Поиск

Полнотекстовый поиск:
Где искать:
везде
только в названии
только в тексте
Выводить:
описание
слова в тексте
только заголовок

Рекомендуем ознакомиться

'Программа'
Настоящая программа предназначена для студентов Инсти­тута международных экономических связей и посвящена рассмотрению ос­новных вопросов, тенденций р...полностью>>
'Лекции'
Доцент Ю.К.Кодзаев 19.04.11. Сосудистые заболевания головного мозга. Профессор А.В.Амелин Лекции читаются в аудитории № 5 с 15....полностью>>
'Документ'
Переломы длинных трубчатых костей относятся к наиболее частым повреждениям опорно-двигательной системы, а переломы бедренной кости  к тяжелым видам ...полностью>>
'Документ'
дослідно-експериментальної роботи за темою «Використання Інтернет – та медіаосвітніх технологій у навчально-виховному процесі сучасної школи та їх вп...полностью>>

Напрями Інноваційна діяльність Упровадження ефективного педагогічного досвіду

Главная > Документ
Сохрани ссылку в одной из сетей:

1

Смотреть полностью

Напрями

Інноваційна діяльність

Упровадження ефективного педагогічного досвіду

23. Інформація про впровадження інноваційних педагогічних технологій

Район (місто)

Назва та суть інноваційної педагогічної технології, що впроваджується

Автор-розробник

Колектив або особа, які впроваджують інноваційну педагогічну

технологію

Адреса навчального закладу, який впроваджує

інноваційну

педагогічну технологію, контактні телефони

Прогнозовані результати

Друкована продукція з досвіду впровадження інноваційної педагогічної технології

м.Ізюм

Технологія розвивального навчання.

Ельконін-Давидов

Шаламова Г.М.

гімназія №1 вулиця Соборна,1

т.2-17-51

Формування активного , самостійного творчого мислення учня, перехід до самостійного навчання.

-

м.Ізюм

Технологія рівневої диференціації

М.П.Гузик

Скрипник О.В.

гімназія №1 вулиця Соборна,1

т.2-17-51

Навчання кожного на рівні його можливостей і здібностей; адаптація навчання до особливостей різних груп учнів.

-

м.Ізюм

Проектна технологія.

Створення педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня.

Д.Дьюті

С.Шатський

Логвін Т.В.

гімназія №1

вулиця Соборна,1

т.2-17-51

Розвиток пізнавальних навичок учнів, формування вмінь орієнтуватись в інформаційному просторі, розвиток критичного мислення.

-

м.Ізюм

Проектна технологія.

Створення педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності учня.

Д.Дьюті

С.Шатський

Турлаєва Раїса Назарівна, вчитель англійської мови

ІЗОШ№5 проспект Леніна, 57,

тел 2-30-17

Розвиток пізнавальних навичок учнів, формування вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивати критичне мислення, сфера комунікації.

1.Методичні розробки уроків.

2.Участь в виставці - ярмарку педагогічних ідей

«Проекти на уроках іноземної мови як засіб розвитку творчих здібностей та пізнавальної активності учнів», 2008 р.

м.Ізюм

Проектна технологія.

Д.Дьюті

С.Шатський

Рибалко Сергій Федорович, вчитель трудового навчання

ІЗОШ№5 проспект Леніна, 57,

тел 2-30-17

Розвиток пізнавальних навичок учнів, формування вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивати критичне мислення, сфера комунікації.

1.Методичні розробки уроків.

2.Участь в виставці - ярмарку педагогічних ідей

«Мовчки присутні» (Зображення автопортретів художників на своїх картинах), 2009 р.

м.Ізюм

Проектна технологія.

Д.Дьюті

С.Шатський

Філон Н.Ю.

ІЗОШ№10 вул..Чапаєва, 134

Т.2-20-47

Розвиток пізнавальних навичок учнів, формування вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивається критичне мислення, сфера комунікації

м.Ізюм

Технологія інтерактивного навчання

Суть технології: навчальний процес відбувається за умови постійної , активної, позитивної взаємодії всіх його учасників, де вчитель і учні є рівноправними суб’єктами навчання, а одержана інформація - відправний, а не кінцевий продукт мислення. Забезпечує для учнів розвиток творчих здібностей, формує самостійність, створює умови для природного самовираження дітей, дозволяє вибрати свій спосіб роботи, фіксації матеріалу, сприяє приведенню учнів в активний стан за допомогою актуалізації їхніх знань, у виховному значенні, самоствердженні, виявленні своїх сил, можливостей.

Пометун О.І.

Пироженко Л.В.

Весь колектив Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11

ІЗОШ№11. вул.Петровського, 35-А, 2-15-65

Розвинути індивідуальні позитивні здібності кожного школяра;

Максимально виявити і використати індивідуальний досвід учня;

Допомогти дитині пізнати себе, самовизначитися та самореалізуватися;

Сформувати культуру життєдіяльності, навчити правильно визначати лінії поведінки.

2008р. Андрушок О.М.«Використання інноваційних технологій при формуванні пізнавальної активності молодших школярів»,

Смілаш Т.Г. «Застосування інноваційних технологій в проблемному вивченні історії»

2009р Лівнова О.Ю. « Методичні рекомендації щодо використання інтерактивних форм і методів навчання на уроках математики»,Кашуба О.М. «особистісно- зорієнтований підхід як засіб розвитку творчості учнів на уроках інформатики»2010р Яковенко В.М. «Особистісно- орієнтований підхід до навчання та виховання молодших школярів засобами фізичної культури», Ткаченко Т.І. «Інтерактивні технології навчання»

2011р Булахова Н.П. «Підвищення ефективності уроку англійської мови за допомогою використання інтерактивних ігрових засобів навчання», Горбачова Л.Р. « Застосування інноваційних технологій на уроках історії»

м.Ізюм

Технологія інтерактивного навчання

Суть технології: навчальний процес відбувається за умови постійної , активної, позитивної взаємодії всіх його учасників, де вчитель і учні є рівноправними суб’єктами навчання, а одержана інформація - відправний, а не кінцевий продукт мислення. Забезпечує для учнів розвиток творчих здібностей, формує самостійність, створює умови для природного самовираження дітей, дозволяє вибрати свій спосіб роботи, фіксації матеріалу, сприяє приведенню учнів в активний стан за допомогою актуалізації їхніх знань, у виховному значенні, самоствердженні, виявленні своїх сил, можливостей.

Пометун О.І.

Пироженко Л.В.

Колектив школи І ступеня ІЗОШ І-ІІІ ступенів № 12

ІЗОШ № 12

Вуд.Педагогічна, 4

Т.2-13-44

Удосконалення навчально – виховного процесу і розвиток мислення, творчих здібностей, створення умов, за яких учень не може навчатися нижче своїх можливостей.

Сніжко О.М. Використання технологій інтерактивного навчання у початковій школі як шлях до розвитку творчої особистості молодшого школяра//2007 р.

Упорядник Шевченко Н.Т.Збірка уроків творчої групи вчителів початкових класів «Використання інтерактивних технологій в практиці роботи вчителів початкових класів»//2009 р.

Упорядник Шевченко Н.Т.Збірка уроків творчої групи вчителів початкових класів «Використання інтерактивних технологій в практиці роботи вчителів початкових класів» // 2010 р.

Шевченко Н.Т. Використання інтерактивних технологій на уроках читання// 2007 р.

м.Ізюм

Технологія інтерактивного навчання

Суть технології: навчальний процес відбувається за умови постійної , активної, позитивної взаємодії всіх його учасників, де вчитель і учні є рівноправними суб’єктами навчання, а одержана інформація - відправний, а не кінцевий продукт мислення. Забезпечує для учнів розвиток творчих здібностей, формує самостійність, створює умови для природного самовираження дітей, дозволяє вибрати свій спосіб роботи, фіксації матеріалу, сприяє приведенню учнів в активний стан за допомогою актуалізації їхніх знань, у виховному значенні, самоствердженні, виявленні своїх сил, можливостей.

Пометун О.І.

Пироженко Л.В.

Чернятіна Тамара Григорівна, вчитель хімії, вчитель - методист

ІЗОШ № 12

Вуд.Педагогічна, 4

Т.2-13-44

Удосконалення навчально – виховного процесу і розвиток мислення, творчих здібностей, створення умов, за яких учень не може навчатися нижче своїх можливостей.

Чернятіна Т.Г.

Розрахункові задачі як чинник формування інтелекту учнів//

2006 р.

Чернятіна Т.Г. Розрахункові задачі з теми «Закономірності перебігу хімічних реакцій»//

2010 р.

м.Ізюм

Технологія інтерактивного навчання

Суть технології: навчальний процес відбувається за умови постійної , активної, позитивної взаємодії всіх його учасників, де вчитель і учні є рівноправними суб’єктами навчання, а одержана інформація - відправний, а не кінцевий продукт мислення. Забезпечує для учнів розвиток творчих здібностей, формує самостійність, створює умови для природного самовираження дітей, дозволяє вибрати свій спосіб роботи, фіксації матеріалу, сприяє приведенню учнів в активний стан за допомогою актуалізації їхніх знань, у виховному значенні, самоствердженні, виявленні своїх сил, можливостей.

Пометун О.І.

Пироженко Л.В.

Ставченко В.І., вчитель української мови та літератури

ІЗОШ № 12

Вуд.Педагогічна, 4

Т.2-13-44

Удосконалення навчально – виховного процесу і розвиток мислення, творчих здібностей, створення умов, за яких учень не може навчатися нижче своїх можливостей.

Ставченко В.І.

Інтегровані уроки розвитку зв’язного мовлення//

2009 р.

м.Ізюм

Технології формування творчої особистості

Суть:

Творча особистість – це креативна особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу людини додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, що сприяють досягненню творчих результатів водному чи кількох видах творчої діяльності.

Г.Ващенко, С.О.Сисоєва

Творча група:

Кривенкова Е.Б., Бондаренко І.Ю., Нікіфорова Н.М.

гімназія №1 вулиця Соборна,1

т.2-17-51

Виховання креативної особистості, яка набула здібностей творчих результатів в одному чи кількох видах діяльності.

Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи.

м.Ізюм

Технології формування творчої особистості

Суть:

Творча особистість – це креативна особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу людини додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, що сприяють досягненню творчих результатів водному чи кількох видах творчої діяльності.

Г.Ващенко, С.О.Сисоєва

Вчителі української мови та літератури

ІЗОШ№5 проспект Леніна, 57,

тел 2-30-17

Сформувати в учнів:

- культуру навчальної праці;

- реалізувати принцип переконаності учнів у дієвості та необхідності знань;

- розвивати самостійність учнів як засобу інтелектуального розвитку;

- навчити самостійно регулювати свою розумову діяльність;

- створити необхідну психологічну атмосферу підтримки та розвитку особистості.

1. Методичні розробки уроків

2. Роботи на виставку педагогічних ідей:

- Мастепанова Л. В. «Дискусія. Підготовка до виступу під час дискусії», 2007 р;

- Михайлова О. В. «Про цікаві завдання й ігрові форми роботи з української мови», 2007 р;

- Журба Т. А. «Засоби підвищення грамотності учнів на уроках української мови», 2009 р.

м.Ізюм

Технології формування творчої особистості

Суть

Творча особистість – це креативна особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу людини додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, що сприяють досягненню творчих результатів водному чи кількох видах творчої діяльності.

Г.Ващенко, С.О.Сисоєва

Сова Л.О., вчитель російської мови та світової літератури

ІЗОШ№5 проспект Леніна, 57,

тел 2-30-17

1.Сформувати в учнів:

- культуру навчальної праці;

- реалізувати принцип переконаності учнів у дієвості та необхідності знань;

- розвивати самостійність учнів як засобу інтелектуального розвитку;

- навчити самостійно регулювати свою розумову діяльність;

- створити необхідну психологічну атмосферу підтримки та розвитку особистості.

1.Методичні розробки уроків

м.Ізюм

Технології формування творчої особистості

Суть:

Творча особистість – це креативна особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу людини додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, що сприяють досягненню творчих результатів водному чи кількох видах творчої діяльності.

Г.Ващенко, С.О.Сисоєва

Рожкова Н.О., вчитель історії

ІЗОШ№5 проспект Леніна, 57,

тел 2-30-17

1.Сформувати в учнів:

- культуру навчальної праці;

- реалізувати принцип переконаності учнів у дієвості та необхідності знань;

- розвивати самостійність учнів як засобу інтелектуального розвитку;

- навчити самостійно регулювати свою розумову діяльність;

- створити необхідну психологічну атмосферу підтримки та розвитку особистості.

1.Методичні розробки уроків.

2.Участь в виставці ярмарку педагогічних ідей

«Юридичні ситуації у вивченні «Основ правознавства», 2008 р.

м.Ізюм

Технології формування творчої особистості

Суть:

Творча особистість – це креативна особистість, яка внаслідок впливу зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації творчого потенціалу людини додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, що сприяють досягненню творчих результатів водному чи кількох видах творчої діяльності.

Г.Ващенко, С.О.Сисоєва

Кремльова

Валентина Іванівна

Глущенко Тетяна Олександрівна

ІЗОШ №6

Вул.. Червонопрапорна,26

Накопичення знань та вмінь, збагачення творчим досвідом і формування механізму самоорганізації. Розвиток здібностей які забезпечують продуктивність праці з інтелектуальним навантаженням. Досягнення високого рівня активного мислення, організованості, цілеспрямованості.

м. Ізюм

Особистісно - орієнтований підхід до учнів у процесі навчання.

Суть:

Особистісно орієнтоване навчання – це таке навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність: суб’єктивний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти

І. С. Якиманська

Супрун А. А., вчитель початкових класів

ІЗОШ№5, проспект Леніна, 57,

Тел. 2-30-17

1. Розвинути пізнавальні здібності кожної дитини

2. Виявити індивідуальний досвід дитини

3. Сформувати культуру життєдіяльності, навчити правильно визначати лінії поведінки

4. Допомогти учню пізнати себе, самовизначитися та самореалізуватися

1. Методичні рекомендації щодо викладання математики в 4 класі

2.Система уроків з української мови за темою: «Наголос. Наголошені та ненаголошені склади і звуки» (2 клас)

3.Робота на виставку педагогічних ідей «Навчання математики учнів початкової школи шляхом диференціації»

2009 р.

м.Ізюм

Особистісно орієнтований підхід до учнів у процесі навчання

Суть:

Особистісно орієнтоване навчання – це таке навчання, центром якого є особистість дитини, її самобутність, самоцінність: суб’єктивний досвід кожного спочатку розкривається, а потім узгоджується зі змістом освіти

І. С. Якиманська

Гончар Надія Андріївна, вчитель біології

ІЗОШ№5, проспект Леніна, 57,

тел 2-30-17

1. Розвинути пізнавальні здібності кожної дитини

2. Виявити індивідуальний досвід дитини

3. Сформувати культуру життєдіяльності, навчити правильно визначати лінії поведінки

4. Допомогти учню пізнати себе, самовизначитися та самореалізуватися

1.Методичні розробки уроків.

2.Участь в виставці ярмарку педагогічних ідей

«Активні форми і методи вивчення біології людини», 2008 р.

м. Ізюм

Технологія проблемного навчання.

Суть:Розглядається як технологія розвиваючої освіти, спрямованої на активне одержання учнями знань, формування пріоритетів дослідницької пізнавальної діяльності, залучення до наукового пошуку, виховання соціально значимих рис особистості.

Дослідниками цієї проблеми є
Т.В. Кудрявцев,
М.Н. Скаткін.
М.Н. Махмутов,
П.М. Матюшкін,
М.М. Левина.

МО вчителів української мови та літератури

ІЗОШ № 4

ІЗОШ№4. Старопоштова, 22, тел. 05743-2-13-18

Формування структури навчальної пізнавальної діяльності, що включає ціль-мотивацію, концептуальну модель дії, гіпотезу-прогнозування, програму дій, виконавську частину і рефлексивний процес, побудований відповідно до програми дій, адекватної цілям і отриманим результатам

м.Ізюм

Швидкочитання молодших школярів.

Суть: Підвищення результатів засвоєння знань

Федоренко І.Т., Зайцев

Івченко С.В.

ІЗОШ№10 вул..Чапаєва, 134

Т.2-20-47

Підвищення результатів засвоєння знань

м. Ізюм

Технологія навчання як дослідження

Суть:

Набуття учнями досвіду дослідницької роботи в пізнавальній діяльності; об’єднати розвиток їх інтелектуальних здібностей, дослідницьких умінь і творчого потенціалу й на цій основі формувати активну, компетентну, творчу особистість.

М.В. Кларін

Захарченко Діана Євгеніївна, вчитель хімії

ІЗОШ№5 проспект Леніна, 57,

тел 2-30-17

 1. Спонукати учнів формувати наявні в них ідеї й уявлення;

 2. Стимулювати учнів до висування альтернативних припущень і здогадів;

 3. Надавати учням можливість досліджувати свої припущення в процесі дискусії

1.Методичні розробки уроків.

2. Участь в виставці ярмарку педагогічних ідей

«Сучасні екологічні проблеми в Україні»,

2009 р

м.Ізюм

«Виховання казкою»

Суть: розвиток уяви, монологічного мовлення

Л.Б.Фесюко-

ва

Дегтярьова Наталія Анатоліївна, вихователь молодшої групи

64300, Харківська область, місто Ізюм, ІДНЗ№2 вул.Педагогічна, б.3, тел.5-44-70

Пропоновані творчі наробки Д.Родарі, ТРВЗ і особистий досвід автора допоможуть дітям розвинути творчу уяву, фантазію, мислення, легше переходити від конкретики до абстрагування. Усвідомлення на прикладах казкових героїв загальнолюдських моральних якостей.

Посібник «Казка розвиває, виховує, навчає»,2009р.

м.Ізюм

«Росте людина. Гуманно-особистісний підхід»

Суть:організація навчально-виховного процесу за умов:гуманно-особистісного підходу до дитини;гуманізації педагогічної взаємодії з дітьми;створення емоційного та фізично комфортного для дітей середовища в освітньому закладі та сім’ї: позитивна атмосфера,взаєморозуміння, атмосфера толерантності, емпатії; створення ситуації успіху,вибору, відповідальності;пристосування навчання та виховання до можливостей дитини;сприяння виходу емоційної енергії через види діяльності6навчальну,рухову,ігрову,творчу.

Назаренко Г.І., Пономарьова Г.Ф.

Педагогічний колектив

64300, Харківська область, місто Ізюм, ІДНЗ№14 вул.Педагогічна, б.3, тел.5-44-70

64300, Харківська область, місто Ізюм,ІДНЗ№12

Вул..К.Лібкнехта,3,

Теп.2-45-12

Сформується чітка система освітньо-виховної роботи з дітьми, основною метою якої є конкретна дитина з її бажаннями, інтересами, здібностями та можливостями.

Посібники:

АгішеваС.Р.,Пазущан І.А.,Нестеренко О.В. «Психоємоційне благополуччя дитини в умовах навчального закладу освіти»,2006р.,

м. Ізюм

«Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей».

Суть:Забезпечення фізичного здоров’я особистості шляхом впровадження інноваційних технологій.

к.п.н., доцент М.М. Єфименка

Інструктор з фізичної культури Загнойко Л.В.

вул.. Пушкінська 81,І ДНЗ №13 санаторного типу

Покращення показників з рухових якостей у дітей, зменшення фізичних проявів.

Друковане видання:Кириченко В.О.»Через рух і гру – до формування людини майбутнього»,2009р.

м. Ізюм

Впровадження елементів системи К. Орфа у музичне виховання.

Суть:Розвиток природної музичності, творчого самовираження через залучення до музики.

Композитор, педагог Карл Орф

Музичний керівник Зінченко Т.В.

вул.. Пушкінська 81,І ДНЗ №13 санаторного типу

Діти зосереджуються, аналізують, дивуються, знаходять самостійне рішення, експериментують.

Друковане видання:Зінченко Т.В.»Формування творчої особистості дитини за системою К.Орфа»,2010р.

м. Ізюм

Розвиток творчих здібностей дітей на основі розвиваючих ігор

Б.П.Нікітін

Колектив педагогів

ІДНЗ № 16, пр..Леніна, т 2-30-16

Задоволення потреб сім′ї у повно-цінному розвитку дитини засобами розвиваючого навчання

-

м. Ізюм

Теорія вирішення винахідницьких завдань (ТРВЗ).

Суть:спрямовано на розвиток творчої особистості дошкільника, максимальну реалізацію здібностей і потенціальних можливостей дитини, на розвиток творчих задатків дитини та її інтелекту, зміну форм організації навчання та розвитку дитини.

Г.А.Альтшуллєр

Педагоги старших дошкільних груп

Впровадження в практику роботи з дітьми різноманіт-них форм та мето-дів ТРВЗ щодо пі-дготовки до школи

Друковане видання: Н.П.Скрипник:»Розвиваємо граючись»,2009р.-

м. Ізюм

Розвиток пам’яті дітей на основі заучування віршів за японською методикою

М.Ібукі

Вихователі груп раннього віку

ІДНЗ № 16, пр..Леніна, т 2-30-16

Активізація мовлення дітей раннього віку засобами художнього слова

-

м. Ізюм

Правове виховання дітей дошкільного віку. За програмою «Я – маленька людина».

Суть:Соціально-правова охорона дитинства, захист інтересів дитини, визнання її повноцінною і повноправною особистістю в суспільстві та необхідність початкової освіти дошкільників.

ММК 8ел. Ілліча м. Маріуполь

Вихователь

Колісник Н.І.

м. Ізюм,

8ел..ІДНЗ№14 Педагогічна, 5

8ел.. 2-31-11

Сформувати у дитини правові почуття, які б регулювали її поведінку в суспільстві, моральні уявлення про права людини, вміння спиратися на свої права в реальному житті. Проявляти доброзичливість, чесність в спілкуванні з людьми

Друковане видання:Поліщук Н.В.,Сухомлин З.М. «Правова абетка дошкільника»,2008р.

м.Ізюм

«Середовища і розвиток дитини» -

Суть:Сприяти створенню розвиваючого середовища, допомогти дитині в реалізації своєї індивідуальності.

М.Монтессорі

Групи раннього віку

Вихователі:

Гаргай Ю.С.

Кузло О.В.

ІДНЗ№17, вулиця Карла Маркса будинок 33-а.

Створено матеріально-технічну базу, проводиться експериментальна роботу з дітьми, відбувається адаптація інноваційної діяльності до умов ДНЗ. Приділяється увага роботі з батьками.

Розроблені посібники: «Педагогіка М.Монтессорі», «Дивовижний світ педагогіки М.Монтессорі», «Адаптація дитини до дитячого садка».,2010р.

М.Ізюм

«Розвиток творчих здібностей дітей»

Суть:Сприяти розвитку творчих здібностей дитини через оволодіння дітьми нетрадиційною технікою зображення навколишнього світу.

Шульга Л.М.

Вихователі дошкільних груп

ІДНЗ№17,, вулиця Карла Маркса будинок 33-а.

Створено матеріально-методична база для образотворчої діяльності. Розроблено планування занять з використанням нетрадиційної техніки зображення.

Виготовлені посібники: «Український живопис», «Нетрадиційна техніка зображення», «Орігамі».

Друковане видання:З.М.Забашта «Творчість без обмежень» .2008р.

м.Ізюм

«Вчимося берегти здоров’я змалку» -

Суть:Формувати у дітей валеологічну свідомість, навички дбайливого ставлення до власного здоров’я. пропагувати здоровий спосіб життя серед дорослих. Сприяти єдності діяльності дошкільного закладу і сім’ї.

Назарян Р.Т.

Артемова Н.О.

Холодок В.Д.

Вихователь

Пилипчук Н.М.

ІДНЗ№17,, вулиця Карла Маркса будинок 33-а.

Розроблено планування з валеології для всіх вікових груп. Конспекти занять, сценарії світ, розваг, валеологічного спрямування. Виготовлено дидактичні ігри , нетрадиційне обладнання для фізкультури і загартування.

Друковане видання: Пилипчук Н.М «Творимо здоров’я душі і тіла» , 2010рік

м.Ізюм

Ідеї гуманістичної спадщини В.Сухомлинського.

Суть:Взаємодія дитини і педагога, здотного розвивати.захищати, оберігати її індивідуальність

В.Сухомлинський

Вихователь Мирошниченко О.Д.

ІДНЗ№17,, вулиця Карла Маркса будинок 33-а

Інтелектуальний розвиток мислення,пам’яті, уваги,почуттів у дітей.

Друковане видання:Забашта З.М.,Мирошниченко З.М.»Людина починається з добра»,2006р.

24. Інформація про узагальнення та впровадження ефективного педагогічного досвіду (на районному (міському) рівні)

Район (місто)

П.І.Б.,

рік народження, освіта, фах, звання, нагороди, посада, педагогічний стаж автора досвіду

Тема,

мета досвіду, короткий зміст, форма вибору, основні показники результативності, форма узагальнення

Адреса досвіду

Схвалено (ким, коли?)

Місце збереження досвіду

Інформація про використання досвіду

м. Ізюм

Коник Валентина Вікторівна, 1961рік народження;освіта середньо-спеціальна, «Дошкільне виховання», педагогічне звання«Вихователь-методист», грамота відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради. 2005 р., вихователь, педагогічний стаж – 30 років

Тема: «Загадковий світ природи Космосу та експериментально-пошукова діяльність дітей дошкільного віку»,

Мета досвіду: формувати елементарні уявлення про Космос, як основи цілісного сприйняття світу, відчуття усвідомлення зв’язку Землі та Космосу.

Короткий зміст: ознайомлення дошкільників з природою Космосу згідно Базової програми «Я у Світі», «Базового компоненту дошкільної освіти»(сфера «Природа»), організація розумово-пізнавальної діяльності дитини, формування уявлення про життя Космосу, без якого не може бути життя й на Землі.

Форма вибору: раціоналізаторський

Основні показники результативності: використання пошуково-дослідницької діяльності та застосування нетрадиційних методів при знайомстві дошкільників з елементарними науковими знаннями про космічні об’єкти та явища дало 95% результат

Форма узагальнення: опис

64300,Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №2 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області вул.Педагогічна, будинок 3,

Тел.5-44-70

Педагогічною радою дошкільного закладу протокол №3 від 22.03.2010 р., радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради, протокол №4 від28.04.2010р.

Методичний кабінет Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №2 комбінованого типу; методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

Семінари для вихователів дошкільного закладу та дошкільних закладів міста, наставництво, колективні перегляди, участь у виставці педагогічних ідей та технологій, вихователем Ізюмського дошкільного навчального закладу №2 Завгородньою О.А.

м.Ізюм

Васильчук Олена Петрівна

1967рік народженн;,освіта середня-спеціальна; фах-вихователь дитячого садка; педагогічне звання“Вихователь-методист”;посада- вихователь; педагогічний стаж- 23 роки

Тема:“Життя із казкою”

Мета: надати кожній дитині розвинути свої здібності та застосовувати їх у своєму житті через радість спілкування, казку, пізнання.

Зміст: даний досвід містить перспективне планування різних форм роботи з дітьми з розвиваючого навчання, конспекти занять за сюжетами знайомих дітям казок, консультації для вихователів та батьків.

Форма вибору раціоналізаторський .

Основні показники результативності::пізнавальна активність дітей складає 87%.

Форма узагальнення: опис

64300,Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №4 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області.проспект Леніна. будинок 29 а,

Тел.2-14-74

Педагогічною радою дошкільного навчального закладу протокол №3 від 20.02.2008р. ,

радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради протокол №4 від 24.04.2008р.

Методичний кабінет Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №4 комбінованого типу; методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

ММО, семінари-практикуми, відкриті заходи, участь у виставках педагогічних ідей і технологій.

м.Ізюм

Шидловська Ганна Серафимівна

02.04.1956, середня-спеціальна, вихователь дитячого садка, “Вихователь-методист”, вихователь, 35 років

Тема:“Знай, люби, бережи нашу природу ”.

Мета: пошук нових шляхів і відродження моральних зв’язків людини з природою.

Зміст: містить практичний матеріал: конспекти занять. дидактичні ігри, планування пошуково-дослідницької роботи з дітьми молодшого віку, перспективне планування роботи з екологічного виховання дітей середнього та старшого віку, цикл спостережень за птахами взимку. Прикмети, приказки, прислівя, загадки, допоможуть педагогу ознайомити дітей з природою рідного краю, виховати бережливе ставлення до неї.

Форма вибору: раціоналізаторський

Основні показники: рівень знань дітей старшого дошкільного віку зі сфери «Природа» складає 92%.

Результати: спостерігається високий рівень знань дітей щодо явищ рослинного та тваринного світу, діти уявляють екологічні проблеми.

Форма узагальнення: опис

64300, Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №4 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області, проспект Леніна. будинок 29 а

Тел.2-14-74

Педагогічною радою Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №4 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області протокол №3 від 11.01.2010р.,

радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради,

протокол №4 від 15.04.2010р.

Методичний кабінет Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №4 комбінованого типу; методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

ММО, семінари-практикуми, відкриті заходи, участь у виставках педагогічних ідей і технологій.

м.Ізюм

Амельчиць І.А. 1961р.н. середньо-спеціальна, ХПУ 1981р., вихователь дошкільного закладу, “ Старший вихователь”, вихователь-методист

29р.

Тема:“Сучасний погляд на проблему взаємозв’язку дитячого садка і школи в умовах реалізації гуманно-особистісного підходу в практику роботи”

Мета:формування професійної компетентності педагогів з питань наступності між дошкільною та початковою освітою.

Короткий зміст: розкриває зміст, форми та сутність методичної роботи з педагогами, підвищення їх компетентності з питань наступності між дошкільною та початковою освітою. Удосконалення теоретичної підготовки відповідно до сучасних наукових досліджень в галузі педагогіки.

Форма вибору:раціоналізаторський

Основні показники: удосконалення теоретичної підготовки педагогів відповідно до сучасних форм і методів з урахуванням нових інноваційних технологій.

Підвищення компетентності педагогів з питання наступності в роботі дошкільного закладу і початкової школи.

Форма узагальнення: опис

64300, Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 Ізюмської міської ради Харківської області, вул..К.Лібкнехта, будинок 3,

Тел. 2-45-12

Методичною радою Ізюмського навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-школа Iст.»№1

протокол №3 від 28.02.2008 р.,

радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради,

протокол №4 від 23.04.2008р.

Методичний кабінет Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №12 Ізюмської міської ради Харківської області,

методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

ММО, семінари-практикуми, відкриті заходи, участь у виставках педагогічних ідей і технологій.

м.Ізюм

Ткаченко С,А., 1960 р.н; освіта-середньо -спеціальна, ХПУ, 1978р., вихователь дошкільного закладу; педагогічне звання “ Вихователь-методист”,посада- вихователь; педагогічний стаж- 30 р.

Тема:“ Перші кроки в економіку”

Мета: розвиток у дітей економічного мислення та ділової поведінки, елементарного уявлення проте, що кожна людина є користувачем предметів та їх творець

Зміст:сформувати у дитини економічну культуру, готувати до життя в ринковій економіці, навчати боротися з труднощами. Дати уявлення про різні потреби людини, які задовольняються за допомогою товарів. Навчати робити свої маленькі відкриття та відчувати радість успіху. Виховувати любов до природи, праці, праці, людей, своєї домівки, країни.

Форма вибору:раціоналізаторський

Основні показники: застосування нових форм та методів організації навчально-виховного процесу з дітьми з використанням інноваційних технологій дало 95% результат

Достатній рівень розвитку творчих здібностей дітей, розкриття індивідуальності кожного, виховання взаємодопомоги, прагнення до колективної творчості.

Форма узагальнення:опис.

64300, Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №12 Ізюмської міської ради Харківської області, вул..К.Лібкнехта, будинок 3,

Тел.2-45-12

Методичною радою Ізюмського навчально-виховного комплексу «Дитячий садок-школа Iст.»№1

протокол №3 від 26.03.2009 р.,

радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради, ,

протокол №4 від 04.2009р.

Методичний кабінет Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №12 Ізюмської міської ради Харківської області,

методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

ММО, семінари-практикуми, відкриті заходи, ШЕПД, участь у виставках педагогічних ідей і технологій.

м.Ізюм

Шабленко Галина Іванівна, 1957р.н.,освіта- вища; фах-

викладач дошкільної педагогіки та психології, методист дошкільного вихованн; педагогічне звання

«Вихователь – методист; посада- вихователь; педагогічний стаж- 27 р..

Тема:«Ми про себе знаємо, ми про себе дбаємо»

Мета:формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільників.

Зміст:даний досвід – це система роботи з валеологічної освіти дошкільників, формування їх здлров’язберігаючої компетентності та усвідомлення цінностей свого життя та здоров’я.

Форма вибору:раціоналізаторський.

Основні показники:застосування нових, оригінальних форм, способів, методів педагогічної діяльності покращило знання дітей на 95 %. Дошкільнята вміють ідентифікувати себе як особистість, мають тверді навички поведінки щодо збереження власного життя, розуміють вплив різного настрою на здоров’я, мають знання про органи, правила гігієни, вміють передбачити наслідки при падінні, знаходити вихід з різних екстремальних ситуацій, усвідомлено виконують фізично – оздоровчі вправи

Форма узагальнення:опис.

64300, Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №13 компенсуючого типу(санаторний) Ізюмської міської ради Харківської області,

вул..Пушкінська,будинок81,

тел.2-87-54

Педагогічною радою Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №13 компенсуючого типу(санаторний) Ізюмської міської ради Харківської області,

протокол №1 від 02.09.2008р., радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

протокол №4 від 23.04.2008р.

Методичний кабінет Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №13 компенсуючого типу(санаторний) Ізюмської міської ради Харківської області,

методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

ММО, семінари-практикуми, відкриті заходи, ШЕПД, участь у виставках педагогічних ідей і технологій.

м. Ізюм

Сухомлин З.М., 1947 р.н., освіта вища, фах: викладач дошкільних методик дошкільної педагогіки та психології, педагогічне звання «Старший вихователь», грамота міністерства освіти України, посада:вихователь-методист, педстаж 44 р.

Тема: Правова абетка дошкільника

Мета: Спрямовано на модернізацію, демократизацію та гуманізацію проблеми правового виховання дошкільників.

Зміст: Розкрито систему різнобічної роботи з правового виховання дошкільників.

Форма вибору: Раціоналізаторський.

Основні показники: при системній роботі з формування основ правового виховання дошкільників, використання проблемно-ігрових ситуацій та інтегрування сфери «Я сам» за різними лініями розвитку у дітей значно покращився загальний коефіцієнт результативності що становить 91%. Результати: діти старшого дошкільного віку знають свою права та обов’язки, вільно відстоюють їх на практиці.

Форма узагальнення: опис та практично-орієнтовний збірник методичних рекомендацій.

Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області

Протокол №4 від 10.03.2010р. Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №14 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області ради методичного кабінету відділу освіти, радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

протокол №4 від 28.04.2010р.

Методичний кабінет Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №14 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області,

методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

ММО, семінари-практикуми, відкриті заходи, ШЕПД, участь у виставках педагогічних ідей і технологій.

м. Ізюм

Сидоренко О.А., 1957 р.н., освіта: середня спеціальна, фах: вихователь дошкільного закладу, педагогічне звання «Вихователь-методист» , посада вихователь, педстаж : 25р.

Тема: «Бережи здоров’я з малку»

Мета: Формування у дітей здорового способу життя та валеологічної свідомості.

Зміст: представлені традиційні та нетрадиційні здоров’язбережувальні методи та прийоми для зміцнення здоров’я дошкільників.

Форма вибору: раціоналізаторський.

Основні показники: впровадження в освітньо-виховний процес здоров’язбережу-вальних технологій дають змогу проводити оздоровлення в цікавих різноманітних формах; забезпечують фізичне, соціально-емоційне, духовне, інтелектуальне благополуччя малюків.

Результати: поліпшується психоемоційний стан дошкільнят, діти більш витривалі, жвавіші, розкуті, цікавляться оточуючим середовищем. Зменшилась кількість захворювань на 90%.

Форми узагальнення : опис.

Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №14 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області

Протокол №2 від 24.04.2007р. засідання педагогічної ради

Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №14 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області ради методичного кабінету відділу освіти, радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

протокол №4 від 28.04.2010р.

Методичний кабінет Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №14 комбінованого типу Ізюмської міської ради Харківської області,

методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

ММО, семінари-практикуми, відкриті заходи, ШЕПД, участь у виставках педагогічних ідей і технологій.

м.Ізюм

Забашта Зоя Миколаївна

1956 р.н.;

освіта: середня-спеціальна;

фах: вихователь;

педагогічне звання

«Старший вихователь».

нагороди: 2003р. – грамота Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації, 2007р – грамота відділу освіти м.Ізюма,

2008р – грамота МОНУ

посада: вихователь-методист д

педагогічний стаж: 37 р.

Темау: Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом впровадження інноваційних педагогічних технологій.

Мета: вироблення найкращих варіантів організаційної структури педагогічного процесу, створення сприятливих умов для розвитку педагогічної майстерності та творчості вихователів.

Зміст: визначення найкращих варіантів організаційної структури педагогічного процесу, створення сприятливих умов для розвитку педагогічної майстерності та творчості вихователів. Застосування інноваційних технологій, ЕПД для ефективності навчально-виховного процесу в дошкільному навчальному закладі. Формування здатності вихователів до професійної взаємодії, педагогічної цілеспрямованості, доброзичливості, взаємної довіри, поваги.

Форма вибору: раціоналізаторський

Основні показники: застосування нових, оригінальних форму, способів, методів педагогічної діяльності дали 95% результат.

Результати: підвищення професійного росту педагогів та якості навчально-виховного процесу.

Форма узагальнення: опис.

Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 Ізюмської міської ради Харківської області,

вул. .Карла Маркса,

будинок 33-а,

тел.5-40-86

Педагогічною радою Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №17 Ізюмської міської ради Харківської області,

протокол №3 від 12.03.2008р., радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради,

протокол №4 від 23.04.2008року.

Методичний кабінет Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №17 Ізюмської міської ради Харківської області,

методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

ММО, семінари-практикуми, відкриті заходи, ШЕПД, участь у виставках педагогічних ідей і технологій.

м.Ізюм

Пилипчук Надія Миколаївна

1964р.н.,

освіта: середня-спеціальна,

фах: вихователь,

педагогічне звання: «Вихователь-методист»

нагороди: 2001р – грамота відділу освіти м.Ізюма, 2001р. – грамота головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації, 2003р – грамота відділу освіти м.Ізюма, 2005 – грамота відділу освіти м.Ізюма,

посада: вихователь.

педагогічний стаж: 26 р.

Тема : «Про себе треба знати – про себе треба дбати»

Мета : Формування валеологічних знань дітей та мотивація здорового способу життя.

Зміст: Формування системи знань дітей дошкільного віку про сутність здоров’я та валеологічного світогляду. Надання узагальнених знань про власні органи, вміння орієнтуватись у фізіологічних змінах власного здоров’я.

Форма вибору: раціоналізаторські.

Основні показники: застосування оздоровчих технологій, нових оригінальних форм, способів, методів педагогічної діяльності дало 95% результат.

Результати: накопичення знань, умінь та навичок самостійного піклування про своє здоров’я, свідоме ставлення до здорового способу життя.

Форма узагальнення: опис.

Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 Ізюмської міської ради Харківської області,

вул. .Карла Маркса,

будинок 33-а,

тел.5-40-86

Педагогічною радою Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №17 Ізюмської міської ради Харківської області,

протокол №2 від 24.02.2010р., радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради., протокол №4 від 14.04.2010р.

Методичний кабінет Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №17 Ізюмської міської ради Харківської області,

методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

ММО, семінари-практикуми, участь у виставці педагогічних ідей і технологій.

м.Ізюм

Овчарова Світлана Петрівна

1967р.н.,

освіта: середня-спеціальна,

фах: вихователь дошкільних установ,

педагогічне звання: «Вихователь-методист»,

нагороди: 2001р - грамота відділу освіти м.Ізюма,

2001р - грамота відділу освіти м.Ізюма,

2003р – грамота Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації, 2009р - грамота відділу освіти м.Ізюма,

посада: вихователь,

педагогічний стаж: 24 р.

Тема : «Дитина у колисці рідного краю».

Мета : Виховання особистості, яка поєднує моральні чесноти, громадянську зрілість, патріотизм, почуття обов’язку і відповідальності перед суспільством та батьківщиною.

Зміст: збагачення знань дітей про краєзнавство як батьківську скриньку, в якій зібрано все найкраще, що залишили нам минулі покоління: про рідний край, його історію і сучасність, природні та екологічні особливості. Виховання любові до рідної мови, землі, до Батьківщини, усвідомлення себе як частини народу.

Форма вибору: раціоналізаторський

Основні показники: Застосування народознавчого маті ралу, сучасних форм, методів педагогічної діяльності дало 95% результат.

Результати: збагачення знань дітей про рідний край і дім, про Батьківщину – коріння кожної людини і всього народу. Стабільно творчих здібностей дітей.

Форма узагальнення: опис.

Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 Ізюмської міської ради Харківської області,

вул. .Карла Маркса,

будинок 33-а,

тел.5-40-86

Педагогічною радою Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №17 Ізюмської міської ради Харківської області,

протокол №3 від 12.03.2008р., радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради., протокол №4 від 23.04.2008р.

Методичний кабінет дошкільного навчального закладу №17, методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

ММО, семінари-практикуми, відкриті заходи, ШЕПД, участь у виставках педагогічних ідей і технологій

м.Ізюм

Шевченко Тамара Іванівна

1962р.н..

освіта: середня-спеціальна,

фах: вихователь дошкільних установ ,

педагогічне звання: «Вихователь-методист»

нагороди: 2002р - грамота головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації,

2007р - грамота головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації,

посада: вихователь,

педагогічний стаж: 23 р.

Тема : «Глибока мудрість і величезна виховна сила природи» (екологічне виховання).

Мета: дати дітям елементарні, системні природничі знання. Пропагувати екологічне виховання серед дітей і дорослих.

Зміст: формування вміння дітей бачити,відчувати, розуміти і цінувати красу навколишнього світу, екологічно-доцільну поведінку у довкіллі відповідно до вимог Базового компонента освіти в Україні.

Форма вибору:раціоналізаторський

Основні показники: застосування нових оригінальних форм, способів, методів педагогічної діяльності дало 95% результат.

Результати: стабільно високий рівень елементарних природничих знань дітей.

Форма узагальнення: опис.

Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №17 Ізюмської міської ради Харківської області,

вул. .Карла Маркса,

будинок 33-а,

тел.5-40-86

Педагогічною радою Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №17 Ізюмської міської ради Харківської області,

протокол №3 від 12.03.2007р., радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради, протокол №4 від 24.04.2007р.

Методичний кабінет Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №17 Ізюмської міської ради Харківської області, , методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

ММО, семінари-практикуми, відкриті заходи, ШЕПД, участь у виставках педагогічних ідей і технологій.

м.Ізюм

Рожкова Ніна Олександрівна, 1953р.н.,

освіта: вища.,

фах: історія, суспільствознавство, ангійська мова,

педагогічне звання: «Вчитель – методист»,

нагороди: Грамота відділу освіти, 2008р.

посада: вчитель історії, правознавства

педагогічний стаж: 32р.

Тема: Розвиток пізнавальної активності учнів на уроках історії та правознавства.

Мета: Активізація пізнавальної активності учнів на основі використання різних видів самостійних завдань, дидактичних ігор, розвитку критичного мислення.

Зміст: Сприяння розвитку пізнавальних здібностей, історичного мислення, формування творчих здібностей учнів, розвиток вміння співпрацювати та спілкуватися.

Форма вибору: раціоналізаторський.

Основні показники: застосування нових, інтерактивних, нетрадиційних форм, способів, методів педагогічної діяльності дало 80 % результат.

Результати: стабільно високий реальний рівень розвитку творчих здібностей учнів середньої та старшої ланок, призери олімпіад.

Форма узагальнення: опис

64302, місто Ізюм

Харківської області, проспект Леніна, 57,

тел 2-30-17

Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Ізюмської міської ради Харківської області

Методичною радою ІЗОШ №5 протокол № 3 від 11.03.2008р., радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради, протокол №4 від 23.04.2008р.

Методичний кабінет Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Ізюмської міської ради Харківської області, методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради

Семінари для вчителів школи і міста, наставництво, відкриті уроки, участь у виставці педагогічних ідей і технологій, відкриті заходи для слухачів курсів підвищення кваліфікації. Вчителем історії ІЗОШ № 11 Горбачовою Л. Р.

м.Ізюм

Турлаєва Раїса Назарівна, 1944р.н.,

освіта: вища,

фах: Іноземна мова (англійська).

Педагогічне звання: « Вчитель – методист»,

нагороди: Грамота президії Верховної ради УССР, 1988 р.,

посада: вчитель англійської мови.

педагогічний стаж: 42р.

Тема : Планування та конструювання сучасного уроку.

Мета : Удосконалення форм та засобів в роботі по навчанню спілкування в діалозі культур, впровадження інноваційних методичних технологій.

Зміст : Сучасний підхід до навчання усіх видів мовленнєвої діяльності, формування соціокультурної компетенції учнів. Особливості навчання у початковій, основній та старшій школі.

Форма вибору: Раціоналізаторський.

Основні показники: Застосування нових, оригінальних форм, способів, методів педагогічної діяльності дало 85% результат.

Результати: Стабільно високий реальний рівень комунікативної компетенції, розвиток творчих здібностей учнів початкової, середньої та старшої ланок.

Форма узагальнення: опис.

64302 місто Ізюм,

Харківської області, проспект Леніна, 57,

тел 2-30-17

Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 5 Ізюмської міської ради Харківської області

Методичною радою ІЗОШ №5 протокол № 3 від 11.03.2008р., радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради, протокол №4 від 23.04.2008р.

Методичний кабінет Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №5 Ізюмської міської ради Харківської області, методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради

Семінари для вчителів школи і міста, наставництво, відкриті уроки, участь у виставці педагогічних ідей і технологій, відкриті заходи для слухачів курсів підвищення кваліфікації, допомога вчителям міста у досягнені кращих результатів по формуванню іншомовної комунікативної компетенції учнів. Вчителями англійської мови Крамльовою В. І та німецької мови Глущенко Т. О. ІЗОШ № 6. Вчителями англійської мови Лобасовою М. М. та Шаменко Л. О. ІЗОШ № 12

м.Ізюм

Шевченко Олена Іванівна, 1945 р.н., вища,фах: вчитель початкових класів,педагогічне звання «Вчитель-методист», грамоти Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації, Почесна грамота МОН України, знак «Відмінник освіти України», вчитель початкових класів Ізюмської ЗОШ

І-ІІІ ст. № 2, педагогічний стаж – 46 р.

Тема : Використання технологій здоров’язбереження у навчанні та вихованні учнів початкової школи

Мета : Збереження і зміцнення здоров’я учнів в процесі навчальної роботи

Зміст: Методичні рекомендації щодо використання різноманітних форм і методів роботи з формування у учнів здоров’язберігаючих компетентностей на уроках в початкових класах. Тексти до фізкультхвилинок та рекомендаії до їх виконання

Форма вибору: раціоналізаторський

Основні показники результативності: Формування здоров’язберігаючих компетентностей і культури здоров’я учнів початкової школи, високий рівень розвитку компетентностей здоров’язбереження учнів

Форма узагальнення: опис

64300, місто Ізюм ,

Харківська обл..,

Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Ізюмської міської ради Харківської області, вул. Кірова, 12.

Тел.2-21-46

Методичною радою ІЗОШ І-ІІІ ст. №2 , протокол №4 від 23.02.2009 р.,
радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради, протокол №4 від 26.04.2009 р.

Методичний кабінет Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №2 Ізюмської міської ради Харківської області, методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради

Семінари для вчителів школи і міста, наставництво, відкриті уроки, участь у виставці педагогічних ідей і технологій, відкриті заходи для слухачів РПЦ. Впроваджується вчителями початкових класів ІЗОШ № 2 Бескровною О.О., Гребенніковою О.І.

м.Ізюм

Висоцька Лариса Іванівна, 1953 р.н., вища, фах:вчитель хімії і біології,педагогічне звання «Вчитель-методист», грамоти Головного управління освіти і науки Харківської облдержадміністрації, Почесна грамота МОН України, вчитель хімії Ізюмської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2, педагогічний стаж – 33 роки

Тема : «Соціалізація учнів в процесі вивчення теми: «Вода. Значення води в природі та народному господарстві»»

Мета :Розвиток загальнонавчальних та соціальних компетентностей учнів в процесі вивчення хімії

Зміст: Автор намагається знайти ефективні засоби формування в учнів інтересу до предмету хімії шляхом використання додаткових матеріалів з теми та методів їх використання з метою соціалізації учнів

Форми вибору: раціоналізаторський

Основні показники результативності:

підвищення рівня навчальних досягнень учнів з хімії, високі результати у підготовці учнів- призерів ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії, високий рівень розвитку творчих здібностей учнів з хімії

Форма узагальнення: опис

64300, місто Ізюм ,

Харківська обл .,

Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №2 Ізюмської міської ради Харківської області, вул. Кірова, 12,

Тел.2-21-46

Методичною радою ІЗОШ І-ІІІ ст. №2 протокол №2 від 23.02.2009 р., радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради, протокол №4 від 26.04.2009 р.

Методичний кабінет Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Ізюмської міської ради Харківської області, методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради

Семінари для вчителів школи і міста, наставництво, відкриті уроки, участь у виставці педагогічних ідей і технологій, відкриті заходи для слухачів РПЦ. Впроваджується вчителем географії ІЗОШ №2 Деркач Є.Ю.

м.Ізюм

Бережна Наталія Володимирівна,
1955 р.н., ,освіта вища,фах: початкове навчання, вчитель початкових класів,педагогічне звання «Вчитель-методист»,нагороди:Знак «Відмінник освіти»,2010р.. педагогічний стаж:

32 р.

Тема:»Постановка та реалізація розвиваючих цілей на уроках з розвитку зв’язного мовлення”.

Мета:позитивні зміни в навчально-виховному процесі.

Зміст:Поєднання всіх видів завдань в системі уроків з метою створення найсприятливіших умов для обліку готовності молодших школярів до їхньої самостійної діяльності. З метою поглиблення знань та вироблення відповідних навчальних умінь та навичок використовуються спеціально підібрані вправи, виконання яких потребує багатократного повторення розумової або писемної дії .

Форма вибору: раціоналізаторський

Результати:застосування нових ,оригінальних форм, способів, методів педагогічної діяльності дало 94 % результат

Фома узагальнення: опис

64300, місто Ізюм ,

Харківська обл ,

Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Ізюмської міської ради Харківської області,

Тел.2-13-18

Педагогічною радою ІЗОШ № 4 протокол № 4 від 25.03.2010 р., ., радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради, протокол №4 від 28.04.2010 р.

Методичний кабінет Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Ізюмської міської ради Харківської області, методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради

Ццикл уроків, розроблених автором, відеозапис фрагментів уроків, виготовлення дидактичного, роздаткового матеріалу, виступи на науково-практичних семінарах, відкриті заходи для вчителів міста

м.Ізюм

Шевченко Ігор Казимирович, 1960, освіта вища,фах: вчитель загальнотехнічних дисциплін,педагогічне звання « Вчитель-методист», посада: вчитель трудового навчання, педагогічний стаж:29 р.

Тема : Активізація розвитку пізнавального інтересу учнів у проектно –

технологічній діяльності

Мета : дослідження наявних інтересів підлітків,їх відношення до технологій та навчання, які фактори і як впливають на виникнення та розвиток інтересу, як інтерес впливає на успішність учнів, їх професійний вибір Зміст: дослідження пізнавального інтересу учнів, прояв його у практичній проектній діяльності, активізація інтересу шляхом виконання творчих проектів

Форма вибору: практично – дослідницький

Основні показники: застосування методу проектів, інтерактивних форм дало 91,1% результат

Результати: вище середнього реальний рівень розвитку творчих здібностей учнів середньої школи, учні постійні призери учнівських предметних олімпіад

Форма узагальнення: опис

64300, місто Ізюм ,

Харківська обл ,

Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 Ізюмської міської ради Харківської області.

Тел.:2-10-16

Методичною радою ІЗОШ№6 протокол №6 від 24.06. 2009р. , радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради № 4 від 22.04.2009р.

Методичний кабінет Ізюмської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи №6 Ізюмської міської ради Харківської області, методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради

Інформація про використання: семінари-практикуми для вчителів трудового навчання шкіл міста, проведення майстер-класів, участь у виставці педагогічних ідей і технологій

Друкована продукція (назва, рік видання, нагорода): методична розробка проведення Майстер-класу «Активізація розвитку пізнавального інтересу учнів у проектно-технологічній діяльності», 2010р., диплом ІІІ ст., методична розробка проведення профорієнтаційних уроків з трудового навчання у 7-9 класах «Професійна діяльність людини та її вибір», 2010р., диплом ІІІ ст., публікації у науково-методичному журналі «Трудове навчання в школі»: Професіограми. Трудове навчання. 8 кл., №11 2009р.,Професійна діяльність людини та її вибір.Класифікація професій. 7 кл., №4 2010р.

м.Ізюм

Зубко Ганна Андріївна, 1953,освіта:вища, фах- географ, викладач географії, педагогічне звання:

«Вчитель-методист»,

Нагороди звання : Знак «Відмінник освіти»,грамоти міського відділу освіти,Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації України, 2000р,

посад:-вчитель географії,

педагогічний стаж:34 р.

Тема:«Використання додаткових матеріалів з метою підвищення інтересу учнів до вивчення географії»

Мета: підвищення ефективності навчання на уроках географії є використання нетрадиційних форм та методів.

Зміст: впровадження інтерактивних технологій навчання сприяють ефективному, інтелектуальному, соціальному. духовному розвитку учнів.

Форма вибору: раціоналізаторський.

Основні показники: застосування нових, нетрадиційних форм, способів. Методів педагогічної діяльності дало 92% результат.

Результати: 92% результат

Форма узагальнення: опис

64300, місто Ізюм ,

Харківська обл ,

Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 11 Ізюмської міської ради Харківської області.

вул.Петровського, 35-А,

тел. 2-15-65

Педагогічної радоюІ ЗОШ І-ІІІ ступенів №11 протокол №5 від 24.03.2008р, радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради

протокол № 4

від 23.04.2008р.

Методичний кабінет Ізюмської загальноосвітньої І-ІІІ ступенів школи №11Ізюмської міської ради Харківської області, методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради

Використовується на уроках географ вчителями міста.

м.Ізюм

Вербенко Сергій Борисович, 1960р.н., освіта: вища, фах:географ, педагогічне звання: «Вчитель-методист», Знак «Відмінник освіти», 1992 р., посада:вчитель географії та економіки, педстаж :25р.

Тема: Особистісно орієнтований підхід та групова навчальна діяльність як основа навчально-творчої діяльності учнів в процесі вивчення географії.

Мета: позитивні зміни в удосконаленні навчально-виховного процесу.

Зміст: Досвід роботи розкриває насамперед створення необхідних умов для розвитку особистості учня. Як можна вдосконалювати індивідуальні здібності з урахуванням досвіду пізнання, якого набув учень в реальному житті, а також умови забезпечення розвитку і саморозвитку особистості учня та можливість реалізувати себе в пізнавальній, навчальній діяльності.

Форма вибору: раціоналізаторський

Основні показники результативності: застосування нових , оригінальних форм, способів, методів педагогічної діяльності дало високий результат: якість знань з географії складає 71%; стабільно високий реальний рівень розвитку творчих здібностей учнів з географії.

Форма узагальнення: опис.

64300, місто Ізюм ,

Харківська обл ,

Ізюмська гімназія №3 Ізюмської міської ради Харківської області.

Вул..Капітана Орлова,5

Т.2-30-13

Педагогічною радою Ізюмської гімназії № 3 протокол № 11 від 03.11.2007 р., методичною радою гімназії протокол № 05 від 31.03.2008 р.; радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради протокол № 04 від 23.04.2008 р.

Методичний кабінет Ізюмської гімназії № 3 Ізюмської міської ради Харківської області, методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

Семінари-практикуми для вчителів географії міста, відкриті уроки для слухачів курсів підвищення кваліфікації при РПЦ. Впроваджується вчителем географії Ізюмської гімназії № 3 Гринюк Л.Л.

м.Ізюм

Пономаренко Наталія Дмитрівна,

1942,р.н., освіта: вища, фах: біологія, географія,

Педзвання: «Вчитель-методист»,

Знак «Відмінник освіти», 1998 р.,

Посада: вчитель біології та природознавства, педстаж 43р.

Тема : Розвиток розумової діяльності учнів на уроках біології

Мета: підвищення ефективності та якості навчання шляхом удосконалення форм та методів розвитку розумової діяльності учнів, пізнавального інтересу до предмету та формування в них навичок самоосвіти.

Зміст: Досвід роботи розкриває основні напрями розвитку розумової і пізнавальної діяльності учнів на уроках біології шляхом використання нетрадиційних методів та форм навчання. Учитель керує мотивацією навчання, яка забезпечується розумінням важливості та необхідністю вивчення даного питання і вирішення проблеми; використовує прийоми та завдання для пробудження активної розумової діяльності учнів за елементами системи Терського – розвивальне мислення та ігри на уроках.

Форма вибору: раціоналізаторський

Основні показники результативності: застосування нових, оригінальних форм, способів, методів педагогічної діяльності дало такий результат: якість знань з біології складає 53%; стабільно високий реальний рівень розвитку творчих здібностей учнів з біології.

Форма узагальнення: опис.

64300, місто Ізюм ,

Харківська обл ,

Ізюмська гімназія №3 Ізюмської міської ради Харківської області.

Вул..Капітана Орлова,5

Т.2-30-13

Педагогічною радою Ізюмської гімназії № 3 протокол № 03 від 29.03.2007р.; радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради протокол № 04 від 25.04.2007р.

Методичний кабінет Ізюмської гімназії № 3 Ізюмської міської ради Харківської області, методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

Семінари-практикуми для вчителів біології міста. Впроваджується вчителем біології Ізюмської гімназії № 3 Забірник О.В.

м. Ізюм

Вєтрова Наталія Миколаївна,
1956 р.н., освіта:вища, фах українська мова, посада: вчитель української мови та літератури, педазвання: вчитель-методист,

педстаж 33 р.

Тема: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури».

Зміст: Система роботи з формування особистості учня, його здібностей і обдаровань, наукового світогляду.

Форма вибору: раціоналізаторська.

Основні показники: застосування нових,оригінальних форм, способів, методів педагогічної діяльності дало 73,2% результат,

Результати: стабільно високий реальний рівень розвитку творчих здібностей учнів середньої та старшої ланки.

Форма узагальнення: опис.

64300, місто Ізюм ,

Харківська обл ,

Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 Ізюмської міської ради Харківської області, вул..Старопоштова,22

Т.2-13-18

педагогічною радою ІЗОШ № 4 протокол № 6 від 29.03.2006 р., радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради протокол №4 від 26.04.2006р.

методичний кабінет Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №4 Ізюмської міської ради Харківської області,

семінари для вчителів школи і міста, наставництво, відкриті уроки, участь у виставці педагогічних ідей і технологій, відкриті заходи для слухачів курсів підвищення кваліфікації

м. Ізюм

Чернятіна Тамара Григорівна, 1953 р.н., освіта вища, фах хімік, викладач хімії, посада:вчитель хімії, педагогічне звання: «Вчитель –методист», педстаж 34 р.

Тема: «Розв’язування розрахункових задач з хімії – чинник з формування інтелекту учнів».

Мета: активізувати розумову діяльність учнів в процесі вивчення основ хімії.

Зміст: вчитель в досвіді узагальнює систему роботи над проблемами розв’язання задач з даної теми. Розглянуті задачі запропоновані для ДПА і ЗНО з хімії , що дає можливість учням якісно підготуватися до іспитів.

Форма вибору: раціоналізаторський.

Показники результативності: підвищення якості знань учнів ; високі результати у підготовці учнів – переможців ІІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з хімії.

Форма узагальнення: опис.

64300, місто Ізюм ,

Харківська обл ,

Ізюмська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 12 Ізюмської міської ради Харківської області

Вул..Педагогічна 17

Т.2-13-44

Педагогічною радою ІЗОШ № 12 протокол № 2 від 24.10.2005 р., Радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

протокол № 4 від 26.04.2006р.

Методичний кабінет Ізюмської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12, методичний кабінет відділу освіти

виконавчого комітету Ізюмської міської ради

Семінари для вчителів школи і міста, наставництво, відкриті уроки, участь у виставці педагогічних ідей і технологій. Впроваджується вчителями хімії ІЗОШ № 12 Куропятник Н.В., ІЗОШ № 4 Волковой О.В., гімназії № 3 Санжаревською В.Л.

м.Ізюм

Кузьміна Тамара Іванівна;

1938 р.н.;

освіта вища;

фах: вчитель української мови і літератури та історії;

педзвання: «Вчитель-методист»;

нагороди: грамоти відділу освіти; посада: вчитель української мови та літератури; педстаж: – 49 р.

Тема: «Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури»;

Мета: розвиток творчості учнів, реалізація їхніх потреб у спілкуванні;

Зміст: вдосконалення загальнопізнавальних творчих умінь, ціннісних орієнтацій в опануванні стратегій, що визначають оптимальність мовленнєвої діяльності, спрямованої на розв’язання навчальних завдань і життєвих проблем;

Форма вибору : раціоналізаторська;

Основні показники: застосування нових способів і методів педагогічної діяльності дало можливість покращити якість знань учнів.

Результати: стабільно високий рівень розвитку творчих здібностей учнів середньої та старшої школи.

Форма узагальнення : опис.

64300, місто Ізюм ,

Харківська обл ,

Ізюмська гімназія №1 Ізюмської міської ради Харківської області ,

вулиця Соборна,1

т.2-17-51

Педагогічною радою протокол №4 від 14.03.2006р.

Радою методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

протокол №4 від 26.04.2006р.

Методичний кабінет Ізюмської гімназії №1 Ізюмської міської ради Харківської області ,

методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

Використовується молодими вчителями на уроках української мови та літератури.

М.Ізюм

Переверзєва Наталія Данилівна, 1951 р.н., освіта вища , фах:біолог, викладач біології та хімії , педзвання: «Вчитель-методист», нагороди: Знак відмінник освіти України 2006р..

Посада: вчитель біології, педстаж 36 р.

Тема: Цілісний підхід у вивченні біології.

Мета: створити в учнів цілісне уявлення про природничі дисципліни.

Зміст: цілісність, структурність, внутрішньо-еволюційна єдність усіх курсів біології.

Форма вибору: раціоналізаторський.

Основні показники: застосування нових оригінальних форм, методів, способів, педагогічної діяльності дало 75% результат.

Результати: стабільно високий реальний рівень розвитку творчих здібностей учнів середньої ланки,

Форма узагальнення: опис.

64300, місто Ізюм ,

Харківська обл ,

Ізюмська вечірня(змінна) школа ІІ-ІІІступенів №1 Ізюмської міської ради Харківської області

Вул..Ульянівська 1

Т.5-42-61

Методичною радою Ізюмської вечірньої(змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів №1 Ізюмської міської ради Харківської області протокол №6 від 12.01.2010р. радою

методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

протокол №4 від 28.04.2010р.

Методичний кабінет радою Ізюмської вечірньої(змінної) школи ІІ-ІІІ ступенів №1 Ізюмської міської ради Харківської області,

методичний кабінет відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

Використовується молодими вчителями біології м.Ізюма

м. Ізюм

Шиліна Марина Володимирівна, 1978р.н., освіта:вища, фах: «Дошкільне виховання», педзвання: «Вихователь-методист», нагороди: Грамота виконкому Ізюмської міської ради відділу освіти, посада: вихователь, педстаж 7 р.

Тема:«Формування основ безпеки та норм поведінки дітей дошкільного віку»;

Мета: спрямований на формування активної життєвої позиції щодо власного життя і здоров′я, накопичення дітьми знань та практичних навичок безпечної поведінки в різних екстремальних ситуаціях;

Зміст: представлені ігри та вправи допомагають забезпечити мінімально доступний ступінь компетентності дитини, необхідний їй для нормального функціонування в навколишньому середовищі, виходу з різноманітних надзвичайних ситуацій, без шкоди для здоров′я;

Форма вибору: раціоналізаторський;

Основні показники: при систематичній роботі з формування ОБЖ дітей дошкільного віку, використання проблемно-ігрових ситуацій протягом дня та інтегрування сфери «Я сам»

Результати: за різними лініями розвитку у дітей значно підвищився загальний коефіцієнт результативності, що становить 0,95;

Форма узагальнення: опис

64300, місто Ізюм ,

Харківська обл ,

Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №16 Ізюмської міської ради Харківської області

Просп..Леніна, 38а, т.2-30-16

Педагогічною радою Ізюмського дошкільного навчального закладу ясла-садок №16 Ізюмської міської ради Харківської області

протокол № 1 від 27.03.2009р.

радою

методичного кабінету відділу освіти виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

протокол №4 від 22.04.2009р.

Методичний кабінет Ізюмського дошкільного навчального закладу ясла-садок №16 Ізюмської міської ради Харківської області;

методичний кабінет відділу освіти виконкому Ізюмської міської ради

Впроваджується вихователями ДНЗ № 16: Євтюшкіною О.Г, Кубло В.В.

1

Смотреть полностью


Скачать документ

Похожие документы:

 1. Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни бердянський державний педагогічний університет науково-дослідна діяльність Бердянського державного педагогічного університету у 2010 році

  Документ
  Бердянський державний педагогічний університет був заснований у 1932 році згідно з наказом Народного комісаріату освіти України та діяв як інститут соціального виховання.
 2. Льність спеціальних бібліотек україни важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства матеріали всеукраїнського науково-практичного семінару Київ, 2009 р

  Документ
  Науково-дослідна діяльність спеціальних бібліотек України – важлива складова розвитку сучасного бібліотекознавства [Електронний ресурс] : матеріали всеукраїнського наук.
 3. Науково-методична діяльність як ефективний засіб оптимізації навчально-виховної, організаційної та методичної роботи в позашкільних навчальних закладах Тихенко Л. В

  Документ
  Науково-методична діяльність як ефективний засіб оптимізації навчально-виховної, організаційної та методичної роботи в позашкільних навчальних закладах
 4. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 000014 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання

  Конспект
  Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та управління знаннями» для студентів спеціальності 8. 14 «Управління інноваційною діяльністю» усіх форми навчання / Укладач Ю.
 5. Із досвіду роботи Тридубського освітнього округу мнвк – центр здобуття робітничої професії

  Документ
  Освітній округ – перспективна модель допрофільної підготовки та профільного навчання учнів в умовах сільських навчальних закладів (із досвіду роботи Тридубського освітнього округу)

Другие похожие документы..