименка

Інструктор з фізичної культури Загнойко Л.В.

вул.. Пушкінська 81,І ДНЗ №13 санаторного типу

Покращення показників з рухових якостей у дітей, зменшення фізичних проявів.

Друковане видання:Кириченко В.О.»Через рух і гру – до формування людини майбутнього»,2009р.

м. Ізюм

Впровадження елементів системи К. Орфа у музичне виховання.

Суть:Розвиток природної музичності, творчого самовираження через залучення до музики.

Композитор, педагог Карл Орф

Музичний керівник Зінченко Т.В.

вул.. Пушкінська 81,І ДНЗ №13 санаторного типу

Діти зосереджуються, аналізують, дивуються, знаходять самостійне рішення, експериментують.

Друковане видання:Зінченко Т.В.»Формування творчої особистості дитини за системою К.Орфа»,2010р.

м. Ізюм

Розвиток творчих здібностей дітей на основі розвиваючих ігор

Б.П.Нікітін

Колектив педагогів

ІДНЗ № 16, пр..Леніна, т 2-30-16

Задоволення потреб сім′ї у повно-цінному розвитку дитини засобами розвиваючого навчання

-

м. Ізюм

Теорія вирішення винахідницьких завдань (ТРВЗ).

Суть:спрямовано на розвиток творчої особистості дошкільника, максимальну реалізацію здібностей і потенціальних можливостей дитини, на розвиток творчих задатків дитини та її інтелекту, зміну форм організації навчання та розвитку дитини.

Г.А.Альтшуллєр

Педагоги старших дошкільних груп

Впровадження в практику роботи з дітьми різноманіт-них форм та мето-дів ТРВЗ щодо пі-дготовки до школи

Друковане видання: Н.П.Скрипник:»Розвиваємо граючись»,2009р.-

м. Ізюм

Розвиток пам’яті дітей на основі заучування віршів за японською методикою

М.Ібукі

Вихователі груп раннього віку

ІДНЗ № 16, пр..Леніна, т 2-30-16

Активізація мовлення дітей раннього віку засобами художнього слова

-

м. Ізюм

Правове виховання дітей дошкільного віку. За програмою «Я – маленька людина».

Суть:Соціально-правова охорона дитинства, захист інтересів дитини, визнання її повноцінною і повноправною особистістю в суспільстві та необхідність початкової освіти дошкільників.

ММК 8ел. Ілліча м. Маріуполь

Вихователь

Колісник Н.І.

м. Ізюм,

8ел..ІДНЗ№14 Педагогічна, 5

8ел.. 2-31-11

Сформувати у дитини правові почуття, які б регулювали її поведінку в суспільстві, моральні уявлення про права людини, вміння спиратися на свої права в реальному житті. Проявляти доброзичливість, чесність в спілкуванні з людьми

Друковане видання:Поліщук Н.В.,Сухомлин З.М. «Правова абетка дошкільника»,2008р.

м.Ізюм

«Середовища і розвиток дитини» -

Суть:Сприяти створенню розвиваючого середовища, допомогти дитині в реалізації своєї індивідуальності.

М.Монтессорі

Групи раннього віку

Вихователі:

Гаргай Ю.С.

Кузло О.В.

ІДНЗ№17, вулиця Карла Маркса будинок 33-а.

Створено матеріально-технічну базу, проводиться експериментальна роботу з дітьми, відбувається адаптація інноваційної діяльності до умов ДНЗ. Приділяється увага роботі з батьками.

Розроблені посібники: «Педагогіка М.Монтессорі», «Дивовижний світ педагогіки М.Монтессорі», «Адаптація дитини до дитячого садка».,2010р.

М.Ізюм

«Розвиток творчих здібностей дітей»

Суть:Сприяти розвитку творчих здібностей дитини через оволодіння дітьми нетрадиційною технікою зображення навколишнього світу.

Шульга Л.М.

Вихователі дошкільних груп

ІДНЗ№17,, вулиця Карла Маркса будинок 33-а.

Створено матеріально-методична база для образотворчої діяльності. Розроблено планування занять з використанням нетрадиційної техніки зображення.

Виготовлені посібники: «Український живопис», «Нетрадиційна техніка зображення», «Орігамі».

Друковане видання:З.М.Забашта «Творчість без обмежень» .2008р.

м.Ізюм

«Вчимося берегти здоров’я змалку» -

Суть:Формувати у дітей валеологічну свідомість, навички дбайливого ставлення до власного здоров’я. пропагувати здоровий спосіб життя серед дорослих. Сприяти єдності діяльності дошкільного закладу і сім’ї.

Назарян Р.Т.

Артемова Н.О.

Холодок В.Д.

Вихователь

Пилипчук Н.М.

ІДНЗ№17,, вулиця Карла Маркса будинок 33-а.

Розроблено планування з валеології для всіх вікових груп. Конспекти занять, сценарії світ, розваг, валеологічного спрямування. Виготовлено дидактичні ігри , нетрадиційне обладнання для фізкультури і загартування.

Друковане видання: Пилипчук Н.М «Творимо здоров’я душі і тіла» , 2010рік

м.Ізюм

Ідеї гуманістичної спадщини В.Сухомлинського.

Суть:Взаємодія дитини і педагога, здотного розвивати.захищати, оберігати її індивідуальність

В.Сухомлинський

Вихователь Мирошниченко О.Д.

ІДНЗ№17,, вулиця Карла Маркса будинок 33-а

Інтелектуальний розвиток мислення,пам’яті, уваги,почуттів у дітей.

Друковане видання:Забашта З.М.,Мирошниченко З.М.»Людина починається з добра»,2006р.Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання.
 2. Льність спеціальних бібліотек україни важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару Київ, 2009 р

  Документ
  Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського наук.
 3. Науково-методична діяльність як ефективний засіб оптимізації навчально-виховної, організаційної та методичної роботи в позашкільних навчальних закладах Тихенко Л. В

  Документ
  Науково-методична діяльність як ефективний засіб оптимізації навчально-виховної, організаційної та методичної роботи в позашкільних навчальних закладах
 4. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 8. 14 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання / Укладач Ю.
 5. Із досвіду роботи Тридубського освітнього округу мнвк – центр здобуття робітничої професії

  Документ
  Освітній округ – перспективна модель допрофільної підготовки та профільного навчання учнів в умовах сільських навчальних закладів (із досвіду роботи Тридубського освітнього округу)

Другие похожие документы..